@-GRIS 13 maj 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 20
Skövde Slakteri tillbaka på 11 kr på måndag, botten nådd även i Danmark, där slaktsvinspriset går upp 20 danska öre
Botten är nådd för den här gången och slaktsvinspriserna vänder uppåt.  De europeiska priserna fortsätter upp och på måndag höjer danskarna slaktsvinspriset 20 danska öre, 25 svenska. Skövde Slakteri höjer 20 öre och återgår till 11.00 kr (tyvärr missade vi att notera sänkningen i @-GRIS vecka 18 och 19 till 10,80, vilket vi beklagar).
Höjningen av slaktsvinspriserna i Europa gör att vi åter hamnar i slutet av tabellen över betalningsförmågan.

Lidl börjar köpa Scan-produkter
En positiv nyhet är att Swedish Meats blir leverantör till Lidl av både gris- och nötkött. Peter Rasztar säger dessutom att man fått bra betalt för köttet. Det kan bli så att lågpriskedjorna blir bättre på att betala för det svenska grisköttet än de traditionella livsmedelskedjorna, säger han. Dessutom kommer Scan-märket med på produkterna, en garanti för att det är svensk köttråvara i paketen.
I förra veckans @-GRIS frågade vi oss hur mycket av förtroendekapitalet de nya lågpriskedjorna tål, när kunderna blir sjuka av det importerade kött man säljer. Om det var de två incidenterna med Lidls marinerade okontrollerade kött och salmonellaproblemen, då Lidl-kunder blev magsjuka, som bröt isen, vill Peter inte spekulera i.
-Det var inga svåra förhandlingar med Lidl och allt gick väldigt snabbt, säger Peter Rasztar. Det här är bra för svensk gris- och nötproduktion.
Det ska bli intressant att se hur stor skillnad det är på handelsmarginalen mellan lågpriskedjorna och den konventionella handeln.

Gradvisa prishöjningar väntas i Danmark
-Den internationella grisköttsmarkanden har varit utsatt för en rutschbanetur senaste veckorna, som vi inte är vana vid den här årstiden, skriver Danish Crown. Lyckligtvis är dock botten nådd och vi kan vänta gradvisa, om än långsamma, förbättringar framöver. Därefter väntas inga stora svängar i prisnivån den närmaste tiden. Internationellt väntas fortsatt betydlig konkurrenspress även andra halvåret.
På nötsidan väntas stora prisökningar och litet utbud. Men ökad import lägger lock på prisnivån.

Smågrispriserna går upp
En revidering av Swedish Meats balanskalkyl för smågrisar innebär höjning av smågrispriset på måndag, för Bis och Bas 40 öre och nyavvanda 75 öre. KLS höjer 35 öre och övriga slakterier har inte satt priserna ännu. De svenska höjningarna slås dock med bred marginal av norrmännen som höjer smågrispriset med 2 kr per kg, eller 50 kr per 25-kilosgris. Det beror på ändrat betalningssystem. Smågrisöverskottet i Norge är nu på väg mot balans, så några överskottsgrisar att leverera till Sverige är knappast att räkna med.  

Svenska kronan har tappat kraftigt i värde senaste tiden mot nästan alla valutor. Nedan avvaktar vi dock med att ändra kurserna. /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 20.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 20       Slakteri                           Viktgr kg          v 19        v 18        v 17      v 16       v 15  
  12,00
Ginsten Slakt           65 - 94,9       12,00    12,00  <12,00   12,20   12,20
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00    11,00     11,00  11,00    11,00
>11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9       10,80* <10,80*  11,00   11,00   11,00
  10,95  KLS                         64 - 94,9       10,95    10,95    10,95   10,95  <10,95  
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70     10,70    10,70   10,70  <10,70     
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70     10,70    10,70   10,70  <10,70
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70     10,70    10,70   10,70  <10,70  
  10,70   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,70     10,70    10,70   10,70  <10,70
 ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9      10,70     10,70    10,70   10,70  <10,70  
 ej satt  SLP                         70 – 94,9      10,80     10,80  <10,80   11,00    11,00

Rättelse
*Av misstag uppgav vi fel grispris i @-GRIS v 18 och 19. Skövde Slakteri sänkte till 10,80 kr v 18. Men nästa vecka är det 11.00 kr igen!

