@-GRIS 10 september 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!


Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 38
Ginsten höjer slaktsvinspriset 25 öre, priset nära 15 kr i Tyskland, partipriset upp 50 öre,
Det lilla Ginsten Slakteri i Halland visar sig än en gång som prisledare i Sverige när man som enda slakteri redan idag meddelar höjt slaktsvinspris med 25 öre för nästa vecka. Som väntat höjs partipriset med 50 öre, vilket ger slakterierna en marginalförbättring. En del av 50-öringen är redan intecknad av förra veckans slaktsvinshöjning utan att partipriset höjdes, men det finns 25 öre kvar och den delar nu Ginsten redan ut från måndag.
I Norden i övrigt är det endast Snellmans som höjer slaktsvinspriset nästa vecka. Danskarna höjer suggorna, vilket är ett gott tecken på nya slaktsvinshöjningar.
Partiprishöjningen väntas snabbt slå igenom på en allt hetare svensk grismarknad. Det börjar röra sig inte bara i fråga om konkurrens om de svenska grisarna, utan även om det svenska grisköttet. Det är på tiden! Enligt slaktarna är köttkunderna mycket medvetna om att griskött kommer att bli dyrare, så prishöjningen kommer snabbt att accepteras. Högsäsongen för griskött närmar sig också och lagren uppges vara små.
Tyska grispriset gick upp 30 öre till 14.90 skr i veckan och det är nu enbart 10 öre kvar till magiska 15 kr. Futuremarknaden vände också uppåt i veckan och visar liknande nivåer. Köttkonsumtionen ökar i Tyskland, det uppges vara grisbrist och de 20-tal medelstora köttkunderna (Metro enda över 30 % av marknaden) slåss om det tyska grisköttet (enligt Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, som exporterar detaljer, men nu inga levande grisar).
Svenska marknaden är unik, med endast tre stora köpare, vilket kan vara en anledning till den sega prisökningen. En fjärde är på gång i och med att Vivo med 80 butiker lämnar Axfood och börjar köpa in genom skånebaserade Bergendahls.
Konkurrensen i Sverige gynnas dock mer av att de baltiska länderna börjar köpa köttråvara i Sverige.
Det är tuff konkurrens om grisarna redan i dag och tuffare kan det bli om förfrågningarna ökar på svenskt griskött från andra sidan Östersjön. Ännu är det de feta produkterna och de med lägst pris i Sverige som exporteras till mycket bättre priser, men även andra förfrågningar kommer. Bedömare tror på en långvarit efterfrågeökning från de nya EU-länderna.
Ginsten Slakt höjer alltså ensidigt priset från måndag. Det finns utrymme för höjningar, så varför vänta, kommenterar Bengt-Göran Bengtsson. En ytterligare allmän prishöjning är inte långt borta och grisuppfödarna behöver pengarna, säger han.
Jag förstår lika väl som alla andra att det är klok politik att stå på god fot med grisuppfödarna, när slagsmålet om de svenska grisarna bryter ut på allvar! Det är många som ska slakta det minskande antalet grisar. Semineringarna har minskat.
Futurepriserna i Hannover tog endast en kort paus i prisuppgången förra veckan. Septemberpriset har denna vecka ökat 5 cent till 1.62 euro (14.80 skr) och oktoberpriset har ökat 3 cent till dryga 1.44. Priserna är därefter med något undantag uppåt eller oförändrade för leveranser under närmaste året. Novemberpriset är upp 2 cent till 1.47, december 1 cent till 1.40, och priset i januari är 1.35, februari 1.41, mars och april 1.42, maj 1.46, juni 1.47, och juli och augusti 1.43.
Dollarn är 5 öre billigare än förra fredagen och står i drygt 7.45 skr. Euron har gått ned 1 öre till nära 9.12 kr, pundet har fallit 9 öre till 13.32, norska kronan står i knappa 1.10 och danska kronan kostar strax under 1.23 kr. När nedan används samma kurser som föra fredagen. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 38
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.75 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.45 kr. Alviksgården.
11.45 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.
11.45 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.

