@-GRIS 4 februari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) för 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du även kan skicka andra meddelanden till.

Grispriserna vecka 6
Svensk prishöjning på slaktgrisar rycker närmare
Tyska slaktsvinspriserna fortsätter stiga, futurepriserna likaså, danska slaktsvinspriset höjs 20 danska öre på måndag, tyskarna köper mycket charkråvara och pressar upp danska suggpriset ytterligare 40 danska öre, t o m Norge höjer slaktsvinspriset 50 norska öre. I Sverige säljs allt som slaktas och det är stor brist på grisar vid en del slakterier. Det är rena grisjakten vid en del slakterier, för att hitta grisar att slakta för att de ska kunna försörja sina kunder med griskött.
Däremot är prisnivån på grisköttet ännu för lågt, men en prishöjning rycker med stor sannolikhet närmare. Nästa vecka är ett tips, som många slaktare vill se bli verklighet.
Det tyska grispriset har gått upp 3 cent, drygt 25 öre, och terminspriserna lika mycket eller ännu mer vissa månader. Det har nu varit fyra månader i rad med stabil prisökning varje månad för terminspriserna i Tyskland. Både franska och belgiska kontantpriserna har gått upp, medan italienska är något nedåt.
Ingen svensk slaktare rapporterar några problem att sälja några produkter just nu, inte ens kotlett, som varit sorgebarnet hela hösten och vintern. Nu kan vi notera att danskarna rapporterar stigande intresse för kotlett i Tyskland. Kotlett är liksom skinkan en produkt som har stor betydelse för slaktsvinspriset. Går det bra att sälja de ädla och dyra delarna, då blir slaktkalkylen snabbt bättre och grispriset stiger.
Vi ska också notera att dollarn stiger så sakta och nu är över 7 kr igen. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 6.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
  V 6     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg         v 5          v 4        v 3        v 2       v 1        v 53  
 11,90
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      11,90   <11,90   12,15    12,15   12,15   <12,15
 10,95  KLS                               64 - 94,9      10,95     10,95   10,95    10,95   10,95   <10,95
 ej satt SLP                               70 – 94,9    10,70      10,70   10,70  <10,70   10,95   <10,95
  10,70  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9     10,70      10,70   10,70    10,70   10,70    <10,70  
 10,70  Swedish Meats           73 - 94,9     10,70      10,70   10,70    10,70   10,70   <10,70  
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     10,70      10,70   10,70    10,70   10,70      11,70
 10,70  Skövde Slakteri          75 - 94,9      10,70      10,70   10,70    10,70   10,70    <10,70
 10,70  Alviksgården               fri viktvikt      10,70      10,70   10,70    10,70   10,70    <10,70
ej satt Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     10,70      10,70   10,70    10,70   10,70    <10,70
ej satt  Ystad Slakteri AB        71 – 95       10,70      10,70   10,70    10,70   10,70    <10,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta         v 6         v5       v 4         v 3       v 2    
>
10,40
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr    >8,60     8,40   <8,40      8,60     8,60  
>20,76  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr  >18,88   18,38  18,38  <18,38   18,39
 11,86 Österbottens Kött             74,5 – 80 kg      euro     1,29      1,29     1,31      1,31   >1,31  
 12,16 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,34      1,34     1,34      1,34    1,34

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 3 februari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 5      v 4         v 3        v 2        v 1      v 53     v 52      v 51   
  
>9,80
  Frankrike   >1,17  >1,08    <1,07    <1,09    <1,16   >1,26  <1,24    >1,24
>13,15   Tyskland   >1,47  >1,45    <1,36    <1,40    <1,43     1,54     1,54    >1,54
    9,35   Belgien     >1,06     1,03      1,03    <1,03    <1,12     1,16   >1,16   >1,15   
    9,35    Italien        <1,02     1,03    <1,03    <1,10    <1,17     1,21   <1,21     1,29  

