@-GRIS 11 februari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) för 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du även kan skicka andra meddelanden till.

Grispriserna vecka 7
Partipriset och suggpriset höjs nästa vecka
Swedish Meats tar nu första steget i ett försök att höja svenska slaktsvinspriset genom att höja partipriset med 25 öre nästa vecka, liksom priset på vissa detaljer. Priset på suggor höjs också, med 30 öre. Lyckas prishöjningen kan det bli slaktsvinsprisets tur nästa vecka.
-Det är fortfarande gott om svenskt griskött på marknaden, säger Johan Andersson, Swedish Meats, men påsken närmar sig och höjer konsumtionen.
Danskarna höjer slaktsvinspriset nästa vecka med ytterligare 20 öre, 25 svenska, samt suggpriset med hela 70 öre, ca 85 öre. Suggpriset har därmed höjts 1,50 senaste månaden, vilket låter trevligt. Det är som vanligt tyska charktillverkarna som sätter priset.
Även det tyska slaktsvinspriset stiger, senaste veckan med 35 öre, men fransmännen har höjt med det dubbla, dvs mer än 70 öre. Tyska priset är nu dryga 13.70 kr. Även terminspriserna för första halvåret har fortsatt stiga.

Brist på smågrisar
Det är nu stor brist på smågrisar och priserna höjs, bl a med hjälp av tillägg. Ugglarp höjer priset med 25 öre och KLS höjer marknadstillägget med 5 kr till 10 kr. Carl-Olof Port säger att han räknar med smågrisbrist i större eller mindre grad minst hela året. Många smågrisproducenter har lagt av produktionen, eftersom de tröttnat på dåliga priser och överstående grisar under den tid det var smågrisöverskott.
Det är också den marknadssignal jag själv fått av smågrisproducenter som hört av sig till GRIS. Man tar jobb utanför gården och stänger stalldörren för gott eller sparkar sig trött på något annat som förhoppningsvis är något lönsammare, som någon uttryckte det. Det anmärkningsvärda är att det t o m är uppfödare med fräscha stallar och med många suggor som lägger av.
Vi som var på Mila och träffade flera grisuppfödare kunde dock konstatera att optimismen ändå finns hos många uppfödare och är stigande. Efter en lugn period för byggföretagen börjar det röra sig igen, sa man. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige går upp 25 öre nästa vecka.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
  V 7     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg        v 6       v 5          v 4        v 3        v 2  
 11,90
 Ginsten Slakt              65 - 94,9     11,90   11,90   <11,90   12,15    12,15  
 10,95  KLS                               64 - 94,9     10,95   10,95     10,95   10,95    10,95  
 ej satt SLP                              70 – 94,9     10,70   10,70     10,70   10,70  <10,70
  10,70  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9     10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
 10,70  Swedish Meats          73 - 94,9      10,70   10,70     10,70   10,70    10,70
ej satt  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
 10,70  Skövde Slakteri           75 - 94,9     10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
 10,70  Alviksgården               fri viktvikt      10,70   10,70     10,70   10,70    10,70  
  10,70 Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     10,70   10,70     10,70   10,70    10,70
  10,70  Ystad Slakteri AB        71 – 95       10,70   10,70     10,70   10,70    10,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta       v 7          v 6         v5       v 4    
>
10,65
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 80,9 kg        dkr    >8,80    >8,60     8,40   <8,40   
>20,76  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr    18,88  >18,88   18,38  18,38  
 11,62 Österbottens Kött             70 – 86 kg         euro       1,28      1,28      1,29     1,31      
 12,16 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro      1,34      1,34      1,34     1,34     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 10 februari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 6       v 5      v 4         v 3        v 2        v 1      v 53  
>11,35
  Frankrike   >1,25  >1,17  >1,08    <1,07    <1,09    <1,16   >1,26
>13,70   Tyskland   >1,51   >1,47  >1,45    <1,36    <1,40    <1,43     1,54  
    9,98   Belgien     >1,10   >1,06     1,03      1,03    <1,03    <1,12     1,16
    9,44    Italien        >1,04   <1,02     1,03    <1,03    <1,10    <1,17     1,21