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta           v 20     v 19       v 18         v 17      v 16        v 15  
>
10,20
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     >8,30    8,10   <8,10    <8,30     8,60   <8,60    
  20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 73,0 kg     nkr     18,85  18,85   18,85     18,85   18,85   18,85  
  11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,26    1,26   <1,26      1,28     1,28      1,28   
  12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1,35    1,35    1,35**   1,35     1,35      1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 12 maj 2005, priserna v 18 är från 9 maj, varför endast förändringen under veckan kan utläsas. Senaste eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 19        v 18         v 17      v 16         v 15       v 14       v 13   
 <9,80   Frankrike    >1,07    >1,06    <0,99   <1,01      1,03   <1,05   <1,10  
<11,90  Tyskland       1,30      1,30    <1,30     1,35    <1,35     1,44     1,44   
  <8,95 Belgien         0,98      0,98    <0,98     1,00    <1,00     1,07   <1,07
  >8,06  Italien          0,88      0,88    <0,88     1,05      1,05     1,05   >1,05  

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 12 maj, priserna från v 18 är från 9 maj, varför endast förändringen under veckan kan utläsas. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 19         v 18           v 17          v 16          v 15         v 14     
Maj     <1,441   >1,474    >1,451    <1,420    <1,439   <1,497  
Jun     <1,468   >1,482    >1,480    <1,451    <1,456   <1,500
Juli     <1,440   >1,462    >1,445    <1,443    <1,450   <1,469
Aug    <1,450   >1,469    >1,461    >1,453    <1,450   <1,467  
Sep    <1,448   >1,461    >1,450    <1,440    >1,445   <1,443  
Okt    <1,350   >1,385    <1,370    >1,385    <1,375   <1,415
Nov    <1,365   <1,381    >1,384    >1,380    <1,371   <1,423
Dec    <1,350     1,360    >1,360    <1,350    <1,352   <1,391
Jan    <1,325     1,350      1,350      1,350    <1,350   <1,365  
Feb    <1,370     1,385      1,385      1,385      1,385   <1,385
Mars  <1,380      1,390      1,390      1,390    <1,390     1,395

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                    v 19        v 18          v 17         v 16        v 15         v 14     
13,88
  England      >1,516   <1,475   <1,489   <1,503    1,516   <1,516  
12,98   Portugal     >1,418   >1,368   <1,348     1,428    1,428     1,428   
12,51  Belgien       >1,366   >1,304     1,255   <1,255  <1,316     1,341   
12,42  Tyskland     >1,356   >1,316   >1,246   <1,226  <1,296     1,346
12,27   Österrike    >1,340    >1,300   <1,200   <1,240    1,340     1,340    
12,08  Spanien      >1,319    >1,294   <1,288   <1,357   1,395    <1,395  
12,08   Holland      >1,319    >1,273     1,205   <1,205  <1,253      1,282  
11,49   Frankrike    >1,255    >1,175   <1,172   <1,189  <1,214    <1,235  
11,42    Sverige           1,247        1,247       1,247       1,247  <1,247        1,280  
10,88   Danmark      1,188    <1,188   <1,215     1,256   <1,256    <1,283
10,88  Italien        >1,101     <1,076   <1,114   <1,148   <1,259    <1,310   
             Irland*        -------       1,293     1,293     1,293   <1,293    <1,293  
             Tjeckien*     -------       ------     1,269    <1,306   <1,313    <1,378
             Polen*         -------      ------      1,418    <1,212   >1,280    <1,134
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 20    v 19    v 18     v 17    v 16       v 15  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,70   6,70   6,70   6,70   6,70     7,20  
Swedish Meats       140 kg och över      6,50   6,50   6,50   6,50   6,50   <6,50  
Dalsjöfors Slakteri                  58 %     6,50   6,50   6,50   6,50   6,50   <6,50         
Skövde                  140 – 58 %           6,50   6,50   6,50   6,50
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %   ej satt  7,00   7,00   7,00   7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt  7,00   7.00   7,00   7,00     7,50  
  
Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta         v 20     v 19        v 18      v 17     v 16      v 15   
>6,50  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr    >5,30    5,00   <5.00  <5,20  <6,10    6,60
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,44    0,44   <0,44    0,46    0,46    0,46   
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro     0,47    0,47     0,47    0,47    0,47    0,47  

