@-GRIS 6 maj 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 19

Oförändrade slaktsvinspriser i Norden, priset fortsätter stiga i Tyskland m fl länder
De svenska, danska, finska och norska grispriserna är oförändrade nästa vecka, medan det tyska fortsätter upp. Tyska priset gick upp 65 öre i veckan, som vi aviserade förra fredagen, och väntas gå upp ytterligare 4 cent till 1,41 euro, 12.90 skr, på måndag. Även suggpriset går upp 2 cent till 1,02. Det är positiva tongångar i flera EU-länder och exempel på en sådan ton är österrikiska priset, som steg med 90 öre.  
Oväntat stort utbud av grisar anges av allt fler källor som den viktigaste orsaken till doppet i europeiska prisnivån de senaste veckorna, vid sidan av det dåliga vädret. Det är tydligen lika svårt att räkna grisar och få in dem i statistiken, som att spå väder? Men nu spås bättre väder och ökad efterfrågan på griskött i flera länder. Dessutom väntas utbudet på grisar minska. Det hoppas vi är sant.
Danmark varnar dock för låga grispriser en tid framåt, lägre än t ex Holland och Tyskland, p g a stor försäljning till andra marknader där pristrenden inte är lika positiv som här i Europa. Danish Crown och Tican har under senaste tiden varit hårt ansatta av danska uppfödarna för det låga priset och nu förklarar man varför priset är så lågt.

Positivt i Sverige
Det svenska priset kommer förmodligen att ligga över det danska en tid framåt, om vi får tro de danska och svenska rapporterna. Här i Sverige säger alla att marknaden är stark, även om det är svårt att få upp prisnivån. Även danskarna klagar på att livsmedelskedjorna trycker priserna för hårt.
Möjligtvis kan Lidl hjälpa till att sätta värde på det svenska grisköttet? Det har varit lugnt med köttskandalerna en längre tid, men i veckan dök det upp en här i Sverige, som dock förbigåtts ganska tyst i de flesta medier. Lidls importerade matvaror fick en törn, sedan livsmedelverket konstaterat Salmonella Typhimurium i en korvsort. Flera människor blev sjuka, enligt Livsmedelsverket. Några sådana här incidenter till och det svenska grisköttet och den svenska charkproduktionens värde stiger igen i allmänhetens ögon! /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 19.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 19       Slakteri                           Viktgr kg         v 18        v 17      v 16       v 15  
  12,00
Ginsten Slakt           65 - 94,9      12,00  <12,00   12,20   12,20
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,00    11,00   11,00   11,00
  10,95  KLS                         64 - 94,9      10,95    10,95   10,95  <10,95  
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70    10,70   10,70  <10,70     
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70    10,70   10,70  <10,70
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70    10,70   10,70  <10,70  
 ej satt  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       10,70    10,70   10,70  <10,70
 ej satt   SLP                         70 – 94,9      10,80  <10,80   11,00    11,00
 ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9      10,70    10,70   10,70  <10,70  
 ej satt   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,00     11,00  11,00    11,00

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta            v 19           v 18         v 17      v 16        v 15  
<
10,20
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr        8,10      <8,10    <8,30     8,60   <8,60    
  20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 73,0 kg       nkr    18,85      18,85    18,85   18,85   18,85  
  11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro       1,26      <1,26      1,28     1,28      1,28   
  12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro       1,35        1,35**  1,35     1,35      1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är oklara, varför vi avstår från att använda dem. Senaste eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land              v 18       v 17      v 16       v 15       v 14       v 13   
<9,05   Frankrike     -----   <0,99   <1,01     1,03   <1,05   <1,10  
<11,90  Tyskland     -----   <1,30     1,35    <1,35     1,44     1,44   
<8,95 Belgien         -----   <0,98     1,00    <1,00     1,07    <1,07
>8,06  Italien          -----   <0,88     1,05      1,05     1,05    >1,05  