Futurepriser
Futurepriserna 10 februari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån         v 6          v 5         v 4          v 3           v 2           v 1        v 53      
Feb      >1,539   >1,535   >1,505    >1,499    >1,491    <1,461   <1,485  
Mar     >1,561    >1,557   >1,533     >1,520   >1,500    <1,476   <1,490   
Apr      >1,561    >1,561   >1,530    >1,518    >1,510    <1,484   <1,490  
Maj     >1,572    >1,563    >1,545    >1,522    >1,510    <1,490  >1,499
Jun     >1,580   >1,570   >1,543     >1,520    >1,510    <1,490  <1,492   
Juli     >1,550   >1,537   >1,510     >1,482    >1,478    <1,448  <1,450     
Aug    >1,545    >1,549   >1,500     >1,480    >1,450      1,428  <1,428  
Sep    <1,516   >1,519   >1,460     >1,450    >1,426    <1,410   <1,425    
Okt       <1,470   1,460    >1,460     >1,420    >1,400    <1,390   <1,405   
Nov      1,465   >1,465   >1,450     >1,430     >1,400      1,390   <1,390   
Dec   1,450    >1,450    >1,425     >1,416     >1,390      1,380
Jan     1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr      v 7       v 6       v 5      v 4      v 3      v 2    
Swedish Meats       140 kg och över    6,65     6,35     6,35    6,35    6,35    6,35   
Ugglarps Slakteri    57 – 59 %               7,10     7,10     7,10    
Dalsjöfors Slakteri       58 %                  6,55     6,35

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta       v 7       v 6         v 5         v 4       v 3
>8,83  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >7,30  >6,60    >6,20    <5,80  <6,30
 3,25  Österbottens Kött          Fria vikter, 59 %  euro      0,36    0,36      0,36       0,36    0,36
 4,25  Snellmans                     Klass E                 euro      0,47     0,47      0,47          
    
Valutor
Fredagar     i dag          v 6          v 5      v   4          v 3         v 2     
Pund         >13,20   >13,18   >13,15    13,05   >12,91  >12,88
Dollar          >7,07     >7,01     >6,97    >6,97     <6,90     >6,86  
Euro            >9,09       9,08     >9,08       9,05      <9,05    >9,06  
Dansk           1,22      1,22      >1,22       1,21        1,21       1,21   
Norsk         <1,08      1,10         1,10       1,10      >1,10       1,09    
Yen             <6,69    <6,71      >6,75     >6,72      >6,69     >6,56  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är god efterfrågan på griskött i Europa och grispriserna stiger, men det är gott om grisar i Sverige och konkurrensen om att få sälja till fåtalet aktörerna inom svenska handeln är stor. Vi får inte ut de priser på grisköttet vi behöver för att höja slaktsvinspriset. Vi höjer partipriset nästa vecka och prövar vad som går att få ut från marknaden.
-Det som är positivt för slaktsvinspriset framöver är att påsken närmar sig. Påsken är alltid en motor för konsumtionen.
Ugglarp Slakteri, Erik Hult: -Slaktanmälningarna är ganska bra nästa vecka, ungefär vad vi behöver. Korvtillverkningen har legat lite högre i vinter än tidigare år och ser ut att fortsätta med det.
-Stämningen bland uppfödarna verkar allt mer positiv, vilket vi märkt särskilt bra den här veckan när vi träffat många uppfödare under Mila.
Skövde Slakteri, Cato Gustafsson: -Försäljningen är fortsatt bra för alla produkter. Det är väldigt ont om nötkött och i butikerna sätter man t o m upp skyltar och beklagar att man inte har något att sälja. Vi slaktar bra, men har brist på smågrisar.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lätt att sälja och marknaden är bra.
Ystad Slakteri AB, Tom Hansson: -Vi slaktade 2 000 grisar denna vecka. Vi slaktar det vi säljer. Marknaden verkar positiv, men under sportlovet när många tar ledigt kan vi vänta både tröghet i produktionen och försäljningen. Efter sportlovet tror jag på ännu ljusare tider.  
Österbottens kött, Stefan Saaristo: -Försäljningen följer förväntningarna. Vi väntar på att rysslandsmarknaden ska öppnas och att griskött i Europa därmed försvinner från EU-marknaden.  Grillkorvtillverkningen har ökat som följd av att många konsumenter nu åker till fjällen och firar sportlov. Det är början på årets grillsäsong.
Danish Crown: Priserna är stigande för skinka, liksom för bog och charkråvara på de europeiska marknaderna. Baconpriserna är oförändrade, men tendensen är stigande. Det gäller särskilt holländsk bacon, som haltat lite efter den danska.
Efterfrågan är god från flera av de nya EU-länderna och från Ryssland. Japanska marknaden är fortsatt lugn. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Alla smågrispriserna är oförändrade.
Klass, kr/kg             v 7          v 6         v 5         v 4          v 3           v 2         v 1      v 53        v 52     v 51  
Bis Plus                15,95   >15,95    15,90    15,90   <15,90    <16,05  <16,35    17,05     17,45    17,45   
Bas                        14,70   >14,70    14,65    14,65   <14,65    <14,80  <15,10    15,20     15,55    15,55
Nyavvanda            32,10   >32,10    32,05    32,05   <31,95   <32,25  <32,90    34,45   >35,25    35,00   
KRAV Bis Plus     23,05   >23,05    22,95    22,95   <23,05   <23,35  <23,65    24,05   <24,40  <24,85
KRAV Bis              22,35   >22,35   22,25     22,25   <22,35   <22,65  <22,90    23,30   <23,65  <24,10  

