@-GRIS 24 mars 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 13

Förlorade slaktdagar i påsk satte tyska priset under press, fortsatt optimism i Sverige
Både tyska och franska grispriserna, liksom futurepriserna i Tyskland gick ned ca 30 öre i veckan. Enligt tyska kommentarer sattes tyska priset under press av köttköparna p g a två förlorade slaktdagar i påsk. Det finns därför skäl att anta att prisnivån stabiliserar sig igen efter påsk. Värmen har kommit till Sydeuropa och våren kommer norrut, så snart bör väl i varje fall konsumenterna på kontinenten börja titta i garaget var de har grillen vinterförvarad. Även i Norden syns tendens till ökad korvförsäljning när vårsolen skiner.
Det blev ingen slaktgrishöjning nästa vecka, men rapporter finns om att partiprishöjningen i veckan börjar slå igenom, särskilt på de mest eftertraktade styckningsdetaljerna.
Sedan kan vi notera att de storstilade och kraftigt marknadsförda prissänkningarna i de stora livsmedelskedjornas butiker inte var så stora. Konsumentverket har granskat prissänkningarna och kritiserat handeln. ICA lär ha plockat bort lappar på produkter som inte var så mycket prissänkta. Men slakt och förädling har känt av prispressen, så intentionerna att höja vinstmarginalerna har man förmodligen klarat?

Varför bygger vi inte mera?
Smågrisbristen fortsätter, och ökar. Swedish Meats rapporterar nära 25 000 grisar i brist, vilket innebär lång väntan på smågrisar efter utslaktning. Orsaken tros vara att många smågrisproducenter upphört p g a dålig lönsamhet och alltför få nya tillkommit. Varför byggs inte fler smågrisstallar? Intresset har visserligen ökat, men det gäller att få igång byggena också.
I förra @-GRIS sa Jan-Åker Robertsson, Svenska Djurhälsovården, att det är olyckligt att inte Djurskyddsmyndigheten får sina regler reviderade och anpassade till djurskyddsbehovet. Det kan vara ett skäl till att lantbrukarna är avvaktande med att bygga.
Det här står i bjärt kontrast till danska grisproducenters intresse för att bygga i de baltiska staterna. Danska rådgivningen har hållit temadagar om produktion på andra sidan Östersjön och intresset har varit väldigt stort. Danskarna börjar också få problem med alla regler och restriktioner. Det kanske inte enbart är de låga lönerna i de nya EU-länderna som lockar till investeringar.
Samtidigt kan jag ställa frågan varför det är så litet svenskt intresse för investeringar i grisproduktion i Baltikum. Svenska företag och industrin visar stort intresse, men i fråga om lantbruksproduktion är intresset långt mindre än i Danmark. Ändå har vi så nära sjövägen över Östersjön.   

Slå vakt om påskbuffén, med skinka, köttbullar, korv och ägg!
Försäljningen av köttvaror inför påsken har varit god, säger alla slaktare. Men det är ingen som sagt att den varit väldigt god, vilket jag väntat inför den mathelg som man förr ansåg t o m vara bättre än julen. Helgskinka är tydligen ingen toppsäljare till påsk längre. Vi måste slå vakt om påskbordet, påskbuffén!
-Det är mycket som konkurrerar. En fiskhandlare jag känner sa att han haft en fantastiskt bra påskförsäljning, berättar Tommy Ögren, med ägarintressen i både slakt (Skövde Slakteri) och förädling. Lax säljs både till buffén, förrätt och huvudrätt. Marknadsföringen av lax till påsk har varit omfattande.
-En annan orsak till den minskande påskförsäljningen av köttvaror är utslätningen av sortimentet och mindre kreativitet i butikerna. Förr var butiksföreståndarna vårkreativa och sålde in påskbordet till konsumenterna. De gamla föreståndarna kände sin kundkrets och lockade med både lokala och för orten traditionella produkter. Nu får man en lapp från huvudkontoret om vad som ska säljas. Påsken blir en helg bland helgerna och vi märker inte av det som varit tradition.
-Förändringen är en följd av toppstyrningen i många av kedjorna, menar Tommy Ögren. Det är olyckligt. Det måste vara bättre med en butiksföreståndare med 1 000 marknadsföringsidéer anpassade till sitt säljområde, än en central marknadsförare som inte känner några kunder alls. /LG

Glad påsk!


Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 13.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 13     Slakteri                           Viktgr kg       v 12      v 11       v 10         v 9            v 8   
 
12,20
 Ginsten Slakt            65 - 94,9    12,20  12,20   12,20   12,20   >12,20     
 11,25  KLS                         64 - 94,9    11,25   11,25   11,25   11,25    >11,25
 11,00  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00  
 11,00  Swedish Meats          73 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00   
 11,00  Alviksgården            fri viktvikt    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00   
 11,00  Ystad Slakteri AB        71 – 95     11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00   
ej satt  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00  
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00   
ej satt  SLP                         70 – 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00  
ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00    >11,00


Slakteriernas medelpris 2004
Vi avvaktar till nästa vecka, så vi får listan så komplett som möjligt.
  
Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,08.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 13     v 12       v 11        v 10    
10,90
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg       dkr        9,00   9,00     9,00      9,00    
20,73  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr      18,85  18,85   18,85  <18,85  
11,62 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro       1,28    1,28     1,28      1,28   
12,25 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro       1,35    1,35     1,35      1,35  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 23 mars och är omräknade till skr enl eurokurs 9.08 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land               v 12      v 11      v 10        v 9         v 8   
<10,35  Frankrike   <1,14    1,17    1,17    1,17   <1,17  
<13,07  Tyskland    <1,44  >1,47    1.40  <1,40   <1,46  
>  9,90 Belgien       >1,09    1,08  <1,08    1,10     1,10   
    9,44  Italien          1,04    1,04    1,04    1,04    1,04  

Futurepriser
Futurepriserna 23 mars i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 12          v 11          v 10             v 9           v 8             v 7           
Mar     <1,429     1,461    <1,461    >1,512   <1,464    <1,527   
Apr     <1,475   >1,508    <1,498    >1,530   <1,488    <1,528   
Maj     <1,528   >1,544    <1,535    >1,565   <1,535    <1,550    
Jun     <1,534   >1,544    <1,539    >1,568   <1,541    <1,558
Juli     <1,495   <1,507    <1,509    >1,535   <1,514    <1,527
Aug    <1,508     1,510    <1,510    >1,523   <1,507    <1,522   
Sep    <1,491     1,500    <1,500    >1,516   <1,499    <1,500  
Okt    <1,440   >1,446    <1,445    >1,454   <1,450    <1,469   
Nov    <1,440   >1,448    <1,445    >1,450   <1,443    <1,462  
Dec    <1,401     1,415    <1,415    >1,430   <1,415    <1,440
Jan    <1,355     1,375    <1,375    >1,375   <1,360      1,430  
Feb    <1,385   <1,395      1,400

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr             v 13     v 12        v 11     v 10         v 9  
Swedish Meats       140 kg och över         7,00   7,00     7,00    7,00     7,00
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %        7,50  7,10     7,10    7,10     7,10
Dalsjöfors Slakteri                  58 %      ej satt  7,00     7,00    7,00     7,00           
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       ej satt  7,20     7,20     7,20

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta      v 13      v 12     v 11     v 10  
9,20  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr      7,60   >7,60    7,40   7,40     
3,25  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %     euro     0,36     0,36    0,36    0,36
4,25  Snellmans                     Klass E            euro     0,47     0,47    0,47    0,47      

Valutor
Fredagar       i dag        v 12        v 11        v 10          v 9          v 8            v 7  
Pund        >13,12  >13,09  <12,99  >13,16  <13,13  <13,17   >13,20
Dollar         >7,01   >6,81    <6,76    >6,90    <6,87    <6,95     >7,07    
Euro           >9,11   >9,10    >9,07    <9,05    <9,07      9,09     >9,09     
Dansk          1,22     1,22      1,22      1,22       1,22      1,22       1,22   
Norsk           1,11     1,11    >1,11      1,10     >1,10    >1,09     <1,08   
Yen           >6,60   >6,50     <6,49    >6,54     <6,53    <6,60     <6,69

