@-GRIS 29 oktober 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste svenska och internationella grispriserna och nyheterna. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Rätt stallinredning är viktig för ekonomin. I
GRIS finns adresserna till aktuella inredningsföretag!
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se
Grispriserna vecka 45
Danmark höjer suggpriset 75 svenska öre, slaktsvinen 25, svensk höjning rycker närmare
Danska suggpriset höjs med inte mindre än 60 öre, nära 75 svenska, nästa vecka. Slaktsvinspriset höjs 20 öre, ca 25 svenska. Tyska grispriset är oförändrat 13,40 skr, men futurepriserna går ned något. Dollarn fortsatte nedåt under veckan till lägsta kurs på många år och danskarna klagar bittert över mindre pengar för grisköttet när det säljs i dollar och pund.
Finska Snellmans höjer med 2 cent, nära 20 öre, medan det norska grispriset väntas bli oförändrat under hela julslakten, trots att man normalt sett får höjt pris. Efter nyår väntar ett par kronors sänkning och tb för smågrisproduktionen halveras och sänks 30 – 40 % för integrerade och slaktsvinsproducenter.  
En höjning i Sverige rycker allt närmare, det är bedömningen från flera svenska slakterier. Ett slakteri trodde idag så säkert på snar höjning, att man allvarligt funderade på att ta steget redan nästa vecka. Men så blev det inte.
Den sammanfattning jag kan läsa mellan raderna i dagens kommentarer är att danska slaktsvinspriset skulle ligga betydligt högre om inte dollarn varit så svag. Därmed torde förmodligen även svenska grispriset ha varit högre redan nu. Att suggorna i Danmark betalas med endast 1,25 skr mindre än slaktsvinen nästa vecka, anses bero på att suggorna exporteras till Tyskland, där del grispriset är högre, dels växlingskursen mot euro är bättre.
Vi brukar ju säga att höjning av danska suggpriset är en indikation på kommande höjningar av slaktsvinspriset i Danmark (och även Tyskland) och då har vi fler danska höjningar att vänta. Men dollarn verkar kunna sjunka hur långt som helst, så den brasklappen måste bifogas. Hur förra veckans rytande i massmedierna från den danske grisföreningsordföranden påverkat nästa veckas grispris är inte heller lätt att veta. Det anses ju att danska slakterierna betalar mer för grisköttet än kalkylerna egentligen medger, p g a att de danska uppfödarna jämför de tyska och danska grispriserna mycket noga och inte tar hänsyn till den stora danska försäljningen av griskött till länder med svag dollar- och pundkurs. Även den här veckan fick de danska slakterierna kritik i medierna för att inte vara goda säljare av danska grisköttet, se notis. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 15 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 90.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd. Vecka 47 snävar Swedish Meats in bäst betalda viktgrupp till 69 - 90,9 kg och vecka 48 till?67 - 88,9 kg.
+ framför pris visar höjning, - visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
I dag    Slakteri       Bäst bet. viktgr kg     v 44    v 43    v 42    v 41      v 40        v 39
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9    12,75 12,75   12,75  12,75    12,75     12,75
 12,10  KLS**                           64 - 94,9  +12,10  12,05   +12,05  11,95  +11,95   11,70
 11,70  Skövde Slakteri          71 - 94,9     11,70 11,70    11,70  11,70  +11,70    11,45
  11,70  Swedish Meats          71 - 92,9     11,70   11,70   11,70  11,70  +11,70    11,45
ej satt  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70  +11,70    11,45  
 11,70  Alviksgården               valfri vikt      11,70  11,70    11,70  11,70  +11,70    11,45
ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70    11,70    11,70
ej satt  SLP                              70 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70    11,70  +11,70  
 11,70  Sydkött                         71 - 100      11,70  11,70    11,70  11,70  +11,70    11,45  
 11,70 Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70  +11,70   11,45
  ** =  Grundnotering 11.95 + marknadstillägg 15 öre inom intervallet 64 - 88,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.23, norsk 1.98, euro 9.04.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta     v 45    v 44     v 43    v 42    v 41     v 40
+
11,07
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr     +9,00    8,80   -8,80   -9,00   -9,20     9,50
 21,50  Norsk Kjött                      55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89 19,89  19.89 19,89  19,89  19,89
 11,50 Österbottens Kött*               70 – 86 kg      euro     1,27  +1,27    1.25    1,25    1,25  +1,25
+11,65 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro  +1,29    1,27    1,27     1,27  +1,27    1,24
   * Grundnotering 1.25 euro + 2 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 27 oktober och är omräknade till skr enl eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr        Land              v 44      v 43      v 42        v 41      v 40     v 39       v 38       v 37
 
