@-GRIS 18 mars 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 12

Klar upptendens i både Europa och Sverige
Swedish Meats höjer partipriset 30 öre på måndag, liksom priserna på en del köttdetaljer. Tyska slaktsvinspriset gick upp dryga 60 öre under veckan som gick och terminspriserna visar svag upptendens. Danska suggpriset går upp 20 danska öre, 25 svenska, på måndag till 7,60 dkr. Slaktsvinspriset är dock oförändrat och de danska priserna är fixerade även för vecka 13 p g a påskveckan.

Svensk höjning ligger i luften
Försäljningen rapporteras vara god hos alla svenska slakterier och marknadstendensen är positiv även internationellt. Japan öppnar importen 1 april. En höjning av svenska slaktsvinspriset ligger således i luften, men med tanke på att danskarna ligger stilla med priset två veckor och insäljningen av påskvarorna torde vara gjorda, finns det risk att slaktsvinspriset inte höjs förrän efter påsk. Allt beror på hur snabbt partiprishöjningen slår igenom.
För några år sedan satsade marknadsförarna hårt på påskskinka, men om man tittar på matannonserna i år så verkar den inte vara hetaste produkten till påskbordet. Det rapporteras inte heller någon stor försäljning från slakterierna.  
Slakterierna preparerar nu för grillsäsongen och den mest kämpiga perioden för grisproduktionen är över. Nu går vi mot ljusare tider, vad gäller grispriserna!

Slakteriernas medelpris
Den här veckan har vi noterat verkligt utbetalat årsmedelpris för ett par slakterier. Jag hoppas få med övriga slakterier nästa vecka och i fortsättningen notera medelpriser mera frekvent. Det är alltså totalt utbetalt belopp till leverantörerna, inkl alla former av tillägg (och avdrag), dividerat med antal slaktade kilo. Den upplysningen kan ge en bättre bild av betalningsförmågan än noteringen, där inte tilläggen syns. En del slakterier har låg notering och många tillägg, medan andra har hög notering och få tillägg. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige höjs 30 öre på måndag. Priset höjs även på vissa detaljer vecka 12.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 12     Slakteri                           Viktgr kg       v 11       v 10         v 9            v 8          v 7        v 6    
 
12,20
 Ginsten Slakt            65 - 94,9    12,20   12,20   12,20   >12,20    11,90   11,90     
 11,25  KLS                         64 - 94,9    11,25   11,25   11,25    >11,25    10,95   10,95
ej satt  SLP                         70 – 94,9    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
 11,00  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
 11,00  Swedish Meats          73 - 94,9    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70  
 11,00  Alviksgården            fri viktvikt    11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
 11,00  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70
 11,00  Ystad Slakteri AB        71 – 95     11,00   11,00   11,00    >11,00    10,70   10,70  

Slakteriernas medelpris 2004
Avser totalt utbetalat belopp inkl tillägg och avdrag, dividerat med kg slakt.
Swedish Meats        11,55 kr
KLS                          11,38 kr
Övriga slakterier hoppas vi ha nästa vecka.
  
Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr          Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 12       v 11        v 10         v 9           v 8     
   
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg      dkr         9,00     9,00      9,00     9,00    >9,00
<20,73  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr       18,85   18,85  <18,85   18,88    18,88
   11,62  Österbottens Kött           70 – 86 kg      euro       1,28     1,28      1,28     1,28      1,28  
  12,25 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro       1,35     1,35      1,35   >1,35      1,34   

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 17 mars och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land              v 11      v 10         v 9           v 8        v 7         v 6         v 5   
  10,62  Frankrike    1,17    1,17     1,17    <1,17    1,25   >1,25   >1,17
>13,34  Tyskland   >1,47    1.40   <1,40    <1,46    1,51   >1,51   >1,47
     9,80 Belgien       1,08  <1,08     1,10      1,10    1,10   >1,10   >1,06   
     9,44  Italien        1,04    1,04     1,04      1,04    1,04  >1,04   <1,02  