Futurepriser
Futurepriserna 3 februari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 6         v 5          v 4           v 2           v 1        v 53        v 52        v 51  
Feb     >1,535   >1,505    >1,499    >1,491    <1,461   <1,485   >1,496   >1,490  
Mar     >1,557   >1,533     >1,520   >1,500    <1,476   <1,490   <1,494   >1,505
Apr      >1,561   >1,530    >1,518    >1,510    <1,484   <1,490     1,499   >1,499
Maj     >1,563    >1,545    >1,522    >1,510    <1,490  >1,499   >1,498   >1,500  
Jun     >1,570   >1,543     >1,520    >1,510    <1,490  <1,492   >1,496     1,490
Juli     >1,537   >1,510     >1,482    >1,478    <1,448  <1,450      1,460     1,460  
Aug    >1,549   >1,500     >1,480    >1,450       1,428  <1,428      1,438   <1,438  
Sep    >1,519   >1,460     >1,450    >1,426    <1,410   <1,425      1,430   <1,430
Okt       1,460    >1,460     >1,420    >1,400    <1,390   <1,405      1,415   <1,415  
Nov    >1,465   >1,450     >1,430     >1,400       1,390   <1,390      1,415   <1,415  
Dec   >1,450    >1,425     >1,416     >1,390       1,380

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr      v 6       v 5      v 4      v 3      v 2     v 1     v 53
Swedish Meats       140 kg och över   6,35     6,35    6,35    6,35    6,35   6,35  <6,35  
Ugglarps Slakteri    57 – 59 %             7,10     7,10    

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta         v 6         v 5         v 4       v 3
>8,00  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >6,60    >6,20    <5,80  <6,30
 3,25  Österbottens Kött          Fria vikter, 59 %  euro      0,36      0,36       0,36    0,36
 4,25  Snellmans                     Klass E                 euro      0,47      0,47          
    
Valutor
Fredagar     i dag          v 5      v   4         v 3         v 2          v 1        v 53       v 52  
Pund         >13,18   >13,15    13,05   >12,91  >12,88  <12,67   <12,88   >13,11
Dollar          >7,01     >6,97    >6,97     <6,90     >6,86     <6,60      <6,71    <6,78
Euro              9,08     >9,08       9,05      <9,05    >9,06     <9,00      >9,02    <8,99
Dansk           1,22    >1,22        1,21        1,21       1,21       1,21        1,21       1,21   
Norsk            1,10      1,10        1,10      >1,10       1,09       1,09        1,09       1,09
Yen              <6,71    >6,75     >6,72      >6,69     >6,56     <6,37      <6,45    >6,49  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknadssituationen fortsätter förbättras, sedan tre veckor. Det som återstår för en höjning av slaktsvinspriset är att få upp grisköttspriserna. Slakten är i balans, inga överstående grisar trycker.
-93 % av det kött som säljs i detaljhandeln är svenskt. Trycket från importen är liten. Den internationella marknaden, som övergripande styr även svenska grispriset, stärks. Nu är det priskurraget hos de svenska aktörerna som det hänger på om grispriset kan höjas, säger Johan.
-Vi är för många som konkurrerar på svenska marknaden och tävlar om att få sälja, till för låga priser. Hela branschen måste ta sig samman och få upp priserna.
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Försäljningssituationen är gynnsam för griskött. En jämförelse med februari i fjol visar visar betydligt bättre sug i marknaden i år. Vi har inga överskott på några produktkategorier. Förklaringen är fortsatt för litet antal grisar att slakta, och vi ringer runt för att ragga slaktgrisar.
-Vi har inte vid något tillfälle, sedan jag kom till Ugglarps för två år sedan, haft så små fryslager. De är alltför små för att klara beredskapen när någon produkt sticker i väg i försäljning.
-En del av våra kunder jobbar nu mer med gris än med nöt p g a nötbristen. Exporten fungerar bra. Det som exporteras f n är halsbit, lever, hjärta och tunga.
Skövde Slakteri, Cato Gustafsson: -Marknaden efterfrågar allt griskött, vi har inga problemprodukter. Den stora bristen på nötkött ger också draghjälp åt grisköttet. Märkena Gudruns och Solbergs ökar försäljningen. Vad som behövs är mer slakt. Vi jobbar på att få fler leverantörer efter förlusten av storproducenten Lars Hultströms Blackstaby-besättning (10 000 årsgrisar) och är på god väg.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är god, det är lätt att sälja alla produkter och priserna är någorlunda. Jag hoppas och tror på höjt partipris nästa vecka.
Danish Crown: Efterfrågan på skinka har under veckan varit bättre och priserna har kunnat höjas. Även efterfrågan på bog och charkråvara förbättrades, särskilt på tyska marknaden, och prishöjningar har kunnat genomföras.
Baconmarknaden var oförändrad. Priserna har stigit på kotlett i Tyskland och Holland, vilket är ett tecken på högre priser kanske i mars.
Efterfrågan på produkter i de centraleuropeiska länderna och Ryssland är nu tillbaka på nivån före jul. Handeln är livlig och priserna svagt stigande. Japanska marknaden är oförändrad /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriserna går upp 5 öre, 10 för Krav.
Klass, kr/kg              v 6         v 5         v 4          v 3           v 2         v 1      v 53        v 52     v 51  
Bis Plus               >15,95    15,90    15,90   <15,90    <16,05  <16,35    17,05     17,45    17,45   
Bas                       >14,70    14,65    14,65   <14,65    <14,80  <15,10    15,20     15,55    15,55
Nyavvanda           >32,10    32,05    32,05   <31,95   <32,25  <32,90    34,45   >35,25    35,00   
KRAV Bis Plus    >23,05    22,95    22,95   <23,05   <23,35  <23,65    24,05   <24,40  <24,85
KRAV Bis              >22,35   22,25     22,25   <22,35   <22,65  <22,90    23,30   <23,65  <24,10  

