@-GRIS 11 mars 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 11

Fortsatt lugn marknad i hela Europa
Det händer inte mycket på den europeiska grismarknaden just nu och inte heller i Sverige. Alla väntar på påsken och på att grillsäsongen ska börja. Storhelgen påsken brukar höja efterfrågan på griskött och eftersom den är så tidig, blir det förhoppningsvis den som startar det väntade prislyftet. Grillarna brukar komma fram tidigt i södra och mellersta Europa, men i år lägrar sig nordisk kyla över kontinenten. Finnarna pratar faktiskt mer om grillning än vad man kan läsa om nere i Europa. Norrut har det varit fint grillväder i skidbackarna.
Annars skulle det sitta fint med en värmebölja söderut, och givetvis även här i Sverige, som sätter igång aktiviteterna på altanerna. Det finns inga köttlager i kylarna, så en efterfrågetopp skulle vara välgörande för grispriset även på lite längre sikt. För några år sedan vi hade en tidig vår som höjde grispriset rejält och skapade köttbrist. Och då fanns nog mer griskött i frysar och kylar än vad det gör i år.

För den som tycker grispriset är för lågt
Medan vi väntar på mer händelserika tider, kan vi titta bakåt, vilket vi egentligen inte ska göra här. Men vi kanske kan lära något för framtiden. På den tyska futuremarknaden var grisproducenterna under minst 14 dagar bjudna 13 kr (14 kr, men prissäkringen kostar en slant) för grisar levererade i april. Våra priser kan uppskattas till 12 kr, om vi tar hänsyn till alla tillägg vi har i Sverige. Vi har alltså kunnat tjäna 85 kr per gris, om vi vågat ta chansen.
Det här skriver Björn Folkesson, Öland, som följer omvärldens marknadsrörelser och marknadsaktörernas tankar, när de visar sig i terminspriserna. Nu faller aprilpriset, men det går fler tåg, säger han, med tips till dem som tycker svenska grispriset är för lågt. I dag är futurepriset för april 13,60 skr och majpriset nästan 14 skr. Marknaden är fri för den som vill sälja till högre priser!

Oförändrad prognos
I Sverige håller LRF Kött fast vid den tidigare prognosen, som visar en produktionsminskning med 3 % räknat på hela året. Det betyder att vi producerar 15 milj kilo mindre griskött i år än i fjol. Därmed bereder vi vägen för en ökad import med 6 %, ca 4 milj kg, och exporten minskar med 32 %, vilket är 12 milj kg. Av svenska folkets konsumtion av griskött, kommer under det här året 22 % att vara importerat. En siffra att fundera över!
Problemet är dock inte nytt, importen av griskött har stadigt ökat och blir i år 4,6 gånger större än 1994, för tio år sedan. Om vi ska driva frågan om att den svenske konsumenten ska (ha möjlighet) äta svenskt, då måste vi snart göra något, om vi ska behålla trovärdigheten!
Sätt detta i relation till det vi berättade i förra @-GRIS, att finska Atria “beställt” 22 % fler slaktade grisar av delägarna i slakteriföreningen Österbottens kött fram till 2008. Det tyckte vi var ganska mycket, från svenska perspektiv mätt. Men nu visar det sig att konkurrenten Snellman har prognosen 40 % slaktökning på samma tid! Tomas Gäddnäs, Snellmans, säger idag att slakteriets tillväxttakt varit ca 10 % per år senaste åren och den tillväxttakten ska behållas

Veckans händelse
är onekligen Quality Genetics samarbetsavtal med Norsvin, som undertecknades idag på middagen vid Norsvins stämma i Oslo. Äntligen, får vi i svenska grisbranschen säga, som s a s är brudgummens föräldrar och gläds åt att QG och Norsvin äntligen hittat varandra.
Man kommer onekligen att tänka på friaren som inte får ja hos någon partner och efter många år och försök att hitta den rätte, återvänder till sin första kärlek.
Det började som bekant hos Norsvin ca 1996 med små frierier (när QG hette ScanAvel). Men det blev inget och då gick turen till DanAvl i Danmark. Det passade inte heller, så det blev i stället ett försök med storfamilj där både finska Finnpig och Norsvin och Norsvins andre älskare Avelspoolen skulle samsas under samma tak. När det sprack för två år sedan fick det duga med bara Finnpig. Men till det äktenskapet sa pappa finska staten nyligen nej. Och nu är QG tillbaka hos Norsvin igen. Men både brudgum och brud är snart 10 år äldre och det resultat som är tanken bakom äktenskapet har fortfarande inte börjat dra inkomster till boet. Så det hastar.
Tilläggas kan att konceptet 1996 i stort sett var samma som det som avtalats idag. Förutom att det gått snart 10 år, har Swedish Meats fått in nytt blod i företagsledningen, som har 100 procent koll på hur man tycker och tänker både inom Norsvin och på svenska privatslaktens sida. På min fråga till Magnus Lagergren idag om detta haft någon betydelse för att samarbetsavtalet nu hastigt förhandlats fram och undertecknats, så sticker han inte under stol med att det haft betydelse.  
Så kan det gå, både i smått och stort! Läs nyheten med lite mer fakta i separat notis.