Futurepriser
Futurepriserna 17 mars i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 11           v 10             v 9           v 8             v 7           v 6             v 5          
Mar       1,461    <1,461    >1,512   <1,464    <1,527  >1,561    >1,557  
Apr     >1,508    <1,498    >1,530   <1,488    <1,528   >1,561    >1,561   
Maj     >1,544    <1,535    >1,565   <1,535    <1,550   >1,572    >1,563  
Jun     >1,544    <1,539    >1,568   <1,541    <1,558   >1,580    >1,570
Juli     <1,507    <1,509    >1,535   <1,514    <1,527   >1,550    >1,537  
Aug      1,510    <1,510    >1,523   <1,507    <1,522   >1,545    >1,549
Sep      1,500    <1,500    >1,516   <1,499    <1,500   <1,516    >1,519
Okt    >1,446    <1,445    >1,454   <1,450    <1,469   <1,470      1,460  
Nov    >1,448    <1,445    >1,450   <1,443    <1,462     1,465    >1,465  
Dec      1,415    <1,415    >1,430   <1,415    <1,440     1,450    >1,450
Jan      1,375    <1,375    >1,375   <1,360      1,430     1,430
Feb    <1,395      1,400

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr             v 12        v 11     v 10         v 9     v 8     
Swedish Meats       140 kg och över         7,00     7,00    7,00     7,00   7,00   
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %        7,10     7,10    7,10     7,10   7,10
Dalsjöfors Slakteri                  58 %         7,00     7,00    7,00     7,00           
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över        ej satt     7,20    7,20     7,20

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta         v 12     v 11       v 10       v 9  
<9,20  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr     >7,60    7,40     7,40   7,70    
 3,25  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %      euro      0,36    0,36     0,36   0,36      
 4,25  Snellmans                     Klass E              euro     0,47    0,47     0,47   0,47      

Valutor
Fredagar     i dag       v 11             v 10             v 9          v 8            v 7         v 6             v 5     
Pund        >13,09   <12,99   >13,16   <13,13  <13,17   >13,20  >13,18    >13,15  
Dollar         >6,81     <6,76     >6,90     <6,87    <6,95     >7,07    >7,01      >6,97  
Euro           >9,10     >9,07     <9,05     <9,07      9,09     >9,09      9,08      >9,08  
Dansk          1,22       1,22       1,22        1,22      1,22       1,22       1,22     >1,22    
Norsk           1,11     >1,11       1,10     >1,10    >1,09     <1,08       1,10       1,10  
Yen            >6,50     <6,49     >6,54     <6,53    <6,60     <6,69     <6,71     >6,75

