@-GRIS 29 april 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 18

Svenska slaktsvinspriset 75 öre över danska nästa vecka! Danmark sänker, Tyskland höjer
De svenska grispriserna är oförändrade nästa vecka, medan de danska fortsätter falla, nu med 20 öre, 25 svenska. Det svenska slaktsvinspriset låg redan innevarande vecka 50 öre över danska och nästa vecka betalar Swedish Meats m fl slakterier hela 75 svenska öre mer än danskarna. En del svenska slakterier ligger ännu mer över.
-Efterfrågan på griskött är mycket bättre nu, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Det är framför allt grillprodukterna som drar.
Vädret har varit kyligt i hela Europa, vilket tryckt grisköttmarknaden. Speciellt är det Sydeuropa som drabbats, eftersom grillsäsongen skulle ha varit i full gång där om vädret varit normalt. Här längre norrut är vi lite senare att sätta full glöd i grillbäddarna.
Skövde Slakteri, SLP och Ginsten satsade på att grisprisets svacka skulle bli kort, men innevarande vecka tvingades SLP och Ginsten sänka 20 öre. Efterfrågan rapporteras vara god, men priserna är tryckta. Även Österbottens Kött backar priset 2 cent, nästa vecka, under trycket från svaga europamarknaden.
Snellmans i Finland går dock mot strömmen och höjer 1 cent nästa vecka för tunga grisar 90 – 101 kg. Men det beror på ny kunskap om den verkliga köttprocenten i grisarna, se notis nedan. Den notisen kan vara intressant läsning för många i branschen.
Det svenska slaktsvinspriset börjar även se riktigt bra ut i internationell jämförelse. Marknaden i större delen av EU är trög, men det siktas nu ljus i tunneln, på den tyska sidan. Kommer Tyskland att vända det europeiska grispriset? Det skriver en tysk analytiker på ISN, med förvissningen att så ska ske.   
Tyska futurepriserna vänder mycket riktigt uppåt efter sex veckors försvagning. Även om både tyska och flera andra länders priser var fortsatt nedåt under veckan, rapporteras nu om prisökningar, t ex 1,38 euro på en internetauktion på slaktsvin och en höjning från 1,38 till 1,40 euro, drygt 12,80 enligt en annan källa. Danske svineproducenter säger att tyska slaktsvinspriset kommer att höjas 7 cent på måndag, nära 65 öre. Goda nyheter, alltså!
-Det är bedrövligt att danska priset ska behöva sänkas med 20 öre, samtidigt som Tyskland höjer 7 cent, säger man hos Danske Svineproducenter, och ser fram emot att grispriset snarast återgår till de tidigare prognoserna. Danish Crown och TiCan bör studera hur tyskarna gör, tillägger man.
Engelska priset har gått ner till ca 13,65 skr. I USA är grispriserna mycket höga.