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 11.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 11     Slakteri                           Viktgr kg        v 10         v 9           v 8           v 7        v 6    
12,20
 Ginsten Slakt             65 - 94,9    12,20   12,20   >12,20    11,90   11,90     
11,25  KLS                          64 - 94,9    11,25   11,25    >11,25    10,95   10,95
11.00  SLP                          70 – 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Ugglarps Slakteri        70 - 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Swedish Meats           73 - 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Dahlbergs Slakteri      71 - 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Skövde Slakteri         75 - 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70  
11,00  Alviksgården            fri viktvikt    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Dalsjöfors Slakteri      70 - 94,9    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
11,00  Ystad Slakteri AB         71 – 95    11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70  

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr          Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 11          v 10           v 9            v 8     
   
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg       dkr     9,00        9,00      9,00     >9,00
<20,73  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr   18,85    <18,85     18,88     18,88
   11,62  Österbottens Kött           70 – 86 kg      euro    1,28        1,28       1,28       1,28  
  12,25 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro    1,35        1,35     >1,35       1,34   

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 10 mars och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land               v 10         v 9          v 8        v 7          v 6        v 5   
 10,62  Frankrike     1,17     1,17    <1,17    1,25   >1,25   >1,17
<12,70  Tyskland     1.40   <1,40    <1,46    1,51   >1,51   >1,47
  <9,80  Belgien    <1,08     1,10      1,10    1,10   >1,10   >1,06   
    9,44   Italien        1,04     1,04      1,04    1,04   >1,04   <1,02  

Futurepriser
Futurepriserna 10 mars i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 10             v 9            v 8             v 7          v 6             v 5          
Mar     <1,461    >1,512   <1,464    <1,527  >1,561    >1,557  
Apr     <1,498    >1,530   <1,488    <1,528   >1,561    >1,561   
Maj     <1,535    >1,565   <1,535    <1,550   >1,572    >1,563  
Jun     <1,539    >1,568   <1,541    <1,558   >1,580    >1,570
Juli     <1,509    >1,535   <1,514    <1,527   >1,550    >1,537  
Aug    <1,510    >1,523   <1,507    <1,522   >1,545    >1,549
Sep    <1,500    >1,516   <1,499    <1,500   <1,516    >1,519
Okt    <1,445    >1,454   <1,450    <1,469   <1,470      1,460  
Nov    <1,445    >1,450   <1,443    <1,462     1,465    >1,465  
Dec    <1,415    >1,430   <1,415    <1,440     1,450    >1,450
Jan    <1,375    >1,375   <1,360      1,430     1,430
Feb      1,400

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 11     v 10        v 9       v 8      v 7      
Swedish Meats       140 kg och över      7,00   7,00     7,00   7,00   6,65    
Ugglarps Slakteri           57 – 59 %      7,10    7,10     7,10   7,10   7,10  
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      7,00    7,00     7,00            6,55
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      7,20    7,20     7,20

Suggor, utland
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr       valuta     v 11     v 10       v 9  
<8,95  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr    7,40   7,40   7,70    
 3,25  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %      euro   0,36   0,36   0,36      
 4,25  Snellmans                     Klass E             euro   0,47   0,47   0,47      

