@-GRIS 23 december 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Jag ser helst att du betalar själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor.
 
Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 53
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset ytterligare 50 öre, alla följer inte med den här veckan heller
Swedish Meats sänker som väntat slaktsvinspriset ytterligare 50 öre på måndag. Partipriset är oförändrat. Med nästa veckas sänkning 50 öre är hela innevarande veckas partiprissänkning överförd på grisuppfödarna. Slaktmarginalen blir oförändrad igen för de slakterier som genomför sänkningen fullt ut. Jultilläggen är nästa vecka helt avvecklade.
Men inte heller denna vecka följer alla slakterier med ned 50 öre:
? Dahlbergs Slakteri i Brålanda sänker inte alls. Slaktsvinspriset ligger således kvar på 11.70 kr och därmed 1 kr över “normalnivån”.
? Ginsten Slakteri följer inte med ner mer än med 25 öre den här veckan. Ginsten har därmed förbättrat sitt grispris 15 + 25 öre = 40 öre till 12,15.
? KLS tar bort sitt jultillägg helt nästa vecka och sänker därmed 55 öre till 10,95.
? Det norska grispriset har gått ned 1 kr på kort tid. Medan vi i Sverige kan vänta att botten är nådd, väntar vargavinter för de norska grisproducenterna, som kan se fram emot fler sänkningar p g a sin stora överproduktion.
? Tyska grispriset är oförändrat 13,90 kr (endast kursförändringar har ändrat) och futurepriserna har fortsatt upp i början av året till för januari 13,40 kr och februari 13,50 kr.   

Slaktmarginalen återställd vid de flesta slakterier
Med slaktsvinsprisets sänkning ytterligare 50 öre nästa vecka blev det endast en vecka med dålig slaktmarginal för de flesta slakterierna. Man får således behålla sin vinst på en god julförsäljning! Alla fortsätter nämligen rapportera bra julförsäljning. Detta gäller f ö inte bara Sverige, utan även Finland och Norge.
Bland de företag som jobbar in i det sista för att sälja inför julen, med leverans julafton, kan nämnas Sydkött som styckade till kl 15 och Ugglarp som gör korvskivor till kl 22 i kväll. Det är således bra drag i försäljningen, ända in på de sista timmarna före julefriden.

Prissänkningen väntas bli kortvarig
Flera slaktare säger idag att det stora prisfallet på griskött efter julhandelns slut kan inte bli långvarig. Lagren är tomma, inga grisar att tala om står i slaktkö och det råder fortsatt god efterfrågan på produkter till nästa vecka. Detta talar för att butikernas hyllor är ganska tomma. Danish Crown uttalar sig också mycket positivt om början på nästa år och har lagt fast grispriset till oförändrat 10,40 skr för två veckor. Det blir alltså ingen ytterligare sänkning.
Tyska grispriset står stilla på 13,90 skr och har inte fallit, som en del väntat sig. Futurepriserna visar tvärt om på högre priser. Danska suggpriset höjs 25 svenska öre nästa vecka, efter en nyligen gjord sänkning.
Den enda osäkra faktorn är den inhemska danska försäljningen, säger Danish Crown. Däremot väntas exporten till Japan öka kraftigt i februari och även ryska marknaden ser piggare ut än normalt.