Sänkta grispriserna förvånade många
Det är inte bara vi i Sverige som förvånats över de sänkta priserna i Europa, när de enligt prognoserna skulle ha gått uppåt. Marknadsanalytiker i flera länder har också frågat sig varför detta missmod hos marknaden. Som vi sa förra veckan, dras priserna lätt in i en prisspiral, som späds på genom negativa marknadshändelser, men som även odlas av marknadsaktörerna. Det är en vanlig förklaring, som vi känner igen från svenska marknaden. Köparna passar på att trycka ner grispriset för att tjäna lite extra pengar. Men spiralen kan även gå åt andra hållet, när det är läge för detta.
-Vad gäller suggor är det tyska aktörer som i stort sett har danska marknaden i sin hand, säger marknadsanalytiker Karsten Flemin, Danske Slagterier. Nästan alla suggor som slaktas i Danmark säljs till Tyskland. När priserna går ner, passar köparna på att tjäna lite pengar extra.
-För slaktsvinen är det andra krafter som påverkar och där är Japan, Kina och USA stora aktörer. Japanska marknaden är lugn för tillfället, eftersom stora kvantiteter exporterades före 1 april när saft guard-regeln upphävdes. Men den marknaden är ganska stabil, sett över längre tid och kommer igång igen, säger han. Problemet är ryska marknaden, som Brasilien återtagit till betydande del. Ryssarna har åter öppnat exporten helt från Brasilien (så när som från sju områden) efter utbrottet av mul- och klövsjukan.
-Andra viktiga faktorer som sänkt slaktsvinspriset är det dåliga grillvädret i södra Europa, men det ser ut att vara bättre väder på gång, säger Karsten från ett soligt Italien, där han besöker grisutställningen i Reggio Emilia, som pågår till lördag. En ytterligare faktor är stort utbud av griskött och den tidiga påsken. Under påsken blev det dessutom slaktkö, som gjorde att utbudet fortfarande är större än normalt medan man slaktar ikapp.
Således finns en rad olyckliga omständigheter att skylla det låga grispriset på. Karsten Flemin säger dock att den positiva prognosen för 2005 fortfarande gäller, även om tidpunkten för prisuppgången förskjutits lite framåt i tiden. /LG  
 ,
Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 18.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 18       Slakteri                           Viktgr kg         v 17      v 16       v 15     v 14       v 13  
<12,00
Ginsten Slakt           65 - 94,9    <12,00   12,20   12,20   12,20   12,20  
  10,95  KLS                         64 - 94,9      10,95   10,95  <10,95   11,25   11,25
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70   10,70  <10,70   11,00   11,00    
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70   10,70  <10,70   11,00   11,00
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70   10,70  <10,70   11,00   11,00  
  10,70  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       10,70   10,70  <10,70   11,00   11,00
ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9      10,70    10,70  <10,70   11,00   11,00  
ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9       11,00   11,00   11,00   11,00   11,00
ej satt   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00   11,00    11,00   11,00   11,00
ej satt   SLP                         70 – 94,9    <10,80   11,00    11,00   11,00   11,00

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 18         v 17      v 16        v 15  
<
10,20
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     <8,10    <8,30     8,60   <8,60    
  20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 73,0 kg       nkr   18,85    18,85   18,85   18,85  
  11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro    <1,26      1,28     1,28      1,28   
  12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1,35**  1,35     1,35      1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 28 april och är nu omräknade till skr enl eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land              v 17      v 16       v 15       v 14       v 13       v 12      v 11      v 10   
<9,05   Frankrike   <0,99   <1,01     1,03   <1,05   <1,10   <1,14    1,17    1,17
<11,90  Tyskland   <1,30     1,35    <1,35     1,44     1,44   <1,44  >1,47    1.40   
<8,95 Belgien       <0,98     1,00    <1,00     1,07    <1,07   >1,09    1,08  <1,08
>8,06  Italien        <0,88     1,05      1,05     1,05    >1,05     1,04    1,04    1,04

Futurepriser
Futurepriserna 28 april i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån            v 17          v 16          v 15         v 14         v 13     
Apr         -----    <1,297    <1,331  <1,428   <1,459   <1,475
Maj     >1,451    <1,420    <1,439   <1,497   <1,516   <1,528
Jun     >1,480    <1,451    <1,456   <1,500   <1,523   <1,534  
Juli     >1,445    <1,443    <1,450   <1,469   <1,493   <1,495
Aug    >1,461    >1,453    <1,450   <1,467   <1,496   <1,508
Sep    >1,450    <1,440    >1,445   <1,443   <1,486   <1,491  
Okt    <1,370    >1,385    <1,375   <1,415   >1,441   <1,440
Nov    >1,384    >1,380    <1,371   <1,423   >1,445   <1,440
Dec    >1,360    <1,350    <1,352   <1,391   >1,402   <1,401  
Jan      1,350      1,350    <1,350   <1,365   >1,376   <1,355  
Feb      1,385     1,385       1,385   <1,385   >1,395   <1,385  
Mars    1,390      1,390     <1,390     1,395

