@-GRIS 5 november 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste svenska och internationella grispriserna och nyheterna. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Rätt stallinredning är viktig för ekonomin. I
GRIS finns adresserna till aktuella inredningsföretag!
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se
Grispriserna vecka 46
Danska suggpriset backar 20 danska öre, KLS höjer marknadstillägget 10 öre
Svenska markanden är fortsatt stabil, med fortsatt positiva tendenser. Men det räcker inte till någon prishöjning, som så många menade, eller kanske hoppades på, förra fredagen. Och veckorna går. Vi får tills vidare glädja oss åt de 1.40 kr som grispriset ligger över fjolårets nivå vid samma tid. Vecka 47 har Swedish Meats aviserat ny sänkning av slaktvikterna p g a julslakten och vi får då se om det kommer någon kompensation för detta.
KLS höjer dock marknadstillägget med 10 öre till 25 öre i viktsintervallet 64 – 84,9 kg, där noteringen blir 12,20 nästa vecka. Grundnoteringen i det normala viktsintervallet är dock oförändrad 11.95 kr. Man sänker således inte gränserna för bäst betalda viktgrupp, utan betalar ett merpris för grisarna i den lägsta delen av viktsgruppen. Det lönar sig därmed sämre att sätta fler kilo på grisarna och de kommer in till slakt tidigare. Med den justeringen blir KLS enda slakteri i nordvästra Europa som höjer grispriset nästa vecka.
De flesta grismarknaderna är stabila. Danska, tyska, finska, italienska och norska slaktsvinspriserna är oförändrade. I Frankrike och Belgien är det höjd tendens.
Suggpriset har dock gått ned 20 öre i Danmark, vilket kanske får ses som en rekyl på den nästan spektakulära höjningen förra veckan. Det är tyska marknaden som sätter priset på danska suggorna, förklarar Johan Andersson, Swedish Meats. De flesta danska suggorna säljs till Tyskland.
Amerikanska presidentvalet är över och vi får se hur detta påverkar valutamarknaden. Det blev i alla fall ingen omedelbar uppgång och dollarn har fortsatt ned 4 öre sedan förra fredagen, medan pundet stärkts. Danish Crown klagar över att oförändrade baconpriser i november innebär lägre priser i praktiken, p g a sämre pundkurs. Pundet har dock stärkts något senaste veckan, liksom euron som är 9,09 skr.
Sammantaget är marknadsförändringarna för grisköttet små. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 25 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 84.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd. Vecka 47 snävar Swedish Meats in bäst betalda viktgrupp till 69 - 90,9 kg och vecka 48 till?67 - 88,9 kg.
Pil
> framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 46   Slakteri       Bäst bet. viktgr kg      v 45     v 44     v 43         v 42    v 41      v 40   
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9    12,75  12,75   12,75      12,75   12,75    12,75  
>12,20  KLS*                            64 - 94,9*   12,10 >12,10   12,05   >12,05   11,95  >11,95  
 11,70  Skövde Slakteri          71 - 94,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70  
  11,70  Swedish Meats          71 - 92,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70   
  11,70  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70  
 11,70  Alviksgården               valfri vikt     11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70
 11,70  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70    11,70
 11,70  SLP                              70 - 94,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70    11,70  
 11,70  Sydkött                         71 - 100     11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70  
 11,70 Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9    11,70  11,70    11,70      11,70   11,70  >11,70
  * =  Oförändrad grundnotering 11.95 + höjt marknadstillägg till 25 öre inom intervallet 64 - 84,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9.09.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 46       v 45     v 44     v 43    
  
11,07
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr     9,00    >9,00     8,80   <8,80  
 22,07  Norsk Kjött                      55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89   19,89  19,89   19.89
 11,54 Österbottens Kött*               70 – 86 kg      euro     1,27      1,27  >1,27     1.25   
 11,72 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,29   >1,29    1,27     1,27  
   * Grundnotering 1.25 euro + 2 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 4 november och är omräknade till skr enl eurokurs 9.09 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land              v 45        v 44       v 43        v 42        v 41        v 40  
 
>10,30
  Frankrike    >1,134   <1,132    1,133   <1,133    <1,153   <1,183
  13,45   Tyskland       1,480     1,480  >1,480   <1,450    <1,480   <1,530  
 >10,00  Belgien       >1,100   >1,090    1,070    1,070     <1,070   <1,120  
  12,00    Italien             1,320   <1,320    1,335    1,335       1,335   <1,335  <

