@-GRIS 19 november 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Maila gris@agrar.se om du vill ha faktura.

Grispriserna vecka 48
Marknadstillägg höjer grispriserna inför julen
Swedish Meats inför nästa vecka ett marknadstillägg med 10 öre för bäst betalda viktgrupp, som nu är 67 – 88,9 kg. Skövde Slakteri inför marknadstillägg med 25 öre och sänker bäst betalda slaktvikt till 71 – 92,9 kg. KLS har redan ett marknadstillägg. Ginsten, Sydkött och Dalsjöfors avser inte införa marknadstillägg och säger å andra sidan att man inte heller sänker bäst betalda slaktvikt. Johan Andersson, Swedish Meats, säger att årets sänkning av slaktvikterna inte är lika kraftig som tidigare år, eftersom man räknar med att få in julgrisarna ändå med en liten sänkning och marknadstillägget. Vecka 49 höjs marknadstillägget till 25 öre.
I övrigt är det mycket små förändringar på grisköttsmarknaden i såväl Sverige som i EU, både vad gäller leverantörspriser och kundpriser. Det verkar vara god balans mellan tillgång och efterfrågan på griskött. Det tyska slaktsvinspriset ligger helt stilla på 1.48 euro för femte veckan i rad. Futurepriserna i Tyskland, som gick ned något förra veckan, gick upp igen den gångna veckan och t o m något mer än sänkningen vecka 46. För första månaderna på året har priserna stärkt tendens, sett över några veckor.
Dollarn har fortsatt falla och eftersom presidentvalet i USA är över har analytiker från olika läger börjat spekulera i vad som kommer att hända. Alla verkar vara eniga om att botten inte är nådd och dollarn kan förbli svag under lång tid. En del menar att det är en medveten amerikansk strategi att inte försöka stärka valutan, utan att försöka bli starkare exportörer för att förbättra landets ekonomi. Det är i så fall det allvarligaste hotet mot bl a danska grispriset och därmed även vårt eget, när draget från julen är över här i Sverige.
I övrigt ser det positivt ut för grisproduktionen, som f n verkar vara den enda gren inom lantbruket som man kan investera i och förvänta högre priser från inom kort och medellång framtid. Mjölken verkar få det kärvt, nötköttet likaså p g a bidragsförändringarna, för ägg och kyckling verkar inte heller finnas stora expansionsutrymmen och spannmålen verkar tveksam, i varje fall vad gäller foderspannmål i Mellansverige. Kvar står skogen, som verkar vara på uppgång, men som också är dollarberoende. Ska en ung bonde satsa på något idag, så får det nog bli grisar...
På kort sikt väntas grisproduktionen minska 3 procent nästa år, samtidigt som dansk grisproduktion stagnerat, EU totalt minskar produktionen med 5 miljoner grisar första halvåret och 1 procent på helår, enligt prognoser jag sett. Globalt ökar konsumtionen av kött mer än vad produktionen ökar och det tar ganska lång tid att investera ifatt konsumtionsökningen.
En del av det här kom fram vid det stora grismötet vid Elmia i onsdags. Det var en massiv demonstration för ökad och lönsam grisproduktion i Sverige, som kom i rätt tid. Över 600 personer deltog, varav nog mer än 400 var grisuppfödare. Jag kan inte påminna mig något arrangemang under de senaste decennierna, som samlat så många grisuppfödare i samma lokal! Då ska man också betänka att grisuppfödarna inte är så många numera. En annan iakttagelse är att det var de unga som kom till Jönköping. Vid stämmor och många andra möten är det ofta den äldre generationen som kommer.  
Några nya stora visioner om kostnadsreduktioner kom väl inte fram under de seminarier jag bevistade, men det visades på många möjligheter att spara lite pengar här och tjäna lite mera där. Sammanlagt kan det bli mycket pengar och därmed lönsammare produktion, vilket var konferensens tema.
Det var LRF som initierade mötet, sedan man inför stämman i somras identifierat olika tillväxtområden för svenskt lantbruk. Initiativet blev en vändning i svensk företagsamhet inom lantbruksnäringen, när man övergav gamla stridigheter om privat- eller föreningsföretagande och samlade alla krafter för att dra åt samma håll. Det hade man även gjort vid det här mötet, med Sveriges Grisproducenter, alla branschföreningar och många privata branschföretag som gemensam drivmotor. Mötet i Jönköping visar verkligen att vi kan åstadkomma något, om alla samarbetar. Jag och alla andra som var där kan nu konstatera att andan är skapad och förutsättningarna finns för en lönsam och ökad grisproduktion i Sverige. Nu gäller det att driva samarbetet vidare för att förverkliga målet! /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 47     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg    v 47    v 46     v 45     v 44     v 43       v 42
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      12,75  12,75  12,75   12,75   12,75    12,75
ej satt  KLS*                             64 - 94,9*    12,20  >12,20  12,10 >12,10   12,05  >12,05
>11,95  Skövde Slakteri**       71 – 92,9     11,70  11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   
  11,80  Swedish Meats***      67 - 88,9      11,70  11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
ej satt  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      11,70  11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
 11,70  Alviksgården               valfri vikt       11,70  11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
 ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,70  11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   
ej satt  SLP                              70 - 86,9      11,70  11,70  11,70   11,70    11,70     11,70
 11,70  Sydkött                         71 - 100       11,70  11,70  11,70   11,70    11,70     11,70
 11,70 Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,70  11,70  11,70   11,70    11,70     11,70  
*     = Grundnotering 11.95 + marknadstillägg till 25 öre inom intervallet 64 - 84,9 kg
**   = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 25 öre
*** = Grundnotering + marknadstillägg 10 öre

