@-GRIS 3 december 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag skicka fakturor.
 
Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 50
Julprisstyrningen har nått vändläget
Swedish Meats sänker nedre viktsgränsen för bäst betalda slaktvikt nästa vecka med 2 kg från 67 till 65 kg, för att åter höja 2 kg vecka 51 och återgå till 69 – 92,9 kg vecka 52. Priset ändras inte nästa vecka. Slakteriernas marknadsreglering inför julen har därmed nått sin topp och börjar t ex hos KLS att trappas ned så att marknadstillägget för bäst betalda slaktvikt sänks 15 öre till 10 öre för grisar inom intervallet 64 – 88,9 kg. Skövde Slakteri sänker marknadstillägget 10 öre till 15 öre nästa vecka, med oförändrade viktgränser.
Det ser fortsatt bra ut för skinkförsäljningen. Swedish Meats har sålt mer skinka än i fjol, hittills, och det finns inget som pekar på något annat närmare julen. Liknande rapporter finns från andra slakterier. Scan Foods har satsat hårt på att förlänga skinksäsongen genom att introducera glöggpartyn sedan i slutet på november och julskinkereklamen i butikerna och medierna börjar tidigare i år än i fjol. Detta gäller f ö hela julsortimentet. Många tidningar har stora bilagor om julmaten redan nu.
Om du tycker att julen med juldekorationerna och alla ljusslingorna kommer allt tidigare för varje år, så gäller således detta även för jultraditionerna skinka och julkorv! Själv har jag inget emot detta, för julen är ju en tid då det smakar mera peppar (än mjöl) av pepparkakorna, mer lever av leverpastejen, mer öl av ölen och korvarna blir ännu kryddigare och godare. Varför inte förlänga den matglädjen och samtidigt få avsättning för fler grisar?! Ser vi oss omkring i världen är vi nog inte det land som har flest “mathelger”. Men när det gäller att äta smörgåsbord måste vi vara rekordhållare, att döma av alla julbordsannonser.
Det är gott om grisar till slakt, men små slaktköer  Detta rapporterar alla slakterier. Avsättningen är också god, vilket tyder på att det bör vara ganska tomt både på slaktfärdiga grisar i stallarna och tomt i kyllagren när vi passerat julen. D v s raka motsatsen till fjolårets situation.
Grispriset har gått upp 40 öre i Frankrike och ned 50 i Italien, medan tyska grispriset är fortsatt stabilt på ca 13.20 kr. Futurepriserna i Tyskland fortsätter stiga för första halvåret, en tendens som varat under de senaste tre veckorna.
Danska massmedierna har under veckan ägnat sig mycket åt en väntad ny storkonkurrent på danska slaktmarknaden. Det nya företaget utpekas vara Europas näst största slakterikoncern, holländska Bestmeat. Störst i Europa är Danish Crown. Man spekulerar om vad som händer om Bestmeat får stabilt fäste i Danmark, vilket i så fall sker med Danish Crowns hjälp enligt ett avtal som ingicks med konkurrensmyndigheten i samband med fusionen Steff Houlberg.
-Det är ingen tvekan om att Bestmeat kan plocka ett antal stora leverantörer runt slakteriet och betala dem ett bra pris för slaktsvinen, säger de danska lantbrukarnas ordförande Peter Gæmelke i en tidningsintervju. Men det är lite förvånande att det är Danish Crown som ska stå för kostnaderna för etableringen.
Både han och Danish Crown säger att de andelsägda etablerade slakterierna klarar konkurrensen, trots att många påpekar att Danish Crown är ett hårt trängt företag redan nu, bl a drabbat av den svagare dollarn och pundet vid export. Man kritiseras också för den lägre betalningen än TiCan.
Översatt till svenskt förhållande skulle Swedish Meats tvingas släppa från sig något av sina stora slakterier till en finansiellt stark konkurrent och ändå tvingas hjälpa den nya konkurrenten både med inköp av grisar, rådgivning och ett antal miljoner i bidrag om den nya konkurrenten betalar högre pris för slaktsvinen. Vi skulle nog också reagera på ett sådant avtal. Det märkliga är väl att danskarna inte reagerade i samband med fusionen, när man konstaterade att Steff Houlberg inte skulle klara konkurrensen med Danish Crown och leverantörerna började byta slakteri redan utan fusion. Det har ju  inte konkurrensmyndigheterna kunnat göra något åt. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 49     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg       v 49        v 48    v 47      v 46     v 45     v 44     v 43
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9       12,75     12,75  12,75    12,75  12,75   12,75   12,75
<12,05  KLS*                             64 - 94,9*     12,20     12,20  12,20  >12,20  12,10 >12,10  12,05
 11,95  Swedish Meats**       65 - 88,9    >11,95     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70  
<11,85  Skövde Slakteri***    71 – 92,9      11,95  >11,95  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70   
 11,70  Alviksgården                valfri vikt      11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70   
ej satt  SLP                               70 - 86,9    >11,95   >11,80  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70    
ej satt Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9    >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70   
ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70  
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70   
ej satt  Sydkött                          71 - 100       11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   11,70    
*      = Grundnotering 11.95 + marknadstillägg 10 öre inom intervallet 64 - 88,9 kg
**    = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 25 öre
***   = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 15 öre


Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.20, norsk 1.11, euro 8.92.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta     v 49    v 48     v 47     v 46      v 45  
  
10,80
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr     9,00    9,00     9,00     9,00    >9,00  
 22,07  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89  19,89  19,89   19,89   19,89   
  11,68 Österbottens Kött*               67 – 83 kg      euro  >1,31    1,29  >1,29      1,27     1,27
>12,03 Snellman, Finland**          78 – 100 kg      euro >1,34    1,29    1,29      1,29   >1,29     
   * Grundnotering 1.25 euro + 4 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  
  ** Grundnotering 1.29 euro + olika tillägg ger för de flesta uppfödare 1.34 euro.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 2 december och är omräknade till skr enl eurokurs 8.92 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 49       v 48      v 47       v 46       v 45        v 44       v 43        v 42   
 
>10,52
  Frankrike  >1,180  >1,135    1,133   <1,132  >1,134   <1,132    1,133   <1,133
  13,20   Tyskland     1,480    1,480    1,480     1,480    1,480     1,480  >1,480   <1,450   
  >9,72   Belgien     <1,090    1,100    1,100     1,100  >1,100   >1,090    1,070     1,070   
<11,55     Italien        <1,295  <1,353    1,355   >1,355    1,320   <1,320    1,335     1,335     

Futurepriser
Futurepriserna 2 december i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 49        v 48        v 47      v 46      v 45         v 44       v 43       v 42       v 41    
Nov                                   >1,500  <1,460  <1,461    <1474  >1,485  >1,459    <1,408   
Dec   >1,479   >1,460   >1,459  >1,428  <1,422   <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  
Jan    >1,420   <1,379    >1,384  <1,352  <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311  
Feb    >1,443   >1,417    >1,415  <1,359  <1,409  <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   
Mar    >1,440   >1,424    >1,413  <1,398  <1,405   <1,420  >1,440  >1,400    <1,378     
Apr    >1,448   >1,428     >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404  
Maj    >1,470   <1,459     >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430   
Jun    >1,470   <1,456    >1,470  <1,447  >1,467   <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   
Juli      1,430      1,430      1,430     1,430  <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429     
Aug     1,430      1,430    <1,430   <1,440    1,450     1,450    1,450  >1,450    <1,430   
Sep     1,425     1,425       1,425   <1,425  <1,430     1,450    1,450  >1,445    <1,430   
Okt      1,415     1,415       1,415   <1,415    1,420  

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr   v 50   v 49   v 48  v 47  v 46  v 45  v 44   v 43
Swedish Meats           140 kg och över   7,35   7,35  7, 35  7,35   7,35   7,35  7,35 7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat. Kurs 1.20.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 50   v 49    v 48  v 47    v 46    v 45
 9,00  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg  <7,50   7,80    7,80   7,80 <7.80  >8,00
                