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden för griskött förbättras stadigt, både i Sverige och internationellt. Japan öppnar för import 1 april, vilket har stor betydelse för den internationella marknaden. Partipriset höjs 30 öre nästa vecka, liksom på en rad styckade detaljer. Hur snabbt en höjning av slaktsvinspriset kommer, är beroende av hur snabbt partipriset slår igenom i de följande leden.
-Den värsta perioden av året är nu passerad, så grispriset går åt rätt håll, säger Johan. Samtidigt för vi färre grisar till slakt p g a den minskade produktionen i år.
-Notera att Swedish Meats har högre verkligt avräkningspris än t ex KLS, vilket inte framgår av veckonoteringarna, påpekar Johan. Swedish Meats medelavräkningspris under fjolåret låg på 11,55 (KLS 11,38 kr). Vi låg även högre på ungnöt med 20,27 kr, jämfört med KLS 19,07 kr.
Ugglarp Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är i huvudsak bra, men något problem med kotlett. Vi har sålt en del påskskinka, men det är ingen stor försäljning. Vi har nya exportkänningar på inälvsprodukter. Charkförsäljningen slog nya rekord under veckan.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Skinka säljs bra före påsk, men det är något dåligt pris. Karrén gör vi nu ordning inför grillsäsongen. Spjäll får vi frysa in en del. Industriråvaran visar fortsatt bra efterfrågan, men exporten till England har mött plötsligt prismotstånd.
-Vi är ett par privatslakterier som arbetat upp en marknad för industrikött till England och har fått ut goda priser. Plötsligt köper engelsmännen för 2 kr lägre pris från annan svensk aktör, som vi anser är Swedish Meats. Det känns jobbigt, säger Cato.
-Magnus Lagergren efterlyste ofta bättre priskurage, under sin tid vid Skövde Slakteri. Nu undrar vi vart priskuraget tagit vägen, säger Cato. Möjligen är det tappad rysk marknad som gjort att SM tvingat vända sig till England.
-Trenderna på grisköttmarknaden är annars uppåt inom EU och partiprishöjningen är väntad. Senast veckan efter påsk bör slaktsvinspriset gå upp.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är god och partiprishöjningen låg i luften. En slaktsvinsprishöjning är nära.
Ystad Slakteri AB
Tom Hansson: -Nästa vecka slaktar vi endast tre dagar och styckarna styckar endast tre dagar. Vi skickar därför en del tunga slaktsvin till Tyskland, för att lätta på trycket under kortveckan. Vi får 1,47 euro i Tyskland, 13,35 skr. När fraktkostnaderna är betalda blir det ungefär samma pris som vår svenska notering. Efter påsk slaktar vi dock även på måndag.
SLP
Peter Johansson: -Försäljningen är ovanligt stor i början av nästa vecka, vilket beror på påsken. De flesta avsluten är gjorda för påskveckan och därmed får inte höjda partipriset någon större verkan på påskförsäljningen. Ett höjt slaktsvinspris är nog därför inte att vänta förrän veckan efter påsk.  
Österbottens kött
Markus Skullbacka: -Försäljningen är normal för årstiden, ungefär som föregående vecka.
Danish Crown
Priserna har kunnat höjas något på några skinkmarknader, medan andra mött med kraftigt motstånd och prisnivån slutat oförändrad. Bog och charkråvara handlas i huvudsak till oförändrade priser. Baconmarknaden och tredjelandsmarknaden visade inga förändringar under veckan. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget höjs till 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg           v 12         v 11         v 10          v 9             v 8           v 7           v 6   
Bis Plus             16,55   >16,55   >16,45  >16,20    >16,05    15,95   >15,95
Bas                   15,25   >15,25   >15,20  >14,95    >14,80    14,70   >14,70    
Nyavvanda        33,40   >33,40   >33,20  >32,60    >32,30    32,10   >32,10  
KRAV                 23,10   >23,10   <23,05  >23,20      23,05    23,05   >23,05   

KLS Smågrispriset höjs 5 öre. Marknadstillägget är oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris    >16,80   >16,75   >16,65  >16,45    >16,30    16,20     16,20    

Skövde Slakteri  
SwedeHam+     ej satt   >16,60    >16,50   >16,25    >16,10     16,00    16,00  
SwedeHam       ej satt   >15,32    >15,23   >14,99    >14,86     14,76    14,76     
Vita                   ej satt   >14,25    >14,16   >13,93    >13,81     13,72   13,72  

Ugglarp  Smågrispriset oförändrat.
Särklass            16,95  >16,95  >16,75    16,40     >16,40   >16,30    16,05  
Ugglarpsgrisen   15,95  >15,95  >15,75    15,40     >15,40   >15,30    15,05

SLP
SLP Plus           ej satt   >16,95  >16,85  >16,60    >16,50    >16,40   16,30

Dahlbergs
Särklass D        ej satt               >16,50   >16,25    >16,10     16,00   >16,00

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Oförändrade priser v 11. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr                v 11      v 10         v 9         v 8          v 7         v 6         v 5        v 4  
240   Basis 7 kg            >200   <199      200    >200    >195    >189    >186   <185   
423   Basis 30 kg          <349   >350      249    >349    >341    >333    <325   <326  
246   SPF+Myc 7 k         >205   <204      205    >205    >200    >194    >191   <190
429   SPF+Myc 30 kg     <354   >355      354    >354    >346    >338    <330    <331     
251   SPF 7 kg              >209   <208      209    >209    >204    >198    >195   <194   
434   SPF 30 kg            <358   >359      358    >358    >350    >342    <334   <335   
778   Økologi 30 kg      <642    >643      637    >637    >630    >624    >618    <605   

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.10
484   25-kilos                440      440      440      440    >440      420       420      420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*      62        62        62        62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar är fortfarande ca 20 000, ca tre veckors väntetid. Höjer till 15 kr
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 12.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka. /LG

