@-GRIS 26 november 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5.
Maila gris@agrar.se om du vill ha faktura eller skicka meddelanden till oss.

Grispriserna vecka 49
Swedish Meats marknadstillägg höjer grispriset 15 öre
Swedish Meats höjer marknadstillägget nästa vecka med 15 öre till 25 öre i bäst betalda viktgrupp 67 – 88,9 kg och noteringen blir då 10,95 kr. Viktgränserna blir alltså oförändrade, vilket innebär att höjningen av marknadstillägget är en reell höjning av slaktsvinspriset, jämfört med innevarande vecka. Viktgränserna sänktes ju tidigare och 10 öre i marknadstillägg infördes. Suggpriset är oförändrat. Vecka 50 sänks dock nedre viktgränsen till 65 kg, för att åter höjas till 67 kg vecka 51. Skövde Slakteri och KLS har oförändrade tillägg. Österbottens Kött höjer marknadstillägget 1 cent nästa vecka. Danish Crown har sänkt övre viktgränsen 2 kg t o m vecka 52.
Tyska grispriset är på centen oförändrat, nu för sjätte veckan i rad. Frankrike höjer 2 cent och Italien sänker 2 cent. Futurepriserna i Hannover visar huvudsakligen fortsatt stigande tendens i början av året och oförändrade priser i slutet med knappt ingen omsättning.
Grisköttmarknaden i Sverige är fortsatt stabil, med god efterfrågan på allt utom karré och kotlett. Skinkförsäljningen är god och har snarast uppåttendens, både vad gäller volym och pris. Det man spådde i fjol om pressade skinkpriser i år, har således kommit på skam. Marknadssituationen i hela EU är som bekant radikalt förändrad, jämfört med för ett år sedan. Men, som Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, påpekar, slaktsvinspriset är högre i år och då bör skinkpriset också vara högre.
Eftersom fjolårets skinkprognos inte blev mer träffsäker än en väderprognos (trots att den var gjord av proffs), är det bäst att stödja sig på fakta och konstatera att lagren av skinka är obefintliga, produktionen av skinka väntas minska eftersom grisarna blir färre och därför ska normalt sett marknadens lagar se till att det inte blir några billiga skinkor 2005.  Som en följd av detta kan jag därför tro att skinkköparna förser sig med denna viktiga och angelägna julprodukt tidigt nästa år och får då också betala lite mer tidigare under året.
Svenska kronan har stärkts i förhållande till de flesta valutor. Även danska kronan har blivit 3 öre billigare senaste tiden och ligger nu på dryga 1,20. Dollarn har nått nya bottennoteringar, dagens är 6.71 kr. Risken för ytterligare fall har ökat i och med att Kina (enligt tidningsuppgifter) börjar minska sitt dollarinnehav. Även eurokursen 8,92 är nu låg, så låg att en rekyl kan väntas, bedömer Föreningssparbanken. Observera att de stora valutaförändringarna ändrat många utländska grispriser, när de omräknats till svenska kronor. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 49     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg    v 48   v 47       v 46     v 45     v 44     v 43       v 42
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      12,75  12,75    12,75  12,75   12,75   12,75    12,75
 12,20  KLS*                             64 - 94,9*    12,20  12,20  >12,20  12,10 >12,10   12,05  >12,05
 11,95  Skövde Slakteri**       71 – 92,9     11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   
>11,95  Swedish Meats***      67 - 88,9     11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
ej satt  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
 11,70  Alviksgården               valfri vikt       11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70    11,70  
 ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   
ej satt  SLP                              70 - 86,9      11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70     11,70
 11,70  Sydkött                         71 - 100       11,70  11,70   11,70  11,70   11,70    11,70     11,70
ej satt Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,70  11,70   11,70  11,70   11,70    11,70     11,70  
*     = Grundnotering 11.95 + marknadstillägg till 25 öre inom intervallet 64 - 84,9 kg
**   = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 25 öre
*** = Grundnotering + marknadstillägg 25 öre

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.20, norsk 1.11, euro 8.92.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta   v 49   v 48     v 47     v 46      v 45     v 44
 
10,80
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr    9,00    9,00    9,00     9,00    >9,00     8,80
22,07  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89 19,89  19,89  19,89   19,89   19,89  
11,68 Österbottens Kött*               68 – 84 kg      euro  >1,31  1,29  >1,29     1,27     1,27   >1,27  
11,50 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro   1,29   1,29    1,29     1,29   >1,29     1,27
   * Grundnotering 1.25 euro + 4 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 26 november och är omräknade till skr enl eurokurs 8.92 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land           v 48         v 47       v 46       v 45        v 44       v 43        v 42        v 41
 
