@-GRIS 4 mars 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 10

Fortsatt prisfall i Tyskland drog med sig danska suggorna, små prisrörelser i övriga Norden
Tyska slaktsvinspriset föll ytterligare 55 öre under veckan, medan tyska futurepriserna återhämtade en ganska god del (43 öre för marsterminen) av de senaste veckornas fall. Än är det en bra bit kvar till den nivå som rådde vecka 6. Bedömare både i Tyskland och Danmark tror på prisökningar snart igen, men Danish Crown säger idag att marknadsförbättringen är lite försenad och kommer inte förrän i slutet av mars eller början av april. I danska Børsen spår TiCans vd Ove Thejls att danska grispriset stiger 20 öre i slutet av mars och fortsätter upp till 10 dkr (drygt 12 skr) i början av maj.  
Förmodligen är det tyska slaktsvinssänkningen i veckan som får danska suggpriset att falla 30 danska öre, dryga 35 svenska, nästa vecka. I övrigt rapporteras inga prisrörelser i Sverige eller nordiska länderna, mer än att Norge sänker slaktsvinspriset marginella 3 öre.

Lugn marknad, stor finländsk grissatsning
Inget slakteri rapporterar några nämnbara förändringar på köttmarknaden den gångna veckan. Den har liknat en semestervecka, vilket sportlovet också är för många. De flesta rapporterar fortsatt bra försäljning av griskött och balans i slakten. Problemet är smågristillgången, bristen är fortsatt stor.
Det som sticker ut denna vecka är Atrias tillväxtprognos. Österbottens Kött, som anskaffar slaktsvin och nöt för Atria, ska öka sin slaktvolym med hela 20 % fram till 2008. En kraftig tillväxt av grisproduktionen väntas nu i Finland och för detta krävs en kampanj för att få grisuppfödarna att satsa.
-22 % fler slaktsvin på tre år är ett mycket tufft mål, säger Stefan Saaristo, Österbottens Kött. Det är nu vår uppgift att se till att lönsamheten blir så god, att uppfödarna satsar på utbyggnad. Men vi tror på grisproduktionen i Finland, säger han.
Tilläggas ska att Finland vid EU-inträdet förhandlade till sig möjligheter att betala ut icke föraktfulla nationella bidrag till grisproduktionen. Den ekonomiska situationen för grisproduktionen i Sverige och Finland är därför inte riktigt jämförbar.
 
Danish Crown har tröttnat på alla mediaangrepp
Det går knappast inte en vecka, utan att det förekommer mediakritik mot Danish Crown. Den här veckan var det lönerna vid de tyska förädlingsanläggningarna som sattes i fokus i ett tyskt TV-program och nyheten fortplantades i danska medierna. DC anklagas för att betala 35 dkr per timma till arbetskraft från öst, men försvarar sig med att alla slakterier i Tyskland arbetar på samma sätt och använder entreprenörer som hyrs in för definierade arbetsuppgifter som prissätts marknadsmässigt enligt tysk tradition. DC vet således inte vad entreprenörernas avtal med arbetarna innebär.
En annan mediahändelse med Danish Crown i fokus har varit ett nytt tuffare avtal för slakteriarbetare i Danmark, som ledde till vilda strejker. Strejkerna är nu undanröjda, sedan DC lovat att titta på ackorden en gång till.
Danish Crown meddelar nu att man byter PR-konsult och behöver mer kontinuerligt samarbete, för att om möjligt inte hamna i mediastormen nästan varje vecka.
Om alla dessa incidenter som ger mediapådrag kan sägas, att de handlar hela tiden om Danish Crowns strävan att trimma produktionen och sänka kostnaderna. Detta går aldrig friktionsfritt. I detta stora Danish Crown händer det någonting varje dag som går ut på att öka lönsamheten och kunna betala grisproducenterna ett någorlunda gott grispris. Danish Crown arbetar utan skyddsnät på världsmarknaden, där sänkta dollarkursen nu tvingar fram kostnadssänkningar. Exportandelen är över 80 %. Är grisköttet för dyrt får man inte sälja. Betalar man för lite till producenterna, då bromsas dansk grisproduktion, eller grisproduktionen flyttar utomlands.
Allt fler danskar har intressen i grisproduktion i låglöneländer och t o m danske försvarsministern ertappades i veckan med att ha aktier i en grisproduktion i östra Europa.

