@-GRIS 25 februari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 9

Knappt inga förändringar av nordiska slaktsvinspriserna
Inget slakteri i Norden, undantaget finska Snellmans, ändrar slaktsvinspriserna nästa vecka. Däremot går smågrispriserna upp hos en del slakterier. KLS höjer marknadstillägget med 5 kr till 15 kr, för att få in smågrisar. Swedish Meats ev import av smågrisar från Norge är fortfarande under behandling av myndigheterna. Skövde Slakteri tar under helgen ställning till en utbyggnadsstimulans för att få igång ökad smågrisproduktion.
Snellmans höjer slaktsvinspriset med 1 cent nästa vecka, knappt 10 öre. I Tyskland och Frankrike föll dock slaktsvinspriset under veckan, i Tyskland 45 öre. Man talar om ökat prismotstånd i marknadskommentarerna och därmed finns risk för ytterligare sänkning. I Belgien och Italien är slaktsvinspriset oförändrat.
Även futuremarknaden i Tyskland fortsatte nedåt, marsterminen hela 57 öre, men tyska bedömare tror på bra priser längre fram i vår.  

Partipriset har slagit igenom
Flera av våra slakterier säger nu att partipriset fått fullt genomslag på köttdetaljerna och att köttkunderna förstår att priset måste upp. Men inköparna gör givetvis allt för att hålla emot och livsmedelskedjorna rapporterar att man sänker priserna på viktiga produktgrupper. ICA meddelar idag att man sänker priset på 2000 produkter i mars och vi kan väl bara hoppas att det inte är på griskött! Prissänkningen görs för att mota konkurrensen från lågpriskedjorna. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat nästa vecka.


Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
  V 9     Slakteri       Bäst bet.     viktgr kg            v 8           v 7        v 6         v 5            v 4        v 3      
 12,20
 Ginsten Slakt            65 - 94,9    >12,20    11,90   11,90   11,90   <11,90   12,15  
 11,25  KLS                          64 - 94,9    >11,25    10,95   10,95   10,95     10,95   10,95  
ej satt SLP                          70 – 94,9    >10,95    10,70   10,70   10,70     10,70 <10,70
 11,00   Ugglarps Slakteri        70 - 94,9    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   10,70   
 11,00  Swedish Meats           73 - 94,9    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   10,70  
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   10,70  
 11,00  Skövde Slakteri          75 - 94,9    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70    10,70  
 11,00  Alviksgården             fri viktvikt    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70    10,70   
  11,00 Dalsjöfors Slakteri      70 - 94,9    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70    10,70   
  11,00  Ystad Slakteri AB         71 – 95    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70    10,70   

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr          Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 9            v 8           v 7           v 6        v 5    
  
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg       dkr       9,00     >9,00    >8,80    >8,60     8,40  
 20,76  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr     18,88     18,88     18,88  >18,88   18,38
 11,62  Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,28       1,28       1,28      1,28    1,29  
>12,25 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro   >1,35       1,34       1,34      1,34    1,34   

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 24 februari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land                  v 8         v 7              v 6        v 5         v 4          v 3           v 2          v 1   
<10,62  Frankrike    <1,17    1,25      >1,25   >1,17  >1,08    <1,07    <1,09    <1,16
<13,25  Tyskland     <1,46    1,51      >1,51   >1,47  >1,45    <1,36    <1,40    <1,43   
    9,98  Belgien         1,10    1,10      >1,10   >1,06     1,03      1,03    <1,03    <1,12   
    9,44   Italien          1,04    1,04      >1,04   <1,02     1,03    <1,03    <1,10    <1,17  

