@-GRIS 17 december 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Jag ser helst att du betalar själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor.
 
Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 52
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset 50 öre och partipriset 1 kr på måndag, alla följer inte med
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset 50 öre och partipriset på griskött 1 kr på måndag. Eftersom även julpristillägget sänks med 10 öre, blir prisfallet i verkligheten hela 60 öre. Ginsten Slakteri följer inte med ned med hela sänkningen, utan sänker endast 35 öre. Vi vill ha in grisar efter jul också, kommenterar Bengt-Göran Bengtsson. Dahlbergs Slakteri i Brålanda sänker inte alls, utan ligger kvar på 11.70 kr. KLS sänker 50 öre, men tar endast bort halva julpristillägget, vilket gör att ett pristillägg på 5 öre ligger kvar inom ett visst viktsintervall och håller priset uppe något. Viktsintervallet höjs nu successivt i de fall slakterierna har haft sänkta intervall under julslakten.  

Frestar på slaktmarginalen
Observera att partipriset sänks 50 öre mer än slaktsvinspriset och en bra fråga till kommande veckor blir hur den resterande 50-öringen ska hanteras. Endera blir det fler sänkningar av slaktsvinspriset, eller permanent sänkt slaktmarginal!
En partiprissänkning på en hel krona är det samma som att kött som säljs från slakterierna som regel blir 1 krona lägre än den gångna veckan. Det är inte lätt för någon att sälja köttet dyrare, om någon annan säljer billigare.
50 öre är ca 40 kr per gris. Även om slaktmarginalen varit bättre en tid, enligt Sydkött, så frestar det på att minska slaktmarginalen ytterligare. Men, som Rolf Olsson, Sydkött, påpekar, det som säljs fram till jul är redan kontrakterat och prissatt, så under nästa vecka är det inte alla slakterier som tappar så stora slaktmarginaler.

Kritik mot prissänkningen, mitt i värsta efterfrågetoppen
Flera slakterier ställer sig tveksamma till den stora sänkningen nästa vecka, som går stick i stäv med de prognoser som många ställt den senaste tiden, med tanke på den goda julslakten, de tömda slaktsvinsstallarna och minimala lagren i kylarna och minskade grisproduktionen i Sverige och EU. Fler slakterier än vanligt har därför valt att fundera på prissättningen över helgen.
I kommentarerna till marknadssituationen den här veckan kan du se att Swedish Meats anser att skinksäsongen nu är över och prissänkningen på griskroppar och även priset till slaktsvinsleverantörerna anpassas till en efter jul-situation. Det är inte möjligt att slakta mer och hinna leverera mer före jul, säger Bo Larsson, eftersom det tar sin tid att distribuera via grossister.
Samtidigt rapporterar en del andra slakterier febril aktivitet, med produktion och distribution ända till dagen före julafton. De slaktade grisarna går direkt till styckning och ut till butikerna. De små och flexibla slakterierna har således en vecka längre het julförsäljning än de stora!
Flera slaktare var idag väldigt förvånade och kritiska till nästa veckas prissänkning, som kommer mitt i deras värsta efterfrågetopp, då det handlar mer om att få fram det som efterfrågas, än att sänka priset. En del använde t o m ordet skandal. Prissättningen på grisköttet haltar således, mellan de stora slakterierna och de små. Slaktsvinspriset har, enligt de mindre slakterierna, utan problem kunnat hållas uppe minst en vecka till. Det är en hel del pengar som det handlar om.
Samtidigt är det normalt att priset doppar vid den här tiden.

Det handlar om priskurrage?
Det handlar om priskurrage, skulle Magnus Lagergren ha sagt om han jobbat kvar på Skövde Slakteri. Han tyckte ofta att prissänkningarna kom för snabbt. Om en månad jobbar han vid Swedish Meats och blir i högsta grad ansvarig för prissättningen. Jag påminde honom om detta, när jag ringde och gratulerade till nya jobbet.
-Det här uttalandena kommer jag nog att få äta upp nu, sa han. Men f ö uttalade han sig inte om marknaden!
I går kväll utsågs en efterträdare till Magnus, det blir Cato Gustafsson, som åter blir vd vid Skövde Slakteri efter 3 års jobb med eget företag. Han sätter Skövdes grispris på sin första arbetsdag på måndag!   

