@-GRIS 18 februari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Prenumerera!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) för 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du även kan skicka andra meddelanden till.

Grispriserna vecka 8
Slaktsvinspriset höjs 30 öre nästa vecka
SLP höjde slaktsvinspriset med 25 öre i måndags. Det finns utrymme, säger Peter Johansson och “det var dags”. Swedish Meats höjer 30 öre på måndag och alla slakterier har följt med. SLP sätter dock inte nästa veckas pris förrän på måndag. Ginsten försökte, som bekant, att gå före redan för ett par veckor sedan, men fick backa. Det är inte lätt att sticka upp förrän prisledaren är mogen för höjning.
Äntligen, får vi således säga. Höjningen är sannolikt inledningen på en positiv trend där det kan komma fler höjningar. Tecken både i Sverige och internationellt tyder på detta. Tyska grispriset ligger fortsatt högt, även om ökningen stoppade upp denna vecka och futurepriserna fick en rekyl. Februari- och marspriserna föll med drygt 30 öre på en vecka och hela årets nivå på terminspriserna har sänkts något. Nivån var tydligen inte hållbar, köparna blev nervösa.
Priserna på grisköttsdetaljer på tyska marknaden rapporteras dock fortsatt stigande och det är inte omöjligt att veckans sänkning är tillfällig. Det danska suggpriset är en fingervisning. Det höjs med hela 40 öre på måndag, efter en serie höjningar med inte mindre än 1,90 dkr, 2,30 skr, sedan vecka 4. Det är tydligen efterfrågan på korv i Tyskland!   

Först sportlov, men sedan påskefterfrågan
I Sverige är sportlovet inlett, vilket innebär ändrade matvanor för många med mer restaurangmat och mindre inköp i köttdiskarna. Det gör försäljningen något trögare än vanligt. Men sedan kommer påsken, med ökad konsumtion i hemmen och lite extra gott på borden. Därefter är det inte långt till grillsäsongen. Det finns väldigt små lager i kylarna och frysarna och antalet grisar att slakta minskar. Alla slakterier vill ha fler grisar att slakta.
I EU i övrigt ser marknadssituationen också bra ut, enligt EU-kommissionen. Priserna är stigande och vecka 5 var EUs genomsnittliga pris 1,37 euro, nästan 12,45.
Sverige har under lång tid legat i botten av pristabellen i EU, vilket måste rättas till med fler höjningar.
Det har varit lite trögt att ta ut förra veckans partiprishöjning, rapporterar en del slakterier. Andra tycker det gått hyfsat bra. Men ICA, Coop och alla andra har nog inget val än att höja priserna en del, såsom tillgången på grisar ser ut framöver och hur efterfrågebilden ser ut internationellt. Enligt Peter Johansson är handeln inställd på högre grispriser, men man håller emot så mycket man kan.
-Vi har stränga order att hålla nere inköpspriserna, sa Jesper Gunnarsson, Hilton Food Group, ICAs packningscentral, nyligen. ICA ska sänka sina kostnader för att kunna sälja billigare för att konkurrera bättre med lågprisbutikerna, samtidigt som vinsten i företaget ska öka.
Sälja billigare och öka vinsten är en intressant ekvation. Man hoppas förmodligen på att inköpspriserna ska lösa den. Det är f ö samma budskap som Coop, Axfood, m fl, framfört i olika pressmeddelanden senare tid. Handeln vill alltså ha ner priserna, samtidigt som grisproduktionen behöver ha upp dem för att det ska bli produktion kvar i landet! Smågrisbristen är en följd av för låga smågrispriser (står i relation till slaktsvinspriset) och med smågrisbrist följer färre slaktsvin att slakta. Alltför pressade slaktsvinspriser straffar sig efter en tid!

