@-GRIS 22 oktober 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Rätt stallinredning är viktig för ekonomin. I
GRIS finns adresserna till aktuella inredningsföretag!
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se
Grispriserna vecka 44
KLS höjer 5 öre och Atria 20 för att styra julslakten, tyska grispriset upp 30 öre!
De svenska slaktarna tar de danska och tyska sänkningarna av grispriset med ro och behåller nivån på svenska slaktsvinspriserna, sa vi en tidigare vecka i den här spalten. Innevarande vecka kom tyska priset tillbaka med nästan 30 öre, vilket visar att man i Sverige gjorde rätt som tog prisnedgången kallt. Det var en tillfällig sänkning i Europa, som danskarna dessvärre följde med på alltför långt. Nu ligger danska slakterierna därför illa till hos uppfödarna. Ordföranden i Danske Svineproducenter, Torben Poulsen, skräder inte orden i tidningen Börsen i dag: -Det är helt enkelt en katastrof, säger han. Tre sänkningar på rad och ingen höjning på måndag, när tyskarna höjer!
Jens Haven Christensen, koncerndirektör för Danish Crown, förklarar sig på ett för oss svenskar intressant sätt i samma artikel: -Vi har obehagliga problem och en stor utmaning framför oss. Den danska kostnadsnivån är för hög, säger han. Och det danska grisköttet ska säljas på många marknader över hela världen där det inte finns fler pengar för grisköttet att hämta. Det går inte att ta ut högre priser, varken i Japan eller på brittiska baconmarknaden. Därav ett lågt danskt grispris.
Enligt Danske Slagteriers egna jämförelser av slaktsvinspriserna i olika europeiska länder, ligger nu Spanien lägst med 1,199 euro och därefter Danmark med 1,293 euro. Sverige 1,347 euro. Italien betalar bäst med 1,614 euro, Portugal 1,440 euro, England 1,417 euro, Österrike 1,370 och Holland 1,350 euro. De här priserna är korrigerade för olika lokala uppfödningsmodeller, betalningssystem, m m, och kan jämföras med varandra.  
De låga prisernas problem finns nu således i Danmark och inte i Sverige. De svenska slaktare vi talat med i dag tror fortsatt på bättre priser och KLS plussar på med 5 öre för slaktsvin i viktområdet 64 – 88,9 kg, helt i linje med vad man sagt tidigare i svenska slaktkretsar. Liknande gör även de slakterier som samlar slakt för Atria i Finland, men med nästan 20 öre.
De danska sänkningarna med nästan 85 svenska öre har märkts förhållandevis lite på svenska markanden. Peter Johansson, SLP, säger att man inte märkt något alls av de danska sänkningarna och alla andra slakterier säljer också bra av nästan alla sortiment. Det är bra drag i marknaden. Problemen är endast kotlett och karré.
-Vad vi behöver är bra maträtter, lämpliga för hösten, gjorda av kotlett och karré, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Vi för hans önskemål vidare. Kom med tips på bra maträtter gjorda på kotlett och karré! Något som konsumenterna gärna äter mycket av på hösten. Skicka förslagen till gris@agrar.se för vidare befordran till marknadsförarna. Priset kan bli bättre slaktsvinspriser på hösten, en bra belöning för oss alla.
Intressanta rätter av griskött är dessutom högaktuella bland kockarna, i varje fall i Danmark. I tidningen Politiken skrev man i lördags, att griskött är högsta mode igen i de fina restaurangerna, efter flera år ute i kylan. Kockarna säger att man gärna väljer griskött och att griskött ger många möjligheter i matlagningen.
Atkins bantningsrecept med kött intresserar också allt fler. I Vetenskapens Värld förra veckan berättade man varför bantning med kött fungerar. Och när vi tänker efter, förstår vi det nog alla: Det beror på att protein mättar och man äter inte mer än man behöver om man äter kött och man äter inte så ofta. Med andra ord: Äter du fläskkotlett kan du inte äta så mycket och du är mätt länge. Äter du pizza kan du äta mycket och du är snart sugen igen och vill ha mellanmål. Det är alltså proteinet som är hemligheten i bantningsteorin. Jag skrev om programmet och teorin bakom Atkins idéer i GRIS nr 7, sid 30, där du även kan se Atkins matpyramid, där kött, fisk, fågel, ägg och proteinrika sojaprodukter är basmaten. Det är en intressant pyramid, som ställer det här med “6 – 8 skivor bröd om dagen” helt på ända. Det är proteinrika produkter som ska vara bas i vår matlagning, som förr i tiden, från stenåldern och fram till 1950- 60-talet. Bröd, pizza, pasta och kolhydratrik mat ska man inte äta för mycket. Enligt Atkins.
Atkins beskylls nu t o m för att äventyra det ekonomiska resultatet i Lantmännens dotterbolag Cerialia, som äger många bagerier. När Lantmännens nya vd Birgitta Johansson-Hedberg utfrågades av ATL på Elmia, nämnde hon det minskande brödätande som ordinerats av Atkins, som en orsak till Cerialias försämrade resultat.
Till slut gratulerar vi Swedish Meats, som i sin senaste kvartalsrapport visar svarta siffror. Det är mycket positivt för hela näringen och vi hoppas det håller i sig. Det positiva resultatet är dessutom ytterligare ett tecken på att svensk grisproduktion kan se framåt mot en hygglig framtid. Att tjäna pengar är nödvändigt, i alla led. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 10 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 90.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
+ framför pris visar höjning, - visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
v 43, kr Slakteri       Bäst bet. viktgr kg    v 43  v 42    v 41      v 40     v 39       v 38       v 37
  