-10,23
  Frankrike   -1,132   1,133  -1,133    -1,153  -1,183  -1,246  +1,254  +1,252
 13,40  Tyskland     1,480 +1,480  -1,450    -1,480  -1,530  -1,600    1,630  +1,630
  +9,85  Belgien     +1,090   1,070   1,070    -1,070  -1,120  -1,190  +1,230    1,190
 -11,93   Italien         -1,320   1,335   1,335     1,335  -1,335  -1,375     1,388    1,388

Futurepriser
Futurepriserna i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån    v 44       v 43       v 42        v 41      v  40      v 39       v 38
Okt     1,487  +1,487  +1,460    -1,416   -1,460  -1,465   +1,521
Nov   -1474  +1,485  +1,459    -1,408    1,443  -1,426   -1,465
Dec  -1,432  +1,449  +1,398    -1,351  +1,380  -1,374   +1,405
Jan   -1,365  +1,380  +1,348    -1,311   -1,345  -1,348   +1,359
Feb  -1,412  +1,439  +1,395     -1,360   -1,378  -1,394   +1,414   
Mar   -1,420  +1,440  +1,400    -1,378   -1,420    1,433   +1,433
Apr   -1,410  +1,450  +1,425    -1,404   -1,440  +1,448   +1,442
Maj   -1,450  +1,462  +1,440    -1,430   -1,454  -1,460   +1,470
Jun   -1,450  +1,476  +1,453    -1,440  -1,453  -1,463   +1,478
Juli   -1,430  +1,450  +1,449   -1,426    1,429   1,429    -1,429
Aug   1,450     1,450  +1,450    -1,430   1,435  +1,435    1,430
Sep   1,450     1,450  +1,445    -1,430       ----     1,610

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 45  v 44  v 43  v 42    v 41   
Swedish Meats           140 kg och över   7,35  7,35  7,35   7.35   7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset har höjts nästan 75 svenska öre!
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr       v 45   v 44    v 43    v 42  v 41   v 40
+9,80  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg  +8,00   7,40   -7,40  -7,60 -7.90   8.20
                
