@-GRIS 15 oktober 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Rationell hantering av grisgödseln? I
GRIS finns adresserna till dom som kan gödselhantering!
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se
Grispriserna vecka 43
Danmark sänker ytterligare 20 öre till 8.80 dkr, svenska slakterierna står emot
De danska slakterierna sänker slaktsvinspriset ytterligare 20 öre till 8.80 dkr, drygt 10.80 skr, nästa vecka och har därmed sänkt 70 danska öre (drygt 85 svenska) på tre veckor. De svenska slakterierna står dock emot prissänkningen och håller oförändrade slaktsvinspriser. Även partiprislistan är oförändrad.
-Det är fortsatt bra drag i svenska marknaden, säger man vid alla slakterierna. Det gäller alla produkter, utom kotlett och karré, där efterfrågan är svag.
I fjol vecka 43 var Swedish Meats slaktsvinspris inkl marknadstillägg 10.60 kr och under hård press. Priset sjönk vecka 45 till 10.30. Foderpriserna var stigande. Nu sänker Lantmännen foderpriset med ytterligare 6 – 7 öre och den sammanlagda sänkningen i höst är 18 öre. Origo 522 kostar därefter i Skåne 1.59 fritt gård. Orsaken till sänkningen är att både spannmål, protein och aminosyror har lågt pris och det finns inga direkta tecken på höjningar.
Med 1.10 kr högre slaktsvinspris och god efterfrågan på grisköttet både i Sverige och på export (särskilt stor på charkråvara, fett och biprodukter till mycket högre priser), samt lägre foderkostnader och inga hotande höjningar, är utsikterna för en bättre period för grisproduktionen god. Det bör således inte vara rätt tid att sluta producera nu, om du tänkt det! Prissvackan efter jul och i januari verkar inte heller bli så djup och i mars-april talar man om färre grisar till slakt. Bekymret kommer närmast att ligga hos slakterier och förädlare, om hur man ska få tag på grisar.
Orosmolnet finns på andra sidan sundet, med fortsatt sänkta grispriser. Men de svenska slaktarna verkar ta detta med ro. En del  tror närmare på prisuppgång, såsom man har trott under en längre tid. Amerikanska presidentvalet hålls i början av november och då får vi några besked som kan påverka grispriserna. Om dollarn stärks får danskarna mer betalt från sina dollarberoende marknader. Det stabiliserar i så fall danska grispriset.
Tyska och franska priserna fortsatte sjunka, medan futurepriserna vände uppåt igen efter några veckors nedgång. Detta gäller samtliga månader och de närmaste månaderna med runt 40 öre.  /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 10 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 90.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
+ framför pris visar höjning, - visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
v 43, kr Slakteri       Bäst bet. viktgr kg    v 42    v 41      v 40     v 39       v 38       v 37     v 36
12,75  Ginsten Slakt              65 - 94,9    12,75  12,75    12,75   12,75  +12,75  +12,50  12,25
12,05  KLS**                           64 - 94,9  +12,05  11,95  +11,95   11,70    11,70  +11,70  11,45
11,70  Skövde Slakteri          71 - 94,9    11,70  11,70  +11,70    11,45    11,75  +11,75  11,50
11,70  Swedish Meats          71 - 92,9    11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45  11,20
ej satt Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9    11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45  11,20
11,70  Alviksgården               valfri vikt    11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45  11,20
ej satt Ugglarps Slakteri      70 - 94,9    11,70  11,70    11,70    11,70    11,45  +11,45  11,20
ej satt SLP                              70 - 94,9    11,70  11,70    11,70  +11,70   11,45  +11,45  11,20
11,70  Sydkött                         71 - 100    11,70  11,70  +11,70    11,45   11,45  +11,45  11,20
11,70  Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9    11,70  11,70  +11,70   11,45   11,45  +11,45  11,20
             ** =  marknadstillägg inom intervallet 64 - 90,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser.
Danska grispriset sänks med ytterligare 20 öre v 43. Dansk kurs 1.23, norsk 1.98, euro 9.04.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 43    v 42    v 41     v 40   v 39
-11,07  Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr    -8,80  -9,00   -9,20     9,50   9,50
 21,50  Norsk Kjött                      55,1 – 73,0 kg        nkr   19.89 19,89  19,89  19,89  19,89
 11,30  Österbottens Kött                 70 – 86 kg      euro    1.25    1,25    1,25  +1,25    1,22
 11,50  Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro    1,27    1,27  +1,27    1,24    1,24