Valutor
Fredagar         i dag        v 19         v 18        v 17       v 16        v 15       v 14   
Pund         >13,52    13,47   >13,47  <13,40  >13,47   13,34  >13,34
Dollar          >7,26    >7,09    >7,07    <7,02    >7,17   >7,14    >7,06  
Euro            >9,20    >9,17    <9,15    <9,16    >9,17     9,16    >9,16
Dansk         >1,24      1,23      1,23      1,23      1,23     1,23    >1,23   
Norsk            1,13    >1,13      1,12    >1,12    <1,11   >1,12      1,11  
Yen            >6,79     >6,76    >6,68    <6,57    >6,62   <6,57    <6,58  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden fortsätter förbättras i Sverige, precis som den internationella. Det är bra drag i grillprodukterna, men även det övriga sortimentet. Hela köttmarknaden har förbättrats kraftigt senaste veckorna.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Vi höjer slaktsvinspriset nästa vecka, eftersom marknaden är mycket god och det är bra drag i både grillprodukterna och andra produkter. Det är riktigt roligt att gå till jobbet på morgnarna. Det tycker vi även grisproducenterna ska få känna. Lönsamheten är god i vår koncern och då bör även primärledet få tjäna pengar.
-Varför vi sänkte vecka 18 är en bra fråga. Det var mest därför att danskarna sänkte och vi blev lite skärrade. Men man ska inte titta på danskarna, utan på vår egen hemmamarknad. Vi försöker betala vad vi kan, utan att titta på andra, säger Cato.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grillsäsongen börjar komma igång och försäljningen av kotletter och framför allt karré ökar. Men även övriga sortimentet säljs bra.
SLP
Jan-Peter Pärson: -Med sol och värme får vi bättre försäljning. Vädret är nu mycket viktigt.
Peter Johansson: -Det har känts positivt på marknaden senaste veckan. Vi har köpt in en del råvara för att täcka behovet. Det bör inte vara långt till höjning av slaktsvinspriset.
Österbottens kött
Marcus Skullbacka: -Det känns att marknaden börjar dra, men vi väntar fortfarande på den riktiga grillsäsongen. Vi står alla på tå och väntar på konsumenternas anstormning till korv- och köttdiskarna. Jag ska själv inleda grillsäsongen i morgon.
-Vi märker även en trend att konsumenterna väljer gå in på restauranger för att äta en proteinrik biff, i stället för att välja snabbmat och hamburgerbarer. Om det är Atkins-filosofin eller inte, som börjar påverka konsumenterna, det vet vi inte ännu.
Danish Crown
Äntligen ser det ut som om grillprodukterna börjar efterfrågas, även om vädret är kyligt i större delen av Europa. Det är bättre efterfrågan på både karré, bog och charkråvaran. Även skinka visar tendens till ökad efterfrågan, med tanke på årstiden.
Baconmarknaden är oförändrad, men eftersom marknaden för färsk kotlett blir allt bättre, hoppas vi även baconmarknaden förbättras under juni även i England.
Japanska marknaden är fortfarande lugn, men det märks en högre aktivitet på den ryska marknaden. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrisar Bis och Bas upp 40 öre, nyavvanda 75 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg               v 20        v 19         v 18         v 17         v 16         v 15
Bis Plus,23 kg     >16,50    16,10   <16,10   <16,20   <16,30   <16,40  
Bas, 23 kg          >15,25    14,85   <14,85   <14,95   <15,05   <15,10
Nyavvanda, 9 kg  >33,25    32,50   <32,50   <32,70   <32,90   <33,10  
KRAV, 23 kg          22,70    22,70   <22,70   <22,80   <22,90   <22,95  
KLS
Smågrispriset upp 35 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris        >16,90   16,55    <16,55   <16,65   <16,70   <16,75
Ugglarp  
Smågrispriset ej satt. Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               ej satt   16,90   16,90   16,90     16,90     17,05  
Ugglarpsgrisen      ej satt   15,90   15,90   15,90     15,90     16,05  
Skövde Slakteri Smågrispriset ej satt. Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+          ej satt  16,48  <16,48  16,60    16,60      16,60  
SwedeHam            ej satt  15,22  <15,22  15,32    15,32      15,32  
Vita                      ej satt  14,15  <14,15  14,25    14,25      14,25
SLP
SLP+                    ej satt  17,10  <17,10 <17,20   17,30      17,30   
Dahlbergs
Särklass D            ej satt  16,60    16,60   16,60    16,60      16,60  