Valutor
Fredagar     i dag      v 49      v 48       v 47     v 46       v 45       v 44      v 43       v 42   
Pund         >13,00 <12,74  <12,79  <12,85 >13,01  <12,99   <13,17  >13,19  <13,10
Dollar          >6,76    <6,71    <6,91    <6,96   <7,05     <7,09     <7,20     >7,34    >7,33   
Euro            >8,98    <8,92    <8,96    <9,00    >9,09     <9,04       9,09     <9,09    <9,04
Dansk         >1,21    <1,20      1,21    <1,21      1,22       1,22       1,22        1,22      1,22      
Norsk         <1,10        1,11     1,11      1,11      1,11      >1,11     <1,10      >1,11    >1,09       
Yen             <6,54     <6,56   <6,64      6,65    <6,65      <6,68       6,69      <6,69     >6,70  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Vi upplever en normal julsväng, med stor anmälan av slaktgrisar och hög aktivitet i försäljningen. Skinkförsäljningen är större i år än i fjol, om vi jämför årets orderläge med fjolårets. Det finns även en tendens till tidigare beställningar av skinka i år än i fjol. Försäljningen av kotlett och karré är fortsatt trög. I Sverige är efterfrågan på charkråvara god, men det finns tendens till ökad press på priserna internationellt.
-Vi slaktade förra lördagen vid en del anläggningar för att hinna med slaktanmälningarna och efterfrågan och kommer att slakta vid andra anläggningar i morgon. Även styckningen körs på övertid.
Skövde Slakteri, Ingvar Pettersson: -Vi har god tillgång på grisar, men inte heller många överstående.
SLP, Peter Johansson: -Det är full julrusch och vi behöver åter sätta in ytterligare övertid om någon vecka för att klara efterfrågan. Vi har god tillgång på grisar, men har kunnat slakta och sälja några hundra till.
-Vi är nu nära att passera 300 000 slaktade grisar i år, vilket är en milstolpe för oss. Totala slaktvolymen väntas öka 5 – 6 % i år, varav grisslakten svarar för huvuddelen.
-Nästa år räknar vi med 2 – 3 % slakt- och försäljningsökning. Eftersom uppfödningen av grisar i Sverige väntas minska nästa år, är det viktigt att även knyta kontakt med nya leverantörer. Även oförändrad volym är som bekant tillbakagång!
-I dag har vi haft öppet hus för våra leverantörer, första omgången. Inte mindre än 200 hade anmält sig, så vi fick ta emot 75 idag och de övriga delas upp på två andra dagar, eftersom det inte går att slussa igenom så många genom slakteriet.
Ginsten Slakt, Roger Olsson: -Marknaden är bra, inget att klaga på. Tillförseln av slakt är god utan att slaktvikterna ändrats.  
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Både övre och undre viktsgränsen sänks 1 kg till 67 – 83 kg nästa vecka. Största utmaningen är nu att få in grisar som motsvarar marknadens försäljning. Marknaden är oförändrat god.
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Svinmarknaden är livlig men stabil. Utbudet är mycket gott inför julen. På måndag har vi självständighetsdag i Finland. Det blir därför kortare arbetsvecka, vilket medför en liten slaktkö. Tack vare att vi i år har fler arbetsdagar i december än normalt, väntar vi ändå att köerna blir mindre än tidigare år. Snellmans svinslakt har i år ökat med 11 %, medan den totala svinproduktionsökningen i landet är 2 %.
-Svinpriset är oförändrat nästa vecka. Marknadstillägget är +2 c/kg över det preliminärpris som vi redan i somras gav för december. Utöver Lantgårdens Bästa-grundpriset 1,29 euro/kg utgår planeringstillägg 3 c/kg om svinanmälningarna görs i tid enligt våra instruktioner och dessutom 2 c/kg i tillägg för godkänt utlastningsrum. Detta betyder att nästan alla producenter får 1,34 c/kg för Lantgårdens Bästa-svin med köttprocenten 59 i viktintervallet 78 - 100 kg. Utöver detta tillkommer mängdtillägg som varierar enligt antal svin per leverans.
-En stor ekonomisk fördel för Snellmans producenter är att de för närvarande får fullt pris för t o m 20 kg mer per svin än de största konkurrenternas producenter. Snellman ger svinproducenterna ett preliminärt grundpris (och samtidigt ett garantipris) 3 - 4 månader i förväg och detta pris är oförändrat på nuvarande nivå för de första månaderna av 2005.
Danish Crown: Skinkmarknaden präglas av efterfrågan inför julen och på vissa marknader har mindre prishöjningar genomförts, även om utbudet är stort. Marknaden för bog och annan charkråvara är p g a det relativt höga priset avvaktande. Kunderna köper det de har omedelbar användning av. Det samma gäller biprodukter och späck.  
Baconmarknaden är oförändrad med stort utbud från många EU-länder. Det är fortsatt goda leveranser till ryska marknaden, men några av kunderna kan inte köpa då de saknar importlicenser. Övriga marknader är oförändrade. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrisar KRAV går ner 15 öre.
Klass, kr/kg            v 50    v 49       v 48        v 47     v 46     v 45      v 44        v 43      v 42  
Bis Plus                   17,45  17,45   >17,45    17,40  17,40   17,40    17,40   >17,40   17,25
Bis                            16,70  16,70   >16,70    16,65  16,65   16,65    16,65   >16,65    16,50  
Bas                           15,55  15,55   >15,55   15,50   15,50   15,50    15,50   >15,50    15,40  
Nyavvanda              35,00   35,00   >35,00    34,85  34,85   34,85    34,85   >34,85    34,60  
KRAV Bis Plus    <25,65  >25,80    25,70  >25,70   25,45  25,45   -25.45     25,65    25,65    
KRAV Bis             <24,90  >25,05    24,95  >24,95  24,70  24,70   -24.70      24,90    24,90
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris         17,65  17,65    17,65   17,65  17,65   17,65    17.65    >17,65    17,55   
Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt   17,53  >17,53  17,50    17,50   >17,50  >17,49  >17,48  >17,32   
SwedeHam          ej satt   16,77  >16,77  16,75  >16,75   >16,74  >16,74  >16,72  +16,57  
Vita                         ej satt   15,63  >15,63  15,61     15,61  >15,61  >15,60   >15,59  >15,45
Ugglarp
Särklass              ej satt  >17,45    17,40  17,40  17,40   17,40    17,40  >17,40    >17,25  
Ugglarpsgrisen  ej satt  >16,45   16,40  16,40  16,40   16,40    16,40  >16,40    >16,25
SLP
SLP Plus             ej satt   17,40   17,40  17,40  17,40  17,40    17,40  >17,40     17,25
Dahlbergs
Särklass D          ej satt  17,40   17,40  17,45  17,45   17,45   17,45  >14,45     >17,30