Vi kan fira jul med tillförsikt inför nästa år!
2004 blir ett bättre år än 2003, men vi hade många förväntningar på ett ännu bättre år 2004. Marknaden var trög i början av året, det fina grillvädret kom aldrig på riktigt och höstens höjda grispris uteblev. Till slut kom en prissänkning på en hel krona, som överträffar sänkningen krisåret 2003, då den endast blev 80 öre när julhandeln var över. Vi har kunnat notera att Sverige haft EUs lägsta grispris under perioder under året och frågan är om vi inte har det nästa vecka igen, med en hel kronas sänkning. Jag har inte kollat.  EUs statistikbyrå uppskattar 2004 års genomsnittliga grispris i EU till 12,41 kr/kg. Du får väl kolla i julhelgen vad du fått i snitt under året!
Men vi kan nog ändå fira jul med tillförsikt och inte oroa oss för nästa år. Priserna väntas bli bättre. Enligt Eurostat väntas genomsnittliga grispriset i EU bli 13,13 kr/kg första kvartalet, 72 öre över 2004 års genomsnitt. Några ören bör väl komma oss till del.
Det vi måste enas om alla i branschen, som ett gott nyårslöfte till varandra, det är att kotlett och karré inte får bli samma följetong nästa höst! En @-GRIS-läsare meddelar att följetongen “trögt för kotlett och karré” nu har gått 6 månader. Det måste produktutvecklarna se till att det inte händer igen. Hela grisen måste säljas till bra priser. Om några produkter är svårsålda, måste detta rimligtvis trycka hela slaktsvinspriset. Särskilt då kotlett är viktig för slaktkroppskalkylen. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 53     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg       v 52     v 51     v 50       v 49      v 48    v 47      v 46
<12,15
 Ginsten Slakt              65 - 94,9    <12,40   12,75   12,75    12,75    12,75  12,75    12,75  
 11,70  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,70   11,70   11,70    11,70    11,70  11,70    11,70  
<10,95  KLS                               64 - 94,9     <11,50   12,05 <12,05   12,20     12,20  12,20  >12,20
 ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    <11,35   11,85   11,85 >11,85     11,70  11,70    11,70
<10,70  Swedish Meats          71 - 92,9      <11,20   11,80   11,95 >11,95     11,70  11,70    11,70  
<10,70  Skövde Slakteri          71 - 92,9     <11,20 <11,70 <11,85   11,95   >11,95  11,70    11,70  
<10,70  Alviksgården               fri viktvikt     <11,20   11,70   11,70   11,70      11,70  11,70    11,70
 ej satt  SLP                               70 - 86,9     <11,20   11,85   11,95 >11,95   >11,80  11,70    11,70    
 ej satt Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     <11,20   11,85   11,85 >11,85      11,70  11,70    11,70  
<10,70  Sydkött                          71 – 95       <11,20   11,70   11,70   11,70      11,70  11,70    11,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,02.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta       v 1     v 53     v 52    v 51     v 50
  
10,40
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr    8,60      8,60   <8,60    9,00    9,00   
 20,60  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr              <18,89   19,89  19,89  19,89  
 11,63 Österbottens Kött                70 – 86 kg      euro                  1,29   <1,29     1,31  >1,31  
 12,08 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro                 1,34     1,34   >1,34    1,29     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 22 december och är omräknade till skr enl eurokurs 9.02 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land            v 52       v 51       v 50       v 49       v 48      v 47       v 46       v 45  
 
 11,18
  Frankrike    <1,24  >1,249  >1,193 >1,180  >1,135    1,133   <1,132  >1,134   
  13,90   Tyskland       1,54    >1,54     >1,51   1,480     1,480    1,480     1,480    1,480   
>10,45   Belgien       >1,16    >1,15       1,09  <1,090     1,100    1,100     1,100  >1,100  
 <10,90    Italien          <1,21    1,295    1,295  <1,295  <1,353    1,355   >1,355    1,320  

Futurepriser
Futurepriserna 22 december i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån        v 52        v 51      v 50       v 49       v 48        v 47      v 46      v 45         v 44  
Jan     >1,486   >1,482  >1,469  >1,420   <1,379   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365
Feb     >1,496   >1,490  >1,489  >1,443   >1,417   >1,415  <1,359  <1,409  <1,412  
Mar     <1,494   >1,505  >1,481  >1,440   >1,424   >1,413  <1,398  <1,405   <1,420  
Apr        1,499   >1,499  >1,491  >1,448   >1,428   >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  
Maj     >1,498   >1,500  >1,496  >1,470   <1,459    >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  
Jun     >1,496     1,490  >1,490  >1,470   <1,456    >1,470  <1,447  >1,467  <1,450  
Juli       1,460      1,460  >1,460     1,430     1,430      1,430     1,430  <1,430  >1,450
Aug      1,438    <1,438  >1,450     1,430     1,430    <1,430   <1,440    1,450    1,450  
Sep     1,430     <1,430  >1,450     1,425     1,425      1,425   <1,425  <1,430    1,450  
Okt      1,415     <1,415  >1,430     1,415      1,415      1,415   <1,415    1,420  
Nov     1,415     <1,415     1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr   v 53    v 52   v 51   v 50   v 49   v 48  v 47
Swedish Meats           140 kg och över             <6,85   7,35   7,35   7,35  7, 35  7,35

Suggor, Norden
Danska suggpriset går ner 70 danska öre. Kurs 1.21.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr        v 1     v 53    v 52     v 51   v 50
<8,00  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg   6,80   >6,80    6,60  <7,30 <7,50