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                    v 17         v 16        v 15         v 14     
13,65
  England      <1,489   <1,503    1,516   <1,516  
12,34   Portugal     <1,348     1,428    1,428      1,428   
11,79  Spanien      <1,288   <1,357   1,395     <1,395  
11,49  Belgien         1,255   <1,255  <1,316      1,341   
11,42    Sverige           1,247       1,247  <1,247        1,280  
11,41  Tyskland     >1,246   <1,226  <1,296      1,346
11,12   Danmark    <1,215     1,256  <1,256    <1,283
11,00   Österrike    <1,200   <1,240    1,340      1,340    
10,73   Frankrike     <1,172   <1,189  <1,214   <1,235  
10,20  Italien         <1,114   <1,148  <1,259    <1,310   
10,03   Holland         1,205   <1,205  <1,253      1,282  
             Irland*         -------     1,293   <1,293    <1,293  
             Tjeckien*      -------     ------   <1,313    <1,378
             Polen*          -------     ------   >1,280    <1,134
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 18        v 17    v 16       v 15     v 14      v 13  
Swedish Meats       140 kg och över      6,50      6,50   6,50   <6,50    7,00    7,00  
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %     7,00     7,00   7,00     7,00    7,50    7,50    
Dalsjöfors Slakteri                  58 %     6,50      6,50   6,50   <6,50    7,00    7,00           
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över    ej satt      6,70   6,70     7,20    7,20    7,20    
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt      7,00   7,00     7,50    7,50

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 18      v 17     v 16      v 15   
<6,40  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr   <5.00  <5,20  <6,10    6,60
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro   <0,44    0,46    0,46    0,46   
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro    0,47    0,47    0,47    0,47  

Valutor
Fredagar       i dag        v 17       v 16        v 15     v 14   
Pund        >13,47  <13,40  >13,47   13,34  >13,34
Dollar         >7,07    <7,02     >7,17  >7,14    >7,06  
Euro           <9,15    <9,16     >9,17    9,16    >9,16
Dansk          1,23      1,23       1,23    1,23    >1,23   
Norsk           1,12    >1,12     <1,11  >1,12      1,11  
Yen           >6,68     <6,57     >6,62   <6,57   <6,58  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är fortfarande svag i Europa, men den börjar bottna. I Sverige har vi en mycket bättre efterfrågan än tidigare och då främst på grillprodukter. Men marknaden är fortsatt mycket tuff.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Marknaden ganska lik förra veckan, men vi märker att vi närmar oss grillsäsongen. Därmed kan vi använda skinka till grillning, flintastek är en stor grej,
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är bra, men marginalerna pressade. Vädret har inte varit med oss hittills. Men nu kommer mathelger och kommer då också värme, så blir det drag i marknaden.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckan.
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Sänkningen av grispriserna är en följd av sänkt prisnivå i Europa, och inte tecken på lågkonjunktur. Vi tror på på fortsatt stabil marknad i år, även om priserna kan sjunka och stiga vissa perioder.
-Inhemska marknaden är i balans. Konsumtionen av korv och kött för grillning brukar stiga till 1 maj. Valborgsmässoaftonen är en vanlig startdag för grillsäsongen.
Snellmans
Thomas Gäddnäs: -Vi har fortfarande en liten slaktkö kvar efter de kortare påskveckorna. Slakten är nu 3 100 slaktsvin och knappt 100 suggor per vecka. Dessutom slaktar vi för tillfället 600 svin per vecka åt Atria. Snellmans egen styckning och produktionens veckobehov reglerar slakteriets veckovolymer.
Danish Crown
Priserna på skinkmarknaderna har fortsätter nedåtgående tendens. Likaså är det fortsatt prisfall på bog och övrig charkråvara. Baconmarknaden är oförändrad.
Tredjelandsmarknaderna är också oförändrade, men mycket litet köpintresse.
Prognosen är att efterfrågan ökar de kommande veckorna på karré för grillning och det finns också begynnande tecken på att i varje fall skinka och charkråvara har nått bottenpriserna. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriset sänks 10 öre, utom nyavvanda 20 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg             v 18         v 17         v 16         v 15       v 14      v 13        v 12   
Bis Plus,23 kg    <16,10  <16,20   <16,30   <16,40    16,55   16,55   16,55
Bas, 23 kg         <14,85  <14,95   <15,05   <15,10    15,25   15,25   15,25  
Nyavvanda, 9 kg <32,50  <32,70   <32,90   <33,10    33,40   33,40   33,40
KRAV, 23 kg       <22,70  <22,80   <22,90   <22,95    23,10   23,10   23,10
KLS
Smågrispriset sänks 10 öre även vecka 18. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris       <16,55   <16,65   <16,70   <16,75  >16,85   16,80  >16,80  
Ugglarp  
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               16,90   16,90     16,90     17,05   >17,05   16,95   16,95   
Ugglarpsgrisen      15,90   15,90     15,90     16,05   >16,05   15,95   15,95  
Skövde Slakteri
Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+        ej satt   16,60    16,60      16,60   16,60   16,60    16,60
SwedeHam          ej satt   15,32    15,32      15,32   15,32   15,32    15,32
Vita                    ej satt   14,25    14,25      14,25   14,25   14,25    14,25
SLP
SLP+                  ej satt  <17,20    17,30      17,30   17,30    16,95    16,95  
Dahlbergs
Särklass D          ej satt   16,60    16,60      16,60   16,60    16,60    16,60

