@-GRIS 1 april 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 14

Danska slaktsvinspriset ned 20 öre, suggpriset 40 öre
Både slaktsvinspriset och suggpriset sänks i Danmark nästa vecka, slaktsvin med 20 öre till 8 80 dkr (10,82 skr) och suggor med 40 danska öre till 7,20 dkr). I Sverige, Norge och Finland är slaktsvinspriserna oförändrade. I Frankrike och Belgien är priserna nedåt, Italien något uppåt och i Tyskland är kontantpriset oförändrat, medan terminspriserna gått ned i början av året och uppåt i slutet.
Sverige har fortsatt EUs lägsta grispris, sedan länge. I toppen på EU-listan ligger England högst sedan tre veckor med ett grispris på 14,14 skr, följt av Spanien och Portugal, som tidigare hade toppnoteringen. Det är tyska ISN som sammanställer grispriserna inom EU. Man samlar in ländernas grispriser inkl tillägg och avdrag och tar hänsyn till olika prissystem, så att verkligt grispris ska kunna jämföras nöjaktigt. Det är alltså ingen felräkning, eller ofördelaktig sammanställning som gör att Sverige konstant hamnar på den föga smickrande jumboplatsen vad gäller betalningsförmåga.

SLPs försöksstyckning ger perspektiv åt framtiden?
När du tittar på de internationella grispriserna, med Sverige på jumboplatsen, läs samtidigt notisen om SLPs försöksstyckning i Tyskland. Då får du en intressant, men skrämmande möjligt utveckling för grisproduktionen i Sverige och vår omvärld. Bo Stendahl, SLP, skyller en av orsakerna till svenska låga grispriset på de höga styckningskostnaderna i Sverige. Grispriset skulle kunna höjas 75 öre till 1 kr om vi styckade utomlands, konstaterar han.
Gå sedan tillbaka till @-GRIS för två veckor sedan och läs notisen om de danska grisuppfödare som satsat på grisproduktion i Polen (Poldanor) och slaktar vid det numera danskägda polska slakteriet Prime Food och säljer bacon 35 % billigare hos Coop i Danmark via TiCan Food Scandinavia, som ägs av bondeägda slakteriet TiCan.  
Om svenska livsmedelskedjorna fortsätter pressa ner marginalerna på styckningsdetaljer och charkprodukter, vilket alla omvittnar att de gör, då kommer snart svensk styckning och charkproduktion att ske utomlands där arbetskraften är billig. Det kan bli i befintlig styckningsindustri, i slakteriägd, eller några entreprenör bygger upp nya anläggningar. Snart nog plockar livsmedelskedjorna till sig även dessa marginaler, vilket kan medföra att det befinns orationellt och dyrt att köpa slaktgrisarna i Sverige. Det blir billigare att föda upp dem i Polen, med billig arbetskraft. Därmed är svensk grisproduktion överflyttad till Polen och vi står där med vår dyra svenska modell och alla djurskyddsregler, men inga grisar att tillämpa dem på.
Det här är ett skräckscenario, men eftersom exemplet är hämtat ur dansk verklighet enligt ovan, måste vi ta i frågan på allvar.
-Ska vi ta diskussionen nu, och försöka göra något åt den, eller ska vi vänta tills vi står inför fullbordat faktum, när vi inte kan göra något, sa Bo Stendahl idag. Åtminstone bör miljöfrågorna med i bilden, menar han, men det är de inte.   

Svenska kronan faller i värde
Svenska kronan har försämrats i värde kraftigt senaste veckorna. Flera tabeller nedan har därför nya omräkningskurser. Orsaken till svenska kronans försvagning är enligt Föreningssparbanken att Sverige fått en ogynnsam ränteskillnad mot omvärlden, samt att utländska aktieägare snart hämtar hem och växlar aktieutdelningen i svenska företag. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 14.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 14     Slakteri                           Viktgr kg       v 13      v 12      v 11       v 10   
 
12,20
 Ginsten Slakt            65 - 94,9    12,20  12,20  12,20   12,20
 11,25  KLS                         64 - 94,9    11,25  11,25   11,25   11,25  
 11,00  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    11,00  11,00   11,00   11,00  
 11,00  Swedish Meats          73 - 94,9     11,00  11,00   11,00   11,00
 11,00  Alviksgården            fri viktvikt    11,00  11,00   11,00   11,00  
 11,00  Ystad Slakteri AB        71 – 95     11,00  11,00   11,00   11,00     
 11,00  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9    11,00  11,00   11,00   11,00   
11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    11,00  11,00   11,00   11,00     
 11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00  
ej satt  SLP                         70 – 94,9    11,00  11,00   11,00   11,00  