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9.00.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 48     v 47     v 46      v 45     v 44
 
11,07
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr     9,00    9,00     9,00    >9,00     8,80
22,07  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89  19,89  19,89   19,89   19,89  
11,60 Österbottens Kött*               68 – 84 kg      euro     1,29  >1,29     1,27     1,27   >1,27  
11,60 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,29    1,29     1,29   >1,29     1,27
   * Grundnotering 1.25 euro + 4 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 18 november och är omräknade till skr enl eurokurs 9.00 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 47       v 46       v 45        v 44       v 43        v 42        v 41
 
>10,18
  Frankrike    1,133   <1,132  >1,134   <1,132    1,133   <1,133    <1,153  
  13,32   Tyskland     1,480     1,480    1,480     1,480  >1,480   <1,450    <1,480  
     9,90  Belgien        1,100     1,100  >1,100   >1,090    1,070     1,070     <1,070
 12,20    Italien          1,355   >1,355    1,320   <1,320    1,335     1,335       1,335  

Futurepriser
Futurepriserna 18 november i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån     v 47      v 46      v 45       v 44       v 43       v 42       v 41      v  40   
Nov   >1,500  <1,460  <1,461   <1474  >1,485  >1,459    <1,408    1,443
Dec  >1,459  >1,428  <1,422  <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  >1,380
Jan   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311   <1,345  
Feb  >1,415  <1,359  <1,409   <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   <1,378   
Mar   >1,413  <1,398  <1,405  <1,420  >1,440  >1,400    <1,378    <1,420   
Apr   >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404   <1,440  
Maj   >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430    <1,454
Jun   >1,470  <1,447  >1,467  <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   <1,453    
Juli     1,430     1,430  <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429    1,429    
Aug   <1,430  <1,440    1,450    1,450    1,450  >1,450    <1,430     1,435   
Sep     1,425  <1,425  <1,430    1,450    1,450  >1,445    <1,430       ----     
Okt      1,415  <1,415    1,420  

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 48  v 47  v 46  v 45  v 44   v 43
Swedish Meats           140 kg och över   7, 35  7,35   7,35   7,35  7,35 7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat. Kurs 1.23.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 48  v 47    v 46    v 45
 9,60  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg    7,80   7,80 <7.80  >8,00
                