Slaktkostnaderna ska ned mer
Rubriker denna vecka har varit att Swedish Meats ska minska personalstyrkan 500 personer ytterligare till 2006, från dagens 4 000. Det var också vad Peter Rasztar och Sören Kvantenå sa vid ägarmötena före jul, men uttryckt som 150 mkr. Eller t o m mer. Magnus Lagergren säger att man nu ska ta fram underlag för organisationsförändringarna, men han vill inte säga var besparingsområdena väntas finnas. Besparingarna är nödvändigt för att få upp grispriserna, säger han. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat nästa vecka.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
  V 8     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg         v 7       v 6       v 5          v 4        v 3        v 2  
>12,20
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      11,90  11,90   11,90   <11,90   12,15    12,15  
>11,25  KLS                               64 - 94,9      10,95   10,95   10,95     10,95   10,95    10,95  
 ej satt SLP                              70 – 94,9   >10,95   10,70   10,70     10,70   10,70  <10,70
>11,00  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9     10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
>11,00  Swedish Meats          73 - 94,9      10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70
>11,00  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
>11,00  Skövde Slakteri           75 - 94,9     10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70   
>11,00  Alviksgården               fri viktvikt      10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70  
>11,00 Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70
  11,00  Ystad Slakteri AB        71 – 95       10,70   10,70   10,70     10,70   10,70    10,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta         v 8        v 7          v 6         v5       v 4    
>
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr    >9,00    >8,80    >8,60     8,40   <8,40   
>20,76  Norsk Kjött                     55,1 – 73,0 kg        nkr    18,88    18,88  >18,88   18,38  18,38  
 11,62 Österbottens Kött             70 – 86 kg         euro      1,28      1,28      1,28      1,29     1,31      
 12,16 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,34     1,34      1,34      1,34     1,34     

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 17 februari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 7       v 6       v 5      v 4         v 3        v 2        v 1      v 53  
 11,35
  Frankrike      1,25      >1,25  >1,17  >1,08    <1,07    <1,09    <1,16   >1,26
 13,70   Tyskland       1,51      >1,51   >1,47  >1,45    <1,36    <1,40    <1,43     1,54  
    9,98   Belgien        1,10    >1,10   >1,06     1,03      1,03    <1,03    <1,12     1,16
    9,44    Italien           1,04   >1,04   <1,02     1,03    <1,03    <1,10    <1,17     1,21

Futurepriser
Futurepriserna 10 februari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån          v 7           v 6          v 5         v 4          v 3           v 2           v 1        v 53      
Feb     <1,504   >1,539   >1,535   >1,505    >1,499    >1,491    <1,461   <1,485  
Mar     <1,527    >1,561  >1,557   >1,533     >1,520   >1,500    <1,476   <1,490   
Apr     <1,528    >1,561   >1,561   >1,530    >1,518    >1,510    <1,484   <1,490  
Maj     <1,550   >1,572   >1,563    >1,545    >1,522    >1,510    <1,490  >1,499
Jun     <1,558   >1,580   >1,570   >1,543     >1,520    >1,510    <1,490  <1,492   
Juli     <1,527   >1,550   >1,537   >1,510     >1,482    >1,478    <1,448  <1,450     
Aug    <1,522   >1,545    >1,549   >1,500     >1,480    >1,450      1,428  <1,428  
Sep    <1,500   <1,516   >1,519    >1,460     >1,450    >1,426    <1,410   <1,425    
Okt     <1,469   <1,470      1,460    >1,460     >1,420    >1,400    <1,390   <1,405   
Nov    <1,462     1,465    >1,465    >1,450     >1,430     >1,400      1,390   <1,390   
Dec    <1,440     1,450    >1,450    >1,425     >1,416     >1,390      1,380
Jan       1,430     1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr       v 8      v 7       v 6       v 5      v 4      v 3      v 2    
Swedish Meats       140 kg och över     7,00   6,65     6,35     6,35    6,35    6,35    6,35   
Ugglarps Slakteri    57 – 59 %                         7,10     7,10     7,10    
Dalsjöfors Slakteri       58 %                             6,55     6,35