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 14 oktober och är omräknade till skr enl eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. I stället för avrundning till jämna cent, använder jag nu tre decimaler.
Skr        Land           v 42           v 41      v 40     v 39       v 38       v 37      v 36      v 35      v 34
-10,24   Frankrike   -1,133    -1,153  -1,183  -1,246  +1,254  +1,252  +1,246  +1,211   1,161
-13,10  Tyskland     -1,450    -1,480  -1,530  -1,600    1,630  +1,630    1,600  +1,600   1,580
 9,67     Belgien        1,070    -1,070  -1,120  -1,190  +1,230    1,190  +1,190    1,170   1,170
 12.06   Italien           1,335     1,335  -1,335  -1,375     1,388    1,388  +1,388    1,273   1,273

Futurepriser 30 september
Futurepriserna i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån   v 42        v 41      v  40      v 39       v 38        v 37      v 36       v 35        v 34   
Okt  +1,460    -1,416   -1,460  -1,465   +1,521   +1,501   -1,446   +1,473    1,446
Nov +1,459    -1,408    1,443  -1,426   -1,465    +1,469   -1,447   +1,460    1,420
Dec +1,398    -1,351  +1,380  -1,374   +1,405   +1,402   -1,390   +1,420    1,380
Jan  +1,348    -1,311   -1,345  -1,348   +1,359   +1,355   -1,348   +1,378    1,340
Feb +1,395     -1,360   -1,378  -1,394   +1,414   +1,412   -1,400   +1,417    1,375
Mar  +1,400    -1,378   -1,420    1,433   +1,433    -1,422   -1,430   +1,450    1,410
Apr   +1,425    -1,404   -1,440  +1,448   +1,442    -1,424   -1,435   +1,460   1,422
Maj   +1,440    -1,430   -1,454  -1,460   +1,470    +1,465   -1,460   +1,490   1,450
Jun   +1,453    -1,440  -1,453  -1,463   +1,478    +1,469   -1,451   +1,486   1,450
Juli    +1,449   -1,426    1,429   1,429   -1,429       1,430   -1430    +1,486   1,415
Aug   +1,450    -1,430   1,435  +1,435    1,430
Sep   +1,445    -1,430       ----     1,610

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 43  v 42       v 41   
Skövde Slakteri                                                                    7.60
Swedish Meats           140 kg och över   7,35   7.35      7.35
Dahlbergs Slakteri                                                              7.35
Dalsjöfors Slakteri                                                              7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset går ner 20 danska öre.
Slakteri                       Bäst bet. Viktgr                                v 42  v 41   v 40
Danish Crown/TiCan  Över 129,9 kg   -7,40 (9.10 skr)  -7,60 -7.90   8.20
                