Futurepriser
Futurepriserna 24 februari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån          v 8              v 7           v 6             v 5            v 4             v 3             v 2    
Feb                <1,504    >1,539    >1,535   >1,505    >1,499    >1,491   
Mar  <1,464    <1,527    >1,561    >1,557   >1,533     >1,520   >1,500   
Apr   <1,488    <1,528    >1,561    >1,561   >1,530    >1,518    >1,510  
Maj   <1,535    <1,550   >1,572     >1,563   >1,545    >1,522    >1,510    
Jun   <1,541    <1,558   >1,580     >1,570   >1,543    >1,520    >1,510   
Juli   <1,514    <1,527   >1,550     >1,537   >1,510    >1,482    >1,478   
Aug  <1,507    <1,522    >1,545     >1,549   >1,500    >1,480    >1,450    
Sep  <1,499    <1,500    <1,516     >1,519   >1,460    >1,450    >1,426
Okt  <1,450    <1,469    <1,470       1,460   >1,460    >1,420    >1,400
Nov  <1,443    <1,462      1,465     >1,465   >1,450    >1,430     >1,400    
Dec  <1,415    <1,440      1,450     >1,450   >1,425    >1,416     >1,390    
Jan  <1,360      1,430      1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 9         v 8      v 7          v 6         v 5        v 4      
Swedish Meats       140 kg och över     7,00     7,00   6,65     6,35     6,35    6,35   
Ugglarps Slakteri           57 – 59 %      7,10     7,10   7,10     7,10     7,10     7,10    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %                          6,55     6,35

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr       valuta        v 9         v 8          v 7       v 6     
  9,30  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr     7,70   >7,70   >7,30  >6,60     
 3,25  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %      euro   0,36     0,36     0,36    0,36     
 4,25  Snellmans                     Klass E             euro   0,47     0,47     0,47    0,47          
    
Valutor
Fredagar     i dag             v 8            v 7           v 6              v 5     
Pund      <13,13    <13,17    >13,20   >13,18    >13,15  
Dollar       <6,87     <6,95      >7,07     >7,01      >6,97  
Euro         <9,07       9,09      >9,09       9,08      >9,08  
Dansk        1,22       1,22        1,22        1,22     >1,22    
Norsk       >1,10     >1,09      <1,08        1,10       1,10  
Yen          <6,53     <6,60     <6,69      <6,71      >6,75

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats, Johan Andersson: -Marknaderna i Europa har dämpas under veckan, men i Sverige är det mest den stenhårda konkurrensen som håller priserna nere. Sportlovsveckorna är också traditionellt tröga säljveckor.
-Det är också tufft inom slakteribranschen och vi möter de krympande marginalerna med nya kostnadsbesparingar, som framgått i medierna. Vi ska plocka bort kostnader, men samtidigt växa organiskt och genom inköp av företag, typ Skånekött.   
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Snöproblemen på Österlen under veckan medförde att vi tappade slakt och 500 grisar blev överstående till nästa vecka. Även köttleveranserna försenades av snöstormen. Om vi bortser från dessa problem, är försäljningen i nivå med förra veckan, med undantag av att det är något trögt för karré och sida. Charkförsäljningen är fortsatt på en hög nivå.
Skövde Slakteri, Cato Gustafsson: -Det händer inte så mycket på marknaden, men vi har inga problem att bli av med några produkter. Sida och charkråvaran går nästan uteslutande på export, men till goda priser. I fjol gick nästan allt in i frysarna. Marknadssituationen är således markant bättre i år än i fjol.
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Sportlovsveckan brukar vara svår, men i år har vi inte märkt någon försäljningssvacka. Vi har nyligen satt igång konsumentpackning, som vi har förväntningar på.
Ystad Slakteri AB, Tom Hansson: -Marknaden är lugn, försäljningen bra och partiprishöjningen är uttagen. Men det börjar bli brist på grisar. Snart kommer dock kortveckorna i påsk och då är antalet slaktdagar och antalet grisar till slakt i takt igen.
SLP, Peter Johansson: -Vi har nu fått igenom hela partiprishöjningen på våra produktpriser. Vi har inga produkter som är belastning, eller som vi måste bli av med till lägre pris, och det är inga bekymmer med sälja. Charken ser bra ut för de två första av årets månader.
-Vi köper även nu in en del helfall, men skulle helst se att vi kan slakta grisarna själva.
Österbottens kött, Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil med varken ökad eller minskad försäljning. Men vi närmar oss våren, med ökad konsumtion.
Danish Crown: P g a sportloven i Frankrike och flera andra länder kom skinkmarknaden under press under veckan, vilket resulterade i trögare handel och på några marknader även prisfall. Även marknaden för bog och charkråvara var trögare och priserna sjönk, särskilt på tyska marknaden. Baconmarknaden är oförändrad.
Det säljs bra på ryska marknaden, medan den japanska är avvaktande. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Alla smågrisar går upp 15 öre, utom nyavvanda som går upp 30 öre.
Klass, kr/kg                v 9            v 8           v 7           v 6          v 5           v 4           v 3              v 2         v 1   
Bis Plus             >16,20    >16,05    15,95   >15,95    15,90    15,90   <15,90    <16,05   <16,35
Bas                   >14,95    >14,80    14,70   >14,70    14,65    14,65   <14,65    <14,80   <15,10
Nyavvanda         >32,60    >32,30    32,10   >32,10    32,05    32,05   <31,95    <32,25   <32,90   
KRAV Bis Plus     >23,20      23,05    23,05   >23,05    22,95    22,95   <23,05    <23,35   <23,65  
KRAV Bis            >22,50      22,35    22,35   >22,35    22,25    22,25   <22,35    <22,65   <22,90   

