@-GRIS 8 april 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 15

Danmark sänker 25 öre, Swedish  Meats m fl 30 öre, men Skövde Slakteri sänker inte alls
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset med 30 öre till 10,70 kr på måndag. KLS och en del privatslakterier följer med, men inte Skövde Slakteri, som ligger kvar på 11 kr. Några slakterier sätter inte priset förrän på måndag. Även suggor och smågrisar sjunker i pris.
Danmark sänker ytterligare 20 öre på måndag och har därmed sänkt 40 öre, dvs nära 50 svenska öre, på två veckor. Suggorna har närmast chocksänkts, med 40 öre denna vecka och 60 öre nästa vecka. Det är en sänkning med drygt 1,20 skr och skylls på att luften gick ur tyska suggmarknaden efter påsk. Produktionsdagar i korvfabrikerna försvann ur almanackan och charkråvaran ställdes i kylarna. Efter påsk slaktades överstående suggor ikapp och spädde på lagren.
Tyska kontantpriset för slaktsvin ligger oförändrat, medan futurepriserna i Hannover sjönk 10 - 30 öre de flesta månaderna. Franska grispriset är under stark prispress och har under tre veckor tappat 1,10 skr. Det gör att t o m det dåliga svenska grispriset hamnade 40 öre över det franska och vi har “bara” det näst sämsta grispriset i EU denna vecka. Finska grispriset är oförändrat.

Skövde Slakteri höjer inte slaktmarginalerna
Skövde Slakteri följer som sagts inte med vid måndagens prissänkning, vilket Cato Gustafsson motiverar så här:
-Vi säljer bra och har inte räknat med någon sänkning av slaktsvinspriset när nu grillsäsongen förbereds. Partipriset är oförändrat, vilket innebär att den 30-öriga sänkningen av slaktsvinspriset innebär en lika stor marginalförstärkning för slaktbranschen. Det är tufft för alla i branschen, även slakterierna, men läget är inte sämre på måndag än vad det är idag. Tuffast av alla har grisuppfödarna och styckarna. Det känns inte rätt mot våra leverantörer att vi ska stärka våra marginaler i det läget, utan vi låter pengarna stanna hos leverantörerna.
-Vår uppgift i slaktbranschen måste vara att hålla uppe slaktsvinspriset, om vi ska ha någon produktion kvar i landet, fortsätter Cato. Det finns framför allt två problem vi måste komma till rätta med i branschen, det är de sämre marginalerna när vi säljer köttet till livsmedelskedjorna och det är den ojämna fördelningen av slaktsvinspriset mellan vissa stora leverantörer och de små och medelstora.
-Vad vi måste lyckas med är att hantera priserna mot detaljhandeln. Livsmedelshandeln måste förstå att grisuppfödarna måste ha betalt, om de ska fortsätta producera. Annars försvinner produktionen utomlands. Vi måste vi hitta en lösning. Det är för lätt för slaktbranschen att bara ändra slaktsvinspriset när det tar emot vid försäljningen.
-Vad gäller den ojämna fördelningen av slaktsvinspriset är det branschen själv som måste sanera. Om de stora producenterna ska få allt större individuella tillägg, så blir det mindre kvar till de övriga som erhåller noteringens pris. Med mycket stora tilläggsbetalningar, får vi en låg grundnotering. Det finns ett fåtal vinnare vid individuell prissättning, medan det stora antalet producenter behandlas illa, säger Cato.

Till sist noterar vi att Swedish Meats ledning, med Sören Kvantenå och Peter Rasztar, reste till Kina i dag. Kanske hittar de något koncept att tjäna mer pengar på slakt och förädling?! /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 15, trots prisfallet på slaktgrisar.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 15     Slakteri                           Viktgr kg        v 14       v 13      v 12      v 11   
<
11,90
 Ginsten Slakt            65 - 94,9    12,20   12,20  12,20  12,20   
<10,95  KLS                         64 - 94,9    11,25   11,25  11,25   11,25  
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9    11,00   11,00   11,00   11,00  
<10,70  Swedish Meats          73 - 94,9     11,00  11,00  11,00   11,00   
<10,70  Alviksgården            fri viktvikt    11,00  11,00  11,00   11,00
>10,70  Ystad Slakteri AB        71 – 95     11,00  11,00  11,00   11,00
Ej satt  Dalsjöfors Slakteri      70 - 94,9    11,00  11,00  11,00   11,00
Ej satt   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    11,00  11,00  11,00   11,00   
Ej satt   SLP                         70 – 94,9    11,00  11,00  11,00   11,00
Ej satt   Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    11,00  11,00  11,00   11,00  


