@-GRIS 10 december 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Jag ser helst att du betalar själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor.
 
Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 51
Skövde Slakteris vd blir chef för division kött vid Swedish Meats
Den stora nyheten den här veckan är att Skövde Slakteris vd blir chef för en nyinrättad division kött vid Swedish Meats. Se notis nedan. Slaktsvinspriserna är stabila. Dahlbergs Slakteri i Brålanda satte redan i måndags noteringen året ut till 11.70 kr, oavsett vilket pris andra slakterier sätter resten av året. Snellmans i Finland har också satt oförändrat pris. Det ger oss en vink om att grispriset blir ganska stabilt framöver. Det är inga slaktköer alls nu, säger man vid slakterierna, och således inga levande lager och det verkar som om lagren i frysarna efter jul blir små.
Priserna i Tyskland har gått upp nästan 30 öre och i Frankrike 20. Futuremarknaden i Hannover tog ett rejält kliv uppåt för de flesta månaderna ett år framåt och speciellt värt att notera är att terminspriset för januari gick upp hela 45 öre till 13.25. Det tyder på ökat behov av grisar och griskött även efter jul. Januari brukar annars vara en riktigt dålig månad för grisproduktionen.
-Jag tror jag kan ta risken att sätta oförändrat pris året ut, sa Per Olof Dahlberg i måndags och menade att någon stor sänkning är inte att räkna med ens efter jul. Den prognosen kan vi nog hålla med om.
I fjol försvann inte bara julpristillägget vecka 51, utan grispriset störtdök med sammanlagt 45 öre, för att dyka ytterligare 60 öre vecka 52 från den redan låga nivån 10,45 kr. 9.40 kr kändes inget vidare för dem som inte fick fram grisarna i tid till jul.  
Bra griskonjunkturer tio år framåt och särskilt de två närmaste åren, det var prognosen som Martin Andersson, Landsudvalget for Svin, gav vid Kristianstadsortens Lagerhusförenings framtidsseminarium i tisdags. Det låter trevligt och späder på den långa raden av positiva rapporter som kommit senaste tiden.
Atria meddelade i torsdags att man måste höja priserna till butiker och storhushåll p g a det kraftigt höjda priset på charkråvara tidigare i år. Samtidigt varslar man personal för att sänka kostnaderna, eftersom man befarar att prisökningen kan gå ut över volymen. Men det ekonomiska resultatet hos Atria kommer att bli bra i år.
Swedish Meats ordförande Sören Kvantenå och vd Peter Rasztar är ute på turné för att träffa delägarna på sju platser i landet och berättar då att företagets vinst hamnar mellan 50 – 100 mkr. I dag kom besked om rekrytering av två nya toppmedarbetare till företaget, vilket också tyder på bra resultat. De båda nya medarbetarnas jobb har i stor utsträckning skötts av vd och vice vd under kristiden.
Veterinärerna i nätverket för svenska mervärden har uppvaktat jordbruksministern om obligatorisk märkning med ursprungsland på varor innehållande kött, ägg och mjölk. Konsumenterna måste få möjligheten att välja vilka produkter man vill köpa, framhöll man, och sa att Sverige inte bör fortsätta flytta animalieproduktion utomlands, så att djurskyddet och den hygieniska matkvaliteten försämras.  
I Danmark är det mycket turbulent kring Danish Crowns slakterier och förädlingsanläggningar. Nyligen flyttade man styckning från en dansk anläggning till Tyskland. Enligt pressuppgifter förra veckan tvingas DC sälja ett slakteri för 14 000 grisar per vecka till värste konkurrensen Bestmeats, som följd av ett åtagande i samband med Steff Houlbergsfusionen. 500 slakteriarbetare vill överta en annan anläggning som ska läggas ned och starta egen slakt. Traktens grisuppfödare säger att de ställer upp med grisar. Tulip (DC-ägt) hotade med nedläggning av en produktionsanläggning i Ringsted, varpå personalen lovade sänka sina löner 15 % och fick därmed behålla jobben. Lönesänkningen vållade dock proteststormar vid andra anläggningar, vilket bl a  fick till följd att 150 arbetare vid slakteriet i Säby höll klubbmöte i onsdags förmiddag och därefter gick hem. I går gjorde 70 medarbetare vid Tulip i Ålborg samma sak, liksom 74 av 113 slaktare i Grinsted. Lönesänkningen diskuteras nu och fördöms inom hela arbetarrörelsen i Danmark. Även forskare och företagsdirektörer uttalar sig och menar att lönesänkningar är meningslösa. Forskaren säger att lönesänkningen leder till en dödsspriral som inte tar slut och företagsledaren, Danfoss vd Jørgen Mads Clausen, säger ungefär samma sak och menar att lönerna är tio gånger högre i Danmark, än i vissa andra östländer, t ex Slovakien, och 15 % sänkning gör varken till eller ifrån i en företagskalkyl, när man jämför produktionskostnader mellan olika länder.
De rikaste länderna i världen diskuterade i veckan åtgärder för att stärka dollarn, eftersom dollarfallet inverkar negativt på världsekonomin. För att lyckas måste dock USA också medverka. Uttalandet medförde i varje fall temporärt en vändning av dollarkursen. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 51     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg       v 50       v 49        v 48    v 47      v 46     v 45     v 44
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9       12,75    12,75     12,75  12,75    12,75  12,75   12,75
 12,05  KLS*                             64 - 94,9*   <12,05   12,20     12,20  12,20  >12,20  12,10 >12,10  
<11,80  Swedish Meats**       67 - 88,9       11,95 >11,95     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70
 ej satt  Skövde Slakteri          71 - 92,9     <11,85   11,95   >11,95  11,70    11,70   11,70   11,70  
 11,70  Alviksgården                valfri vikt       11,70   11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70
 11,85  SLP                               70 - 86,9       11,95 >11,95   >11,80  11,70    11,70   11,70   11,70   
 11,85 Dalsjöfors Slakteri*** 70 - 94,9      11,85 >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   
 ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9       11,85 >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
 11,70  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,70    11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
 11,70  Sydkött                          71 - 100       11,70    11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
*      = Grundnotering 11.95 + marknadstillägg 10 öre inom intervallet 64 - 88,9 kg
**    = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 10 öre
***  = Grundnotering 11.70 + marknadstillägg 15 öre
Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.20, norsk 1.11, euro 9,03.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 51     v 50    v 49    v 48     v 47    
  