12,75  Ginsten Slakt              65 - 94,9      12,75 12,75  12,75    12,75   12,75  +12,75  +12,50
+12,10  KLS**                           64 - 94,9    12,05   +12,05  11,95  +11,95   11,70    11,70  +11,70
  11,70  Skövde Slakteri          71 - 94,9     11,70   11,70  11,70  +11,70    11,45    11,75  +11,75
  11,70  Swedish Meats          71 - 92,9    11,70   11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45
  ej satt Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9    11,70   11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45
  11,70  Alviksgården               valfri vikt    11,70    11,70  11,70  +11,70    11,45    11,45  +11,45
  ej satt Ugglarps Slakteri      70 - 94,9    11,70   11,70  11,70    11,70    11,70    11,45  +11,45
  ej satt SLP                              70 - 94,9    11,70   11,70  11,70    11,70  +11,70   11,45  +11,45
  11,70  Sydkött                         71 - 100    11,70   11,70  11,70  +11,70    11,45   11,45  +11,45
  ej satt  Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9    11,70   11,70  11,70  +11,70   11,45   11,45  +11,45
  ** =  Grundnotering 11.95 + marknadstillägg 15 öre inom intervallet 64 - 88,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser.
Danska grispriset sänks med ytterligare 20 öre v 43. Dansk kurs 1.23, norsk 1.98, euro 9.04.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta     v 44     v 43    v 42    v 41     v 40   v 39
  11,07  Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr      8,80   -8,80   -9,00   -9,20     9,50   9,50
   21,50  Norsk Kjött                      55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89  19.89 19,89  19,89  19,89  19,89
 +11,50  Österbottens Kött*               70 – 86 kg      euro  +1,27     1.25    1,25    1,25  +1,25    1,22
   11,50  Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro    1,27    1,27     1,27  +1,27    1,24    1,24
   * Grundnotering 1.25 euro + 2 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 21 oktober och är omräknade till skr enl eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. I stället för avrundning till jämna cent, använder jag nu tre decimaler.
Skr        Land           v 43         v 42        v 41      v 40     v 39       v 38       v 37      v 36   v 35
10,24   Frankrike   1,133  -1,133    -1,153  -1,183  -1,246  +1,254  +1,252  +1,246  +1,211
+13,40  Tyskland   +1,480  -1,450    -1,480  -1,530  -1,600    1,630  +1,630    1,600  +1,600
   9,67   Belgien       1,070  1,070    -1,070  -1,120  -1,190  +1,230    1,190  +1,190    1,170
 12.06   Italien          1,335  1,335     1,335  -1,335  -1,375     1,388    1,388  +1,388    1,273