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr             v 20     v 19     v 18    v 17     v 16     v 15  
225   Basis 7 kg         >183     178   <178  <185 >190   <189  
396   Basis 30 kg       >322     314  <314  <322  >334     333
231   SPF+Myc 7 k      >188     183  <183  <190  >195     194   
402   SPF+Myc 30 kg   >327    319  <319  <327  >339     338    
236   SPF 7 kg            >192    187  <187  <194  >199     198
407   SPF 30 kg          >331    323  <323  <331  >343     342  
776   Økologi 30 kg    >631    624  <624  <635  >640    <636     
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
543   25-kilos               490    440   440    440    440     440   
Snellmans
Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*      62      62    62      62     62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Smågrisunderskottet är oförändrat 22 500. Vi har bra anmälan, annars har smågrisunderskottet ökat.
-Prishöjningen på smågrisar beror på revidering av balanskalkylerna. Omräkningen gör 1 procentenhet. Sänkta foder och räntekostnader, samt att slaktvärdet på suggor gått ned, är faktorer som påverkat nya kalkylen. Vi har även sett över kontraktsersättningarna och anpassat dem till utfallen. Det är dock inga dramatiska förändringar.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 20.

Nyheter
Swedish Meats började leverera till Lidl förra veckan
Swedish Meats och Lidl har börjat samarbeta om köttleveranser. Förra onsdagen påbörjades leveranser av konsumentpaketerade nöt- och grisdetaljer.
-Det är leveranser till ett begränsat antal butiker i första hand i Sverige, säger Swedish Meats vd Peter Rasztar. Affären genomfördes snabbt och vi fick bra betalt. Packningen sker i Malmö och Uppsala. Vi får Scan-märket med på förpackningarna.
-Vi säljer till alla som vill köpa. Det här är bra för svensk köttproduktion, säger han. Ännu rör affären ett begränsat antal varor, men om det fungerar bra kan det bli fler produkter, som i hela Scan-sortimentet.  
-Vilka priserna blir i butikerna vet jag inget om, alla kedjor sätter sina egna priser. Lidl är kända för sin rationella varuhantering. /LG  

PMWS-konferens på jakt efter standardiserad diagnos
I veckan hölls en konferens i Barcelona om PMWS. Det var ett EU-projekt, där 12 länders veterinärer daterade upp kunskaperna om sjukdomen och försökte komma fram till en EU-standardiserad vetenskaplig diagnos för sjukdomen.
-Ännu är vi inte framme vid någon definierad diagnos för PMWS, säger Per Wallgren, SVA, som deltog i konferensen. Det finns olika synpunkter på vilka kriterier som ska finnas med, men vi är på god väg.
-PMWS är en multifaktoriell sjukdom, som vi ännu inte lyckats framkalla experimentellt. Därmed känner vi inte heller alla sjukdomens mekanismer, säger han.
-Vad vi kunde konstatera under konferensen är en större optimism kring sjukdomen, jämfört med i höstas. Detta inte minst sedan vi i Sverige kunnat friskförklara besättningar som haft sjukdomen. /LG   

Danish Crowns första halvår försämrades
Första halvåret av Danish Crowns verksamhetsår visade klart lägre vinst med 130 mkr, än motsvarande tid ifjol. Omsättningen steg 2,6 miljarder dkr till 23,8 miljarder, men beror på köpet av engelska Flagship Foods. Grisslakten minskade, men beror till en del på förskjutning av slakten över perioderna. Genomsnittsnoteringen för slaktsvin har varit 8,85 dkr, 1,02 dkr över nivån för föregående motsvarande period.
Grisköttdivisionens intjäning har varit lägre än för ett år sedan, som en följd av stramare noteringspolitik. Konkurrensduktigheten är dock oförändrat god, även om det kostar pengar att strukturrationalisera i den takt som sker. Nötköttsdivisionen har presterat tillfredsställande resultat, men tillförseln av djur har varit lägre än väntat. Källa: Danish Crown. /LG  