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Veckans priser verkar oklara, varför vi inte tar med dem. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån            v 18          v 17          v 16          v 15         v 14     
Maj          ----    >1,451    <1,420    <1,439   <1,497  
Jun          ----    >1,480    <1,451    <1,456   <1,500
Juli          ----    >1,445    <1,443    <1,450   <1,469
Aug         ----     >1,461    >1,453    <1,450   <1,467  
Sep         ----     >1,450    <1,440    >1,445   <1,443  
Okt         ----     <1,370    >1,385    <1,375   <1,415
Nov         ----     >1,384    >1,380    <1,371   <1,423
Dec         ----     >1,360    <1,350    <1,352   <1,391
Jan         ----       1,350      1,350    <1,350   <1,365  
Feb        ----        1,385     1,385       1,385   <1,385
Mars       ----       1,390      1,390     <1,390     1,395

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                   v 18          v 17         v 16        v 15         v 14     
13,51
  England      <1,475   <1,489   <1,503    1,516   <1,516  
12,53   Portugal      >1,368   <1,348     1,428    1,428     1,428   
12,05  Tyskland     >1,316   >1,246   <1,226  <1,296     1,346
11,94  Belgien       >1,304     1,255   <1,255  <1,316      1,341   
11,90   Österrike    >1,300   <1,200   <1,240    1,340      1,340    
11,85  Spanien      >1,294   <1,288   <1,357   1,395     <1,395  
11,66   Holland       >1,273    1,205   <1,205  <1,253      1,282  
11,42    Sverige           1,247      1,247       1,247  <1,247        1,280  
10,88   Danmark    <1,188   <1,215     1,256  <1,256    <1,283
10,76   Frankrike    >1,175  <1,172    <1,189  <1,214    <1,235  
 9,85  Italien        <1,076   <1,114    <1,148  <1,259    <1,310   
             Irland*        -------     1,293      1,293   <1,293    <1,293  
             Tjeckien*     -------     ------    <1,306   <1,313    <1,378
             Polen*         -------     ------    <1,212   >1,280    <1,134
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 19    v 18     v 17    v 16       v 15  
Swedish Meats       140 kg och över      6,50   6,50   6,50   6,50   <6,50  
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %     7,00   7,00   7,00  7,00     7,00   
Dalsjöfors Slakteri                  58 %   ej satt   6,50   6,50  6,50   <6,50         
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över     ej satt   6,70  6,70   6,70     7,20  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt   7.00  7,00   7,00     7,50  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta    v 19        v 18      v 17     v 16      v 15   
<6,40  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr   5,00   <5.00  <5,20  <6,10    6,60
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro   0,44   <0,44    0,46    0,46    0,46   
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro  0,47     0,47    0,47    0,47    0,47  

