@-GRIS 30 december 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 1
Svenska slaktsvinspriserna är oförändrat låga, tyska oförändrat höga, Frankrike höjer, Norge sänker
Swedish Meats och flertalet privatslakteriers slaktsvinspris nästa vecka är oförändrat 10,70 kr och tyska priset är likaså oförändrat, men på  nivån 13,86 kr. Frankrike höjer till 11,34 och Norge sänker till 20,23 skr. Dahlbergs Slakteri anpassar nu sitt grispris till Swedish Meats-nivån, medan Ginsten ligger kvar med förra veckans pris på 12,15 kr. Partipriset är oförändrat.
Den stora prisskillnaden mellan svenska och tyska betalningen för slaktsvinen riskerar väcka exportörerna av levande grisar igen. Det måste vara frustrerande för grisuppfödarna att uppleva den stora skillnaden på endast några timmars transportavstånd.
Den gångna veckan har inte varit någon bra vecka försäljningsmässigt. De flesta slaktarna är överens om att konsumtionsmönstret varit annorlunda den gångna veckan, jämfört med julhelger med många helgdagar. Vi har tydligen ätit mindre julmat och mer traditionell mat den gångna veckan.
Men alla är också överens om att starten på 2005 är ovanligt gynnsam för grisnäringen, med mycket små lager av grisar i stallarna att slakta och likaså små lager av varor i kylar och frysar. Nu gäller det bara att få upp slaktsvinspriset så snart som möjligt. Många grisuppfödare tar sina strategiska beslut om framtiden så här års, när det gångna året kan summeras.

Tyska terminspriserna fortsatt höga, men har vikande tendens
Januaripriserna på futuremarknaden i Hannover har fallit tillbaka 2 cent, nära 20 öre, sedan 22 december och även februaripriserna har fallit något, medan priserna för mars och april är i stort sett oförändrade. Maj har närmast upptendens.
Priserna fortsätter således ligga på hög nivå. I går låg slutpriset för januariterminerna på nära 13,20 och toppmånaden maj på nära 13,50 kr. I måndags var dock priserna uppe i nära 13,50 vid dagens slut för januari, och under mycket livlig handel, innan de började vika i mitten av veckan. Toppriset var nära 13,55 kr. Det såldes mellan två och tre gånger mera griskött på terminsmarknaden i måndags, än under vanliga veckor. Alltså till dessa höga priser.
Varför dessa höga priser och varför denna livliga handel under just januari, som brukar vara grisuppfödarnas skräckmånad, undandrar sig min bedömning. Det kan vara spekulation med i bilden, men uppenbart är ändå att någon tror på den prisnivån. 13,50 kr kan dock vara den smärtgräns som gjorde att nivån sjönk under resten av veckan.  
Att notera är också att kontantpriset i Tyskland är oförändrat 13,86 för tredje veckan i rad, efter prisuppgången vecka 51. Franska priset höjdes under veckan ca nära 20 öre.

Fortsatt dollarförsvagning väntas 2005
Dollarn har fortsatt nedåt och står i sitt lägsta värde sedan 8 år och ligger i dag på 6,60 kr. De flesta bedömare väntar fortsatt dollarfall under 2005. Föreningssparbankens bedömning i dag är att dollarn ska ligga runt nivån 6,50 kr under kvartal 1.
Den starkt dollarberoende japanska yenen fortsätter också att falla och står rekordlågt mot euron. Snart kommer japanerna att köpa griskött från EU igen och då inte minst från Danmark. Det tullskydd som Japan har, Safe Guard, upphör 1 april, men affärerna kommer igång långt tidigare och grisköttet börjar skeppas iväg redan under februari. Den glädje som finns över ökad lönsam export av griskött till Japan, grumlas således av allt ogynnsammare växelkurs. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 1.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 1     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg       v 53      v 52     v 51     v 50       v 49      v 48    v 47   
 12,15
 Ginsten Slakt              65 - 94,9    <12,15  <12,40   12,75   12,75    12,75    12,75  12,75  
<10,70  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,70    11,70   11,70   11,70    11,70    11,70  11,70
 10,95  KLS                               64 - 94,9    <10,95  <11,50   12,05 <12,05   12,20     12,20  12,20  
 ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    <10,70  <11,35   11,85   11,85 >11,85     11,70  11,70
 10,70  Swedish Meats           73 - 94,9     <10,70  <11,20   11,80   11,95 >11,95     11,70  11,70   
 ej satt  Skövde Slakteri          75 - 94,9     <10,70  <11,20 <11,70 <11,85   11,95   >11,95  11,70  
 10,70  Alviksgården               fri viktvikt     <10,70  <11,20   11,70   11,70   11,70      11,70  11,70   
 ej satt  SLP                               70 - 89,9    <10,95  <11,20   11,85   11,95 >11,95   >11,80  11,70   
 10,70 Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9    <10,70  <11,20   11,85   11,85 >11,85      11,70  11,70   
 10,70  Sydkött                          71 – 95      <10,70  <11,20   11,70   11,70   11,70      11,70  11,70  