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta          v 8        v 7       v 6        v 5         v 4       v 3
>9,30  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr     >7,70   >7,30  >6,60    >6,20    <5,80  <6,30
 3,25  Österbottens Kött          Fria vikter, 59 %  euro       0,36     0,36     0,36      0,36       0,36    0,36
 4,25  Snellmans                     Klass E                 euro       0,47     0,47     0,47      0,47          
    
Valutor
Fredagar     i dag          v 7          v 6          v 5        v   4          v 3         v 2     
Pund         <13,17    >13,20  >13,18   >13,15    13,05   >12,91  >12,88
Dollar          <6,95      >7,07     >7,01      >6,97    >6,97     <6,90     >6,86  
Euro              9,09       >9,09       9,08      >9,08       9,05     <9,05    >9,06  
Dansk           1,22         1,22       1,22      >1,22       1,21       1,21       1,21   
Norsk          >1,09      <1,08       1,10         1,10       1,10     >1,10       1,09    
Yen              <6,60      <6,69     <6,71       >6,75    >6,72     >6,69     >6,56  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknadssituationen i Sverige har förbättrats och vi har fått god acceptans för det högre partipriset. Om inte konkurrensen inom Sverige varit så stor som den är, skulle slaktsvinspriset kunnat höjas 1 kr ytterligare. Nästa vecka är partipriset dock oförändrat.
-Marknadspriserna är fortsatt uppåt i Tyskland. Exporten via Danish Crown ger bra utbyte.
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Anmälan av slaktgrisar är enligt prognosen, men på för låg nivå. Det är fortsatt brist på smågrisar.
-Försäljningen av griskött är något trögare än tidigare och det är karré, bogrevben och rullsida som möter motstånd. Orsaken vet jag inte.
-Vi har inte kunnat ta ut hela partiprishöjningen från förra veckan, vilket betyder att nästa veckas höjning av slaktsvinspriset innebär marginalförsämring. Uppenbarligen är det någon annan som fått leverera.
-Däremot är charkförsäljningen större än någonsin, 110 ton chark denna vecka. Det är all time high för vår del!
Skövde Slakteri, Ingvar Pettersson: -Vi har bra balans mellan slaktanmälningar och försäljning.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är enligt prognoserna, dvs det är något kärvare på marknaden p g a sportlovet. Vi håller slaktvolymen ca 1 000 grisar per vecka, men tillgången på grisar på marknaden väntas minska.
Ystad Slakteri AB, Tom Hansson: -Marknaden är klart positiv. Vi ser nu att bristen på grisar växer för varje vecka, vilket bör vara positivt för grisköttspriset. Vi slaktar 1 900 – 2 000 grisar per vecka, men vill upp i 2 500.
SLP, Peter Johansson: -Vår ensidiga höjning av slaktsvinspriset med 25 öre i måndags var en signal om att priserna bör upp. Det finns utrymme för höjningar. Försäljningen under januari har varit god och styckningen har ökat mer än 2 000 grisar, jämfört med i fjol. Den egna slakten har inte räckt till, utan vi har köpt in helfall och har kunnat sälja dem förädlade också.
-Det har gått skapligt bra att få upp priserna efter partiprishöjningen och handeln har förväntat att grisköttpriset ska gå upp. Det är alltid ett tålmodigt arbete att höja priser, men vi är på god väg.
-Vi märker även ett ökat intresse från grisuppfödarna att bygga. Framtidstron är väsentligt bättre nu än i fjol. Det gäller att vi lever upp till dessa förväntningar och kan skapa ett bra pris på slaktsvinen. Vi har fortsatt brist på smågrisar.
-Vi har gjort en provleverans av svinskallar och småfläsk till en ny affärskontakt i Tyskland för att lära oss om priser och villkor. Priserna är bättre än i Sverige. Får vi fart på exporten blir trycket mindre i Sverige och prisbilden kan förbättras även här.
Österbottens kött, Marcus Skullbacka: -Den inhemska marknaden är bättre i år än i fjol. Nästa vecka börjar sportlovet och därmed årets grillsäsong. Korvförsäljningen ökar och merförsäljningen håller förhoppningsvis i sig över sommaren.  
-Vi väntar fortfarande på att rysslandsexporten ska öppna sig. Ryssarna har släppt kvoterna, men de är inte fördelade på slakterierna i Finland ännu.
Danish Crown: Handeln med skinka är god igen och priserna lätt stigande. Förädlingsledet har dock svårt att få igenom prishöjningarna i detaljhandeln. Det är ett begynnande motstånd mot ytterligare prisökningar. Bog och charkråvara säljs till svagt stigande priser.
På brittiska baconmarknaden är avsättningssituationen oförändrad, men även här är det starkt motstånd mot prishöjningar. Det är fortsatt god efterfrågan från de nya EU-länderna och Ryssland, medan japanmarknaden är avvaktande. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Bis och Bas går upp 10 öre, nyavvanda 20, Krav oförändrat.
Klass, kr/kg                 v 8          v 7          v 6         v 5         v 4          v 3           v 2         v 1   
Bis Plus                 >16,05      15,95   >15,95    15,90    15,90   <15,90    <16,05   <16,35
Bas                         >14,80      14,70   >14,70    14,65    14,65   <14,65    <14,80   <15,10
Nyavvanda             >32,30      32,10   >32,10    32,05    32,05   <31,95    <32,25   <32,90   
KRAV Bis Plus        23,05       23,05   >23,05    22,95   22,95   <23,05    <23,35   <23,65  
KRAV Bis                 22,35       22,35    >22,35    22,25   22,25   <22,35    <22,65   <22,90   

