@-GRIS 13 september 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se


Grispriserna vecka 38, uppdatering
Ginsten Slakteri i Halland blev enda svenska slakteri som höjde slaktsvinspriset denna vecka, med 25 öre. Det står klart när alla slakterier satt priserna i dag måndag. Alla slakterier har höjt smågrispriserna.
Den kompletta listan finns nedan.
Extra utskicket är orsakat av att jag rättat en notis, se nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 38
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.75 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.45 kr. Alviksgården.
11.45 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.
11.45 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg
11.45 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.45 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är oförändrat 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor stiger 30 öre till 8.00 dkr, nära 9.85 skr.
22.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.47 nkr x kurs 1.10 skr.
11.15 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 2 cent till 1.22 euro. Eurokurs nu 9.13 kr.
11.30 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) höjs med 2 cent och betalas med 1.24 euro, eurokurs 9.13 kr. Höjningen beror på att marknadstillägget höjs till 3 cent. Snellmans garanterade minimipriser är för oktober 1.22 och november och december 1.24 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.13 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.90 kr Tyskland 1.63 euro, priset har höjts 3 cent
11.40 kr Frankrike 1.25 euro, priset har höjd tendens
10.85 kr Belgien 1.19 euro, oförändrat
12.70 kr Italien 1.39 euro, oförändrat

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Vi upplever bra efterfrågan både på svenska markanden och på export. Många länder drar hårt, allt från baltiska länder till Korea. Exportpriserna är bra jämfört med tidigare och en del detaljer riktigt bra.
Partiprishöjningen på 50 öre torde vara lätt att få igenom och har slagit igenom fullt ut inom loppet 14 dagar. Det är industriråvaran som höjs direkt, detaljerna kommer efter hand.
SLP, Peter Johansson: -Vi ska gå igenom partiprisförändringar med våra köttkunder på måndag. Har hänt mycket på senaste tiden och priserna är uppåt.
Att priserna stigit så snabbt på vissa detaljer som de gjort nu, har jag aldrig varit med om, säger han. Det är detaljer som haft lågt pris tidigare. Om en eller två veckor tror jag slaktsvinspriset går upp igen.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det finns utrymme för ett höjt slaktsvinspris redan idag, så varför inte börja nu när partipriset går upp? Vi höjer därför 25 öre på måndag! Vi får kanske inte in fler grisar på kort sikt, men vi behöver ständigt fler. Vi har inga lager av griskött och efterfrågan är god.
Sydkött, Rolf Olsson: -Snart kan alla i griskedjan börja tjäna pengar. Partiprishöjningen ger pengar till ny snar höjning av slaktsvinspriset.
-Efterfrågan på griskött är enormt stor, men det tar ändå tid höja priserna. I stället för att bjuda ett bra pris, jagar industrin fortfarande runt och försöker hitta billiga partier, på samma sätt som under de senaste två åren. En som hoppade av mitt bud under veckan sa att ”då köper i Spanien i stället”. Men det blir inte billigare. En del kommer inte ens ihåg vilket språk man ska tala när de ringer till oss i Skåne, vilket visar hur hett råvarujakten går.
-Polska industrin, som endast ligger 6 timmar från oss i Ystad, fortsätter förfrågningarna. Jag har i dag två förfrågningar på kontinuerligt  levererade poster om 1 – 20 ton per varuslag och med årskontrakt.
-Jag vet att hela industrin har tomt i frysarna, säger Rolf. De brukar normalt vara väl fyllda så här års. Vi har också tomt i frysarna. Det kan bli intressant när julruschen sätter igång och efterfrågan på griskött stiger ännu mera!
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Partiprishöjningen med 50 öre är intecknad mot höjningen av slaktsvinspriset förra veckan. Höjningen väntas slå igenom till 60 – 70 % första veckan. Feta produkter och charkråvara är lättast att höja, detaljerna släpar efter något. Skinkpriserna har inte släppt ännu, men det finns tendens till bättre priser.
-Det ser mycket bra ut för svenska prisutvecklingen framöver. Konkurrensen om svenska grisköttet ökar. Vi har kunder i Baltikum som vill skriva långsiktiga avtal till priser vi inte är vana vid. Vi säljer även till bättre priser i Tyskland än här i Sverige, även när transportkostnaderna är betalda.
-Vivos övergång från Axfood till grossisten Bergendahls kan ge en marginell förbättring av det svenska oligopolet inom livsmedelshandeln, men östutvidgningen ger fler köpare långsiktigt. Även små förskjutningar av konkurrensen kan ge stora förändringar på svenska marknaden, säger Magnus.
-Minskade semineringarna ger färre grisar i Sverige i slutet av nästa vår. Grisuppfödarna kan nu ganska säkert se ljuset i tunneln.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Positiva markandsutvecklingen fortsätter. Vi märker samtidigt ökat intresse från Baltikum. Det blir nog en stabil trend tid framöver, när löner och levnadsstandarden höjs i de nya EU-staterna. Samtidigt är östsidans köttindustri mindre utvecklad, vilket är en fördel för oss
Snellmans, Tomas Gäddnäs: Det är allt bättre utsikter på grisköttsmarknaden och grispriset är stigande. Tillförseln av slakt i början av året ökade 14 %. Marknaden är i god balans. Men priserna är fortsatt pressade och vi har inte lyckats föra över de väntade prisökningarna till höstens produktpriser.
Danish Crown: Priserna är något uppåt i Tyskland, Italien och Frankrike, men detta tack vare minskat utbud från Danmark. Engelska markanden är pressad och ger mindre pengar p g a ogynnsam valutautveckling.
Bog och charkråvara efterfrågas fortsatt bra. Säsongen för karré i Tyskland är nu slut men karré säljs nu bra till Japan.    
Baconmarknaden är fortsatt under press.
Försäljningen till de nya EU-länderna och Ryssland är fortsatt bra, men till Japan och övriga fjärran Östern oförändrad. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige går upp 50 öre