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,00.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta        v 1     v 53     v 52    v 51     v 50
  
10,40
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr     8,60      8,60   <8,60    9,00    9,00   
<20,23  Norsk Kjött                     55,1 – 71,0 kg        nkr <18,39  <18,89   19,89  19,89  19,89  
<11,52 Österbottens Kött                70 – 86 kg      euro  <1,28     1,29   <1,29     1,31  >1,31  
 12,06 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro    1,34     1,34     1,34   >1,34    1,29     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 29 december och är omräknade till skr enl eurokurs 9.00 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land           v 53     v 52       v 51       v 50       v 49       v 48      v 47       v 46       v 45  
 
 11,34
  Frankrike   >1,26  <1,24  >1,249  >1,193 >1,180  >1,135    1,133   <1,132    >1,134   
  13,86   Tyskland      1,54    1,54    >1,54     >1,51   1,480     1,480    1,480     1,480      1,480   
>10,45   Belgien       1,16  >1,16    >1,15      1,09  <1,090     1,100    1,100     1,100   >1,100  
 <10,90    Italien          1,21  <1,21    1,295    1,295  <1,295  <1,353    1,355   >1,355     1,320  

Futurepriser
Futurepriserna 29 december i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån       v 53        v 52        v 51      v 50       v 49       v 48        v 47      v 46      v 45         v 44  
Jan    <1,466   >1,486   >1,482  >1,469  >1,420   <1,379   >1,384  <1,352  <1,355  <1,365
Feb    <1,485  >1,496   >1,490  >1,489  >1,443   >1,417   >1,415  <1,359  <1,409  <1,412  
Mar    <1,490  <1,494   >1,505  >1,481  >1,440   >1,424   >1,413  <1,398  <1,405   <1,420  
Apr     <1,490    1,499   >1,499  >1,491  >1,448   >1,428   >1,410  <1,409  >1,412   <1,410  
Maj     >1,499  >1,498   >1,500  >1,496  >1,470   <1,459    >1,465  <1,446  >1,455  <1,450  
Jun     <1,492  >1,496     1,490  >1,490  >1,470   <1,456    >1,470  <1,447  >1,467  <1,450  
Juli     <1,450    1,460     1,460  >1,460     1,430     1,430      1,430     1,430  <1,430  >1,450
Aug    <1,428     1,438  <1,438  >1,450     1,430     1,430    <1,430   <1,440    1,450    1,450  
Sep    <1,425     1,430  <1,430  >1,450     1,425     1,425      1,425   <1,425  <1,430    1,450  
Okt      <1,405    1,415  <1,415  >1,430     1,415      1,415      1,415   <1,415    1,420  
Nov     <1,390    1,415  <1,415     1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr     v 1     v 53    v 52   v 51   v 50   v 49   v 48  v 47
Swedish Meats       140 kg och över   6,35  <6,35  <6,85   7,35   7,35   7,35  7, 35  7,35

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta   v 1     v 53    v 52     v 51   v 50
  8,00  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg      dkr   6,80   >6,80    6,60  <7,30 <7,50
 3,25  Österbottens Kött             fria vikter          euro   0,36
        
Valutor
Fredagar     i dag          v 53       v 52          v 51       v 50       v 49      v 48       v 47   
Pund       <12,678   <12,888   >13,113   >13,048   >13,00  <12,74  <12,79  <12,85  
Dollar          <6,60        <6,71        <6,78        >6,81     >6,76     <6,71    <6,91    <6,96   
Euro            <9,00        >9,02        <8,99        >9,03      >8,98    <8,92    <8,96    <9,00  
Dansk           1,21          1,21          1,21           1,21      >1,21    <1,20       1,21    <1,21     
Norsk            1,09          1,09          1,09         <1,09      <1,10        1,11      1,11      1,11        
Yen              <6,37        <6,45       >6,49         <6,47      <6,54     <6,56    <6,64      6,65     