Futurepriser
Futurepriserna i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 43       v 42        v 41      v  40      v 39       v 38        v 37      v 36       v 35
Okt    +1,487  +1,460    -1,416   -1,460  -1,465   +1,521   +1,501   -1,446   +1,473
Nov   +1,485  +1,459    -1,408    1,443  -1,426   -1,465    +1,469   -1,447   +1,460
Dec   +1,449  +1,398    -1,351  +1,380  -1,374   +1,405   +1,402   -1,390   +1,420
Jan    +1,380  +1,348    -1,311   -1,345  -1,348   +1,359   +1,355   -1,348   +1,378
Feb   +1,439  +1,395     -1,360   -1,378  -1,394   +1,414   +1,412   -1,400   +1,417
Mar    +1,440  +1,400    -1,378   -1,420    1,433   +1,433    -1,422   -1,430   +1,450
Apr    +1,450  +1,425    -1,404   -1,440  +1,448   +1,442    -1,424   -1,435   +1,460
Maj    +1,462  +1,440    -1,430   -1,454  -1,460   +1,470    +1,465   -1,460   +1,490
Jun    +1,476  +1,453    -1,440  -1,453  -1,463   +1,478    +1,469   -1,451   +1,486
Juli    +1,450  +1,449   -1,426    1,429   1,429   -1,429       1,430   -1430    +1,486
Aug     1,450  +1,450    -1,430   1,435  +1,435    1,430
Sep     1,450  +1,445    -1,430       ----     1,610

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 44  v 43  v 42       v 41   
Skövde Slakteri                                                                              7.60
Swedish Meats           140 kg och över   7,35  7,35   7.35      7.35
Dahlbergs Slakteri                                                                        7.35
Dalsjöfors Slakteri                                                                        7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat.
Slakteri                       Bäst bet. Viktgr    v 44                     v 43    v 42  v 41   v 40
Danish Crown/TiCan  Över 129,9 kg     7,40 (9.10 skr)  +7,40  -7,60 -7.90   8.20
                
