@-GRIS 20 maj 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 21
Suggorna upp 40 öre i Danmark
Slaktsvinspriserna har under veckan gått upp i bl a Tyskland, Frankrike och Belgien. Suggorna går upp 40 öre i Danmark på måndag. Det är ett gott tecken. Priserna är oförändrade nästa vecka i Norden. I måndags höjde Ugglarp noteringen till 10,80 och som vi berättade förra fredagen höjde Skövde tillbaka till 11 kr, efter ett dopp.
Fortfarande är det kyligt väder som håller tillbaka grispriserna, både här hemma och på kontinenten, eftersom grillaktiviteterna ligger på lägre nivå än vad som skulle vara fallet vid vackert väder. Både vädret och priserna väntas bli bättre och bättre.

Tendens till allt tidigare grillstart
I vår finska rapport nämns att grillaktiviteterna tenderar att starta allt tidigare på våren. Det är något som bekräftas även från Scan Foods. Cecilia Öster säger att hon ser samma trend. Samtidigt nämner både hon och Stefan Saaristo i Finland att elgrillarna kommer starkt i hushållen. De väntas medföra ökad grillning vid andra årstider än när det känns varmt och behagligt att sitta hela kvällarna på altanen eller i trädgården. Elgrillen är också ett bra alternativ på balkongen och med elgrillen får vi kanske en ny kategori grillhushåll, eftersom det inte är lämpligt att använda kolgrillar på balkonger. Cecilia tycker också att gasolgrillen är ett snabbare och enklare alternativ till kolgrillen, som gör att det är enkelt att grilla utomhus även när inte vädret är absolut perfekt.
-Gasolgrillen får stå kvar på altanen även på vintern, säger hon, och jag använder den då och då även när det är kallt.
-En viktig faktor för hög grillaktivitet är dock marknadsföringen av grillprodukter, säger hon. Det är först när butikerna exponerar grillprodukterna, som de flesta hushållen börjar använda sina trädgårdsgrillar.
Förra veckan skrev jag även några rader om de norska grilltraditionerna. Bl a har man en officiell dag för grillstart, som är andra lördagen i maj.
Vi kanske ska fundera över inom näringen, om vi kan göra mer för att konsumenterna ska grilla mer och vid fler tillfällen under året. Officiell grillpremiär, reklam för el- och gasolgrillar, är kanske ett par uppslag.
Särskilt i ett läge som i år, där köttlagren är små, kan en ganska måttlig merförsäljning få grispriserna att stiga. Det vore inte fel!
F n finns inga planer på att stötta försäljningen av el- och gasolgrillar, säger både Cecilia Öster och Björn Bennström, Scan Foods. Men Björn nämner att man har information om olika grillar i broschyrer och recepttidningar.
Björn berättar också att Scan Foods fått mycket bra respons för årets sortiment grillkött, med flera nyheter och ny design.
-Grillprodukterna har blivit väldigt bra mottagna både av handeln och konsumenterna, säger han. Jag har inga siffror, men det ser ut som en god ökning. Blir vädret bättre, blir efterfrågan ännu mycket större. /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 21.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 21       Slakteri                           Viktgr kg         v 20       v 19         v 18        v 17   
 11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00   11,00     11,00    11,00   
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9     >11,00   10,80   <10,80    11,00  
  10,95  KLS                         64 - 94,9       10,95   10,95     10,95    10,95    
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70    10,70     10,70    10,70  
  10,70   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,70    10,70     10,70    10,70  
ej satt  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9    >10,80    10,70     10,70    10,70   
 ej satt  SLP                          70 – 94,9     10,80    10,80     10,80  <10,80  
ej satt Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,00    12,00     12,00  <12,00   

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 21      v 20     v 19       v 18   
>
10,20
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr      8,30   >8,30    8,10   <8,10  
  20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 73,0 kg     nkr    18,85   18,85  18,85   18,85
  11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,26     1,26    1,26   <1,26     
  12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35    1,35    1,35**
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 19 maj 2005. Eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 20        v 19        v 18         v 17      v 16     
 <9,80   Frankrike    >1,15    >1,07    >1,06    <0,99   <1,01   
<11,90  Tyskland     >1,41      1,30      1,30    <1,30     1,35
  <8,95 Belgien       >1,02      0,98      0,98    <0,98     1,00    
  >8,06  Italien          0,88      0,88      0,88    <0,88     1,05    