Valutor
Fredagar        i dag          v 10            v 9          v 8           v 7          v 6             v 5     
Pund          <1,13    >13,16   <13,13  <13,17  >13,20  >13,18    >13,15  
Dollar         <6,76      >6,90     <6,87   <6,95    >7,07    >7,01      >6,97  
Euro           >9,07      <9,05     <9,07     9,09    >9,09      9,08      >9,08  
Dansk          1,22        1,22       1,22     1,22      1,22       1,22     >1,22    
Norsk         >1,11        1,10     >1,10   >1,09    <1,08       1,10       1,10  
Yen           <6,49       >6,54     <6,53   <6,60    <6,69     <6,71     >6,75

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi fick en rekyl i prisuppgången på griskött när de europeiska köttpriserna föll, men nu är de på väg upp igen. Vi känner att den svenska marknaden stärks och blir bättre, även om priserna är fortsatt pressade.
Ugglarp Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är god, men dämpas av brist på slaktdjur. Vi känner något motstånd på sida. Charken ligger som tidigare på hög nivå,
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Försäljningen är väldigt bra av hela sortimentet, inga produkter utmärker sig.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt god. Tillgången på grisar och efterfrågan på köttvarorna stämmer bra överens.
Ystad Slakteri AB
Tom Hansson: -Det händer inte så mycket på marknaden, så vi väntar på påsken.
SLP
Bo Stendahl: -Vi blir av med alla produkter och behöver köpa in slaktkroppar för komplettering av egna slakten. Den här veckan har vi t ex köpt levande grisar från Swedish Meats. Hur många vet jag inte, eftersom det var deras bilar som transporterade
-Det är väldigt bra att vi kan hjälpa varandra vid toppar och dalar. Vi köper även helfall, ibland från Swedish Meats, ibland från andra slakterier. Samarbetet över slakterigränserna är mycket bättre nu än förr. Det är bra för hela grisproduktionen.
-Men några fusionsdiskussioner för vi inte, säger Bo. Det är inte aktuellt. Vi har investerat stora pengar i SLP nyligen, det skulle vi inte gjort om vi haft sådana tankar. Men samarbetar gör vi gärna.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson –Marknaden är god, vi säljer det vi slaktar.
Österbottens kött
Markus Skullbacka: -Marknaden är normal för årstiden och vi väntar på de ryska kvoterna. De fördelas mellan EU-länderna.
-Konsumtionen av korv ökar. Vi har haft strålande vinterväder och folk grillar korv när de är ute, särskilt i skidbackarna.
Danish Crown
Priserna steg svagt under veckan på några skinkmarknader. Orsaken till detta var dels uteblivna leveranser från Danmark p g a strejker, dels minskade leveranser i Tyskland p g a kylan. Även marknaden för bog och charkråvara var något bättre.
Baconmarknaden är oförändrad och efterfrågan endast dämpad. På tredjelandsmarknaderna är det inga förändringar. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrisar går upp. Marknadstillägg införs.
Klass, kr/kg           v 11         v 10           v 9            v 8           v 7           v 6   
Bis Plus           >16,55   >16,45  >16,20    >16,05    15,95   >15,95
Bas                 >15,25   >15,20  >14,95    >14,80    14,70   >14,70    
Nyavvanda       >33,40   >33,20  >32,60    >32,30    32,10   >32,10  
KRAV               >23,10   <23,05  >23,20      23,05    23,05   >23,05   

KLS Smågrispriset höjs 20 öre
KLS Smågris    >16,75   >16,65  >16,45    >16,30    16,20     16,20    

Skövde Slakteri  
SwedeHam+     ej satt    >16,50   >16,25    >16,10     16,00    16,00  
SwedeHam       ej satt    >15,23   >14,99    >14,86     14,76    14,76     
Vita                 ej satt    >14,16   >13,93    >13,81     13,72   13,72  

Ugglarp  Smågrispriset höjs.
Särklass          >16,95  >16,75    16,40     >16,40   >16,30    16,05  
Ugglarpsgrisen >15,95  >15,75    15,40     >15,40   >15,30    15,05

SLP
SLP Plus           ej satt   >16,85  >16,60    >16,50    >16,40   16,30

Dahlbergs Smågrispriset höjs.
Särklass D                  >16,50   >16,25    >16,10     16,00   >16,00

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Oförändrade priser v 11. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr                 v 10         v 9          v 8          v 7         v 6         v 5        v 4  
240   Basis 7 kg            <199      200    >200    >195    >189    >186   <185   
423   Basis 30 kg          >350      249    >349    >341    >333    <325   <326  
246   SPF+Myc 7 k         <204      205    >205    >200    >194    >191   <190
429   SPF+Myc 30 kg     >355      354    >354    >346    >338    <330    <331     
251   SPF 7 kg              <208      209    >209    >204    >198    >195   <194   
434   SPF 30 kg            >359      358    >358    >350    >342    <334   <335   
778   Økologi 30 kg      >643      637    >637    >630    >624    >618    <605   