        
Valutor
Fredagar     i dag          v 52          v 51       v 50       v 49      v 48       v 47   
Pund       <12,888   >13,113   >13,048   >13,00  <12,74  <12,79  <12,85  
Dollar          <6,71        <6,78        >6,81     >6,76     <6,71    <6,91    <6,96   
Euro            >9,02        <8,99        >9,03      >8,98    <8,92    <8,96    <9,00  
Dansk           1,21          1,21           1,21      >1,21    <1,20       1,21    <1,21     
Norsk            1,09          1,09         <1,09      <1,10        1,11      1,11      1,11        
Yen              <6,45       >6,49         <6,47      <6,54     <6,56    <6,64      6,65     

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är fortsatt goda försäljningssiffror för julhandeln och inte minst skinka. Försäljningen sjunker säsongsmässigt efter jul av alla köttdetaljer. Charkprodukterna är de som brukar ha mest stabil efterfrågan. Skinkans del i kalkylen utgör 60 – 70 % och när den och kotlett och karré efterfrågas mindre går även slaktsvinspriset ned.
-Som en följd av den sämre kalkylen på den styckade grisen fortsätter slaktsvinspriset ned ytterligare 50 öre nästa vecka. Ca 10 000 grisar finns i slaktkön, som försvinner under helgveckorna. Vi slaktar ca 30 000 grisar per vecka de närmaste veckorna.
Ugglarp Slakteri, Tomas Olander: -Årets julförsäljning har varit mycket olika andra jular för Ugglarps del. Tidigare år har en del produkter ur ordinarie sortimentet sålts mindre ju närmare julen vi kommit, t ex skivat pålägg, där i vissa fall har försäljningen halverats. I år har det ordinarie sortimentet fortsatt säljas bra och i kväll kör vi t ex skivat pålägg till kl 22 p g a den stora efterfrågan. Dessa produkter ska ut i butikerna i morgon, julafton.
-Varför konsumtionen ser annorlunda ut i år, vet jag inte, men möjligtvis kan det ha med helgdagarnas läge på en fredag, lördag och söndag att göra, säger Tomas. Julprodukterna skinka, leverpastej och julkorvar har också gått bra och julskinkeförsäljningen har varit större än vanligt. Kotlett och karré är dock problemet .
Skövde Slakteri, Cato Gustafsson: -Antalet överstående slaktsvin är obetydligt till nästa vecka, men så är julhelgen också nästan som en normal vecka.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Alla köttprodukterna är slutsålda idag, så vi går in i mellandagarna med tomma lager. Från min horisont tycker jag att sänkningen av partipriset med 1 kr denna vecka var lite överilad. Försäljningen är bra även efter jul.
-Slaktkalkylen är tuff, men det är viktigt att hålla slaktsvinspriset uppe. Vi sänker därför endast 25 öre nästa vecka till 12,15 kr. Jag har en känsla av att det blir ont om grisar framöver. Att vi inte följer med storebror vid denna veckas och nästa veckas prissänkning beror på att vi lever vårt eget liv och jag har dessutom känslan att priset måste gå upp snart igen. Priserna i Danmark och Tyskland med oförändrat högt pris pekar på detta.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi styckar till kl 15 idag för att få fram det som är sålt för leverans t o m julafton, mest kotlett och revben. Det efterfrågas ganska mycket skinka även för leverans efter jul. Hos oss är skinkans vikt i kalkylen ca 60 %, så det är viktigt att skinkan är betald vid styckningen.
-Nästa vecka sänker vi övre gränsen i bäst betalda slaktvikt till 95 kg, eftersom vi kommer att sälja mer helfall. Då måste slaktkropparna väga mindre, än när vi styckar själva. Orsaken till förändringen är att vi är mer konkurrenskraftiga på att slakta än stycka. Slaktkostnaden är nu 1,90 kr per kg, vilket är lågt. Vår styckningskostnad är i nivå med andra styckares.
-Jag tror på en snar uppgång av både partipris och slaktsvinspris igen.
Snellmans, Tomas Gäddnäs: -Slaktkön är ca en vecka och vi slaktar i ikapp under januari. Snellmans inriktning är konsumentförpackat och smörgåsmat, så vi är inte så beroende av julskinkeförsäljningen. Preliminärt grundpris vecka 1 t o m 10 är 1,32 cent, plus minus 3 cent.
Danish Crown: Skinkhandeln står nu stilla, då förädlingsanläggningarna i många länder, bl a Italien, England och Tyskland, har extra många dagar stängt under julhelgen. En hel del skinka blir därför lagd i frysarna under de närmaste två veckorna. Detta gäller även bog och charkråvara, men efter nyår väntas bra efterfrågan, så optimismen är stor.
Baconmarknaden väntas bli god under januari. Utbudet blir stort, men normalt körs stora kampanjer under den tiden. Vi väntar oförändrad till svagt förbättrad marknad.
Japanska marknaden visar ökat intresse för utskeppning i februari, då safe-guardperioden avslutas 1 april. Försäljningen till de nya EU-länderna väntas fortsätta på god nivå efter nyår. Ryska marknaden är normalt svag i januari, men även här väntas en snabbare förbättring.
Enda osäkra faktorn är hur stor försäljningen blivit i Danmark senaste veckan p g a minskad tillgång under strejkperioden.
Totalt sett är utsikterna för början av nya året relativt goda. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Bis plus går ner 40 öre, bas 35, nyavvanda 80 och Krav 35 öre.
Klass, kr/kg              v 53        v 52      v 51         v 50     v 49       v 48        v 47     v 46     v 45
Bis Plus                   17,05      17,45    17,45       17,45   17,45   >17,45    17,40  17,40   17,40   
Bis                            16,30      16,70    16,70       16,70   16,70   >16,70    16,65  16,65   16,65  
Bas                           15,20     15,55    15,55       15,55   15,55   >15,55   15,50   15,50   15,50
Nyavvanda              34,45   >35,25    35,00      35,00    35,00   >35,00    34,85  34,85   34,85  
KRAV Bis Plus       24,05   <24,40  <24,85    <25,65 >25,80     25,70  >25,70   25,45  25,45  
KRAV Bis                23,30   <23,65  <24,10    <24,90  >25,05    24,95  >24,95   24,70  24,70      