Innevarande veckas pris, sätter priset på måndag:
11.45 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
11.45 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.45 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor stiger 30 öre till 8.00 dkr, nära 9.85 skr.
22.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.47 nkr x kurs 1.10 skr.
11.15 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 2 cent till 1.22 euro. Eurokurs nu 9.13 kr.
11.30 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) höjs med 2 cent och betalas med 1.24 euro, eurokurs 9.13 kr. Höjningen beror på att marknadstillägget höjs till 3 cent. Snellmans garanterade minimipriser är för oktober 1.22 och november och december 1.24 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.13 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.90 kr Tyskland 1.63 euro, priset har höjts 3 cent
11.40 kr Frankrike 1.25 euro, priset har höjd tendens
10.85 kr Belgien 1.19 euro, oförändrat
12.70 kr Italien 1.39 euro, oförändrat

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Vi upplever bra efterfrågan både på svenska markanden och på export. Många länder drar hårt, allt från baltiska länder till Korea. Exportpriserna är bra jämfört med tidigare och en del detaljer riktigt bra.
Partiprishöjningen på 50 öre torde vara lätt att få igenom och har slagit igenom fullt ut inom loppet 14 dagar. Det är industriråvaran som höjs direkt, detaljerna kommer efter hand.
SLP, Peter Johansson: -Vi ska gå igenom partiprisförändringar med våra köttkunder på måndag. Har hänt mycket på senaste tiden och priserna är uppåt.
Att priserna stigit så snabbt på vissa detaljer som de gjort nu, har jag aldrig varit med om, säger han. Det är detaljer som haft lågt pris tidigare. Om en eller två veckor tror jag slaktsvinspriset går upp igen.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det finns utrymme för ett höjt slaktsvinspris redan idag, så varför inte börja nu när partipriset går upp? Vi höjer därför 25 öre på måndag! Vi får kanske inte in fler grisar på kort sikt, men vi behöver ständigt fler. Vi har inga lager av griskött och efterfrågan är god.
Sydkött, Rolf Olsson: -Snart kan alla i griskedjan börja tjäna pengar. Partiprishöjningen ger pengar till ny snar höjning av slaktsvinspriset.
-Efterfrågan på griskött är enormt stor, men det tar ändå tid höja priserna. I stället för att bjuda ett bra pris, jagar industrin fortfarande runt och försöker hitta billiga partier, på samma sätt som under de senaste två åren. En som hoppade av mitt bud under veckan sa att ”då köper i Spanien i stället”. Men det blir inte billigare. En del kommer inte ens ihåg vilket språk man ska tala när de ringer till oss i Skåne, vilket visar hur hett råvarujakten går.
-Polska industrin, som endast ligger 6 timmar från oss i Ystad, fortsätter förfrågningarna. Jag har i dag två förfrågningar på kontinuerligt  levererade poster om 1 – 20 ton per varuslag och med årskontrakt.
-Jag vet att hela industrin har tomt i frysarna, säger Rolf. De brukar normalt vara väl fyllda så här års. Vi har också tomt i frysarna. Det kan bli intressant när julruschen sätter igång och efterfrågan på griskött stiger ännu mera!
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Partiprishöjningen med 50 öre är intecknad mot höjningen av slaktsvinspriset förra veckan. Höjningen väntas slå igenom till 60 – 70 % första veckan. Feta produkter och charkråvara är lättast att höja, detaljerna släpar efter något. Skinkpriserna har inte släppt ännu, men det finns tendens till bättre priser.
-Det ser mycket bra ut för svenska prisutvecklingen framöver. Konkurrensen om svenska grisköttet ökar. Vi har kunder i Baltikum som vill skriva långsiktiga avtal till priser vi inte är vana vid. Vi säljer även till bättre priser i Tyskland än här i Sverige, även när transportkostnaderna är betalda.
-Vivos övergång från Axfood till grossisten Bergendahls kan ge en marginell förbättring av det svenska oligopolet inom livsmedelshandeln, men östutvidgningen ger fler köpare långsiktigt. Även små förskjutningar av konkurrensen kan ge stora förändringar på svenska marknaden, säger Magnus.
-Minskade semineringarna ger färre grisar i Sverige i slutet av nästa vår. Grisuppfödarna kan nu ganska säkert se ljuset i tunneln.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Positiva markandsutvecklingen fortsätter. Vi märker samtidigt ökat intresse från Baltikum. Det blir nog en stabil trend tid framöver, när löner och levnadsstandarden höjs i de nya EU-staterna. Samtidigt är östsidans köttindustri mindre utvecklad, vilket är en fördel för oss
Snellmans, Tomas Gäddnäs: Det är allt bättre utsikter på grisköttsmarknaden och grispriset är stigande. Tillförseln av slakt i början av året ökade 14 %. Marknaden är i god balans. Men priserna är fortsatt pressade och vi har inte lyckats föra över de väntade prisökningarna till höstens produktpriser.
Danish Crown: Priserna är något uppåt i Tyskland, Italien och Frankrike, men detta tack vare minskat utbud från Danmark. Engelska markanden är pressad och ger mindre pengar p g a ogynnsam valutautveckling.
Bog och charkråvara efterfrågas fortsatt bra. Säsongen för karré i Tyskland är nu slut men karré säljs nu bra till Japan.    
Baconmarknaden är fortsatt under press.
Försäljningen till de nya EU-länderna och Ryssland är fortsatt bra, men till Japan och övriga fjärran Östern oförändrad. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige går upp 50 öre