KLS Smågrispriset höjt 10 öre.
KLS Smågris       >16,30      16,20     16,20     16,20    16,20   <16,20    <16,35   <17,00

Skövde Slakteri
SwedeHam+         ej satt     16,00   16,00     16,00     16,00    <16,00    <16,14    <16,54  
SwedeHam           ej satt     14,76   14,76     14,76     14,76    <14,76    <14,89    <15,26
Vita                          ej satt     13,72   13,72     13,72     13,72    <13,72    <13,84    <14,18

Ugglarp
Särklass                 16,30   >16,30    16,05   16.05     16,05     <16,05     16,35     <16,35
Ugglarpsgrisen    15,30    >15,30   15,05    15,05     15,05     <15,05     15,35     <15,35

SLP
SLP Plus              ej satt     >16,40   16,30  >16,30    15,95     <15,95   <16,05     <16,35  

Dahlbergs
Särklass D          ej satt     16,00   >16,00   15,95     15,95     <15,95    <16,10     <16,40

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser höjs. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr           v 8       v 7       v 6        v 5       v 4         v 3      v 2
236   Basis 7 kg           >200   >195    >189    >186   <185     >190     189
412   Basis 30 kg         >349    >341   >333    <325   <326     >334     333
242   SPF+Myc 7 k        >205   >200    >194    >191   <190     >195     194
418   SPF+Myc 30 kg   >354   >346    >338    <330    <331     >339     338  
247   SPF 7 kg               >209   >204    >198    >195   <194     >199     198  
423   SPF 30 kg            >358    >350    >342    <334   <335     >343     342
762   Økologi 30 kg      >637    >630    >624    >618    <605     >611    610  

Norsk Kjøtt. Smågrispriset går upp. Kurs 1.10
462   25-kilos                  440    >440      420       420      420       420     420  

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar är oförändrat nästa vecka ca 12 000. Underskottet väntas bestå.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 8. Smågristillägget fortsatt 10 kr.
Ugglarps Slakteri, Thomas Olander: -Fortsatt brist på smågrisar. /LG