Valutor
Fredagar  i dag      v 44   v 43    v 42      v 41      v 40      v 39       v 38
Pund     -12,993  -13,17  +13,19  -13,10  -13.20  -13.23  +13.42  -13.33
Dollar        -7,09    -7,20    +7,34   +7,33      7.29     -7.37    +7.48    -7.45
Euro          -9,04      9,09   +9,09     -9,04   +9.05     -9.04       9.12    -9.12
Dansk        1,22     1,22     1,22      1,22     +1.22       1.21      1.23      1.23
Norsk       +1,11   -1,10   +1,11   +1,09       1.08       1.08     -1.08     1.10
Yen            -6,68   -6,69    -6,69   +6,70       6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Inget nytt på marknaden, försäljningen fortsätter som förra veckan. Exporten via Danish Crown från 1 oktober fungerar bra och sänker våra kostnader. Det kraftigt höjda suggpriset i Danmark är påverkat av tyska priserna, eftersom danska suggor exporteras till Tyskland.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Det är positivt att danskarna höjer, det stärker min tro på snar höjning även i Sverige. Den stora höjningen av suggpriset i Danmark visar att det är charkråvaran som är prisdrivande, medan det fortfarande är problem att avsätta karré och andra delar av slaktsvinen.
-Exporten går fortsatt bra och vi ska skriva kontrakt med Polen på de feta produkterna för hela 2005. Vi exporterar även småfläsk till England med bra prisbild.
SLP, Peter Johansson: -Vi har slagit produktionsrekord i slakteriet två gånger på tre veckor, både på nöt och grisar, så stämningen var god på dagens ledningsgruppmöte.
Försäljningen håller också undan. Vid en säljaktivitet nyligen, fick vi göra kompletteringsköp från våra slakterikolleger för att klara beställningarna. Både slakt och försäljning är m a o god.
-Danska prissignalerna för nästa vecka är positiva. Den kraftiga höjningen av danska suggpriset ger vink om höjda slaktsvinspriser inom kort i både Tyskland och Danmark. Vi har också exporterat suggor som helfall till Tyskland, med i stort sett svenska priser.  
Sydkött, Rolf Olsson: -Slaktkalkylen är hyfsat bra och vi har gott om grisar. Styckningen går runt, men ger inga pengar. Detaljerna bör gå upp 50 öre. Det är god efterfrågan på grisköttet och det är nog mest en tidsfråga när grispriset kan höjas. Min prognos är om inte nästa vecka, så veckan därpå.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen fortsatt god, men delvis genom andra kanaler. Maxibutikerna i Halland har minskat inköpen p g a övergång till färdigpackat från Västerås. Karré och kotlett är fortsatt minst attraktivt på marknaden.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Försäljningen går fortsatt bra, största utmaningen nu är att koordinera gristransporterna under julslakten.
Danish Crown: Priserna är något bättre på de tyska och italienska marknaderna, men oförändrat i Frankrike. Även engelska marknaden är oförändrad, men här orsakar den fallande kursen på pund lägre intäkter.
Osäkerheten för bog på tyska marknaden har avlösts av stigande priser. Övrig charkråvara är oförändrad. Baconmarknaden är också oförändrad, men även här ger försäljningen mindre pengar p g a den försämrade pundkursen. Japanmarknaden ligger stilla. Både Ryssland och de nya EU-länderna köper goda kvantiteter. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrispriserna är oförändrade i alla klasser.
Klass, kr/kg           v 45      v 44        v 43      v 42      v 41       v 40      v 39
Bis Plus                17,40    17,40  +17,40   17,25  +17,25  +17,15  +16,95
Bis                         16,65    16,65  +16,65    16,50  +16,50  +16,40  +16,20
Bas                        15,50    15,50  +15,50    15,40  +15,40  +15,30  +15,10
Nyavvanda           34,85    34,85   +34,85    34,60  +34,60  +34,40 +33,95
KRAV Bis Plus    25,45   -25.45     25,65    25,65    25,65  +25,65    25,60
KRAV Bis             24,70   -24.70     24,90    24,90    24,90  +24,90    24,85
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris      07,65    17.65 +17,65    17,55    17,55  +17,40  +16,90
Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt  +17,49  +17,48  +17,32    17,27  +17,27  +17,19
SwedeHam        ej satt   +16,74    +16,72  +16,57   16,52  +16,52  +16,45
Vita                        ej satt   +15,60   +15,59  +15,45   15,40  +15,40  +15,53
Ugglarp
Särklass               ej satt    17,40  +17,40 +17,25  17,20  +17,20  +16,95
Ugglarpsgrisen   ej satt   16,40  +16,40 +16,25  16,20  +16,20  +15,95
SLP
SLP Plus              ej satt    17,40  +17,40  17,25  +17,25  +17,15  +17,00
Dahlbergs
Särklass D          ej satt    17,45  +14,45  +17,30  +17,20  +17,00  +16,50    

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade v 44. Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr          v 45   v 44  v 43   v 42  v 41   v 40     v 39    v 38
+
247  Basis 7 kg           +201  196  -196  -202  -206    213    +213    -208
+429   Basis 30 kg        +349  341  -341  -349  -360    372     +372     364
+253   SPF+Myc 7 kg    +206  201  -201   -207  -211    218    +218    -213
+435   SPF+Myc 30 kg  +354  346  -346  -354  -365     377    +377     369
+258   SPF 7 kg             +210  205  -205  -211  -215     222    +222    -217
+440   SPF 30 kg           +358  350  -350  -358   -369    381    +381     373
+717   Økologi 30 kg     +583  577  -577  -583  +590   589     -589    +592