Slakteriernas medelpris 2004
En del slakterier tittar fortfarande på beräkningsgrunderna.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta        v 15      v 14      v 13  
10,57
Danish Crown/TiCan   67,0 – 84,9 kg       dkr     <8,60   <8,80     9,00      
20,92  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr    18,85    18,85   18,85  
11,72 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,28     1,28     1,28      
12,36 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro      1,35     1,35     1,35

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 7 april och är nu omräknade till skr enl eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr          Land              v 14       v 13       v 12      v 11      v 10   
<10,07  Frankrike  <1,05   <1,10   <1,14    1,17    1,17
 13,19  Tyskland     1,44     1,44   <1,44  >1,47    1.40   
<9,80  Belgien       1,07    <1,07   >1,09    1,08  <1,08
>9,61  Italien         1,05    >1,05     1,04    1,04    1,04

Futurepriser
Futurepriserna 7 april i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 14         v 13          v 12         v 11          v 10        
Apr     <1,428   <1,459   <1,475   >1,508    <1,498
Maj     <1,497   <1,516   <1,528   >1,544    <1,535
Jun     <1,500   <1,523   <1,534   >1,544    <1,539
Juli     <1,469   <1,493   <1,495   <1,507    <1,509
Aug    <1,467   <1,496   <1,508     1,510    <1,510  
Sep    <1,443   <1,486   <1,491     1,500    <1,500  
Okt    <1,415   >1,441   <1,440   >1,446    <1,445   
Nov    <1,423   >1,445   <1,440   >1,448    <1,445
Dec    <1,391   >1,402   <1,401     1,415    <1,415   
Jan    <1,365   >1,376   <1,355     1,375    <1,375
Feb    <1,385   >1,395   <1,385   <1,395      1,400
Mars    1,395

Svenska grispriset jämfört med andra EU-länders priser
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade priser så de kan jämföras. Källa: ISN
Skr      Land                  v 14        v 13       v 10        v 6
13,88
  England     <1,516    1,544   1,503   1,421
13,08   Portugal      1,428    1,428    1,508   1,418
12,78  Spanien     <1,395    1,433   1,471   1,376
12,32  Tyskland      1,346    1,346   1,416   1,416
12,28  Belgien        1,341    1,341   1,378   1,390
12,27   Österrike     1,340    1,340   1,370   1,400
12,00  Italien       <1,310    1,342   1,316   1,316
11,75   Danmark   <1,283    1,310   1,310   1,257
11,74   Holland       1,282    1,282   1,331   1,380
11,72   Sverige          1,280     1,280    1,280    1,247
11,31   Frankrike  <1,235    1,284   1,347   1,368

12,19* Irland          ------    -----     1,331   1,351
12,81* Tjeckien       ------    -----     1,399   1,319
12,46* Polen           ------    -----     1,361   1,346
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 15    v 14      v 13     v 12        v 11
Swedish Meats       140 kg och över     <6,50   7,00     7,00   7,00     7,00
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %   ej satt   7,50    7,50    7,10     7,10  
Dalsjöfors Slakteri                  58 %    ej satt   7,00    7,00    7,00     7,00          
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över     ej satt    ----     7,20    7,20     7,20
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt   7,50

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta      v 15      v 14      v 13      v 12  
<8,11  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr      6,60     7,20    7,60   >7,60   
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,46*   0,36   0,36     0,36
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro                0,47   0,47     0,47     
*) Noterade klassen ändrad till Klass E, som ligger 10 cent högre.