KLS
KLS Smågris       <17,35     17,65    17,65      17,65     17,65    17,65   17,65    17,65   17,65     
Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt    >17,54    17,53      17,53   17,53  >17,53     17,50    17,50   >17,50
SwedeHam          ej satt    >16,80    16,77      16,77   16,77  >16,77     16,75  >16,75   >16,74
Vita                         ej satt    >15,67    15,64      15,63  >15,63   15,61     15,61   >15,61  >15,60
Ugglarp
Särklass               ej satt      17,45    17,45       17,45  >17,45  17,40    17,40     17,40    17,40  
Ugglarpsgrisen  ej satt       16,45     16,45      16,45  >16,45   16,40    16,40    16,40     16,40   
SLP
SLP Plus              ej satt      17,45   17, 45     >17,45  17,40   17,40     17,40    17,40     17,40
Dahlbergs
Särklass D           17,50      17,50    17,50       17,50  <17,50   17,40    17,45    17,45    17,45  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser är oförändrade. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr            v 53     v  52   v 51    v 50   v 49   v 48   v 47   v 46    v 45  
 
228  Basis 7 kg               189     <189   <199     202    202   202    202  >202  >201  
 403   Basis 30 kg             333    <333  >350     349    349   349    349   >349    341
 235   SPF+Myc 7 kg         194    <194  <204      207    207   207    207   >207    206
 409   SPF+Myc 30 kg       338    <338   >355      354    354   354    354     354    354
 239   SPF 7 kg                  198    <198   <208      211    211   211    211   >211    210
 414   SPF 30 kg                342    <342   >359      358    358   358   358      358    358   
 738   Økologi 30 kg          610   <610     623    >623  >596   587    587  >587    583  

Norsk Kjøtt. Kurs 1.10
462   25-kilos                     420    420      420   420   420   420   420    420   420   420  

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Bristen på smågrisar är fortsatt ca 4 000. Försäljning och anmälan är normal för jultiden.
Klass Bis försvinner nästa vecka, som vi berättat tidigare.

