@-GRIS 28 januari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) för 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du även kan skicka andra meddelanden till.

Grispriserna vecka 5
Tyska slaktsvinspriserna steg 80 öre på en vecka, danska suggpriset upp igen nästan 50 öre på måndag
Tyska slaktsvinspriserna föll kraftigt för drygt en vecka sedan, men återhämtade sig redan denna vecka och mer därtill. Priset har gått upp drygt 80 öre sedan förra torsdagen. Danish Crown sa förra veckan att man inte trodde på någon långvarig nedgång i Europa och nu visar marknaden att prognosen var rätt. Priserna har gått upp något även i Frankrike, medan de är oförändrade i Italien och Belgien.
Danska suggpriset går upp nästan 50 öre på måndag, efter det tidigare fallet på 60 öre. Danska slaktsvinspriset ligger dock oförändrat på 8,40 dkr, 10,40 skr, men det ska bli intressant att se vad som händer nästa vecka eller om fjorton dagar.
I Sverige har alla slakterier oförändrade grispriser, utom Swedish Meats för kravgrisar, som går upp 50 öre. Finländska Österbottens Kött, som inte brukar ändra priserna i onödan, sänker dock på måndag med 2 cent, ca 18 öre, men Stefan Saaristo säger att tilltron till bra priser framöver är orubbad. Den tröga försäljningen under januari har tvingat fram en anpassning till marknaden.
Futurepriserna i Tyskland har också fortsatt upp, nu för tredje veckan i rad och detta gäller för alla årets månader. Det handlar även nu om 10 – 20 öre, med undantag för t ex juli med 30 öre och oktober 35 öre.

Vändningen har kommit
En stark tro på bättre priser finns bland svenska slakterier (sedan länge) och i dag säger Johan Andersson, Swedish Meats, att han tror att vändningen kommit i och med den stora prisuppgången i Tyskland. Alla rapporterar bra försäljning  av griskött och Tommy Ögren, Skövde Slakteri, noterar en vändning även för den tidigare så här års trögsålda kotletten.
Kampanjer för griskött rullar nu igång, som ersättning för nötkött. Det är stor brist på nötkött och priset stiger. Enbart Swedish Meats signal om 3 kr per kilo mer till producenterna för i praktiken allt nötkött, kommer att stimulera konsumenternas intresse att äta mer griskött vid måltiderna.
Även restaurangerna spås sätta fler grisrätter på menyn, eftersom nötköttsrätterna blir dyrare. Gå på krogen och förbeställ en lyxig kötträtt av gris (för den finns kanske inte på den ordinarie menyn) och lobba redan nu för grisköttet som bra och god restaurangmat! Då ligger du steget före i trenderna och krögaren kommer att tacka dig för tipset. Just så gjorde vi här på GRIS förra lördagen, när vi hade personalfest. Både vi och krögaren hade väldigt trevligt och han var tacksam för våra tips.
Som extra info till krögaren kan du nämna att galamiddagen vid kocktävlingen Bocuse d´Or i Frankrike i veckan (världsmästerskapet i kokkonst), för 1 400 prominenta och matkunniga gäster, bestod av helstekt kotlettrad av gris. Dansk, men i Sverige blir det ännu godare med svensk, om upplevelsen ska omfatta alla sinnen!  
Vi har sagt det tidigare, flera gånger, men många slaktare tycker julhandeln var lite annorlunda med kort konsumtionstopp och lägre försäljning i mellandagarna och som en följd av detta mer kvar på hyllorna och mindre behov av påfyllning under januari. Det var således en på många sätt svart julhelg, inte bara på siffrorna i almanackan, med för slakterierna lägre försäljning. Särskilt om vi räknar in kompletteringsköpen efter helgerna. Något att titta på till nästa lika svarta julhelg i almanackan. Den ser ungefär likadan ut som i fjol med färre röda dagar än vanligt. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 5.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
  V 5     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg        v 4        v 3        v 2       v 1        v 53  
 11,90
 Ginsten Slakt              65 - 94,9   <11,90   12,15   12,15   12,15   <12,15
 10,95  KLS                               64 - 94,9     10,95   10,95   10,95   10,95  <10,95
 ej satt SLP                               70 - 89,9     10,70   10,70 <10,70   10,95   <10,95
  10,70  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9     10,70   10,70   10,70   10,70  <10,70  
 10,70  Swedish Meats           73 - 94,9     10,70   10,70    10,70   10,70   <10,70  
 10,70  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     10,70   10,70    10,70   10,70     11,70
 10,70  Skövde Slakteri          75 - 94,9      10,70   10,70    10,70   10,70   <10,70
 10,70  Alviksgården               fri viktvikt      10,70   10,70    10,70   10,70   <10,70
 10,70 Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     10,70    10,70    10,70   10,70   <10,70
 10,70  Ystad Slakteri AB        71 – 95       10,70    10,70    10,70   10,70   <10,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta        v5       v 4        v 3       v 2    
  