Valutor
Fredagar       i dag        v 14        v 13        v 12        v 11        v 10    
Pund          13,34  >13,34  >13,12  >13,09  <12,99  >13,16
Dollar         >7,14    >7,06    >7,01   >6,81    <6,76    >6,90     
Euro             9,16    >9,16    >9,11   >9,10    >9,07    <9,05    
Dansk          1,23    >1,23      1,22     1,22      1,22      1,22   
Norsk         >1,12      1,11      1,11     1,11    >1,11      1,10  
Yen            <6,57   <6,58    >6,60   >6,50     <6,49    >6,54

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Sänkningen av slaktsvinspriset ska ses som en rekyl på en uppåtgående pristendens. Det är tredjelandsmarknaden som förändrats, vilket gör att EU-priserna går ner. Danmark sänker och vi måste följa med. Det är överskott på griskött i Europa och livsmedelskedjorna pressar hela tiden ned marginalerna på griskött. Partipriset har inte sänkts.  
-Det ser fortsatt bra ut med efterfrågan på svenska marknaden. Om ett par veckor är grillningen igång. Redan nästa vecka väntas bättre väder med stigande temperaturer. Det ser vi fram emot.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden är ganska lik förra veckan, lite mer motstånd på exporten men oförändrat i Sverige. Vi har lite mer kött i lager mot tidigare, av olika produkter. Ökningen av skivad skinka har stannat upp på den nya högre nivån, priserna är vettiga.
-Tillförseln av grisar är på väg upp, men lite ojämn, vilket är ett problem med tanke på försäljningen.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Grisköttmarknaden är ungefär som förra veckan. Det har varit en bra vecka med bra försäljning. Vi förbereder nu grillprodukter inför säsongen.
-En sänkning av slaktsvinspriset nu är ett slag i ansiktet på de som investerar och sett fram emot bättre grispris. Det ger fel signaler. Vi sänker inte.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går fortsatt bra, det är som vanligt skinkan som är problem. Vi har inte någon riktigt bra lösning på den förädlingen.
-Tyvärr har vi inget annat val än att följa med Swedish Meats ner med priset.
SLP
Peter Johansson: -Hela grisbranschen är under stor press och varken Swedish Meats rationalisering eller prissänkning förvånar. Vi kommer att se allt snabbare fluktuationer i framtiden. Prissättningen på griskött fler än en gång per vecka i t ex Tyskland, visar vart vi är på väg.
-För inte länge sedan satte vi som mål att förbättra SLPs resultat 10 mkr på biprodukter och annat vi inte kan få via priserna. Redan nu behöver vi ta en sådan sväng till för att fortsätta ligga i framkant på utvecklingen. Då har vi ändå inte tappat några pengar.
-Allt snurrar mycket snabbare nu än för ett antal år sedan, säger Peter.  
Ystad Slakteri
Tom Hansson
-Marknaden är turbulent efter de korta påskveckorna med minskad styckning. Vi har slaktat mellan 1 400 och 1 500 grisar per vecka, men inom tre veckor bör vi ha normal efterfrågan igen. Ett problem är den dåliga styckningskalkylen, som gör att en del styckare drar ner verksamheten. De för inte upp marginalerna och förlorar på varenda gris de styckar.
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Slaktgrispriserna är stabila. Köttmarknaden motsvarar förväntningarna, dvs som tidigare år. Efterfrågan på korv stiger lite hela tiden från påsk till en höjdpunkt vid midsommar. Likaså grillköttet, men där ökar efterfrågan mest sista halvan av maj.  
Danish Crown
Skinkpriserna faller på alla marknader. Bland orsakerna är minskad avsättning på polska marknaden, samt stort utbud av spansk skinka till låga priser. Även marknaden för bog och charkråvara är vikande. Det gäller även späck och andra fettrika biprodukter.
Baconmarknaden är under press. Som följd av detta kunde inte aprilpriserna höjas. Det är stort utbud av holländsk och tysk bacon.
Det är fortsatt lugnt på tredjelandsmarknaderna.
Enda ljuspunkten är att handeln med karré för grillning kommit igång så smått. Om vackra vårvädret fortsätter, är det förhoppningsvis en vändning av marknaden på väg.
Suggmarknaden i Tyskland har gripits av ett allmänt missmod. I kombination med verkningarna från de många helgdagarna i påsk, har det uppstått ett stort överskott på suggkött, vilket fått priset på suggor på fall. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset sänks 15 öre, utom för nyavvanda som sänks 30 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg           v 14        v 13       v 13        v 12         v 11         v 10  
Bis Plus           <16,40    16,55   16,55   16,55   >16,55   >16,45
Bas                 <15,10    15,25   15,25   15,25   >15,25   >15,20
Nyavvanda       <33,10    33,40   33,40   33,40   >33,40   >33,20
KRAV               <22,95    23,10   23,10   23,10   >23,10   <23,05