KLS: Brist på smågrisar i förmedlingen vecka 53. /LG

Nyheter
PMWS ingår i Agrias svinhälsoförsäkring från nyår
Från nyår omfattar Agrias svinhälsoförsäkring för suggbesättningar (försäkring 39) även skydd om besättningen får PMWS. 50 kr per avvand smågris utgår under 6 månader, om besättningen får sin hälsodeklaration indragen med anledning av sjukdomen. Ersättningen utgår således inte per drabbad smågris, utan för besättningens alla avvanda grisar under ett halvår.
Besättningar som redan drabbats, eller står under utredning omfattas inte förrän friskförklaring skett. Premien höjs med 1 kr till 19,50 kr per sugga och år.
-Premiehöjningen är rimlig och jag är mycket glad för att få in PMWS under svinhälsoförsäkringen, säger Svenska Djurhälsovårdens vd Jan-Erik Robertsson. Försäkringen har nu anpassats till de nya omständigheter som råder i svenska grisproduktionen.
-Begränsningen till 6 månader innebär press på djurägaren att göra vad som går för att komma till rätta med sjukdomen och Agrias införlivande av sjukdomen i försäkringen är ett tecken på att man litar på att vi har kontroll på sjukdomsläget, säger han.
Försäkringen betalas endast ut till smågrisbesättningar som drabbas. Smågrisuppfödaren får i sin tur reglera ev ersättning till den slaktsvinsuppfödare som tar emot smågrisar som drabbats av PMWS. /LG

13,13 kr/kg väntas bli EUs snittpris på slaktsvin första halvåret
Enligt EUs statistikbyrå Eurostat uppskattas slaktsvinspriset bli 137,61 euro per 100 kg 2004 (12,41 kr/kg), jämfört med 127,3 Euro 2003 (11,48). För 2005 är prognosen 138,91 euro (12,53), med 145,59 euro (13,13 kr/kg) för det första och andra kvartalet. Källa: Pig International.

Danska slakteriarbetarna vill ha tydlig ursprungsmärkning på köttet
De danska slakteriarbetarna ställer krav på tydlig ursprungsmärkning av griskött. Man uttalade kravet i samband med strejkerna vid de danska slakterierna förra veckan, som orsakades av att arbetstillfällen ska flyttas till östra Tyskland. Slakteriarbetarna sa att det lilla ynkliga “D” som de tyskförpackade produkterna märks med är otillräckligt.

Konsumtionen av kött har ökat 1 % i Finland
Köttkonsumtionen i Finland av nöt och gris ökar, medan den minskar för fjäderfä. Finska Gallups statistik t o m oktober 2004 visar att produktionen av kött totalt är oförändrad sedan i fjol, medan konsumtionen ökat 1 %. Grisproduktionen har ökat 1 % och konsumtionen har ökat 2 %. Nötköttsproduktionen har minskat 4 % och konsumtionen har ökat 3 %. Fjäderfäproduktionen har ökat 2 %, medan konsumtionen minskat 1 %. Både produktionen och konsumtionen av får har minskat, 4 resp 5 %.
Importen av griskött är 11,8 milj kg och exporten 33,1 milj kg. Källa: Finska Gallup.  

Hela EU analyserar livsmedel i Danmark
Dansk Zoonoscenter ska från 2005 assistera det Europeiska Födevare Sikkerheds Agentur, EFSA, med att analysera och rapportera data om sjukdomsframkallande smittämnen i matvaror från samtliga EUs 25 medlemsländer. EFSA har valt Dansk Zoonoscenter vid Danmarks Födevareforskning till att utarbeta årliga rapporter om europeisk matvarusäkerhet.
2003 tog EU ett nytt zoonosdirektiv, som bland annat ska etablera en gemensam grundlag för förbättring av matvarusäkerheten i alla EU-länderna. Den koordinerade övervakningen av matvarusäkerheten i medlemsländerna är ett led i införandet av direktivet. Det ska utgöra grundlag för att sammanlikna situationen i de olika medlemsländerna. Källa: Danmarks Födevareforskning. /Nils

Fler slakteriarbetare har gått ned i lön för att rädda jobben
Slakteriarbetarna vid det danska slakteriet Harboe Farm har accepterat en sänkning av lönen med 8 %, från 145 till 133 dkr. Detta för att rädda jobben kvar i Danmark. Antalet medarbetare har redan tidigare reducerats från 200 till 50 p g a utflyttning av verksamhet till Polen. Källa: LandbrugsAvisen.
Kommentar: För 14 dagar sedan erbjöd sig slakteriarbetare vid Tulip att sänka lönen för att rädda jobben. Men kolleger vid andra slakterier strejkade i protest. Avtalet revs och jobben flyttas till östra Tyskland enligt ursprungsplanen.
 
Salmonellafynd i norsk svinbesättning
Salmonella har hittats i en norsk uppförökningsbesättning. Salmonellatypen är samma som är vanlig hos fåglar och orsaken till smittan tros därför komma från fåglar.
Norge har lika god salmonellastatus inom grisproduktionen som Sverige. Källa: Norsvin.