Nyheter
4 – 5 april börjar samordningsarbetet med norsk-svensk avel
Efter principöverenskommelsen om avelssamarbete om moderraserna mellan Norsvin och QG förra veckan förbereds nu det praktiska arbetet. 4 och 5 april ska personal från Norsvin och QG ta sig an samordningsarbetet och utarbeta en handlingsplan, så att samarbetet kan påbörjas i praktiken redan om någon månad. Det säger Harald Gjein, vd för Norsvin.
-Det är de rent praktiska detaljerna, som medarbetarna ska reda ut när de träffas, säger Harald. Varken jag eller Johan Andersson deltar i det arbetet. Vår överenskommelse är klar och nu gäller det att sätta projektet i sjön snarast möjligt.
-I ett senare skede ska även personal från Avelspoolen delta, eftersom en del praktiska frågor även rör dem.
Det har gått lång tid sedan de första kontakterna togs om ev avelssamarbetet mellan Norsvin och QG, som vi nämnde i förra @-GRIS. Harald bekräftar att det varit diskussioner om samarbete flera gånger under åren, minst två, tre gånger, men att man inte kommit överens.
-Jag går inte in på varför vi inte kommit överens tidigare, säger Harald Gjein. Nu lägger vi allt det gamla bakom oss och siktar framåt!
-Nyheten om det norsk-svenska avelssamarbetet mottogs mycket gott på Norsvins stämma förra veckan, säger han, och alla här i Norge tycker att det är en bra lösning. Den är bra både för lantrasen och yorkshirerasen, som får större populationer och bättre möjligheter att utvecklas. /LG

Uteblivet besked om L100 hindrar etableringen av nya smågrisbesättningar
-Vi är besvikna över att Djurskyddsmyndigheten ännu inte lämnat besked om ändringar i L100 och bl a slopar 2-meterscirkeln. Grisproduktionen är inte betjänta av detaljbestämmelser som inte förbättrar djurskyddet, säger Jan-Åke Robertsson.
-Vi har ett besvärande stort smågrisunderskott i Sverige och planerar import av smågrisar från Norge. Jag tror det uteblivna beskedet från Djurskyddsmyndigheten är ett hinder för lantbrukare att bygga ut för smågrisproduktion i Sverige. Det gynnar inte djurskyddet, säger han. Sverige behöver ett bättre investeringsklimat för grisproduktionen.
Samma budskap framförde Jan-Åke vid Djurhälsovårdens nyligen hållna konferens, där jordbruksministern var närvarande.
-Vi vill ha förenklade bestämmelser för djuruppfödarna, men vi backar inte på vår djurskyddsstandard, sa han med adress till Ann-Christin Nykvist.
Han tog även upp frågan om förenklad köttbesiktning, med bl a enklare och modernare rutiner.
-Vi kan t ex friförklara besättningar från t ex trikiner och införa stickprov i stället för prov på varje gris, sa han bl a. Det finns ett antal milj kronor vi kan spara för grisnäringen. Dom har vi inte råd att missa! /LG

Riktlinjerna för mycoplasmabekämpningen dras upp i april
I böjran av april håller Svenska Djurhälsovården ett möte med QG, Avelspoolen och Sveriges Grisproducenter, där man ska diskutera vaccinationsprogram mot myckoplasma för alla avels- och gyltbesättningar, samt djurflöden och omgångsvis uppfödning.
-Syftet är att komma överens om viktiga kvalitetskrav på livsvinsuppfödningen, säger Jan-Åke Robertsson. Köpare av livdjur ska inte behöva känna oro vid inköp.
-Vi har dock inga planer på totalsanering av mycoplasma, som i Norge. Våra besättningar i Sverige är mycket större, vilket gör sanering mycket kostsammare än i Norge. /LG

Nu 30 norska besättningar kvar att mycoplasmasanera
I Norge pågår en utrotning av mycoplasma hos grisar. Just nu återstår 30 slaktsvinsbesättningar att sanera och man har börjat uppifrån i avelspyramiden och gått nedåt. 1 januari 2006 ska de sista besättningarna vara sanerade, om de vill leverera grisar till slakt. /LG