Tomt i kylarna
Allra slakterier rapporterar om bra försäljning och i många fall väldigt bra. Det är så gott som tomt på grisar i stallarna och även på kött i kylarna. Kotlett och karré finns givetvis och på sina håll börjar det bli en del skinka och revbensspjäll. Men på en del håll är det heltomt. Siljans Chark startade upp julslakten igen och ska slakta och stycka både lördag och söndag.
-Vi ansåg julslakten vara över för i år, när beställningarna började sätta fart igen, säger Gunder Eriksson. De slaktade grisarna går direkt till styckningen och ut i affärerna nästa vecka.
Sydkött, t ex slaktar också på lördag och styckar julskinka t o m torsdag middag. Den skinkan är redan såld och ska ut samma dag i butikerna.

Garantipriset kostar 80 000 kr per vecka
Dahlbergs Slakteri satte slaktsvinspriset för hela året ut redan för snart 14 dagar sedan, med förvissningen om att det skulle bli en mycket måttlig sänkning av slaktsvinspriset på den här sidan julen. Men så blev det inte. Dahlbergs slaktar 2 000 grisar nästa vecka, så minst 80 000 kr blir den julklapp Per Olof Dahlberg delar ut till sina leverantörer nästa vecka.
-Jag står för vad jag sagt, säger han idag. Jag har inte haft någon annan julprisreglering i år, så vi kör som det är sagt.
På frågan om vad han gör om alla grisproducenter i Mellansverige anmäler sina grisar till slakt hos honom nästa vecka, säger han:
-Vi kan inte slakta mer än vi har kapacitet för! Så det är lugnt.

Tyska grispriset höjdes även denna vecka och futurepriserna fortsätter stiga
När Danmark och Sverige sänker priserna, höjer Tyskland och Frankrike och i Tyskland plussar man på terminspriserna ytterligare för första halvåret, men drar ned under andra halvåret.  Tyska grispriset gick under veckan upp dryga 25 öre till 13,70 skr och franska 50 öre till 11,10 skr. Futurepriset i Hannover gick upp ytterligare dryga 10 öre för januari till 13,17 skr. Det är andra veckan i rad som januaripriserna stiger.  
-De tyska grisproducenterna är bara att gratulera, som har en fungerande terminsmarknad, så de inte behöver vara beroende av kontantmarknaden, som vi är i Sverige, mailar en av @-GRIS läsare i kväll. Möjligheten att sälja till bra pris är kanske vår största “kostnadsnackdel”, skriver han retoriskt!