KLS Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget fortsatt 5 kr.
KLS Smågris        16,20    16,20     16,20   <16,20   <16,35  <17,00  <17,35     17,65    17,65   

Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt  16,00   16,00  <16,00 <16,14    <16,54  <17,23    >17,54    17,53    
SwedeHam          ej satt  14,76   14,76  <14,76 <14,89    <15,26  <16,50    >16,80    16,77    
Vita                         ej satt  14,76   13,72  <13,72  <13,84    <14,18  <15,39    >15,67    15,64   

Ugglarp
Särklass               16,05  16.05   16,05  <16,05   16,35   <16,35  <17,05      17,45    17,45    
Ugglarpsgrisen   15,05  15,05   15,05  <15,05  15,35   <15,35  <16,05       16,45     16,45   

SLP
SLP Plus            ej satt  >16,30  15,95  <15,95  <16,05   <16,35  <17,25      17,45   17, 45    

Dahlbergs
Särklass D        ej satt    15,95  15,95  <15,95  <16,10   <16,40    17,50      17,50    17,50     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser höjs. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr           v 6       v 5       v 4        v 3      v 2   v 1   v 53    v  52   v 51      v 50  
228   Basis 7 kg          >189   >186   <185    >190     189   189    189   <189   <199     202  
403   Basis 30 kg       >333    <325   <326     >334     333   333   333    <333  >350     349
234   SPF+Myc 7 k      >194    >191   <190     >195     194   194   194    <194  <204     207  
409   SPF+Myc 30 kg >338    <330    <331     >339     338   338   338    <338   >355    354   
239   SPF 7 kg            >198     >195   <194     >199     198   198   198    <198   <208     211  
414   SPF 30 kg          >342     <334   <335     >343     342   342   342    <342   >359    358   
755   Økologi 30 kg    >624    >618    <605     >611     610   610   610    <610     623  >623  

Norsk Kjøtt. Smågrispriset går upp. Kurs 1.10
462   25-kilos               >440      420     420       420     420    420    420    420      420     420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*    62        62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar har minskat till 11 000 nästa vecka.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist i förmedlingen vecka 6.
Ugglarps Slakteri, Erik Hult: -Bristen i förmedlingen är f n 800 grisar. Enligt prognosen väntas balans om två, tre veckor. /LG


