@-GRIS 8 oktober 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!

Bästa totalekonomi och optimalt betalt för dina grisar, i GRIS finns adresserna till slakterierna!!  
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se

Grispriserna vecka 42
KLS höjer slaktsvinspriset 10 öre på måndag för att styra julslakten!
Danmark sänker ytterligare 20 öre (25 svenska) till 9 kr
KLS är enda slakteri i Norden som idag fredag meddelat höjning av grispriset för nästa vecka. KLS höjer med 10 öre i form av marknadstillägg inom viktsintervallet 64 – 90.6 kg för att styra slakttillförseln inför julslakten. För de resterande 4 kilona i bäst betalda viktgrupp är det oförändrat pris.
Danska grispriset sänks för andra veckan i rad på måndag, nu med 20 öre till 9.00 dkr (11.05 skr). Sverige har nu inte längre Europas lägsta grispris. Danmark lägger sig under och enligt danska uppgifter har även Spanien och Österrike hamnat under Sverige p g a sänkta priser.  
Prisnivån har sjunkit i flera europeiska länder p g a ökat utbud och minskad efterfrågan. Detta har gjort grisproducenter i flera länder oroliga och de har anmält fler grisar än beräknat till slakt. Detta har tryckt priserna ännu mer. I Österrike och Belgien har priserna gått ned 9 cent och även i Spanien och Frankrike har priserna gått ned 4 – 5 cent.
Det finns dock goda möjligheter till återhämtning, eftersom man tror att det ökade utbudet är tillfälligt. Det finns heller inga lager av griskött i Europa och exporten är relativt gynnsam. Grisproduktionen i EU är också vikande.
De svenska slaktarna tror inte heller att den danska prissänkningen ska få så stora inverkningar på svenska grispriset. De flesta produkter säljs bra och det är endast kotletter och karré som man klagar över.
Det har varit polska köpare av charkråvara och feta produkter i Sverige och de är mycket angelägna om leveranser. Besöket var mycket positivt, berättar de svenskar som tog hand om gästerna.
-Det enda som inte var bra, var att de inte kunde få med sig leveranser hem samma dag som de var här, kommenterar Peter Johansson, SLP. Polackerna var mycket angelägna om att göra affärer, och på långa kontrakt.
-Äntligen får vi kanske ett mervärde för det svenska grisköttet, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Men inte av det skäl vi väntat oss. Läs mer notis nedan.
Dollarn har återhämtat sig något sedan förra fredagen, men ligger fortsatt lågt. Pundet fortsätter falla, till men för dansk export.
Futurepriserna faller för samtliga månader och mest för de närmaste. /LG

Ändringar i noteringarna i @-GRIS
Våra läsare har föreslagit en rad förbättringar av noteringarna i @-GRIS, och de börjar införas idag. Noteringarna finns nu i tabellform. Det kan vara vanskligt att göra tabeller i ett email, så jag hoppas det fungerar i ditt emaiprogram. Meddela gärna om det är problem, så ska vi försöka rätta till problemen.
En ytterligare förändring är att föregående veckors noteringar står kvar för jämförelse.
Vidare finns plustecken framför en del siffror, minustecken framför andra. De visar åt vilket håll priserna går. Finns inget tecken, då är priset oförändrat. Tecknen gör det lättare att snabbt se trenderna och det går även att se när förändringarna skett.
De olika avsnitten finns nu delvis i annan ordning.
Fortsätt maila, eller ring, och föreslå ändringar och kompletteringar, så jag kan göra @-GRIS så användarvänligt och nyttigt som möjligt!
Och fortsätt tipsa om nyheter. Det händer numera ofta att jag får veta vad som sagts på möten och sammankomster redan minuter eller timmar efter att mötena hållits! Kommunikationen går allt snabbare. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.
 
Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 10 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 90.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd, KLS har störst med 31 kg.
+ framför pris visar höjning, - visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
v 42, kr    Slakteri                Bäst bet. viktgr    v 41        v 40       v 39        v 38        v 37     v 36        v 35      v 34          
  12,75      Ginsten Slakt             65 - 94,9 kg   12,75      12,75    12,75   +12,75  +12,50   12,25   +12,25   12,00
+12,05**  KLS                               64 - 94,9 kg  11,95   +11,95    11,70      11,70   +11,70   11,45   +11,45   11,20
  11,70      Skövde Slakteri          71 - 94,9 kg  11,70   +11,70    11,45      11,75   +11,75   11,50   +11,50   11,25
  11,70      Swedish Meats          71 - 92,9 kg  11,70   +11,70    11,45      11,45   +11,45   11,20   +11,20   10,95
  ej satt     Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9 kg  11,70   +11,70    11,45      11,45   +11,45   11,20   +11,20   10,95
  11,70      Alviksgården               valfria vikter 11,70   +11,70    11,45      11,45    +11,45   11,20    +11,20  10,95
  ej satt     Ugglarps Slakteri      70 - 94,9 kg  11,70     11,70    11,70      11,45    +11,45   11,20    +11,20  10,95
  11,70*    SLP                              70 - 94,9 kg  11,70     11,70  +11,70      11,45    +11,45   11,20   +11,20   10,95
  11,70      Sydkött                          71 - 100 kg 11,70   +11,70    11,45      11,45    +11,45   11,20    +11,20  10,95
  ej satt     Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9 kg  11,70   +11,70    11,45      11,45    +11,45   11,20   +11,20   10,95
*   = preliminärt till på måndag
** =  gäller intervallet 64 - 90,9 kg

Norden
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Danska avräkningspriset sänks 20 öre v 42. Dansk kurs 1.23, norsk 1.08, euro 9.04.
Pris, skr   Slakteri                         Bäst bet. viktgr     valuta      v 42      v 41      v 40      v 39
-11,07       Danish Crown/TiCan    67,0 – 82,9 kg           dkr      -9,00    -9,20      9,50      9,50
 21,50       Norsk Kjött                       55,1 – 73,0 kg           nkr     19,89   19,89    19,89   19,89
 11,30       Österbottens Kött                  70 – 86 kg          euro      1,25     1,25    +1,25     1,22
 11,50       Snellman, Finland              78 – 100 kg          euro      1,27   +1,27      1,24     1,24

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 8 oktober och är omräknade till skr enl eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. I stället för avrundning till jämna cent, använder jag nu tre decimaler.
Skr        Land                v 41        v 40        v 39        v 38        v 37         v 36       v 35       v 34
-10,42   Frankrike     -1,153    -1,183    -1,246    +1,254    +1,252    +1,246   +1,211    1,161
-13,37  Tyskland      -1,480     -1,530    -1,600      1,630    +1,630      1,600   +1,600    1,580
-9,67     Belgien       -1,070     -1,120     -1,190    +1,230      1,190   +1,190     1,170    1,170
 12.06   Italien           1,335     -1,335     -1,375      1,388       1,388   +1,388     1,273    1,273

Futurepriser 30 september
Futurepriserna i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Jag räknar inte om futurepriserna nedan till svenska kronor, eftersom detta skulle försvåra möjligheten att se prisrörelserna vid valutaförändringar. I fortsättningen avrundar jag inte priserna till jämna cent, utan använder i stället tre decimaler.
Mån    v 41      v  40         v 39         v 38        v 37      v 36      v 35        v 34   
Okt    -1,416     -1,460    -1,465   +1,521   +1,501   -1,446   +1,473    1,446
Nov   -1,408     +1,443   -1,426   -1,465    +1,469   -1,447   +1,460    1,420
Dec   -1,351     +1,380   -1,374   +1,405   +1,402   -1,390   +1,420    1,380
Jan    -1,311      -1,345   -1,348   +1,359   +1,355   -1,348   +1,378    1,340
Feb   -1,360      -1,378    -1,394   +1,414   +1,412   -1,400   +1,417    1,375
Mar   -1,378      -1,420     1,433   +1,433    -1,422   -1,430   +1,450    1,410
Apr    -1,404      -1,440   +1,448   +1,442    -1,424   -1,435   +1,460   1,422
Maj   -1,430       -1,454   -1,460   +1,470    +1,465   -1,460   +1,490   1,450
Jun   -1,440      -1,453    -1,463   +1,478    +1,469   -1,451   +1,486   1,450
Juli    -1,426       1,429     1,429   -1,429       1,430   -1430    +1,486   1,415
Aug   -1,430       1,435   +1,435    1,430
Sep   -1,430         ----        1,610

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 42       v 41   v 40      v 39   
Skövde Slakteri                                                          7.60
Swedish Meats           140 kg och över    7.35      7.35
Dahlbergs Slakteri                                                    7.35
Dalsjöfors Slakteri                                                    7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset går ner 30 danska öre
Slakteri                           Bäst bet. viktgr    v 42                     v 41     v 40     v 39
Danish Crown/TiCan       Över 129,9 kg    7.60 (9.35 skr)   7.90     8.20
                