Slakteriernas medelpris 2004
En del slakterier tittar fortfarande på beräkningsgrunderna, men lovar å andra sidan att meddela föregående veckas medelpris kontinuerligt här i @-GRIS.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta        v 14      v 13     v 12   
10,82
Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg       dkr    <8,80     9,00   9,00       
20,92  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr    18,85   18,85  18,85  
11,72 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,28     1,28    1,28     
12,36 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro     1,35     1,35    1,35  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 31 mars och är nu omräknade till skr enl eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land               v 13        v 12      v 11      v 10        v 9         v 8   
<10,07  Frankrike   <1,10   <1,14    1,17    1,17    1,17   <1,17  
 13,19  Tyskland      1,44   <1,44  >1,47    1.40  <1,40   <1,46  
<9,80  Belgien       <1,07   >1,09    1,08  <1,08    1,10     1,10   
>9,61  Italien         >1,05     1,04    1,04    1,04    1,04     1,04  

Futurepriser
Futurepriserna 31 mars i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 13         v 12          v 11          v 10             v 9           v 8             v 7           
Apr     <1,459   <1,475   >1,508    <1,498    >1,530   <1,488    <1,528   
Maj     <1,516   <1,528   >1,544    <1,535    >1,565   <1,535    <1,550    
Jun     <1,523   <1,534   >1,544    <1,539    >1,568   <1,541    <1,558
Juli     <1,493   <1,495   <1,507    <1,509    >1,535   <1,514    <1,527
Aug    <1,496   <1,508     1,510    <1,510    >1,523   <1,507    <1,522   
Sep    <1,486   <1,491     1,500    <1,500    >1,516   <1,499    <1,500  
Okt    >1,441   <1,440   >1,446    <1,445    >1,454   <1,450    <1,469   
Nov    >1,445   <1,440   >1,448    <1,445    >1,450   <1,443    <1,462  
Dec    >1,402   <1,401     1,415    <1,415    >1,430   <1,415    <1,440
Jan    >1,376   <1,355     1,375    <1,375    >1,375   <1,360      1,430  
Feb    >1,395   <1,385   <1,395      1,400

Svenska grispriset jämfört med andra EU-länders priser
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade priser så de kan jämföras. Källa: ISN
Skr      Land                  v 13       v 10        v 6
14,14
  England       1,544   1,503   1,421
13,12  Spanien       1,433   1,471   1,376
13,08   Portugal      1,428   1,508   1,418
12,81* Tjeckien       -----    1,399   1,319
12,46* Polen           -----    1,361   1,346
12,32  Tyskland     1,346   1,416   1,416
12,28  Belgien        1,341  1,378   1,390
12,19* Irland           -----   1,331   1,351
12,00   Danmark     1,310  1,310   1,257
11,76   Frankrike     1,284  1,347   1,368
11,74   Holland       1,282  1,331   1,380
12,29  Italien         1,342  1,316   1,316
12,27   Österrike     1,340  1,370   1,400
11,72  Sverige        1,280  1,280   1,247
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 14      v 13     v 12        v 11     v 10         v 9  
Swedish Meats       140 kg och över       7,00     7,00   7,00     7,00    7,00     7,00
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %      7,50    7,50    7,10     7,10    7,10     7,10
Dalsjöfors Slakteri                  58 %       7,00    7,00    7,00     7,00    7,00     7,00           
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       ej satt   7,20    7,20     7,20    7,20     7,20

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta      v 14      v 13      v 12     v 11     v 10  
8,85  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr       7,20    7,60   >7,60    7,40   7,40     
3,29  Österbottens Kött    Fria vikter, 59 %     euro       0,36   0,36     0,36    0,36   0,36
4,30  Snellmans                     Klass E            euro       0,47   0,47     0,47    0,47   0,47      