Nyheter
Lönsamheten i svenskt lantbruk fortsätter backa, grisgårdarna är undantagen
Lönsamheten i svenskt lantbruk fortsatte att försämras 2004. Det visar en analys av 2 500 svenska normalgårdars räkenskaper, som gjorts av LRF konsult. Priserna till bönderna fortsatte att sjunka under 2004. Samtidigt steg kostnaderna för inköpta produktionsmedel. Lönsamheten för svenskt lantbruk har nu backat sju år i rad.
För grisproducenterna ljusnar det dock och priserna är på väg upp. Grisköttsföretagen fick betydligt mer över till eget arbete och eget kapital under 2004, jämfört med 2003. Totalt ökade nettot från 87 000 kr till 178 000 kr. Bakom vinstlyftet ligger ökade grisköttspriser i kombination med sjunkande foderpriser i slutet av året och måttligt ökade övriga kostnader.
Prognosen för 2005 ser än bättre ut. Då väntas arbets- och kapitalinkomsten öka till 267 000 kr.
-Vi ser en mycket stor skillnad mellan de 25 % av grisföretagen som är bäst och den fjärdedel som har det tyngst, säger Lars-Göran Svensson, ansvarig för lantbruksfrågor på LRF Konsult. Det är mycket tydligt att de som planerar sitt företagande och är aktiva, framförallt på kostnadssidan, också får en betydligt bättre lönsamhet i sitt företag. Samma sak gäller inom alla  produktionsgrenar. Källa: LRF Konsults rapport Lantbrukets lönsamhet 2004. /LG

Swedish Meats vinst 63 mkr 2004, efterlikvid 10 öre per kg slakt
Swedish Meats visar ett resultat för 2004 efter finansiella poster på +63 mkr (-154), dvs en betydande resultatförbättring. Omsättningen blev  8 287 mkr. Totalt fördelas 25 mkr som efterlikvid till ägarna med totalt 10 öre per kg för 2004.
-Årets resultat visar att vi på att vi är på väg åt rätt håll, säger vd Peter Rasztar. En av huvudförklaringarna bakom den positiva resultatutvecklingen är det åtgärdsprogram som drivits framgångsrikt under året. /LG

Norska Gildes vinst 237 milj nkr
Gilde Norsk Kjøtts överskott före skatt och efterbetalning blev 237 milj nkr. Omsättningen blev 11,9 miljarder nkr. Det är en kraftig resultatförbättring. 101 milj dkr betalas ut till ägarna som efterbetalning. Källa: Nationen. /LG

Swedish Meats vill köpa smågrisar från Norge
Swedish Meats vill importera minst 1 000 smågrisar per vecka snarast och året ut från Norge för att minska underskottet och har vänt sig till norska Kjøttbransjens Landsforbund med förfrågan.
-Vi ansöker om undantag för reglerna om provtagning och karantän hos Jordbruksverket och tror att det kommer att beviljas, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Norge har bättre hälsoläge än vi.
-De norska grisarna får, när de slaktas, inte ingå i Scan-produkter, eftersom Scan-produkter garanterat inte får innehålla annat än kött från svenska grisar, säger Johan.
Liv Højstad, ordförande i Norsvin, säger att affären ser ut som ett drömläge för hårt pressade norska smågrisuppfödare. Höjda koncessionsgränser, dvs hur många grisar varje norsk lantbrukare får ha på gården, har ökat produktionen och sänkt smågrisproduktionens lönsamhet och många smågrisuppfödare blir utslagna.
-Skillnaden i pris mellan det höga norska smågrispriset och det lägre svenska måste tas av den norska regleringskassan, omsettningspotten. Det är ett administrativt beslut inom omsettningsrådet, men inte glasklart enkelt att genomföra. Det är Norsk Kjøtt, motsvarande Swedish Meats, som har omsettningsrådets uppdrag att reglera norska grismarknaden och måste således hjälpa privatslaktens Kjøttbransjens Landsforbund att genomföra affären. Men det är nog ett mindre problem.
-Det största problemet är att Norge enligt WTO-avtalet inte får exportera mer än 3 500 ton grisprodukter med subventioner. Vi har även överskott på griskött och i fjol uppfylldes kvoten av köttexport. Norge har helt enkelt inte tillåtelse av WTO att skjuta till mer pengar av regleringsmedel för export än för de 3 500 tonnen, säger hon.
-Det som ser ut som en bra lösning för näringen, kan stoppas av den politiska byråkratin, säger hon. Vi måste nu göra allt för att lösa alla de problem som finns på vägen.
-Frågan kräver noga övervägande, säger omsettningsrådets chef Ottar Befring, enligt Nationen. Vår uppgift är att få ned överproduktionen och göra överproduktion olönsam. Ska vi gå in på nya verksamheter ska det vara något som svider, samt ha kortsiktig karaktär. /LG