Futurepriser
Futurepriserna i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 45       v 44       v 43       v 42       v 41      v  40      v 39  
Nov   <1,461   <1474  >1,485  >1,459    <1,408    1,443  <1,426  
Dec  <1,422  <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  >1,380  <1,374  
Jan   <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311   <1,345  <1,348  
Feb  <1,409   <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   <1,378  <1,394  
Mar   <1,405  <1,420  >1,440  >1,400    <1,378    <1,420    1,433   
Apr   >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404   <1,440  >1,448  
Maj   >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430    <1,454  <1,460
Jun   >1,467  <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   <1,453  <1,463  
Juli    1,430    <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429    1,429    
Aug    1,450     1,450     1,450  >1,450    <1,430     1,435   >1,435    
Sep <1,430     1,450     1,450  >1,445    <1,430       ----      1,610
Okt     1,420  

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 46  v 45  v 44  v 43  v 42  
Swedish Meats           140 kg och över   7,35   7,35  7,35  7,35   7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är sänkt 20 danska öre!
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 46   v 45   v 44    v 43
+9,80  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg  <7.80 >8,00   7,40   <7,40
                
Valutor
Fredagar    i dag        v 45       v 44      v 43       v 42       v 41    
Pund     >13,017  <12,993  <13,17  >13,19  <13,10   <13.20  
Dollar     <7,054       <7,09     <7,20     >7,34    >7,33      <7.29     
Euro         >9,09        <9,04       9,09     <9,09     <9,04    >9.05   
Dansk        1,22          1,22       1,22        1,22       1,22     >1.22      
Norsk         1,11        >1,11    <1,10      >1,11     >1,09       1.08      
Yen            <6,65       <6,68      6,69      <6,69     >6,70       6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Grisköttmarknaden är fortsatt i stort sett oförändrad. Vi är inne i en bra marknadssituation, en typisk julsituation med god efterfrågan, bl a av skinka. Det har varit positivt att danskarna höjde grispriset förra veckan.  
-Men marknaden är inte så mycket positiv att vi står och väger på en prishöjning, som mina kolleger i branschen säger i sina uttalanden förra veckan, säger Johan.
-Seminstatistiken från QG visar minus 6 % t o m oktober, Avelspoolen plus 13. Sammanvägt innebär semineringarna att vi kan vänta en produktionsminskning i Sverige på 2 – 3 % nästa år. Orsaken är lågkonjunkturen i fjol. Svängningarna tar så här lång tid. Jag tror inte på sned åldersfördelning bland producenterna, e dyl, grisproducenterna har en ganska konstant medelålder. Man brukar säga att en grisbonde är 56 år och har varken varit yngre eller äldre. Det är alltså inga dramatiska förändringar som skett i uppfödarleden, mer än att mindre smågris- och slaktsvinsproducenter slutar och stora tar över.
-Sänkningen av suggpriset i Danmark ska ses som en följd av minskat köpintresse från tyskarna. Det är tyskarna som bestämmer suggpriset i Danmark genom sina stora inköp. Priset på charkråvaran på marknaden har mindre betydelse.
-Den positiva kvartalsrapporten för Swedish Meats, bl a på grund av de sänkta kostnaderna, har uppfattats mycket positivt bland uppfödarna. Kostnadssänkningen 270 mkr motsvaras av ca 1 kr per kg gris- och nötkött. Intresset för Swedish Meats är nu väsentligt positivare i höst än för ett år sedan, säger Johan. Det går dessutom fortsatt mycket bra för företaget.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Marknaden är fortsatt stabil och jag har väntat mig en tydligare effekt av julen. Men prishöjningen har tyvärr inte infunnit sig. Det finns hopp ännu, men veckorna går. Enligt min mening finns utrymme för höjning av köttdetaljerna, vilket är en förutsättning, eftersom styckningskalkylen är ganska pressad. Vi ska dock betänka att vi har bra slaktsvinspriser jämfört med förra året.
SLP, Peter Johansson: -Det är stabilt på marknaden, inga rörelser åt något håll. Det känns svagt positivt på marknaden framöver, om prishöjningar kan tänkas komma,
En sammanställning av seminförsäljningen tolkar jag som en produktionsminskning med 50 000 – 100 000 grisar nästa år på årsbasis. Inte så mycket första kvartalet, men senare. Senaste månadens ökning av semin från Avelspoolen visar 17 % ökning. Vi har lagt en budget för slakteriföretaget där vi ska öka totalvolymen 3 – 4 % nästa år.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden är fortsatt positiv. Min prognos är fortsatt att grispriset bör kunna höjas inom kort.
Österbottens Kött, Marcus Skullbacka: -Bra tillförsel, ingen slaktkö, bra avsättning. Allt ser bra ut hittills inför julen.
Danish Crown: Västeuropeiska skinkmarknaderna kunde hållas i stort sett oförändrade, trots en extra helgdag. Det är tack vare god försäljning till Polen och Ryssland. Priset på bog höjdes något, i veckan men höjningen möter motstånd på marknaden. Övrig charkråvara säljs till oförändrade priser.
För baconprodukterna är priserna för november nästan oförändrade, men den lägre pundkursen innebär mindre pengar i danska kronor. Japanska marknaden är oförändrad. På ryska marknaden är det numera livlig efterfrågan. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrispriserna är oförändrade i alla klasser.
Klass, kr/kg           v 46     v 45      v 44        v 43      v 42  
Bis Plus                17,40   17,40    17,40   >17,40   17,25
Bis                         16,65   16,65    16,65   >16,65    16,50  
Bas                        15,50   15,50    15,50   >15,50    15,40  
Nyavvanda           34,85    34,85    34,85   >34,85    34,60  
KRAV Bis Plus    25,45    25,45   -25.45     25,65    25,65    
KRAV Bis             24,70    24,70   -24.70      24,90    24,90
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris      17,65   17,65    17.65    >17,65    17,55   
Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt  >17,50  >17,49  >17,48  >17,32   
SwedeHam        ej satt   >16,74  >16,74  >16,72  +16,57  
Vita                       ej satt   >15,61  >15,60   >15,59  >15,45
Ugglarp
Särklass               ej satt  17,40    17,40  >17,40    >17,25  
Ugglarpsgrisen   ej satt  16,40    16,40  >16,40    >16,25
SLP
SLP Plus              ej satt  17,40    17,40  >17,40     17,25
Dahlbergs
Särklass D          ej satt  17,45   17,45  >14,45     >17,30