Leveranser bredvid kostade 15 % i böter
En medlem i Danish Crown tvingas betala 15 % av värdet på sina slaktsvinsleveranser som han levererat till annat slakteri. När Danish Crown får tips om berevidleveranser, undersöks förhållandena och man kräver att gårdens revisor redovisar hur stor del av leveranserna som gått till annat slakteri. Källa: Danish Crown.

Strejkdrabbade danska grisar blir tunga svin till Tyskland
De strejker som drabbade Danish Crown förra veckan p g a lönediskussionerna vid enheten i Ringsted, medför tre dagars försenad slakt. En del av dessa grisar ska levereras till Tyskland som tungsvin.

Företagsnytt
Mafa säljer Skiolds kvarnar från 1 januari
Mafa tar över försäljningen i Sverige av Skiold Säbys kvarnutrustning från 1 januari. Agenturen innehas f n av Rotage Agri.
-Vi får nu ett ännu mer komplett program, från silor, krossar, kvarnar, rensmaskiner och blandare, säger Mats Andersson, Mafa. Stålskivekvarnen blir en ny produkt för oss, som finns i två storlekar SK 2500 och SK5000 med upp till 22 kW motor och fem ton malningskapacitet per timma.
-En del av vårt sortiment ersätts av Skiold, som vi nu satsar på, men vi kommer att ha våra tidigare produkter kvar, säger Mats. Vår starka sida är projektering av kompletta anläggningar för både lantbruk och industri. Där blir vi nu ännu starkare på svenska marknaden.
Skiold har haft stor framgång på andra marknader, när man samarbetat med konkurrerande företag med komplett produktprogram, skriver Skiold i ett pressmeddelande. Detta hoppas man på nu även i Sverige.
 
Generationsskifte i Turbovent och nytt bolag
Tre medarbetare tar över ledningen för danska Turbovent, när vd Preben Stær trappar ner något, men även ska ägna sig åt en ny verksamhet. Det är försäljningsdirektör Frank Sørensen, 53, som får ansvaret för inköp, försäljning och produktion, tekniska säljchefen Lasse Kiel Madsen, 28, som får ansvar för utveckling, försäljning och service, samt ekonomichef Anders Dideriksen, 50, får ansvar för ekonomi, administration och dotterföretag.
Samtidigt startar Turbovent ett nytt dotterbolag Turbovent Environment som ska arbeta med luftrening och borttagning av lukt från stallar. Preben Stæhr ska leda den utvecklingen, samt vara styrelseordförande för Turbovent-koncernen.
Turbovent har under många år arbetat med ventilation och under senare år även svarat för ventilationsprodukterna inom Funki. I Sverige representeras Funki av NOJ Serviceverkstad. /LG

Lantmännens foder billigare sedan 6 december
Lantmännen sänkte priserna på sina grisfoder 6 december. Färdigfoder gick ned med ca 2 öre och koncentrat med ca 5 öre.

Danska TiCan och polska PrimeFood inleder samarbete i Nove Sp
Det danska slakteriföretaget TiCan och det polska Prime Food inleder samarbete om köttförädling i Polen sista december. Det ska ske i ett gemensamt (50 – 50) företag, Nove Sp, som just avslutar ett köp av en ny modern förädlingsfabrik med kapacitet för 600 ton per vecka.
Fabriken ska främst producera kokta, rökta och torkade produkter, samt korv. Dessutom finns en betydande styckningskapacitet. Totalt klarar Nove 1 000 ton förädlade produkter per vecka, då inräknat de tidigare ägda anläggningarna hos sina moderbolag.
Försäljningen på den danska marknaden och övriga Skandinavien ska ske från ett nybildat bolag, Tican Foods A/S. TiCan fokuserar tillväxten av sin verksamhet till Öst-EU. Källa: Pressmeddelande, TiCan.
Läsarsynpunkter
Vad gör produktutvecklarna av kotlettraden och grishalsen?
Sedan 6 månader, har jag räknat ut, har slakterierna gnällt över dålig försäljning av kotlett och karré. Vad gör produktutvecklarna, dvs proffsen på det området, åt detta?
Något måste väl gå att göra för att öka försäljningen? Ett par förslag: Packa grillådor och sälj via internet. Frys och packa i lådor och sälj från frysboxar i Granngårdens 200 butiker.
Knut Göransson, Gösarp, Höganäs

God Jul!

önskar
vi på GRIS och @-GRIS

Kolla gärna på bilagan!

PS.
Har du tänkt på att om alla tar två skinkskivor på jultallriken i stället för en, då behöver vi dubbelt så många grisar!
Vilket bra grispris det skulle bli!!

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se