Valutor
Fredagar       i dag        v 13        v 12        v 11        v 10          v 9          v 8            v 7  
Pund        >13,34  >13,12  >13,09  <12,99  >13,16  <13,13  <13,17   >13,20
Dollar         >7,06    >7,01   >6,81    <6,76    >6,90    <6,87    <6,95     >7,07    
Euro           >9,16    >9,11   >9,10    >9,07    <9,05    <9,07      9,09     >9,09     
Dansk        >1,23      1,22     1,22      1,22      1,22       1,22      1,22       1,22   
Norsk           1,11      1,11     1,11    >1,11      1,10     >1,10    >1,09     <1,08   
Yen           <6,58    >6,60   >6,50     <6,49    >6,54     <6,53    <6,60     <6,69

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden viker i Europa och Japan-marknaden kommer inte igång som beräknat.
-Svenska markanden är relativt bra och situationen förbättras vecka för vecka. Våra kalkyler förbättras allt mer, ju större andel av slakten vi säljer på svenska marknaden. En betydande del av svenska produktionen exporteras. Här har vi nytta av det danska samarbetet, som gör att svenska grispriset är bättre än vad skulle vara annars.
-Marginalerna på charkprodukterna är små. Charkkalkylen är dålig p g a höga råvarupriset, fläsktvåan, som gått upp 10 – 15 %,
Ugglarp Slakteri
Thomas Olander: -Slaktvolymen ökat när vi går in i andra kvartalet, men den är fortfarande för liten.
-Försäljningen visar viss tröghet efter påsk. Vi höjer priserna och har fått igenom partiprishöjningen delvis, lite olika beroende på sortiment.
-Vi har haft en förfrågan om skinka till jul, men har inte gjort någon affärer. Vi har inget skinkproblem, eftersom vi skivar stora volymer.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Marknaden är i huvudsak bra, men kotlettraden och skinkan är lite jobbig. Karré säljer bra nu och charkråvaran går på export. Vi har fått igenom partiprishöjningen hyfsat.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går bra, partiprishöjningen har slagit igenom på hela sortimentet. Vi har något problem med butiksskinka.
SLP
Bo Stendahl: -Vi har haft två besvärliga veckor, med den tidiga påsken. Tidig påsk är inget som gynnar vår bransch. Det som skulle vara bra nu är hyfsat väder. Bra väder tidigt på våren gynnar oss. Då kommer grillarna igång tidigt och fortsätter användas under lång period. Enligt väderprognoserna ska det bli fin april. Om det är dåligt vårväder, så grillarna inte kommer ut före midsommar, då blir hela grillsäsongen dålig.
Österbottens kött
Marcus Skullbacka: -Försäljningen är stabil och har varit ganska oförändrad under en månads tid. Det blir allt svårare att få några marginaler på köttvarorna. EMV trycker priserna.
Danish Crown
Grisköttmarknaden har varit något dämpad de senaste två veckorna. Köparna är nervösa och försiktiga med att köpa på längre sikt. Förhoppningsvis är det endast en paus i köpintresset, eftersom grillsäsongen närmar sig.
Skinkmarknaden har varit nedåt senaste tiden och samma gäller bog och charkråvara. Baconmarknaden är lugn och det är motstånd mot prishöjningar.
Ryska marknaden är inne i en lugn period. Japanska marknaden avvaktar fortfarande ankomsten av de många skeppslaster griskött, som är på väg att bli intullade efter 1 april när safe-guardperioden slutar. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg         v 13       v 13        v 12         v 11         v 10          v 9             v 8           v 7           v 6   
Bis Plus            16,55   16,55   16,55   >16,55   >16,45  >16,20    >16,05    15,95   >15,95
Bas                  15,25   15,25   15,25   >15,25   >15,20  >14,95    >14,80    14,70   >14,70    
Nyavvanda        33,40   33,40   33,40   >33,40   >33,20  >32,60    >32,30    32,10   >32,10  
KRAV                23,10   23,10   23,10   >23,10   <23,05  >23,20      23,05    23,05   >23,05   

KLS Smågrispriset höjs 5 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris   >16,85   16,80  >16,80   >16,75   >16,65  >16,45    >16,30    16,20     16,20    

Ugglarp  Smågrispriset höjs 10 öre. Marknadstillägg oförändrat 10 kr/smågris.
Särklass          >17,05  16,95  16,95  >16,95  >16,75    16,40     >16,40   >16,30    16,05  
Ugglarpsgrisen >16,05  15,95  15,95  >15,95  >15,75    15,40     >15,40   >15,30    15,05