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna något upp v 46. Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr          v 46   v 45   v 44  v 43   v 42  v 41   
>
249  Basis 7 kg          >203 >201  196  <196  <202  <206   
  429   Basis 30 kg         349  >349  341  <341  <349  <360  
>254   SPF+Myc 7 kg    >207 >206  201  <201   <207  <211   
  435   SPF+Myc 30 kg   354  >354  346  <346  <354  <365  
>259   SPF 7 kg             >211 >210  205  <205  <211  <215     
<435   SPF 30 kg           <354 >358  350  <350  <358   <369
>722   Økologi 30 kg     >587 >583  577  <577  <583  >590

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                 420     420  420    420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Något överskott på smågrisar, ca 3 000. Vi närmar oss balans.
KLS: Mindre överskott på smågrisar till vecka 46. /LG

Nyheter
1 000 ton saltade korvar och charkprodukter in i Norge genom kryphål i tullreglerna
Norska köttföretag kan exportera t ex salt till något land, exempelvis Sverige, och sedan ta tillbaka det till Norge igen som bearbetad produkt. Den bearbetade produkten kan vara t ex bacon eller salami, där saltet ingår. Efter ”bearbetningen” av saltet utanför Norge blir tullen på hela varan, t ex salamikorv, endast 8 % vid återimport till Norge. För köttprodukter är tullavgifterna väsentligt högre. Det här är helt juridiskt lagligt, men inte riktigt enligt lagens anda.
Norsvin, de norska grisuppfödarnas organisation, har reagerat kraftigt på avslöjandet och både Kjøttbransjens Landsforbund och KIFF (Kjøttindustrienes Fellesforening) har tagit upp saken med finansdepartmentet för att få hålet i tullreglerna tätat, vilket väntas ske vid nyår.
-Vi tror att köttprodukter i storleksordningen 1 000 ton, mycket från Danmark, men också från Sverige, har kommit in i Norge genom det här kryphålet, säger Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøttbransjens Landsforbund, Norge. Vad det kostat oss i Norge är svårt att beräkna, eftersom det finns olika tullsatser och varuvärdet är olika från produkt till produkt. För exempelvis spekepølse är tullkostnaden över 100 nkr per kilo. Genom kryphålet har köttet kommit in i Norge för 8 % tull på spekepølsans värde vid leverans från korvfabriken, t ex i Sverige.
En koll hos en svensk tillverkare av nämnda typ av korv visar att tullavgiften via “kryphålet” uppgår till mellan 6 och 7 skr, i stället för ca 110 skr, som 100 nkr är. /LG