Nordjyske svinproducenter tjänar mera, men inte på alla investeringar
Grisuppfödarna på norra Jylland ökade sina inkomster 2004. Det visar de första 40 redovisningarna från LandboNord. Ökade intäkter kom främst från stigande grisnotering, bättre produktionseffektivitet, samt en god skörd i Nordjylland.
Totalt höjde man tb med 0,5 milj dkr. Energi, löner och underhåll ökade i genomsnitt 6,5 % och dränerade en del av intjäningsframgången.
Investeringslusten är fortsatt stor och de 40 grisgårdarna investerade 61 milj dkr i fjol.
-Den höga investeringsnivån borde ha resulterat i högre intäktsökning, men många investeringar har gjorts i bättre djurvälfärd, som inte ger någon större förräntning, säger chefkonsulent Nicolaj H Nørgaard. Källa: LandboNord. /LG

Australien tredje största marknaden för danskt griskött utanför EU
Australien är en ny marknad för danskt griskött, som utvecklat sig mycket positivt. På enbart 6 år har exporten ökat från 8 000 ton till över 30 000 ton. Värdet är nästan femdubblat, från 122 milj dkr 1999 till ca 600 milj dkr 2004, enligt Danske Slagteriers sammanställning.
På få år har exporten till Australien vuxit till den tredje största utanför EU. Japan och USA köper mer. Australien köper i huvudsak mittstycken för lokal produktion av bacon. Källa: Danish Crown. /LG

Exportvärdet för danskt griskött till nya EU-länderna fördubblades 2004
Efter utvidgningen av EU med de 10 nya länderna har dansk grisköttexport till Östeuropa ökat från 46 000 ton under 2003 till 75 000 ton under 2004. Exportvärdet fördubblades från 400 milj dkr till 800 milj dkr.
Särskilt Polen ökar. 2004 köpte man 45 000 ton, jämfört med 24 000 ton 2003. Värdet mer än dubblades från 200 till 500 milj dkr. Trenden väntas fortsätta. Källa: Danish Crown. /LG

Dansk grisexport nu värd 25,7 miljarder dkr
Danmark exporterade 2004 nästan 1 770 000 ton griskött, vilket är nästan 75 000 ton mer än 2003. Exporten tillförde Danmark valuta för 25,7 miljarder dkr, över 31 miljarder skr. Ökningen från 2003 är 1,6 miljarder dkr. Källa: Danish Crown. /LG

Danskt färskt kött ursprungsmärks
De flesta Danish Crowns kunder ursprungsmärker nu det färska grisköttet. Märkningen är frivillig, men ett betydande ökat intresse för märkning kom när det blev känt att importerat kött har mycket högre förekomst av salmonella än danskt. Danish Crown bifogar nu etiketter med köttleveranserna där det står Dansk kød fra danske landmænd. Källa: Danish Crown. /LG