Danmark är vår kristallkula
Vi i Sverige har precis samma kostnadsproblem och samma problem att betala grisuppfödarna ett grispris som inte minskar produktionen. Vi ligger dock inte i frontlinjen på samma sätt som danska slakterierna, p g a vår stora hemmamarknad, men på något stegs avstånd är vi ändå beroende av den internationella marknaden. Danmark är vår kristallkula, det är bara att titta vart vi är på väg!
På alla sätt måste vi slå vakt om vår svenska grisproduktion och försöka ge de svenska konsumenterna svenskt griskött, eftersom många konsumenter vill ha svenskt. Det har varit lugnt på både skandal- och sjukdomsfronten ganska länge nu, men vi vet ju att inhemsk produktion kan bli värd guld över en natt, när något händer. I veckan avslöjades att thailändsk rå kyckling importerats till Sverige, producerad mitt under tiden då fågelinfluensan härjade som värst.
 
Vi har fortfarande Europas lägsta grispris!
Till sist kan vi konstatera att Sverige fortfarande har EUs lägsta grispris. Vecka 9 kostade griskött 13,79 skr i Portugal, 13,64 i England, 13,35 i Spanien, 12,44 i Österrike, 12,40 i Belgien, 12,23 i Italien, 12,22 i Tyskland, 12,08 i Holland, 12,05 i Frankrike och 11,90 i Danmark. Sverige då, jo vårt pris i den här jämförelsen är 11,62 skr och intar en klar jumboplats, alla våra prestationstillägg, samt mervärden för god djuromsorg, fina stallar, friska djur, osv till trots.
Dessa siffror är inte de officiella noteringarna, de som vi redovisar nedan, utan korrigerade för de olika ländernas tilläggs- och avdragssystem och kan således jämföras med varandra. De är således mer rättvisande än de officiella noteringarna. Däremot är inte speciella sortiment, såsom tunga grisar i t ex länder med normalt lägre vikter, med bland korrigeringsfaktorerna. Priserna är på gård, dvs före transport. Det är tyska ISN som gjort sammanställningen.
Svenska folket skulle inte uppskatta vår placering i resultatlistan om det gällt ett idrottslag som kom hem från en internationell tävling. Trots väldig investering i att bli bäst i världen i grisköttkvalitet, så ligger vi sist! Det är ingen tröst att storproducenten Danmark ligger på näst sista plats.
Jag har också tittat efter suggpriser utanför Norden och hittat 13,15 kr per kilo i Tyskland. Svenskt pris är ca 7 kr. Det är således lönsamt att sälja suggorna till Tyskland. Jag ska vid tillfälle återkomma till suggpriserna, som tycks vara mycket olika mellan länderna. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 10.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 10         Slakteri                          Viktgr kg        v 9          v 8           v 7        v 6         v 5             v 4    
12,20
 Ginsten Slakt             65 - 94,9    12,20   >12,20    11,90   11,90   11,90    <11,90   
11,25  KLS                           64 - 94,9    11,25   >11,25    10,95   10,95   10,95     10,95
ej satt SLP                          70 – 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70
11,00  Ugglarps Slakteri        70 - 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   
11,00  Swedish Meats           73 - 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70
11,00  Dahlbergs Slakteri      71 - 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70
11,00  Skövde Slakteri         75 - 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70  
11,00  Alviksgården            fri viktvikt    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70  
11,00  Dalsjöfors Slakteri      70 - 94,9    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   
11,00  Ystad Slakteri AB         71 – 95    11,00    >11,00    10,70   10,70   10,70     10,70   

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr          Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta        v 10           v 9            v 8           v 7           v 6        v 5    
   
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg       dkr       9,00      9,00     >9,00    >8,80    >8,60     8,40  
<20,73  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr   <18,85     18,88     18,88    18,88  >18,88   18,38
   11,62  Österbottens Kött           70 – 86 kg      euro      1,28       1,28       1,28      1,28      1,28    1,29  
  12,25 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro      1,35     >1,35       1,34      1,34      1,34    1,34   

