@-GRIS 20 september 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 39, uppdaterade måndag
SLP och Ugglarp höjer grispriset 25 öre idag till 11.70 kr, grispriset klart på väg uppåt
Även SLP och Ugglarp höjer slaktsvinspriset idag, med 25 öre. De bekräftar därmed dragkraften i grisköttmarknaden. Redan förra veckan höjde Ginsten Slakteri med 25 öre med motiveringen att en allmän prishöjning ligger i luften.
Ett bra tips är att alla övriga slakterier höjer nästa måndag. Då blir det även spännande att se om 25 öres höjning räcker. Det kan bli mer. Slaktare och andra jag talat med säger att ”som det ser ut just nu är en krona fördelat på ett antal veckor en tänkbar utveckling”. Om vi sköter oss. Det är intressant att höra att optimismen återvänt inom näringen!
Prognosen är kanske inte helt vågad, eftersom vi är på väg in i julslakten och förutsättningarna för prishöjningar framöver är väsentligt bättre än vid samma tid i fjol.
Men man ska ju inte sälja grisköttet förrän grisen är slaktad. Jag kan erinra om att vecka 39 i fjol betalade Swedish Meats 10.50 kr och SLP 10.70. Alltså ca 1 kr mindre än i år. Dessutom var foder- och sojapriserna på väg uppåt. Dessa priser var oförändrade till vecka 45. Då sänkte Swedish Meats 30 öre och de flesta övriga slakterier följde efter mer eller mindre! Men just nu är i alla fall mungiporna uppåt.
-Det kändes rimligt att höja med 25 öre denna vecka, med tanke på avsättningen och prisläget på grisköttprodukterna, säger Peter Johansson, SLP, i dag. /LG

Kompletta listan med avräkningspriser, grundnoteringar vecka 39
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.70 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg
11.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Skövde Slakteri. Marknadstillägget har upphört. 71 – 94,9 kg.
11.45 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.35 kr.
11.45 kr. Alviksgården.
11.45 kr. Dalsjöfors Slakteri.
70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg, suggor över 140 kg upp 25 öre till 7.30 vid 58 % kött.
11.45 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.70 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset höjs 20 öre till 9.50 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.70 skr. Priset på suggor stiger ytterligare 20 öre till 8.20 dkr, nära 10.10 skr.
21.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är sänkt 58 norska öre till 19.89 nkr x kurs 1.08 skr.
11.15 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset oförändrat 1.22 euro. Eurokurs 9.13 kr.
11.30 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) betalas med 1.24 euro, eurokurs 9.13 kr. Snellmans garanterade minimipriser är för oktober 1.22 och november och december 1.24 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.13 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.90 kr Tyskland 1.63 euro, priset oförändrat
11.40 kr Frankrike 1.25 euro, priset har höjd tendens
11.25 kr Belgien 1.23 euro, priset höjt 4 cent
12.70 kr Italien 1.39 euro, oförändrat

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 39
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs idag 50 öre till för Bis Plus 16.95 kr, Bis 16.20 och Bas 15.10 kr. Nyavvanda höjs 1.35 kr till 33.95 kr. Marknadstillägget sänks 5 kr till 10 kr för grisar i övrig förmedling.
Priset på KRAV-smågrisarna är oförändrat, för Bis Plus 25.60 och KRAV Bis 24.85 kr. Kravtillägget är oförändrat 8:50 kr per kg.
KLS. KLS Smågris höjs 20 öre till 16.90 kr/kg. Balans i smågrisförmedlingen. Inget marknadstillägg.
Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 17 kr, SwedeHam 16.25, Vita 15.15 kr.
SLP. SLP Plus 17 kr. Marknadstillägget sänkt 5 kr till 10 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.95, Ugglarpsgrisen 15.95 kr.
Dahlbergs Slakteri: Smågrisar Särklass D upp 50 öre till 17 kr.

Danish Crown och TiCan. 7-kilos smågrispriser går ner 2 dkr. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 208 dkr (255 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 217 dkr (267 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 592 dkr (728 skr).

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.