@-GRIS 27 maj 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 22
Prishöjningarna nu nära, priserna starkt uppåt i Europa  
Prishöjningarna är på väg, även i Sverige, det är nog en bra sammanfattning av marknadsläget, om inte vädret fortsätter trilskas. Det har varit ovanligt långvarig vårkyla, inte bara i Sverige, utan stora delar av Europa.
Riktiga glädjeskutt tar grispriset i Italien just nu, där priset på kort tid gått upp 1,20 skr, efter att länge stampat på 8 skr. I Tyskland går priset upp 4 cent nästa vecka, från 1,41 till 1,45 och blir i svenska kronor 13.30.
Prognoserna är samstämmigt positiva. Det finns inget överskott på griskött i Europa, slakten väntas minska och bättre väder väntas. T o m en liten värmebölja skulle tömma kylarna och varmare väder är i varje fall temporärt på gång. Även i Danmark tror man på prishöjningar snart. Man har länge varnat för att trög export till tredje land ska dämpa grispriset. Exporten till Ryssland har satt fart, men japanerna är fortfarande avvaktande.
England fick en rejäl höjning i veckan och ligger på 14 skr, Portugal ligger tätt efter med 13,90 skr. I Sverige samlar vi (förhoppningsvis) pengar till ett bra kvartalsbokslut, annars är det illa med vår konkurrensförmåga. 2,50 kr under ledarländernas notering är annars för mycket. Grisproducenternas årsstämma brukar vara prishöjande, den hålls vecka 24.
Vi ska inte jämföra priser mellan länder rakt av, men när skillnaderna är stora, måste det finnas anledning att fundera över orsaken.

Grisolyckor, det värsta som kan hända
Veckans följetong i danska massmedier har varit de 97 smågrisarna som dog under en transport från Danmark till Sydtyskland. Sällan har en olycka skapat så stora rubriker och så många och så långa artiklar, som denna. Och ingredienserna blir allt fler för varje dag. Att 97 grisar fick sätta livet till är givetvis beklagligt och ska inte ske. Men tidningarna berättar att det var två “underbetalda” polacker som körde, transportören har tidigare varit inblandade i djurskyddstveksamheter, bilen var överlastad, alla papper om transporten var inte i ordning, transporterna var regelbundna denna långa sträcka, veterinär hade godkänt transporten och inte stoppat den, veterinären var en förtroendeman och ordförande i Dyreværnsrådet, osv, osv. Nu utreder Fødevarestyrelsen, motsvarande Livsmedelsverket, saken. Den har diskuterats i Folketinget, dvs danska riksdagen. Från lantbrukets sida ställs krav på särskilda körkort för transport av grisar. Och veterinären bedöms av många vara olämplig för både sitt sitt arbete och sina förtroendeuppdrag. Om han får vara kvar kan hela djurskyddspolitiken tappa sin tilltro.
Så tidningarna kommer säkert att fyllas med historier från den olycksaliga gristransporten länge framöver. Både om det som är relevant och orelevant.
Om det i stället varit människor som omkommit, har säkert ingen brytt sig längre.
I torsdags välte en av Skövde Slakteris smågrisbilar, när chauffören höll undan vid ett möte med en skolbuss. Ett 20-tal smågrisar dog, eller avlivades. Alla tidningar ringde givetvis till Skövde Slakteri, där vd Cato Gustafsson, svarade på frågorna.
-Alla journalister frågade allt om smågrisarna och om smågrisbilen, säger Cato. Men ingen enda ställde någon fråga om hur det gick med chauffören, eller hur han mår!
-Men han mår bra, meddelar Cato. /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 22.


Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 22       Slakteri                           Viktgr kg         v 21       v 20       v 19         v 18        v 17   
 12,00 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,00   12,00    12,00     12,00  <12,00   
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00   11,00   11,00     11,00    11,00   
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9       11,00  >11,00   10,80   <10,80    11,00  
  10,95  KLS                         64 - 94,9       10,95    10,95   10,95     10,95    10,95  
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70    10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70    10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70    10,70    10,70     10,70    10,70  
  10,70   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,70    10,70    10,70     10,70    10,70  
ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9       10,80  >10,80    10,70     10,70    10,70   
 ej satt   SLP                         70 – 94,9      10,80    10,80    10,80     10,80  <10,80  