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 3 mars och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land                   v 9          v 8        v 7             v 6        v 5         v 4          v 3   
 10,62  Frankrike      1,17    <1,17    1,25      >1,25   >1,17  >1,08    <1,07  
<12,70  Tyskland    <1,40    <1,46    1,51      >1,51   >1,47  >1,45    <1,36   
    9,98  Belgien        1,10      1,10    1,10      >1,10   >1,06    1,03      1,03   
    9,44   Italien         1,04      1,04    1,04      >1,04   <1,02    1,03    <1,03

Futurepriser
Futurepriserna 3 mars i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån         v 9              v 8              v 7           v 6             v 5            v 4             v 3       
Feb                               <1,504    >1,539    >1,535   >1,505    >1,499  
Mar    >1,512   <1,464    <1,527    >1,561    >1,557   >1,533     >1,520  
Apr     >1,530   <1,488    <1,528    >1,561    >1,561   >1,530    >1,518  
Maj     >1,565   <1,535    <1,550   >1,572     >1,563   >1,545    >1,522  
Jun     >1,568   <1,541    <1,558   >1,580     >1,570   >1,543    >1,520
Juli     >1,535   <1,514    <1,527   >1,550     >1,537   >1,510    >1,482  
Aug    >1,523   <1,507    <1,522    >1,545     >1,549   >1,500    >1,480  
Sep    >1,516   <1,499    <1,500    <1,516     >1,519   >1,460    >1,450  
Okt    >1,454   <1,450    <1,469    <1,470       1,460   >1,460    >1,420  
Nov    >1,450   <1,443    <1,462      1,465     >1,465   >1,450    >1,430  
Dec    >1,430   <1,415    <1,440      1,450     >1,450   >1,425    >1,416  
Jan    >1,375   <1,360      1,430      1,430

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 10        v 9         v 8      v 7          v 6         v 5        v 4      
Swedish Meats       140 kg och över      7,00    7,00     7,00   6,65     6,35     6,35    6,35   
Ugglarps Slakteri           57 – 59 %      7,10     7,10     7,10   7,10     7,10     7,10     7,10    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      7,00     7,00              6,55     6,35
Tyskt suggpris                                             13,15

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr       valuta       v 10        v 9         v 8          v 7       v 6     
<8,95  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr   <7,40    7,70   >7,70   >7,30  >6,60     
 3,25  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %      euro    0,36    0,36     0,36     0,36    0,36     
 4,25  Snellmans                     Klass E             euro    0,47    0,47     0,47     0,47    0,47          
    
Valutor
Fredagar        i dag           v 9            v 8              v 7           v 6              v 5     
Pund         >13,16  <13,13    <13,17    >13,20   >13,18    >13,15  
Dollar         >6,90     <6,87     <6,95      >7,07     >7,01      >6,97  
Euro           <9,05     <9,07       9,09      >9,09       9,08      >9,08  
Dansk          1,22       1,22       1,22        1,22        1,22     >1,22    
Norsk           1,10     >1,10     >1,09      <1,08        1,10       1,10  
Yen            >6,54     <6,53     <6,60     <6,69      <6,71      >6,75