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.10
462   25-kilos                440      440      440    >440      420       420      420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*      62        62        62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar ökar fortfarande och är nu ca 20 000. Det är ca tre veckors väntetid.
-Nästa vecka inför vi ett marknadstillägg 10 kr per smågris i övrig förmedling.
-Avelsavtalet påverkar inte smågrisarna, men det blir vissa ändringar i livsvinsavtalen för dem som har lantras.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 11. Smågristillägget är oförändrat 15 kr per gris.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka. /LG

Nyheter
QG och Norsvin har undertecknat samarbetsavtal om grisaveln
Quality Genetics och Norsvin ska samarbeta om grisaveln för moderraserna. De färgade raserna berörs inte. QG ska producera yorkshire, Norsvin lantras. QGs ordförande Hans Christer Palmers och vd Johan Andersson, samt Norsvins ordförande Live Höystad och vd Harald Gjein undertecknade avtalet kl 12 på fredagen under Norsvins årsstämma i Oslo. Samarbetet ska börja omedelbart.
-Det är mycket positivt att vi funnit en samarbetspartner så att vår avelsverksamhet kan fortsätta att skapa produktions- och konkurrensförbättringar för svensk grisproduktion. Norsvin är det bästa alternativet för QG och våra kunder, d v s bruksproducenterna, säger vd Johan Andersson.  

Avelsavtalet innebär förändringar för avelsuppfödarna
-Samarbetsavtalet med Norsvin innebär att avelsuppfödarna för lantras inte längre behövs, utan erbjuds konvertera till yorkshire, säger Johan Andersson. Det behövs fler yorkshirebesättningar, eftersom även Norge ska försörjas. Det behövs även några uppförökningsbesättningar av den lantras som kommer från från Norge.
-Till QGs seminstationer tas lantrasgaltar in antingen direkt från Norsvin eller från uppförökningsbesättningarna. Tillsammans kommer Norsvin och Quality Genetics att förse ca 4,5 miljoner slaktsvin per år med gener.
-Avelsledning och avelsdatabas kommer initialt att skötas av respektive avelsföretag men i framtiden kan dessa verksamheter komma att samordnas. Även exporten av avelsmaterial sköts inledningsvis var för sig av Swedish Livestock Trading AB och Norsvin International. Norsvin International ägs av Norsvin samt Norsk Kjøtt.

Finska myndigheterna stoppade samarbetet, men QG och Norsvin håller dörren fortsatt öppen
Det var finska myndigheterna som satte stopp för samarbetet mellan QG och Finnpig. Flera regler var svåra att komma runt och det gick t ex inte att importera sperma enligt det koncept som var tänkt för samarbetet.
-När vi fick det beskedet tog vi förnyad kontakt med Norsvin, säger Johan Andersson. Eftersom vi diskuterat avelssamarbete ganska mycket under de senaste åren, så var det ganska lätt att diskutera fram ett avtalsförslag.
-Men dörren till Finnpig är inte stängd. När rätta förutsättningarna finns, så kan vi återuppta samarbetsdiskussionerna.
-Avtalet med QG innebär att QG ska producera yorkshiregenerna. Därför har vi sagt upp avtalet med Finnpig om leverans av yorkshirematerial, säger Harald Gjein, Norsvin, i ett pressmeddelande. Men finnarna får dock fortsatt tillgång till både svenskt och norskt avelsmaterial.
-Vårt mål är att få ner kostnaderna så mycket som möjligt. Därför utesluter vi inte på sikt utvidgat samarbete med fler parter, säger QGs ordförande Hans-Christer Palmers.
-Svensk-norska samarbetsavtalet påverkar oss inte direkt, men det uppsagda finsk-norska samarbetsavtalet om yorkshireaveln försämrar vårt underlag för att producera yorkshire, säger Tomas Gäddnäs, ordförande för det finländska avelsbolaget Finlands Svinavel AB, som svarar för stationstestning och just nu bygger ny avelsstation. Men jag tror att finsk yorkshire är intressant för Sverige och Norge och att vi kan finna ett samarbete så småningom.