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 22     v 21      v 20     v 19       v 18   
10,20 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr       8,30    8,30   >8,30    8,10   <8,10  
20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 75,0 kg*   nkr     18,85   18,85   18,85  18,85   18,85
11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,26    1,26     1,26    1,26   <1,26     
12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1,35     1,35     1,35    1,35    1,35**
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Övre viktgränsen för bäst betalda viktgrupp höjd till 75 kg.
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 26 maj 2005. Eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 21        v 20        v 19        v 18         v 17      v 16     
>10,80   Frankrike    >1,18    >1,15    >1,07    >1,06    <0,99   <1,01   
 12,90  Tyskland       1,41    >1,41      1,30      1,30    <1,30     1,35
  >9,80 Belgien       >1,07    >1,02      0,98      0,98    <0,98     1,00    
  >9,25  Italien        >1,01      0,88      0,88      0,88    <0,88     1,05    

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 26 maj, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån           v 21           v 20        v 19         v 18           v 17          v 16      
Maj        -----     <1,412   <1,441   >1,474    >1,451    <1,420   
Jun     >1,486    <1,458   <1,468   >1,482    >1,480    <1,451   
Juli     >1,459    <1,436   <1,440   >1,462    >1,445    <1,443
Aug    >1,470    >1,453   <1,450   >1,469    >1,461    >1,453   
Sep    >1,460    <1,440   <1,448   >1,461    >1,450    <1,440   
Okt      1,350      1,350   <1,350   >1,385    <1,370    >1,385   
Nov    >1,375      1,365   <1,365   <1,381    >1,384    >1,380    
Dec      1,350      1,350   <1,350     1,360    >1,360    <1,350    
Jan      1,325      1,325   <1,325     1,350      1,350      1,350     
Feb      1,370      1,370   <1,370     1,385      1,385      1,385  
Mars    1,380      1,380   <1,380      1,390      1,390      1,390   
April    1,395