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är fortsatt tufft på marknaden, men vi väntar på påsken. Det är balans mellan slaktanmälningar och köttförsäljning.  
Ugglarp Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen flyter på, inga förändringar sedan förra veckan. Charken upprätthåller en hög nivå, som är lite högre än vi trodde.
-Slakttillförseln är som tidigare, för låg. Slaktvolymen väntas öka inom kort, eftersom vi har leverantörer som växlar upp produktionen.
Skövde Slakteri
Ingvar Pettersson: -Det är balans mellan slakt och försäljning.  
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på, det händer inte så mycket just nu. Det är ganska god tillgång på grisar och vi slaktar våra 1 000 per vecka.
Ystad Slakteri AB
Tom Hansson: -Försäljningen är oförändrat god och det ser bra ut för den tid som går att överblicka.
SLP
Peter Johansson: -Inga stora förändringar sker på marknaden, läget är stabilt. Bra efterfrågan, bra slakt nästa vecka. Vi köper fortfarande 200 – 700 helfall per vecka för att täcka våra behov, ibland från Swedish Meats, ibland från privatsidan.
I dagens ATL spekuleras om pågående diskussioner om slaktsamarbete mellan Swedish Meats och Ugglarp, eller SLP. Om dessa diskussioner säger Peter:
-Slaktare träffas ofta, bl a vid KCF, och då diskuterar vi olika branschfrågor. Men något slakterisamarbete eller ev köp känner jag inte till. Jag har dock Peter Rasztars telefonnummer, om jag vill ringa. Men vi har inga planer på att köpa Swedish Meats!
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil och det är inga pris- eller efterfrågerörelser. Helt enligt årstiden. Vi väntar på att rysslandsexporten ska komma igång.
-Vi startar just nu ett projekt för att öka vår slakt 20 % fram till 2008. (Se notis).
Danish Crown
Utbudet av skinka var för stort i förhållande till efterfrågan på flera marknaden, så priserna föll. Samma gäller bog och charkråvara, med en mycket försiktig handel och prisfall ofta förekommande.
Baconmarknaden är oförändrad. Vi har inte lyckats få igenom prisökningar för mars.
Avsättningen i Ryssland och de nya EU-länderna är fortsatt god, medan Japanmarknaden är avvaktande.
Trots att utbudet av griskött minskat p g a slakteristrejker under veckan, har vi inte uppnått prisförbättringar på europamarknaden. Den marknadsförbättring som är normal för den här årstiden, väntas därför inträda i slutet av mars eller början av april. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrisar upp 25 öre, nyavvanda 60, Krav ner 15 öre.
Klass, kr/kg                v 10           v 9            v 8           v 7           v 6          v 5           v 4  
Bis Plus               >16,45  >16,20    >16,05    15,95   >15,95    15,90    15,90
Bas                     >15,20  >14,95    >14,80    14,70   >14,70    14,65    14,65  
Nyavvanda           >33,20  >32,60    >32,30    32,10   >32,10    32,05    32,05  
KRAV                   <23,05  >23,20      23,05    23,05   >23,05    22,95    22,95  
KRAV Bis              upphör  >22,50      22,35    22,35   >22,35    22,25    22,25  

KLS Smågrispriset höjs 20 öre
KLS Smågris        >16,65  >16,45    >16,30    16,20     16,20     16,20    16,20  

Skövde Slakteri
SwedeHam+        ej satt   >16,25    >16,10     16,00    16,00    16,00    16,00   
SwedeHam          ej satt   >14,99    >14,86     14,76    14,76    14,76    14,76  
Vita                    ej satt   >13,93    >13,81     13,72   13,72     13,72    13,72   

Ugglarp  Smågrispriset höjt 35 öre.
Särklass             >16,75    16,40     >16,40   >16,30    16,05   16.05     16,05    
Ugglarpsgrisen    >15,75    15,40     >15,40   >15,30   15,05    15,05     15,05    

SLP
SLP Plus             ej satt   >16,60    >16,50    >16,40   16,30  >16,30    15,95    

Dahlbergs
Särklass D          ej satt   >16,25    >16,10     16,00   >16,00   15,95     15,95  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Alla smågrisklasser har små förändringar. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr                 v 10         v 9          v 8          v 7         v 6         v 5        v 4  
240   Basis 7 kg            <199      200    >200    >195    >189    >186   <185   
423   Basis 30 kg          >350      249    >349    >341    >333    <325   <326  
246   SPF+Myc 7 k         <204      205    >205    >200    >194    >191   <190
429   SPF+Myc 30 kg     >355      354    >354    >346    >338    <330    <331     
251   SPF 7 kg              <208      209    >209    >204    >198    >195   <194   
434   SPF 30 kg            >359      358    >358    >350    >342    <334   <335   
778   Økologi 30 kg      >643      637    >637    >630    >624    >618    <605   