Amerikanerna jublar över dollarfallet
Amerikansk industri lovordar Bush för sin exportpolitik, läste jag i veckan. Amerikanska grisuppfödare jublar också. Dollarns fall gör att amerikansk export blommar som på den gamla goda tiden.
För fem år sedan fick en exportör 82 cent för en euro, i dag får man 133 cent! För varje euro man exporterar, får ett amerikanskt företag mer än en halv dollar som extra bonus.
Naturligtvis är det motsvarande svårare för ett euro-land att exportera till USA, så även för Sverige. Dollarn rör sig på den lägsta nivån någonsin mot euro och lägsta på 12 år mot pund och lägsta på fyra år mot yen, allt enligt JyllandsPosten. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige sänks 1 krona på måndag.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 52     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg     v 51    v 50       v 49        v 48    v 47      v 46     v 45     v 44
 12,40
 Ginsten Slakt              65 - 94,9       12,75  12,75    12,75     12,75  12,75    12,75  12,75   12,75
<11,50  KLS*                            64 - 94,9   12,05   <12,05   12,20     12,20  12,20  >12,20  12,10 >12,10  
<11,20  Swedish Meats         69 - 92,9       11,80  11,95 >11,95     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70
 ej satt  Skövde Slakteri          71 - 92,9     <11,70 <11,85   11,95   >11,95  11,70    11,70   11,70   11,70  
 11,20  Alviksgården                valfri vikt       11,70  11,70   11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70
ej satt  SLP                               70 - 86,9       11,85  11,95 >11,95   >11,80  11,70    11,70   11,70   11,70   
ej satt Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      11,85   11,85 >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70   
ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9       11,85  11,85 >11,85     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
 11,70  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,70  11,70    11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
ej satt  Sydkött                          71 - 100       11,70  11,70    11,70     11,70  11,70    11,70   11,70   11,70  
* = grundpris 11.45 + marknadstillägg 5 öre i viktsintervallet 64 – 92,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 8,89.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 52    v 51     v 50    v 49    v 48     v 47    
<
10,40
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr  <8,60   9,00    9,00    9,00     9,00     9,00   
 21,87  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89 19,89  19,89  19,89  19,89   19,89    
<11,46 Österbottens Kött                70 – 86 kg      euro  <1,29   1,31  >1,31    1,29  >1,29      1,27
11,81 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,34  1,34  >1,34    1,29    1,29      1,29     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 16 december och är omräknade till skr enl eurokurs 8.89 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land              v 51       v 50       v 49       v 48      v 47       v 46       v 45        v 44       v 43   
 
>11,10
  Frankrike   >1,249  >1,193 >1,180  >1,135    1,133   <1,132  >1,134   <1,132    1,133   
>13,70   Tyskland      >1,54     >1,51   1,480     1,480    1,480     1,480    1,480     1,480  >1,480   
  10,22   Belgien        >1,15       1,09  <1,090     1,100    1,100     1,100  >1,100   >1,090    1,070    
   11,51     Italien          1,295    1,295  <1,295  <1,353    1,355   >1,355    1,320   <1,320    1,335    

Futurepriser
Futurepriserna 16 december i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån       v 51      v 50       v 49       v 48        v 47      v 46      v 45         v 44       v 43       v 42   
Jan    >1,482  >1,469  >1,420   <1,379   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365   >1,380   >1,348  
Feb    >1,490  >1,489  >1,443   >1,417   >1,415  <1,359  <1,409  <1,412   >1,439   >1,395   
Mar    >1,505  >1,481  >1,440   >1,424   >1,413  <1,398  <1,405   <1,420   >1,440  >1,400   
Apr     >1,499  >1,491  >1,448   >1,428   >1,410  <1,409  >1,412   <1,410   >1,450  >1,425   
Maj     >1,500  >1,496  >1,470   <1,459    >1,465  <1,446  >1,455  <1,450   >1,462  >1,440    
Jun       1,490  >1,490  >1,470   <1,456    >1,470  <1,447  >1,467  <1,450  >1,476  >1,453   
Juli       1,460  >1,460     1,430     1,430      1,430     1,430  <1,430  >1,450  >1,449   <1,426  
Aug    <1,438  >1,450     1,430     1,430    <1,430   <1,440    1,450    1,450    1,450  >1,450  
Sep    <1,430  >1,450     1,425     1,425      1,425   <1,425  <1,430    1,450    1,450  >1,445
Okt     <1,415  >1,430     1,415      1,415      1,415   <1,415    1,420  
Nov    <1,415     1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr     v 52   v 51   v 50   v 49   v 48  v 47  v 46    v 45  
Swedish Meats           140 kg och över   <6,85   7,35   7,35   7,35  7, 35  7,35   7,35   7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset går ner 70 danska öre. Kurs 1.21.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr     v 52     v 51   v 50   v 49    v 48  v 47    
<8,00  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg   6,60  <7,30 <7,50   7,80    7,80  7,80
                
