@-GRIS 30 november 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5.
Maila gris@agrar.se om du vill ha faktura eller skicka meddelanden till oss.

Grispriserna vecka 49, uppdatering
Även SLP, Ugglarp och Dalsjöfors höjer grispriset 15 öre denna vecka
SLP höjde i går marknadstillägget med 15 öre till 25 öre och slaktgrispriset blir därför 11,95 kr, samma som Swedish Meats inkl marknadstillägg. Ugglarps Slakteri och Dalsjöfors Slakteri höjde också 15 öre, men till 11.85 kr. Ugglarp och Dalsjöfors har inte rört viktgränserna alls inför julen.
Övriga slakterier ligger kvar på oförändrade noteringar och viktgränser.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 49     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg      v 48     v 47      v 46    v 45     v 44     v 43  
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      12,75  12,75    12,75  12,75   12,75   12,75
 12,20  KLS*                             64 - 94,9*    12,20  12,20  >12,20  12,10 >12,10   12,05
 11,95  Skövde Slakteri**       71 – 92,9  >11,95  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70
>11,95  Swedish Meats**       67 - 88,9     11,70  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70
>11,95  SLP**                           70 - 86,9   >11,80  11,70    11,70  11,70   11,70    11,70
>11,85 Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,70  11,70   11,70  11,70   11,70    11,70
>11,85  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70   11,70   11,70  
 11,70  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      11,70  11,70    11,70  11,70   11,70   11,70
 11,70  Alviksgården               valfri vikt       11,70  11,70    11,70  11,70   11,70   11,70
 11,70  Sydkött                         71 - 100       11,70  11,70   11,70  11,70   11,70    11,70
*     = Grundnotering 11.95 + marknadstillägg till 25 öre inom intervallet 64 - 84,9 kg
**   = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 25 öre

Rättelser
Rättelse i @-GRIS 26 november
I inledningen i @-GRIS 26 november råkade jag skriva att Swedish Meats grispris inkl marknadstillägg är 10,95 kr i stället för 11,95 kr. Rätt slaktsvinsnotering framgår dock längre ner i mailet. Jag beklagar felskrivningen. Det är således även mitt fel att det blivit fel i en del andra tidningar och medier. /LG

Rättelse i GRIS
I GRIS nr 8, sid 12, tidningen alltså, inledde vi en serie artiklar om hur man bygger och inreder grisstallar i andra länder. Olika byggare och inredare tecknar ned vad grisuppfödaren önskar uppnå med sitt nya stall och hur man löser bygg- och inredningsfrågor och vilka material och vilken utrustning man väljer. Detta ska man skriva utan att man tar hänsyn till att artikeln ska läsas av svenska läsare. Traditionens makt är som bekant stor och min tanke med artiklarna är att vi kanske kan hitta nya idéer lite tidigare, när texter och bilder inte silas genom svenska ögon. Det är inte säkert att vi är bäst på allt här i Sverige?!
I första artikeln byggdes ett FRATS-stall i Danmark, där jag översatte fel. FRATS är ett stall för grisar Från Avvänjning Till Slakt (och således inte det jag skrev att FRATS betyder). Jag beklagar felet. /LG

Nyheter
Fortsatt internationell prisuppgång
Futuremarknaden i Hannover visade fortsatt uppåtgående tendens vid måndagens handel under god omsättning, med prisökningar uppåt 10 – 20 öre en del näraliggande månader. Även grispriserna i USA är på god väg mot rekordnotering i modern tid, om futurepriser som upp till 77 dollar per cwt står sig.
Ett högt grispris i USA bör förbättra danska konkurrenskraften, vilket även bör vara positivt för svenska grispriset. /LG

Misstänkt svinpest på Syd-Koreas södra ö Jeju stängde japanexporten
Antikroppar mot svinpest har konstaterats på den sydkoreanska ön Jeju, meddelar Syd-Koreas jordbruksdepartement. Japan har omedelbart stängt importen av griskött från den sydkoreanska ön och importen från fastlandet är redan stängd sedan tidigare smittutbrott. Förbjuden vaccination gjorde att upptäckten försenades.
Priset på griskött är f n det högsta någonsin i Syd-Korea, sägs det i samma artikel, 259 000 won för en slaktmogen gris, dvs drygt 1 500 skr. Om en sydkoreansk gris väger 80 kg innebär detta 18.75 kr per kg. Källa: The Pig Site. /LG

Ettårsjubileet med PMWS i Sverige visar 15 fällda och 15 friade besättningar efter utredning
När nästan precis ett år gått sedan det första fallet av PMWS konstaterades i Sverige vid prövningsstationen Månseryd 2 december 2003, har 15 besättningar konstaterats ha PMWS, medan 15 friats efter att ha varit misstänkta. Tio fall är f n under utredning, varav några kan bli fällda.
-Vi har under året lärt oss hantera PMWS och kan för det första ställa snabbare diagnoser och för det andra konstatera att PMWS är en multifaktoriell sjukdom, där mycoplasma, lawsonia och pilosicolo (en släkting till dysenteri) kan ha betydelse för uppkomsten och utgöra alternativ diagnos, säger Per Wallgren, SVA.
-I de allra flesta fall har avsteg gjorts i produktionens management, med brister i sektioneringen, och ofta har man “kört för fort” i uppfödningen. Vi ser också vissa paralleller till nyssjuka i början av 1990, som också är en multifaktoriell sjukdom, då avsteg gjordes från olika uppfödningsregler.
-Någon enskild faktor att peka på för att undvika PMWS finns fortfarande inte, utan det är rekommendationen att hålla på “den svenska modellen” som gäller. Samt att alltid vara på sin vakt i stallarna.
Smittade grisar har konstaterats både i vanliga smågrisbesättningar, i satellitbesättningar och även slaktsvinsbesättningar. De flesta fallen har inträffat i södra Sverige, men fall har utretts både i Östergötland och Västergötland. /LG

Köttmjöl till grisar kan komma tillbaka om ett halvår
Det kan i bästa fall vara klart om ca ett halvår, om köttmjöl åter ska få användas inom grisuppfödningen. Det säger Eva Stenberg, LRF Kött, efter ett sammanträde inom EU. Om och när beror främst på om man kan finna säkra metoder att hålla olika köttmjölsslag åtskilda på ett säkert sätt och om enkla analysmetoder finns för kontrollen.
-Det är ett starkt krav inom ländernas bondeorganisationer att få använda köttmjöl igen. Att använda köttmjöl från grisar som foder till grisar, kommer dock aldrig att bli aktuellt, säger hon. Man är överens om att djuren inte ska vara kannibaler. Köttmjöl från fågel till grisar kan dock gå bra.
Köttmjölsförbudet förlängdes senast 2003. /LG

Företag ska betala skatt på periodiseringsfonder
Företag ska skatta för vinster som sätts av till periodiseringsfonder. Det tycker skatteutskottet, som säger ja till regeringens förslag. Företag kan sätta av oskattade vinster till periodiseringsfonder för att använda dem till investeringar eller jämna ut inkomster mellan åren. Efter sex år måste pengarna tas upp till beskattning. Enligt förslaget ska företag betala skatt på en särskild schablonintäkt. Schablonintäkten räknas fram genom att summan av de vinster som företaget satt av till periodiseringsfonder multipliceras med 72 procent av statslåneräntan i november två år före beskattningsåret.
Lagförslaget ska finansiera en nyligen beslutad sänkning av förmögenhetsskatten och slopandet av arvs- och gåvoskatten. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2005. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är emot skatt på periodiseringsfonder.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se