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.10
462   25-kilos                440      440      440    >440      420       420      420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*      62        62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar är fortsatt ca 15 000, ca två veckors väntetid.
-Balansnoteringen är reviderad p g a lägre foderpriser, lägre ränta och högre slaktsvinspris. För ordinarie smågrisar ökar balansfaktorn från 41,4 % till 41,6 % av medelgrispriset, dvs 0,2 %.
-De båda KRAV-klasserna slås samman till en klass, KRAV. 99 % av alla KRAV-grisar är nu Bis Plus, varför motivet att ha klassen Bis inte finns längre.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 10. Smågristillägget är oförändrat 15 kr per gris.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist, 1 200, till nästa vecka. /LG

Nyheter
Österbottens Kött behöver 22 % fler grisar fram till 2008!
Österbottens Kött behöver öka sin totala slaktvolym 20 % fram till 2008. Prognosen är ett behov av 22 % fler slaktsvin. Orsaken är Atrias planerade behov till sin expanderande köttförädling. Ett paket av åtgärder som ska stimulera grisproduktionen spikades vid Österbottens Kötts styrelsemöte i veckan.
-Det är en stor uppgift att nå det målet och vi kommer att sätta in flera olika åtgärder, bl a samling av byggintresserade lantbrukare i byggrupper för gemensam planering och upphandling. Samtidigt ska vi öka rådgivningen både för de nya grisproducenterna och för befintliga för att öka produktiviteten i stallarna. Vi börjar omedelbart med att få igång nya smågrisbesättningar.
-Vi tror således på grisproduktionen i Finland och det blir vår uppgift att få den lönsam, säger Stefan. /LG

Snart bestämmer Kina foderpriserna
Grisproduktionen ökar i Kina och spannmålslagren är nästan tomma. Inom några år beräknas Kina behöva importera 40 milj ton per år. Kina har varit exportör av spannmål. Sedan 1993 har Kinas grisproduktion ökat med 23,1 milj ton.
-När vi ska bedöma prisutvecklingen på grisfodret, är det Kinas behov av spannmål som vi inom en nära framtid ska titta på, säger chefsekonom Karl Christian Møller, Landbrugsraadet. Källa: JyllandsPosten. /LG

Ny kritik mot Danish Crown för ”slaveri”
Danish Crown anklagas åter för att utnyttja underbetalda polacker i sin fabrik i Oldenburg i Tyskland. Den här gången är det tyska TV-stationen ZDF som under rubriken Modernt slaveri i Tyskland avslöjat att 100 polska arbetare arbetar 14 timmar per dag för 35 dkr per timma.
Detta är dock inte Danish Crowns lönekostnad, framhåller Danish Crown, eftersom man hyr de anställda genom ett bemanningsföretag. Källa: NNF. /LG

Grisar och katter ärver miljoner
Djurskyddsorganisationerna har gott om pengar och mycket stora budgetar. Många förvånas över de stora resurserna och många medarbetarna, som bevakar både djurhållning och samhällsdebatt. Det sker inte bara med ideellt arbete, utan pengarna kommer ofta från personer som testamenterar sina tillgångar när de dör.
I början av året fick den danska djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse 8,6 milj skr från en enda person och i fjol ärvde grisar och andra djur i Danmark ca 48 milj skr, vilket är fyra gånger mer än vad som testamenterades till Röda korset. Ärvda pengar utgör 60 % av djurskyddsföreningens omsättning. Källa: Danska TV2. /LG