Valutor
Fredagar    i dag      v 47      v 46       v 45       v 44      v 43       v 42   
Pund        <12,79  <12,85 >13,01  <12,99   <13,17  >13,19  <13,10
Dollar         <6,91    <6,96   <7,05     <7,09     <7,20     >7,34    >7,33   
Euro           <8,96    <9,00    >9,09     <9,04       9,09     <9,09    <9,04
Dansk          1,21    <1,21      1,22       1,22       1,22        1,22      1,22      
Norsk           1,11      1,11      1,11     >1,11     <1,10      >1,11    >1,09       
Yen            <6,64      6,65    <6,65     <6,68       6,69      <6,69     >6,70  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Ett marknadstillägg införs nästa vecka med 10 öre i bäst betalda viktgrupp, där övre viktgränsen är sänkt 2 kg till 88,9 kg. Vecka 49 och 50 blir tillägget 25 öre, för att vecka 51 återgå till 10 öre och vecka 51 till 0. Det blir inga ytterligare sänkningar av viktgränserna i bäst betalda viktgrupp, utan vi räknar med att få in grisarna till slakt med hjälp av marknadstillägget.
-Grisköttmarknaden är traditionell för årstiden, men med fortsatt trög försäljning av kotletter och karré.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Vi höjer 25 öre och sänker bäst betalda slaktvikt till 71 – 92,9 kg för att få fler grisar till slakt. Vi saknar nu ca 1 000 grisar för att klara efterfrågan. Alla slags köttprodukter efterfrågas nu inför julen.  
SLP, Peter Johansson: -Marknaden är oförändrad. Bästa slaktvikt veckorna 48 – 53 är 70 - 86,9 kg. Rekommenderad snittvikt blir 81 kg.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har mycket slakt närmaste veckorna och försäljningen är fortsatt god.  
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi behåller slaktvikterna och noteringen. Det är mycket god tillgång på grisar. Styckningen går någorlunda hyfsat. Skinka och revben måste gå upp i pris.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Vi säljer vad vi får fram. Skinkan har hygglig efterfrågan, men vi ser inga jultendenser i övrigt ännu. Styckningen är fortfarande ingen bra affär.
Danish Crown: Marknaden är fortsatt stabil och priserna i stort sett oförändrade. På europeiska marknaden säljs färska skinkor, bog och charkråvaran till oförändrade priser. Även på engelska baconmarknaden och tredjelandsmarknaderna är avsättningen oförändrad, vilket betyder att handeln köper mycket, men att utbudet också är stort. Japanmarknaden är lugn, medan handeln till Ryssland och övriga östländer är god.  /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrisar Bis och Bas går upp 5 öre, nyavvanda 15 öre, Krav oförändrade.
Klass, kr/kg        v 48        v 47     v 46     v 45      v 44        v 43      v 42  
Bis Plus             >17,45    17,40  17,40   17,40    17,40   >17,40   17,25
Bis                      >16,70    16,65  16,65   16,65    16,65   >16,65    16,50  
Bas                     >15,55   15,50   15,50   15,50    15,50   >15,50    15,40  
Nyavvanda        >35,00    34,85  34,85   34,85    34,85   >34,85    34,60  
KRAV Bis Plus   25,70  >25,70   25,45  25,45   -25.45     25,65    25,65    
KRAV Bis            24,95   >24,95  24,70  24,70   -24.70      24,90    24,90
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris     ej satt   17,65  17,65   17,65    17.65    >17,65    17,55   
Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt  17,50    17,50   >17,50  >17,49  >17,48  >17,32   
SwedeHam        ej satt  16,75  >16,75   >16,74  >16,74  >16,72  +16,57  
Vita                       ej satt  15,61     15,61  >15,61  >15,60   >15,59  >15,45
Ugglarp
Särklass              ej satt  17,40  17,40   17,40    17,40  >17,40    >17,25  
Ugglarpsgrisen  ej satt  16,40  16,40   16,40    16,40  >16,40    >16,25
SLP
SLP Plus              ej satt  17,40  17,40  17,40    17,40  >17,40     17,25
Dahlbergs
Särklass D          ej satt  17,45  17,45   17,45   17,45  >14,45     >17,30