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan
Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr                 v 18    v 17     v 16    v 15     v 14     v 13   
<
219   Basis 7 kg          <178  <185   >190  <189   <186   <195  
<386   Basis 30 kg        <314  <322  >334    333   <333    <341
<225   SPF+Myc 7 k       <183  <190  >195    194   <194   <200    
<392   SPF+Myc 30 kg    <319  <327  >339    338   <338   <346  
<230   SPF 7 kg             <187  <194  >199    198   <198   <204  
<397   SPF 30 kg           <323  <331  >343    342   <342   <350
<767   Økologi 30 kg     <624  <635  >640  <636    >639  <636  
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
488   25-kilos                 440    440    440     440     440     440  
Snellmans
Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*       62      62     62      62       62       62   
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Normal anmälan av smågrisar och oförändrat underskott ca 25 000.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 18.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Oförändrat, dvs fortsatt brist till nästa vecka.

Nyheter
Nästan alla slakterier tappade slakt första kvartalet, men KLS och Ginsten ökade
Nästan alla svenska grisslakterier tappade slakt första kvartalet, eftersom Sveriges grisslakt minskade 2,4 %. Den samlade privatslakten tappade 8 %, Swedish Meats endast 0,2 och kan tillgodoräkna sig delar av Nyléns Charks och Siljans Charks ökning med 2,5 %, eftersom man samarbetar.
KLS ökade 3,3 % och Ginsten Slakteri 4,7 %, men i antal grisar räknat har KLS större ökning med sina 7,2 % av marknaden, mot Ginstens 1,6.
Dalsjöfors minskade 30,6 % och har 0,9 % marknadsandel, Dahlbergs 4,2 % till 3,3 % av marknaden, Skövde Slakteri tappade 6,3 % till 7,1 % marknadsandel, SLP 4,2 % till 8,6 % marknadsandel, Sydkött 16,9 % till 2,8 % (slakteriet heter nu Ystad Slakteri), Ugglarp tappade 14,1 % till 4,5 % marknadsandel av svenska grisslakten.
Privatslaktens marknadsandel under kvartal 1 var 30,9 %, Swedish Meats 59,6 % och Nyléns och Siljans tillsammans 2,1 %.
Detta betyder att Swedish Meats tagit tillbaka marknadsandelar första kvartalet, jämfört med helåret 2004, då andelen var 57,8 % och privatslakten har tappat andelar från 2004, då de var 32,9 %. Källa: Kött- och charkföretagen.
/LG