Valutor
Fredagar     i dag          v 51       v 50       v 49      v 48       v 47      v 46       v 45
Pund       >13,113   >13,048   >13,00  <12,74  <12,79  <12,85  >13,01  <12,99
Dollar          <6,78        >6,81     >6,76     <6,71    <6,91    <6,96    <7,05     <7,09   
Euro            <8,99        >9,03      >8,98    <8,92    <8,96    <9,00     >9,09     <9,04   
Dansk           1,21          1,21      >1,21    <1,20       1,21    <1,21       1,22       1,22
Norsk           1,09        <1,09      <1,10        1,11      1,11      1,11       1,11      >1,11  
Yen             >6,49        <6,47      <6,54     <6,56    <6,64      6,65     <6,65      <6,68    

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Slaktkön är ca en slaktdag, vilket är normalt för årstiden. Sänkta partipriset och slaktsvinspriset beror på att skinkan nu minskar i värde, när den inte går till julskinka längre, samt att Danmark sänker 40 öre. Samtidigt blir det mindre efterfrågan på griskött och marknaden är redan pressad vad gäller kotlett och karré. Sammanfattningsvis är marknaden så här års bättre än tidigare år.
Swedish Meats bäst betalda viktgrupp går upp till 69 – 92,9 nästa vecka och vecka 53 till 71 – 92,9 och vecka 1 till 73 –94,9 kg.
Bo Larsson: -Sista leveranserna av julskinka har gått till butikerna och det råder efter jul-efterfrågan på griskött. Prispressen blir därmed kraftigare och karré och kotlett lossnar inte förrän i vår. Sänkningen av partipriset är kalkylmässigt riktig, säger Bo Larsson. Det är fortsatt god marknad för charkvaror.
-Skinkförsäljningen har gått bra och köttlagren ser små och bra ut.
Skövde Slakteri, Tommy Ögren, tf vd: -Marknaden för griskött är mycket god nu före jul, men sedan får vi se i januari. Kotlett och karré är trögsålda och efter jul blir det även skinka och revben Lagersituationen ser bra ut när vi går in i 2005.
SLP, Peter Johansson: -Vi har inga problem att sälja produkterna och vi har ingen slaktkö. Som jag ser det verkar nästa veckas stora prissänkningar både i partiledet och till leverantörerna dåligt timade. Den stora partiprissänkningen kommer väldigt olämpligt för oss, när det gäller diskussionerna med handlarna.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har varit väldigt bra inför jul, men efter jul väntar som vanligt lägre efterfrågan. Men mot detta hjälper inte att sänka köttpriserna! Det finns inga köttlager och inga grisar i kö, så priserna återhämtar sig nog snart. Vi sänker endast 35 öre för att markera att vi vill ha grisar nästa år också.  
Dahlbergs Slakteri, Per-Olof Dahlberg: -Jag står för det jag sagt, oförändrat slaktsvinspris 11.70 även nästa vecka. Det är ca 2 000 grisar som ska slaktas nästa vecka.
-Försäljningen är fortsatt bra och inga helfall hänger i kylen.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi slaktar för fullt även lördag och styckar t o m torsdag middag. Det gör vi därför att allt är sålt och måste ut till butikerna före jul. Vi har en liten slaktkö.
-Priserna är satta till jul, så partiprissänkningen har ingen negativ verkan förrän efter jul. Så är det nog för de flesta slakterier. Behovet av hela 1 kr sänkt partipris tycker jag inte finns. Sett från min horisont är det närmast skandal att sänka priset så här mycket i det här marknadsläget.
-Styckningskalkylen är f n mycket dålig, men slaktkalkylen är hygglig. Nästa vecka blir slaktkalkylen dålig, eftersom grisköttet som säljs blir 1 kr billigare, medan grisarna vi köper blir 50 öre billigare. Skillnaden kan innebära att det blir ytterligare prissänkning senare.
-Jag sätter dock inte slaktsvinspriset idag, utan funderar över prissättningen till måndag.
Dalsjöfors, Per-Åke Larsson: -Det är fortsatt bra sug efter grisköttet och vi har endast normalt lager över helgen, som behövs för serva kunderna efter juldagarna. Jag ställer mig helt frågande till varför prissänkningarna är så stora. En liten nedgång är motiverad, men det här verkar märkligt.   
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Grisköttmarkanden är stabil. Skinkförsäljningen har gått väldigt bra och vi har haft mycket liten volym importskinka på marknaden. Industrin är nöjd, men prisnivån kunde varit bättre.
-Grispriset är stabilt. Vi tar dock bort 2 cent av jultillägget och höjer vikterna till 70 – 86 kg.
-Vi i Finland tillönskar alla Nordens grisuppfödare God Jul.
Danish Crown: Industrin har börjat trappa ned inför julen. Förra fredagen och måndagen var ganska lugn på de flesta marknader, dit leveranser skulle göras i slutet av denna vecka. Strejker vid flera anläggningar har medfört att varor saknats för leverans och det som kunnat levereras med kort varsel har stigit i pris. Situationen har utnyttjats av våra kolleger/konkurrenter. Nästa vecka är det ingen nämnvärd efterfrågan på de flesta marknader, eftersom industrin stänger för julhelg.
Efterfrågan på griskött väntas vara god i januari och februari, eftersom alla lager i Europa är små och slakten väntas minska i Tyskland och östra Europa. De första veckorna kan det dock bli stort utbud p g a ökad slakt efter julhelgen och som en följd av strejkerna i slakterierna. Det är de två orsakerna till att fler grisar än vanligt ska slaktas.
I februari väntas japanska leveranserna komma igång igen efter safe-guardperiodens slut 1 april. Även ryska marknaden väntas komma igång igen i februari.
Prisfallet nästa vecka är främst orsakat av fallande skinkpriser, lägre priser på charkråvara och ett större prisfall på späck. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Nyavvanda går upp 25 öre, smågrisar KRAV går ner 45 öre.
Klass, kr/kg              v 52      v 51         v 50     v 49       v 48        v 47     v 46     v 45
Bis Plus                   17,45    17,45       17,45   17,45   >17,45    17,40  17,40   17,40   
Bis                            16,70    16,70       16,70   16,70   >16,70    16,65  16,65   16,65  
Bas                           15,55    15,55       15,55   15,55   >15,55   15,50   15,50   15,50
Nyavvanda            >35,25    35,00      35,00    35,00   >35,00    34,85  34,85   34,85  
KRAV Bis Plus     <24,40  <24,85    <25,65 >25,80     25,70  >25,70   25,45  25,45  
KRAV Bis              <23,65  <24,10    <24,90  >25,05    24,95  >24,95   24,70  24,70      