KLS Smågrispriset höjt 15 öre.
KLS Smågris       >16,45    >16,30    16,20     16,20     16,20    16,20   <16,20    <16,35   <17,00

Skövde Slakteri Smågrispriset går upp 15 öre.
SwedeHam+       >16,25    >16,10     16,00    16,00    16,00    16,00    <16,00   <16,14    <16,54  
SwedeHam         >15,01    >14,86     14,76    14,76    14,76    14,76    <14,76   <14,89    <15,26
Vita                   >13,96    >13,81     13,72   13,72     13,72    13,72    <13,72   <13,84    <14,18

Ugglarp  Smågrispriset är oförändrat
Särklass              16,40     >16,40   >16,30    16,05   16.05     16,05     <16,05     16,35     <16,35
Ugglarpsgrisen     15,40     >15,40   >15,30   15,05    15,05     15,05     <15,05     15,35     <15,35

SLP
SLP Plus              ej satt     >16,50    >16,40   16,30  >16,30    15,95     <15,95   <16,05     <16,35  

Dahlbergs
Särklass D           ej satt                    16,00   >16,00   15,95     15,95     <15,95   <16,10    <16,40

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Alla smågrisklasser oförändrade Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr                 v 9          v 8          v 7         v 6         v 5        v 4           v 3        v 2
236   Basis 7 kg             200    >200    >195    >189    >186   <185     >190     189
412   Basis 30 kg           249    >349    >341   >333    <325   <326     >334     333
242   SPF+Myc 7 k          205    >205    >200    >194    >191   <190     >195     194
418   SPF+Myc 30 kg      354    >354    >346    >338    <330    <331     >339     338  
247   SPF 7 kg               209    >209    >204    >198    >195   <194     >199     198  
423   SPF 30 kg             358    >358    >350    >342    <334   <335     >343     342
762   Økologi 30 kg       637    >637    >630    >624    >618    <605     >611    610  

Norsk Kjøtt. Smågrispriset går upp. Kurs 1.10
462   25-kilos               440      440    >440      420       420      420       420     420  

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*      62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats, Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar har ökat till ca 15 000, dvs två veckors väntetid. Underskottet väntas bestå på den här nivån närmaste tiden.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 9. Smågristillägget höjs med 5 kr till 15 kr.
Ugglarps Slakteri, Thomas Olander: -Fortsatt brist på smågrisar. /LG


Nyheter
Milstolpe för världens grisproduktion 2004: Vi åt mer än 100 miljoner ton griskött!
I fjol producerades 100,3 miljoner ton griskött i världen, som är nytt rekord. Vi passerade således milstolpen 100 milj ton i konsumtion. Siffrorna kommer från FAO och presenterades vid en konferens i England anordnad av the Meat and Livestock Commission.
Totalt konsumerade vi ca 258 miljoner ton kött i världen, alla djurslag inräknade. Inom 30 år passerar vi 300 milj ton, spådde man. Liksom att det är lågprisländerna, t ex Brasilien, som ökar produktionen mest. I fjol exporterade Brasilien 471 000 ton och man har en ökningstakt på 7 %. Källa: Pig International. /LG