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 19 maj, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 20        v 19         v 18           v 17          v 16      
Maj     <1,412   <1,441   >1,474    >1,451    <1,420   
Jun     <1,458   <1,468   >1,482    >1,480    <1,451   
Juli     <1,436   <1,440   >1,462    >1,445    <1,443
Aug    >1,453   <1,450   >1,469    >1,461    >1,453   
Sep    <1,440   <1,448   >1,461    >1,450    <1,440   
Okt      1,350   <1,350   >1,385    <1,370    >1,385   
Nov      1,365   <1,365   <1,381    >1,384    >1,380    
Dec      1,350   <1,350     1,360    >1,360    <1,350    
Jan      1,325   <1,325     1,350      1,350      1,350     
Feb      1,370   <1,370     1,385      1,385      1,385  
Mars    1,380   <1,380      1,390      1,390      1,390   

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                   v 19        v 18          v 17         v 16        v 15         v 14     
13,88
  England      >1,516   <1,475   <1,489   <1,503    1,516   <1,516  
12,98   Portugal     >1,418   >1,368   <1,348     1,428    1,428     1,428   
12,51  Belgien       >1,366   >1,304     1,255   <1,255  <1,316     1,341   
12,42  Tyskland     >1,356   >1,316   >1,246   <1,226  <1,296     1,346
12,27   Österrike    >1,340    >1,300   <1,200   <1,240    1,340     1,340    
12,08  Spanien      >1,319    >1,294   <1,288   <1,357   1,395    <1,395  
12,08   Holland       >1,319    >1,273     1,205   <1,205  <1,253      1,282  
11,49   Frankrike     >1,255    >1,175   <1,172   <1,189  <1,214    <1,235  
11,42    Sverige            1,247        1,247       1,247       1,247  <1,247        1,280  
10,88   Danmark       1,188    <1,188   <1,215     1,256   <1,256    <1,283
10,88  Italien         >1,101     <1,076   <1,114   <1,148   <1,259    <1,310   
             Irland*         -------       1,293     1,293     1,293   <1,293    <1,293  
             Tjeckien*     -------       ------     1,269    <1,306   <1,313    <1,378
             Polen*         -------      ------      1,418    <1,212   >1,280    <1,134
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr             v 21     v 20    v 19       v 18     v 17   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över         6,70    6,70   6,70    6,70    6,70  
Swedish Meats       140 kg och över        6,50    6,50   6,50    6,50    6,50
Dalsjöfors Slakteri                  58 %       6,50    6,50   6,50    6,50    6,50  
Skövde                  140 – 58 %          ej satt     6,50   6,50   6,50    6,50
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %   ej satt     7,00   7,00   7,00    7,00  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt     7,00   7,00   7.00    7,00  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 21       v 20     v 19        v 18   
>6,50  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr    >5,70   >5,30    5,00   <5.00
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,44     0,44    0,44   <0,44  
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro     0,47     0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar         i dag        v 20          v 19         v 18        v 17   
Pund          <13,36  >13,52     13,47   >13,47  <13,40
Dollar          >7,27     >7,26    >7,09     >7,07    <7,02
Euro            <9,19     >9,20    >9,17     <9,15    <9,16
Dansk         <1,23     >1,24      1,23       1,23      1,23   
Norsk            1,13       1,13    >1,13       1,12    >1,12  
Yen             <6,77     >6,79    >6,76     >6,68    <6,57  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Internationellt har marknadssituationen förbättrats ytterligare något, medan den svenska marknaden är oförändrad. Vi ser nu fram emot en bättre väderlek för grillning, vilket kommer att förbättra försäljningen.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Marknaden är fortsatt bra, ungefär som förra veckan,
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det borde vara möjligt att ställa om aveln, så grisarna har dubbelt så mycket karré så här års. Men det är trögt för sidfläsk.
-Det stora problemet nu är att få tag på tillräckligt många grisar till slakt. Min mening är att det är smågrisunderskottet som nu slår igenom i slaktvolymen.
SLP
Peter Johansson: -Viktiga förhandlingar med livsmedelskedjorna pågår fortfarande om priser och leveranser. På charkområdet är de inte avslutade. Förhandlingarna har  pågått längre än vanligt. Vi har fått igenom en del prishöjningar.
-Vi har även haft förfrågningar från Lidl, men våra resurser räckte inte till för att gå in i affären.
-Marknaden visar inga stora förändringar f n.
Österbottens kött
Stefan Saaristo: -Om det varit bra väder under den hittills gångna delen av maj, har vi säkert sålt mer grillprodukter. Men det kyliga vårvädret har präglat hela Europas köttkonsumtion. Förhoppningarna står nu till juni och juli.
-Traditionellt är grillaktiviteterna i Finland störst i juni och juli, men trenden är allt tidigare grillstart. Finländare är ett korvälskande folk och vi tar fram nya både  korvprodukter och annat för grillen varje år, t ex ny marinering av köttet.
-En ny trend är elgrillarna, som gör att grillning kan ske när som helst på året.
Danish Crown
Skinkmarknaden visar åter spridda prisökningar, men det finns en allmän känsla av att toppen är nådd för den här gången. Även för bog och charkråvara är handeln god, dock till i stort sett oförändrade priser. Volymerna är tillfredsställande.
För karré har efterfrågan dämpats något som följd av det kalla vädret i Tyskland. För bacon är det inga ändringar, men i ett bättre tonläge som kan innebära prisökningar i juni.
Japanmarknaden ligger fortfarande lågt, men det finns visst intresse för bröstfläsk och karré. Ryska marknaden efterfrågar f n goda mängder. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrisar Bis och Bas upp 20 öre, nyavvanda 25 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 21         v 20         v 19         v 18         v 17   
Bis Plus,23 kg       >16,70   >16,50     16,10   <16,10   <16,20  
Bas, 23 kg            >15,45   >15,25     14,85   <14,85   <14,95  
Nyavvanda, 9 kg   >33,50    >33,25    32,50   <32,50   <32,70   
KRAV, 23 kg           22,70      22,70    22,70   <22,70   <22,80
KLS
Smågrispriset går upp 20 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris         >17,10    >16,90   16,55    <16,55   <16,65  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               ej satt    >17,00   16,90   16,90   16,90  
Ugglarpsgrisen      ej satt    >16,00   15,90   15,90   15,90   
Skövde Slakteri Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+         ej satt    >16,83    16,48  <16,48  16,60
SwedeHam           ej satt    >15,57    15,22  <15,22  15,32  
Vita                     ej satt    >14,50    14,15  <14,15  14,25   
SLP
SLP+                   ej satt      17,10    17,10  <17,10 <17,20  
Dahlbergs
Särklass D           ej satt    >17.00    16,60    16,60   16,60   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr             v 21      v 20     v 19     v 18    v 17   
225   Basis 7 kg           183   >183     178   <178  <185
396   Basis 30 kg         322   >322     314   <314  <322
231   SPF+Myc 7 k        188   >188     183   <183  <190
402   SPF+Myc 30 kg    327   >327     319   <319  <327      
236   SPF 7 kg             192   >192     187   <187  <194
407   SPF 30 kg           331   >331     323   <323  <331  
776   Økologi 30 kg   >632   >631     624   <624  <635
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
543   25-kilos             490     490     440     440    440  
Snellmans
Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*   62      62       62       62      62    
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Det är fortsatt brist på smågrisar i förmedlingen.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 21.