Valutor
Fredagar    i dag      v 41       v 40        v 39       v 38       v 37       v 36
Pund
        -13,10   -13.20   -13.23    +13.42   -13.33   -13.41     13.57
Dollar         +7,33      7.29      -7.37      +7.48     -7.45     -7.50       7.54
Euro             -9,04   +9.05      -9.04        9.12     -9.12     -9.13       9.14
Dansk           1,22   +1.22       1.21        1.23       1.23      1.23       1.23
Norsk         +1,09     1.08        1.08       -1.08      1.10      1.10       1.10
Yen                6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Marknadsläget är oförändrat. Kotletter och karré säljs till hårt pressade priser. Även exportmarknaden för kotlett och skinka är tuff, liksom för feta sidor. Marknaden är stark för charkråvaran, de råvaror som går till korv.
-Vi står emot danska prissänkningen och har oförändrat pris. Danskarna är hårt exponerade för de hårt prispressade kotlett, karré och skinka. Skinka är på väg nedåt internationellt. Hur mycket den svagare dollarn påverkar danska priset vet jag inte.
Johan Andersson: -Den danska prissänkningen kan vara en följd av de tidigare höga tyska priserna, som tvingade danska slakterierna (efter kritik från sina uppfödare) att betala mer än vad de hade råd till. När tyska priserna faller, följer danskarna nu med för att ta igen det man förlorat tidigare. Det är min teori om den kraftiga sänkningen de två senaste veckorna.
-Tysk notering följer marknadssignalerna mycket snabbt. En brist höjer priset snabbt, ett överskott sänker snabbt. Just nu ökar utbudet av grisar. Jag tror inte danska prissänkningen får så stora följder för svenska grispriset, eftersom det internationella priset inte sjunkit i samma grad som det tyska.    
-Slaktsituationen ser också bra ut i jul, då det är få helgdagar och många arbetsdagar. Det gör att det blir få överstående grisar under julen och mindre tryck på priset efter jul. Och julen 2005 blir ännu bättre ur arbetssynpunkt, säger Johan, som tittar långt fram i almanackan. Julafton på en lördag och nästan bara svarta dagar!
Sydkött, Rolf Olsson: -Det är fortsatt god efterfrågan på de flesta produkterna i sortimentet, men fortsatt tungt för kotletter och karré. Men det är normal för årstiden.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Jag tror inte den danska sänkningen av slaktsvinsnoteringen kommer att beröra oss. Vi har inte märkt något köpmotstånd från våra kunder den gångna veckan, när Danmark sänkte 40 svenska öre och svenska priset var oförändrat. Det är fortsatt stigande priser på de flesta delarna av grisen.
-Våra egna företags resultat visar också på positiv utveckling. Månadsresultaten visas visserligen med viss eftersläpning, men de senaste månaderna visar på ökad betalningsförmåga. Styckningen går nu väldigt bra. Charkindustrin går också bra. Inom charkindustrin talar man f n mest om brist på råvara, vilket även gäller internationellt.
-Exporten ser fortsatt bra ut och det ekonomiska utbytet av exporten väntas förbättras ytterligare. Framför allt är det biprodukterna som ger väsentligt mer pengar än tidigare.
-Det här bör gälla hela slakt- och förädlingsindustrin och inte bara Skövde Slakteri. Sammantaget vågar jag därför tro på bra grispriser framöver, trots doppningen av slaktsvinspriset i Danmark. Jag tror på en prishöjning i Sverige inom närmaste tiden och jag tror inte att vi behöver följa med de danska priserna nedåt.
SLP, Peter Johansson: -Efter ett besök vid SLP av polska köpare av charkråvara och feta produkter, stärks förhoppningen om att prisnivån på biprodukter och andra produkter med tidigare lågt värde ska höjas och bidra till ökad lönsamhet i slakten och bättre avräkningspriser. Det är många positiva tecken på bättre avräkningspriser framöver.
-Jag har nu den intressanta uppgiften att meddela en del kunder att priserna kommer att höjas, eller ökade kvantiteter exporteras.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Marknaden är fortsatt positivt och exporten verkar ännu mer positiv. Polska köpare har varit i Sverige denna vecka och vi ska träffa dem i Polen nästa vecka. Biprodukterna väntas ge mer pengar till slakterierna framöver och särskilt nästa år.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Det är god efterfrågan på både gris- och nötkött och marknadstrenden är fortsatt positiv för alla sortiment. Även exporten är god.
-Men vi vet inte vad danska prissänkningen innebär framöver.   
Danish Crown: Det är prisfall på skinkmarknaderna över hela linjen. Orsaken är stora utbud från Holland, Tyskland och Spanien. Även i Danmark är det säsongsmässig höjdpunkt för slakten.
Tyska marknaden för bogkött viker, medan övriga charkråvaran klarar sig bättre. Baconmarknaden är stabil, men pundkursen försvagar priset när pundet växlas till danska kronor.
Den polska marknaden, som varit god länge, får nu många erbjudanden från holländska och tyska leverantörer, vilket minskar den danska avsättningen något.
Det väntas fortsatt god avsättning till Ryssland fram till slutet av året. Men just nu väntas en ny kvottilldelning, som skulle bli löst i slutet av nästa vecka.
Japanska marknaden är fortsatt lugn och kursutvecklingen går oss inte i händerna.
Generellt sett är det en mycket avvaktande hållning hos alla inköpare och endast ett minskat utbud kan råda bot på detta. Rykten säger att utbuden i Tyskland och Holland minskar under loppet av en eller två veckor. /LG