10,40
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr    8,40   <8,40      8,60     8,60  
 20,21  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr  18,38   18,38  <18,38  18,39
<11,86 Österbottens Kött             74,5 – 80 kg      euro   1,29      1,31      1,31  >1,31  
 12,16 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro   1,34     1,34      1,34    1,34

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 27 januari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land            v 4       v 3        v 2        v 1      v 53     v 52      v 51   
  
>9,80
  Frankrike   >1,08  <1,07   <1,09    <1,16   >1,26  <1,24  >1,249
>13,15   Tyskland   >1,45  <1,36   <1,40    <1,43     1,54     1,54    >1,54
    9,35   Belgien       1,03     1,03   <1,03    <1,12     1,16  >1,16    >1,15   
    9,35    Italien          1,03   <1,03   <1,10    <1,17     1,21   <1,21    1,295  

Futurepriser
Futurepriserna 27 januari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 5          v 4           v 2           v 1        v 53        v 52        v 51  
Jan                      >1,406    <1,404    <1,419   <1,466   >1,486   >1,482
Feb     >1,505    >1,499    >1,491    <1,461   <1,485   >1,496   >1,490  
Mar     >1,533     >1,520   >1,500    <1,476   <1,490   <1,494   >1,505
Apr      >1,530    >1,518    >1,510    <1,484   <1,490     1,499   >1,499
Maj     >1,545     >1,522    >1,510    <1,490  >1,499   >1,498   >1,500  
Jun     >1,543     >1,520    >1,510    <1,490  <1,492   >1,496     1,490
Juli     >1,510     >1,482    >1,478    <1,448  <1,450      1,460     1,460  
Aug    >1,500     >1,480    >1,450       1,428  <1,428      1,438   <1,438  
Sep   >1,460     >1,450     >1,426    <1,410   <1,425      1,430   <1,430
Okt    >1,460     >1,420     >1,400    <1,390   <1,405      1,415   <1,415  
Nov   >1,450     >1,430     >1,400       1,390   <1,390      1,415   <1,415  
Dec   >1,425     >1,416     >1,390       1,380

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr     v 5      v 4      v 3      v 2     v 1     v 53
Swedish Meats       140 kg och över   6,35   6,35   6,35    6,35  6,35  <6,35  
Ugglarps Slakteri    57 – 59 %             7,10    

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta       v 5         v 4       v 3     v 2     v 1  
  7,50  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr  >6,20    <5,80  <6,30   6,80   6,80
 3,25  Österbottens Kött          Fria vikter, 59 %  euro    0,36       0,36    0,36   0,36   0,36
 4,25  Snellmans                     Klass E                 euro    0,47          
    