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                  v 21         v 20          v 19        v 18          v 17         v 16    
14,00
  England     >1,530     1,516   >1,516   <1,475   <1,489   <1,503  
13,90   Portugal    >1,518    >1,478   >1,418   >1,368   <1,348     1,428  
12,84  Spanien    >1,402    >1,370    >1,319   >1,294   <1,288   <1,357
12,50   Frankrike  >1,366    >1,329    >1,255   >1,175   <1,172   <1,189  
12,42  Tyskland     1,356      1,356    >1,356   >1,316   >1,246   <1,226  
12,27   Österrike    1,340      1,340    >1,340    >1,300  <1,200   <1,240    
12,25   Holland     >1,338     1,319     >1,319   >1,273     1,205   <1,205
12,42   Danmark  >1,356    >1,216      1,188   <1,188   <1,215      1,256  
12,10  Belgien       1,322    >1,390    >1,366   >1,304     1,255   <1,255  
11,88  Italien      >1,297    >1,228    >1,101   <1,076   <1,114    <1,148  
11,47    Irland*       ------       1,253      1,293     1,293     1,293    <1,293  
11,42    Sverige        1,247        1,247        1,247       1,247       1,247       1,247   
11,26    Tjeckien*    ------       ------       ------     1,230     1,269    <1,306
10,93     Polen*        ------       ------      1,194     1,478     1,418    <1,212  
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr             v 22      v 21     v 20    v 19       v 18     v 17   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över          6,70    6,70    6,70   6,70    6,70    6,70  
Swedish Meats       140 kg och över         6,50    6,50    6,50   6,50    6,50    6,50
Dalsjöfors Slakteri                  58 %        6,50    6,50    6,50   6,50    6,50    6,50  
Skövde                  140 – 58 %              6,50    6,50    6,50   6,50   6,50    6,50
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %       7,00    7,00    7,00   7,00   7,00    7,00  
SLP                       140,1 kg- 58 %      ej satt    7,00    7,00   7,00   7.00    7,00  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 22        v 21       v 20     v 19        v 18   
 7,00  Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr      5,70    >5,70   >5,30    5,00   <5.00
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,44      0,44     0,44    0,44   <0,44  
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro     0,47      0,47     0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar         i dag        v 21          v 20          v 19         v 18        v 17   
Pund          >13,40  <13,36   >13,52     13,47   >13,47  <13,40
Dollar           >7,34    >7,27     >7,26    >7,09     >7,07    <7,02
Euro             >9,20    <9,19     >9,20    >9,17     <9,15    <9,16
Dansk            1,23    <1,23     >1,24      1,23       1,23      1,23   
Norsk           >1,15      1,13       1,13    >1,13       1,12    >1,12  
Yen              >6,81    <6,77     >6,79    >6,76     >6,68    <6,57  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden i Sverige fortsätter vara allt mer positiv. Även i Europa förbättras markanden och det är brist på grisar. Priserna väntas gå upp i Tyskland de kommande veckorna. Bra väder väntas, vilket sätter igång grillarna. Det förbättrar kalkylerna.
-Problemet med priserna finns nu på charken. Det beror på att det för charkråvara ofta finns långa långa avtal, ibland flera månader, och priset blir inte rörligt på samma sätt.
-Det stora orosmolnet är fortfarande prisutvecklingen i tredje land, med dollarns utveckling och efterfrågan i de danska stora exportländerna. Danskarna har ju signalerat svagt grispris p g a trög export.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Vi säljer nu allt vad vi har och litet till. Vi har tvingats köpa in griskött för att klara företagets förädling.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är full rulle på försäljningen, men dålig tillgång på grisar.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden rullar på, det är inga avsättningsproblem. Styckade detaljer säljs som förväntat och charkprodukterna fortsätter utvecklas positivt. Men vi har för liten volym att sälja. Det beror på brist på slaktgrisar, vilket beror på det långvariga smågrisunderskottet. Vi hade en god ökning i tillförseln, men den har fallit tillbaka igen.
SLP
Peter Johansson: -Det varmare väder som väntas, väntas sätta fart på försäljningen. Eftersom det är ont om slaktgrisar, måste detta påverka priset,
Danish CrownSkinkmarknaden har varit lugn under veckan p g a helgdagar i Polen och nästa vecka dämpar helgdagar köpintresset i Italien. All skinka har inte kunnat säljas och priserna är i stort sett oförändrade. Även volymen bog och charkråvara har varit oförändrad och p g a det kalla vädret har efterfrågan minskat på karré.
Baconmarknaden är oförändrad, men god efterfrågan väntas framöver. Efterfrågan på griskött är nu god på ryska markanden, meden den är fortsatt lugn i Japan. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 22         v 21         v 20         v 19         v 18         v 17   
Bis Plus,23 kg          16,70  >16,70   >16,50     16,10   <16,10   <16,20  
Bas, 23 kg               15,45  >15,45   >15,25     14,85   <14,85   <14,95  
Nyavvanda, 9 kg       33,50  >33,50    >33,25    32,50   <32,50   <32,70   
KRAV, 23 kg             22,70    22,70      22,70    22,70   <22,70   <22,80
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris              17,10  >17,10    >16,90   16,55    <16,55   <16,65  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                 17,10    >17,10    >17,00   16,90   16,90   16,90  
Ugglarpsgrisen        16,10    >16,10    >16,00   15,90   15,90   15,90   
Skövde Slakteri
SwedeHam+          ej satt     >17,07    >16,83    16,48  <16,48  16,60
SwedeHam            ej satt     >15,81    >15,57    15,22  <15,22  15,32  
Vita                      ej satt     >14,74    >14,50    14,15  <14,15  14,25   
SLP
SLP+                    ej satt       17,10      17,10    17,10  <17,10 <17,20  
Dahlbergs
Särklass D            17,20      >17,20   >17.00    16,60    16,60   16,60   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr             v 22     v 21      v 20     v 19     v 18    v 17   
225   Basis 7 kg           183     183   >183     178   <178  <185
396   Basis 30 kg         322     322   >322     314   <314  <322
231   SPF+Myc 7 k        188     188   >188     183   <183  <190
402   SPF+Myc 30 kg    327     327   >327     319   <319  <327      
236   SPF 7 kg             192     192   >192     187   <187  <194
407   SPF 30 kg           331     331   >331     323   <323  <331  
772   Økologi 30 kg   <628   >632   >631     624   <624  <635
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
543   25-kilos             490      490     490     440     440    440  
Snellmans
Euro, kurs 9,16
567  Grund 30 kg A1*    62         62     62     62      62      62    
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Det är fortsatt brist på smågrisar, ca 22 000, i förmedlingen.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har ökat från 600 till 800 vecka 22.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 22.

Nyheter
5 öre i ny premie för Swedish Meats slaktsvin i viktintervallet 82 – 87,9 kr
Swedish Meats inför från nästa vecka en premie på 5 öre för slaktsvin som ligger inom intervallet 82 – 87,9 kg. Bäst betalda viktgrupp är annars 73 - 94,9 kg, men mellan 82 och 87,9 kg  blir det således ännu lite bättre betalt för grisarna. Premien blir permanent och kommer att ligga ovanpå den vanliga slaktsvinsnoteringen. Det är den allt mer automatiserade slakten som föranleder 5-örespremien.
-Tillägget på 5 öre införs för att stimulera grisuppfödarna att leverera så många grisar som möjligt inom viktintervallet 82 – 87,9 kg, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Orsaken är att slakt och förädling blir allt mer automatiserad. Vid användning av robotar och automatisering är jämnstora grisar av stort värde. Femörespremien är en signal om vart vi vill att produktionen ska styras, för att automatiseringen ska fungera bra.
-5 öre är en fingervisning och stimulans, men det är inte så mycket så att tillägget har någon avgörande betydelse för varken betalningssystemet eller grisuppfödarnas ekonomi, säger han.