Valutor
Fredagar  i dag       v 43    v 42      v 41      v 40      v 39       v 38     v 37    v 36
Pund       -13,17  +13,19  -13,10  -13.20  -13.23  +13.42  -13.33  -13.41  13.57
Dollar        -7,20    +7,34   +7,33      7.29     -7.37    +7.48    -7.45    -7.50     7.54
Euro            9,09   +9,09     -9,04     +9.05      -9.04      9.12    -9.12    -9.13     9.14
Dansk         1,22     1,22      1,22     +1.22       1.21      1.23      1.23     1.23     1.23
Norsk         -1,10   +1,11   +1,09       1.08       1.08     -1.08     1.10     1.10      1.10
Yen             -6,69    -6,69   +6,70       6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Tyska grispriset har vänt uppåt igen, vilket visar att sänkningen inte var ett trendbrott, utan en tillfällig nedgång. Vi kan även se att priserna på grisköttdetaljer i Europa inte följde med ner lika mycket som avräkningspriserna. Det visar att marknadsbilden i Europa ser fortsatt bra ut. Skink- och baconpriserna är oförändrade på de viktigaste marknaderna. Prognosen 1 % färre slaktsvin i EU25 innebär att utbudet av griskött blir lägre framöver.
-I Sverige är marknadssituationen oförändrad sedan förra veckan, dvs god efterfrågan på skinka och de flesta detaljer, utom för karré och kotlett. Lite mer grillning även på hösten och någon bra hösträtt av karré är vad vi skulle behöva!
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Situationen på grisköttmarknaden har inte ändrats mycket under veckan. Skinkan går bättre och bättre hela tiden, medan det är fortsatt trögt för karré och kotlett. Förbättringen av grispriset i Tyskland igen visar att det är fortsatt stabilt på europeiska marknaden.
-Det står nu klart att nötköttsproducenterna tappar en betydande del av EU-bidragen och det behövs en prisökning på nötköttet på i storleksordningen 5 – 6 kr för att inte nötköttsproducenterna inte ska försämra sina kalkyler alltför mycket. En del producenter väntas sluta under den prispressen. Även om nötköttspriset skulle kunna höjas i storleksordningen 5 – 6 kr, kan bidragsomläggningen innebära draghjälp för grisproduktionen.
SLP, Peter Johansson: -Fortsatt bra efterfrågan, inget som stör, marknaden känns stabil. Vi har inte känt något av att slaktsvinspriserna sänkts söderut i Danmark och övriga Europa.
-Vi har något ojämn tillförsel av slaktsvin. Vissa veckor har vi väldig mycket slakt, vissa mindre. Men det kan vara tillfälligheter.
-Intresset från Polen om köp av vissa sortiment griskött är fortsatt stort och enligt vad jag hört har en del avslut gjorts, dock inte hos oss.  
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden är oförändrad och vi slaktar så mycket vi orkar. Efterfrågan från Polen på fett och inälvsprodukter är fortsatt god.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Efterfrågan är fortsatt god. ICA lägger nu om sin distribution och kör färdigpackat från Västerås. Vi får se hur det påverkar oss, om butikerna köper mindre från oss. Vi säljer inte färdigpackat, ännu. Jag tror inte det blir någon omedelbar förändring. Man vill nog se hur det fungerar, innan man lägger ner packningsavdelningarna i butikerna.
Atria, Juha Gröhn: -Våra slakterier betalar från nästa vecka en extra bonus på 2 cent för grisar med slaktvikter inom 74,5 – 80 kg för att öka julslakten. Priset på charkråvara är bra och har stabiliserat sig på en hög nivå. Lagren av griskött är små.
Danish Crown: Grisköttmarknaden är i stort sett oförändrad. Det råder fortsatt stort utbud av spanska skinkor, men det har lyckats att sälja färska skinkor till någorlunda oförändrade priser. Marknaden för bog, charkråvara och späck har stabiliserat sig efter en del oro. Baconmarknaden är någorlunda oförändrad, men fortsatt präglat av utbud från Holland och Tyskland. Osäkerhet råder om de senaste utställda kvoterna i Ryssland.
Danske Slagterier: Prognos (från v 43): Det är svårt att förutse efterfrågan i de östeuropeiska marknaderna de kommande veckorna, men vi kan utgå ifrån att det blir en positiv tendens. Dessutom börjar köttindustrin bearbeta marknaden mer intensivt inför julsäsongen. Det stabiliserar priserna. Färska skinkor handlas till oförändrad prisnivå. Bog, som haft en hög prisnivå är på väg mot ett prisläge något under tidigare. Charkråvaran väntas bli oförändrad.
Den gångna veckan: Prisfallet på europeiska svinmarknaden stoppades och marknaden präglas av stabil nivå. De flesta länder har oförändrade priser till ett oförändrat eller lägre utbud av slaktsvin. Den panikhandel, som vi nyligen såg exempel på, stoppades av lägre slaktvikter.
Det var Holland som visade modet att höja grispriset 1 cent för en vecka sedan, vilket gjorde att Tyskland lade sig stilla. Därmed bröts den nedåtgående prisspiralen.
Danske Slagterier kommenterar sänkningen som överdriven, men den bedömdes av pessimisterna ha kunnat bli långvarigare än den blev. De länder som sänkte vecka 43 var Italien, Spanien, Portugal och Danmark. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrispriserna är oförändrade, utom för KRAV, som går ner 20 öre.
Klass, kr/kg          v 44        v 43      v 42      v 41       v 40      v 39       v 38        v 37
Bis Plus                 17,40  +17,40   17,25  +17,25  +17,15  +16,95  +16,45  +16,25
Bis                          16,65  +16,65    16,50  +16,50  +16,40  +16,20  +15,70  +15,55
Bas                         15,50  +15,50     15,40  +15,40  +15,30  +15,10  +14,60  +14,45
Nyavvanda            34,85   +34,85     34,60  +34,60  +34,40 +33,95  +32,60  +32,30
KRAV Bis Plus    -25.45      25,65     25,65  +25,65  +25,65 +25,60  +25,60  +25,60
KRAV Bis             -24.70    24,90    24,90    24,90  +24,90    24,85    24,85  +24,85
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris        17.65 +17,65    17,55    17,55  +17,40  +16,90  +16,70  +16,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+     +17,48  +17,32    17,27  +17,27  +17,19  +17,00  +16,50  +16,30
SwedeHam       +16,72  +16,57   16,52  +16,52  +16,45  +16,25  +15,77  +15,58
Vita                      +15,59  +15,45   15,40  +15,40  +15,53  +15,15  +14,68  +14,50
Ugglarp
Särklass             ej satt  +17,40 +17,25  17,20  +17,20  +16,95  +16,45  +16,25
Ugglarpsgrisen ej satt  +16,40 +16,25  16,20  +16,20  +15,95  +15,45  +15,25
SLP
SLP Plus              ej satt  +17,40  17,25  +17,25  +17,15  +17,00  +16,45  +16,25
Dahlbergs
Särklass D           ej satt              +17,30  +17,20  +17,00  +16,50    