29 slaktare vid Ugglarps tvingades övernatta på slakteriet i snöstormen
Värsta snöstormen sedan 1979 i södra Skåne orsakade svåra problem vid Ugglarps Slakteri, både att få in grisar till slakteriet, att leverera köttvaror till kunderna och för personalen att ta sig till och från jobbet. Djurtransportbilarna fastnade på gårdarna och på vägarna, vilket medförde att det var problem med inleveranserna av grisar under dagen.  En bil  kom inte  fram förrän kl 20 på kvällen. 29 personer från produktionen kunde inte ta sig hem när jobbet var slut, utan tvingades stanna på slakteriet över natten. I det läget valde de att slakta och stycka de inkomna grisarna under natten och lämnade jobbet först kl 9 morgonen därpå när vägarna öppnats. /LG

Ginsten Slakteri har börjat konsumentpacka
För ett par veckor sedan satte Ginsten Slakteri igång en avdelning för konsumentpackat och en köttfärslinje. Tidigare har försäljningen endast omfattat grovstyckat för finstyckning i butik.
-Vi har börjat smyga oss in på den marknaden så smått och det verkar fungera, säger Bengt-Göran Bengtsson. En del butiker vill inte stycka längre, men vi fortsätter givetvis sälja grovstyckat till de butiker som vill ha. Vi säljer detaljerna, skivade kotletter, karré, m m, samt köttfärs, under vårt eget varumärke i tråg. Däremot inte smörgåspålägg. /LG

Skövde Slakteri satsar på utökningsbidrag
Skövde Slakteri planerar över helgen en aktivitet för lantbrukare som vill nysatsa för smågrisproduktion, eller vill öka ut sin befintliga smågrisproduktion.
-Sannolikt får stimulansåtgärden formen av ett utökningsbidrag per sugga, säger Cato Gustafsson. Beloppet är inte satt ännu. Vi diskuterar även hjälp med annat praktiskt som kan underlätta för de producenter som går i byggtankar. /LG

Tyskland producerar flest grisar i EU
2004 års statistik över produktionen av griskött i EU är klar. Totalt producerade vi inom EU 241 748 tusen ton, varav vi i gamla EU 15 producerade 203 173 tusen ton. Tyskland är EUs största grisland, Malta minsta. Siffrorna är i tusen ton: Tyskland 41 299, Spanien 37 461, Frankrike 26 309, Danmark 24 955, Polen 23 163, Holland 20 182, Italien 12 861, Belgien 10 973, England 8 649, Ungern 4 890, Tjeckien 4 887, Österrike 4 782, Portugal 4 735, Sverige 3 236, Irland 3 005, Finland 2 351, Grekland 2 251, Slovakien 1 671, Litauen 1 318, Slovenien 809, Cypern 674, Estland 555, Lettland 496, Luxemburg 125 och Malta 111 tusen ton. Källa: Eurostat. /LG

Canadas grisproduktion fortsätter öka
Grisproduktionen i Canada fortsatte öka under januari med 1,8 % till 1 611 miljoner suggor, 32 600 fler än samma tid i fjol. Ökningen är störst i de västra provinserna, medan produktionen minskar något i t ex Quebec.
Grisningarna under fjärde kvartalet överskred 900 000 för första gången någonsin och var 3,7 % fler än 2003. Samtidigt överskred kvartalsproduktionen av grisar 9 milj för första gången och var 4,1 % större än 2003. Källa: National Hog Farmer. /LG

Livsmedelsverket skärper kontrollen av importerat kött efter tips om köttfusk
Stockholms Stads miljöförvaltning har fått tips om införsel av kött från land utanför EU, utan att föranmälan gjorts. Det har också kommit tips om ev ommärkning av kött från annat ursprungsland till svenskt. Miljöförvaltningen har därför gjort tillsynsbesök på några styckningsföretag i Stockholmsområdet.
Livsmedelsverket uppmanar därför företag, kommunala livsmedelsinspektörer och besiktningsveterinärer att skärpa uppmärksamheten och påminna om införsel- och märkningsreglerna.  Källa: Livsmedelsverket /LG