Smågrispriser, Sverige
Saknad siffra innebär att priset inte är satt ännu, eller att vi saknar uppgift.
Swedish Meats. Smågrispriserna är oförändrade vecka 42.
Klass, kr/kg                v 42      v 41           v 40         v 39         v 38        v 37        v 36        v 35      v 34   
Bis Plus                     17,25    +17,25    +17,15    +16,95    +16,45    +16,25   +16,00   +15,90    15,45
Bis                              16,50    +16,50    +16,40    +16,20    +15,70    +15,55   +15,30   +15,20    14,75
Bas                            15,40    +15,40     +15,30   +15,10     +14,60   +14,45    +14,20   +14,10    13,65
Nyavvanda                34,60    +34,60     +34,40    +33,95    +32,60   +32,30    +31,75   +31,55    30,25
KRAV Bis Plus         25,65    +25,65     +25,65    +25,60    +25,60   +25,60      25,45   +25,45    25,30
KRAV Bis                  24,90      24,90      +24,90      24,85      24,85   +24,85      24,70   +24,70    24,55
KLS
KLS Smågris           17,55     17,55      +17,40   +16,90    +16,70   +16,50    +16,20   +16,10    15,65
Skövde Slakteri
SwedeHam Plus                 +17,27    +17,19     +17,00     +16,50    +16,30     16,05
SwedeHam                          +16,52    +16,45     +16,25     +15,77    +15,58     15,34
Vita                                         +15,40    +15,53     +15,15     +14,68    +14,50    14,26
Ugglarps Slakteri
Särklass                                 17,20     +17,20     +16,95     +16,45   +16,25   +16,00
Ugglarpsgrisen                     16,20    +16,20      +15,95    +15,45    +15,25   +15,00
SLP
SLP Plus                              +17,25     +17,15     +17,00    +16,45     +16,25   +16,00    +15,90   15,45
Dahlbergs
Särklass D                           +17,30     +17,20    +17,00    +16,50    

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna sänks även vecka 42. Det är stort överskott på smågrisar. Kurs 1.23.
Tabellen nedan är ändrad, med en klass på varje rad. I fortsättningen kommer tidigare veckors priser att stå kvar inom parentes några veckor, i danska kronor, för att inte omräkningskursens förändringar ska påverka priserna.
Vecka, dkr             v 42                        v 41     v 40      v 39     v 38    v 37       v 36     v 35
Basis 7 kg              -202 (248 skr)      -206      213     +213     -208     210     +210      204
Basis 30 kg            -349 (429 skr)      -360       372    +372      364     364     +364      356
SPF+Myc 7 kg        -207 (255 skr)       -211      218    +218     -213     215     +215      209
SPF+Myc 30 kg     -354 (435 skr)       -365        377   +377      369     369     +369      361
SPF 7 kg                 -211 (260 skr)      -215      222     +222     -217     219     +219      213
SPF 30 kg              -358 (440 skr)       -369       381    +381      373     373     +373      365
Økologi 30 kg        -583 (717 skr)      +590      589     -589     +592     580    +580      573