Valutor
Fredagar     i dag       v   4         v 3         v 2         v 1        v 53       v 52  
Pund         >13,15    13,05   >12,91  >12,88  <12,67   <12,88   >13,11
Dollar          >6,97    >6,97     <6,90    >6,86     <6,60      <6,71    <6,78
Euro            >9,08      9,05      <9,05    >9,06    <9,00      >9,02    <8,99
Dansk        >1,22       1,21        1,21      1,21       1,21        1,21       1,21   
Norsk           1,10       1,10      >1,10      1,09       1,09        1,09       1,09
Yen             >6,75    >6,72      >6,69     >6,56    <6,37      <6,45    >6,49  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -De europeiska grispriserna har stabiliserats och vänt uppåt, vilket förbättrat möjligheterna för svenska grispriset. Jag är mer positiv om grispriserna den här veckan än förra. Stigande grispriser i Tyskland och höjda suggpriser i Danmark är ett gott tecken. Men det är fortsatt pressade priser på skinka i Sverige.
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Vi har inga problem med försäljningen av något sortiment av grisköttet, men det beror på att slakten för närvarande är för liten i förhållande till behovet.  
SLP, Peter Johansson: -Grisköttmarknaden är god. Priserna på nöt stiger, vilket är positivt för efterfrågan på griskött. Köttinköparna är tuffa i förhandlingarna och vill ha ner priserna. ICA har som bekant lovat prissänkningar på många varor och inte minst grisköttet. Samtidigt vill man ha ökad vinst. Man vill ta upp priskriget mot lågpriskedjorna. Inköparna gör allt mindre skillnad på svenskt och importerat. Det är nog det vi har att inrikta oss på framöver. Efterfrågan på smågrisar är stor.
Skövde Slakteri, Tommy Ögren: -Marknaden ser ljusare ut nu än förra veckan, framför allt för vissa detaljer. Kotlett, karré och skinka har varit svårast att sälja till bra priser, men även här syns ljusningar. Senaste dagarna har priserna i Tyskland vänt för kotlett och nya prishöjningar är aviserade för nästa vecka. Tyska priserna har stor betydelse för de svenska.  
-Exporten av feta produkter går bra och särskilt till England, där priserna är goda. För leverans till Asien, Korea, är också priserna bättre och det är i alla fall inga sämre priser än vi kan få ut i Sverige. Exporten av halsbit, hals och småfläsk går bra.
-Benfri lägg säljs bra just nu till goda priser, jämfört med normalt. Butikerna har aktiviteter i slutet på månaden när konsumenterna söker billig mat innan ny lön kommer. Normalt går dessa produkter till charkråvara för lägre priser, men även charkråvaran betalas ganska bra.  
-Charkförsäljningen är också relativt god, utan pristryck från de stora giganterna på marknaden.
-Nötkött efterfrågas och stiger i pris och är bristvara i många länder. Österrike har rena guldpriserna. Det är till fördel för grisköttet. Även på restaurangerna kommer grisköttet nu in på matsedeln, eftersom nötköttet blir så dyrt.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är relativt bra och gäller alla produkter. Äntligen kom vändningen av grispriserna i Tyskland, det visar att jag hade rätt som försökte hålla grispriset uppe, även om vi inte orkade ända fram. Vi är för små och utan stora ekonomiska muskler. Vår styrka är dock låga omkostnader, vi har inga dyra anläggningar och vi gör mycket ideellt arbete och vi har ägare som jobbar heltid.
Ystad Slakteri AB, Tom Hansson: -Första veckan som slakteriägare började bra. Jag är riktigt nöjd. Jag har leverantörerna kvar, mycket låga slaktkostnader och en personal som ställer upp till hundra procent för att det ska gå bra för vårt slakteri i fortsättningen. Och jag har sålt allt vi slaktar även nästa vecka.
-Alla varnar mig för helfallsmarknaden, säger Tom, men jag har konstaterat att det finns kunder vill ha helfall och att det är allt färre slakterier som säljer helfall till dessa styckare. Vi slaktade 2 000 grisar den första veckan, nästa vecka blir det 2 100 grisar. Fortsätter trenden, blir det kanske inga slakterier mer än vi som säljer helfall.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Marknadssituationen är fortsatt trög efter julen och vi sänker grispriset 2 cent, ca 18 öre. Men jag vill understryka att det inte är någon lågkonjunktur som gör att vi sänker priserna. Jag tror på en stabil marknad framöver.
-Vårt största problem är brist på smågrisar. Vi behöver fler smågrisproducenter och bättre tekniska resultat i finländsk smågrisproduktion. Vi ligger på 18 – 19 avvanda smågrisar i snitt och detta kan förbättras. Sämsta fjärdedelen bland danska smågrisproducenter har samma resultat som genomsnittet i finsk smågrisproduktion. Vår största utmaning 2005 blir därför att dels stimulera byggandet av fler smågrisstallar, men framför allt att öka effektiviteten i de befintliga besättningarna. En tredje väg är att värva fler smågrisproducenter till vårt slakteri.  
Danish Crown: Skinkmarknaden avslutade veckan med i stort sett oförändrade priser, men med bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Efterfrågan på bog och charkråvara är också lite bättre och prisfallet har upphört. De sålda volymerna är dock ännu inte tillbaka på normal nivå.
Baconmarknaden i England är stabil och prisnivån väntas vara oförändrad under februari. Efterfrågan på griskött från de centraleuropeiska länderna håller på att förbättras och även Ryssland börjar visa ökat köpintresse efter den lugna tiden efter jul.
Japan efterfrågar produkter för leverans efter safeguardperiodens slut 1 april. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriserna är oförändrade nästa vecka.
Klass, kr/kg           v 5           v 4          v 3           v 2         v 1      v 53        v 52     v 51  
Bis Plus                15,90    15,90   <15,90    <16,05  <16,35    17,05     17,45    17,45   
Bas                        14,65    14,65   <14,65    <14,80  <15,10    15,20     15,55    15,55
Nyavvanda            32,05    32,05   <31,95   <32,25  <32,90    34,45   >35,25    35,00   
KRAV Bis Plus     22,95    22,95   <23,05   <23,35  <23,65    24,05   <24,40  <24,85
KRAV Bis              22,25    22,25   <22,35   <22,65  <22,90    23,30   <23,65  <24,10  