Enbart positivt för Avelspoolens kunder
-För Avelspoolen innebär samarbetsavtalet mellan QG och Norsvin inget negativt, säger Avelspoolens vd Hans Agné. Norsvin äger Avelspoolen till 50 %. Vi får f n både lantras- och yorkshiresperma från Norge och yorkshiregenerna är uppförökade från finsk yorkshire.
-Nu vår vi i fortsättningen yorkshiresperman från QG och lantrassperman fortsatt från Norsvin. Privatslaktens leverantörer får därmed exakt samma avelsmaterial till moderraserna som Swedish Meats leverantörer. Breddad avel ger större framsteg.
-Avtalet är helt i rätt riktning. Vi måste få ner kostnaderna, så de svenska grisuppfödarna får ökad lönsamhet. Vi ska inte konkurrera inom landet, utan med andra länder, säger Hans.
-Svensk yorkshire och norsk lantras är två världsraser. Det här blir intressant för exporten, som redan idag är en betydande intäkt för Norsvin.  
-Det känns bra med en norsk-svensk union igen, 100 år sedan den förra upplöstes!

Är samma avtal som var tänkt 1996
Det är tio år sedan vi i Sverige började diskutera avelssamarbete över gränserna för att bredda avelsbasen, höja framstegstakten och sänka produktionskostnaderna för generna. Första samarbetstrevaren var just med Norsvin och det var Ebbe Johnson som var vd i dåvarande Scan Avel och skötte kontakterna. Är det här samma avtal som ni diskuterade på den tiden?
Yes indeed! Diskussionerna (vi kom aldrig till regelrätta förhandlingar) inleddes redan 1996/97, säger Ebbe, som befinner sig på sin arbetsplats i Ukraina, där han jobbar med projekt för Världsbanken.
-Det har tagit lång tid att komma fram till avtalet, men det är säkert fortfarande mycket bra för alla inblandade parter.
-Och, det nya bolaget, när den dagen kommer, kan senare ta upp förhandlingar med danskarna från en betydligt starkare position!

Ingen klarhet om smågrisimport från Norge
Ingen klarhet finns ännu om möjligheten att köpa de smågrisar i Norge som slaktas p g a för stor grisproduktion. Idag på Norsvins stämma diskuterades frågan, men ingen kunde se någon öppning f n.
Det kostar 900 nkr för regleringskassan att slakta en smågris. Export till Sverige kan kosta hälften. Men byråkratin stoppar möjligheterna att göra en bra affär för både norrmän och svenskar.

Startbidrag från Skövde till nya smågrisproducenter, men individuell bedömning
Skövde Slakteri diskuterade för 14 dagar sedan ev startbidrag till nystartande eller utökande smågrisproducenter. Vad blev resultatet, Cato Gustafsson?
-Vi bestämde oss för att inte fixera stödet till någon bestämd handling eller visst belopp. Behoven är olika i varje besättning. Vi bestämde oss för stöd, men att diskutera varje fall individuellt. Ibland kan det vara bäst med ett höjt pris på slutprodukten, ibland lägre priser på livdjur, ibland rådgivning, osv.
Skövde Slakteri har styrelsemöte 4 april och tar ställning till bokslutet och hur fördelningen av vinsten ska ske. En del år har det varit efterbetalning, i fjol tillägg på grispriset under en tid.

Ursprungsmärkning även av griskött? Anonyma produkter gillar jag inte, säger jordbruksministern!
EMV medför sämre möjligheter för konsumenterna att välja det man vill köpa. De som vill köpa svenskt ska kunna göra det, sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i en Eko-intervju i veckan. EU ska se över märkningen, berättade hon.
-EMV sänker kostnaderna, men handeln måste visa att det inte går ut över konsumenternas möjligheter att välja. Anonyma produkter gillar jag inte, sa hon. Källa: SR.

Lantmännen bygger biodieselfabrik i Karlshamn
Lantmännen ska investera 33 mkr i en ny fabrik för biodiesel, som ska byggas i Karlshamn av Svenska Ecobränsle AB, ett bolag som ingår i Lantmännenkoncernen. Fabriken ska vara i drift vid årsskiftet 2005/2006. Rapsodlingen ökas kraftigt i Sverige. Restprodukter från biodieseltillverkningen kan användas som foder.