10,80
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr     9,00    9,00    9,00     9,00     9,00   
 22,07  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89  19,89  19,89  19,89   19,89    
  11,68 Österbottens Kött                67 – 83 kg      euro     1,31  >1,31    1,29  >1,29      1,27
12,03 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,34  >1,34    1,29    1,29      1,29     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 9 december och är omräknade till skr enl eurokurs 8.92 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 50       v 49       v 48      v 47       v 46       v 45        v 44       v 43        v 42   
 
>11,82
  Frankrike   >1,193 >1,180  >1,135    1,133   <1,132  >1,134   <1,132    1,133   <1,133
>13,62   Tyskland      >1,51   1,480     1,480    1,480     1,480    1,480     1,480  >1,480   <1,450   
    9,72   Belgien         1,09  <1,090     1,100    1,100     1,100  >1,100   >1,090    1,070     1,070   
   11,55     Italien         1,295  <1,295  <1,353    1,355   >1,355    1,320   <1,320    1,335     1,335     

Futurepriser
Futurepriserna 9 december i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 50          v 49       v 48        v 47      v 46      v 45         v 44       v 43       v 42       v 41    
Nov                                                   >1,500  <1,460  <1,461    <1474  >1,485  >1,459    <1,408   
Dec      >1,532   >1,479   >1,460   >1,459  >1,428  <1,422   <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  
Jan      >1,469    >1,420   <1,379   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311  
Feb      >1,489   >1,443    >1,417   >1,415  <1,359  <1,409  <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   
Mar       >1,481  >1,440    >1,424   >1,413  <1,398  <1,405   <1,420  >1,440  >1,400    <1,378     
Apr        >1,491  >1,448    >1,428   >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404  
Maj       >1,496   >1,470   <1,459    >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430   
Jun       >1,490  >1,470    <1,456    >1,470  <1,447  >1,467   <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   
Juli       >1,460     1,430      1,430      1,430     1,430  <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429     
Aug      >1,450     1,430      1,430    <1,430   <1,440    1,450     1,450    1,450  >1,450    <1,430   
Sep      >1,450     1,425      1,425      1,425   <1,425  <1,430     1,450    1,450  >1,445    <1,430   
Okt       >1,430     1,415      1,415      1,415   <1,415    1,420  
Nov        1,430
Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr   v 51   v 50   v 49   v 48  v 47  v 46  v 45  v 44   v 43
Swedish Meats           140 kg och över   7,35   7,35   7,35  7, 35  7,35   7,35   7,35  7,35 7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat. Kurs 1.20.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 51   v 50   v 49    v 48  v 47    v 46    v 45
<8,75  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg  <7,30 <7,50   7,80    7,80   7,80 <7.80  >8,00
                