>10,12
  Frankrike   >1,135    1,133   <1,132  >1,134   <1,132    1,133   <1,133    <1,153  
  13,20   Tyskland      1,480    1,480     1,480    1,480     1,480  >1,480   <1,450    <1,480  
     9,81  Belgien         1,100    1,100     1,100  >1,100   >1,090    1,070     1,070     <1,070
<12,06    Italien         <1,353    1,355   >1,355    1,320   <1,320    1,335     1,335       1,335  

Futurepriser
Futurepriserna 26 november i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 48        v 47      v 46      v 45       v 44       v 43       v 42       v 41      v  40   
Nov                   >1,500  <1,460  <1,461   <1474  >1,485  >1,459    <1,408    1,443
Dec    >1,460  >1,459  >1,428  <1,422  <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  >1,380
Jan    <1,379   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311   <1,345  
Feb    >1,417   >1,415  <1,359  <1,409   <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   <1,378   
Mar    >1,424   >1,413  <1,398  <1,405  <1,420  >1,440  >1,400    <1,378    <1,420   
Apr    >1,428    >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404   <1,440  
Maj    <1,459    >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430    <1,454
Jun    <1,456    >1,470  <1,447  >1,467  <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   <1,453    
Juli      1,430       1,430     1,430  <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429    1,429    
Aug     1,430     <1,430  <1,440    1,450    1,450    1,450  >1,450    <1,430     1,435   
Sep     1,425       1,425  <1,425  <1,430    1,450    1,450  >1,445    <1,430       ----     
Okt      1,415       1,415  <1,415    1,420  

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr   v 49   v 48  v 47  v 46  v 45  v 44   v 43
Swedish Meats           140 kg och över   7,35  7, 35  7,35   7,35   7,35  7,35 7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat. Kurs 1.23.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 49    v 48  v 47    v 46    v 45
 9,36  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg    7,80    7,80   7,80 <7.80  >8,00
                
Valutor
Fredagar     i dag       v 48      v 47      v 46       v 45       v 44      v 43       v 42   
Pund         <12,74  <12,79  <12,85 >13,01  <12,99   <13,17  >13,19  <13,10
Dollar          <6,71    <6,91    <6,96   <7,05     <7,09     <7,20     >7,34    >7,33   
Euro            <8,92    <8,96    <9,00    >9,09     <9,04       9,09     <9,09    <9,04
Dansk        <1,20       1,21    <1,21      1,22       1,22       1,22        1,22      1,22      
Norsk           1,11       1,11      1,11      1,11     >1,11     <1,10      >1,11    >1,09       
Yen             <6,56    <6,64      6,65    <6,65     <6,68       6,69      <6,69     >6,70  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Det är god efterfrågan på skinka och charkråvara. Men det är fortsatt säsongsmässigt trögt för karré och kotlett. Skinkan säljs till ungefär fjolårets nivå.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Nu har vi stor anmälan av slaktgrisar, efter brist förra veckan. Marknadstillägget gav tydlig effekt. Marknaden för griskött är ganska oförändrad. Prisnivån på färska skinkan är väl så god som i fjol. Men eftersom slaktsvinspriset är 1.30 högre, borde skinkan vara motsvarande dyrare. Men så mycket mer har vi inte fått upp priset. Däremot är priset på charkråvara väsentligt högre än i fjol. Volymmässigt ökar vi skinkförsäljningen 5 – 10 % i år.
SLP, Peter Johansson: -Det är full rusch och vi styckar även under kommande helg för att för hinna med leveranserna. Marknadstillägg f n 10 öre i bäst betalda viktgrupp.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Vi slaktar på maxkapacitet, 1 300 grisar i veckan. Försäljningen är god, utom för kotlett och karré.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Det är bra drag i finska grisköttmarknaden inför Lilla Jul, som infaller sista helgen i november, alltså 1 advent. Då börjar man smaka på det som liknar ett mindre julbord. Tillförseln av grisar fungerar bra och vi slaktar mer än normalt, men vi skulle behöva ännu fler grisar för att täcka efterfrågan.
-Utjämningstillägget för julslakten höjs nästa vecka med ytterligare 1 cent till 5 cent inom viktsintervallet 74,5 – 80 kg. Det ordinarie viktsintervallet är 68 – 84 kg.
-I slaktsvinspriset är inräknat Atrias kvalitetstillägg med 4 cent, men sedan i fjol har de som anmäler grisarna via internet 1 cent extra, som inte varit inräknat i den publicerade noteringen. Andelen grisuppfödare som anmäler slakt via internet är nu mellan 50 – 60 %, varför anmälningspremien 1 cent för internetanmälan bör ligga med i grispriset. Därmed uppgår slaktsvinsnoteringen för de flesta uppfödare till 1,31 cent i bäst betalda viktgrupp.
Danish Crown: Prishöjningar på skinka har kunnat genomföras på de flesta marknader, dock på några marknader på bekostnad av volymen. Bog säljs till nästan oförändrade priser. Köparna av övrig charkråvara och späck är f n avvaktande när nya kontrakt ska ingås för det nya året. Priserna har varit mycket höga senaste månaderna.
Bacon avsätts i goda mängder och till oförändrade priser i pund, men detta innebär dessvärre lägre priser i danska kronor. De nya EU-länderna köper fortfarande mer än väntat, medan övriga marknader är oförändrade. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrisar KRAV går upp 10 öre.
Klass, kr/kg          v 49       v 48        v 47     v 46     v 45      v 44        v 43      v 42  
Bis Plus               17,45   >17,45    17,40  17,40   17,40    17,40   >17,40   17,25
Bis                        16,70   >16,70    16,65  16,65   16,65    16,65   >16,65    16,50  
Bas                       15,55   >15,55   15,50   15,50   15,50    15,50   >15,50    15,40  
Nyavvanda           35,00   >35,00    34,85  34,85   34,85    34,85   >34,85    34,60  
KRAV Bis Plus  >25,80    25,70  >25,70   25,45  25,45   -25.45     25,65    25,65    
KRAV Bis            >25,05    24,95  >24,95  24,70  24,70   -24.70      24,90    24,90
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris       17,65    17,65   17,65  17,65   17,65    17.65    >17,65    17,55   
Skövde Slakteri
SwedeHam+   ej satt  >17,53  17,50    17,50   >17,50  >17,49  >17,48  >17,32   
SwedeHam     ej satt   >16,77  16,75  >16,75   >16,74  >16,74  >16,72  +16,57  
Vita                    ej satt   >15,63  15,61     15,61  >15,61  >15,60   >15,59  >15,45
Ugglarp
Särklass              ej satt    17,40  17,40  17,40   17,40    17,40  >17,40    >17,25  
Ugglarpsgrisen  ej satt   16,40  16,40  16,40   16,40    16,40  >16,40    >16,25
SLP
SLP Plus              ej satt   17,40  17,40  17,40  17,40    17,40  >17,40     17,25
Dahlbergs
Särklass D          ej satt   17,40  17,45  17,45   17,45   17,45  >14,45     >17,30