100 mkr till dansk gödselforskning
Direktoratet för FödevareErhverv i Danmark delar ut 100 mkr för forskning om gödsel, hur växterna utnyttjar näringsämnena, gödselteknik, ekonomiska värderingar och för bekämpning av luktproblemen. Allt för att nå målen i vattenmiljöplan III. Ansökningar för över 300 mkr med god spridning kom in, varför de mest intressanta projekten kan väljas.
Målen är att begränsa lukten, minska fosforövergödningen och hantera gödseln för att få ett produktivt lantbruk i samspel med natur, miljö och samhälle. Källa: MaskinBladet /Nils

Näringen och myndighete
r går samman om smittskyddsinformation
Den ökade internationella trafiken och de ökade kontakterna mellan länderna, ökar riskerna för smittspridning, inte bara mellan människor, utan även mellan djur. Trots att det inte föreligger något direkt överhängande hot från någon näraliggande smitthärd, går näringen och myndigheterna samman om en ny informationssatsning och kampanj i sommar.
LRF, Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SVA och Jordbruksverket samarbetar för att sprida smittskyddsinformation. Basen för informationen planeras bli en undermeny på SVAs hemsida, som dock inte är döpt ännu. Där ska man informera om smittskyddsläget och åtgärder att vidta för att förhindra att smittor kommer in i landet och till svenska besättningar.
Förutom informationen på hemsidan kommer en nytryckning av inplastade skyltar med enkla förhållningsregler, som kan förhindra sjukdomsspridning, att ske. Skyltarna sätts med fördel upp i stallarna där berörda personer ständigt påminns om reglerna. En befintlig handbok ”Epizootisjukdomar en handbok” som framför allt riktar sig till veterinärer kommer att revideras och nytryckas.
Artiklar i fackpress, tidningar och andra medier planeras också. Omedveten allmänhet ett stort smittskyddsproblem
-Djurägare ska inte ta in utländska besökare som haft djurkontakt i stallarna inom 48 timmar, det är välkänt för alla inom näringen. Men det gäller även att tänka på det om man anställer en tillfällig gästarbetare eller praktikant från t ex en baltstat eller Ryssland, säger Gunnar Johansson, LRF.
-En smittskyddsrisk för svenska djurbesättningar är allmänheten, som av olika orsaker kommer i kontakt med svenska djur efter en utlandsvistelse. Minigrisar och egen hushållsgris innebär stora risker för den professionella grisproduktionen, om sådana grisar blir smittade. Svinpest och mul- och klövsjuka är de mest dramatiska sjukdomarna, men även t ex PRRS, som finns i Danmark, måste förhindras att nå Sverige.
-Många från öst, och även svenskar som återvänder från östländer och Tyskland, tar ibland med sig matvaror som är stora smittrisker. Grisar får inte utfodras med matavfall, men även en kastad smörgås i naturen, kan vara en risk om t ex vildsvin hittar den. /LG

Djurskyddstillsynen fortsätter förbättras
Sammanställningen från 2004 års tillsynsrapportering färdigställd. Statistiken visar en viss förbättring av djurskyddstillsynen i landet. Antalet inspekterade objekt har ökat och färre anmärkningar har konstaterats.
Djurskyddsmyndigheten har överlämnat sin första rapport om den lokala och regionala djurskyddstillsynen till regeringen. Samtliga länsstyrelser och 98 % av kommunerna har redovisat utförd djurskyddstillsyn till Djurskyddsmyndigheten. Rapporteringen har kunnat ske elektroniskt via Internet vilket genomgående har fått mycket positiva omdömen från kommuner och länsstyrelser. Källa: Djurskyddsmyndigheten. /LG