KLS Smågrispriset sänks 10 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris    <16,75  >16,85   16,80  >16,80   >16,75   >16,65

Ugglarp  Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass           ej satt   >17,05  16,95  16,95    >16,95   >16,75
Ugglarpsgrisen  ej satt   >16,05  15,95  15,95    >15,95   >15,75  

Skövde Slakteri Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+     ej satt   16,60   16,60    16,60   >16,60    >16,50  
SwedeHam       ej satt   15,32   15,32    15,32   >15,32    >15,23    
Vita                 ej satt   14,25   14,25    14,25   >14,25    >14,16  

SLP
SLP+               ej satt   17,30   16,95    16,95   >16,95    >16,85  

Dahlbergs
Särklass D       ej satt               16,60   16,60   >16,60    >16,50

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan. Oförändrade priser v 12. Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr               v 14     v 13     v 12     v 11      v 10
228   Basis 7 kg           <186   <195    200   >200   <199    
409   Basis 30 kg         <333   <341    349   <349   >350   
238   SPF+Myc 7 k        <194   <200    205   >205   <204  
415   SPF+Myc 30 kg     <338  <346     354   <354   >355
243   SPF 7 kg              <198  <204     209   >209   <208
420   SPF 30 kg            <342   <350    358   <358   >359   
786   Økologi 30 kg      >639   <636    642    <642   >643  

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
488   25-kilos                440     440     440    440     440  

Snellmans Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*      62       62      62       62       62   
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Rolf Johansson: -Underskottet på smågrisar är nu ca 30 000 = mellan tre till fyra veckors väntetid.
-Det är problematiskt för slaktsvinsuppfödarna att stå med tomma stallar, men slaktgrisleverantörerna drar nu ut på sista tömningen, så att varje gris får optimal vikt, i stället för att skicka alla så snart som möjligt för att få stallarna tomma.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 15.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka, ca 1 000.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: Vi har underskott på 2 500 smågrisar, vilket är 2 - 3 veckors väntan på smågrisar. Om smågrisimport kommer igång från Norge, kommer även vi att importera.

Nyheter
Veterinärerna säger ja till smågrisimport från Norge
SVA säger ja till import av smågrisar från Norge, sett ur veterinär synpunkt. Jordbruksverket har fått yttrandet och tar själva ställning nästa vecka.
-Norge har t o m bättre hälsoläge än Sverige, så vi har inga invändningar mot importen, men vill att vissa rekommendationer följs, säger Per Wallgren, SVA. Norge har begärt undantag för samma sjukdomar som vi och har ett salmonellaprogram som motsvarar vårt.
-Norge är praktiskt taget fritt från mycoplasma, medan vi har det problemet i Sverige. Vi förordar att norska smågrisar fyller ett slaktsvinsstall och att de inte blandas med svenska. Om blandning sker, bör de norska grisarna vaccineras mot mycoplasma för att inte drabbas vid ev smitta.
-Vi vill inte att norska smågrisar sätts in i integrerade besättningar, utan enbart specialiserade slaktsvinsbesättningar. På samma sätt som man inte ska blanda svenska grisar, ska man inte blanda norska och svenska. Stallsmittorna kan vara olika.
-Vi vill även att de norska grisarna kommer från så få besättningar som möjligt, säger Per Wallgren.
-Norsk durocsperma används redan tidigare utan problem och särskilda åtgärder i svenska besättningar. Ställningstagandet till smågrisimporten bäddar för det framtida avelssamarbetet och Sverige blir inte ett lika stängt land som tidigare.
Kommentar: Enligt senaste uppgifterna närmar det sig nu brist på smågrisar i Norge, efter ett kraftigt överskott. Seminstatistiken har vänt nedåt och färre smågrisar väntas. Samtidigt har konsumtionen av griskött ökat, så lagren av griskött minskat. /LG