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade. OBS! Sänkt kurs 1.20.
Skr     Vecka, dkr         v 49  v 48  v 47  v 46   v 45   v 44  v 43    v 42   
  
242  Basis 7 kg           202    202   202  >202 >201    196  <196  <202
  419   Basis 30 kg         349    349   349   349  >349    341  <341  <349
  248   SPF+Myc 7 kg      207   207   207 >207    206  >206   201   <207
  425   SPF+Myc 30 kg    354   354   354   354    354  >354  346   <354
  253   SPF 7 kg               211   211   211 >211    210   >210  205   <211
  430   SPF 30 kg             358  358   358   358     358   >358  350   <358
  715   Økologi 30 kg    >596  587   587 >587    583   >583   577   <583

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                  420   420   420   420    420   420   420     420    420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Smågrismarknaden är i stort sett i balans. /LG
KLS: Balans i smågrisförmedlingen vecka 49. /LG
Nyheter
Danskt humant forskningscenter med träningsoperationer på grisar
11 november invigde Viborgs sjukhus och Danmarks JordbruksForskning nya operationsfaciliteter vid Forskningscentrum Foulum. Sjukhus Viborg kan nu erbjuda danska och utländska läkare utbildning i experimental kirurgi, med möjlighet att träna på grisar. Detta ger också möjlighet till gemensamma forskningsprojekt. Vid arrangemanget demonstrerade överläkare Lars Lund en titthålsoperation på en gris.
Med vid invigningen var Jordbruksforskningens vd Arne Jensen, livsmedelsminister Hans Chr. Schmidt och borgmästaren i Viborg Bent Hansen. Källa: MaskinBladet
Kommentar: Blivande läkare, och kanske veterinärer, kan nu ges viss erfarenhet från olika slag av operationer, innan de kommer ut i verkligheten. /Nils