Nyheter
Swedish Meats söker efterträdare till Peter Rasztar
Peter Rasztar har meddelat styrelsen att han inte tänker stå kvar på vd-posten längre än kontraktstiden, som är fram till 31 december 2006. Men han slutar gärna tidigare om Swedish Meats styrelse hittar efterträdare tidigare. Ordföranden Sören Kvantenå har därför gett ett externt företag uppdraget att söka efter Peters efterträdare.
-Jag blir 61 år i oktober och har meddelat styrelsen redan nu att man ska börja söka efterträdare. Tidpunkten då jag kan sluta är flexibel och beror på när en efterträdare kan tillträda. Det behöver inte nödvändigtvis vara just vid ett årsskifte.
-En stor del av mitt uppdrag var att få ned Swedish Meats kostnader till europeisk nivå. Det håller vi på att genomföra. Min högsta önskan är också att förbättra slakteristrukturen i Sverige, men för detta krävs intresse från andra slakterier. Jag är inte nöjd med att 15 slakterier slåss om köttkunderna varje vecka.
-Det jag känner mig stolt över är att Scan Foods växer och utvecklas bra, trots att vi genomfört stora kostnadsbesparingar, säger han. Det som varit svårt att tackla är klimatet i svensk handel.

Swedish Meats finstyckning och baconskivning ska öka kraftigt i Polen
Endast 2,5 km från polska gränsen vid Swinoujscie kommer en stor del av Swedish Meats finstyckning och skivning av bacon att utföras nästa år. Där bygger Skånekött, som Swedish Meats är delägare i, en anläggning.
-Vi har provstyckat hos danska Danish Crowns och finska HK Ruokatalos gemensamma polska Sokolow-anläggningar och kommer att fortsätta stycka där, eller i annan anläggning, tills vår egen är klar, säger Peter Rasztar. Sokolow ligger 40 mil in i landet, vilket är en nackdel transportmässigt.
-När Skånekötts anläggning blir klar får vi ett idealläge för styckning av skivning av kött från Sydsverige säger han.
-Grovstyckningen är inte aktuell, utan det är den arbetskrävande styckningen av grisskinkor och bakparterna på nöt, som är lämpliga att stycka i Polen. Vidare är det baconskivning som först flyttas till Polen.