Lastningen av grisar till Danish Crown ska övervakas med GPS
Från 1 februari nästa år rationaliserar Danish Crown intransporten av slaktgrisar. Större åkerier än f n anlitas, så flera transportbilar samtidigt ska kunna tömma hela stallavdelningar. Nya taxor införs och t ex tidsåtgången för lastningen av bilarna ska påverka grispriset, för att stimulera uppfödarna att anordna rationell utlastning. Tidsförbrukningen registreras med hjälp av GPS på alla transportbilar. Bilarnas rörelser kan därmed följas minut för minut och effektiva tidsstudier göras. Ny taxa för mängdrabatt medför att delade leveranser med färre än 60 slaktsvin kostar djurägaren 3 kr extra per gris.
Danish Crowns avtal med transportörerna går egentligen ut i oktober, men har förlängts till 30 januari p g a de stora förändringarna. Källa: Danish Crown. /LG

Även Swedish Meats ser över intransportkostnaderna
Swedish Meats anlitar f n en konsult som tittar på möjligheterna att rationalisera intransporterna av slaktgrisar.
-Lantbrukaren struntar i vilken åkare som kommer med fodret till grisarna, men är ofta mån om vem som lastar djuren till slakt. En transportör nästan ”äger” sitt område. I framtiden behöver vi styra bilarna, så hämtningen blir så rationell som möjligt, säger Johan Andersson. En liten bil hämtar t ex vid en liten besättning och en stor bil vid en stor besättning.
-Några stora omläggningar av villkoren för hämtning av grisar är nog inte aktuellt, tror Johan. Redan nu finns tillägg för bra hämtningsförhållanden, lastning av fulla bilar vid en besättning, m m. /LG

Coop i Danmark säljer polsk bacon, ett hot även mot Sverige
Hela 75 % av den bacon som Coop säljer i Danmark, kommer nu från Polen.
-Efter förra sommaren har polsk bacon blivit en riktig boom i Danmark, säger Coops informationsdirektör Jens Juul Nielsen, i en intervju i Børsen. Priset är en tredjedel lägre än från Danish Crown.
Danish Crown blir nu slagna på hemmamarknaden, trots att en del fabrikation flyttats till Tyskland för att sänka kostnaden. Tulip och ett ekologiskt märke finns dock kvar på hyllorna, men säljs allt mindre.
Det polska grisköttet levereras av Prime Food i Polen. Prime Food ägs av de danska grisuppfödare som står bakom de polska grisbesättningarna under namnet Poldanor, samt av det danska slakteriet TiCan. Försäljningen sker via Tican Food Scandinavia, som marknadsför griskött i hela Norden. Coop har 800 butiker i Danmark och 3 000 inkl Sverige och Norge. Källa: Børsen.
Kommentar: Danska uppfödare med produktion både i Danmark och i Polen, slår således ut det egna företaget Danish Crown från butikshyllorna i Danmark! Om Coop introducerar polsk bacon i hela Norden, blir det ett hot även mot svensk grisproduktion och förädlingsindustri. /LG

Lantbrukarnas myndighetskontakter ökar lavinartat
Allt mer av lantbruksrådgivarnas tid måste användas till myndighetskontakter och för att förbereda myndigheters kontrollbesök av olika slag på gårdarna, konstaterade rådgivaren Torbjörn Lovang, när han höll föredrag vid en rådgivningskväll vid Kumla Traktorservice, Kumla. Kontrollarbetet ökar lavinartat och lantbrukarna varken kan eller hinner sköta allt detta pappersarbete, eller hålla dessa kontakter själva.
-Vi har 145 lantbrukare i vår rådgivningsgrupp med 32 000 hektar. En person arbetar på heltid för dessa lantbrukare för att sköta myndighetskontakterna!
-Håll benämningen ”tvärvillkor” i minnet, dessa kommer att komplicera lantbruksproduktionen i framtiden, sa han. Tvärvillkor innebär att jordbruksmark omfattas av vissa skötselkrav, som är miljöbetingade. Om dessa krav inte uppfylls, då kan sanktioner utfärdas som reducerar både miljöstöd och arealstöd. Detsamma gäller för olika verksamhetskrav i jordbruket. Följs inte miljöbestämmelserna, så sker sanktioner inom både miljöstöd och arealstöd. Dvs en reprimand på miljöområdet kan straffa arealstödet.
-Vi är på väg mot en utveckling som liknar Englands. I England har ett företag kommit på affärsidén att sälja ”Reception Points” till lantbrukarna. Det är en liten kur som man ställer vid gårdscentrum, eller vid gårdsinfarten, där alla kontrollanter kan hämta sina ev nycklar, handlingar och väginstruktioner till kontrollobjektet, eftersom lantbrukarna inte längre hinner ta emot alla kontrollanter personligen.
-Se upp så inte kattan får fler än tre kullar ungar per år. Då är du skyldig att skaffa tillstånd hos kommunens miljökontor, enligt  Djurskyddsmyndighetens nya bestämmelser, sa Torbjörn. Det säger en del om de många nya reglerna! /LG