Små köttföretag slås ut av EMV
De stora matkedjornas satsning på egna varumärken och centralpaketerat kött i Sverige väntas slå ut flera små charkbolag och slakterier. Resultatet är att konsumenternas valfrihet minskar.
I Sverige har centralpaketerat kött ökat starkt de senaste åren och omfattar nu drygt 30 procent och forstsätter öka. I Holland packas 85 procent av allt kött centralt, i England 80 procent medan Finland och Tyskland ligger runt 75 procent.
Enligt Åke Rutegård, vd för Kött- och Charkföretagen, har organisationen redan fått signaler om att vissa fristående styckningsföretag har problem. De kommer inte med som leverantörer till de stora centraliserade anläggningarna. Tillsammans har de omkring 10 000 anställda och omsätter drygt 25 miljarder kronor. Källa: Svenska Dagbladet, Näringsliv. /Nils

Fortsatt gynnsamma foderpriser för grisproduktionen
Svenska foderköparna är inne i en gynnsam period och den torde fortsätta om inget oförutsett inträffar. Det spår Mats Eriksson, BM Agri.
-Sverige har Europas lägsta foderpriser. Av någon anledning har man hållt nere havre- och kornpriserna i Sverige. Sverige har t ex inte utnyttjat EUs exportbidrag på 16 – 17 öre till tredje land i någon stor utsträckning. Exporten har inte lyft prisnivån. Partipriset på korn ligger nu runt 1 kr, fritt levererat.
Vetepriserna är mycket låga och väntas ligga lågt även kommande säsong. Det finns osålt vete i lager. I Danmark är priset på foderkorn högre än för vete. Sverige är enda land som haft högre vetepris än kornpris i år. /LG

Djurskyddsmyndigheten anställer tiotalet personer för revision av samtliga regler
Djurskyddsmyndigheten ska revidera hela regelverket för djurhållning och slakt, även L 100, innan året är slut. För ändamålet anställer man i dagarna tiotalet personer. Dessa ska ersätta de som redan jobbar vid Djurskyddsenheten, så att de kan jobba med översynen av reglerna i lugn och ro.
-Målet är att översynen av reglerna ska vara klara före årsskiftet, men sedan ska de på remiss och slutbehandlas, säger Lotta Berg, Djurskyddsmyndigheten. Vi har redan börjat arbeta med projektet. Vi är en ny myndighet och övertog reglerna från Jordbruksverket. Nu vill vi skriva reglerna på ett sätt som vi själva kan stå för, säger hon.
-En del regler är väldigt gamla och bl a har näringen önskat översyn av reglerna. Det kommer att komma många remissförfrågningar till berörda organisationer och myndigheter under året. Det är ett 40-tal och en del kan förenklas och klargöras. /LG

Antalet svingårdar i Danmark nu under 10 000
Antalet gårdar i Danmark med grisar var 2004 nere i 9 994. För första gången är man nere under 10 000. Antalet gårdar med slaktsvin och suggor, dvs integrerade, är 4 302, enbart slaktsvin 4 125, enbart suggor 1 119 och gruppen övriga är 448. Det är gårdar som enbart har mindre grisar än på 50 kg. /LG