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade. OBS! Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr          v 46   v 45   v 44  v 43   v 42  v 41   
>
249  Basis 7 kg          >203 >201  196  <196  <202  <206   
  429   Basis 30 kg         349  >349  341  <341  <349  <360  
>254   SPF+Myc 7 kg    >207 >206  201  <201   <207  <211   
  435   SPF+Myc 30 kg   354  >354  346  <346  <354  <365  
>259   SPF 7 kg             >211 >210  205  <205  <211  <215     
<435   SPF 30 kg           <354 >358  350  <350  <358   <369
>722   Økologi 30 kg     >587 >583  577  <577  <583  >590

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                  420    420   420   420     420    420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Fortsatt något överskott på smågrisar, runt 3 000. Bra nyanmälan, normal efterfrågan.
-Bis slopas från nyår och överförs till Bis Plus och Bas. Se notis. /LG

Nyheter
Swedish Meats slopar smågrishandelsklassen Bis från nyår
Från nyår slopar Swedish Meats handelsklass Bis för smågrisar. Klassen Bis förs över till Bis Plus och Bas. Orsaken är att klassen är väldigt liten, 8 procent, medan Bis Plus är 88 procent och Bas resten. Syftet är också att försöka öka antalet smågrisar per leverans.
-De producenter som levererar över 50 smågrisar per gång tillhör i fortsättningen Bis Plus, de som levererar under 50 smågrisar tillhör Bas. Skillnaden mellan handelsklasserna blir 1 kr per kilo, säger Carl-Olof Port.
-Vi vill med ändringen försöka öka antalet smågrisar som levereras per gång, så att slaktsvinsuppfödaren får grisar från så litet antal smågrisbesättningar som möjligt. Därmed förbättras djurhälsan i slaktsvinsbesättningarna. /LG

Grismöte vid Elmia om lönsammare grisproduktion
Sannolikt det största möte på decennier med grisproducenter och andra engagerade i grisproduktionen, hölls i onsdags i Elmias konferenscenter, Jönköping. Minst 600 deltog och minst 400 torde ha varit grisuppfödare, kanske fler. Flera seminarier i olika ämnen hölls samtidigt och gemensamma temat var lönsammare grisproduktion. Förutom att få grisproduktionen lönsammare, är målet att behålla och helst utöka den svenska produktionen. /LG

Norskt grismöte med 700 deltagare uppmanades minska produktionen
Det stora norska grismötet Pig Business i Stavanger samlade 700 deltagare. Bl a diskuterades den stora överproduktionen, som kostar norska grisproducenterna 3 nkr lägre grispris efter nyår, jämfört med om marknaden varit i balans.
Harald Gjein, vd för Norsvin, uppmanade alla att minska produktionen och lägga ev utbyggnadsplaner på is, för att inte förvärra situationen. I Rogaland har man enats om att frivilligt minska suggantalet 5 % under en period. /LG

85 öre efterlikvid från Danish Crown
Danish Crown betalar 70 danska öre, ca 85 svenska, som efterlikvid till slaktsvinsuppfödare under det gångna verksamhetsåret. Smågrisproducenter får 60 danska öre, knappa 75 svenska öre. 1,21 miljarder dkr betalas ut till delägarna, varav 1,15 miljarder till grisuppfödarna.
Omsättningen i föreningen ökade från 40 till 44 miljarder dkr och driftsresultatet ökade 7 % till 1,66 miljarder. Nettoresultatet ökade 4 % till 1,26 miljarder. Omsättningsökningen beror på högre köttpriser och ökad aktivitet i inköpta företag. En vecka mer än i fjol ingår i redovisningen. Källa: Danish Crown. /LG

1,10 skr per kg slaktsvin i efterlikvid från TiCan
Det danska slakteriet TiCan betalar 90 danska öre, ca 1,10 skr, i efterlikvid till slaktsvinsuppfödarna för senaste verksamhetsåret. Smågrisproducenterna får 60 danska öre, ca 80 svenska. Totalt betalas 104 milj dkr i efterbetalning.
Föreningens resultat förbättrades med 50 milj dkr till 133 milj dkr. Omsättningen steg 24 % från 2,1 miljarder dkr till 2,6. Det beror på fler slaktade grisar och ökning av köttpriserna, samt ökad aktivitet i de engelska dotterbolagen.
-Genomsnittliga avräkningspriset steg 9 % förra verksamhetsåret, inkl efterbetalning. Vi väntar ännu bättre priser innevarande verksamhetsår, säger ordföranden i TiCan Valdemar Møller. Då hoppas jag optimismen ska återvända i grisbranschen, säger han. Källa:TiCan.
/LG