KLS Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget fortsatt 5 kr.
KLS Smågris      16,20     16,20   <16,20   <16,35  <17,00  <17,35     17,65    17,65   

Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt   16,00  <16,00 <16,14    <16,54  <17,23    >17,54    17,53    
SwedeHam        ej satt   14,76  <14,76 <14,89    <15,26  <16,50    >16,80    16,77    
Vita                       ej satt   13,72  <13,72  <13,84    <14,18  <15,39    >15,67    15,64   

Ugglarp
Särklass               16.05   16,05  <16,05   16,35   <16,35  <17,05      17,45    17,45    
Ugglarpsgrisen   15,05   15,05  <15,05  15,35   <15,35  <16,05       16,45     16,45   

SLP
SLP Plus              ej satt  15,95  <15,95  <16,05   <16,35  <17,25      17,45   17, 45    

Dahlbergs
Särklass D           15,95  15,95  <15,95  <16,10   <16,40    17,50      17,50    17,50     

Smågrispriser,  Norden
           
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser sänks. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr           v 5       v 4        v 3      v 2   v 1   v 53    v  52   v 51      v 50  
 
225  Basis 7 kg          >186   <185    >190     189   189    189   <189   <199     202  
 393   Basis 30 kg        <325  <326     >334     333   333   333    <333  >350     349
 231   SPF+Myc 7 k       >191  <190     >195     194   194   194    <194  <204     207  
 399   SPF+Myc 30 kg  <330   <331     >339     338   338   338    <338   >355    354   
 236   SPF 7 kg             >195   <194     >199     198   198   198    <198   <208     211  
 404   SPF 30 kg           <334   <335     >343     342   342   342    <342   >359    358   
 747   Økologi 30 kg     >618   <605     >611     610   610   610    <610     623  >623  

          Norsk Kjøtt. Kurs 1.10
462   25-kilos                  420     420       420     420    420    420    420      420     420   

          Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*     62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar nästa vecka är 13 000. Nyanmälan och försäljning balanserar, varför underskottet fortsätter.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Det är fortsatt brist i förmedlingen till nästa vecka och marknadstillägget är 5 kr. /LG
Ugglarps Slakteri, Thomas Olander: -Vi har underskott på smågrisar i förmedlingen nästa vecka. Vi har inget marknadstillägg,men ligger 15 öre över Swedish Meats. /LG

Nyheter
Swedish Meats var inte intresserade av att köpa Sydkött
När Sydkött fick ekonomiska problem och senare gick i konkurs, trodde väl alla att Swedish Meats skulle vara först att knacka på dörren för att köpa och lägga ned. Men så var det inte. Det säger både Swedish Meats vd Peter Rasztar och ordföranden Sören Kvantenå. De och många andra inom SM har under senaste året sagt att det finns för många slaktare och styckare på svenska marknaden.
-Nej, att köpa Sydkött var inte intressant för oss, säger Peter. Sydkött hade inga kunder som var intressanta för oss, Köttkunderna har också varit Sydkötts problem, menar han.
-Jag tror affären med Tom Hansson var uppgjord redan i tidigt skede, säger Sören Kvantenå. Vi ska f ö inte bara köpa fler djur, de ska säljas också. Alla slakterier har ambitionen att inte sälja helfall. Helfall är en tuff marknad.
Beträffande samarbete med andra slakterier säger Sören och Peter:
-Vi för kontinuerliga samtal med många slakterier, för att hitta bra lösningar, säger Sören Kvantenå. Det i dagens Land omtalade mötet med KLS skulle hållas för 14 dagar sedan och skulle handla om synergieffekter och om hur marknaden ser ut. Nu blev mötet inställt och ny dag är inte utsatt. Bollen ligger hos KLS.
-Enligt vad KLS själva säger, har man diskussion med fler slakterier, säger Sören. Man säger nog inte allt till oss och inte vi allt till dem. I övrigt har vi öppna och ärliga diskussioner med  varandra och kommer att fortsätta med det. Vi har tidigare även diskuterat med Ugglarp och SLP om samarbete.      
Vi bidar tiden, säger Sören, och jag har sagt tidigare att det kommer att hända något framåt våren.
-Vi för dialog med olika slakterier fortlöpande, säger Peter Rasztar. Beträffande KLS ligger diskussionerna hos förtroendemännen. Själva jobbar vi på med rationaliseringarna. Vi ska vara 3 500 anställda om två år, mot 4 000 nu. När vi började rationaliseringarna var vi 5 850 personer. Swedish Meats går bättre nu, men inte tillräckligt bra.
Swedish Meats har revisionsmöte 11 februari och publicerar sin årsredovisning 14 februari.
Kommentarer från nya Ystad Slakteri AB, se marknadskommentarerna. /LG

Danska grisar transporteras genom Sverige sedan två månader
Sedan mer än två månader transporteras grisar från Danmark till Bornholm och Baltikum via Sverige. Grisarna till och från Bornholm körs via Öresundsbron till Ystad och grisarna till Baltikum lämnar Sverige via färja över Östersjön. Det berättar Kurt Jensen, transportteknisk chef vid SPF-sällskapet, Danmark.
-Tidsvinsten är betydande vid transport genom Sverige i stället för färja hela vägen, eller transport via Tyskland. Det är bra både för grisarna och ur kostnadssynpunkt, säger han.   
Det var mycket upprörda känslor både bland svenska grisuppfödare och veterinärer när Danmark ville köra grisarna den närmare och snabbare vägen genom Sverige, i stället för att ta färja till Bornholm. Sverige lyckades förhindra transporterna en tid, men nu är de alltså igång. /LG