Valutor
Fredagar     i dag        v 50      v 49      v 48       v 47     v 46       v 45       v 44      v 43     
Pund       >13,048   >13,00 <12,74  <12,79  <12,85 >13,01  <12,99   <13,17  >13,19  
Dollar          >6,81     >6,76    <6,71    <6,91    <6,96   <7,05     <7,09     <7,20     >7,34   
Euro            >9,03     >8,98    <8,92    <8,96    <9,00    >9,09     <9,04       9,09     <9,09
Dansk           1,21     >1,21    <1,20      1,21    <1,21      1,22       1,22       1,22        1,22  
Norsk         <1,09     <1,10        1,11     1,11      1,11      1,11      >1,11     <1,10      >1,11   
Yen             <6,47     <6,54     <6,56   <6,64      6,65    <6,65      <6,68       6,69      <6,69  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Grisköttmarknaden är fortsatt bra, med mycket bra sug efter skinka. Efterfrågan är stor på charkråvara, men det är fortsatt pressat för karré och kotlett. Vi försöker nu få upp priset på charkprodukterna.
-Marknadstillägget är 10 öre även nästa vecka och vi slaktar för fullt. Det blir inga slaktköer alls efter jul och nyår och vi slaktar helt rent de två första veckorna efter nyår.
Skövde Slakteri, Tommy Ögren, tf vd: -Marknaden för allt kött är bra, utom benfri kotlett, som inte ramlar ut på marknaden av sig själv. Efterfrågan på råvarusidan är mycket bra, särskilt charkråvaran och de feta produkterna. Skinkan börjar stanna upp lite grann p g a att det är kort tid till jul när skinkan ska stå på bordet och det tar en vecka att rimma eller koka och få ut skinkan till konsumenterna.
-Karrén har satt fart, eftersom vi gör ”falska revbensspjäll”, karréspjäll, som nu har god efterfrågan. Karréspjäll är en produkt som vi började med för ca 10 år sedan.
SLP, Peter Johansson: -Vi har inga överstående slaktgrisar och således inga levande lager vid årets slut. Lagren i kylarna är för tidigt att bedöma, eftersom julförsäljningen fortfarande pågår för fullt. Marknaden är stabil.
-Vi håller budget, vilket innebär att det väntas ett positivt resultat. 2004 har varit en investeringsfas och vi trimmar fortfarande in den nya plattform vi ska stå på nästa år. Helt klart är att vi kunnat sänka kostnaderna väsentligt under året. Vi gick in i året med små marginaler på produkterna, men har genom nya kontakter kunnat öka dem. Biprodukterna har utvecklats positivt ekonomiskt och bidrar till årets resultat. Östexporten ska vi stämma av vid nyåret. Vi har gamla kunder vi ska försörja, men har även kontakt med nya.
-Marknadstillägget trappas ned 10 öre nästa vecka, viktgränserna är oförändrade.  
Danish Crown: På några skinkmarknader var julslutspurten så stark, att mindre prishöjningar kunde genomföras. Markanden för bog och charkråvara var i stort sett oförändrad, men volymerna är i avtagande. För späck, som annars varit höstens prismässiga vinnare, kan man nu se en mycket avvaktande hållning från kundernas sida, med prisfall som följd.  Baconmarknaden är oförändrad.
Alla övriga marknader är präglade av sedvanlig nervositet fram till jul, där först de sista dagarna är avgörande för om julhandeln blir god eller mindre god. Det som säljs före jul är avgörande för lagersituationen och därmed även för handeln under starten på det nya året. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Smågrisar KRAV går ner 80 öre.
Klass, kr/kg              v 51         v 50     v 49       v 48        v 47     v 46     v 45      v 44        v 43  
Bis Plus                   17,45       17,45   17,45   >17,45    17,40  17,40   17,40    17,40   >17,40  
Bis                            16,70       16,70   16,70   >16,70    16,65  16,65   16,65    16,65   >16,65   
Bas                           15,55       15,55   15,55   >15,55   15,50   15,50   15,50    15,50   >15,50   
Nyavvanda               35,00      35,00    35,00   >35,00    34,85  34,85   34,85    34,85   >34,85   
KRAV Bis Plus      <24,85   <25,65  >25,80    25,70  >25,70   25,45  25,45   -25.45     25,65    
KRAV Bis               <24,10    <24,90  >25,05    24,95  >24,95  24,70  24,70   -24.70      24,90  
KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris         17,65      17,65  17,65    17,65   17,65  17,65   17,65    17.65    >17,65
Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt      17,53   17,53  >17,53  17,50    17,50   >17,50  >17,49  >17,48
SwedeHam          ej satt      16,77   16,77  >16,77  16,75  >16,75   >16,74  >16,74  >16,72
Vita                         ej satt      15,64   15,63  >15,63  15,61     15,61  >15,61  >15,60   >15,59
Ugglarp
Särklass               ej satt       17,45  >17,45    17,40  17,40  17,40   17,40    17,40  >17,40    
Ugglarpsgrisen  ej satt        16,45  >16,45   16,40  16,40  16,40   16,40    16,40  >16,40   
SLP
SLP Plus              ej satt      >17,45  17,40   17,40  17,40  17,40  17,40    17,40  >17,40
Dahlbergs
Särklass D            ej satt       17,50  <17,50   17,40  17,45  17,45   17,45   17,45  >14,45