Smågrispriserna vecka 38
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 20 öre nästa vecka till för Bis Plus 16.45 kr, Bis 15 öre till 15.70 och Bas 15 öre till 14.60 kr. Nyavvanda höjs 30 öre till 32.60 kr. Marknadstillägget är 15 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisarna är för Bis Plus 25.60 och KRAV Bis 24.85 kr. Kravtillägget är nästa vecka 8:50 kr per kg.
KLS. KLS Smågris höjs 20 öre till 16.70 kr/kg. Balans i smågrisförmedlingen. Marknadstillägget tas bort.
Danish Crown och TiCan. 7-kilos smågrispriser går ner 2 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 208 dkr (255 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 217 dkr (267 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 592 dkr (728 skr).
Snellmans: Smågrispriset för klass A1 är från måndag 54 euro per gris, plus index och volymtillägg.
 
Innevarande veckas pris, sätter smågrispriset på måndag:
SLP. SLP Plus 16.25 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 16.30, SwedeHam 15.58, Vita 14.30 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.25, Ugglarpsgrisen 15.25 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Underskottet på smågrisar är 2 200. Normal efterfrågan. /LG
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Efterfrågan på smågrisar är god och marknaden i balans. Prognosen är att balansen fortsätter närmaste veckorna. Förmedlingen har ökat 12 % i år. I augusti slog vi rekord med 8 623 smågrisar.

Nyheter
Nya besättningar konstaterat PMWS-smittade i södra Sverige, nu även en satellit
27 augusti anmäldes ett misstänkt fall av PMWS och 6 september ytterligare ett i södra Sverige. Förra fallet rapporterades i juni. En av de anmälda och nu konstaterade besättningarna är satellitbesättning och suggorna hade redan gått tillbaka till navet när sjukdomssymptomen upptäcktes.
-Jag anser att PMWS-situationen är hyfsad, trots de nya konstaterade fallen, säger Per Wallgren, SVA. Totalt är det nu 9 besättningar (varav en med grisproduktion på tre enheter) som fått smittan.
Varför PMWS inträffat i en satellitbesättning, men inte navet drabbats och inte andra satelliter med samma djurmaterial, ska SVA och Djurhälsovården studera närmare för att om möjligt försöka förstå varför PMWS uppkommer.
-Att vi inte fått fler utbrott i Sverige än 9 beror med stor sannolikhet på att vi inte har PRRS i landet. PRRS är ofta inkörsporten till PMWS, enligt erfarenhet från andra länder. Det är därför viktigt att vi inte riskerar PRRS-smitta genom att tillåta danska djurtransporter genom Skåne, säger han.
-Misstänkta fall har kommit och gått under sommaren, säger Per Wallgren. Men PMWS har då kunnat avskrivas som andra orsaker. Under utredningen har hälsodeklarationen dragits in och smågrisar har inte sålts på öppna marknaden.
-Vi misstänker inte smittspridning via sperma och inte via vuxna djur, säger Per. Vuxna djur visar sig inte sprida smitta. Inte heller har smågrisar har visat sig ha PMWS när suggorna från smittade besättningar grisat på annan plats.
-Circovirus typ 2 finns allmänt i landet. Besättningar med diagnosen PMWS har inget nytt okänt smittämne, vad vi kan se. Vissa brister, även om de inte varit allvarliga, har funnits i gårdarnas management. /LG