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade v 44. Kurs 1.23.
Vecka, dkr          v 44           v 43   v 42  v 41    v 40     v 39    v 38   v 37     v 36
Basis 7 kg           196 (241)  -196  -202  -206     213    +213    -208    210   +210
Basis 30 kg         341 (419)  -341  -349  -360    372   +372     364    364   +364
SPF+Myc 7 kg     201 (247)  -201   -207  -211    218   +218    -213    215   +215
SPF+Myc 30 kg   346 (425)  -346  -354  -365     377  +377     369    369   +369
SPF 7 kg               205 (252)  -205  -211  -215    222    +222    -217    219   +219
SPF 30 kg            350 (430)  -350  -358   -369    381   +381     373    373   +373
Økologi 30 kg      577 (717)  -577  -583  +590   589    -589    +592    580  +580

Norsk Kjøtt. Kurs 1.08
25-kilos          420(453 skr )  420    420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Stor nyanmälan och ökat överskottet av smågrisar till ca 7 000. Det är inget onormalt för årstiden.
KLS: Mindre överskott på smågrisar vecka 44. /LG

Nyheter
Majsensilage, träflis och kompostmaterial bäst att böka i
Brisarnas bökbehov uppfylls bäst om de får en sammansättning av olika material, såsom halm blandat med ensilage (bäst är majsensilage), skogsflis eller kompost. Men detta orsakar praktiska problem, konstaterar Danmarks JordbruksForskning i en försöksrapport. Både när bökmaterialet ska fördelas i stallarna och när det hamnar i utgödslingssystemet.
Danmarks Jordbruksforskning, Landsudvalget for Svin, Skiold Echberg och Domino samarbetar i ett fyraårigt projekt om strö- och sysselsättningsmaterial till grisar. Källa: Danmarks Jordbruksforskning. /Nils

USA inför 14 % tull på grisar från Canada
De amerikanska uppfödarna har beskyllt sina canadensiska kolleger för att sälja smågrisar och slaktsvin till USA för dumpade priser. Nu har de fått gehör hos myndigheterna och det ska införas en tull på 14 %. Amerikanarna anser att Canada har alltför generösa bidrag till uppfödarna. De canadensiska uppfödarna protesterar mot den nya tullen, som dock inte omfattar avelsdjur. Källa: National Hog Farmer.

Holland vill ha dispens för att gödsla mera
Holland har ansökt hos EU att få sprida 250 kg kväve per hektar på husdjursgårdar. Irland söker också för 250 kg och Belgien 230.
Danmark och Sverige väntas rösta emot Hollands dispensansökan, men ansökan antas ändå gå igenom. Källa: LandbrugsAvisen.

Flugor kan överföra PRRS
Amerikanska forskare vid Center for Pig Disease Control, University of Minnesota, har i tre försök visat att vanliga flugor kan överföra PRRS-virus. Viruset kan överleva upp till 12 timmar i flugornas matsmältningssystem. Källa: LandbrugsAvisen, som citerar Agrifurture.