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -De internationella köttpriserna har mattats inför påsken, men det känns vettigt på svenska marknaden. Vi hoppas nu på bättre väder som sätter fart på karré och andra grillprodukter. Utbudet av kött är fortfarande stort och vi lider av stor prispress från kedjorna. Charkprodukterna är väldigt prispressade.
-Sammantaget säljer vi bättre än förra året hittills, men marginalerna är lägre.
Ugglarp Slakteri
Thomas Olander: -Helheten ser bra ut, vi har en del småfläsk kvar. Nu väntar vi på solen så vårförsäljningen kommer igång. Charktillverkningen ligger på fortsatt hög nivå för tredje veckan i rad.  
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Inga dramatiska förändringar sker för slakten. Påskförsäljningen har varit bra.
Tommy Ögren: -Skinkan har gått åt i påsk, men påsken är inte den mathelg den varit. Lax, påsklamm och mycket annat konkurrerar och utbudet är större än förr. Mitt intryck är att traditionella påskbordsvaror, såsom prinskorv, köttbullar och skinka minskar i betydelse på påskbordet. Det är en trend vi måste vända.
-Livsmedelskedjorna är redan igång och försöker låsa priset på julskinka, medan grispriserna är låga. Man vet att slaktsvinsnoteringen är på väg upp och att antalet slaktade grisar kommer att minska under året.
-Ha priskurage! I år är det helt fel att sälja billigt, säger Tommy. Den som känner sig tvingad att sälja billigt nu, råkar nog i ännu större kris längre fram i år.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Bra tillgång på grisar och bra försäljning. Vi är inte så stora på påskskinka, men den har sålts bra, liksom kotlett och filé. Partiprishöjningen är på väg slå igenom, särskilt på filén, som är hårdvaluta till påsk.
Ystad Slakteri AB
Tom Hansson: -Marknadssidan ser positiv ut med bra efterfrågan på helfall efter påsk. Påskhelgen med få arbetsdagar är ingen höjdare för oss som säljer helfall.  
SLP
Bo Stendahl: -Vi har styckat mycket inför påsken. Grisslakten fungerar utan problem, men vi har anhopning av nötslakt p g a ändringarna i handjursbidragen 1 april.
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Påskhandeln har gått enligt förväntningarna och det är inga stora förändringar på marknaden. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg        v 13        v 12         v 11         v 10          v 9             v 8           v 7           v 6   
Bis Plus            16,55   16,55   >16,55   >16,45  >16,20    >16,05    15,95   >15,95
Bas                  15,25   15,25   >15,25   >15,20  >14,95    >14,80    14,70   >14,70    
Nyavvanda        33,40   33,40   >33,40   >33,20  >32,60    >32,30    32,10   >32,10  
KRAV                23,10   23,10   >23,10   <23,05  >23,20      23,05    23,05   >23,05   

KLS Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris     16,80  >16,80   >16,75   >16,65  >16,45    >16,30    16,20     16,20    

Skövde Slakteri  
SwedeHam+     ej satt   16,60    >16,60    >16,50   >16,25    >16,10     16,00    16,00  
SwedeHam       ej satt   15,32    >15,32    >15,23   >14,99    >14,86     14,76    14,76     
Vita                 ej satt   14,25    >14,25    >14,16   >13,93    >13,81     13,72   13,72  

Ugglarp  Smågrispriset oförändrat. Marknadstillägg införs med 10 kr/smågris.
Särklass            16,95  16,95  >16,95  >16,75    16,40     >16,40   >16,30    16,05  
Ugglarpsgrisen   15,95  15,95  >15,95  >15,75    15,40     >15,40   >15,30    15,05

SLP
SLP Plus           ej satt   16,95  >16,95  >16,85  >16,60    >16,50    >16,40   16,30

Dahlbergs
Särklass D        ej satt   16,60   >16,60  >16,50   >16,25   >16,10    16,00   >16,00

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Oförändrade priser v 12. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr               v 12     v 11      v 10         v 9         v 8          v 7         v 6         v 5        v 4  
240   Basis 7 kg            200   >200   <199      200    >200    >195    >189    >186   <185   
423   Basis 30 kg          349   <349   >350      249    >349    >341    >333    <325   <326  
246   SPF+Myc 7 k         205   >205   <204      205    >205    >200    >194    >191   <190
429   SPF+Myc 30 kg     354   <354   >355      354    >354    >346    >338    <330    <331     
251   SPF 7 kg              209   >209   <208      209    >209    >204    >198    >195   <194   
434   SPF 30 kg            358   <358   >359      358    >358    >350    >342    <334   <335   
778   Økologi 30 kg      642   <642   >643      637    >637    >630    >624    >618    <605   