Norsk Kjøtt. Kurs 1.08
Smågrisar 25 kg   420 (453 skr)        420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Smågrismarknaden är oförändrad sedan förra veckan. Överskottet ca 4 000, normal situation.
KLS. Det är balans mellan tillförsel och försäljning.
Danish Crown: Prisförändringen inkluderar justering av foderpriserna och höjd produktionsavgift till 6.25 dkr/slaktsvin (för finansiering av gemensam kostnader). Foderpriserna blir nu per foderenhet för suggfoder 1.17 dkr (+ 2 öre), smågrisfoder 1.67 dkr (-7 öre) och slaktsvinsfoder 1.15 dkr (+1 öre). Ändringarna gör att en 30-kilosgris faller 3 dkr och en 7-kilos stiger 1 kr. /LG

Nyheter
Äntligen får vi ut mervärde för svenska grisköttet – men inte p g a grisarna, utan slakterierna!
-Äntligen kan vi få ut ett mervärde för det svenska grisköttet, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Men det beror inte på de svenska grisarna, det som vi hoppats på genom alla år, när vi tagit på oss allt högre kostnader i primärproduktionen. Mervärdet beror i stället på de svenska slakteriernas ärlighet och leveranssäkerhet, vid export till de nya öststaterna.
-Det blir allt mer tydligt vid kontakterna med våra nya kunder på andra sidan Östersjön, att det är våra punktliga leveranser och ärlighet om att innehållet förpackningarna stämmer överens med offerten, som ger ett mervärde för det svenska grisköttet. Man har t ex klart uttalat att man är beredda betala lite mer för svenskt griskött än exempelvis holländskt.
-Jag tror det är den svenska företagskulturen som är viktigaste faktorn. Vi svenskar håller vad vi lovar. Alla svenska företag har mycket gott anseende i öst, vilket vi kanske får tacka de svenska teknikföretagen för, som är äldre exportörer än vi som slaktar grisar, säger Magnus.
-Däremot har jag ännu inte märkt att någon vill ha det svenska grisköttet därför att vi har strängare etiska regler för djurhållningen, eller annat som vi anser är mervärde hos den svenska grisen. Det kan ju vara en besvikelse för uppfödarna. Men de får trösta sig med att svenska slakterierna är väldigt uppvaktade av intresserade köpare och att de är beredda att betala bra.   

Intelligent fodersilo beställer själv mer foder via mobiltelefon
Finska Foder har utvecklat en intelligent fodersilo, som automatiskt beställer foder när fodret börjar ta slut. En givare i silon skickar en signal via mobiltelefon till foderfabrikens beställningsdatabas. Olika tekniknivåer finns. Grisuppfödaren får t ex en återsignal i sin mobiltelefon efter beställningen och kan bekräfta, eller annulera.
För uppfödaren innebär tekniken färre saker att hålla koll på. Det finns alltid foder i silon. För foderfabriken blir det inga dyra panikleveranser och det går lättare att planera körningarna, när beställningarna kommer i god tid. Dessutom försvinner arbetsinsatsen med beställningarna, både på gården och vid foderfabriken. Systemet, som heter Signaali 24, har testats på 6 gårdar. Källa: Pressmeddelande. Läs mer i nästa GRIS.

Fortsatt regnväder i norr, foderspannmålen plöjs ner
-Det har fortsatt regna i norra Sverige under veckan och vi har gett upp hoppet om att skörda det korn som grisarna ska ha i vinter, säger Mikael Hugoson, Luleå. I stället får vi köpa mer spannmål från Mellansverige. Jag har fortfarande 140 hektar korn kvar att tröska, men har börjat plöja ner ner 20 – 30 hektar, eftersom axen brutits och nu till stort antal ligger på marken. Den blöta marken tål gödseltunnan bättre än skördetröskan.
-Om det blir nordlig torr vind, finns möjlighet att vi kan rädda något av skörden, men de flesta lantbrukarna har börjat köra ut gödsel och plöja för att inte även äventyra nästa års skörd. Gödseln måste ut innan det blir snö.
-Vi får inte skörden bärgad varje år så här långt norrut, det vet vi och har med i beräkningen, säger Mikael.