Företagsnytt
Hushållningssällskapen lägger ned foderrådgivningen, Anna Ohlson slutar sista april
Den utökade HIR-rådgivning till grisproducenter, som hushållningssällskapen i Kristianstad och Östergötland startade i fjol, läggs ned sista april. I samband med detta slutar Anna Ohlson som rådgivare. Byggnadsrådgivningen, den ekonomiska rådgivningen, Greppa Näringen för grisuppfödare, samt att utföra miljökonsekevensbeskrivningar, fortsätter som tidigare inom HIR Gris.
-Vi ställde inte som krav att rådgivningen skulle vara självbärande redan första året, men vi bedömer att tjänsten inte kommer att efterfrågas i den utsträckning som behövs för att vi långsiktigt ska kunna bedriva denna del av rådgivningen, säger vd Sven Fajersson, Hushållningssällskapet i Kristianstad. Grisuppfödarna lägger mycket pengar på foder till grisarna, så vi är lite förvånade över att en oberoende foderrådgivning inte är  attraktiv.  Foderindustrin biträder med optimering och viss rådgivning, men som bakas in i foderpriset.
-Vi har inga planer på att inskränka den övriga grisrådgivningen, understryker Sven. Men vi kanske formerar oss lite tydligare även på dessa områden i framtiden. Det informella samarbetet med Conny Larsson, PigEk, fortsätter. Han svarar för rådgivning om managementfrågor i stallarna. /LG

Swedish Meats tar bort 30 % av sina tjänstemän
Antalet tjänstemän inom Swedish Meats ska minskas med 226, dvs 30 % fram till 2006. Det ska anpassa kostnaderna till europeisk nivå.
-Vi anpassar oss till att handeln övergår till mer EMV och grossistdistribution och till den nya jordbrukspolitiken, säger vd Peter Rasztar. En ny organisation har redan etablerats. Vårt sätt att arbeta kommer att förändras och servicenivån påverkas både internt och externt. Källa: Pressmeddelande. /LG

K Lennart Nilsson blir foderchef hos Lantmännen 1 juni
K Lennart Nilsson, 50, tillträder som Lantmännen Lantbruks foderchef 1 juni, med placering i Lidköping, där han även bor. Han efterträder Reinhold Svensson. K Lennart är f n chef för avdelningen för ägarfrågor vid Swedish Meats och har jobbat med olika chefsjobb inom slakteriorganisationen under 25 år.
-Jag kan inte mycket om foder ännu, men det finns många inom Lantmännen som är specialister på detta. Däremot är jag väl insatt i animalieproduktionens problem och den tuffa situation de befinner sig i.
-Min ambition är att vi ska ha internationell konkurrenskraft i fodertillverkningen, så att grisproduktionen kan konkurrera internationellt. Det är en stor och tuff utmaning. /LG

Reinhold Svensson blir affärsområdeschef vid Cerialia Mill
Reinhold Svensson, f n foderchef vid Lantmännen, har utsetts till affärsområdeschef vid Cerialia Mill, med placering vid huvudkontoret i Malmö. Han efterträder
Arne Rantzow, som tillträtt jobbet som affärsområdeschef på Lantmännen Lantbruk.
Reinhold är 54 år och agronom med ekonomisk inriktning. Han har jobbat vid Lantmännen sedan 1979 i olika befattningar, med undantag av ett par år. Vid Cerialia Mill blir han ansvarig för kvarnverksamheten och försäljningen av mjöl till bagerier och har direkt rapporteringsansvar till Lantmännens koncernchef. /LG

Danmarks äldsta andelsslakteri taget ur bruk
Danish Crowns slakteri vid Andreas Steenbergs Plads i Horsens stängdes i torsdags efter 118 års drift och slakten överfördes till ett nytt slakteri i Egebjerg. Några framsynta bönder byggde slakteriet i Horsens 1887 för 91 000 kr. Egebjergslakteriet övergår på måndag till tvåskift och ska slakta 45 000 grisar. När maskinerna blir intrimmade ska 75 000 grisar per vecka slaktas av 1 360 anställda. Källa: Danish Crown. /LG

Agenda
Nya grisskötare får Grönt Kort på torsdag
På torsdag får elever som utbildat sig till grisskötare Grönt Kort vid Sala Naturbruksgymnasium. Eleverna, som kommer från olika naturbruksgymnasier, får sina Gröna Kort efter ett pass i svinstallarna vid skolan i Sala kl 7 – 15.  /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se