Hindra att vinterkräksjuka sprids via livsmedel!
Livsmedelsverket uppmanar till ökad hygien för att minska vinterkräksjukan, som orsakas av norovirus. Detta virus är ytterst smittsamt och det kan räcka med 10 – 100 viruspartiklar för att bli sjuk. Ett gram avföring från en smittad person kan innehålla 100 miljarder virus. Smitta sprids via avföring, kräkning, livsmedel och kroppskontakt.
En del människor är immuna mot vinterkräksjuka. Norovirus kräver speciella kolhydrater för att kunna binda till människans celler. Vissa människor bildar inte dessa kolhydrater. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Konsumenterna straffar Tine för mutskandalen
Norska mejeriföreningen Tine, som anklagas för att ha mutat livsmedelsbutiker för att ta bort konkurrenters ostar från hyllorna, straffas hårt av konsumenterna. TNS Gallup har gjort en undersökning bland 601 Bergen-konsumenter över 18 år som säger att 30,8 % bojkottar Tines produkter efter skandalen. Det är alltså kostsamt att konkurrera med ojusta metoder. Tine ägs av 17 – 18 000 lantbrukare. Källa: Bergenavisen.
Kommentar: Norska konkurrensmyndigheter har, enligt norska medier, vänt sig även till sina nordiska kolleger för att uppmärksamma dem på ev förgreningar av mutskandalen i grannländerna. /LG

Delning hotar norska kooperativa företag med regleringsuppdrag
Som en följd av debatten om Tine och ev mutor för att lyfta bort konkurrentprodukter från butikshyllorna, har en debatt startat om de kooperativa företagens marknadsreglerande uppgifter. Det är inte bara mejeriföretaget Tine som har uppdrag att reglera marknaden, utan även t ex Gilde Norsk Kjøtt. Förslag finns nu i folketinget om att tvinga de marknadsreglerande företagen att bilda särskilda bolag för regleringsuppgiften. Källa: Norska medier. /LG

Fågelinfluensan har hittills kostat 10 miljarder dollar
Vid ett möte om fågelinfluensan i Vietenam uppskattade FAO att kostnaden för sjukdomen hittills är ca 10 miljarder dollar, dvs 70 miljarder skr. Samuel Jutzi, FAOs direktör för animalieproduktion och hälsa sa att det kommer att kosta hundratals miljoner dollar att utrota viruset och bygga upp fjäderfänäringen igen i drabbade områden. Källa: Meatingplace.com.
Kommentar: I veckan avslöjades ett svenskt företag med att ha importerat rå kyckling från Thailand, som är ett smittriskområde för fågelinfluensan.
/LG

Svensk byggteknik i Thailand ska stå emot tsunamivågor
Arne Bender, Larv Cementvaror, som tillverkar gödselbrunnar och väggelement till våra svinanläggningar, har varit i Thailand och lärt ut tillverkning av betongelement. Han besökte tio cementfabriker, men ingen vid dessa fabriker hade hört talas om armerade betongelement. Traditionellt bygger man husen med betongstolpar och fyller mellanrummen med tegel eller hålsten.
-Vid en del fabriker tog man till sig tekniken omedelbart och vi jämnade till marken, lade ut ramar med uttag för fönster och dörrar och armerade. Primitivt, men det fungerar tack vare gott om folk, säger Arne. Kvaliteten på cementen och gruset är bra.
-Sju hus byggs i första omgången, innan vi går vidare. Elementen blir dessutom billigare och husen ändamålsenligare än med thailändarnas traditionella byggande och byggnaderna kommer att stå emot ev tsunamivågor. /LG

Rapport om Lawsonia
Lawsonia intracellularis drabbar främst grisar efter avvänjningen. Smittade grisar utskiljer bakterier vid 10 – 12 veckors ålder och pågår några veckor. Detta enligt en studie i Danmark. Utskiljningen upphörde vid 18 veckors ålder. Antikroppar kunde tidigast påvisas vid 12 - 14 veckors ålder och vid slakt var så gott som alla positiva. Källa: Svinhälsonytt /Nils

Första mötet hållet om rationaliseringen av köttkontrollen
Livsmedelsverket och Kött- och Charkföretagen höll i onsdags ett första möte om köttkontrollens rationalisering och sänkningen av kostnaderna. Vid mötet  klargjordes läget och fördelades arbetsuppgifter.
Flera områden identifierades, där det väntas vara möjligt att göra rationaliseringar. I vissa fall kan arbetsuppgifter överföras på slakteriernas personal. För vissa arbetsuppgifter kan Livsmedelsverket ta betalt av externa uppdragsgivare.
Utredningsarbetet ska ske skyndsamt och nästa möte hålls 5 april. /LG