 800 svenskar salmonellasjuka i fjol av svensk mat, mest importerat kött
-Det är dags att myndigheterna reagerar på att antalet svenskar ökar starkt som blir sjuka av salmonella när de äter svensk mat. Det säger professorn i livsmedelshygien, Marie-Louise Danielsson-Tham. De flesta salmonellasjuka smittas utomlands (3 800), men ökningen av antalet sjuka av svensk mat med 50 % är oroande. De flesta smittfallen kommer från importerat kött. Källa: Ekot, Sveriges Radio. /LG

USAs grisuppfödare vill ha slut på kanadensiska bidragen till grisuppfödare
De kanadensiska grisuppfödarna har tillgång till ett dussintal statliga bidrag, som gör att amerikansk grisuppfödning alltid är i ekonomiskt underläge. National Pork Producers Council, NPPC, kräver att bidragen upphör och har vänt sig till den kanadensiska regeringen.
-Mest notabelt är att kanadensiska grisuppfödare kan aldrig förlora på sin produktion, eftersom det finns ett inkomststabiliseringsprogram i Kanada som tar stöten om grisuppfödningen visar röda siffror, säger Jon Casper, tidigare ordförande i NPPC. Under de senaste fem åren har mer än 100 milj dollar betalats till uppfödarna inom detta stabilitetsprogram.
-Bidragen är inte olagliga, säger han. Alla kanadensiska lantbruksnäringar har samma bidragsförmåner.  Men vi måste ha samma regler när vi jobbar på samma marknader. De kanadensiska bidragen gör att ingen kanadensisk grisuppfödare går med förlust, men också att ingen amerikansk går med vinst!
Dermot Hayes, en ekonomiprofessor i Iowa, säger att en kanadensisk grisuppfödare får mellan 4 och 6 dollar per gris i statliga bidrag och en uppfödare i Quebeck får så mycket som 15 dollar per gris. Källa: NPPC.
Kommentar: De amerikanska uppfödarna har den senaste tiden anklagat kanadensarna för att dumpa griskött på amerikanska och mexikanska marknaderna. I många medier kallar man det ”griskriget”. /LG

Tyska köttkonsumtionen tillbaka på 90 kg per person 2003
För första gången sedan BSE-krisen 2000 var konsumtionen av kött i Tyskland tillbaka på 90 kg per capita 2003. Köttförbrukningen steg med 3 % sedan 2002 och gäller alla produktkategorier.
Tyska självförsörjningsgraden 2003 var 93 %, vilket är en tillbaka gång från 95 % sedan 2002. Källa: Kødbranchens Fællesråd, Danmark. /LG

Risken att använda grisorgan i människor är överdriven
Ny forskning vid Harvard Medical School, England, visar att risken är mindre än man trott för infektioner vid transplantation av organ från grisar till människor. Likaså risken för frånstötning.
-Det är ett mycket intressant resultat, säger Arnt Fiane, Rikshospitalet, Oslo. Vi har väntat 30 år på transplantationsmöjligheten, nu tror vi att vi kan börja om några år.
Det pågår en kongress i Wien där senaste rönen diskuteras. Källa: P4, Norge. /LG