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade, utom för ekogrisar. Kurs 1.20.
Skr     Vecka, dkr         v 50   v 49  v 48  v 47  v 46   v 45   v 44  v 43    v 42   
  
242  Basis 7 kg           202    202    202   202  >202 >201    196  <196  <202
  419   Basis 30 kg         349    349    349   349   349  >349    341  <341  <349
  248   SPF+Myc 7 kg      207    207   207   207 >207    206  >206   201   <207
  425   SPF+Myc 30 kg    354   354   354   354   354    354  >354  346   <354
  253   SPF 7 kg               211    211   211   211 >211    210   >210  205   <211
  430   SPF 30 kg             358   358  358   358   358     358   >358  350   <358
  747   Økologi 30 kg    >623 >596  587   587 >587    583   >583   577   <583

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                  420   420   420   420    420   420   420     420    420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Smågrismarknaden är i balans. /LG
KLS: Balans i smågrisförmedlingen vecka 50. /LG
Nyheter
Sextonde fallet av PMWS bekräftat, nu i satellit i Östergötland
Det sextonde fallet av PMWS (om även det allra första fallet på prövningsstationen Månseryd för jämnt ett år sedan räknas in) har nu konstaterats. Det är en satellitbesättning i Östergötland som drabbats. Det är nu tredje gången som PMWS konstaterats inom en pool- eller ringbesättning, men inte heller denna gång kan smitta hittas i det nav varifrån suggorna levererats. Suggorna i den smittade satelliten har återgått till navet även denna gång.
-Pool- eller ringsystem svarar för 20 % av svenska grisproduktionen, så vi ser inget nytt mönster trots att tre sådana system nu drabbats, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Gemensam nämnare för samtliga PMWS-smittade besättningar är intensiv produktion och hög djurtäthet. Rekommendationen för att minska riskerna är luft i systemen med stallarna tomma en tid efter noggrann rengöring och strikta regler vid djurflyttning.
-Vi har letat noga efter smitta i våra svenska besättningar och ser ingen dramatik i att ytterligare ett fall har konstaterats, säger Jan-Åke. Jag tycker vi har grepp om sjukdomen. /LG