Valutor
Fredagar  i dag        v 42      v 41      v 40      v 39       v 38     v 37    v 36
Pund
      +13,19   -13,10   -13.20  -13.23  +13.42  -13.33  -13.41  13.57
Dollar        +7,34    +7,33       7.29     -7.37    +7.48    -7.45    -7.50     7.54
Euro           +9,09    -9,04     +9.05      -9.04      9.12    -9.12    -9.13     9.14
Dansk          1,22     1,22     +1.22       1.21      1.23      1.23     1.23     1.23
Norsk         +1,11  +1,09       1.08       1.08     -1.08     1.10     1.10      1.10
Yen             +6,70     6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är bra drag i marknaden, så vi klagar inte. Försäljningen är god och vi står emot danska sänkningen. Det är god efterfrågan skinka, men rätt stora problem med kotletter och även karrén. Men vi känner att trycket ökar från den danska sänkningen.
-Min bedömning av danska sänkningen är samma som förra veckan, att skinka och även sida är ett internationellt problem, att ogynnsam valuta gör sitt till och att man försöker ta igen något av de höga utbetalningarna tidigare, när man kände trycket från tyska grispriset.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Försäljningen ser totalt sett fortsatt bra ut, vilket gör att vi kan stå emot danska sänkningen. Skinkan går bra, karrén är säsongsmässigt svag och kotlettraden är vårt problem. Snart har vi kanske bästa i grispriset i Europa? Efter att tidigare har haft lägsta. Jag håller fast vid min prognos om snar höjning av grispriset, som situationen ser ut nu.
-Jag tror att danska problemet ligger på deras traditionella dollarberoende marknader och att det är svårt att komma in tillfälligt på marknader som betalar bättre. De har kunder på nu betalningssvaga marknader som fortsatt måste vårdas.
-Jag märker ökat tillförsikt hos grisproducenter jag möter. Det gäller nu för oss i branschen att skapa förtroende hos leverantörerna, så de fortsätter producera. Att det blir färre grisar från mars-april nästa år ger också signaler om goda tider.
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningsmässigt har det varit bra vecka. Normala år brukar det vara tufft så här års. Priserna är också hyfsat bra. Exporten fortsätter till bra priser till Tyskland och Polen. Det känns som vi kan se fram emot en positiv framtid.   
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Allt går att sälja till bra priser, endast kotletterna är problem.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Marknaden fortsatt bra i Finland.
Danish Crown: Även den här veckan är det prisfall på alla skinkmarknader. Det bjuds ut mer skinka än vad som efterfrågas. Priserna på bogkött gav också efter och särskilt tyska marknaden är återhållsam med inköpen. Marknaden för övrig charkråvara och späck är fortsatt god och ordersituationen är god även framöver.
Baconmarknaden är oförändrad och harmonerar väl, med både stor efterfrågan och stort utbud.
Efterfrågan från de nya EU-länderna är något påverkad av de fallande priserna i Tyskland och en mycket behärskad efterfrågan har nu övertagit marknadsbilden. Auktionen över nya kvotmängder i Ryssland är nu avslutad och väntas resultera i god efterfrågan efter charkråvara de kommande veckorna. På övriga marknader är situationen oförändrad.
TiCan: Europamarknaden präglas av stort utbud av slaktsvin, samtidigt som inköparna är avvaktande. Färska skinkor säljs till fallande nivå. Även tyska marknaden för bogkött viker, medan charkråvaran har oförändrad nivå. Engelska baconmarknaden och tredjelandsmarknaderna är oförändrade. /LG

Smågrispriser, Sverige
Saknad siffra innebär att priset inte är satt ännu, eller att vi saknar uppgift.
Swedish Meats. Smågrispriserna går upp 15 öre för Bis Plus och Bis, 10 öre för Bas och 25 öre för nyavvanda.
Klass, kr/kg          v 43      v 42      v 41       v 40      v 39       v 38        v 37      v 36        v 35
Bis Plus             +17,40   17,25  +17,25  +17,15  +16,95  +16,45  +16,25  +16,00  +15,90
Bis                      +16,65    16,50  +16,50  +16,40  +16,20  +15,70  +15,55  +15,30  +15,20
Bas                    +15,50     15,40  +15,40  +15,30  +15,10  +14,60  +14,45  +14,20  +14,10
Nyavvanda        +34,85     34,60  +34,60  +34,40 +33,95  +32,60  +32,30  +31,75  +31,55
KRAV Bis Plus   25,65     25,65  +25,65  +25,65 +25,60  +25,60  +25,60   25,45  +25,45
KRAV Bis             24,90    24,90    24,90  +24,90    24,85    24,85  +24,85    24,70  +24,70
KLS Smågrispriset går upp 10 öre.
KLS Smågris    +17,65    17,55    17,55  +17,40  +16,90  +16,70  +16,50  +16,20  +16,10
Skövde Slakteri
SwedeHam+    +17,32    17,27  +17,27  +17,19  +17,00  +16,50  +16,30   16,05
SwedeHam       +16,57   16,52  +16,52  +16,45  +16,25  +15,77  +15,58   15,34
Vita                      +15,45   15,40  +15,40  +15,53  +15,15  +14,68  +14,50  14,26
Ugglarp
Särklass             ej satt  +17,25  17,20  +17,20  +16,95  +16,45  +16,25  +16,00
Ugglarpsgrisen ej satt  +16,25  16,20  +16,20  +15,95  +15,45  +15,25  +15,00
SLP
SLP Plus              ej satt  17,25  +17,25  +17,15  +17,00  +16,45  +16,25 +16,00  +15,90
Dahlbergs
Särklass D           ej satt              +17,30  +17,20  +17,00  +16,50    