Valutor
Fredagar       i dag        v 18        v 17       v 16        v 15       v 14   
Pund          13,47  >13,47  <13,40  >13,47   13,34  >13,34
Dollar         >7,09   >7,07    <7,02    >7,17   >7,14    >7,06  
Euro           >9,17   <9,15    <9,16    >9,17     9,16    >9,16
Dansk          1,23     1,23      1,23      1,23     1,23    >1,23   
Norsk         >1,13     1,12    >1,12    <1,11   >1,12      1,11  
Yen            >6,76  >6,68     <6,57   >6,62    <6,57    <6,58  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är oförändrad i Sverige och präglas av god efterfrågan. Den prisrekyl vi fick senaste veckorna torde återhämta sig ganska snart. Vi tror fortsatt att 2005 blir ett bra år.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Försäljningen går bra av det mesta, hemmamarknaden är stark, men prisnivån för låg,
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt stark, men ännu syns ingen ökning som följd av sommarboende på västkusten.  
Ugglarps Slakteri
Erik Hult: -Det är bra efterfrågan på alla produkter, inga problemprodukter f n. Vi har ökat slakten något och kommit i kapp den slaktkö som uppstod efter påsk.
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Det har varit regnigt senaste tiden i Finland, men försäljningen är normal för säsongen.  
Danish Crown
Äntligen ser det ut att bli varmare väder och vårprägel på efterfrågebilden. Både skinka och karré, liksom charkråvara, handlades till lite bättre priser och efterfrågan har förbättrats. På några skinkmarknader var det dock fortsatt motstånd. Engelska baconmarknaden är oförändrad för maj månad, men det märks en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Det ger hopp om bättre priser för juni månad. Japanska marknaden är fortsatt frånvarande och även den ryska marknaden är väldigt lugn. Men det kan skymtas en förbättring.
Generellt sett bör det vara utsikt för en noteringsförbättring i mitten på månaden om det goda vädret håller i sig, men det är viktigt att understryka att de delar av grisen som säljs då utgör endast en begränsad del av grisen. Marknadssituationen för övriga delar är fortsatt trög och det väntas inga dramatiska förändringar. Det är därför risk för att danska noteringen kan få en långsammare utveckling än i Tyskland och Holland, där avsättningsmönstret är annorlunda. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg            v 19         v 18         v 17         v 16         v 15
Bis Plus,23 kg      16,10  <16,10  <16,20   <16,30   <16,40  
Bas, 23 kg           14,85  <14,85  <14,95   <15,05   <15,10
Nyavvanda, 9 kg   32,50  <32,50  <32,70   <32,90   <33,10  
KRAV, 23 kg         22,70  <22,70  <22,80   <22,90   <22,95  
KLS
Smågrispriset oförändrat. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris         16,55  <16,55   <16,65   <16,70   <16,75
Ugglarp  
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               16,90   16,90   16,90     16,90     17,05  
Ugglarpsgrisen      15,90   15,90   15,90     15,90     16,05  
Skövde Slakteri Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+         16,48  <16,48  16,60    16,60      16,60  
SwedeHam           15,22  <15,22  15,32    15,32      15,32  
Vita                     14,15  <14,15  14,25    14,25      14,25
SLP
SLP+                  ej satt   <17,10 <17,20   17,30      17,30   
Dahlbergs
Särklass D          ej satt     16,60   16,60    16,60      16,60  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr             v 19     v 18    v 17     v 16    v 15  
<
219   Basis 7 kg         178   <178  <185   >190  <189  
<386   Basis 30 kg        314  <314  <322  >334    333
<225   SPF+Myc 7 k       183  <183  <190  >195    194   
<392   SPF+Myc 30 kg    319  <319  <327  >339    338    
<230   SPF 7 kg             187  <187  <194  >199    198
<397   SPF 30 kg           323  <323  <331  >343    342  
<767   Økologi 30 kg     624  <624  <635  >640  <636     
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
488   25-kilos                440   440    440    440     440   
Snellmans
Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*       62    62      62     62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Smågrisunderskottet är 22 500. Normal anmälan.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 19.

Nyheter
TGE-viruslarm, men troligtvis falskt
Inför en planerad export av hampshiresperma till Finland upptäcktes indikationer på TGE (transmissible gastroenteritis) på galtar i karantänen. Karantänen är nu isolerad och veternärerna arbetar på att identifiera viruset.
-Sannolikt är larmet falskt, säger Per Wallgren, SVA, idag. Vi försöker nu hitta viruset för att fastställa identiteten med DNA-test. Vid tidigare larm har det varit muterade corona-virus som orsakat serumreaktionerna. Liknande larm har utgått tidigare på olika platser i landet och senast 1998. Nu har vi bättre analysmetoder och vi har förhoppning om att fastställa orsaken till antikropparna, säger han.
TGE är en anmälningspliktig och fruktad smittsam sjukdom som drabbar tunntarmen hos grisar och sjukdomsförloppet är ofta dödligt. Inga tecken på sjuklighet bland grisarna har synts, varken nu eller vid tidigare tillfällen i Sverige.
Varken Norge eller Finland har haft några misstänkta fall. Inför det ökade avelssamarbetet är det viktigt att kontrollen fungerar, vilket den än en gång ser att göra, eftersom det var i karantänen antikropparna upptäcktes. /LG

Salmonella i importerad salami från Lidl
Livsmedelsverket råder de konsumenter som köpt minisalamin Gebirgsjäger från butikskedjan Lidl att inte äta korven. Den säljs i 2-pack 2x25 g med bäst-föredatum 31 augusti. Lidl har återkallat minisalamin Gebirgsjäger från sina butiker, sedan två personer i Uddevalla och en person i Tomelilla har konstaterats sjuka av Salmonella Typhimurium. Det finns indikationer på fler sjukdomsfall ute i landet. Analys av prover tagna i Uddevalla visar att Minisalami av märket Gebirgsjäger är salmonellapositiv./LG