Svinsemineringarna ökade i april, men visar fortsatt minus för 2005
Prognoserna att grisproduktionen ska minska 2005 ser hittills ut att besannas, men antalet semineringar minskar inte längre, utan planar ut. I april redovisar QG 1 % ökade semineringar, jämfört med april i fjol, och den ackumulerade siffran är därmed 3 % minskning 2005 t o m april i år.
Seminutvecklingen är ungefär motsvarande inom Avelspoolen. Där vände seminkurvan upp under mars och låg på ackumulerat 3 % minus.

Tillväxtrekord på Karlsfält  
Karlsfälts hampshirebesättning har slagit svenskt rekord i tillväxt, tack vare hampshiregalten 303 Lans av Karlsfält. Lans är född 041230 och ekolodades vid 137dagars ålder med en vikt på 114 kg. Detta blir en tillväxt på 789 g per dag. Observera att hans beräknade födelsevikt på 1,5 kg är borträknad. Hans bluppvärde är + 62, ett svenskt rekord bland 47 000 ekolodade hampshiregrisar.
Olof Bengtsson berömmer i första hand sin personal, som genom ett gott avelsarbete och god skötsel sett till att Lans haft ett gott liv med fri tillgång på både foder och halm. Han ger också stort beröm till Lantmännen Skåne, som tillverkat Lans foder. Galten är nämligen uppfödd på tre Lantmännenfoder, Allert, Rask och Karlsfälts Avelsfoder, alla tillverkade av Lantmännen.
Då Lans också har en god exteriör, kan han nog se fram mot ett spännande liv både på Karlsfält och inom semin.

Lika Villkor-kampanjen lagd på is
Hur går det med Lika Villkor-kampanjen? Det har varit tyst en längre tid. Lika villkor-kampanjen skulle vara kampanjen som inte blommade upp och vissnade. Den skulle vara långsiktig, sa man vid upptakten och pressinformationen.
-Gruppen har nog lagt ned arbetet tyvärr, säger Anders Ekström, grisuppfödare i Vintrosa utanför Örebro. Vi har alla mycket att göra, vi har haft en träff i januari för att se om det finns intresse att fortsätta med fler protester. Det finns mycket som behöver lyftas upp för debatt, men det tar väldigt mycket tid och vi alla måste prioritera våra företag, tyvärr.
-Så svaret är nog att kampanjen ligger vilande. Det skulle vara bra om det finns några fler som vill hjälpa till/ta över och hitta på aktioner, säger han.

Företagsnytt
Jarl Karlsson byggrådgivare vid Bygglant från måndag
-Jag kunde inte hålla mig ifrån grisarna och lantbruksbyggnaderna, när fick erbjudande om jobb från Bygglant, säger Jarl Karlsson. Jag börjar nya jobbet på måndag. Jag ska utveckla nya stallar och bl a byggsatser till nya stallar, där vi levererar allt som behövs för en färdig anläggning, men där grisuppfödaren samarbetar med en lokal byggare för arbetet, eller gör jobbet i egen regi. Jag ska givetvis projektera alla typer av stallar och biträda från plan till färdig anläggning.
-Vi ska bli effektivare på svinstallar, säger han. Jag har fått som speciellt uppdrag att utveckla nya sätt att bygga grishus.
Jarl blir placerad i Töreboda och ska främst jobba med lantbruksbyggnader i västra Götaland och Östergötland. Men grisstallar ska han suporta i hela landet.
Jarl Karlsson kommer närmast från J Wennergren Fastighetsbolag, där han förvaltat bostäder. Tidigare var han byggrådgivare vid Maxima och innan dess jobbade han tre år på länsstyrelsen med djurskyddsgranskning, och innan dess var han platschef vid NCC.

Agenda
Fortfarande inte för sent att anmäla sig till Grisproducenternas stämmoarrangemang 14 – 16 juni
Det finns fortfarande platser kvar och möjligheter att anmäla sig till Grisproducenternas stämmoarrangemang 14 – 16 juni ombord på färjan mellan Göteborg och Kiel. Det meddelar Bertil Bengtsson idag. Mer info: 0430-230 81, forslund@n.lrf.se  /LG  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se