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
7-kilos smågrisar i Danmark har gått ned något och 30-kilos har gått upp. Ändringarna är föranledda av justering, dels av efterbetalningen, dels p g a nya produktivitetstal. Kurs 1.20.
Skr     Vecka, dkr             v 51    v 50   v 49  v 48   v 47   v 46   v 45    v 44   v 43
  
242  Basis 7 kg             <199     202    202   202    202  >202  >201    196  <196
  419   Basis 30 kg          >350     349    349   349    349   >349    341  <341  <349
  248   SPF+Myc 7 kg      <204      207    207   207    207  >207    206  >206    201
  425   SPF+Myc 30 kg   >355      354    354   354    354     354    354  >354    346  
  253   SPF 7 kg              <208      211     211   211   211   >211    210  >210    205  
  430   SPF 30 kg           >359      358     358   358   358     358     358  >358    350   
  747   Økologi 30 kg       623    >623  >596   587    587  >587    583   >583    577  

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                  420   420   420   420   420    420   420   420     420    420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Prisnedgången för KRAV-grisarna beror på sänkta kravtillägg i slakten. Det är bra försäljning och bra anmälan, men en brist på 5 000 smågrisar.
I fjol var det ett överskott på  17 – 18 000 smågrisar i slutet av året! /LG
KLS: Balans i smågrisförmedlingen vecka 50. /LG

Nyheter
Vinsten i Swedish Meats kan bli 50 - 100 mkr i år!
Swedish Meats vd Peter Rasztar berättade vid ägarmötet för region Närke-Sörmland i Kumla i tisdags att koncernen gör vinst i år. Första halvåret var dåligt, men andra blir ”hyggligt”, sa han. Blir det 100 mkr? frågade en av delägarna.
-Nej, men kanske någonstans mellan 50 och 100, sa ordföranden Sören Kvantenå. Året är dock inte slut ännu, men prognoserna ser bra ut, sa han.
-Scan Foods hade det tufft i början av året med tappade volymer, men kom igen i slutet av året och även Scan Foods visar en liten vinst, sa Peter.
De båda berättade vidare om provstyckning i Polen och Tyskland och att man tittar på olika alternativ att främst stycka de 30 000 ton kött som exporteras och ändå måste ut över landets gränser. Tvåskift i Sverige är också ett alternativ för att sänka kostnaderna. Det är inte enbart styckningskostnaderna som har betydelse för val av styckningsplats, utan även logistiken för att nå slutkunden. /LG

Ljus bild av närmaste årens grisproduktion på framtidsseminarium
-De närmaste 10 åren väntas inget överskott av griskött på världsmarknaden. EU-stöden väntas bli kvar ännu många år. De nya medlemsländerna har de senaste fem åren haft en fallande produktion och trenden väntas fortsätta 5 - 10 år.
Vid ett framtidsseminarium arrangerat av Kristianstadsortens Lagerhusförening gav Martin Andersson, Landsudvalget for Svin vid Danske Slagterier, en tydligt positiv bild av framtiden för dansk slaktsvinsproduktion 10 år framåt och särskilt de närmaste två åren. Den bör även gälla svensk produktion. Produktionsresultat upp mot 30 smågrisar och 2,5 kg foder/kg tillväxt visar att dansk produktion har konkurrenskraft.
Han sa att misstroendet mot effektiv produktion i de nya EU länderna är tydlig. Det fåtal danskar som satsat produktion i dessa länder vittnar om mycket byråkrati, krångliga regler och dålig foderkvalitet. Medelproducenten i Ungern producerar 9 grisar per år till slakt och strukturrationaliseringen kompenserar inte för de producenter som slutar.
-Kalkylerna för långsiktig produktion i Danmark bör hålla för 11 skr (9 danska). I dag ligger producenterna i den övre kvartilen på något under 11 kr, men Brasilien producerar för 6,75 och Kanada 9,85 kr, sa Martin. Brasilien koncentrerar sig nu mest på den amerikanska marknaden, bl a då vaccineringen mot mul- och klövsjuka innebär problem vid export till Europa. Kanada väntas få brist på arbetskraft.
Danmarks 10 000 uppfödare, varav 6 000 professionella, väntas om 10 år vara 3 000. Men antalet skötare väntas vara konstant 6 000, som lockas med god lön till näringen. Källa: JordbruksAktuellt/Torgil Svensson