19 % fler grisar i Danmark 2015, visar prognos
Dansk Landbrug har gjort en prognos över animalieproduktionen tio år framåt. Grisproduktionen ökar med 19 %, medan mjölkproduktionen och amkouppfödningen minskar med 24 resp 31 %. Sammantaget minskar djurhållningen med 12 %, räknat i djurenheter.
Jordbruksarealen räcker att sprida gödsel på även 2015, visar prognosen. I Viborg amt beräknas 11 % av arealen bli ”över” och hela 65 % i Storstrøms amt.
-Prognosernas säkerhet beror mycket på hur gödsellukten kan bekämpas, säger vice ordföranden i Dansk Landbrug, Gert Karkov. Vi investerar mycket i metoder för luktbekämpning och luktmätning. Källa: Dansk Landbrug. /LG

Träd eller buskar kring alla gödselbrunnar i Danmark, om grannarna kräver det
1 september fick Danmark en ny naturvårdslag som bl a säger att fula byggnadsanläggningar, såsom gödselbrunnar, ska omges med träd eller buskar, om grannar eller andra störs av ful utsikt.
Redan tidigare hade länsmyndigheterna möjlighet att kräva insynsplanteringar kring gödselbrunnar som byggs utanför gårdsbilden, men nu har lagen utökats till att gälla alla förfulande anläggningar.
Den nya lagen förpliktigar även ägare till ängar, mossar och hedar att hålla dem fria från vild växtlighet och röja minst vart femte år.
-Jag tror nya lagen kommer att skapa bättre grannsämja på landsbygden, kommenterar fødevareminister Hans Chr Schmidt. Många gödselbrunnar skämmer miljön för närboende. Källa: Danska miljöministeriet. /LG

Dalsjöfors ökade svinslakten mest första kvartalet
58 % av svenska grisarna slaktades första halvåret hos Swedish Meats, 2 % hos Nyléns och Siljans Chark, som samverkar med Swedish Meats, samt 6,7 % av KLS. Summa 67,7 % kooperativ slakt. 33 % slaktades vid privatägda slakterier och 0,3 % uppskattas slaktas ännu mera privat eller i småskaliga slakterier. Summa 33.3 %.
Swedish Meats har minskat slakten 1,7 %, men de samverkande har ökat 80 %. Privatslakten har ökat 12,1 %. Hela slaktvolymen i Sverige har ökat 3,6 %.
Av de enskilda slakterierna är det Dalsjöfors som ökat mest, med 81,6 %. Det beror på att man hade bästa offerten på slaktsvinen från Säffle Suggring, som lämnade Swedish Meats vid nyåret. Dahlbergs Slakteri har ökat 33,4 %, Ginsten Slakteri har ökat 25,8 % och Skövde Slakteri 11.5 %.
Statistiken visar att privatslakten fortsätter hålla strupgrepp på Swedish Meats, men en del av tappet är Säffle Suggrings ca 35 000 grisar. Grisproduktionens ökning har gett plussiffor till de flesta slakterier. Det blir svårare att hålla ställningarna när slakten minskar. Per-Åke Larsson förklarar Dalsjöfors Slakteris betydande ökning så här:
-Vi har ökat både av egen kraft och p g a legoslakt åt KLS och Skövde, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri. Framför allt är det KLS vi slaktat åt, när kapaciteten inte räckt till vid vissa tillfällen i egna slakteriet. /LG

Gilde tar marknadsandelar i Norge, grisköttet ökade 10 % i somras
Totalförsäljningen av kött i Norge står stilla sedan i fjol, men Gilde har ökat sin försäljning med 4,3 % eller 2 300 ton. Det är grisköttet som ökar, med hela 10 %. Försäljningen av pålägg har ökat 13 % och korv 6.
-Det var dåligt grillväder i Norge i somras, men vi slog alla rekord med 10 % försäljningsökning, säger Gildes försäljningsdirektör Sverre Sandsmark. Försäljningen av grisprodukter för grillning har ökat varje sommar och det visar att vädret har mindre betydelse för försäljningen av grillsortimentet än vi tidigare trott. Källa: Gilde. /LG