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknaden är typisk för perioden efter jul, med svag efterfrågan på köttprodukter. Vi exporterar nu mycket skinka via Danish Crown, som säljer bl a till Italien. Danish Crown-samarbetet fungerar bra. Detta gör att vi får ut bättre priser för exporterat kött än vad vi får i Sverige, eftersom prisnivån är högre i Europa.
-Det låga svenska slaktsvinspriset beror helt på den låga prisnivån för griskött i Sverige. Att prisnivån är så låg i Sverige, skyller jag på den starka svenska detaljhandeln.
-Det ser mörkt ut just nu med slaktsvinspriset, men det ser bättre ut längre fram, bl a enligt danska prognoser. Så småningom kommer även exporten till Japan snart igång.
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Vi har sålt bra med julskinka, men när jag besöker butiker efter helgen, förefaller det som handeln har skinka kvar att sälja. Det är naturligtvis ingen vetenskaplig studie, men jag tror konsumtionen varit något annorlunda under julhelgen i år, med mindre julmat och mer traditionell mat efter jul. Det har ju varit färre dagar för  familjerna att träffas.
-Vi har mindre mängd produkter i frysarna i år än tidigare år, men inte tomt, som en del rapporterar. Vi kanske har bättre priskurrage? Att vi har produkter kvar kan ju innebära att vi varit för dyra, funderar Thomas. Men man ska inte sälja till varje pris, bara för att få tomt i frysarna. Då sjunker prisnivån.
-Marknaden efter nyår väntas följa traditionen och det är viktigt att hantera skinkan på bra sätt, den betyder mycket för kalkylen. Vi skivar mycket skinka, så vår egen förbrukning är stor.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden har hårdnat betydligt och det är trögt med att få ut goda priser. En möjlig förklaring är att konsumenterna inte äter så mycket griskött vid nyår, utan väljer andra produkter efter all julmat. Jag väntar bättre efterfrågan på grisköttprodukter efter nyår,
Dahlbergs Slakteri, Per-Olof Dahlberg: -Marknaden är avslagen med låg efterfrågan, men även slakten är mindre. Vi satsar nu på början av nästa år.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Marknaden är väldigt lugn, med mycket liten efterfrågan på varor. Att vi inte sett det normala suget efter julhelgen kan bero på att det inte är så många helgdagar med ledighet, då folk äter tillsammans.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi har inga slaktköer och inga fryslager i år vid nyår, vi är nästan nollade. I fjol hade vi 2 500 grisar i slaktkö och 20 ton varor i frysen. Det känns som om vi får en bra start på 2005.
Österbottens Kött, Marcus Skullbacka: -Det är mycket lugnt för grisköttförsäljningen, man vi väntar bättre marknad efter nyår. Redan i slutet av den här veckan ser vi förbättring av försäljningen.  /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Bisnoteringen utgår och uppgår i bas.
Klass, kr/kg               v 1      v 53        v 52      v 51         v 50     v 49       v 48        v 47     v 46
Bis Plus                <16,35    17,05      17,45    17,45       17,45   17,45   >17,45    17,40  17,40
Bis                            utgår    16,30      16,70    16,70       16,70   16,70   >16,70    16,65  16,65  
Bas                        <15,10    15,20     15,55    15,55       15,55   15,55   >15,55   15,50   15,50  
Nyavvanda            <32,90    34,45   >35,25    35,00      35,00    35,00   >35,00    34,85  34,85  
KRAV Bis Plus     <23,65    24,05   <24,40  <24,85    <25,65 >25,80     25,70  >25,70   25,45  
KRAV Bis              <22,90    23,30   <23,65  <24,10    <24,90  >25,05    24,95  >24,95   24,70       

KLS
KLS Smågris      ej satt  <17,35     17,65    17,65      17,65     17,65    17,65   17,65    17,65

Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt  <17,23    >17,54    17,53      17,53   17,53  >17,53     17,50    17,50   >17,50
SwedeHam        ej satt  <16,50    >16,80    16,77      16,77   16,77  >16,77     16,75  >16,75   >16,74
Vita                       ej satt  <15,39    >15,67    15,64      15,63  >15,63   15,61     15,61   >15,61  >15,60

Ugglarp
Särklass              ej satt  <17,05      17,45    17,45       17,45  >17,45  17,40    17,40     17,40    17,40  
Ugglarpsgrisen  ej satt  <16,05       16,45     16,45      16,45  >16,45   16,40    16,40    16,40     16,40   

SLP
SLP Plus             ej satt  <17,25      17,45   17, 45     >17,45  17,40   17,40     17,40    17,40     17,40

Dahlbergs
Särklass D         ej satt    17,50      17,50    17,50       17,50  <17,50   17,40    17,45    17,45    17,45  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser är oförändrade. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr           v 1   v 53    v  52   v 51    v 50   v 49   v 48   v 47   v 46    v 45  
 
228  Basis 7 kg            189    189   <189   <199     202    202   202    202  >202  >201  
 403   Basis 30 kg          333   333    <333  >350     349    349   349    349   >349    341
 235   SPF+Myc 7 k         194   194    <194  <204     207    207   207    207   >207    206
 409   SPF+Myc 30 kg    338   338    <338   >355    354    354   354    354     354    354
 239   SPF 7 kg               198   198    <198   <208     211    211   211    211   >211    210
 414   SPF 30 kg             342   342    <342   >359    358    358   358   358      358    358   
 738   Økologi 30 kg       610   610    <610     623  >623  >596   587    587  >587    583  

Norsk Kjøtt. Kurs 1.10
462   25-kilos                 420   420    420      420   420   420   420   420    420   420   420  

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Balanskalkylen är reviderad för den lägre prisnivån på slaktgrisarna. Även förmedlingskostnader och div kostnader har justerats. För detaljer, se Swedish Meats hemsida.
-Underskottet på smågrisar är 8 000 till nästa vecka. Nyanmälan av smågrisar är låg och försäljningen hög.  Den låga nyanmälan kan bero på helgerna,  /LG

Nyheter
Danmark vill ha liberalare regler för slaktsvinsproduktion
Slaktsvinsproduktionen i Danmark har blivit så kapitalkrävande, så att unga lantbrukare i stället satsar på smågrisproduktion. Alla dessa smågrisar kan inte födas upp i Danmark, utan exporteras i hög utsträckning till Tyskland. Därmed exporteras arbetstillfällen och värdetillväxt, säger Lindhart B Nielsen, Landsudvalget for Svin, i ett nyårsuttalande.
-Orsaken till de höga kostnaderna för slaktsvinsproduktion är det stora kravet på mark för gödselspridning. Myndigheterna måste införa liberalare regler, så att slaktsvinsproduktionen attraherar unga lantbrukare, säger han. Källa: Nyårsuttalande, Landsudvalget for Svin.  /LG

Norsvin exporterade 223 avelsgrisar till Island
Före jul flögs 223 avelsgrisar från Norge till Island. Säljare är Norsvin och köpare den isländska grisföreningen IPPA, som i sin tur distribuerar grisarna till 12 – 13 svinfarmer på ön, som producerar 75 000 slaktsvin per år.
IPPA har sedan ett antal år ett avelsavtal med Norsvin för förnyelse av avelsbasen, vilket lett till en betydande ökning av den inhemska grisproduktionen. Källa: Norsvin. /LG

Ny utgåva av Fass Vet
Fass Vet är boken om alla djurmediciner. Där finns bl a information om mediciners verksamhetsätt, doser och ev biverkningar. Boken är veterinärernas viktigaste hjälpmedel när de skriver recept, men den finns även tillgänglig för dig som är djurskötare.
Det finns även en internetportal, fass.se, som innehåller samtliga läkemedelstexter ur Fass, Patient-Fass och Fass Vet. I den nya upplagan finns även information om läkemedlens påverkan på miljön, samt information om doping. Vill du köpa boken är adressen fass@lif.se. Priset är 173 kr. /LG