Tulips halvårsresultat präglas av hårda konkurrensen
Tulips halvårsresultat i Danmark blev otillfredsställande p g a hård internationell konkurrens och kostnader för strukturförändringar. I England är resultatet enligt förväntningarna, medan den amerikanska verksamheten visar sämre resultat än väntat p g a högt grispris (råvaruutvecklingen). Källa: Danish Crown. /LG  

Danska bönder kräver konkurrens på lika villkor
-Danska lantbruket och livsmedelsindustrin är inte emot importerade produkter i danska livsmedelsbutiker, men det måste ställas samma krav på livsmedelssäkerhet hos de utlandsproducerade livsmedlen, som på de danska.
Det sa ordföranden Peter Gæmelke vid Landbrugsraadets årsmöte i torsdags.
-Globaliseringen och liberaliseringen av livsmedelshandeln är positivt och vi ska delta i den, fortsatte han. Vi exporterar redan tre fjärdedelar av vår livsmedelsproduktion. Ingen av oss ska således går runt i Netto-butikerna och räcka tunga åt polsk bacon eller fransk kyckling.
-Problemet med oss danskar är att vi gärna vill utnyttja fördelarna med globaliseringen, men vi har svårt att acceptera de villkor globaliseringen medför, sa ordföranden i Danska Andelsselskaber, Bent Juul Sørensen. /LG  
  
Hela köttbranschen måste ta gemensamma tag för att bli mer konkurrenskraftig
-Nu får vi sol och värme och köttförsäljningen stimuleras. Men generellt sett är marknaden jättejobbig, med trög marknad för både chark och styckade detaljer och prispress från kunderna, säger Jan-Peter Pärson, Pärsons Sverige AB. Lågprishandeln har har satt press på industrin och konsumenterna förväntar sig allt lägre priser, vilket ger oss mindre och mindre marginaler.
-Vi kan hantera det om vi får likvärdiga arbetsregler i Sverige som i andra länder. Hela värdekedjan inom köttproduktionen måste hitta lösningar för att bli kostnadseffektiva. Vi måste få bort sjukdomsfrånvaron och arbetsgivarnas höga kostnader för den.
-All industri kan ju inte flytta utomlands, säger han. /LG  

SLPs konflikt med facket slut, styckningen i Tyskland upphör
Utöver den provstyckning som SLP tidigare gjort i Tyskland, har de senaste två veckorna skinkor styckats för att kompensera den minskade arbetskapaciteten som blivit följd av en lönekonflikt vid företaget. Under gångna veckan har 4 500 skinkor styckats i Tyskland.
-När produktionen fungerar igen, kommer utlandsstyckningen att upphöra, säger Jan-Peter Pärson, Pärsons Sverige AB.
-Vi har nu undertecknat ett avtal med facket, där vi båda parter förklarar oss nöjda. Det är ett långsiktigt avtal som ska göra att konflikter inte uppkommer. /LG   

Obetydlig vinst för SLP att stycka i Tyskland
-Utvärderingen av styckningen i Tyskland visar att det inte är så stora ekonomiska fördelar som vi först trodde, säger Jan-Peter Pärson, Pärsons Sverige AB. Det är billigare att stycka i Tyskland, men frakterna fram och åter och andra kostnader, om köttet ska tillbaka till Sverige, äter upp vinsten.  
-Vi kommer givetvis att fortsätta studera hur kostnadsbilden ser ut i andra länder, men något beslut att provstycka i Polen är inte taget. Det är inte heller nära förestående. /LG  

Ålder och inkomst avgör hur ofta norrmän grillar
8 av 10 norrmän grillade utomhus i fjol. Ålder och inkomst avgör mest hur ofta man grillar. Aktiviteten vid grillarna stiger med ökade inkomster. Hushåll med mer än 500 000 nkr i årsinkomst grillar dubbelt så ofta som de som tjänar mindre.
Undersökningen har beställts av Opplysningskontoret for kjøtt och har utförts av marknadsundersökningsinstitutet MMI.
Att höginkomsttagare grillar så mycket oftare än de som tjänar mindre, beror på att fler höginkomsttagare har egna hus med trädgårdar.
Ungdomar grillar minst. Endast 25 % av åldersgruppen 15 – 24 år grillade 15 gånger eller fler i fjol. Mellan 24 – 39 år grillade man dubbelt så ofta. Unga grillar dock oftare på offentliga ytor, såsom i parker, på bakgårdar och på stränder. I gruppen över 40 grillade man helst tillsammans med familjen, eller vänner. Källa: Opplysningskontoret for kjøtt /LG  