Smågrispriserna vecka 38
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 20 öre nästa vecka till för Bis Plus 16.45 kr, Bis 15 öre till 15.70 och Bas 15 öre till 14.60 kr. Nyavvanda höjs 30 öre till 32.60 kr. Marknadstillägget är 15 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisarna är för Bis Plus 25.60 och KRAV Bis 24.85 kr. Kravtillägget är nästa vecka 8:50 kr per kg.
KLS. KLS Smågris höjs 20 öre till 16.70 kr/kg. Balans i smågrisförmedlingen. Marknadstillägget tas bort.
SLP. SLP Plus 16.45 kr. Marknadstillägg 15 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 16.50, SwedeHam 15.77, Vita 14.68 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.45, Ugglarpsgrisen 15.45 kr.

Danish Crown och TiCan. 7-kilos smågrispriser går ner 2 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 208 dkr (255 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 217 dkr (267 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 592 dkr (728 skr).
Snellmans: Smågrispriset för klass A1 är från måndag 54 euro per gris, plus index och volymtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Underskottet på smågrisar är 2 200. Normal efterfrågan. /LG
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Efterfrågan på smågrisar är god och marknaden i balans. Prognosen är att balansen fortsätter närmaste veckorna. Förmedlingen har ökat 12 % i år. I augusti slog vi rekord med 8 623 smågrisar.

Rättelse
Dalsjöfors ökade svinslakten mest första halvåret, men delvis p g a legoslakt
58 % av svenska grisarna slaktades första halvåret hos Swedish Meats, 2 % hos Nyléns och Siljans Chark, som samverkar med Swedish Meats, samt 6,7 % av KLS. Summa 67,7 % kooperativ slakt. 33 % slaktades vid privatägda slakterier och 0,3 % uppskattas slaktas ännu mera privat eller i småskaliga slakterier. Summa 33.3 %.
Swedish Meats har minskat slakten 1,7 %, men de samverkande har ökat 80 % (från låg nivå). Privatslakten har ökat 12,1 %. Hela slaktvolymen i Sverige har ökat 3,6 %.
Per-Åke Larsson förklarar Dalsjöfors Slakteris betydande ökning med 81,6 % så här:
-Vi har ökat både av egen kraft och p g a legoslakt åt KLS och Skövde, säger Per-Åke. Framför allt är det KLS vi slaktat åt, när kapaciteten inte räckt till vid vissa tillfällen i KLS-slakteriet.
Dahlbergs Slakteri i Brålanda har ökat 33,4 %. Det beror på att man hade bästa offerten på slaktsvinen från Säffle Suggring, som lämnade Swedish Meats vid nyåret. Ginsten Slakteri har ökat 25,8 % och Skövde Slakteri 11.5 %.
Statistiken visar att privatslakten fortsätter hålla strupgrepp på Swedish Meats, men en del av tappet är Säffle Suggrings ca 35 000 grisar.
Samarbete mellan slakterierna gör att gränsen mellan kooperativ och privatslakt blir allt otydligare i statistiken. Grisar som slaktats vid ett slakteri (här ovan nämns Dalsjöfors) kan som synes vara inköpta av kooperativt slakteri (KLS).  
Grisproduktionens ökning under första halvåret har gett plussiffor till de flesta slakterier. Det blir kanske svårare att hålla volymerna för en del slakterier när slakten minskar. /LG
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.