KLS
KLS Smågris          17,65    17,65      17,65     17,65    17,65   17,65    17,65   17,65     
Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt    17,53      17,53   17,53  >17,53     17,50    17,50   >17,50
SwedeHam          ej satt    16,77      16,77   16,77  >16,77     16,75  >16,75   >16,74
Vita                         ej satt    15,64      15,63  >15,63   15,61     15,61   >15,61  >15,60
Ugglarp
Särklass               ej satt    17,45       17,45  >17,45  17,40    17,40     17,40    17,40  
Ugglarpsgrisen  ej satt     16,45      16,45  >16,45   16,40    16,40    16,40     16,40   
SLP
SLP Plus              ej satt   17, 45     >17,45  17,40   17,40     17,40    17,40     17,40
Dahlbergs
Särklass D           ej satt   17,50       17,50  <17,50   17,40    17,45    17,45    17,45  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser har prissänkts. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr            v  52   v 51    v 50   v 49   v 48   v 47   v 46    v 45  
 
228  Basis 7 kg             <189   <199     202    202   202    202  >202  >201  
 403   Basis 30 kg           <333  >350     349    349   349    349   >349    341
 235   SPF+Myc 7 kg       <194  <204      207    207   207    207   >207    206
 409   SPF+Myc 30 kg    <338   >355      354    354   354    354     354    354
 239   SPF 7 kg               <198   <208      211    211   211    211   >211    210
 414   SPF 30 kg             <342   >359      358    358   358   358      358    358   
 738   Økologi 30 kg       <610     623    >623  >596   587    587  >587    583  