Norskt jordbruksavtal gav 450 milj nkr
De norska lantbrukarnas förhandlingar med staten ger 450 milj nkr totalt, eller 5 % intäktsökning, eller 7 000 nkr per årsarbete högre ersättning. 190 milj nkr tas från statsbudgeten, medan lantbrukarnas priser tillåts öka med 260 milj nkr.
Liv Høystad, ordförande i Norsvin, är nöjd med överenskommelsen, som dock ger grisproduktionen oförändrad inkomstnivå och oförändrade bidrag.
-Vi får behålla marknadsregleringen gör griskött, vilket är viktigt för att vi ska kunna bedriva grisproduktion i hela landet och behålla arbetstillfällena i den regionala livsmedelsindustrin, säger hon. Källa: Norsvin. /LG   

Företagsnytt
Stefan Svennefelt en av 226 som slutar på Swedish Meats
Stefan Svennefelt, inköp Gris, är en av de 226 personer som slutar vid Swedish Meats som följd av det rationaliseringsprogram som presenterades för en tid sedan. I stället för att delta i turordningsdiskussionerna slutade han själv sista april.
Stefan har bl a jobbat med Sveriges Djurproducenters Tillväxtbolag, SDT. Ledningen för bolaget är nu lagd på Johan Andersson. Övriga arbetsuppgifter fördelas på övriga inom Inköp Gris. /LG   

Drömmålet, fem charkprodukter med mindre skivor
SLP Pärsons har släppt en ny produktserie på marknaden, fem charkprodukter med mindre men fortfarande tunna skivor. Det är traditionella produkter med samma smaker, men med skivor som har mindre diameter och är mer tilltalande för barn. Förpackningarna har blå dekor. /LG

Skov ska ventilera 198 nya stallar i Thailand
Skovs dotterbolag i Thailand har tecknat avtal om leverans av ventilationsanläggningar till 198 stora fjäderfästallar. Stallarna ligger nordöst om Bangkok. De ska rymma vardera 20 000 kycklingar.
Ventilationsanläggningarna är av typen tunnelventilation, som används i tropiska områden. Stora fläktar i husens gavlar suger in luft i stallet genom en avkylande vägg med rinnande vatten. Denna kalla luftström genom stallet säkrar en rätt temperatur till kycklingarna. Skov har utvecklat en speciell klimatdator till just tunnelventilation.
Klimatet i stallarna kan styras centralt via webben. Med denna order hoppas Skov ha etablerat sig på den asiatiska marknaden. Källa:MaskinBladet
Kommentar: Tillskottet av de nya byggnaderna ökar kycklingproduktionen rejält. 198 stallar x 20 000 platser = 3 960 000 x 7 omgångar/år = 277 200 000 kycklingar eller lika många kilo. Thailändsk kycklingproduktion är starkt inriktad på export och kycklingköttet konkurrerar med griskött. /Nils

Agenda
Ekonomi och etik på jättekonferens om husdjur vid SLU, Ultuna 2 – 8 juni
Vilka är konsekvenserna och utmaningarna i ett utvidgat Europa för animalieproducenter och forskning? Omkring tusen vetenskapsmän och rådgivare från hela världen väntas delta i den största konferens som någonsin ägt rum på SLU, Ultuna, Uppsala. Workshops, plenarföredrag och seminarier står på programmet. Avslutningsvis ett "Round Table–samtal” med några av Europas ledande vetenskapsmän och ekonomer på området.
Konferensen hålls 5 – 8 juni, men inleds med workshops 2 juni och avslutas med studieresor 8 juni. Öppningsanförandet hålls av jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Källa: Pressmeddelande, SLU. /LG   

Grillpremiär i Norge i morgon, lördag
Andra lördagen i maj är officiell start för grillsäsongen i Norge, sedan 2001. Norsk officiell grillstart är således i morgon, lördag.
Korv och burgare står högst på popularitetslistan, men norrmännen blir allt mer avancerade i grillningen för varje år och väljer allt oftare stora köttstycken, helgrillning av fileer och lammlår, m m. Källa: Opplysningskontoret for kjøtt. /LG  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se