@-GRIS 11 april 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!

Grispriserna vecka 15, uppdatering

Dahlbergs, SLP, Ginsten och Skövde har oförändrat slaktsvinspris 11 kr denna vecka
Skövde Slakteri beslöt redan i fredags att hålla oförändrat slaktsvinspris 11 kr denna vecka. Idag beslöt även SLP och Dahlbergs Slakteri att ha slaktsvinspriset oförändrat. Ginsten Slakteri ändrade sitt fredagsbeslut idag på förmiddagen och har kvar sitt pris på 12,20 kr inkl marknadstillägg. Bengt-Göran Bengtsson sa i fredags att han var något tveksam till sänkningen, men beslöt sänka. I dag tog man upp diskussionen igen och ändrade sig.
Per Olof Dahlberg, Dahlbergs slakteri, säger att han vill avvakta utvecklingen på marknaden en vecka till. Utvecklingen är inte självklar, säger han, men den kanske är lättare att bedöma i slutet av veckan.
Peter Johansson, SLP, säger att köttpriserna f n räcker för oförändrad notering och därmed är bedömningen att priset bör vara oförändrat innevarande vecka.  
Skövde Slakteris vd Cato Gustafson säger att han fått många positiva mail och telefonsamtal idag om initiativet att inte sänka slaktsvinspriset.
-Jag har fått många positiva synpunkter på allt jag uttalade mig om i fredags, säger han.

Dahlbergs och SLP behåller även suggpriserna oförändrade.

Dahlbergs, SLP, Ugglarp och Skövde behåller smågrispriserna oförändrade. /LG  

Nedan följer den uppdaterade tabellen över grispriserna.

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 15, trots prisfallet på slaktgrisar.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 15     Slakteri                         Viktgr kg        v 14  
   
12,20
 Ginsten Slakt           65-94,9     12,20
<10,95  KLS                         64-94,9     11,25
  11,00  Skövde Slakteri        75-94,9     11,00
  11,00   Dahlbergs Slakteri    71-94,9     11,00
 11.00   SLP                         70–94,9    11,00  
<10,70  Swedish Meats          73-94,9     11,00
<10,70  Alviksgården         fri viktvikt     11,00  
<10,70  Ystad Slakteri AB        71–95     11,00   
<10,70  Dalsjöfors Slakteri     70-94,9     11,00  
<10,70  Ugglarps Slakteri      70-94,9     11,00

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 15    v 14
Swedish Meats       140 kg och över     <6,50   7,00
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %   <7,00   7,50
Dalsjöfors Slakteri                  58 %    <6,50   7,00       
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       7,20   7,20  
SLP                       140,1 kg- 58 %      7,50   7,50

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset sänks 15 öre, utom för nyavvanda som sänks 30 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg           v 15        v 14
Bis Plus           <16,40    16,55
Bas                 <15,10    15,25  
Nyavvanda       <33,10    33,40
KRAV               <22,95    23,10

KLS Smågrispriset sänks 10 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris    <16,75  >16,85

Ugglarp  Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass           17,05   >17,05
Ugglarpsgrisen  16,05   >16,05

Skövde Slakteri Marknadstillägg 15 kr.
SwedeHam+     16,60    16,60
SwedeHam       15,32    15,32
Vita                 14,25    14,25   

SLP
SLP+               17,30    17,30

Dahlbergs
Särklass D       16,60    16,60

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se