Ny forskning visar på högre verklig köttprocent än Hennessy-mätningen visar, ju fler raser, desto sämre utvinning
Snellman går mot strömmen i branschen och höjer grispriset nästa vecka tack vare en ny viktbonus (1 cent per kg) som införs för köttiga svin i viktintervallet 90 -101 kg. Höjningen av viktgränserna (78 - 101 kg) är en följd av färska forskningresultat, som visar att verkliga köttprocenten hos Snellmans tunga grisar, enligt europeisk eurostyckning, är hela 2,4 procentenheter högre än vad värdet hos Hennessy-instrumentet visar.
Snellmans genomsnittliga Hennessy-köttprocent är för tillfället 58,8 och medelvikten 91 kg. Den procentuella utvinningen ur stora tvårasgrisar (96 kg) var i undersökningen överlägsen, i jämförelse med mindre tvåras, treras och fyrrasgrisar (ca 80 kg).
LTKs provstyckningar bevisade att stora vita grisar var i en egen klass när det gäller värdet hos svinkroppens styckningsdetaljer. Resultatet var entydigt: Ju fler raser, desto sämre var utvinningen!
Detta betyder att Snellmans slaktsvinspris vecka 18 utöver 1,35 euro i viktinternallet 78 – 101 kg, är 1 cent högre i viktintervallet 90 - 101 kg./LG

Ryssland har upphävt importförbudet från Brasilien
Ryssland upphävde 20 april importförbudet av nöt- och griskött från Brasilien, som infördes 20 september som en följd av mul- och klövsjuka bröt ut i ytterligare brasilianska delstater. Förbudet mot import kvarstår dock från sju delstater.
Brasilien blev under 2004 Rysslands största importland för nötkött med + 85 %, och även stor på griskött. Källa: Kødbranchens Fællesråd./LG

Vart femte danskt hushåll handlar i gårdsbutiker, och får en god middagshistoria på köpet
Vart femte danskt hushåll handlar någon gång under året i en dansk gårdsbutik. Då fyller man ofta upp frysen eller kylskåpet. Det visar en undersökning som Kødbranschens Fællesråd låtit göra. De som handlar är främst högutbildade kvinnor utanför storstäderna.
Det är en sport bland välavlönade och välutbildade att granska råvarorna kritiskt och även få en god historia kring maten, som ger den identitet. På gården med gårdsbutiken får man ofta träffa en äkta bonde med sina djur och får något att berätta om, som visar att man är en livsnjutare som vill ha kvalitet och upplevelser.
Där är gårdsbutiken oslagbar, kommenterar Kødbranschens Fællesråd./LG

Gårdsbutikerna växer som protest mot storföretag och importkött
-Vi har märkt ökat intresse för att handla i gårdsbutiker, säger John Borup, Danske Gårdbutikker På Nettet. Det är en slags protest mot "de stora" som Arla och Danish Crown och mot importkött, säger han i Berlingske Tidende./LG

Aktivitetspengar till småskalig livsmedelsförädling
Regeringen har fördelat ett stöd på sammanlagt 10 mkr till aktiviteter inom småskalig livsmedelsförädling och regional mat. Som exempel får Eldrimner/länsstyrelsen i Jämtland 8 mkr, Livstek på Gotland 1 mkr och Regional Mat knappt 1 mkr. Källa: Nyhetsbrevet Regional Mat./LG

Företagsnytt
Lantmännen sänker priserna på grisfoder ytterligare
Lantmännen sänkte priserna på gris- och fjäderfäfoder ytterligare innevarande vecka. Foderpriset är nu det lägsta sedan Svenska Lantmännen bildades.
-Just nu har vi draghjälp av lågt marknadspris på flera viktiga råvaror. Lantmännens inköpare har dessutom under de senaste åren lyckats ligga under marknadspriset i sina kontrakt. Vi har alltså köpt vid rätt tillfälle, säger Margareta Helander, marknadschef på Lantmännens foderdivision.
Flera faktorer är avgörande för foderprisernas utveckling. På kort sikt är det råvarupriset, som står för cirka 80 procent av totala foderpriset, samt Lantmännens inköp som påverkar mest.
-De rationaliseringar och effektivitetsökningar som gjorts i Lantmännens fodertillverkning ger en mer långsiktig effekt på foderpriserna och på konkurrenskraften./LG