EU-priserna blir bättre än förväntats tidigare
-Antalet slaktade grisar i EU väntas minska med 1,3 % i år och minska ytterligare 0,7 % nästa år. Efterfrågan från de nya EU-länderna väntas bli stark även 2005 och EUs export väntas bli omfattande, säger Eva Stenberg, LRF Kött. Detta gör att marknadssituationen för griskött i EU är positiv och ännu bättre än tidigare förväntades.
-Sammanvägda avräkningspriset för griskött klass E väntas bli drygt 8 % högre i år, jämfört med 2003. Grispriset fjärde kvartalet väntas bli 14 % högre i år än i fjol.
-Första kvartalet 2005 väntas bli i prismässig nivå med kvartal 4 i år. Sedan väntas priserna höjas med 5 % andra kvartalet, jämfört med första. Första halvårets genomsnittliga grispris väntas bli nära 10 % högre än motsvarande tid 2004.
-Brasklappen är om dollarn fortsätter falla och försämra exportmöjligheterna för EU-länderna, säger Eva. /LG

Säkra analysmetoder för köttmjöl kan vara klara om ett halvår, men tillstånd för användning kan dröja
-Säkra analysmetoder för att kunna skilja köttmjöl från olika djurslag från varandra kan vara klara om ett halvår. Säkra analysmetoder är en förutsättning för att köttmjöl åter ska få börja användas till grisar. Det ska också finnas säkra system för att hålla köttmjöl från de olika djurslagen åtskilda, säger Eva Stenberg, LRF Kött.
-När analysmetoderna anses säkra kan EU-kommissionen fatta beslut om eller hur köttmjöl får användas. Hur lång tid detta tar är svårt att spå, säger hon. Köttmjöl som djurfoder är politiskt laddat och ev konsumentreaktioner måste beaktas.
-Förbud mot kannibalism är inskrivit i EUs förordning för animaliska biprodukter. Det kommer således inte att bli aktuellt att grisar ska få äta köttmjöl från grisar. Köttmjöl från fjäderfä kan bli en möjlighet.
-Köttmjölsförbudet förlängdes senast 2003 och tidpunkten för beslut om ev klartecken för användning kan dröja. Det är ett starkt krav inom ländernas bondeorganisationer att få använda köttmjöl igen, säger hon. /LG

Inseminationerna minskar i Norge
Efter flera månader under 2004 med mellan 12 till nästan 15 % fler inseminationer än 2003, är antalet inseminationer i Norge de senaste två månaderna september och oktober något under motsvarande månader i fjol. Medan många andra länder visar oförändrad eller något minskad grisproduktion nästa år, kan Norge räkna med betydligt större produktion. Detta är norrmännens stora problem nästa år, när överskottet måste avsättas på hemmamarknaden, eller exporteras till en kostnad på kanske i storleksordningen uppemot 20 kr per kilo. /LG

“Världens bästa julskinka” kommer tidigare i år
-
Marknadsföringen för Piggham julskinka startar tidigare i år än i fjol. Orsaken är att vi vill försöka förlänga skinksäsongen och öka försäljningen av skinka genom att servera julskinka på flera sätt än den traditionella. Scan Foods har lanserat glöggpartyn redan från slutet av november, där skinka och andra tilltugg självklart ska användas. Men inköpsboomen kommer givetvis som vanligt nära jul, säger Maria Wengle, marknadschef vid Scan Foods.
-Vi kör vidare med fjolårets kampanjtema Världens bästa julskinka, där vi exponerar Piggham i butiksskyltningen, i annonser i mat- och dagspress och på reklam på kundvagnar och på centrumtavlor på stan. I TV4, TV3 och 5 kommer “lumpenfilmen”, traditionellt som Kalle Anka på julafton sedan 1999, där killarna i ett militärtält i ett vackert vinterlandskap drömmer om Scans julskinka, korvar och pastejer. På Gaffeln-recepten handlar givetvis också om julmaten. Internetsiten www.scan.se dateras upp kontinuerligt med nya matidéer fram till jul. /LG

Dansk köttexport till Ryssland hotas av ”politiska småkryp”
Sedan en tid har Ryssland anklagat Danmark för att ha levererat växtprodukter förorenade med skadedjur. De erforderliga exportlicenserna, som när det gäller kött ska ha intyg från veterinärer, anses förfalskade.
Danska Plantedirektoratet har polisanmält saken och arbetar tillsammans med EUs ordförandeland Holland med att förhindra att konflikten vidgas till att även gälla köttprodukter. Danskarna menar att problemet med växtprodukterna kan vara en förvarning om nya restriktioner mot köttexporten till Ryssland. Källa: JyllandsPosten. /LG