Halm ger inte danska grisar tillräcklig förströelse, ansåg domaren
Grisar ska ha något att sysselsätta sig med. Det säger EU-bestämmelserna. Både i Sverige och i Danmark anser vi att halm ger tillräcklig förströelse.
En dansk grisuppfödare har emellertid åtalats för att inte använt lekmaterial, trots rikligt med halm i boxarna. Böterna blev 3 000 dkr och rättegångskostnaderna.
Orla Grøn Pedersen, Danske Slagterier, anser domen är principiellt viktig och säger att Danske Slagterier ska finansiera ett överklagande till högre rättsinstans. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Grisar på nätet blev Coops största nätsuccé hittills
I förra @-GRIS berättade vi om danska Coops start förra veckan med att sälja färska finstyckade halva griskroppar via internet. Lådorna hämtas i närmaste Coop-butik.
-Provbeställningen var 1 000 styckade grishalvor, som snabbt såldes slut, säger Leif Poulsen, Coop Danmark. Nästa beställning är sjudubblad, 7 000 halvor. Det här är vår största försäljningssuccé sedan vi öppnade näthandeln av livsmedel. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Om konsumenternas intresse för att köpa halva grisar över nätet står sig, betyder det att 3 500 grisar per vecka får jämn avsättning vad gäller alla detaljer på grisen (grisfötter ingår dock inte). Coop, Ica, Axfood, Bergendahls, sätt igång sälja även i Sverige! Vi svenskar är dubbelt så många som danskarna, avsättning 7 000 grisar per vecka!
/LG

Företagsnytt
Lantmännen sänkte foderpriserna 5 – 8 % i måndags
Ny skörd med lägre spannmålspriser, sänkt sojapris och inga gamla lager, gör att foderpriset kan sänkas. Lantmännen sänkte från i måndags.
-Prisnivån har sänks mellan 5 – 8 %, beroende på produkt och ort, säger Reinhold Svensson, Lantmännen Färdigfoder t ex sänks 10 öre. Vi är i övergångsfasen till nya skörden med lägre priser och även rapsskörden ser bra ut.
-Situationen ser betydligt trevligare ut än i vintras och våras, med höjda spannmåls- och proteinpriser, samtidigt som grispriset var lågt. /LG

Scan-Airclean fick ytterligare en utmärkelse
Scan-Airclean fick i torsdags Fyns amts miljöpris för rening av lukten från svinstallar. 90 – 95 % av ammoniaken, ca 95 % av dammet och 25 – 75 % av lukten kan tas bort och ammoniaken användas som gödsel på åkrarna.
Peter Thygesen, Scan-Airclean, sa att 10 anläggningar är i drift, bl a 4 prototyper, och 5 anläggningar ska levereras före nyår. För en besättning på 9 000 slaktsvin kostar anläggningen 325 000 dkr. Driftskostnaden är 2 dkr per gris.
Intäkterna är minskad lukt, mindre mossa och alger på byggnaderna och ammoniak till gödsling. Källa: ErhvervsBladet. /LG

Danska biogasexperter startar nytt företag
Två tidigare medarbetare, Søren Frandsen och Søren Lehn vid Green Farm Energy, som gick i konkurs tidigare i år, har bildat företaget BioPartners Aps med forskarbyn Agro Business Park, Foulum, som bas. De erbjuder teknisk och biologisk rådgivning, utveckling och byggrådgivning inom områdena biogas och gödselseparaton, framför allt högteknologisk gödselbehandling. Källa: Agro Business Park. /LG

Agenda
AI-kongress i Berlin 13 – 15 oktober
Artificial Insemination Veterinaries håller sin sextonde kongress i Congress Centre Catholic Academy, Berlin, 13 – 15 oktober. Grisuppfödarorganisationen ZDS och nötorganisationen ADR arrangerar. Mer info:aivets.de

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.