Ivan spred sojabönsrosten till USA
The US Animal and Plant Health Service (APHIS) konstaterar att den asiatiska sojabönsrosten har spridit sig till ytterligare flera amerikanska delstater. Någon uppskattning av antalet smittade hektar är inte gjord.
Rostsvampens sporer sprider sig med vinden. Enligt experter sker spridningen med en hastighet av 32 – 48 km per dag, beroende av väder och vind. Rosten är inte farlig för människor, men skörden kan reduceras med upp till 80 %. Det finns kemiska bekämpningsmedel som delvis kan skydda sojabönsplantorna, men de höjer produktionskostnaderna med 15 – 20 %.
Svampen har spridits från Asien till Afrika och vidare till Sydamerika och har orsakat förödande skador på sojabönsskörden i många länder. Enligt amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, spreds svampsjukdomen till Louisiana från Sydamerika i september med orkanen Ivan. Källa: Agri World. /LG

Utrymme finns för ökad dansk grisproduktion
-Dansk grisproduktion minskar något i år, jämfört med 2003, säger Lindhart B. Nielsen, Danske Slagteriers ordförande i ett pressmeddelande i dag. Men en ny strukturrapport som Landsudvalget for Svin just nu lägger sista handen vid, visar att det finns möjlighet till en försiktig ökning av produktionen nästa år. Produktionen kan växa från 24,5 milj grisar 2004 till 25 milj 2007. Jag understryker möjligheten, inte att utökningen ska ske, säger han.
-Att grisproduktionens tillväxt skadar naturen och miljön är ett av de mest seglivade påståendena i Danmark, säger han. Som exempel på utrymme för ökad dansk grisproduktion kan nämnas att en fjärdedel av nötbeståndet väntas försvinna inom de kommande tio åren. Bara detta ger utrymme för ökat grisproduktion med 11 – 12 %, utan att nya gödselarealer tas i bruk.
-Möjligheten att öka svinproduktionen är även beroende av vår konkurrenskraft jämförd med USA, Canada och Brasilien, säger han, samt slakteriernas möjlighet att sälja de ökade volymerna. Danska uppfödarna måste även kunna omsätta kunskap till praktik lika snabbt som konkurrenterna. Källa: Pressmeddelande, Danske Slagterier.
/LG

Höjda priser i USA och ökad export
Grispriserna i USA fortsätter stiga och var vecka 47 mellan 0,5 – 1 dollar högre per gris än en vecka tidigare. Jämfört med förra året ligger priset över 60 % högre. Antalet slaktade grisar har de senaste fyra veckorna minskat 4 %.  Priserna på några marknader låg på 49,50 till 54 dollar/cwt.
Grisköttexporten i september låg 28,6 % högre än ett år tidigare. Importen var 8 % längre. Exporten t o m september har ökat 9,1 % till Japan, 26,3 till Canada, 66,3 till Mexico, Ryssland 166,3, Kina 71,6, Taiwan 72,1 %, men ner 27,7 % till Sydkorea och 10,2 % till Hong Kong. Källa: The Pig Site. /LG

Svenskarna äter mindre kolhydrater
Svenskarnas kostvanor håller på att förändras. En ny nordisk undersökning som A C Nielsen, AIM, gjort hos 2785 svenskar för en rad nordiska kunder, bl a Danisco Sugar, visar att konsumenterna minskar konsumtionen av kolhydrater.
-Endast 17 % angav intag av fler kolhydrater i form av t ex potatis, ris, pasta och bröd som en av de viktigaste faktorerna för deras hälsa, jämfört med 27 % i motsvarande undersökning från 2002, framgår det av rapporten. Detta trots att Livsmedelsverket fortfarande rekommenderar att vi först och främst ska äta kolhydratrika livsmedel, som pasta och ris.
-Vi förmodar att bantningsmetoder som Atkins och andra slår igenom här, säger Nutrition Communication Manager Anne-Mette Nielsen på Danisco Sugar, som står bakom undersökningen. Källa: Pressmeddelande, Danisco Sugar.
Kommentar: Atkins bantningsmetod går ut på att man ska äta mycket protein i form av kött av olika slag och så lite kolhydrater som t ex bröd, pasta och ris. Se artikel och Atkins kostpyramid i GRIS nr 7 sid 30. /LG

Glöggfester ska förlänga skinksäsongen!
Julskinkan står på alla julbord om en månad, revbensspjällen och köttbullarna och alla sorters korvar likaså. Men hur får vi fram skinkan och korven på borden redan nu i november? Jo, på glöggfester! I år (när det dessutom är färre helgdagar i jul att festäta på) introducerar Scan glöggfesterna för vänner, grannar och bekanta. Lika viktigt som glögg är något att äta och det är då som korvarna, skinkan och köttbullarna kommer fram på bordet som små tilltugg.
I Finland firas Lilla Jul nu i helgen, med julbord, och vi svenskar har bevars alla julbord för personal och affärsbekanta. Men julborden utesluter inte glöggfesten. Gå in på www.scan.se så får du tips om vår nya jultradition, som börjar i år! /LG