500 – 700 kr ska sparas i växtodlingen i år, här är Torbjörn Lovangs recept
Det är inte lätt att hitta lönsamma nischer inom lantbruket, men alla med växtodling måste hitta 500 – 700 kr i intäktsökningar, eller kostnadsbesparingar, i år för att kompensera det minskade arealstödet. Den som har hagmarker ska ta in dem i gårdsstödet, vilket väger upp viss sänkning av arealstödet för brukad mark. Specialiserade spannmålsodlare är förlorarna.
-Politikerna har inga målsättningar för svenskt lantbruk, än att stimulera hagmarker och ekologisk produktion. På dessa områden kan vi möjligen på sikt vänta bättre villkor, om inte de nuvarande stöden räcker för att uppnå målen, sa östgötske produktionsrådgivaren Torbjörn Lovang, Lovanggruppen, när han berättade om hur lantbruket ska tjäna mer pengar i framtiden.
-Försök identifiera de produktionsgrenar där vi i Sverige har störst konkurrenskraft gentemot omvärlden, En del grödor och djurslag kanske vi inte alls ska fortsätta med, om vi inte har förutsättningar att vara konkurrenskraftiga. Vi kanske måste specialisera oss ännu mer. Vi måste se Sverige ur ett europeiskt makroperspektiv, sa han.
-Energi är en framtidsgren. I Östergötland är vindenergi en starkt växande produktion, starkare än grisar och nöt och även fjäderfä, som också avtar. Ett tillstånd för vindkraftverk är halva inträdesbiljetten! Tillstånd får man lätt om gården ligger inom kommunens översiktsplan för vindkraftverk.
-Panncentraler, ökad tork- och lagringskapacitet på gårdarna, packcentraler för potatis, lök och morötter, samt ökad samverkan om maskiner och arbete, är andra områden där lantbrukarna försöker tjäna mer pengar.
Generella kostnadsbesparingar kan hämtas i mer anpassad gödsling och bekämpning, reducerad jordbearbetning på styva lerjordar, storleksrationalisering och maskin- och arbetssamverkan, samt försök att sänka arrendeavgifterna vid sidoarrenden. /LG

Företagsnytt
Nettokedjans avgående vd styrelseledamot i Tulip
Mads Krage, som till 1 januari var vd i den internationella livsmedelskedjan Netto med bl a butiker i Sverige, blir ny ledamot i Tulip Food Companys styrelse. Tulip får därmed tillgång till ingående kunskap om livsmedelskedjorna. Mads Krage var drivkraften bakom uppbyggnaden av Netto-kedjan. Källa: Danish Crown. /LG

Live Høystad fortsatt ordförande för Norsvin
Vid årsmötet 12 mars omvaldes Live Høystad till ordförande för Norsvin. Anders Østby, Akershus, är vice ordförande, och övriga omvalda i tur att avgå är Willy Finnbakk, Rogaland, och Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag. Källa: Norsvin. /LG

Nya slakteriet i Horsens slaktar nu över 20 000 grisar per vecka
Inkörningen av nya Danich Crown-slakteriet i Horsens fortsätter och vecka 10 slaktade man över 20 000 grisar. Nästa delmål blir 30 000 grisar snarast möjligt, för att nå full kapacitet i slutet av året. Källa: Danish Crown. /LG

16 hampshiregaltar till England
Swedish Livestock Trading exporterade i början av mars 16 hamshiregaltar till England för insättning i semin. Transporten gick landvägen med lastbil. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se