Veterinärutbildningen i Livsmedelshygien revideras
På onsdag överlämnar Kött- och Charkföretagen sitt förslag till SLUs dekanus om veterinärutbildningens framtida innehåll  vad beträffar ämnet Livsmedelshygien, som omfattar en termin. Ämnet har stor betydelse för livsmedelsindustrin. Näringen har fått tillfälle att lämna förslag inför revisionen.
-Vi har en del radikala förslag till förändringar, berättar KCFs vd Åke Rutegård, men vill inte gå in på detaljerna. /LG

Förtydligande om Swedish Meats efterbetalning
I @-GRIS för ett par veckor sedan berättade vi om Swedish Meats efterlikvid, att den uppgår till 10 öre per kg slakt. Detta är inte hela sanningen, påpekar medlemmar som nu fått pengarna. 10 öre gäller för integrerade producenter. För slaktsvinsproducenter som köper smågrisar, ska efterlikviden delas med smågrisproducenterna, vilket innebär avdrag med 3,50 kr per inköpt smågris.
Dessutom trodde nötköttsproducenterna att också de skulle få efterlikvid, men där blev det 0 efterbetalning. De specialiserade grisuppfödarna är i alla fall glada för att inte pengarna delades med fler! /LG

Företagsnytt
Matek AB har köpt Ysta-Maskiner AB
Matek AB, som ägs av Dan Jeppsson och Magnus Lasson, har köpt Ysta-Maskiner AB av Kjell-Åke Ohlsson och Arne Nilsson. I köpet ingår även systerbolaget Scandistrap AB.
De nya ägarna ska fortsätta driva företagen på samma sätt som tidigare. Alla de tio medarbetarna erbjuds fortsatt anställning. Matek AB säljer maskiner för bygg och entreprenad, Ysta-Maskiner för lantbruk och grönytor och Scandistrap emballageband för balpressar och godsfixering. All verksamhet samlas till Ysta-Maskiners lokaler på Norra Zinkgatan. Ysta-Maskiner grundades 1853.
Inom svinsektorn säljer Ysta-Maskiner dräktighetstestaren Preg-Tone. De nya ägarna fortsätter försäljningen och servicen som tidigare, säger Kjell-Åke, som stannar kvar i företaget under en övergångstid. /LG

Lantmännens bulkbilar för foder får datorer
Lantmännens 80 bulkbilar för foderleveranser ska utrustas med fordonsdator, där chaufförerna har tillgång till aktuell kundinformation, kan hålla kontakt med Lantmännens logistikcenter och kan ta emot order i bilen direkt från Lantmännens affärssystem, Movex. På datorns pekskärm kan transportrapporten knappas in och skickas rakt in i affärssystemet, som automatiskt producerar en faktura minuterna efter leveransen.
IT-lösningen har tagits fram av DataPolarna och IT Instrumentteknik. Alla norrlandsbilar får sina datorer i vår och alla ska vara monterade i höst. Källa: Pressmeddelande.

Kalmar Lantmän  slog foderrekord
Kalmar Lantmäns  omsättning i fjol, 767,1 mkr (736,4 mkr) blev den näst högsta i föreningens historia. Produktionsrekord, 214 000 ton, slogs i de båda foderfabrikerna.
Rörelseresultatet blev 16,0 mkr (11,8). Efter finansiella poster ökar resultatet med 6,8 mkr (4,7) till 22,8 mkr (16,5).
Styrelsen föreslår återbäring för förnödenheter och butiksvaror på 3,0 %, på maskinhandeln 2 % och efterlikvid för spannmål och oljeväxter  3 %, samt att lämna 3 % ränta på medlemmarnas insatskapital. Alla medarbetare får full resultatbonus 8 000 kr.

Agenda
Logistik för små livsmedelsförädlare, seminarium 17 mars
17 mars hålls ett seminarium om logistik för små livsmedelsförädlare vid KSLA i Stockholm. Arrangör är Regional Mat. Distributionsproblemen och hur man kommer in i butiker, samt mindre traditionella lösningar, står på programmet. Sista anmälningsdag 11 mars. Info: Ingela.hallberg@omv.slu.se

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se