Konsten att tillaga julskinka, i år på video
Scans skinkjour öppnar i år 20 december och hålls öppen mellan 8 – 18 varje dag tills alla skinkorna är tillagade före jul. En nyhet för året är att du redan nu kan gå in på www.scan.se och titta på en video där proffskockarna Peter Norman och Juanita Conway steg för steg visar hur man lyckas med julskinkan.
-Många lyckas inte till hundra procent med det som endast görs en gång om året, man glömmer så lätt. Skinkjouren är uppskattad, men vi tror många kommer att uppskatta att se på video hur tillagningen av skinkan går till, säger Cecilia Öster, Scan Foods. Det finns avsnitt om kokning, ungsbakning och griljering.
-Mitt bästa tips för att säkert lyckas med julskinkan är att köpa färdigkokt skinka, säger Cecilia. /LG

TiCan efterbetalar 63 % mer än Danish Crown
En dansk grisuppfödare som levererar 4 000 slaktsvin till Danish Crown får 176 000 dkr i efterlikvid. Samma uppfödare som levererar till TiCan får 288 000 dkr, dvs 112 000 dkr eller 63 % mer på sitt bankkonto om någon vecka. Det har LandbrugsAvisen räknat fram. Skillnaden beror dels på högre efterlikvid hos TiCan, men även mindre pengar till konsolidering av företaget. De innehållna konsolideringspengarna får dock DC-medlemmen ut när produktionen upphör. Båda slakterierna har samma veckonotering för slaktgrisarna. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Stålpriserna går upp, men dollarkursen neutraliserar
Stålpriserna har gått upp kraftigt under året, men den fallande dollarn har under senaste tiden varit kraftigare, varför en del stålprodukter från dollarländer har gått ned i pris. Källa: ErhvervsBladet. /LG

Grisfodren väntas gå ned ytterligare
Det finns en potential för ytterligare sänkning av grisfodren med ca 5 öre, sade Christer Ericsson, inköpschef vid Lantmännen, Lidköping, när han talade vid grisdagen i Jönköping förra veckan. Betänk då att det redan gjorts två sänkningar i höst, sa han.
-Inget tyder på att spannmålen ska bli dyrare och det är billigt att köpa aminosyror. Dollarn faller i värde. Det finns även fler kostnadsbesparingar att jobba med, t ex logistiken. /LG

Företagsnytt
Martin Pardell ny ansvarig för julskinkan hos Scan Foods
Martin Pardell är sedan två månader ansvarig för julskinkan, julsortimentet och kassler vid Scan Food. Han har efterträtt Majsan Pense, som övergått till ett liknande jobb vid Atria Lithells. Martin har arbetat ända sedan 1988 inom slakteriorganisationen på olika poster, senast inom Scan Foods tradeavdelning, där han jobbat med praktisk marknadsföring och kampanjer. Han har även jobbat med säljplanering på industrisidan med råvaror till större kunder. Martin är stationerad i Stockholm, men jobbar två dagar per vecka i Skara.
-Den stora utmaningen, säger Martin, är att hitta nya vägar för att få uppmärksamhet i butikerna, när handeln profilerar sina EMV-produkter allt mer. I vår lovar han många nyheter till grillen.
Camilla Sandenskog ansvarar för konsumentpackat
En del av Majsans jobb har övertagits av Camilla Sandenskog, som tidigare och även i fortsättningen arbetar med vissa KRAV-produkter, men nu även konsumentpackat och storförpackningar. /LG

Tulip flyttar korvfabrik från Danmark till östra Tyskland
Tulip har inlett förhandlingar om att flytta ca 280 jobb från korvfabriken i Ringsted i Danmark till Oldenburg i Tyskland och stänga den danska fabriken 30 april.
Danish Crown har dock ca 1 300 anställda i Ringsted, som inte berörs av flyttningen till Tyskland. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Enligt LandbrugsAvisen är lönekostnaderna ca 70 % lägre i den tyska fabriken, än i den danska. Charkarbetarnas fackförening NNF säger i ett pressmeddelande att det inte är förnuftigt att flytta produktion utomlands, särskilt då korven delvis är avsedd för danska marknaden. Utveckling och kvalitet och inte bara kostnader är viktigt för produkterna. Samtidigt säger man att det inte är meningsfyllt att sänka lönerna för att rädda jobben kvar i Danmark. Det skulle ändå inte rädda fabriken på sikt. Investeringspolitiken och detaljhandelns ökade makt är medverkande till Tulips pressade situation, konstaterar NNF. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se