Quick Bayt och Baycidal WP25, två nya Bayer-preparat mot flugor
Bayer introducerar två nya flugmedel, Quick Bayt och Baycidal WP25. Quick Bayt är en ny insekticid som inte använts tidigare i Sverige. Den aktiva substansen är imidakloprid. Dessutom ingår socker för att locka flugorna, feromon som sexuallockmedel, luktämne, samt  bitterämne för att hindra att djur och människor får i sig medlet av misstag. En röd färg lockar också flugor, samtidigt som det är en varningsfärg för människor. Quick Bayt är granulat som strös på vågräta ytor, men kan även blötas i vatten och strykas på andra ytor och t ex pappbitar att lägga ut i fönster o dyl. En förpackning om 350 gram räcker till 175 kvm yta och kostar ca 350 kr.
Baycidal är en larvicid i form av slampulver. Det löses i vatten och vattnas eller sprutas ut där flugor lägger larver, t ex i vändläget för gödselskrapan och där det blir foderrester. Aktiva substansen är triflumuron, som förhindrar att larverna får ny hud vid hudömsning.
Förpackningen är 250 gram, som räcker till 125 kvm, pris ca 400 kr.
Tidig bekämpning håller flugstammen nere. Baycidal och Quick Bayt används med fördel som kombination för säker bekämpning, vilket förhindrar resistens. Distributörer är Lactamin, Granngården och Foder & Spannmål. /LG

Tulips vd Torben Skou går i pension
Tulips vd Torben Skou har meddelat styrelsen att han önskar gå i pension när han fyller 60 år i juni, efter 37 år i köttbranschen och 26 som direktör. Han slutar också som styrelseledamot i Danish Crown. Han står dock kvar som vd tills efterträdare är utsedd. Källa: Tulip /LG

Nu automatspruta i alla Gleptosilförpackningar
Pharmaxim bipackar fr o m nu en automatspruta med alla förpackningar Gleptosil vet injektionsvätska. Du behöver således inte beställa den separat. Källa: Pharmaxim./LG

Agromek backar om decemberutställning, håller fast vid vecka 3 eller 4
I samband med årets Agromek meddelade utställningskommittén att Agromek flyttas från andra delen av januari varje år, till slutet av november eller början av december. Orsaken uppgavs vara att en del utställare, främst av större maskiner, vill kunna visa sina maskiner före vintern, då många lantbrukare planerar för nästa års investeringar.
På denna förändring reagerade många andra utställare, som tycker januari är bättre tid för utställningen. Utställningskommittén har därför nu ändrat det beslut man tog i januari och återgår till tidigare ordning. Agromek hålls därför även i fortsättningen endera vecka 3 eller 4 och nästa utställning blir 17 – 21 januari 2006 och därefter 16 – 20 januari 2007.
Beslutet att tillåta utställare att ställa ut vartannat år, om man önskar, och ändå behålla sin förtur till plats på Agromek, kvarstår dock. Det är som regel kö i Agromeks anmälningslista./LG

Agenda
Grisproducenternas stämma 14 – 16 juni, sista anmälningsdag 1 maj
Sveriges Grisproducenters stämma hålls ombord på färjan Göteborg - Kiel 14 – 16 juni. 14 juni håller avels- och specialklubbarna årsmöten och en utfrågning hålls med bl a jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, Magnus Lagergren, Swedish Meats och representanter för privatslakten, samt FöreningsSparbanken och Lantmännen. 15 juni hålls ett seminarium med Svenska Djurhälsovården och Lundens Djurhälsa, samt årsstämma med Sveriges Grisproducenter. Anmälan senast 1 maj, men Bertil Bengtsson, Hallands Grisproducenter, hälsar att det även går att anmäla sig senare. Info: hans.carlsson@n.lrf.se /LG

RestaurangExpo 20 - 21 september på Sollentuna Expo Center
RestaurangExpo är en fackmässa för professionella restauratörer, kockar och kökschefer, som hålls i Sollentuna Expo Center 20 – 21 september. Alla utställare ställer ut på samma villkor, alla har max 30 kvm utställningsyta. Småskaliga livsmedelsproducenter kan få lika mycket uppmärksamhet som de stora. Info: www.sollentunaexpo.se

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se