KLS Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget höjs till 10 kr.
KLS Smågris       16,20    16,20    16,20     16,20   <16,20   <16,35  <17,00  <17,35     17,65    17,65   

Skövde Slakteri
SwedeHam+        16,00  16,00  16,00   16,00  <16,00 <16,14    <16,54  <17,23    >17,54    17,53    
SwedeHam          14,76  14,76  14,76   14,76  <14,76 <14,89    <15,26  <16,50    >16,80    16,77    
Vita                         13,72  13,72  13,72   13,72  <13,72  <13,84    <14,18  <15,39    >15,67    15,64   

Ugglarp
Särklass                >16,30    16,05  16.05   16,05  <16,05   16,35   <16,35  <17,05      17,45    17,45    
Ugglarpsgrisen     >15,30 15,05  15,05   15,05  <15,05  15,35   <15,35  <16,05       16,45     16,45   

SLP
SLP Plus              ej satt   16,30  >16,30  15,95  <15,95  <16,05   <16,35  <17,25      17,45   17, 45    

Dahlbergs
Särklass D           ej satt   15,95   15,95  15,95  <15,95  <16,10   <16,40    17,50      17,50    17,50     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser höjs. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr          v 7       v 6       v 5       v 4        v 3      v 2   v 1   v 53
236   Basis 7 kg          >195  >189   >186   <185    >190     189   189    189
412   Basis 30 kg       >341   >333    <325   <326     >334     333   333   333
242   SPF+Myc 7 k      >200   >194    >191   <190     >195     194   194   194  
418   SPF+Myc 30 kg >346   >338    <330    <331     >339     338   338   338  
247   SPF 7 kg            >204   >198     >195   <194     >199     198   198   198
423   SPF 30 kg          >350   >342     <334   <335     >343     342   342   342
762   Økologi 30 kg   >630    >624    >618    <605     >611     610   610   610

Norsk Kjøtt. Smågrispriset går upp. Kurs 1.10
462   25-kilos               >440      420     420       420     420    420    420    420

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*    62       62        62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar till nästa vecka är ca 12 000. Vi väntar större eller mindre brist på smågrisar hela året och kanske längre, eftersom många smågrisproducenter avvecklat verksamheten. De mindre producenterna anser lönsamheten är för dålig.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Bristen på smågrisar har ökat till vecka 7. Smågristillägget höjs till 10 kr.
Ugglarps Slakteri, Erik Hult: -Det är fortsatt brist på smågrisar och vi höjer priset 25 öre för att signalera att det är stor efterfrågan. Höjningen motsvarar ett tillägg på ca 10 kr per smågris. /LG


