@-GRIS   8 april 2005, Extra

@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats sänker slaktsvinspriset 30 öre på måndag
Swedish Meats sänker slaktsvinspriset med 30 öre på måndag till 10,70 kr och suggpriset med 50 öre till 6,50 kr.

Danska slaktsvinspriserna sänks ytterligare 20 danska öre till 8,60 dkr nästa vecka. Suggpriset fortsätter rasa och sänks med hela 60 öre till 6.60 dkr.

Grispriserna sjunker, när de förväntats stiga! Mer om grispriserna från övriga slakterier, marknadskommentarer och senaste nyheterna i @-GRIS senare i dag!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Beställ faktura: gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050