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.10
484   25-kilos               440    440     440      440     440    >440      420       420      420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
563  Grund 30 kg A1*    62       62       62        62       62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar har ökat till ca 24 500. Det innebär mellan tre – fyra veckors väntetid.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 13.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka, ca 2 000. /LG

Nyheter
Grisar ska förses med Alzheimergener
Människor är mer lika grisar än lika möss. Därför ska forskare börja använda grisar med mänskliga gener i forskningen, i ett samarbetsprojekt mellan Danmarks JordbrugsForskning och Århus Universitet.
Grisägg förses med t ex Alzheimergener och läggs in i livmodern på suggor. När grisarna föds, kan forskarna studera den genetiska mekanismen bakom utvecklingen av Alzheimers sjukdom och andra allvarliga mänskliga sjukdomar.
Hittills har man använt möss i forskningen, men möss är så olika människor, att många sjukdomar inte visas på samma sätt hos möss som hos människor. Man ska även testa olika behandlingar och mediciner på grisarna. /LG

Utflyttning av livsmedelsföretag är hot som måste tas på allvar
Livsmedelsföretagen höll i tisdags en överläggning med regeringen (Östros, Nykvist) om livsmedelsföretagens utveckling och exportmöjligheter. I en enkätundersökning till ett drygt 100-tal av de största företagen i industrin säger vart tredje företag att de redan har flyttat ut eller planerar att flytta ut delar av produktionen till de nya EU-länderna.
- Utflyttning av viss verksamhet kan säkert i en del fall vara naturlig som ett led i en expansion utanför Sverige och att en del jobb försvinner till länder med betydligt lägre kostnader är säkert oundvikligt. Men just därför är det oerhört viktigt för svensk livsmedelsindustri att vi slår vakt om, och helst förbättrar, villkoren för den produktion som vi har långsiktigt bättre förutsättningar för i Sverige, säger Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen.
-Det behövs en kraftfull satsning på forskning och utveckling inom livsmedelsområdet, men här ligger Sverige idag efter många andra EU-länder där staten satsat betydligt mer på livsmedelsforskning.
En ökad offentlig satsning på forskning och utveckling i samverkan med livsmedelsindustrin på det sätt som skett i t ex Danmark är nyckeln till de framtida jobben i livsmedelsindustrin, säger Agneta Dreber. /LG

Danmark satsar 140 mkr på livsmedelsforskning
Danska regeringen satsar 140 mkr under fyra år på forskning om livsmedel och kvalitet. Programmet ska framtidssäkra danska livsmedelsproduktionen och skapa tillväxt i sektorn, men samtidigt får investeringen betydelse för konsumenterna världen över.
Forskningsprogrammet är en gemensam insats från livsmedelsministeriet, vetenskapsministeriet och familje- och konsumentministeriet. Källa: MaskinBladet. /Nils

Även SLP Pärsons provstyckar utomlands
SLP Pärsons har provstyckat 1 500 grisar vid ett slakteri i Bremen i norra Tyskland. Skinkorna har sedan transporterats tillbaka till Sverige igen för användning i charkindustrin.
-Det är frågan om en provstyckning, säger Jan-Peter Pärson. Vi måste se över alternativen, om vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.
Livsmedelsfacket kritiserar Pärsons för att inte informera facket tillräckligt om provstyckningen. Källor: Sydsvenska Dagbladet, SVT. /LG

Jonas Carlander säljer Hålltorps säteri, grisuppfödningen köps av CMA
Jonas Carlander, Hålltorp, slutar som grisuppfödare och överlåter grisproduktionen till CMA Lantbruks AB, Claes och Mats Andersson, Bronäs Säteri, som redan tidigare har grisproduktion. De köper även större delen av åkermarken. Säteriet köps av en norrman och skogen och en del av åkermarken säljs till två andra grannar.
Jonas var under ett antal år ordförande för Svenska Fläskproducenters Intresseförening och ledamot i Svenska Svinavelsföreningen. I fortsättningen ska han sälja lantbruksmaskiner, bl a kultivatorer. /LG