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna sänks även vecka 42. Det är stort överskott på smågrisar. Kurs 1.23.
Tabellen nedan är ändrad, med en klass på varje rad. I fortsättningen kommer tidigare veckors priser att stå kvar inom parentes några veckor, i danska kronor, för att inte omräkningskursens förändringar ska påverka priserna.
Vecka, dkr          v 43            v 42  v 41    v 40     v 39    v 38   v 37     v 36   v 35
Basis 7 kg          -196 (241)  -202  -206     213    +213    -208    210   +210    204
Basis 30 kg        -341 (419)  -349  -360    372   +372     364    364   +364    356
SPF+Myc 7 kg    -201 (247)  -207  -211    218   +218    -213    215   +215    209
SPF+Myc 30 kg  -346 (425)  -354  -365     377  +377     369    369   +369    361
SPF 7 kg              -205 (252)  -211  -215    222    +222    -217    219   +219  213
SPF 30 kg           -350 (430)  -358   -369    381   +381     373    373   +373    365
Økologi 30 kg     -577 (717)  -583  +590   589    -589    +592    580  +580    573

Norsk Kjøtt. Kurs 1.08
25-kilos      420(453 skr )  420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Smågrisöverskottet har minskat till 3 000. Stor nyanmälan och stor försäljning.
KLS. Litet överskott på smågrisar. Det är balans mellan tillförsel och försäljning. /LG

Nyheter
Schweiz inför förbud mot kastrering utan bedövning 2012
I Schweiz har man beslutat införa förbud mot att kastrera smågrisar utan bedövning från 2012. I Norge är förbudet redan infört och det blir totalt kastreringsförbud från 2009. Källa: Norsvin.

Lantmännen sänkte foderpriset ytterligare
Lantmännen har sänkt foderpriset från 12 oktober med ytterligare 6 – 7 öre och sänkningen i höst är nu ca 18 öre. Priserna är något olika i olika marknadsområden. För Origo 522 i Skåne är priset 1.59 kr fritt gård.  
-Förra hösten såg vi bara prisökningar framför oss, i år syns inga sådana tendenser, säger Malin Slåtterman, Lanmännen. Både spannmålen, proteinfodermedlen och de syntetiska aminosyrerna står lågt i pris.
Sojapriset är det lägsta på länge, under 2 kr fritt Lidköping.

Rekordskörd av soja och majs i USA
Skörden av majs och sojabönor i USA blir större än väntat, enligt en prognos från det amerikanska lantbruksministeriet, USDA. Kvantiteten slår alla rekord, inkl rekordåret 2003. Majsskörden väntas bli 15 % större än 2003 och sojaskörden väntas blir 27 % större.
Den stora skörden väntas sänka både majs- och sojapriserna med 10 – 20 cent under tidigare prisläge. Källa: MaskinBladet.

Tusentals bönder lobbar på krogen i kväll
I kväll 15 oktober sitter tusentals svenska bönder på krogen. Syftet är att umgås och ha trevligt, men också att ta reda på var råvarorna till restaurangernas mat kommer ifrån.
Aktiviteten Bonden på krogen genomförs över hela landet, men initiativet kommer från LRF-medlemmar i Halland. De har uppmanat kollegorna i hela Sverige att följa med ut på restaurang och förena nytta med nöje.
En Temo-undersökning nyligen visade att drygt 80 % av konsumenterna tycker att det är viktigt att veta råvarornas ursprung. Genom att ta upp frågan om ursprungsmärkning vid krogbesöket vill bönderna hjälpa oroliga konsumenter att få uppmärksamhet kring ursprungsfrågan. Förhoppningsvis ska det snart bli lika naturligt att fråga var råvarorna kommer ifrån på restauranger som i butiker. Och restaurangpersonalen ska kunna ge svar på gästernas frågor. Källa: LRF.

Dansk uppfödarvrede över nya miljöministern
Den nya danska miljöministern Connie Hedegaard har ådragit sig grisuppfödarnas vrede, sedan hon avslagit dispensansökningar om att få köra ut grisgödsel efter 1 oktober. Det har regnat så mycket, så att uppfödarna har inte kunnat sprida gödsel på åkrarna. Nu är vädret bättre, men det är förbjudet att sprida gödsel.
Miljöministern beskylls för att markera sig, på bekostnad av förtvivlade grisbönder med överfulla gödselbrunnar. Källa: Danska tidningar.

