@-GRIS 3 juni 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 23
Priserna fortsatt uppåt i Europa, men ligger stilla i nordiska regnrusket  
Priserna på slaktsvin ligger fortfarande stilla här uppe i Norden, precis som de ihållande lågtrycken. Det är kyligt och regnigt och därmed svag efterfrågan på grillprodukter. Enligt Magnus Lagergren, Swedish Meats, kan griskalkylen påverkas med 20 öre per kilo, beroende på om det är vackert eller dåligt väder så här års.
I de flesta länder på kontinenten är dock prisnivån uppåt. I Italien är det väldigt uppåt. Att notera är dock att futurepriserna i Tyskland vänt nedåt igen för de första månaderna. Orsaken är okänd.
Positiva faktorer är att suggpriset fortsätter uppåt i Danmark till 6 dkr, att rysslandsmarknaden går bra och nu senast att japanerna plötsligt vaknat upp och börjar fråga efter mer griskött. Orsaken är dock negativ: Man vill köpa och ha grisköttet i japansk hamn före 1 augusti, därför att ett rykte säger att det kan bli en ny safe guard-period efter 1 augusti och efter det datumet är japanska marknaden mer eller mindre död igen.

Dags för prishöjning
Allt fler tycker det är dags för prishöjning i Sverige och förmodligen hade vi haft den om vädret varit mer gynnsamt. De slakterier som höjde för några veckor sedan i vissheten att priset redan då var på väg upp, säger idag att man fortsätter hålla ut. Per Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri, säger att det är dags nu för allmän prishöjning.
Positiva tongångar för svenska grispriset är att företrädare för livsmedelsmyndigheter i Australien kommer på besök nästa vecka. Det kan öppna för export av svenskt griskött till högprislandet Australien. Export dit betyder mer pengar för svenskt exportkött och därmed stärkt svenskt grispris.

God marknad för jobb i toppen
Arbetsmarknaden för vd-ar inom de stora köttkoncernerna är f n god. Matti Karppinen, Lithells vd, slutar i augusti och ska ha efterträdare och Swedish Meats söker efterträdare till Peter Razstar. Därmed är de två högsta vd-jobben lediga inom svensk köttindustri, om vi ser till de företag som omsätter mest griskött i landet.
Ett toppjobb finns också i Danmark. Där lämnade Svend Johansen in sin avskedsansökan till justitieministern. Han var ordförande i justitiedepartementets Dyreværnsråd. Dyreværnsrådet håller i det rättesnöre som danska veterinärer har att hålla sig till i djurskyddsfrågor. Normalt sett har Dyreværnsrådet haft mycket att säga om den händelse vi berättade om i förra @-GRIS, där 97 smågrisar dog i en djurtransport mellan Danmark och Tyskland. Men det har varit påfallande tyst från den myndigheten. Det var nämligen ordföranden själv som övervakade att allt skulle vara i ordning med den överlastade transporten. Så nu söker således denna djurskyddsmyndighet ny ordförande.
 
Låga foderpriser, hur länge?
Björn Folkesson på Öland har kollat lite bland fodersiterna och konstaterar att vi f n surfar bekvämt på låga råvarupriser - ett tag till. Det är nog ingen omedelbar fara å färde, menar han, men noterar att Indien blir för första gången på länge nettoimportör beroende på försenad monsun. Australien måste ha regn snart för att kunna så, millioner ton hänger på en skör tråd, USA har liten areal och högst normskörd, medan China som vanligt döljer verkligheten, vilket kan ge snabba kast på marknaden som följd.
Ukraina och Ryssland har redan skrivit ned sina förväntningar. Då blir pressen vid skörd lindrigare för oss, eftersom lagerhållningen i öst är svag. Bortsett från Spanien och Portugal, där redan brist förkommer, ser EU ut vara vara mest vädergynnat område.
Summa summarum är att lageruppbyggnad inte är att vänta och därmed är ytterligare foderprisänkningar inget som marknaden har att bjuda på. Allt enligt Björn.

Euron sjönk i värde efter valnederlagen i Frankrike och Holland om konstitution. Vi har dock inte ändrat kursen nedan, utan avvaktar utvecklingen. /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 23.


Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 23       Slakteri                           Viktgr kg         v 22        v 21       v 20       v 19         v 18        v 17   
 12,00 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,00    12,00   12,00    12,00     12,00  <12,00   
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00   11,00    11,00   11,00     11,00    11,00   
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9       11,00   11,00  >11,00   10,80   <10,80    11,00  
  10,95  KLS                         64 - 94,9       10,95   10,95    10,95   10,95     10,95    10,95  
 10,80   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9       10,80    10,80  >10,80    10,70     10,70    10,70   
  10,80   SLP                         70 – 94,9      10,80    10,80    10,80    10,80     10,80  <10,80
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70    10,70    10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70    10,70    10,70    10,70     10,70    10,70   
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70    10,70    10,70    10,70     10,70    10,70  
  10,70   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,70    10,70    10,70    10,70     10,70    10,70  

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 23      v 22     v 21      v 20     v 19       v 18   
10,20
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr        8,30    8,30    8,30   >8,30    8,10   <8,10  
20,92  Norsk Kjött*                55,1 – 75,0 kg*   nkr      18,85  18,85   18,85   18,85  18,85   18,85
11,55 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro       1,26    1,26    1,26     1,26    1,26   <1,26     
12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro       1,35   1,35     1,35     1,35    1,35    1,35**
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift (2,40 nkr, efter 1 juli 1,90), m m. Övre viktgränsen för bäst betalda viktgrupp höjd till 75 kg.
** Viktbonus 1 cent tillkommer på grisar i viktintervallet 90 – 101 kg.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 2 juni 2005. Eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 22        v 21        v 20        v 19        v 18         v 17      v 16     
>11,26   Frankrike    >1,23    >1,18    >1,15    >1,07    >1,06    <0,99   <1,01   
>13,28  Tyskland      >1,45      1,41    >1,41      1,30      1,30    <1,30     1,35
  >9,90   Belgien        >1,08   >1,07    >1,02      0,98      0,98    <0,98     1,00    
 >10,07  Italien         >1,10   >1,01      0,88      0,88      0,88    <0,88     1,05    

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 2 juni, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån             v 22           v 21           v 20        v 19         v 18           v 17          v 16      
Jun       <1,440    >1,486    <1,458   <1,468   >1,482    >1,480    <1,451   
Juli       <1,420    >1,459    <1,436   <1,440   >1,462    >1,445    <1,443
Aug      <1,431    >1,470    >1,453   <1,450   >1,469    >1,461    >1,453   
Sep      <1,423    >1,460    <1,440   <1,448   >1,461    >1,450    <1,440   
Okt      <1,330      1,350      1,350   <1,350   >1,385    <1,370    >1,385   
Nov      <1,345    >1,375      1,365   <1,365   <1,381    >1,384    >1,380    
Dec      <1,345      1,350      1,350   <1,350     1,360    >1,360    <1,350    
Jan        1,325      1,325      1,325   <1,325     1,350      1,350      1,350     
Feb        1,370      1,370      1,370   <1,370     1,385      1,385      1,385  
Mars      1,380      1,380      1,380   <1,380      1,390      1,390      1,390   
April       1,395      1,395