40 timmars slaktvecka sänker slaktkostnaderna
Vid slakteriet Tulip Nord i Vejle införs på prov 40 timmars arbetsvecka från nyår och en fridag var tredje fredag. Ändringen görs för att sänka slaktkostnaderna. Samma antal grisar slaktas, men det blir en rengöringsdag mindre och bättre möjlighet för hantverkare att se över slakteriet under den slaktfria fredagen. I avtalet med de anställda ingår även att fridagen vid slakttoppar får tas i anspråk och i ställe tas ut vid annat tillfälle. Källa: ErhvervsBladet. /LG

Asiatiska sojarosten nu i sju amerikanska stater
Amerikanska jordbruksdepartementet meddelar att Asiatiska sojabönrosten konstaterats i 7 amerikanska stater, den senaste Missouri. Övriga stater där smittan konstaterats är Arkansas, Louisiana, Mississippi, Florida, Georgia and Alabama.
USDA meddelar vidare att rostsvampen funnits i fjärran östern sedan mer än 100 år, men nådde inte Syd-Amerika förrän 2001 och kom med orkanen Ivan till USA i år. Källa: Cow-Calf Weekly. /LG

Holländska Bestmeat etablerar slaktverksamhet i Danmark?
Den holländska slakterikoncernen Bestmeat pekas ut i danska medier som köpare till det slakteri i Struer, som Danish Crown ev tvingas sälja för att uppfylla kontraktet i samband med fusionen med Steff Houlberg. Slakteriet i Struer har en kapacitet på 10 000 slaktsvin per vecka. Danish Crown uppges vara tvungen att sälja 5 000 slaktsvin per vecka till det nya slaktföretag som ska etableras och även vara skyldiga att vid behov köpa slaktkropparna till marknadspris. Dessutom ska Danish Crown vara behjälpliga med vissa rådgivningstjänster och medfinansiera etableringen intill en summa på 24 milj dkr fördelat på 4 år, om det nya slakteriet inte får lönsamhet under etableringsåren.
Bestmeat är Europas näst största slakterikoncern och Danish Crown den största. I Danmark är Danish Crown och TiCan de två stora konkurrenterna, men nu hotas Danish Crown av ett utländskt företag som kan arbeta på andra villkor än de kooperativa danska.
-Om den nya aktören bjuder ett högre pris för slaktgrisarna, är det inget tvivel om att det finns leverantörer, menar både Torben Poulsen, Danske Svineproducenters ordförande, och den danska bondehövdingen Peter Gæmelke, i det som motsvarar LRF. Han är själv grisuppfödare.  
Danish Crown säger i ett pressmeddelande att man nog klarar konkurrensen, eftersom man redan nu konkurrerar med varandra på många internationella marknader. Men man medger av förhandlingsskäl inte att det är Bestmeat som är den eventuelle köparen till slakteriet.
Många tycker det är absurt att ett konkurrentföretag ska kunna komma till Danmark på goda villkor och dessutom om man merbetalar grisarna och får underskott i verksamheten, få bidrag från Danish Crown.
Ordföranden i Konkurrencerådet, professor Svend Hylleberg, säger i JyllandsPosten att det är en fantastisk succé för konkurrensen på danska livsmedelsmarknaden, om ett utländskt företag kan ta över slakteriet i Struer. Källa: Danish Crown och danska medier. /LG

Svinpest i Slovakien
En besättning i Slovakien med 5 914 grisar, varav 516 suggor, har konstaterats smittad med klassisk svinpest. Källa: LRF Kött.

Företagsnytt
ICA ska sälja billigare och spara 1 miljard
-ICAs priser 2005 blir en överraskning för konkurrenterna. Såväl ICA- som RIMI-butikerna ska ha konkurrenskraftiga priser jämfört med lågprisbutikerna på vardagsvarorna, men ändå kunna erbjuda hög kvalitet på exempelvis färskvaror, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef.
Ändå ska ICA Norden banta kostnaderna p g a den hårdnande konkurrensen med 1 miljard årligen. 2005 försvinner 400 tjänster och 2006 ska 100 tjänster bort. Källa: ICA, pressmeddelande.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se