Nyheter
Fortsatt ingen friskförklaring av PMWS-drabbade skånska avelsbesättningen
Den skånska avelsbesättning som drabbades av PMWS i fjol har ännu inte fått den fullständiga friskförklaring som krävs för att fungera som avelsbesättning och få leverera livdjur.
-För avels- och uppförökningsbesättningar gäller självfallet nolltoleras, säger Svenska Djurhälsovårdens vd Jan-Åke Robertsson. Att få in PMWS i besättningen kan bli en mycket långvarig historia, särskilt för besättningar som producerar livdjur. Trots sanering, mer rymd i produktionen, strikta rutiner, osv, kan det vara svårt att återställa hälsostatusen fullständigt efter ett utbrott. Det enda säkra vi känner till är att förebygga att sjukdomen utvecklas, säger han.
I övrigt instämmer Jan-Åke i Per Wallgrens bedömning i @-GRIS förra fredagen, att teorin att svälta ut sjukdomen kan vara en modell för återställande av hälsostatusen.
Vad gäller satellitbesättningar avråder Djurhälsovården från 7-7-8-modellen, som är alltför tajt för att anses tillrådigt. Det blir för snäva tidsmarginaler vid rengöring och alltför kort självsaneringstid i stallet. Vi rapporterade två nya fall av PMWS i satellitbesättningar förra fredagen. /LG

Henriksfält slutar som avelsbesättning
-Vi har tagit beslut om att upphöra som avelsbesättning och blir vanlig integrerad bruksbesättning, säger Henrik Nilsson, Henriksfälts gård, Glemmingebro. Vi har genomfört noggranna saneringar under ett år, men har inte blivit av med PMWS-smittan fullständigt. Sjukdomen har återkommit på enstaka grisar.
-Det är tråkigt att behöva ge upp aveln efter alla intressanta år och produktionen har varit ekonomiskt intressant, även om tidsåtgången varit dubbelt upp mot i vanlig produktion. Vi har dock bra avelsdjur, en sanerad besättning även från mycoplasma och grisar som växer otroligt bra. Foderförbrukningen är 2,2 kg per kg tillväxt och åldern vid utslaktning 148 dagar. Så utgångsläget för att bli vanlig bruksbesättning är bra.
-Det är också tråkigt med eftermälet att anklagas för att ha spridit PMWS i Skåne och utan att vi själva fått en förklaring till varifrån vi fått PMWS, säger Henrik. Men vi har inte fått den via någon kontakt från Danmark, så mycket är klart. /LG

Får ersättning för defekt PRRS-vaccin
En domstol, Östre Landsret, Danmark, har dömt medicinföretaget Boehringer Ingelheim Danmark A/S, att betala ersättning till sju grisproducenter för defekt vaccin mot PRRS. Det var 1990 som det skedda inträffade.
Det är drygt 200 andra grisproducenter som väntat på domslutet i Östre Landsret. Dessa förväntar också ersättning från medicinföretaget. Källa; Pressmeddelande Danske Slagterier. /Nils

KLS satsar 100 mkr närmaste tre åren på bl a styckning
KLS-koncernens preliminära årsbokslut för 2004 redovisar ett positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar. Koncernresultatet efter finansiella poster är dock negativt och uppgår till ca -9 mkr. Detta är en betydande förbättring från fjolårets förlust om - 23,4 mkr. Bland annat mot denna bakgrund har KLS styrelse vid ett extra styrelsesammanträde beslutat att påbörja investeringar i utökad styckning. Totalt rör det sig om investeringar om ca 40 mkr under en treårsperiod. Tillsammans med övriga nödvändiga investeringar i verksamheten har styrelsen uttalat sig positivt om investeringar uppgående till i storleksordningen 100 mkr under de kommande tre åren.
KLS resultat under 2004 blev bättre än vad som prognostiserades i samband med delårsbokslutet, som lämnades i september. Då förutskickades en mindre förlust som rörelseresultat före goodwillavskrivningar, denna har genom en betydande återhämtning under hösten bytts mot ett mindre överskott. Det negativa rörelseresultatet före goodwillavskrivningar om - 17,3 Mkr efter augusti månad har helt suddats ut och motsvarande resultat är nu positivt, om än på en blygsam nivå. Källa: Pressmeddelande. /LG