Nyheter
Privatägda slakterierna ökade slakten 10,3 % i fjol och KLS 4,7 %, men Swedish Meats minskade 4,1 %
Swedish Meats minskade sin grisslakt 4,1 % i fjol, jämfört med 2003, och minskade sin andel av svenska grisslakten från 62,1 % 2003 till 57,8 % 2004. Samtliga privatslakterier som vi har med i vår noteringslista i @-GRIS har ökat slakten, likaså KLS.
2004 slaktades 3 362 841 grisar i Sverige, jämfört med 3 304 939 under 2003. Det är en ökning med 57 092 grisar. De privatägda slakterierna och KLS har tagit hand om hela den ökade grisproduktionen. Dessutom har man plockat av Swedish Meats ytterligare grisar. Swedish Meats minskade slakten med 83 733 grisar 2004.
Dahlbergs Slakteri ökade 37,2 % (och har en markandsandel på 3,3 %), Dalsjöfors ökade 54,2 % (marknadsandel 1,3 %), Ginsten Slakteri ökade 25 % (1,6 %), Skövde Slakteri ökade 6,3 % ( 7,2 %), Alviksgården ökade 8 % (1,3 %), Sydkött 3,3 % ( 3,3 %), Ugglarps 4,6 % (5,1 %) och största privatslakteriet SLP 6,9 % (med en marknadsandel på 9,0 %). KLS ökade 4,7 % och har en marknadsandel på 6,9 %.
Det är givetvis lättare att öka många procent utifrån en liten slaktandel. De reella talen är intressantare, här är 2004 års slaktsiffror, 2003 inom parentes: Swedish Meats 1 944 071 (2 027 834), Dahlbergs 109 812 (80 037), Dalsjöfors 42 478 (27 543), Ginsten 53 573 (42 862), Skövde Slakteri 243 006 (228 543), Alviksgården 42 733 (39 573), Sydkött 109 593 (106 076), Ugglarps 172 717 (165 141), SLP 304 334 (284 702), KLS 232 273 (221 834).
Ser vi på den symbolladdade andelen kooperativ kontra privatslakt, så går det fortsatt utför med den kooperativa. Swedish Meats och KLS har tillsammans 64,9 % och privatslakten har drygt 35 %, inkl småslakterier. Men KLS håller ställningen och t o m ökar, medan Swedish Meats svarar för minskningen. 2003 var förhållandet 68,8 % kooperativ slakt och 31,2 privatslakt. Det har således skett en kraftig förändring under 2004.
Störste procentvinnaren 2004 är Siljans Chark, som ökat 690 % från 3 072 grisar till 24 269 och har nu 0,7 % av marknaden.
Kommentar: I fjol hade slakterierna 57 900 grisar fler än året innan att slåss om, men i år väntas grisproduktionen minska. Då är det ännu tuffare att slåss om grisarna. Swedish Meats allt bättre ekonomi innebär också hårdare motstånd mot att släppa från sig slaktgrisar, vilket bl a uppmärksammade överköp av producenter vittnar om.
När du läser siffrorna, tänk på att viss legoslakt förekommer. Slaktade grisar vid ett visst slakteri, behöver inte vara helt överensstämmande med antalet inköpta grisar. Källa: Kött- och Charkföretagen och Jordbruksverket. /LG

Ingen ökning av antalet grisar i Danmark, men statistiken visar + 3,4
Antalet grisar i Danmark har ökat med 3,4 % vid svinräkningen 1 januari, jämfört med ifjol samma tid. Orsaken är dock överstående grisar p g a strejken vid Danish Crowns slakterier före årsskiftet. Efter en korrigering för överstående grisar är ökningen endast 0,3 %. Alltså praktiskt taget ingen ökning alls.
Antalet dräktiga suggor ligger dock under fjolårssiffran med 2,4 %. Men tar man hänsyn till den stigande produktiviteten i smågrisproduktionen, blir även det väntande antalet smågrisar i stort sett oförändrat.  Och därmed det väntade antalet grisar att slakta. /LG

Svensk-finska avelsarbetet försenat
-Det svensk-finska avelsarbetet mellan QG och FinnPig skulle ha varit igång i höstas, men har blivit försenat. Vi hoppas komma igång under de närmaste månaderna, säger P G Lindh, FinnPig. Konceptet ligger dock fast, men de finländska myndigheterna vill granska hälsoriskerna noga innan vi får slå samman grispopulationerna i de båda länderna.
Det är de vita raserna, yorkshire och lantras, som ska samordnas för att bli två populationer i stället för fyra. Därmed bör avelsarbetet i det större underlaget gå snabbare. /LG