Många länder tvingas betala tillbaka EU-bidrag
Flera länder i EU, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland, ska betala tillbaka en del av de bidrag de fått. De har missbrukat jordbruksstöden. De europeiska skattebetalarnas pengar ska användas på ett riktigt sätt, säger EU-kommissionär Mariann Fischer Boel. Spanien ska betala tillbaka 134,5 milj euro för missbruk under åren 1996 – 2000, Italien 68,7 milj euro för överproduktion av olivolja 1998 - 2000. Danmark slipper lindrigt undan med 0,0007 milj euro. Källa:MaskinBladet
Kommentar: Sverige nämns inte. Tydligen har svenska myndigheterna god kontroll. Å andra sidan har väl inte Sverige sökt alla bidrag som är möjliga. /Nils

Spannmålsodlingen minskar
Spannmålsodlingen minskar i Sverige i år jämfört med tidigare. Minskningen är stor i områden med låga skördar i Sveriges skogsbygder. Även i Svealands slättbygder minskar spannmålsodlingen. Spannmålsodlingen i Götalands södra slättbygder beräknas minska med 5 %. I Svealands slättbygder med 11 % och i Norrland med 18 %. Troligen beror minskningen på den nya jordbrukspolitiken.
Även antalet födda kalvar minskar. Detta kan framöver påverka mjölk- och nötköttproduktionen. Även skötseln av landets betesmarker kan försämras. Källa: Jordbruksverket.
Kommentar: Priset på spannmål kan kanske öka. Detta påverkar i så fall foderpriset. Då ökar kostnaderna. En minskning av nötköttproduktionen kan kompenseras av antingen ökad grisköttkonsumtion eller ökad import av nötkött. LRFs ordförande Caroline Trapp ser allvarligt på indikationen att spannmålen inte är lönsam att odla. /Nils

Bättre balans i norska grisproduktionen, Norsk Kjøtt höjer slaktvikterna igen
23 maj höjer Gilde Norsk Kjøtt bäst betalda vikt på slaktsvin igen, från 73 till 75 kilo. Orsaken är lägre produktion och ökad konsumtion. Konsumtionsökningen väntas bli följd av framför allt väntat höjt pris på nötkött enligt ett förslag i jordbruksprisförhandlingarna.
20 000 slaktade smågrisar och ett stort antal suggor är orsaken till den minskade produktionen. Källa: Norsk Kjøtt./LG

Höga grisköttkonsumtionen i USA sjunker
Den stora efterfrågan på griskött i USA 2004, kommer inte att kunna upprätthållas 2005. Det visar statistiken för första kvartalet. Konsumtionen var 2,7 % lägre, jämfört med förra året samma kvartal. Prisnivån i handeln var dock 5,1 % högre. Källa: ThePigSite.
Kommentar: Totalt minskar konsumtionen 7,5 miljoner kg. Detta betyder en minskning av ca 93 000 grisar vid en slaktvikt av 80 kg. Detta kött kan komma ut på världsmarknaden varvid prispressen kan bli än större. /NilsFöretagsnytt
Danska fältmaskinerna ställs ut i Fredericia i stället för vid Agromek
Den danska maskinhandlarorganisationen Maskinhandler Indkøbsringen (MI) har beslutat att ställa ut vid LIB-Messen i Fredericia, i stället för Agromek. Maskinringen organiserar maskinleverantörer med i huvudsak fältmaskiner.
Agromeks beslut förra veckan att utställningen ska återfå sitt gamla datum i januari, i stället för december, uppfattades inte positivt av tillverkare och importörer av fältmaskiner. Man vill kunna visa sina maskiner i god tid före nyår, så att kunderna kan göra inköpsavslut på det gamla året.
Maskinringen säger nu att man ska alternera mellan Fredericia-utställningen och tyska Agritechnica, men även delta i den praktiska demonstrationen av maskiner vid AgriMark. Källa: MaskinBladet. /LG


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se