Marknadssituationen för griskött god i EU
EU-kommissionen konstaterar att marknadssituationen ser bra ut. Under januari hade priserna på slaktsvin inom unionen försämrats och sista veckan i januari låg priset på 134 euro/100 kg. Prisbilden hade dock snabbt förbättrats i början av februari och under vecka 5 var slaktsvinspriset 137 euro/100 kg. Kommissionen tror att den positiva trenden ska fortsätta under den första hälften av 2005, vilket även resulterar i positiva smågrispriser. /LG

Lättare exportera mer griskött till Japan
Triggernivån för aktiverande av Japans säkerhetsklausul höjts till 307 000 ton för 2005. EU kan således exportera mer griskött till Japan och kommissionen hoppas att den nivån inte ska överskridas 2005. Efterfrågan på griskött i Japan kommer vara fortsatt hög under de nästkommande 6 månaderna.
Japan importerade 357 000 ton 2004 eller 13 % mer än 2003. Källa: EUs förvaltningskommitté för griskött. /LG

Företagsnytt
Swedish Meats har köpt 50 % av AB Skånekött, expanderar i Danmark och Polen
Swedish Meats har köpt 50 % av aktiekapitalet Skånekött AB. Avtalet ger Swedish Meats rätt att förvärva resterande delen av aktierna inom tre år. AB Skånekött beräknas omsätta 360 mkr 2004 och har 120 anställda, varav 90 i Skurup och 30 i Bjaeverskov, 4 mil söder om Köpenhamn, som svarar för en tredjedel av företagets produktion. Swedish Meats får därmed in en fot i Danmark och även i Polen, eftersom Skånekött håller på att bygga upp en produktionsanläggning där. Den anläggningen väntas på sikt ge möjlighet till betydande effektiviseringar och tillväxt.
Skånekött producerar 10 000 ton förädlade produkter per år och anläggningen i Skurup är en av de största skivningsanläggningarna i Sverige och starkt inriktad på EMV. /LG

Lyckade försök med biodiesel hos Daka, fullskaleanläggning övervägs  
Daka, som samlar och bearbetar köttavfall och döda djur, har nått goda resultat i en försöksanläggning för biodiesel och överväger att bygga en fullskaleanläggning. Produktionen av biodiesel med animaliskt fett som råvara, kan förbättra ekonomin för råvaror av kategori 1 och 2, som har sämst lönsamhet.
Nyheten presenterades vid Dakas generalförsamling. Företagets vinst blev 51,7 milj dkr, vilket är en minskning med 27,2 milj. Källa: Danish Crowns Ugeinfo. /LG

Gilde lägger ned tre slakterier och ersätter dem med ett nytt
Gildes koncernstyrelse överväger att lägga ned tre nordliga slakterier i Mosjøen, Brønnøysund och Bodø och ersätta dem med ett nytt i förslagsvis Bjerka. Investeringen är 15 milj nkr och besparingen 45 milj nkr, 25 öre per kg kött. Källa: Nationen. /LG

Tom Hansson fortsatt vd i Ystad Slakteri AB
-Jag vill korrigera uppgiften från förra veckan att Lars Tönnesen blir vd i Ystad Slakteri AB, säger Tom Hansson. Jag kvarstår som vd och Lars blir produktionschef. Jag tänkte lämna över hela biten, men kvarstår av praktiska skäl. /LG

Agenda
Seminarium om vägval i dansk grisproduktion 9 mars
Det Konglige Danske Landhusholdningselskab inbjuder till vinterseminarium om dansk grisproduktions vägval. Talare är bl a danske miljöministern och många namnkunniga inom grisnäringen. Å ena sidan kräver konsumenterna kvalitet till konkurrenskraftiga priser, å andra sidan ställs högre krav på miljö, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Seminariet hålls på Vejen Kongres-hotel 9 mars. Info: www.1769.dk /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se