Norsk Kjøtt. Kurs 1.08
453   25-kilos                 420  420    420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: –Något mindre anmälan av smågrisar, överskottet minskar till 4 000 - 5 000.
KLS: Mindre överskott på smågrisar till vecka 45. /LG

Nyheter
Bättre grispriser väntas i Danmark 2005
Genomsnittliga grispriset i Danmark väntas bli ca 9 dkr, 11 skr, 2005. Det sa Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen på årsmötet för Landsudvalget
for Svin i Herning. Därtill kommer efterbetalningen.
-Priset är inte tillräckligt med hänsyn till de hål vi har att täppa igen efter senaste tidens låga priser, men vi kan inte vänta oss mer med hänsyn till vår omkostnadsförhållanden och valutasituationen. Om bara politikerna inte lägger på oss högre pålagor, kanske vi kan leva med 9,50 inkl efterbetalning, tillade han, med adress till Folketingets ledamöter.
Prognosen grundar sig på stabilt grispris i gamla EU, något sänkt i nya EU-länderna, stärkt pris i Japan i vår, stabil efterfrågan från Ryssland, samt oförändrad konkurrenssituation i förhållande till USA, Canada och Brasilien.
-Grispriset 2004 väntas stanna på något över 8,50 dkr, exkl efterbetalning, sa han.
Bent Claudi Lassen kommenterade även de danska slakteriernas expansion utanför Danmark.
-Amerikanska Smithfield har köpt stort i USA, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Polen och vill expandera ytterligare i Östeuropa. Tysk-holländska Bestmeat har köpt flera tyska och holländska slakterier och har senast investerat i slakt och styckning i Holland. Jämfört med dessa stora konkurrenter är de danska initiativen relativt beskedliga, konstaterade han. Källa: Danish Crown.

Halverat tb väntas i norsk smågrisproduktion
Täckningsbidraget i norsk smågrisproduktion väntas bli halverat mot dagens från januari 2005. I integrerade besättningar och slaktsvinsproduktionen väntas tb sjunka med 30 – 40 %.
2003 var tb per årssugga i snitt 6 389 nkr, 2004 väntas tb bli 5 508 nkr och efter nyår är prognosen ca 3 700. Motsvarande för slaktsvin är 207 nkr, 176, resp ca 150 nkr. Integrerade 12 455, 10 826, resp drygt 7 000 nkr efter nyår.
Orsaken till sänkta lönsamheten är stigande produktion, utan att det finns avsättning inom landet. Höjda marknadsföringskostnader, kostnader för slakt av lättare grisar och smågrisar, samt exportkostnader sänker grispriset. Just nu ligger 3 000 ton griskött i regleringslagret. 2 400 ton har exporterats hittills i år. Norge får inte exportera mer än 3 500 ton, enligt ett WTO-avtal. 1 100 ton ytterligare får exporteras i år, resten måste norrmännen äta upp själva. Att exportera 1 kg griskött kostar f n 20 nkr, dvs ca 22 skr. Export är således ingen god affär.
-Vi är hänvisade till att sälja i Norge det vi inte får exportera, säger Asbjørn Schjerve, Norsvin. Det kommer att pressa priset på griskött nedåt. För att minska produktionen ska smågrisar, 25 – 30 kg, slaktas. Därmed minskar produktionen med 50 kg per förtidsslaktad gris.
-Alla griskonjunkturer svänger, så även den norska, med ca 5-årsintervaller. Vi kan nog även leva med denna överproduktion. Men vi ser redan att en del besättningar slås ut.
-Vi räknar med ca 2 kr lägre slaktsvinspris efter nyår, säger Asbjørn.