Skövde Slakteri Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+    ej satt   16,60    16,60   >16,60    >16,50   >16,25    >16,10     16,00    16,00  
SwedeHam      ej satt   15,32    15,32   >15,32    >15,23   >14,99    >14,86     14,76    14,76     
Vita                ej satt   14,25    14,25   >14,25    >14,16   >13,93    >13,81     13,72   13,72  

SLP
SLP Plus         ej satt    16,95   16,95  >16,95  >16,85  >16,60    >16,50    >16,40   16,30

Dahlbergs
Särklass D      ej satt    16,60   16,60   >16,60  >16,50   >16,25   >16,10    16,00   >16,00

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Oförändrade priser v 12. Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr               v 13     v 12     v 11      v 10      v 9         v 8          v 7         v 6         v 5        v 4  
240   Basis 7 kg           <195    200   >200   <199    200    >200    >195    >189    >186   <185   
419   Basis 30 kg         <341    349   <349   >350    249    >349    >341    >333    <325   <326  
246   SPF+Myc 7 k       <200     205   >205   <204    205    >205    >200    >194    >191   <190
425   SPF+Myc 30 kg    <346    354   <354   >355    354    >354    >346    >338    <330    <331     
250   SPF 7 kg             <204    209   >209   <208    209    >209    >204    >198    >195   <194   
430   SPF 30 kg           <350    358   <358   >359    358    >358    >350    >342    <334   <335   
782   Økologi 30 kg     <636     642   <642   >643   637    >637    >630    >624    >618    <605   

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
488   25-kilos               440     440    440     440      440    440    >440      420       420      420   

Snellmans Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*     62      62       62       62      62       62       62       62        62          62  
         *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet på smågrisar är oförändrat ca 25 000, = mellan tre – fyra veckors väntetid.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 14.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka, men den har minskat till ca 1 000. /LG
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: Vi har underskott på 2 500 smågrisar, vilket är 2 - 3 veckors väntan på smågrisar.

Nyheter
SLPs provstyckning i Tyskland ser bra ut
-Vår provstyckning i Tyskland fungerade bra, men kalkylerna blir inte klara förrän nästa vecka, säger Bo Stendahl, SLP. Vi hade tre representanter med under arbetets gång för att följa upp hela processen, kolla hygienen och se till att vi fick med oss våra egna styckningsdetaljer tillbaka till Sverige. Så det är vi hundraprocentigt säkra på.
-Vi planerar fler provstyckningar och senare även provstyckning i Polen. En gång är ingen gång, för att få god utvärdering.
-Facket är inte glada för våra provstyckningar utomlands. Men vi har sedan länge importerad arbetskraft i styckningen, eftersom det inte finns svensk personal att tillgå. Det är inhyrd personal från bemanningsföretag, som har svenska avtalsenliga löner. Om vi börjar stycka utomlands, blir det dessa som försvinner. Den svenska personalen kommer sannolikt inte att beröras.

Styckning utomlands kan höja svenska grispriset 75 öre till 1 kr
Styckningsbranschens problem är höga löne- och personalkostnader, säger Bo Stendahl, SLP. De är en av orsakerna till låga grispriset i Sverige, när vi jämför oss med flera andra länder. Tyska lönerna är minst 25 % lägre än i Sverige och är en av orsakerna till att Tyskland har så bra grispris.  
-Vi skulle kunna höja slaktsvinspriset med 75 öre till 1 kr, med styckning utomlands och en mix av tysk och polsk arbetskraft. En intressant fråga är vad som kommer att hända om ett svenskt slakteri börjar stycka utomlands och höjer grispriset i den storleksordningen!? Kan andra slakterier stå emot och inte förlägga styckningen utomlands? För SLP-koncernens del skulle en styckning i Polen innebära reducering av kostnaderna med 20 – 30 mkr.   
-Det är ingen utveckling vi ser fram emot, men när livsmedelskedjorna pressar priserna hela tiden, tvingas vi till åtgärder som vi inte själva gillar. Inköpare tar ingen sociala hänsyn, utan ser på var man kan hitta de bästa inköpspriserna.
-Utvecklingen är inte unik för köttindustrin, utan är samma för all arbetsintensiv industri, säger Bo. I EU ska varor och tjänster kunna röra sig fritt över gränserna. Men EU borde titta på om det går att göra något åt miljökonsekvenserna. Ingen har tagit upp den frågan, inte ens Miljöpartiet. De långa transporterna gynnar inte miljön. Jag har inte heller någon lösning på problemet.
-I Sverige belastas företagen med allt högre personalkostnader, senast ökade kostnader för sjukfrånvaro. Vi har inte sämre arbetsmiljö än andra länder inom svensk styckningsindustri, ändå har vi högre frånvarokostnader än andra länder. Sjukfrånvaron är även lägre hos den utländska personal vi hyr in.
-Det är f ö inte bara köttförädlingsindustrin i Tyskland och de nya baltstaterna i EU som har lägre lönekostnader. I Irland betalar staten lönekostnaderna för de arbetstimmar per dag eller vecka som industrin har full sysselsättning för personalen. Irländsk köttindustri är därmed också gynnad av lägre personalkostnader, jämfört med här i Sverige