97 döda smågrisar på överlastad dansk djurbil i södra Tyskland
97 smågrisar dog av syrebrist på en dansk djurbil som transporterade smågrisar från Danmark till Tyskland. Bilen hade 25 % fler smågrisar ombord än tillåtet. Tysk polis kallades av en restauranganställd vid en rastplats i Passau i Sydtyskland, eftersom smågrisarna förde ett väldigt oväsen i bilen. Lasten var kontrollerad av födevareregionens veterinär, men bilen var mindre än vanligt.
Ordföranden för Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, tar starkt avstånd från överträdelsen Källa: Bl a Danske Slagterier.

Besiktningsorganisationens arbetsuppgifter och bemanning kartläggs
I måndags, tisdags och onsdags besökte Livsmedelsverkets arbetsgrupp för effektivare köttkontroll SLP för att studera besiktningsveterinärernas och –assistenternas arbete. Vecka 22 besöker man Swedish Meats i Skara. Ev kommer ytterligare något slakteri att besökas.
-Syftet är att kartlägga besiktningsorganisationens arbete i detalj, för att få underlag till rationaliseringsförslag, berättar Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen, KCF, som själv ingår i gruppen. Vi gör intervjuer med veterinärer och assistenter och med företagsledningen och tar del av dokumentationen.
-Sannolikt är det här första gången ett myndighetsarbete studerats så ingående, både i Sverige och utomlands, säger Åke. På försommaren ska vi ha våra analyser klara om vad som går att rationalisera och göra bättre inom köttbesiktningen.
-200 personer är anställda för besiktningen vid 25 slakterier. Varje veterinär kostar 1,2 mkr och varje assistent 820 000 kr, så det är viktigt med rätt bemanning och rätt upplägg på verksamheten. Den kostar 115 mkr per år, varav Swedish Meats betalar 60 %. Vi tittar även på upphandlingen av analystjänster och möjligheter att öka intäkterna i verksamheten genom att ta betalt för tjänster. Det är t ex för SVA och Djurhälsovården.
Svensk köttkontroll är mer omfattande och noggrann än någon annan verksamhet i Sverige, kärnkraften inräknad.

Nya EG-lagstiftningen om livsmedelssäkerhet ska nu kommuniceras till grisproducenterna
I dag möttes branscherna inom lantbruket vid LRF för att diskutera den nya EG-lagstiftningen om livsmedelssäkerhet, som rör alla livsmedel och all verksamhet från jord till bord. Alltså även primärproduktionen. Bl a ska livsmedlen ha fullständig spårbarnet genom hela kedjan och varje led som hanterar livsmedel ska kunna dokumentera ett steg bakåt och ett steg framåt. Detta för att ett livsmedel ska kunna återkallas om det upptäcks något fel.
Den nya lagstiftningen förenklas i många avseenden, jämfört med många länders nuvarande lagstiftning, eftersom systemet bygger på självkontroll, som kontrolleras av myndigheterna. Lagstiftarna sätter ut målet, men vägen till målet kan tas på olika sätt. LRF har uppgiften att informera primärproduktionen om de nya reglerna.
Enda brottet i spårbarhetskedjan blir hos konsumenterna, som inte kan kräva att få veta vem som producerat grisköttet i korven. Däremot ska nötköttet kunna spåras, eftersom bestämmelserna om BSE reglerar den sektorn.  
Informationen till köttbranschen om nya reglerna ska lämnas av KCF. /LG   

Dansk skatt på foderfosfor
1 april fick danska grisuppfödarna en skatt på foderfosfor. Avgiften för foderfosfat är 4 dkr per kg fosfor.
Användning av enzymet fytas i grisfoder sänker avgiften i DLGs blandningar och ny kunskap kommer att sänka kostnaderna ytterligare. Källa: DLG.

Mul- och klövsjuka i Kina
Kinesiska myndigheter har bedräftat att det nyligen varit två utbrott av mul- och klövsjuka i landet. Ena utbrottet var i Jiangsuprovinsen, det andra i Shandongprovinsen, båda i östra Kina.
Det är första gången kinesiska myndigheter meddelar utbrott, men enligt Reuters menar experter att det redan tidigare förekommit spridda utbrott. Källa: LandbrugsAvisen.