Nätverket Veterinärer för svenska mervärden uppvaktade jordbruksministern
Representanter för nätverket Veterinärer för svenska mervärden uppvaktade jordbruksministern i onsdags för att få till stånd obligatorisk tydlig ursprungsmärkning av alla produkter som innehåller kött, ägg och mjölk. Alltså även beredningar. Några EU-länder har redan infört märkning, t ex Irland, Italien och Frankrike. Vidare framhöll veterinärerna att kraven på salmonellafrihet i beredda produkter skärps.
Ca 400 veterinärer, dvs var fjärde svensk veterinär, har nu skrivit under uppropet för de svenska mervärdena och vill bistå konsumenterna med sakkunskap om svensk djurhållning. Veterinärerna tycker inte att informationen om de svenska mervärdena inte når ut till konsumenterna.
-Vi hade ett långt samtal med Ann-Christin Nykvist, där vi framförde veterinärernas frustration över att svensk animalieproduktion minskar och importen tar över, berättar Gunnar Johansson, Svenska Djurhälsovården. Djur har det mycket bra i Sverige, med vår djurskyddslagstiftning, djuromsorg, uppfödningsetik och goda djurhälsa. Sverige får inte försämra djurskyddet genom att förflytta djuruppfödningen till andra länder och importera köttet. Ur folkhälsosynpunkt är svenskt kött säkert, med salmonellafrihet och friska djur med minimal medicinering.
-Konsumenterna måste ges möjlighet att välja att köpa svenska eller importerade animalieprodukter, underströk veterinärerna vid uppvaktningen hos jordbruksministern. Undersökningar visar att konsumenterna vill kunna välja. Enda möjligheten till detta är att animalieprodukterna är tydligt ursprungsmärkta. /LG

Lithells varslar personal och höjer priserna på chark p g a prishöjning på charkråvaran
Atria Lithells höjer priserna på sina produkter och varslar personal för att kompensera den senaste tidens kraftiga höjning av priserna på charkråvara. Prishöjningarna träder i kraft i december och januari. I den hårda priskonkurrensen inom detaljhandeln motsätter sig Atria Lithells ABs kunder prishöjningar starkt. För att anpassa verksamheten till en eventuell minskad försäljningsvolym på grund av prishöjningarna, inleder därför Atria Lithells MBL-förhandlingar 21 december. Hur stora personalnedskärningarna blir går inte att säga ännu.
Resultatutvecklingen har varit god under de tre första kvartalen. Den kraftiga och snabba höjningen av priserna på råvaror i början av det fjärde kvartalet har lett till att produktionskostnaderna stigit kraftigt. Både Atriakoncernens omsättning, marknadsandels- och resultatutveckling har i sin helhet varit fortsatt positiva även under årets fjärde kvartal. Atriakoncernens resultat för hela året kommer att vara betydligt bättre än förra året. Källa: Meddelande från Atria till Börsen i Finland.
-Priset på industriråvara för korv- och charktillverkningen har gått upp dramatiskt, med 100 % i vissa fall, vilket beror på ökad efterfrågan från de nya EU-länderna, säger Lithells vd Matti Karppinen till @-GRIS. Det är således inte slaktsvinspriset primärt som är orsaken till höjningen, utan konkurrensen om charkråvaran. Råvarupriset gick upp redan i somras, men kontrakt och lager gjorde att vi inte drabbades förrän fjärde kvartalet.
-Befarade volymminskningar kan framför allt drabba varm korv och hamburgare. Eftersom köttbranschen är en lågmarginalbransch, måste vi vara ute i god tid med anpassning av personalkostnaderna, säger Matti. Vi är mycket känsliga för kostnadshöjningar.
-Vi har dock klarat konkurrensen mellan våra egna varumärken och EMV ganska bra. Det är nog de mindre varumärkena som drabbats värst. Vi tillverkar EMV för Coop i Årsta.
-Vi köper ca 65 % av råvaran i Sverige, 25 i övriga nordiska länderna och resten utanför Norden. Mesta svenska råvaran kommer från Swedish Meats, som ju har största marknadsandelen. /LG