Grisproducenternas ordförande har bytt slakteri, från Skövde till Swedish Meats
Sveriges Grisproducenters ordförande Lars Hultström levererar sedan årsskiftet de 10 000 årsgrisarna från bolaget Blackstabys Gris AB till Swedish Meats. Grisarna gick tidigare till Skövde Slakteri. De 8 000 slaktgrisarna från besättningen vid Fors Säteri går även i fortsättningen till Dalsjöfors Slakteri.
-Vi kunde inte hänga med vid budgivningen helt enkelt, säger Skövde Slakteris huvudägare Tommy Ögren, som en kommentar till att han förlorat Lars Hultström som leverantör av 10 000 grisar. Marginalerna är inte sådana i branschen.
-Lars brukar uttala kritik mot Swedish Meats för dålig betalningsförmåga. Det kan han inte göra längre, för nu vet han vad Swedish Meats i verkligheten betalar. Han har nog högre grispris nu efter nyår än vad han hade före nyår, kommenterar Tommy.
-Bra nyhet, säger Swedish Meats vd Peter Rasztar. Jag visste att diskussioner pågått, men har inte hört resultatet förrän du ringde, säger han. Några detaljer om affären har jag inte.
-Den som har en vara att sälja, vill också ha bra betalt för den, kommenterar AB Dalsjöfors Slakteris vd Per-Åke Larsson. Vi kunde till slut sy ihop en överenskommelse om fortsatta leveranser av grisarna från Fors Säteri. Det är vi glada för. /LG

Olika smittkällor i de två norska salmonellabesättningarna
En norsk uppförökningsbesättning fick salmonella, strax efter fick en besättning som får grisar från uppförökningsbesättningen också salmonella. Nu visar analyser att bakterierna inte är identiska. Det är inte troligt att smittkällan är gemensam, säger de veterinära myndigheterna. Källa: Mattillsynet. /LG

EU har godkänt dansk skatt på fosfor i foder
EU har sagt ja till en skatt i Danmark på fosfor i foder. Med skatten hoppas man användningen av fosfor i djurfodren ska minskas och algväxten i sjöar och vattendrag bli mindre. Lantbrukarna kompenseras med 700 dkr lägre egendomsskatt, som även lantbrukare utan djurproduktion får. Källa: Miljöministeriet./LG

Frankrike vann, Norge kom tvåa och Danmark trea i kocktävlingen Bocuse d´Or.
Frankrike vann visserligen, men en norsk kock kom tvåa och en dansk trea i världsmästerskapet i kokkonst, Bocuse d´Or, som hölls i Lyon i Frankrike. Vid den stora galafesten som följde för 1 400 prominenta gäster serverades svinekam, dvs helstekt kotlettrad av gris, levererad av Danish Crown. Källa: Danish Crown. /LG

Redan 19 fall i år av BSE i Tyskland
Under 2004 konstaterades 65 fall av galna kosjukan i Tyskland. 2003 var de 54 och 2002 var de 106. Redan innan januari 2005 är slut, har 19 fall av BSE registrerats. Faran är således långt ifrån över.   

Även stora gårdar i Danmark samverkar för att bli större
Även i Danmark samarbetar stora jordbruk för att bli än större och effektivare. Ägarna av Halsted kloster och Söllestedgård startade 1 januari samarbete i Lantbrukssällskapet I/S. 1 200 hektar odlas nu gemensamt. Maskin- och arbetskostnaderna kan skäras ner, vilket man anser viktigt på en ekonomiskt osäker marknad. Företaget blir också konkurrenskraftigare i andra avseenden. Kvalitén på spannmålen kan hållas hög, Spannmålen kan säljas till bl a grisuppfödare.
I bolaget finns även en naturplan för att säkra godsmiljön och för att säkra omgivningens förväntningar på natur och miljö i framtiden. Källa: MaskinBladet /Nils

Norska tb för januari hälften mot för ett år sedan
Norsvins kalkyler över grisproduktionen visar att tb per årssugga är 6 900 nkr för integrerad besättning och 3 500 för specialiserad småbrisbesättning. Slaktsvinsproduktionens tb är 127 nkr per slaktgris. Det är ca hälften jämfört med januari i fjol och det går snabbast utför för smågrisproducenterna. Smågrisen har gått ned med 180 nkr och grisköttpriset med 3,34 nkr på ett år. Orsaken är stor överproduktion på griskött. Källa: Norsvin. /LG