Två nya fall av PMWS, nu 18 i Sverige
Ytterligare två fall av PMWS är konstaterade, båda i Skåne och i satellitbesättningar från samma nav. Sammanlagda antalet är nu 18. Båda nu konstaterade besättningarna har varit misstänkta en tid. Samtidigt har likaså 18 fall friskförklarats, vilket är ett ljus i mörkret.
-Mönstret i de nu drabbade besättningarna är samma som i tidigare konstaterade besättningar, säger Per Wallgren, SVA. Tajta system med hög intensitet, djur som flyttas bakåt i systemen. Vår rekommendation är att hålla strikt på svenska modellen.
-Vi måste bygga stallar med mer utrymme att ta hand om grisar, säger Per. 20 grisningsboxar och 20 tillväxtboxar är optimalt på ritningen, men inte om något oförutsett inträffar. Det är dyrt med sjukdomar och därför måste vi bygga stallar som är optimala ur ekonomisk synvinkel. Vi måste räkna med att grisar inte alltid är friska.
-En positiv nyhet är att smittade besättningar kunnat bli friska genom att svälta ut PMWS-smittan. Vi har haft den möjligheten om en arbetshypotes och den fungerar, säger Per Wallgren. /LG

Danskt byggnation världens dyraste, inköpsring startar
Det är 50 % dyrare att bygga i Danmark än i England, konstaterar det engelska företaget EC Harris i en artikel i Politiken. Det är nästan samma resultat som danska Konkurrencesstyrelsen räknade fram i fjol. För att mota kostnaderna har ett antal byggfirmor startat inköpsföreningen Bygind, som importerar byggmaterial till priser långt under vad grossisterna erbjuder. Källa: Danmarks Radio. /LG

Semineringarna i Norge ökade 4,2 % i fjol
Semineringarna i Norge stannade 2004 på en ökning med 4,2 %. Vissa månader var ökningen från 2003 både 11, 12 och 13 %, men minskade på hösten och i december minus 3,9 %. Källa: Norsvin.
Kommentar: Den norska produktionen i förhållande till konsumtionen tål inga ökningar alls. P g a det höga inhemska grispriset på den reglerade marknaden, är export av griskött extremt dyrbart. Norge har ett stort överskott på griskött f n. /LG

Norska grisproduktionen väntas producera 7 000 ton för mycket i år
Den norska grisproduktionen väntas fortsätta öka, men i lugnare takt än i fjol. Ökningen väntas bli 3,3 %. Försäljningen väntas öka 2 % (enligt prognos från september). Överskottet på griskött i år väntas bli 6 400 ton.
Produktionen av nötkött väntas dock gå ned och underskottet beräknas till 4 000 ton. Källa: Norsvin. /LG

 Även Coop sänker priserna
Coops 42 stormarknader sänker nästa vecka priserna på lågprissortimentet Extra. På stormarknaderna i Göteborg, Växjö, Kalmar, Jönköping och Borås sänks dessutom priserna på 7 000 varor i det övriga sortimentet.
Coop följer nu Ica och Axfood och sänker priserna på en stor del av sortimentet och förväntar sig samtidigt ökad lönsamhet. Källa: Dagens Handel. /LG

Företagsnytt
Finska Atria nu näst störst i Estland
Atrias köp av det estniska AS Valga Lihatööstus hela aktiestock är godkänt av finska konkurrensverket. Valga Lihatööstus är den näst största förädlaren av nöt- och svinkött i Estland, med en marknadsandel på ca 15 %. Källa: Atria.

Agenda
Tredje mötet i Skåne om tillväxt och lönsamhet 16 februari
Skånes Grisproducenter och LRF Skåne håller 16 februari det tredje mötet om Tillväxt och lönsamhet i framtidens grisproduktion. Det hålls i Alnarps stora aula och inleds med Skånes Grisproducenters årsmöte.
Ur programmet: Michael Jeppsson, Svenska Lantmännen: Grisens betydelse för det svenska lantbruket. Sten Andersson, Svenska Foder: Foder och energi, finns det någon konflikt? Klas Eklund, SEB: Tillväxtens betydelse ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Peter Raztar, Swedish Meats: Tillväxt inom grisproduktionen ur ett nordeuropeiskt perspektiv. Mer info och anmälan: conny.nasstrom@lrf.se


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se