Företagsnytt
Sveaverken invigde nya fabriks- och kontorsanläggningen i onsdags
I onsdags invigde Sveaverken AB den nya produktions- och kontorsbyggnaden i Katrineholm, där Simia, Odin utgödslingar och Forkesta (växthus) nu finns under samma tak. Byggnaden användes tidigare för Scanias busstillverkning och har både volym och rymd för de nya verksamheterna, om än mindre yta än de olika bolagen tidigare haft tillsammans.
-Vi kan dela allt med tre och ta bort en tredjedel, sa Simias Ulf Nyström, när han guidade grisproducenterna runt i lokalen. Utvecklingskostnaderna, produktionen, lagerhållningen och administrationen blir så mycket effektivare och billigare, tack vara inflyttningen under samma tak, sa han.   
-På den krympande marknaden för animalieproduktion har vi valt att rationalisera och satsa, i stället för att följa med trenden och minska aktiviteterna och kanske så småningom försvinna, sa Sveaverkens styrelseordförande Gustaf Celsing. Vi är fast beslutna att vara gris- nöt- och mjölkproducenternas främste partner.
-130 långtradarlass med maskiner fraktades under 10 dagar till den nya anläggningen. Alla maskiner, lager och inventarier fraktades från de gamla anläggningarna i Eskilstuna, Nyköping och Västervik, berättade vd Magnus Arbell. Flytten var den största aktivitet som någonsin genomförts i företagets historia.

Nya danska storslakteriet i Horsens invigs på måndag
På måndag invigs Danish Crowns nya storslakteri i Horsens av prins Joachim. Inbjudna är bl a samarbetspartners och kunder. På tisdag visas slakteriet för representantskapet och därefter för så många lantbrukare som möjligt. Invigningstalet på måndag hålls av regeringens “tänketank” Anders Knutsen, som har valt ämnet Framtidens växtpotential. Källa: Danish Crown.

DLG i ny stark foder- och spannmålsallians i Nordtyskland
Danska DLG sträcker inte bara ut sina tentakler mot Sverige, utan även runt Östersjön. DLG, Team AG i Süderbrarup och Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe Kiel) slår nu samman sina verksamheter för nordtysk foder- och spannmålshandel. Det gör man i enheten HaGe Kiel. Därmed stärker man konkurrenskraften för att möta utmaningarna med EUs lantbruksreform och den ökande liberaliseringen av världshandeln.
DLG och Team AG skjuter till sitt gemensamma bolag Team Agrarhandel GmbH i HaGe Kiel och ställer samtidigt 12 milj euro till HaGe Kiels disposition.
Med den ökade slagkraften ska man även växa i Polen och de baltiska staterna, samtidigt som den gemensamma styrkan ska ge lägre inköpspriser för gödsel och andra förnödenheter. Källa: Pressmeddelande.

Jan-Peter Pärson efter Bo Stendahl i KCF-styrelsen
Kött- och Charkföretagen har hållit årsstämma. Enda förändringen i styrelsen blev att Jan-Peter Pärson ersatte Bo Stendahl, båda Pärsons Sverige-koncernen.
Viktigaste programpunkt var information om EGs nya lagstiftning från 2006 om livsmedelssäkerhet.

Coop och Ica säljer fastigheter
Coop Norden säljer en tredjedel av koncernens egendomar, med bokfört värde på ca 7 miljarder kr och ett betydligt större marknadsvärde. Pengarna ska användas för att modernisera butiksnätet och minska skulderna.
Samtidigt meddelar Ica att fastighetsbolaget Kungsleden köper 27 fastigheter av Ica för 580 mkr, framför allt sådana som rymmer Supermarket- och Kvantumbutiker. Ica hyr sedan fastigheterna på i genomsnitt 8 år. Det frigjorda kapitalet ska satsas i nya butiker och stormarknader.

Rättelse: En kycklingnolla för mycket
Notisen i förra @-GRIS om den ökande produktionen av kyckling i Thailand blev fel, eftersom det blev en nolla för mycket. 27 720 000 nya kycklingar ska det produceras i nya Skov-ventilerade stallarna. Även det är väldigt mycket.

Agenda
Plönningedagen i morgon 21 maj kl 10 – 14
Lördag 21 maj kl.10 – 14 har Plönningegymnasiet öppet hus under namnet Plönningedagen.
En ny logo ska visas upp, som blir ett tydligt varumärke för skolan. Kandidaterna till SM i skog visar sina förberedelser, hästeleverna visar allt från spegelritt till terränghoppning, traktorer och maskiner visas. Mer info: Rosa Swärd:070–6647588. /LG  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se