60 ICA-köpmän i Norge vill ha mer insyn i ICA-koncernen, efter norska ”hyllskandalen”
Det började med att en norsk företagare misstänkte att det gick att köpa de bästa hyllplatserna i livsmedelsbutikerna, som vi berättade i @-GRIS redan 14 januari. Sedan avslöjades att norska mejeriföreningen Tine betalat 16 milj nkr för att få bort konkurrentprodukter från hyllorna. Tines koncernchef och marknadschef har avgått och ostförsäljningen minskat katastrofalt.
Enligt en del uppgifter har Tine lockats i en fälla. Norska LO försvarar Tine och säger att det är högerorienterade marknadskrafter som vill skada Tine och att Konkurransetilsynet agerar mot konsumenternas intressen.
Det senaste är att 60 enskilda ICA-köpmän nu vill veta hur miljonmutorna använts, eftersom man inte sett något av dem, varken i form av bättre inköpspriser eller lägre butikspriser. Man kräver att en oberoende revisor får kolla ICA-koncernens räkenskaper. Källa Dagens Næringsliv.
Kommentar: Skandalen växer således oavbrutet i Norge. I Danmark anklagas Arla för att ha betalat grossisten Metro för att bli av med konkurrentvaror, enligt Land. Frågan är om något liknande skett i Sverige? Konkurrensverket har ännu inte några sådana indikationer. /LG

Miljögodkännande för danska besättningar med mer än 2 600 slaktsvin per år
Den nya regeringen efter valet förbereder skärpta gränsregler för miljögodkännande av grisbesättningar. Idag måste större besättningar med mer än 250 djurenheter per år, knappt 9 000 slaktsvin, ha miljögodkännande. Den nya gränsen föreslås bli 75 djurenheter, drygt 2 600 slaktsvin. /LG

Atrias vinst 352 mkr, därav Lithells 103 mkr
Den finska köttkoncernen Atrias vinst 2004 blev 38,8 milj euro, 352 mkr. Omsättningen ökade 9 % till 833,7 milj euro, 7,56 miljarder skr.
Dotterbolaget Lithells gick också mycket bra. Vinsten blev 11,4 milj euro, drygt 103 milj skr. Det är en ökning med 19,5 %.  Lithells omsättning ökade 4,7 % till 310 milj euro, 2,81 miljarder skr.
Kommentar: Lithells består numera till betydande del av de då förlustbringande företag som man köpte av Spria för några år sedan, Samfood, Goman, m fl. /LG

Danske Slagterier söker unga Food Fighters
Danske Slagterier söker på sin hemsida 8 ungdomar som brinner för att utveckla och tillaga god mat. De unga bjuds på en utvecklande studieresa till New York och till de kända restaurangernas kök. På det här sättet vill DS hitta nya kreativa kockar under slututbildning, liksom slaktare, köksassistenter och de som läser näringslära och livsmedelshygien. Ansökningsformulär finns på http://www.danskeslagterier.dk/smcms/DetailOgFood/7711/8096/Index.htm?ID=8096

8 000 sommarhus på Nordjylland ersätter nedlagda slakterier
Nedläggningen av flera slakteri- och förädlingsanläggningar i norra Jylland medför kraftigt ökad arbetslöshet i regionen. Ett förslag till ersättningsjobb är att bygga sommarhus, något som många kommuner välkomnat. 8 000 sommarhus planeras. Kanske något för oss svenskar? Källa: Børsen. /LG

Betalar 54 000 skr för lunchlobbing om djurtransportbilar
58 riksdagsledamöter i danska folketinget har under februari ätit lunch på innekrogar med högstbjudande värdar som vill diskutera hjärtefrågor med beslutsfattarna. Justitieminister Lene Espersen är bjuden på lunch på krogen Era Ora av den högstbjudande man som betalar 45 000 dkr, drygt 54 000 skr, för att få diskutera höjden i lastutrymmena i djurtransportbilar. Pengarna man betalar går till biståndsorganisatonen Cares projekt för fattiga vietnamesiska kvinnor. Cares nätauktion kallas ”Politiker på menyn”. Källa: JyllandsPosten. /LG