Norsk Kjøtt. Kurs 1.10
462   25-kilos                   420      420   420   420   420   420    420   420   420  

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Bristen på smågrisar är ca 4 000 och försäljningen är bra nästa vecka.
-Det oförändrade smågrispriset, trots sänkning av slaktsvinspriset, beror på att en balansprisjustering genomförts som kompenserar sänkningen av slaktsvinspriset nästan på öret. Justeringen höjer procentsatsen 0,5 procentenheter. Bland kostnadshöjningarna kan nämnas uppräkning av timkostnaden till 168 kr och byggkostnaden per suggplats till 32 000 kr och slaktsvinsplatsen till 4 200 kr. Kalkylen har även justerats ned för lägre ränta, samt därför att Lantmännen genomförde en prissänkning på foder 6 december.
-En prognos visar att vi behöver fler smågrisar både på kort och lång sikt, säger Carl-Olof. Bristen på smågrisar blir nästa år beräknas till i storleksordningen 35 000.

KLS: Brist på smågrisar i förmedlingen vecka 52. /LG

Det är bara att gratulera de tyska grisuppfödarna!
Med dansk och svensk sänkning av grispriset är det nu bara att gratulera de tyska producenter som sålt sina grisar på termin, skriver en av @-GRIS läsare, Björn Folkesson, Öland, i kväll. Med ca 90 grisar (800 kg) per kontrakt får en prissäkrare ca 13 svenska kronor jämfört, med, under 12 för en kontantproducent.
Men som känt är kan svenska producenter inte ta del av stark marknad utan möjlighet till prissäkring. Här är nog den största "kostnadsnackdelen" för oss!

Nyheter
Kina, Taiwan och Malaysia köper avelsdjur och sperma
En svensk delegation har varit i Kina, Malaysia och Taiwan för att besöka kunder som köper avelsmaterial.
-Vi väntar att man från alla tre länderna ska köpa både avelsdjur och semindoser, säger Johan Andersson, QG, som deltog i resan. Men jag vill inte nämna några siffror förrän leveranserna är på plats. Det är lantras och yorkshire man är intresserad av. /LG

Slakteriarbetarna i Ringsted får behålla lönen, men förlorar jobben
Det började med att Tulip beslöt flytta en tillverkningsavdelning från Ringsted till Tyskland. För att rädda jobben erbjöds sig arbetarna på eget initiativ att sänka lönen med 14 %. Ett avtal skrevs och alla var nöjda i Ringsted. Det var emellertid inte kollegerna vid Tulips och Danish Crowns andra slakterier och förädlingsanläggningar, eftersom man befarade att lönesänkningar kan bli krav vid fler anläggningar. Efter fackliga möten lade en del anställda ner arbetet. Danish Crown och de Ringsted-anställda kom därför i lördags överens om att riva det en vecka gamla avtalet och skriva ett nytt, nu att de högst betalda skulle gå ned i lön, medan de lägst betalda skulle få en viss ökning. Kostnadsminskningen skulle dock fortsatt bli 14 % och DC ställde ut ett löfte om fortsatt jobb till minst 2007. Efter sänkningen blev snittlönen 140 dkr, ca 170 skr.
Inte heller detta godtogs av kollegerna vid andra enheter och i måndags satte de vilda strejkerna igång på allvar. 1 700 strejkade redan vid middagstid i måndags och strejkerna fortsatte på tisdagen och onsdagen då 3 400 strejkade vid 13 av Danish Crowns 15 anläggningar.
Då rev man även det senaste avtalet och slakteriarbetarna fick behålla sin ursprungliga lön. Slaktarfacket och DC uppmanade gemensamt alla att gå tillbaka till jobbet. 150 000 grisar, ca 2 dagars slakt, är nu överstående i stallarna till efter jul.
Kl 7 i morse sade Danish Crown upp samtliga anställda vid den avdelning i Ringsted som berördes. Produktionen flyttas till Tyskland nästa år. De anställda vid Ringsted-anläggningen fick således behålla lönen, men förlorar jobben. De fick inte själva bestämma över sina egna löner och därmed inte heller sina jobb. /LG