Info Svin, nu på internet för alla
Info Svin finns nu på internet. Info Svin är en dansk kunskapsbank för grisuppfödare, som hittills publicerats på cd-skivor mot avgift. Nu blir allt större del av Info Svin tillgänglig för alla via nätet. Omläggningen blir klar under våren 2005.
Senaste nyheterna går som tidigare att få som länkar till www.lu.dk och kunskapsbanken med 30 års forskning och försök finns under rubriken Videnscenter. Info Svin Håndbog finns på adressen www.infosvin.dk där experter skriver om 500 – 600 fackliga ämnen och teman. Det är om utfodring, stallinredning, avel, skötsel, sjukdomar, m m. Källa: Danish Crown, veckoinfo. /LG

Klart för finska startstöden till bl a grisproduktion
Unga finska lantbrukare kan sedan i november åter få startstöd till bl a grisproduktion, sedan EU-kommissionen godkänt de senaste ändringarna i det s k 141-avtalet. Vid tillräckligt stora enheter kan upp till 30 000 euro utgå som bidrag och lika mycket som räntestöd. De får även ett tilläggsbidrag på 25 000 euro. Övriga får nöja sig med 25 000 euro i bidrag och lika mycket i räntestöd. Källa: Landsbygdens Folk.
Kommentar: Stödansökningarna stoppades 2003 p g a många sökande, men sedan 7 april har ansökningar åter kunnat lämnas in. När det här skrivs har EU-kommissionen ännu inte fattat beslut om investeringsstöden. /LG

Allt danskt kött i en branschorganisation?
Samla Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd og Fjerkrærådet i en enda organisation. Det finns inte utrymme för alla, när lantbruket krymper och måste effektiviseras. Det säger Valdemar Møller, avgående ordförande för slakteriföretaget TiCan och anser att sammanslagningen bör ske inom tre år. Som nytt namn föreslår han Danish Meat, eller Dansk Kød. Källa: Børsen. /LG

500 vid nedläggningshotat danskt slakteri hoppas kunna fortsätta slakta med hjälp av ändrad lag
Om ett företag lägger ned, då ska företaget inte kunna hindra arbetarna att överta fabriken och fortsätta verksamheten. Det är ett förslag till ändring i konkurrenslagen, som de båda danska socialdemokratiska folketingsledamöterna Ritt Bjerregaard (S) og Erik Mortensen (S) vill ha genomförd. De gör det med anledning av att Danish Crown stänger slakteriet i Hjørring och de 500 medarbetarna vill starta konkurrerande verksamhet.
Slaktarna kan också tänka sig att holländska Bestmeat övertar även detta slakteri. Grisuppfödare i trakten säger att de gärna fortsätter leverera till ev nya ägare av slakteriet. Källa: TV2 Nord. /LG

Gräset är grönare för norska julshoppare på svenska sidan gränsen
När norrmän ska köpa julmat, bör de ta bilen till svenska sidan gränsen! De spar 30 – 40 %, skriver norska Aftenposten, som satt samman en julkorg med mat och dryck till julbordet och jämfört priserna.
Det är lika billigt att handla i Danmark, men där finns inte den för julbordet så viktiga lutfisken och pinnekjøttet, fortsätter Aftenposten. Men svenskarna har startat egen produktion av pinnekjøtt!
Tidningskollegan Verdens Gang har också jämfört en julkorg i de tre länderna, men har kommit fram till väsentligt lägre lönsamhet för gränsresan, bara 58 nkr. Källa: Aftenposten. /LG

Sjukboxar i alla danska stallar från 1 januari 2005
Från 1 januari ska alla danska stallar ha minst en sjukbox ledig, dvs om en sjuk gris släpps i en sjukbox, ska en ny sjukbox göras klar. Sjukboxen ska mjukt underlag i minst två tredjedelar av boxens för grisen tillgängliga yta och underlaget kan utgöras av gummimatta eller rikligt med strö.
För en gylta eller sugga ska tillgänglig boxyta vara minst 3,5 kvm, om två eller tre djur går i samma box kan boxytan vara 2,8 kvm. En slaktgris 60 – 100 kg ska ha 1.70 kvm ensam, eller 1.29 kvm om flera går i samma box. En smågris ska ha 0,41 kvm, resp 0,36 kvm. Sjukboxar ska ha temperaturreglering, så att de kan värmas på vintern och kylas på sommaren. Källa: Danske Slagterier. /LG