Nytt steg om norska smågrisimporten
Idag skickade Jordbruksverket frågan om undantag från veterinära bestämmelserna om serologiska tester på varje gris som transporteras över gränsen från Norge till Sverige. Man vill ha SVAs syn på riskerna att inte ta prover på varje gris, enligt reglerna.
Svar väntas om någon vecka. Därefter tar Jordbruksverket beslut.
-Problemet med smågrisimport är att man inte känner vilka besättningar som levererar smågrisar till Sverige. När det gäller avelsdjur känner man till exportbesättningarna bättre, säger Gerd Eklund, Jordbruksverket.

Ytterligare 800 danska grisar transporterade på svensk mark
Redan 28 januari skrev vi i @-GRIS att danska grisar transporteras genom Sverige till köpare i andra länder. Sedan dess danska exportorganisationen SEA transporterat ytterligare drygt 800 avelsgrisar genom Sverige till Lettland för slutdestination Ryssland. Gerd Eklund, Jordbruksverket, bekräftar att transporten finns registrerad i EUs Traces-system, ett meddelandesystem där veterinärerna i resp land bl a skriver in sina djurhälsointyg.
Utöver detta ska Danmark underrätta Sverige om ev transporter, så att Jordbruksverket kan föreskriva åtgärder för att skydda svenska djur från sjukdomar som transporterade djur kan föra med sig.
Det råder delade meningar mellan Sverige och Danmark om dessa krav på underrättelser, vilket bl a framgår i dagens ATL. /LG

Mexico får exportera griskött till USA
Mexico får nu åter exportera griskött och levande till USA från fyra regioner, efter att de blivit friförklarade från klassisk svinpest. Källa: The Pig Site.

Dansk gödsel väntas få användas som bränsle
Nästa vecka ska en dansk arbetsgrupp ta sig an uppgiften att undanröja hindren för att använda gödsel som bränsle. Det finns bestämmelser i dansk lagstiftning som förhindrar detta. Gödsel ska användas som gödning åt växter, slås det fast, även om den processas i biogasanläggningar.
1 juni ska arbetsgruppen ha ett förslag klart. Källa: Fødevareministeriet.

Köttprocenten i Norge på väg upp
Medelköttprocenten i Norge är hittills i år 56,951 och stigande. Ifjol steg den med en halv köttprocentpoäng. Källa: Norsvin/Fagsentret for kjøtt.

Största norska avelsframstegen någonsin
Avelsmässiga framgången i Norge är större än någonsin. Per slaktgris av landsvin är uppgången 31 nkr och duroc drygt 18 nkr, som är den största förbättringen hittills för den rasen. Trenden var negativ för några år sedan, men är de senaste åren positiv för köttkvalitet. Källa: Norsvin.

357 000 dkr snittresultat för grisar i Sønderjylland
2004 hade grisproducenter i Sønderjysk Lbf ett medelresultat på 357 000 dkr. Det är en påtaglig förbättring från 2003, då driftsresultaten visade minus. Förbättringen beror på bättre grispriser, ökad effektivitet och större besättningar. Källa: LandbrugsAvisen.

Företagsnytt
PRRS-vaccin till danska Högsta domstolen
Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim dömdes i danska landsrätten att betala skadestånd till de grisuppfödare som fick ökad utbredning av PRRS i besättningen efter att ha använt företagets vaccin. Domen, 100 milj dkr till 218 grisproducenter, överklagas till danska högsta domstolen. Boehringer Ingelheim anser att vaccinet använts på fel sätt, vilket inte företaget ska lastas för. Källa: JP. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se