Norsk Kjøtt betalar 60 norska öre per kilo i efterlikvid
Styrelsen för Gilde Norsk Kjøtt föreslår en efterbetalning till medlemmarna på 60 norska öre per kilo kött, dvs ca 65 svenska öre. Efterlikviden delas upp på så smågrisproducenter får 22 nkr per gris och slaktsvinsproducenter får 0,30 nkr per kg slakt. Källa: Norsk Kjøtt. /LG  

Mycket, men inte mycket gris på Mila
Lantbruksmässan Mila öppnade i onsdags och pågår t o m lördag. Ett lyft för Mila är en ny hall A med ljus och rymd. Den gamla A-hallen används delvis, men ska i framtiden bli shoppingcenter. 18 000 kvm hallutrymme står till förfogande och de dryga 230 utställarna visar många skiftande produkter och tjänster.
Mycket häst, men även nöt och mjölk, men inte mycket gris är det på årets Mila. Många av våra företag med grisutrustning profilerar sig med hästutrustning.
Det finns levande grisar till bl a många barns förtjusning. Sven Johansson i Skånska Svinavelsklubben håller i visningarna av grisarna, som även sker i visningsringen. Besöksantalet var första dagarna högre än för två år sedan.
Nästa Mila-utställning planeras som vanligt till vecka 6 och under dagarna 7 – 10 februari. Till den utställningen diskuteras bl a en utställningsdag med kvällsöppet. /LG

Förtydligande om slakteriernas marknadsandelar
Som tillägg till notisen i förra @-GRIS bör sägas att Swedish Meats samarbete med norrländska slakterierna Siljans Chark och Nyhléns Chark sänkt Swedish Meats marknadsandelar på papperet. Siljans Chark slaktar 24 269 grisar och har 0,7 % av slaktmarknaden. Nyhléns slaktar 14 742 grisar i Ullånger och 30254 grisar i Skellefteå och har 1,3 % marknadsandel. I huvudsak kommer slakten till dessa slakterier från Swedish Meats-medlemmar. Därmed blir inte Swedish Meats minskning av marknadsandelarna lika dramatisk, även om en betydande minskning skett. /LG

Företagsnytt
Ystad Slakteris leverantörer får fortsätta köpa från Avelspoolen
Avelspoolens styrelse beslöt 3 februari att leverantörerna till nybildade Ystad Slakteri AB, som tagit över slakten efter konkursdrabbade Sydkött, får fortsätta köpa sperma, avelsdjur, m m, från Avelspoolen på samma villkor som andra anslutna slakteriers leverantörer.
-Vad gäller anslutningen av nya slakteriföretag till Avelspoolen, avgörs detta av ordinarie eller extra stämma, säger Avelspoolens ordförande Mikael Hugoson. Ordinarie stämma hålls normalt i maj eller juni.
-Stämman sätter även priset på inträdesbiljetten. Efter senaste anslutningen har Norsvin köpt halva Avelspoolen för 12 milj. Därmed har ett värde satts på företaget, vilket inte funnits tidigare när t ex Alviksgården och Ginsten Slakteri senast anslöts. /LG

Lars Tönnesen ny vd i Ystad Slakteri AB
Lars Tönnesen har utsetts till vd och produktionschef och även ansvarig för försäljningen i Ystad Slakteri AB, med omedelbart tillträde. Han bor i Landskrona och driver f n två egna företag, ett konsultbolag och ett bemanningsföretag, vars ledningsfunktioner han nu överlåter på andra. Lars har 22 års erfarenhet från olika funktioner i slakt- och förädlingsbranschen. Bl a har han jobbat 8 år inom Swedish Meats och var under SQM Porc-tiden planeringschef för styckningen. Han slutade vid Swedish Meats i februari i fjol.
-Nu är jag enbart lastbilschaufför igen, säger Ystad Slakteris ägare Tom Hansson. Lars Tönnesen får nu ansvaret att organisera Ystad Slakteris verksamhet. I första hand gäller det slakt och köttförsäljning, men det finns även styckningsutrustning inplastad och undanställd för ev behov.
-Att utveckla Ystad Slakteri är en utmaning som passar mig, säger Lars. Sydkött hade låga slaktkostnader och jag tror vi kan trimma ytterligare i Ystad Slakteri AB. Företaget är lagom stort för att vara effektivt till låga kostnader. Slakt av 2 500 grisar för egen styckning + 500 till 1000 grisar för försäljning som helfall är en mix som verkar tilltalande på lite sikt, säger han. Målsättningen är att förädla en del av slakten.
-Jag är inte heller främmande för samarbete med något annat slakteri, om det kan stärka vår konkurrenskraft, säger Lars. Men försäljning av slakteriet är utesluten, alla feta anbud till trots. Vi har fått helt sanslösa bud på företaget, säger han. /LG  