Danske miljöministern: Miljöframsteg får inte ätas upp av ökad grisproduktion
Förra veckan sa man vid svinkongressen i Herning, att de miljötekniska framstegen är så stora inom grisnäringen, att miljötrycket minskar, trots fler grisar i Danmark. Det finns därför utrymme för 5 miljoner fler grisar.
Detta bemöts denna vecka av Danmarks miljöminister Connie Hedegaard i en intervju i LandbrugsAvisen, där hon säger att de miljötekniska vinsterna inte får ätas upp av ökad utbyggnad av grisproduktionen. I stället ska miljötrycket minskas varaktigt. Hon vill därför ta upp en dialog med näringen om hur man tänker sig t ex hänsynen till närboende. Toleransgränserna från kringboende vid svinstallarna blir inte lägre i framtiden, säger hon. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Dansk uppfinnare gör plastprodukter och lim av svingödsel
En dansk uppfinnare, ingenjör Dennis Wovern Nielsen, Bornholm, har hittat en metod att göra bl a trälim och plastprodukter, t ex toasitsar, av svingödsel. Danmarks Tekniske Universitet har skjutit till pengar i projektet. Det är urean i gödseln och urinen som han använder:
Först tillsätts ett ämne som bromsar omvandlingen av den våta gödseln till ammoniak, sedan skiljer man det våta från torra i centrifug, därefter tillsätter man ett ämne som helt stoppar omvandlingen till ammoniak. Därefter spraytorkar man materialet, då har man urea.
-Produktionen är just nu konkurrenskraftig jämfört med utvinning ur olja, eftersom oljan är så dyr, säger han. Dessutom blir miljön bättre. Källa: Politiken. /LG

553 produkter från 102 charkföretag bedömdes i Chark-SM
553 produkter från 102 företag i elva klasser bedömdes vid Chark-SM i Göteborg, som avslutades idag. Domarpanelen bestod av representanter från köttbranschen, handelskedjorna och kryddföretagen.300 personer från charkbranschen och handelskedjorna deltog och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist delade ut priserna. Vinnarna blev:
Falukorv-klassen: Jokkmokks Korv, med Jokkmokks basturökta falukorv. Smörgåsmat: Jakobsdals Chark, med Olivmortadella, Göteborg. Varmrökt småkorv: Elisedals Chark, med Gulayerkorv, Malmö. Kokta & varmrökta helköttsprodukter: Bröderna Nilsson, med Delikatesskinka med gröna oliver, Göteborg. Pastej/paté: Gottfrids Chark, med Pastej med kallrökt skinka, Landskrona. Sylta/aladåb: Jakobsdals Chark, med Handlagd pressylta, Göteborg, Kallrökt korv/rumstemperaturförvaring: Konsum Värmland, med Spickekorv. Kallrökt korv för kylförvaring: Norrboda Charkuterifabrik AB, med Light Lökkorv. Isterband: Lindvalls Chark, Isterband 13%. Lufttorkade och kallrökta helköttsprodukter: Scan-Foods med Skivad Lufttorkad skinka. Fågelprodukter: Skåne Struts, med Strutsleverpastej, Munka Ljungby.
Dessutom utdelades en lång rad medaljer i guld, silver och brons.
-Det var rekordintresse för bedömningarna, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Det visar vilket stort intresse det är för maten. Sverige har stora framgångar med många duktiga kockar, något som bör bidra till ökat konsumentintresse för svenskt kött, säger han efter ett besök på mässan.
Mikael Hugoson, Alviksgården, ställde ut i bedömningarna för första gången och fick 3 guld, 2 silver och 3 brons, bl a för rökt skinka och jägarsalami. Han säger också att Chark-SM blivit en stor PR-grej för branschen. /LG

Norrlandsbönderna gav upp spannmålsskörden till grisarna
-Vi tröskade 70 hektar korn av 200, innan vi gav upp. Det regnade hela tiden. Medelskörden blev därmed drygt 700 kg per hektar i år, säger Mikael Hugoson, Alviksgården, Luleå. Vi behöver kornet till grisarna, så nu får vi köpa spannmål i stället.
-Situationen är samma för alla bönder här uppe, säger han. De enda som fick in någon skörd värd namnet, är de som har lätta sandjordar och började skörda tidigt.
-Men jag har kört ut gödseln och plöjt färdigt. Så vi är klara att försöka nästa år igen! /LG