Rekordförsäljning i Norge tömde inte frysarna
Norska köttbranschen räknar med att det blev rekordförsäljning av mat till julbordet i år, men trots detta är det mycket kött i frysarna till efter jul. Norge besväras nämligen av ett stort överskott på griskött, som hotar grisnäringens lönsamhet.
Till jul såldes t ex 5 000 ton revbensspjäll och 2 500 ton pinnkött, traditionell och nödvändig julmat på alla norskars julbord. 11 % mer torkade och saltade fårspjäll såldes i år än i fjol. Källa Kjøttbransjens Landsforbund. /LG

90 % av danska grisköttet exporteras, men framgångarna hotas
Nästan 90 % av den danska produktionen av griskött går nu på export till 130 länder. Grissektorn exporterar för 25 miljarder dkr och ger arbete åt 50 000 personer.
Danmark är föregångsland inom grisproduktionen, men vi hotas hela tiden av konkurrentländer och vi måste fortsätta bli konkurrenskraftigare, bl a genom strategiska uppköp av företag och genom allianser. Det säger Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen i ett nyårsuttalande.
Hotet finns bl a i dansk debatts navelskådande och de starkt stigande arbetslönerna, säger han. Danska lönerna har gått upp 50 % på 10 år, medan konkurrentländernas löner endast ökat 36 %. Ändå har vi genom rationaliseringar hållit ställningarna.
-Vi får inte låta dansk grisnäring sättas under en ostkupa, där vi inte kan utvecklas, utan får åse att utländsk mat väller in i landet, producerad av djur i länder med väsentligt lägre djurvälfärd än i Danmark, säger han. Källa: Nyårsuttalande, Danske Slagterier. /LG

Företagsnytt
Swedish Meats varslar 51 i Kristianstad
Som ett led i Swedish Meats rationaliseringsprogram, samt p g a väntad minskad slakt under 2005, varslas 50 kollektivanställda och 1 tjänsteman i Kristianstad. Det är hygienavdelningens verksamhet som läggs ut på entreprenad.
Hygienutveckling AB, som blir entreprenör, behöver dock anställa en del av de varslade. Källa: Pressmeddelande. /LG

Lännen blir ensamägare till Finska Foder från 1 januari
Kemira GrowHow Oyj säljer sina 12,14 % av aktierna i Suomen Rehu, dvs Finska Foder, till Lännen Tehtaat plc per 31 december. Lännen blir därmed ensam ägare till Finska Foder. Kemira renodlar nu sin verksamhet till handelsgödsel, relaterade kemiska produkter och bl a foderfosfater.
Finska Foder omsätter 190 milj euro och har 325 anställda. Verksamhetsområdet är Finland, Sverige, Ryssland och de baltiska staterna. Källa: Pressmeddelande. /LG

Atria har köpt Valga i Estland
Atria köpte idag hela aktiestocken i AS Valga Lihatööstus i Estland. Affären bekräftas slutgiltigt när Konkurrensverket godkänner företagsarrangemanget. Konkurrensverkets utlåtande väntas bli klart i januari 2005.
AS Valga Lihatööstus är det näst största företaget inom nöt- och grisköttsförädlingen i Estland. Valgas marknadsandel på de estniska köttmarknaderna uppgår till ca 15 % och dess produkter säljs i de mest betydande detaljhandelskedjorna i Estland. Valga innehar dessutom en stark position i Lettland och har bl.a. kontrakt med Rimi-kedjan och Citymarket i Lettland.
Valga privatiserades 1994 har sedan dess varit framgångsrikt och vinstgivande. 2003 uppgick Valgas omsättning till 20,9 milj euro och resultatet efter skatt var 527.000 euro. Källa: Pressmeddelande. /LG

Agenda
Framtidens grisproduktion - är det något för dig? 26 januari i Eslöv
En uppföljning av grisdagen i Jönköping hålls på hotell Sten Stenssons i Eslöv 26 januari. Temat är Framtidens grisproduktion - är det något för dig? Framtida råvarubehovet ur svenskt och internationellt perspektiv diskuteras, liksom finansiering, spannmålens förädlingsvärde och driftsledning. Exempel på samverkan mellan grannars växtodling och grisproduktion redovisas.
Ett ytterligare uppföljningsmöte ska hållas i februari vid Alnarp.
Arrangörer är LRF i Skåne och Skånes grisproducenter. Mer info och anmälan: conny.nasstrom@lrf.se, 0413-559020. /LG

Gott Nytt År!


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se