Ju fler som bygger nytt eller renoverar, desto renare miljö
Om 10 år bör ammoniakutsläppen vara halverade i Danmark, om grisuppfödarna fortsätter bygga nytt och renoverar stallarna i samma takt som idag. Detta även om produktionen ökar 1,5 % per år. Ny stallteknik leder till minskade miljöstörningar. Därför bör myndigheterna skyndsamt bevilja tillstånd till nybyggnation, sa Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget for Svin, vid svinkongressen i Herning. Utsläppen av ammoniak från dansk grisproduktion är idag 2,5 kg per hektar, vilket är 13 % av de samlade kväveutsläppen.
-Antalet grisar i Danmark är ointressant, det är miljöpåverkan som ska vara måttstocken, sa han. Begränsning av produktionen leder endast till lägre utvecklingstakt, färre arbetstillfällen och tappade exportintäkter. Källa: Svinkongressen, Herning.

Danska besättningarna måste bli dubbelt så stora om 10 år för att klara kostnaderna
-Ekonomiska resultatet för en dansk genomsnittsbesättning blev 140 000 dkr 2003 och väntas bli 54 000 dkr 2004. Variationerna är dock stora och stora slaktsvinsbesättningar klarade sig bäst, suggbesättningarna sämre.
-Om omkostnaderna inte ökar de närmaste 10 åren och inflationen är 3 %, då ökar löner, räntor och avskrivningar med 80 öre per kg griskött. Det ska hämtas hem genom ökad slaktvikt, ökad effektivitet och fördubbling av besättningsstorleken, sa ordföranden för Landsudvalget for Svin, Lindhart B Nielsen, på årsmötet i Herning.
-Budskapet är tydligt till politiker och myndigheter: Får vi inte fördubbla besättningarnas storlek och hålla oförändrade kostnader, då kan vi glömma vår konkurrensförmåga, sa han. Källa: Källa: Svinkongressen, Herning.

Antalet grisar i Danmark 12,9 miljoner 1 oktober, 0,8 % färre än i fjol
Antalet dräktiga suggor har minskat med 0,7 % och svinproduktionen totalt 0,8 %, enligt Danmarks Statistik per 1 oktober. Beräkningen är gjord med hjälp av stickprov i 3 500 besättningar. Källa: Danmarks Statistik.

Danish Crown är dåliga på marknadsföring och bör minska slakten, säger storproducent
Danish Crown marknadsför grisköttet dåligt i de länder man verkar, det säger storproducenten och förre ordföranden i Danske Svineproducenter, Kent Skaanning. Han har själv besökt butiker i bl a USA och jämfört med t ex Smithfield, som tjänar mycket mer pengar och har stor framgång i många länder.
-Dålig marknadsföring är en av orsakerna till låga grispriset. Jag har inte fått tillräckligt betalt för slaktsvinen på fyra år, säger han, och ifrågasätter om det danska konceptet med producenter, slakterier och foderfabriker är det rätta. Bl a måste danska uppfödare köpa spannmål till världsmarknadspriser.
-Mest skeptisk är jag mot danska produktionens storlek, säger han. Vi borde återgå till 1995 års nivå med 20 miljoner grisar. Det är de sista grisarna som är minst lönsamma. En lägre kvantitet att sälja skulle ge högre genomsnittligt pris.
Kent tror dock fortsatt på dansk grisproduktion och tänker själv bygga ut. Men dansk grisproduktion och -industri måste rationalisera hårdare. Och Danmark måste se upp för Brasiliens koncept, som det finns anledning att vara nervös för. Källa: MaskinBladet.

Företagsnytt
Danish Crown och HK ökar i Sokolow, Danish Crowns vd styrelsemedlem i HK
Danska slakteriet Danish Crown och finska HK Ruokatalo har nu köpt ytterligare aktier i polska Sokolow och äger nu 72,82 % av aktierna via sitt gemensamma holdingbolag Saturn Nordic Holding. Danish Crown har också köpt 10 % av aktierna i HK och vd Kjeld Johannesen har valts till styrelseledamot i HK. Huvudägare i HK är finska lantbrukare. Källa: Danish Crown.  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se