Etanol av halm i stort amerikanskt energiprojekt
Amerikanska energiföretaget Iogen vill bygga anläggningar för produktion av etanol, där råvaran ska vara cellulosa, bl a halm från spannmål. Amerikanska senaten behandlar ett lagförslag för lånegarantier för produktionsprogrammet. Iogen erbjuder lantbrukare i Iowa mellan 15 – 30 dollar per acre (drygt 0,4 ha) för halmen på fälten, dvs ca 250 – 500 kr/ha. Källa: National Association of Wheat Growers /LG

Bestmeat, största slaktkoncernen i Tyskland, slaktade 7,5 milj grisar 2004
Holländska Bestmeat (NFZ och Moksel) är största slakterikoncernen i Tyskland och slaktade 7,5 miljoner grisar 2004 och hade 16,3 % marknadsandel. Därefter kommer Tönnies med 6,9 milj grisar och 15 %, Westfleisch/Barfuss med 5,5 milj, 11,9 %, D&S i Essen och Oldenburg med 2,6 milj och 5,7 %, samt Südfleisch i München med 2 milj slaktade grisar och 4,3 % i marknadsandel.
De tio största tyska slakterierna slaktar tillsammans 29,1 milj grisar och har 63,2 % marknadsandel. Källa: ISN. /LG

Företagsnytt
Swedish Meats har organiserat om
Swedish Meats nuvarande produktion- och logistikorganisation har delats upp i två enheter där Mikael Mörk utsetts till ny produktionsdirektör och Thomas Perkiö ska ansvara för en ny enhet kallad projekt- och affärsutveckling. Båda ska ingå i Swedish Meats koncernledning.
Mikael Mörk leder produktionsverksamheten tillsammans med fyra nyutsedda platschefer, Fredrik Jönsson i Skara, Carsten Ole Hansen i Kristianstad, Lennart Smedjevik i Linköping och Bjarne Andersen som får ett samlat ansvar för anläggningarna i Uppsala/Malmö, Örebro, Visby och Kävlinge.
Thomas Perkiö ansvarar för en ny enhet kallad projekt- och affärsutveckling som ska ta ett samlat grepp om struktur-, logistik- och teknikutveckling, samt större projekt. Som ansvarig för centrala logistikfrågor inom den nya enheten har Christer Johansson utsetts. Den nya enheten kommer också att ansvara för samordning av EMV- och legoproduktion samt inköp. Källa: Pressmeddelande. /LG

Nytt bekämpningsmedel mot flugor från Pharmaxim
Agita 10 WG är ett nytt bekämpningsmedel mot flugor som introduceras i vår av Pharmaxim, Helsingborg. Det innehåller en ny aktiv substans, tiametoxam, samt ett feromon som lockmedel. Agita är effektivt mot alla sugande flugor, t ex husflugan, och är långtidsverkande. Behandlingen behöver upprepas först efter 6 – 8 veckor.
-Agita ersätter Alficron Plus för att förhindra resistens, säger Jan-Erik Jeppsson, Pharmaxim. Alficron avregistreras. Källa: Pressmeddelande. /LG

Ännu ett danskt företag för gödselbehandling har ekonomiska problem
Det danska företaget Bioscan, som bl a är stora på gödselbehandling och miljöteknik, och framför allt byggnation av anläggningar för biogasproduktion, har fått ekonomiska problem. Köpenhamns fondbörs har överfört företaget till observationslistan, sedan det egna kapitalet understiger 12 % av aktiekapitalet. Källa: Köpenhamns Fondbörs.
Kommentar: Funki Manura, som tillverkade avancerad utrustning för gödselbehandling och rening av den flytande fasen, fick i fjol hela Funki-koncernen på knäna. Det ledde till Funki skilde av den del som tillverkade och marknadsförde stallutrustning och sålde den till ACO. /LG

Agenda
Producera grisar i Litauen? Informationsmöte 5 april i Århus
Intresset är stort från danska grisuppfödare att etablera sig på andra sidan Östersjön, betydligt större än vad det syns vara från svenska uppfödare, trots att vi bor närmare de baltiska staterna. Nyligen hölls en välbesökt informationsdag om etablering i Polen.
Det är Dansk Landbrugsrådgivning som håller dessa temadagar och nästa om etablering i Litauen hålls på Koldkærgård Konferencecenter, Århus 5 april. Potential och etablering, bolag och skatt, rådgivning, finansiering, praktiska erfarenheter, är programpunkter. Mer info: Grete Rahbek, 0045-8740 5168, grh@landscentret.dk

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se