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN
Skr      Land                  v 22         v 21         v 20          v 19        v 18          v 17         v 16    
14,63
  Portugal     >1,598  >1,518    >1,478   >1,418   >1,368   <1,348     1,428  
14,00   England       1,530   >1,530     1,516   >1,516   <1,475   <1,489   <1,503  
13,38  Spanien     >1,461   >1,402    >1,370   >1,319   >1,294   <1,288   <1,357
12,78  Tyskland    >1,396     1,356      1,356   >1,356   >1,316   >1,246   <1,226  
12,64   Österrike   >1,380     1,340      1,340    >1,340   >1,300  <1,200   <1,240    
12,62  Belgien      >1,378     1,322    >1,390    >1,366   >1,304     1,255   <1,255  
12,52   Holland     >1,367   >1,338       1,319   >1,319   >1,273     1,205   <1,205
12,48   Frankrike   >1,363   <1,322    >1,329   >1,255   >1,175   <1,172   <1,189  
12,42   Danmark     1,216     1,216     >1,216     1,188   <1,188   <1,215      1,256  
11,94  Italien       >1,304   >1,297    >1,228    >1,101   <1,076   <1,114    <1,148  
11,76    Tjeckien*     ------      ------      ------    >1,284     1,230     1,269    <1,306
11,47    Irland*        ------     1,253      1,253      1,293     1,293     1,293    <1,293  
11,42    Sverige          1,247      1,247        1,247        1,247       1,247       1,247       1,247   
11,12     Polen*         ------     ------    >1,215      1,194     1,478     1,418    <1,212  
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 23       v 22      v 21     v 20    v 19       v 18     v 17   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över        6,70     6,70    6,70    6,70   6,70    6,70    6,70  
Swedish Meats       140 kg och över       6,50     6,50    6,50    6,50   6,50    6,50    6,50
Dalsjöfors Slakteri                 58 %       6,50     6,50    6,50    6,50   6,50    6,50    6,50  
Skövde                      140 – 58 %        6,50     6,50    6,50    6,50   6,50   6,50    6,50
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %      7,00     7,00    7,00    7,00   7,00   7,00    7,00  
SLP                       140,1 kg- 58 %      7,00    7,00    7,00    7,00   7,00   7.00    7,00  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 23        v 22        v 21       v 20     v 19        v 18   
 7,40  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr      >6,00     5,70    >5,70   >5,30    5,00   <5.00
 4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro        0,44     0,44      0,44     0,44    0,44   <0,44  
 4,30  Snellmans                     Klass E            euro       0,47     0,47      0,47     0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar         i dag          v 22        v 21          v 20          v 19         v 18        v 17   
Pund          >13,57    >13,40  <13,36   >13,52     13,47   >13,47  <13,40
Dollar           >7,43    >7,34    >7,27     >7,26    >7,09     >7,07    <7,02
Euro             <9,13    >9,20    <9,19     >9,20    >9,17     <9,15    <9,16
Dansk            1,23      1,23    <1,23     >1,24      1,23       1,23      1,23   
Norsk             1,15    >1,15      1,13       1,13    >1,13       1,12    >1,12  
Yen              >6,89    >6,81    <6,77     >6,79    >6,76     >6,68    <6,57  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Magnus Lagergren: -Marknaden har dämpats något senaste tiden p g a det kyliga och regniga vädret. Vad vi behöver är värme och sol under skolavslutningarna, som traditionellt är betydelsefulla försäljningstillfällen för grillprodukter.
-Försäljningen av grillprodukter till bra priser har stor betydelse för grispriset. Skillnader i griskalkylen kan vara 20 öre per kilo, mellan om vädret är bra eller dåligt.
-Vi jobbar på ett höjt grispris till nästa vecka, säger Magnus.
-Det gör vi f ö varje vecka, tillägger han!
-De europeiska analytikerna spår stabilt grispris framöver. För Sveriges del finns intressanta indikationer på bättre priser vid export, se notis
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Försäljningen är fortsatt bra, men vi hoppas på mer värme. Det är framför allt charkprodukterna för grillning som sätter fart vid vackrare väder.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är fortsatt tuff, men positiv. En prishöjning ligger i luften,
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Allt vi producerar går åt, men slaktvolymen är låg. Produktionen av chark ligger fortsatt på hög volym.
SLP
Peter Johansson: -Vi hade normal slakt denna vecka, men det är ont om slaktsvin, vilket verkar vara fallet i hela landet.
-Vårt fokus den här veckan har varit introduktion av ett nytt sortiment charkprodukter i s k plånboksförpackningar med rationell tillverkning och grossistdistribution, till att börja med genom ICA. Vi har informerat personalen om nyheterna idag. Förhoppningen är en upprepning av succén Tunna Skivor, även om vi är medvetna om att en sådan succé är nästan omöjlig att upprepa.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vädret har varit kyligt och vi väntar på den stora efterfrågan på grillprodukterna. För griskött har efterfrågan varit hygglig trots vädret. Särskilt efterfrågan på grillkorv påverkas kraftigt av vädret.
Danish Crown
En helgdag i England och en i Italien blev för mycket för skinkmarknaden och resultatet blev något vikande priser. Marknaden för charkråvara och bog är inte heller stark, men tack vare en god inneliggande orderstock kunde priserna förbättras lite.
Baconmarknaden visar stark efterfrågan och priserna för junikontrakten har kunnat höjas. Ryska marknaden går fortfarande bra.
Japanmarknaden vaknade plötsligt upp med många förfrågningar, efter rykten om en ny safe guard-period efter 1 augusti. En ny safe guard är helt emot förväntningarna och om den kommer till stånd är den beklaglig, men den ger paradoxalt nog fart på försäljningen sett på kort sikt.
Försäljningen av karré går dåligt p g a det kalla och regniga vädret, men kan vända snabbt om vädret blir bättre. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 23         v 22         v 21         v 20         v 19         v 18         v 17   
Bis Plus,23 kg           16,70  >16,70   >16,50     16,10   <16,10   <16,20  
Bas, 23 kg                15,45    15,45  >15,45   >15,25     14,85   <14,85   <14,95  
Nyavvanda, 9 kg       33,50     33,50  >33,50    >33,25    32,50   <32,50   <32,70   
KRAV, 23 kg             22,70     22,70    22,70      22,70    22,70   <22,70   <22,80
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris             17,10     17,10  >17,10    >16,90   16,55    <16,55   <16,65  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                  >17,30   17,10    >17,10    >17,00   16,90   16,90   16,90  
Ugglarpsgrisen         >16,30   16,10    >16,10    >16,00   15,90   15,90   15,90   
Skövde Slakteri
SwedeHam+              17,07   17,07     >17,07    >16,83    16,48  <16,48  16,60
SwedeHam                15,81   15,81     >15,81    >15,57    15,22  <15,22  15,32  
Vita                          14,74   14,74     >14,74    >14,50    14,15  <14,15  14,25   
SLP
SLP+                      >17,30  17,10       17,10      17,10    17,10  <17,10 <17,20  
Dahlbergs
Särklass D                17,20  17,20      >17,20   >17.00    16,60    16,60   16,60   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr             v 23      v 22     v 21      v 20     v 19     v 18    v 17   
223   Basis 7 kg           182      183     183   >183     178   <178  <185
395   Basis 30 kg         321      322     322   >322     314   <314  <322
230   SPF+Myc 7 k        187      188     188   >188     183   <183  <190
401   SPF+Myc 30 kg     326     327     327   >327     319   <319  <327      
235   SPF 7 kg              191     192     192   >192     187   <187  <194
406   SPF 30 kg            330     331     331   >331     323   <323  <331  
771   Økologi 30 kg       627  <628   >632   >631     624   <624  <635
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
543   25-kilos               490    490      490     490     440     440    440  
Snellmans
Euro, kurs 9,16
567  Grund 30 kg A1*     62      62         62     62     62      62      62    
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Det är oförändrat brist på smågrisar, ca 22 000, i förmedlingen.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har ökat från 800 till 1 000 vecka 23.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 22.
SLP
Peter Johansson: -Vi höjer smågrispriset för att stimulera smågrisproduktionen. Många smågrisproducenter har slutat, vilket är en tydlig signal om att smågrispriset är för lågt. Vi planerar nya höjningar längre fram. Bristen på smågrisar är drygt 1 000.