Företagsnytt
Simia och Sveaverken flyttar verksamheterna till Katrineholm
Simia flyttar inte till Sveaverkens planerade nybygge vid motorvägen i Eskilstuna (där man först måste göra arkeologiska grävningar), inte heller tillfälligt till Skogstorp, men till Scanias f d bussfabrik i Katrineholm. Efter många turer är detta klart nu. Där finns 8 000 kvm verkstadsutrymme och 2 000 kvm kallutrymmen klara att flytta in i. Sveaverken-gruppens ägare har tillsammans med Kilenkrysset AB köpt Katrineholms Industrihus AB, Kiab. Sveaverken  och Simia ska hyra lokalerna av det konsortium som köpt lokalerna och flytta all verksamhet  med företagsledning, teknikcenter, fabrik och lager till Katrineholm. Dotterbolaget Rotage Agro i Kvänum berörs inte.
90 medarbetare i Eskilstuna, Nyköping och Västervik berörs. Samtliga erbjuds fortsatt arbete i Katrineholm och Eskilstuna går nu miste om dessa arbetstillfällen.
Sveaverken har funnit en bra och ändamålsenlig fabriksanläggning i Katrineholm och ändrar därför sitt tidigare beslut att bygga en helt ny fabrik för sammanslagningen. Lösningen blir också bättre ur kostnadssynpunkt, då investeringarna kan hållas på en lägre nivå, säger man i ett pressmeddelande./LG

Lantmännen organiserar om foderförsöken vid Svalöv
Lantmännen minskar de långa utfodringsförsöken med suggor vid Sveriges Svincenter i Svalöv och upphör med de externa försöken för andra uppdragsgivare, men fortsätter ungefär som tidigare med försöken med foder för smågrisar och slaktsvin. Suggorna behålls dock, men behovet av försökspersonal i stallarna minskar med 2 tjänster, samtidigt som forskarna ges mer tid att hålla kontakt med kolleger i branschen och besöka andra forskningsstationer o dyl. Förändringen väntas spara 800 000 kr per år.
-Suggförsöken är numera lättare att driva i praktiska besättningar, då de blivit större med t ex 60 suggor som grisar samtidigt. Det ger goda möjligheter att lägga foderförsök för suggor på enskilda gårdar, säger Leif Göransson, Sveriges Svincenter. Vi har drivit foderförsök vid Svalöv i snart 30 år och då måste man ibland se över organisationen och anpassa inriktningen till framtidens behov. Samtidigt minskar marknaden, när besättningarna blir större och använder blötutfodring med egen fodertillverkning.
En nybyggnad planeras för smågrisförsöken, som beräknas vara klar nästa år och kosta 400 000 kr./LG

Agenda
Dyr olja, krig och ny jordbrukspolitik minskar tillgången på grisfoder, konfrerens 25 november
Många lantbrukare står i valet om att odla foderspannmål eller inte nästa år, som en följd av nya jordbrukspolitiken. Förhasta dig inte, uppmanar Katarina Gillblad, Agronomics. Dyr olja och oro i världen gör att regeringar runt om i världen trycker på om ökad användning av etanol som bränsle och EU eftersträvar i sitt biomedelsdirektiv att 2 % förnyelsebara råvaror, t ex etanol, ska blandas in i bensinen 2005 och 5,75 % 2010.
-Redan nu överstiger efterfrågan utbudet och då är vi inte ens i närheten av vad som sägs i EUs direktiv, säger Katarina. Sverige tvingas importera 80 % av etanolbehovet och Agroetanol producerar idag 50 000 kbm etalnol av 130 000 ton vete per år och planerar en anläggning som blir dubbelt så stor. Agroetanol förbrukar därefter 18 % av svenska veteproduktionen till bränsle.
-Den europeiska utvecklingen har varit trög, vilket beror på billig olja. Men nu har oljepriset gått upp och vi kan vänta ökad etalnolanvändning, säger hon. Agronomics anordnar en konferens om dessa frågor 25 november på Bosön i Stockholm för dig som har intressen i spannmåls- och foderfrågor. Du anmäler dig till konferensen och hittar ytterligare information på www.agronomics.se/konferens

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se