Norskt salmonellakött väntar i frysen på lagändring
Ska salmonellasmittat kött som värmebehandlas få användas till humankonsumtion? Den frågan ställs i Norge, där Terina AS, ett dotterföretag till Gilde Norsk Kjøtt (norska motsvarigheten till Swedish Meats), har 5,3 ton frusna köttbullar som väntar i frysen på att få säljas i butikerna sedan januari. Mattillsynet, motsvarigheten till Livsmedelsverket, vill destruera partiet.
-Vi vill ha fram ett principbeslut, säger Knut Framstad, direktör i Gilde. Värmebehandlingen är till 100 % säker. Källa: Verldens Gang.
Kommentar: I Sverige kämpar vi inom bondekooperationen att få bort salmonellan från köttprodukterna. Lantmännen betalade många tiotals miljoner för saneringen, när en i och för sig harmlös salmonella Cubana kom in i fodret. Men svenska myndigheterna ser å andra sidan mellan fingrarna med importköttet.
I Norge kämpar bondekooperationens slakteriföretag för att få tillåtelse att sälja kött som varit salmonellasmittat! I den debatt som följt i norska medier frågar man sig vilka konsumenter som kan tänkas tycka att dessa omstridda köttbullar kan smaka bra. /LG

Arla betalar mycket högre ränta på lånen än Danish Crown
Det är stor skillnad på förmågan hos de ekonomiska föreningarna, när det gäller att låna pengar till verksamheten. Det har danska MaskinBladet räknat ut. Danish Crown har 13,4 miljarder dkr i lån och betalar 353 milj i ränta, vilket blir 2,6 % ränta. Arla Foods har 8,924 miljarder dkr i lån och betalar 393 milj i ränta, vilket blir 4,4 % ränta. Källa: MaskinBladet. /LG

EU vill införa nya regler för nitrit och nitrat i köttvaror
EU-kommissionen vill införa nya och frikostigare regler när det gäller tillsättning av nitrit och nitrat i t ex charkvaror. Danska Forbrugerrådet, liksom flera partier i Folketinget, vill inte att gränserna höjs. Om EU höjer gränserna, bör Danmark använda sig av miljögarantin och sätta snävare gränser, säger Chr H Hansen, Dansk Folkeparti.
-Vi behöver inte mer nitrit och nitrat i köttprodukterna och vill inte ha en ny debatt om matsmink, säger Forbrugerrådet. Ekologiska köttprodukter innehåller inte tillsatser alls. Källa: Børsen.
-EU-reglerna innebär inte att det blir mer nitirit i maten i Sverige, säger Anders Glynn, Livsmedelsverket. De nivåer som nu gäller ligger inte högre än de vi haft i Sverige tidigare. Danskarna har försökt behålla ett lågt gränsvärde för vissa produkter, men kommer nog inte att kunna göra det i nuläget.
-Det pågår ett arbete inom EU att se över tillåtna mängder av livsmedelstillsatser och det är inte omöjligt att det händer något på nitritfronten i framtiden, säger han. /LG

Företagsnytt
Magnus Lagergren blir chef för division kött hos Swedish Meats
Skövde Slakteris hittillsvarande vd Magnus Lagergren blir ny chef för den nybildade division kött inom Swedish Meats i slutet av januari och ska ansvara för all planering och tillförsel av både grisar och kor, samt även ansvara för försäljningen till industrikunder. Magnus ska även ingå i Swedish Meats koncernledning och driva och utveckla Swedish Meats s k “köttaffär”.
Swedish Meats bildar nu divisioner för att göra ansvarsområdena mer tydliga. Mats Rosendahl har tidigare ansvarat för de funktioner som Magnus nu ska ha och renodlar sitt arbete som ekonomichef och vice vd i Swedish Meats.
-Det är mycket positivt för Swedish Meats att Magnus värvats, säger Johan Andersson. Det stärker vår kompetens och vi får in nytt friskt blod företaget.
Peter Rasztar är mycket nöjd med förvärvet av Magnus. Bo Larsson, som nu är försäljningsdirektör, kommer att stötta Magnus i sin nya roll och inrikta sig på köttförsäljningen till konsument.
Magnus var vd för Avelspoolen, innan har blev vd för Skövde Slakteri. Han är agronom med inriktning på ekonomi och teknik och har även haft varit lantbruksföretagare.
– Det ska bli oerhört spännande att arbeta med det ledande företaget i branschen. Jag ser att vi har väldigt stora möjligheter att stärka våra positioner i den strukturomvandling som just nu sker i branschen, förklarar han. Källa: Bl a pressmeddelande, Swedish Meats. /LG