Djuromsorgens guldtackevinnare utsedda
Forskarpriset vid Djuromsorgens utdelning av Guldtackan, går i år till Kerstin Olsson, institutionen för anatomi- och fysiologi vid SLU i Uppsala, bl a för sitt engagemang för lantbrukets djur. Uppfödarpriset går till Sten Catoni, Backgården, Istrum, Skara. Han har dikoproduktion. Stefan Jansson, biträdande stallförman vid Swedish Meats slakteri i Uppsala får det nyinstiftade transport- och slaktpriset. Han har betytt mycket för hanteringen av djuren i stallet.
Priserna delas ut 26 november vid en ceremoni i Svenska Läkaresällskapets lokaler, Stockholm. Ny ledamot i juryn är Matz Hammarström, generaldirektör för den nya djurskyddsmyndigheten, samt Johan Beck-Friis, Sveriges veterinärförbund. /LG

Antalet grisar i England ökar igen
Det finns nu tecken på att svinbeståndet i England ökar igen, efter en nedgång med 40 % de senaste 25 åren. Meat and Livestock Commission räknar med en ökning av slakten med 3 % nästa år.
Antalet suggor har minskat från 823 000 1980 till 522 000 i slutet av 2003. Antalet suggbesättningar har minskat med 18 600 sedan 1980.
Slaktvikten är 76,1 kg, vilket är en ökning, som dock ligger långt under europeiska genomsnittet på 87,2 kg.
Engelska uppfödarorganisationen National Pig Association välkomnar den ökade grisproduktionen och hoppas importen därmed ska kunna minskas efter lång tids ökning. Källa: The Pig Site. /LG

Engelsk livsmedelsimport har ökat 25 % sedan början av 1990-talet
Englands import av livsmedel har ökat med nästan 25 % sedan 1990-talets början och till 2003, enligt officiell engelsk statistik, och trenden fortsätter. Under samma tid har exporten minskat 10,1 %. Nöt- och griskött svarar för en stor del av ökningen. Källa: The Pig Site. /LG

Företagsnytt
143 intresserade av Ramstas tvättrobot vid EuroTier
-Av totalt 110 000 besökare på EuroTier i Hannover ville 143 (0,13 %) ha mer information om Ramsta Robotics tvättrobot. Det summerar Håkan Söderberg, Ramsta Robotics, efter den första utställningen i Tyskland. Besökarna var från 90 länder, varav robotintressenterna kom från 19 länder (21 %). 54 tyska svinproducenter vill komma på demonstration i stall och 14 tyska företag är intresserade av att representera oss.
Roboten tvättade dock inte stallar vid utställningen, utan serverade öl, vilket tyskar uppskattar. 420 liter öl fick roboten hälla upp. I februari blir det dock tvättdemonstration i stall.
Bland andra svenska företag som ställde ut på EuroTier kan nämnas AquaGlobe och Lactamin. Lactamin ställde liksom Ramsta Robotics ut första gången och noterade stort intresse för de svenska insatsprodukterna.
-Vi märkte helt klart att kunderna förknippar oss, trots att vi är helt nya på tyska marknaden, med svensk kvalitet, säger Christian Andersson, Lactamin.  /LG

Danska DLG köper in sig tyskt foderföretag
DLG och det nordtyska företaget Team AG har enats om att samarbeta på fodervarumarknaden. Samarbetet innebär att DLG så småningom ska äga 40 % av av ett nytt företag, Team Agrarhandel, som väntas få en omsättning på ca en miljard dkr per är.
DLG har redan verksamhet i Tyskland och äger i Sverige tillsammans med Lantmännen Svenska Foder. Källa: Grovvare-nyt. /LG

Agenda
Alnarps Grisdag hålls 12 januari
12 januari anordnar JBT/SLU Alnarps Grisdag i samarbete med Skånes Grisproducenter. Temat är Utfodring av grisar i relation till hälsa och miljö. Anmälan till monica.johannesson@jbt.slu.se senast 10 januari. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se