Aktivister grävde upp djuruppfödares döda svärmor
Djuraktivisterna känner inga gränser för sina sabotage. En engelsk uppfödare av marsvin till djurförsök har upprepat attackerats av djuraktivister. Senast grävde man upp djuruppfödarens 82-åriga sedan 7 år döda svärmor ur graven.
Ovanligt nog greps två aktivister, som har åtal att vänta för likskändning. Källa: LandbrugsAvisen.

JTI kartlägger lantbrukarnas dagsdos buller och grisskrik
Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, ska kartlägga hur stor dos buller per dag som lantbrukare utsätts för. Målet med kartläggningen är att koppla bullerdosen till olika arbetsmoment och föreslå åtgärder för att minska den.
I en tidigare studie har man konstaterat att hörselskador är betydligt vanligare bland lantbrukare, än bland svenskar i allmänhet. Det framkom då att svenska lantbruk i genomsnitt har upp till tio bullerkällor per gård, t ex utgödslingsanläggningar, ventilationsfläktar, enstegskrossar, vakuumpumpar och traktorer. Det är därför mycket svårt att relatera en bullerkälla till en hörselskada.
Nu går forskarna därför vidare och mäter den bullerdos som lantbrukare utsätts för under en 8-timmarsdag på 16 gårdar i Uppland.

Företagsnytt
Svinforskarna vid Funbo-Lövsta flyttar till Ultuna
Forskarna vid SLUs Husdjurens utfodring och vård flyttar nästa vecka från Funbo-Lövsta till Ultuna, D-blocket. Genetikerna har redan flyttat. Så sent som i slutet på augusti firade man 30-årsjubileum i Funbo-Lövsta. Kvar blir nu endast djurskötande personal.
Orsaken till flytten är jakten på sänkta kostnader. Vid HVC finns lokaler lediga. Vidare ska enligt ett intentionsbeslut Funbo-Lövsta så småningom byggas om och kostallarna flyttas från Kungsängen. Även grishusen vid Funbo-Lövsta ska renoveras och byggas om.

Avelspoolens spermaförsäljning 13 % upp i år
Försäljningen av sperma från Avelspoolen ökade i september med 1 %. Flera månader har ökningen varit runt och över 20 %. Ackumulerat är försäljningsökningen t o m september 13 %. Källa: Avelspoolen.

Bo Molin slutar och fortsätter i Big Dutchman, Tyskland
Bo Molin lämnade 1 oktober med ålderns rätt sin vd-post i Big Dutchman-koncernen, Tyskland. Till hans efterträdare har utsetts Uwe Heider, Vechta.
Bo slutar dock inte i Big Dutchman trots sina 67 år, utan kvarstår i koncernen, dels för att bli rådgivare till företagsledningen, dels för att utveckla nya projekt.
-Har man som jag jobbat på intressanta poster i ett företag under många år, så har jobbet delvis blivit min hobby. Jag fortsätter därför en tid till, trots den officiella pensioneringen, säger Bo.

TiCan ska sälja Flex-Gris till Tyskland
Det danska slakteriet TiCan inför nästa vecka ett nytt slaktsvinssortiment, Flex-Gris. Det är slaktsvin med högre slaktvikt, som med kort varsel ska kunna säljas till Tyskland, när priserna är höga där. Källa: JyllandsPosten

Agenda
Heldagsseminarium om kastrering 26 oktober
SLU och Svenska Djurhälsovården håller ett seminarium om kastrering av grisar 26 oktober I LRFs styrelserum, Stockholm. Seminariets rubrik är Varför kan vi inte sluta kastrera hangrisar redan nu? Bl a summeras forskarrönen i olika länder och erfarenheterna från bl a Norge, där kastrering endast är tillåten med bedövning. Anmälan till ulla.kyhlstedt@svdhv.org

EuroTier i Hannover 9 – 12 november
EuroTier hålls 9 – 12 november i Hannover, Tyskland. Det är en inomhus inomgårdsutställning specialiserad på animalieproduktion.  www.eurotier.de

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se