Scan Foods förbjuds tala om att svenskt griskött är världsbäst
Marknadsdomstolen har förbjudit Scan Foods att använda uttrycket ”Julskinka av världens bästa griskött” eller andra liknande uttryck av väsentligen samma innebörd. Scan Foods kommer givetvis att korrigera sin slogan.
Scan Foods har redovisat för Marknadsdomstolen de realiteter som ligger bakom det kritiserade påståendet ”världens bästa griskött”. Enligt undersökningar uppfattas Scan Piggham av konsumenterna som ett mörare, saftigare och därmed godare griskött bland de sorter som i praktiken finns i svenska butiker. Inte minst uppfattas den unika salmonellafriheten och de djuromsorgskrav vi har i Sverige som en del av kvalitetsbegreppet vilket också ligger bakom påståendet ”världens bästa griskött”.
Marknadsdomstolen har dock utgått från en sträng bokstavstolkning och funnit att Scans dokumentation inte visar att det inte kan finnas något bättre kött i världen.
Vi är medvetna om att vi stack ut hakan med vår formulering kring ”världens bästa griskött”. Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och vi är internationellt kända för att sätta djuromsorgsfrågorna högt på dagordningen. Även om vi måste ändra formuleringen känns det angeläget att fortsätta informera konsumenterna om den unika köttkvalité som Scan Piggham står för. Källa: Pressmeddelande, Scan.
Kommentar: Danske Slagterier hade klagat till marknadsdomstolen och Scan Foods får nu betala rättegångskostnaderna.

Rättelse 2 om Swedish Meats efterlikvid
I förra @-GRIS skrev jag att Swedish Meats efterlikvid endast utgår till grisuppfödare, men det är fel. Alla som lämnat djur av något slag till slakt eller liv får efterlikvid. Integrerade slaktsvinsproducenter får 10 öre, men specialiserade får 10 öre minus 3,50 per inköpt smågris. Smågrisproducenter får 3,50 kr per smågris, minus 15 kr per inköpt gylta. Livdjursproducenter får 15 kr per levererad gylta.
Fördelningen sker i förhållande till leveransvärde i genomsnitt. /LG

Stopp tills vidare för ny grisproduktion i Nordjylland
Nordjyllands Amt har stoppat allt utbyggnad av grisproduktionen. Det sker tills miljöministern klarlagt reglerna för att skydda viktiga naturområden. Stoppet väntas inte bli så långvarigt. Källa: Danska Miljöministeriet.

Företagsnytt
Swedish Meats letar optimal distributionslösning
I september ska Swedish Meats fatta ett långsiktigt beslut om hur distributionen av koncernens varor ska läggas upp. En utredning som arbetar utifrån två alternativ pågår.
–Det pågår en strukturutredning kring distributionen. Vi har lagt ner vår direktdistribution och kör via grossister nu, säger Thomas Perkiö, ansvarig för produktion och logistik inom Swedish Meats, till Kristianstadsbladet.
Det ena förslaget är att en så kallad distribunal byggs i Jönköpings/Linköpingstrakten, där varor från samtliga koncernens fabriker samlas. Det andra förslaget är att varorna levereras från varje enskild fabrik.
Det som talar för det första alternativet är att alla Swedish Meats fabriker ligger inom en radie av 35 mil från Jönköpingstrakten. Källa: JordbruksAktuellt.

Agenda
VIV Asia 2005 16 – 18 mars, Bangkok, Thailand
16 till 18 mars hålls VIV Asia i Bankok. Det är utställning och konferenser för gris- och fjäderfänäringen, som anordnas av holländska VIV i samarbete med en lokal arrangör.

Grisutställning i Italien 27 – 30 april
Den internationella utställningen i Reggio Emilia, Italien, hålls 27 – 30 april. Där finns grisar, stallutrustning och produkter slakt och vidareförädling. Mer info: www.fierereggioemilia.it

Hur fungerar handel, restaurang och grossister? Seminarium 5 april
En ny produkts väg till butikshyllorna eller restaurangerna beskrivs vid ett seminarium 5 april i Malmö av Pacific Information AB i samarbete med SLU.. Mer info: hk@pacific.se eller 0411-52 66 10.

Grisutställningen Agrobalt i Kaunas, Litauen 31 mars - 2 april
Den baltiska internationella utställningen Agribalt hålls 31 mars till 2 april. Den omfattar grisar, kor och utomgårds.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se