Grisproduktionen i Norge ökade 7 % i fjol, försäljningen 2 %
2004 ökade grisköttproduktionen i Norge 7 %, men försäljningen endast 2. Inkl importen ger detta ett överskott på 5 200 ton. Exporten blev 3 400 ton och fryslagren har ökat 1 800 ton. 2 300 ton griskött låg i norska frysarna vid nyår. Källa: Norsvin. /LG

Axfood genomför aggressiva prissänkningar
Axfood ska genomföra aggressiva prissänkningar inom samtliga sina butikskedjor. Vd Mats Jansson tror att lågpristrenden tvingar konkurrenter att lägga ned butiker i Sverige och andra länder.
-Större integration mellan partihandel och detaljhandel, effektivare inköpsrutiner och prissänkningar ska bidra till Axfoods ökade vinstmarginal, sa Mats vid ett analytikermöte idag och hänvisade till hur bl a brittiska Tesco arbetar.
 –Det blir ett antal champions i varje land, resonerade Mats, och spådde omfattande strukturomvandling inom detaljhandeln. Det kommer att gynna Axfood.
Han trodde bl a att ett antal Icabutiker inte kommer att orka och nämnde att Coop har ”gigantiska problem”. Källa: Dagens Handel. /LG

Svinpest i Ryssland
Svinpest har utbrutit i den ryska regionen Vladimir, enligt Itar-Tass. Fler än 200 grisar har avlivats, men fler är att vänta. Källa: Danska och svenska tidningar.
Företagsnytt
Sveaverken med Rotage Agri övertar agenturen för President kvarnar och blandare i Sverige och Finland
President har bytt generalagent i Sverige, från Mafa till Sveaverken och dess dotterbolag Rotage Agri i Kvänum. Eftersom Simia tillhör Sveaverken, kommer även Simia att sälja President. Samtidigt har Sveaverken fått uppdraget att sälja President i Finland.
Helt nyligen övertog Mafa agenturen för Skiolds malnings och blandningsutrustning i Sverige. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Tidigare hade Rotage Agri Skiold-agenturen. Det som skett senaste tiden är således att man bytt agenturer med varandra. /LG

Sveaverken, med Simia, på plats i Katrineholm 1 februari
Flyttlassen går nu för fullt till Katrineholm, där Sveaverkens olika avdelningar, Simia och Forkesta ska vara på plats 1 februari. Från samma datum är alla företagen Sveaverken Agri AB, Sveaverken Odin AB och Simia AB en enda juridisk enhet med namnet Sveaverken AB. Namnen Sveaverken Agri och Sveaverken Odin kommer inte att användas. Rotage Agri påverkas inte av förändringarna, utan fortsätter som fristående enhet i Kvänum. Källa: Pressmeddelande.
 
Jessica Sandberg ny produktionsrådgivare i Södra Sverige
Jessica Sandberg har anställts inom LRF Konsult som produktionsrådgivare inom smågrisproduktionen och kommer huvudsakligen att ha verksamhetsområde i västra Skåne och södra Halland. Hon har tidigare arbetat som förman och kursansvarig på Sveriges Svincenter i Svalöv. Jessica börjar 31 januari. Källa: LRF Konsult. /LG

Biofeed godkänt utan tidsbegränsning
Enzymet Biofeed, som tillverkas av danska Novo Nordiska, är sedan en tid godkänt till slaktsvin och suggor utan tidsbegränsning. Rekommenderad inblandning per kg helfoder är 500 – 1 000 FYT till smågrisar och slaktsvin och 750 – 1 000 FYT till suggor. Minsta inblandning är 250 FYT till smågrisar och slaktsvin samt 750 till suggor. Källa: Jordbruksverket
Kommentar: Enzymet  används i foderblandningar med mer än 0,25 % fytinbundet fosfor för att göra P mer lösligt i fodret och mängden P mindre i gödseln. /Nils