Ny dansk slakteristrejk i dag
100 slaktare vid Danish Crowns slakteri i Odense gick ut i vild strejk i morse som protest mot slakteriets nya ackord i torsdags som innebär mer produktion för samma lön. Källa: JP. /LG

KRAV har fyllt 20 år
21 februari 1985 föddes KRAV (då en förkortning av Kontrollföreningen för Alternativ Odling). Initiativet togs av en grupp aktiva ekologiska bönder som helgen dessförinnan hade samlats för att bilda Alternativodlarnas Riksförbund (sedan 1994 Ekologiska Lantbrukarna). Idag är 29 organisationer och företag från hela livsmedelskedjan medlemmar och delägare. Från början rymdes KRAVs regler på ett A4-papper och gällde endast växtodling. Idag är reglerna en bok på 180 sidor med 16 kontrollområden. KRAV är en av världens största certifieringsorganisationer.  Källa: KRAV-mailet. /LG

Företagsnytt
Skov får ny vd 1 juli
Till ny vd i Skov A/S, Danmark, har utsetts Jørgen Yde Jensen. Han tar över efter Flemming Skjalm-Rasmussen 1 juli, som pensionerar sig men står kvar till förfogande på konsultbasis.
Jørgen är 50 år, har lantbruksutbildning, är ingenjör och har innehaft flera ledande poster bl a inom Ericsson och Bang & Olufsen. Framför allt har han jobbat med forskning och utveckling, samt försäljning och service i flera länder. /LG

Sardus Chark & Deli varslar 30 tjänstemän
Pastejköket och Charkdelikatesser slogs samman 1 februari till Sardus Chark & Deli. 30 tjänstemän blev övertaliga och har nu sagts upp. Främsta anledningen till sammanslagningen är att dagligvarukedjorna i allt större utsträckning efterfrågar större och mer kompletta leverantörer. Priskonkurrensen har blivit allt hårdare genom att flera lågprisaktörer har tillkommit på marknaden.
Sardus Chark & Deli effektiviserar genom att samordna bl a administration och försäljning. Årliga besparingen blir 5 – 10 mkr. Huvudkontoret blir i Helsingborg, där också moderbolaget Sardus har sitt säte. Viss kontorsverksamhet blir kvar i Tranås, medan kontoret i Halmstad avvecklas. Källa: Pressmeddelande. /LG

Tom Hansson har själv tagit över hela ledningsfunktionen igen vid Ystad Slakteri
Lars Tönnesen hann inte börja som produktionschef förrän han slutade vid Ystad Slakteri. Nu tar Tom Hansson åter igen över hela ansvaret för slakteriet.
-Att tillsätta en man för att leda produktionen vid slakteriet var lite överilat, säger Tom. Verksamheten är inte så omfattande och den är lika vecka efter vecka. Jag har anställt en chaufför till slaktdjursbilen i stället och tar själv hand om ledningsfunktionerna i slakteriet, samt leverantörs- och kundkontakterna.
-Man gör nya erfarenheter varje dag, konstaterar Tom. /LG

Göran Nilsson, Tollarp, flyttar från Svenska Foder till KLF
1 mars byter Göran Nilsson, Tollarp, jobb och blir säljare av bl a grisfoder vid KLF i stället för Svenska Foder. Han har jobbat vid KLF tidigare. /LG

Guidebok om djur före slakt på hemsida om djuromsorg
American Meat Institute Foundation har uppdaterat Animal Handling Guidelines, en handbok om hur man handhar djur före slakt. Den finns på en hemsida om djuromsorg www.animalhandling.org. Skramla med en plastpåse när grisar ska motas, är ett tips. Källa: American Meat Institute. /LG

Agenda
World Pork Expo 9 – 11 juni i Des Moines, Iowa
Grisutställningen World Pork Expo hålls i Des Moines, Iowa 9 – 11 juni på Iowa State Fairgrounds. Mer info: www.worldpork.org /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se