Mer vete och mindre korn i EU nästa år
EUs spannmålsareal blir 51,6 milj ha 2005. Det är en minskning på 2 % jämfört med i år. Kornarealen väntas minska 12,9 milj ha och majs 6,3. Vetearealen väntas bli 200 000 ha större och uppgå till 19,6 milj ha. Italien, Spanien, Tyskland och Frankrike ökar. Källa: LandbrugsAvisen, som citerar Strategié Grains. /LG

EUs ekologiska förordning förenklas 2005
EUs förordning för ekologisk produktion (2092/91) omarbetas och förenklas 2005. Fokus ska flyttas från detaljnivån och i stället läggas på principer och kriterier.
-Ett mycket välkommet beslut, kommentarar Marianne Schönning som arbetar med regelfrågor på Ekologiska Lantbrukarna. Det väldigt detaljerade regelverket i förordningen har ställt till stora problem för utvecklingen av ekologisk produktion i de olika medlemsländerna, eftersom det skiljer mycket mellan de olika ländernas naturliga förutsättningar.
I den omarbetade förordningen kommer också att finnas en ökad betoning på riskbaserad kontroll och en strävan att underlätta för import från länder utanför EU. Möjligheten att tillåta regionala variationer kommer sannolikt också att inkluderas. /LG

Höga tyska grispriset väntas sjunka
-Suggpriset i Danmark sjunker 70 öre nästa vecka, vilket är en föraning om sänkta tyska grispriser efter jul. Tyskarna är inte villiga att betala så mycket för råvarorna som ska ingå i korven i januari och då trycks suggpriset ned. Tyska priset kan stå sig ytterligare någon vecka, men sedan spås en vändning.
Det säger Karsten Flemin, marknadsanalytiker vid Danske Slagterier. I Danmark är det endast suggor som levereras som helfall till kund och det är alltså helfallspriset som trycks ned. Slaktsvinen styckas och detaljerna säljs till olika marknader.
-Förhoppningsvis kan den danska sänkningen med 40 öre för slaktsvin och 70 för suggor vara tillräckligt för att bli stabilt en tid, men osvuret är bäst, säger han.
Han noterar också att danska grispriset så här års brukar sättas för hela helgen, men inte i år.
Som det ser ut nu kommer EU 15 att ha en stabil produktion 2005, men de nya EU-länderna får underskott.
-Vi noterar en stark ökning av produktionen i USA, Kanada och Brasilien och detta kan innebära ökad tuff marknad för EUs export, säger han. /LG

Rekordår i Friland A/S, numera helägt av Danish Crown
Omsättningsökningen i danska ekoköttföretaget Friland A/S blev senaste verksamhetsåret 13 % till rekordet 200 milj dkr. Omsättningen för ekologiskt kött steg därmed för tredje året i rad. Från 1 oktober är Friland A/S ett helägt dotterbolag till Danish Crown.
Omsättningen i Frilandsgris ökade drygt 11 % och tilläggsbetalningen till producenterna blev1.80 – 2.00 dkr. Därtill kommer efterlikvid med 0.75 dkr. Produktionen av ekologiska grisar har ökat knappt 15 % och avsättningen är positiv både i Danmark och på export, där fokusering sker på engelska marknaden. Källa: Danish Crown. /LG