Fler än 74 000 besökte Agromek
Agromek 2005 i Messecenter Herning förra veckan hade 74 234 besökare, vilket är ett bra resultat med hänsyn till strukturförändringarna inom jordbruket. 10 740 var utländska besökare, vilket är i nivå med tidigare år. De kom från 69 länder, bl a 3 082 från Tyskland, 1 880 från Norge, 1 838 från Sverige och 689 från Polen.
-De många utländska besökarna understryker Agromeks ställning som en betydande exportutställning,  säger Hans Sørensen, utställningskommitténs ordförande. /LG

DLG ska arrangera lantbruksutställning i Ryssland
Tyska bondeorgansiationen DLG och statsägda ryska utställningsföretaget GAO WC ska arrangera lantbruksutställningar tillsammans. DLG arrangerar bl a EuroTier och Agritechnica och är medarrangör i en utställning i Kina. GAO WC arrangerar lantbruksutställningen Golden Autumn i hjärtat av Moskva.
Man ska använda varandras erfarenheter och anordna en utställning med namn AgriRussia. Den europeiska sammanslutningen av maskinfabrikanter, VDMA, ska vara med och sponsra utställningen. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Redan tidigare arrangerar holländska VIV utställningar i Ryssland. I fjol höll tyska DLG och holländska VIV var sin utställning i Kina, med mindre än två veckors mellanrum. /LG

Agenda
Lantmästardagen 10 februari på Alnarp
10 februari hålls lantmästardagen på Alnarp. Temat är Framtiden för svensk Produktion. Bland talarna är Peter Rasztar, Swedish Meats, Mats Eriksson, BM Agri AB, som bl a mäklar spannmål och ger rådgivning, Per Nilsson, lantbrukare utanför Enköping och ledamot av LRFs förbundsstyrelse, samt Ingvar Persson, mjölkbonde utanför Vallsta och ledamot i Svensk Mjölk. /LG

VIV Europé i Utrecht flyttas till 16 – 18 maj 2006
Utställningen för animalieproduktion i Utrecht i november, VIV Europé, är flyttad till 16 – 18 maj 2006. Utställarna önskar få spridning av utställningarna under året. /LG

Grisutställning i Moskva 1 – 3 juni 2005
Den snabba utvecklingen av animalieproduktionen i Ryssland just nu, medför att nästa VIV Russia tidigareläggs och arrangeras redan 1 – 3 juni 2005, i stället för i maj 2006, som tidigare annonserats. Mässan arrangeras av VIV i Holland i samarbete med ryska Asti Group. Källa: Pressmeddelande. /LG

Näring till grisar, temamöte 15 mars i Danmark
15 mars hålls ett temamöte om näring till grisar, bl a senaste forskning om kolhyddrater, E-vitamin, bioaktiva ämnen, våtfoder och fosfor, samt stråförkortningsmedlens inverkan på reproduktionen.
Klassiska uppfattningen är att kolhydrater försörjer grisen med energi, men senare tiders forskning visar att kolhydrater modulerar matsmältningen och upptagningen av näringen. De förhindrar även patogena mikroorganismer att etablera sig. Kolhydrater kan även användas till att styra upptagningen av näring hos suggor. Mer info: Tove.Borsting@agrsci.dk

Milautställningen hålls 9 – 10 februari
Mila hålls i mässhallarna i Malmö 9 – 10 februari. Mässan hålls för lant- och skogsbrukare, mycket med fokus på hästar och mässan är öppen även för konsumenter. Både mjölkdjur, köttdjur, hästar och grisar visas. /LG

Agromeks utställare kallas till möte i Kolding
Utställarna vid Agromek 2005 kallas till möte på Scandic i Kolding 4 mars för att diskutera den nya utställningstidpunkten i början av december 2006, som ska bli Agromeks permanenta utställningstid i fortsättningen. Ändringen av tidpunkten har lett till reaktioner bland utställarna, varför utställningsledningen vill diskutera ändringen på ett utställarmöte. Källa: Kallelse från Agromek. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se