Amerikanska produktiviteten ökar
Enligt amerikanska USDA ökar den amerikanska grisproduktionen. Både i ökad produktivitet och totalt för landet.
Antalet överlevande grisar per kull har ökat från 8,9 under perioden juni till augusti 2003 till 9,0 under samma period 2004. Totalt har även den totala produktionen ökat. Per 1 september 2004 var det 1 % fler grisar än 1 september 2003. Nu finns 61,4 milj grisar, som är det högsta antalet sedan 1998. Då fanns 63 milj grisar. Även avelsdelen har ökat med 1 % till 5,98 milj djur. Källa: MaskinBladet /Nils

Norsvin ska utfärda kompetensbevis på grisskötsel
I en föreskrift om svinhållning i Norge 2003 kom det offentligt krav på att grisuppfödare och skötare har dokumenterad kompetens att sköta grisar. De flesta kan sköta grisar, men har inget papper på det. Norsvin ska nu utfärda kompetensbevis för dem som har erforderliga färdigheter. De som inte har kunskaperna, kan få utbildning. Källa: Norsvin.

Gylta fick två kullar med två dagars mellanrum
Hos Per Fjelkner, Tönnedal, Fjälkinge, utanför Kristianstad, grisade en gylta med två dagars mellanrum. Hon fick 11 grisar i vardera kullen. Ingen dödfödd.
Samtliga grisar var, enligt Per, stora och jämna. I och med att gyltan grisade med endast två dagars mellanrum fanns tydligen antikroppar kvar i suggmjölken. Även några dagar efter att andra kullen var född, var samtliga grisar livskraftiga och pigga. Totalt finns på Tönnedal 200 suggor, så det är möjligt att lägga grisar till andra suggor. /Nils

Höjd moms till 25 % i Norge
I statsbudgeten för 2005 föreslår norska regeringen höjning av allmänna momsen från 24 till 25 % och matmomsen från 12 till 13 %. Källa: Handelsbladet FK.

Lever väntar på prishöjning
Grislever tillhör de produkter från grisslakten som har ett mycket lågt värde. Enligt prislistan ska den kosta 13 kr, men i praktiken kanske slakterierna endast får 5 kr per kg.
När jag köpte en ask från Pastejköket i dag, kostade 200 gram pastej i ask 9.90 kr. Denna bredbara leverpastej innehåller 36 % lever, dessutom fett fläsk, mjölk, potatismjöl, vatten, socker och koksalt.
I asken ingår således lever för 36 öre. Även om råvarupriset fördubblas, påverkas (egentligen) knappast produktionspriset på pastejen. Men i praktiken kommer priset säkert att göra det i butikerna.
Lever tillhör just de biprodukter som de svenska slakterierna försöker få bättre pris på genom export till de nya EU-länderna i öst. Levern väntar på prishöjning.
Företagsnytt
Sabbatsåret 2005 för Elmia Lantbruk-mässorna bekräftat
Det blir ingen Elmiautställning alls 2005, vad gäller lantbruk. 2005 blir ett sabbatsår och Lantbruk Djur & Inomgård hålls först 2006. Fält & Maskin hålls 2007.
Detta bekräftar nu även Elmia. @-GRIS kunde berätta om nyheten redan förra fredagen, men då ville ingen ansvarig bekräfta våra uppgifter.
Som vi också berättade har MaskinBranschens Riksförbund, MBR, och Elmia kommit fram till en ny avtalsperisod, som dock begränsas till tre år. Under tiden diskuterar man mässornas framtid. Starka krafter arbetar för en enda mässa för hela lantbruksbranschen, alltså både djur och maskiner samtidigt, och att mässorna inte hålls varje år. Man talar t o m om vart tredje år.
- Vi har lyssnat på de signaler vi har fått från MBR och andra företag i lantbruksektorn, säger Magnus Ringqvist, affärsområdeschef på Elmia.

Atria köper Valga i Estland
Atria avancerar i Östersjöområdet och har undertecknat ett intentionsavtal med de största aktieägarna i AS Valga Lihatööstus om att de ska sälja aktiemajoriteten till Atria. Valga är Estlands näst största företag som förädlar nöt- och svinkött. De största aktieägarna innehar sammanlagt 75,83 % av aktierna.
Atria vill köpa även de resterande aktierna, vilket man hoppas ska vara klart före utgången av 2004. Valga blir då systerföretag till Lithells.
Valgas marknadsandel är 15 - 20 % av köttmarknaden i Estland. Dessutom har Valga en god position i Lettland. 2003 hade Valga en omsättning på 20,9 milj euro. Källa: Pressmeddelande.

Besked till KLS-anställda på måndag
På måndag kommer den nya organisationen inom KLS att presenteras mer i detalj. Hur huvuddragen ska se ut är redan presenterat och vilka som ska bli chefer. På måndag blir det klart vilka som ska göra vad.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se