Fortsatt bekymmer med norsk överproduktion
Norsvins styrelse vill att Gilde Norsk Kjøtt intensifierar ansträngningarna att minska produktionen, annars kan den försämrade ekonomin nästa år få allvarliga följder för hela grisnäringen, skriver man. Utslaktningen av lätta grisar har inte följt planerna och semineringarna fortsätter öka oroväckande.
Norsvin har fått god respons på Norsk Kjøtts garantier till dem som slaktar ut sina besättningar 2005, men det räcker inte. Man vill nu att garantierna omfattar även 2006. Källa: Norsvin. /LG

Håll julbordet kallt, uppmanar Smittskyddsinstitutet
Ca 250 000 svenskar matförgiftas varje är av julbordsmat. Ändå är det endast toppen av ett isberg som rapporteras. Av de fall där orsak kan konstateras är det ofta norovirus som är boven och kommer från någon sjuk i köket som hanterat maten. Risken är störst vid restaurangbuffér.
- Lägg upp lite mat på serveringsfaten i taget.
- Kalla rätter ska hålla högst + 8 grader.
- Varma ska hålla lägst +60 grader.
- Byt karotter, fyll inte på.
- Redskap ska inte kunna glida ner i faten.
- Överbliven mat som stått framme länge bör kasseras.
Alla livsmedel kräver god hantering, men en del är känsligare än andra. Mat med många beredningsmoment innebär större risk. Kallrökt och gravad mat, kallskuret och majonnäsbaserade rätter är känsliga. Syltor och patéer och sådan mat som inte så många äter av kan innebära en risk, eftersom sannolikheten är större att den stått framme på bordet ett tag.
Grönsaker som inte är sköljda ordentligt kan sprida jord- och tarmbakterier. Ris à la Malta är en klassisk matförgiftningsrätt på julbordet, som ofta innehåller för höga halter av bakterier. Den har dessutom ett pH-värde som bakterier trivs i. /LG

Företagsnytt
Cato Gustafsson åter vd vid Skövde Slakteri, från måndag
Till ny vd vid Skövde Slakteri efter Magnus Lagergren har utsetts Cato Gustafsson. Cato var vd vid Skövde Slakteri tills januari 2002, då han övergick till det egna företaget Berg & Gustafsson Företagstjänst.
-Cato är mycket respekterad bland leverantörerna och blir rätt person för att värva fler leverantörer och kunder till slakteriet, säger Tommy Ögren, som är huvudägare av slakteriet. Han är också känd för att ha styr på kostnaderna.
-Anställningen blev klar i går kväll och jag börjar vd-jobbet på måndag, så det är snabba ryck, säger Cato. Jag driver mitt företag tillsammans med min fru och dotter och de tar över när jag börjar vid Skövde Slakteri.  
Cato är 54 år och har lång erfarenhet från slaktbranschen, inte bara Skövde Slakteri. Han jobbade tidigare för Lindahls-gruppen, med Aneby- och Gällerstaslakterierna och Sjöqvist & Eriksson i Stockholm. /LG

Danish Crowns nya storslakteri i Horsens överlämnas före jul
Byggföretaget NCC Danmark, överlämnar före jul nycklarna till det nya nybyggda slakteriet i Horsens till uppdragsgivaren Danish Crown. 600 man avslutar arbetena 20 december. Sedan september har slakterimaskinerna testats och provkörts. 75 000 grisar per vecka ska slaktas och 1 400 anställda får sin arbetsplats i den nya anläggningen. Prislapp: ca 2 miljarder dkr. /LG

Avelspoolens seminökning 15 % i november
Avelspoolens försäljning av semindoser ökade 15 % under november, jämfört med 2003. Ökningen januari t o m november är + 13 %. Antalet levererade semindoser blir ca 210 000. /LG

Lantmännenkoncernen utser kommunikationsdirektör
Lotta Löwhagen Lundberg har utsetts till kommunikationsdirektör för Svenska Lantmännen-koncernen. Hon är född 1960, är ekonomagronom och kommer närmast från motsvarande post inom Cerialia och har tidigare arbetat inom Svensk Mjölk och vid LRFs informationskontor i Bryssel. Hon tillträder tjänsten i mitten av januari. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se