Skövde Slakteri förvärvar ny vd utifrån
-Det är inget vidare att Magnus slutar, men så är det i affärsvärlden och efter regn kommer solsken. Vi har redan sökande till vd-jobbet. Tills vidare är jag själv tf vd och produktionschef Mats Ehn sköter de löpande administrativa uppgifterna, säger Tommy Ögren, huvudägare till Skövde Slakteri. Magnus har nu en månads semester, innan han slutar, men han ska under tiden också avsluta en del projekt och står till förfogande för vissa uppgifter.
På frågan om Skövde Slakteri nu är en fusionskandidat till Swedish Meats, med tanke på att Magnus går över till störste konkurrenten och fusions- och samarbetsdiskussionerna hänger i luften, säger Tommy:
-Det finns inga sådana diskussioner och frågan är inte aktuell. Men det är riktigt att mycket kan hända i branschen framöver. Men innan vi i så fall står på tur är det många andra som står framför oss!! /LG

Lars-Göran Ottosson ny chef för Swedish Meats division förädlat
Till ny chef för nybildade divisionen förädlat inom Swedish Meats har utsetts Lars-Göran Ottosson. Han kommer också att ingå i koncernledningen och övertar en del av det ansvarsområde som Peter Rasztar haft vid sidan av vd-jobbet. Lars-Göran är civilekonom och kommer från Mc Cain Foods Scandinavia, som är ett kanadensiskt företag som är världsledande på potatis- och fingerfoods-produkter Tidigare har han jobbat på Pepsi Cola och Unilever i ledande ställningar inom marknad och försäljning.
–Jag har länge jobbat nära handeln och ser det som en utmaning att med konsumenten i fokus och i nära partnerskap med handeln få vara med och utveckla Scan Foods och Scans framtida marknads- och försäljningsstrategier, säger Lars-Göran Ottosson, som tillträder sin tjänst under februari.
Lars-Göran får ansvaret att utveckla Scan Foods verksamhet med försäljning, marknad och produktutveckling. /LG

Swedish Meats stärker ägandet i importföretaget Annerstedt
Swedish Meats köper ytterligare 41 % av Annerstedt och äger därmed 91 % av aktiekapitalet. Övriga 9 % innehas av Annerstedt företagsledning.
Annerstedt är ett välskött handelsföretag som framförallt har utvecklat varumärket Flodins Kött till en av de ledande aktörerna för utländskt kött inom restaurang- och storhushållsmarknaden, säger Peter Rasztar, koncernchef Swedish Meats. Annerstedt omsätter 570 mkr varav 420 mkr är kopplat till importverksamheten inom Annerstedt Flodin. Dessutom driver Annerstedt ytterligare ett antal handelsverksamheter rörande köttexport, fisk och skaldjur, samt industriförsäljning av råvaror till livsmedelsindustrin. Företagsgruppen har i dag 42 antal anställda.
-Storhushållsmarknaden har förändrats starkt under de senaste åren, där en stor andel består av importerat kött. Vi måste agera kraftfullt på det området för att vinna tillbaka kunder som vi tappat, förklarar Peter Rasztar. Scan Foods kan nu bredda sitt utbud och stärka sin marknadsposition, bl a genom samordningseffekter. /LG

Agenda
AgroVak i Holland hålls 14 – 17 december
AgroVak är en ny lantbruksutställning som hålls 14 – 17 december i Brabanthallen i Hertogenbosch i södra Holland. AgroVak ersätter LandbouwRAI i Amsterdam. Mer info: www.agrovak.nl

Sima i Paris hålls 27 februari till 3 mars
Den internationella lantbruksutställningen Sima hålls 27 februari till 3 mars på utställningsområdet Paris-Nord Villepinte, som ligger någon pendeltågstation söderut från Charles de Gaulle-flygplatsen. 1 170 utställare från ett 40-tal länder är anmälda. I fjol hade Sima 186 000 besökare, varav 25 % internationella.  Nästa mässa har ny layout med hallarna 1 till 3 direkt vid ingången för animalieproduktionen. Bevattning är ett utställningens teman, med bl a konferens 1 mars. Avdelningen The Good Practice ska vägleda lantbrukarna till framgång i produktionen. Mer info: www.simaonline.com eller Promosalons Sverige AB, Helena Löfgren, sweden@promosalons.com  /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se