Miljönämnden i Västra Götaland stöttar ärt- och bönodling
Av miljöskäl har miljönämnden i Västra Götaland beslutat stötta ärt- och bönodling i länet. Sojaodling i Sydamerika leder både till skövling av regnskog och utarmning av jordarna på ett icke hållbart sätt och man använder stora mängder växtskyddsmedel och handelsgödsel, anser man. Nämnden tycker även att en del kött som konsumeras kan ersättas av närodlade bönor och ärter.
Projektet Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland stöds av Lantmännen, LRF och Institutet för livsmedel och bioteknik. Källa: ATL.

Vintern på väg även hos suggorna
Vintern är på väg och det är dags att tänka på att dräktiga suggor inomhus får tillräckliga fodermängder. Enligt försök på LFU i Svalöv, behöver en sugga ca 0,04 kg extra foder per dag för varje grads sänkning av temperaturen under 15 grader. Orsaken är att tilldelad fodermängd, ca 2,2 kg/dag, ligger obetydligt över underhållsbehovet.
Naturen är så vis att fosterna får/tar näring först från modern. Suggan får resten. Är det kallt räcker kanske inte den överblivna energin till, utan hon får ta av hullet. Då magrar suggan.
Utfodring vid +15 graders stalltemperatur, 2,2 kg foder/dag:
Vid +10 grader,  5 x 0,04 = +0,2 = 2,4 kg/dag
Vid + 5 grader, 10 x 0,04 = +0,4 = 2,6 kg/dag
Vid +-0 grader, 15 x 0,04 = +0,6 = 2,8 kg/dag
Vid – 5 grader, 20 x 0,04 = +0,8 = 3,0 kg/dag
Vid -10 grader, 25 x 0,04 = +1,0 = 3,2 kg/dag
Vid –15 grader, 30 x 0,04 = +1,2 = 3,4 kg/dag
Inomhustemperaturen sjunker inte under noll grader, för då fryser vattenledningar och liknande i stallet. Men det kan vara på sin plats att kolla inomhustemperaturen i sinsuggstallet och hullet på suggorna med extra uppmärksamhet. Många stallar för dräktiga suggor har högt till tak med naturlig ventilation. Då kan kallare luft finnas i djurens uppehållszon och därmed sänka temperaturen. /Nils

Företagsnytt
Resultatet i Swedish Meats 16 mkr t o m september
Swedish Meats rörelseresultat för tredje kvartalet blev 41 mkr (+40 mkr). Ackumulerat uppgår resultatet till 42 mkr (-34 mkr). Efter finansiella poster är kvartalsresultatet 33 mkr (26 mkr) och ackumulerat t o m september 16 mkr. Att jämföra med minus 71 mkr i fjol. En påtaglig förbättring.
-Under tredje kvartalet har volymutvecklingen varit tillfredställande inom Scan Foods, som kompenserar för de lägre volymerna under första halvåret, säger vd Peter Rasztar. Det är en mycket positiv signal, eftersom handelns egna varumärken samtidigt ökat kraftigt. Struktur- och besparingsåtgärderna slår igenom och bekräftas av marknaden.
-Marknaden för slakt och styckning har väsentligen förbättrats under tredje kvartalet, i synnerhet avseende gris. Marginalerna på charksortimentet har försämrats betydligt under de senaste månaderna, vilket är skälet till de prishöjningar som just nu genomförs.
-Efter sommaren har arbetet med konsumentpackat kött intensifierats, dels avseende leveranserna till ICA/Hiltons anläggning i Västerås och dels uppbyggnaden av vår egen produktionskapacitet av konsumentpackat kött som är kopplat till det avtal vi slöt med Axfood tidigare i år. Vår bedömning är att marknaden för konsumentpackat kött kommer åtminstone att minst tredubblas inom ett år, säger vd Peter Rasztar.

Svenska foder bantar 30 mkr och 20 personer
Svenska Foder ska sänka sina kostnader med 30 mkr och minskar därför personalen med 20 personer. Personella minskningarna görs inom administration och produktion. Källa: Pressmeddelande.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se