Jag har inget ägarintresse i Ystad Slakteri AB, säger Rolf Olsson
I Skåne går rykten om att Rolf Olsson, som tidigare drev Sydkött, även har ägarintressen i Ystad Slakteri AB. Det har också sagts att Falkbolagen, ett styckningsföretag, är involverade. @-GRIS har ställt direkta frågor både till Tom Hansson och Rolf Olsson och båda förnekar ryktenas innebörd.
-Jag har också hört att det finns rykten, men de är osanna, försäkrar Rolf Olsson. Jag har inga aktier i Ystad Slakteri AB. Ryktena härstammar sannolikt från förhållandet att vi inom min familj bildade ett bolag, Roab AB, (Ro som i Rolf Olsson) för att förbereda en generationsväxling. Sydkött ägdes nämligen av Ann-Marie och Nils Olsson, mina föräldrar, ända till konkursen. Men de ekonomiska problemen kom emellan. Bolaget har aldrig använts för några transaktioner. När Tom Hansson var intresserad av att ta över Sydkötts verksamhet, erbjöd jag honom att överta Roab, som jag ändå inte skulle få någon användning för.
-Jag äger Ystad Slakteri AB till 100 %, säger Tom Hansson. Med tanke på ryktena som nu florerar, var det kanske onödigt att köpa Roab, men eftersom företaget var rent från verksamhet, såg jag inga problem med detta vid köptillfället, säger han. Jag satte in aktiekapitalet 100 000 kr på Ann-Maries konto, bytte styrelse och vd och kunde omedelbart sätta igång verksamheten, säger Tom.
Kommentar: Falkbolagen var kunder till Sydkött och uppges ha varit en av spekulanterna på Sydkött. Enligt samma källa för att säkra tillgången på styckningsråvara. Göran Falk har inte kunnat nås för en kommentar. /LG

Agenda
Svinavelskonferens vid Ultuna 8 – 9 mars
Institutionen för husdjursgenetik, SLU, och Sveriges Livsvinsproducenter håller svinavelskonferens vid Ultuna 8 – 9 mars. Suggans reproduktion i olika miljöer, utslagning av suggor, senaste nytt om RN-genen, systemanalyser inom svinproduktionen, är några av rubrikerna. Anmälan senast 22 februari till Anita.Liljeholm@hgen.slu.se

Ny Elmia-mässa för konsumenter om landsbygden
Elmia lanserar en ny mässa som riktar sig till allmänheten, Elmia Landsbygd & Konsument. Den arrangeras 27 - 28 augusti i år och är en publik mässa med djur och landsbygd i centrum. /LG

Norsvins årsmöte hålls 11 – 12 mars
Norsvins årsmöte hålls 11 - 12 mars på Quality Airport Hotel Gardermoen. Tema på årsmötets första dag är Marknadssituationen för griskött. /LG

Avelsseminarium 3 mars och disputation 4 mars i Norge
3 mars håller Norsvin ett seminarium för försöksfolk och grisindustrin om utvecklingen inom forskning och industrin för framtidens grisproduktion. Föreläsare och ämnena är: Jan Merks, director, Institute for Pig Genetics (IPG), the Netherlands; Developments in international pig breeding programs, Lotta Rydhmer, SLU; Uppsala: Pig breeding for improved animal welfare, Paul Bikker, senior scientist, ID IVO Lelystad, the Netherlands: Nutritional requirements for the modern sow, Odd Vangen, IHA,UMB: The importance of links between industry and science.
4 mars hålls Bjarne Holms disputation på avhandlingen Genetic Analyses of Sow Reproduction and Piglet Growth - including Genetic Correlations to production traits. /LG


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se