Nyheter
Australien stänger gränserna för griskött från länder med PMWS?
En domstol i Australien har förbjudit import av griskött från länder med PMWS, t ex Canada, USA och Danmark. Australien är ett av de få länder som inte har PMWS.
Australiens regering har gjort en riskanalys, som säger att risken är väldigt liten att smitta kan överföras med griskött, men domstolen slog fast (efter anmälan och argumentering från grisuppfödarna) att varje risk är en risk för mycket.
-Australien är USAs sjunde största köpare av griskött. Ett importstopp drabbar även Australiens konsumenter, eftersom landets grisuppfödare inte kan försörja dem med griskött, säger man hos United States Meat Export Federation. Priset på foder har redan gått upp kraftigt. Källa: Meatingplace.com
-Grisproducenterna har fått i varje fall delvis medhåll av domstolen och det är nu osäkert hur regeringen i Australien reagerar på denna dom, skriver Danish Crown. Utvecklingen följs med nära kontakter till australiensiska myndigheterna. Källa: Danish Crown. /LG

Australien intressant exportöppning för Swedish Meats, förfrågningar även från Japan
Nästa vecka kommer representanter för livsmedelsmyndigheterna i Australien för att titta på svenska Swedish Meats-slakterier. Värd är Livsmedelsverket, efter initiativ från Swedish Meats.
-Australien är en intressant marknad för oss, med relativt höga köttpriser, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats. Bättre än i de flesta länder vi exporterar till. Myndigheterna ställer höga krav, eftersom man är rädd om sin biostatus, dvs att få in sjukdomar. Det är framför allt PRRS, men även PMWS.
-Danmark har f n exportstatus 2, som innebär att man får leverera urbetat kött som är värmebehandlat. Nya Zealand har status 1, som innebär att man får sälja färskt kött. Men man har inte mycket att leverera.
-Vilken exportstatus vi får, går inte att förutsäga, men vare sig vi får 1 eller 2, har vi produkter vi kan leverera, säger Magnus. Sida är en produkt vi har året runt.
-Vi har även fått förfrågningar om export till Japan. Japaner handlar långsiktigt och förfrågan gäller kontrakt för nästa år. /LG

1,04 kr per kg sugga är för litet
1.04 kr per kilo fick Anders Johansson, Klagstorp, för en utslagssugga som vägde 275 kg. Det blir 286 kr.
-Har jag levererat till Tyskland i stället, kan jag ha fått ca 1 000 kr, säger han. Där betalar man bättre för feta suggor. Anders ifrågasätter om inte Swedish Meats ska överlåta sin slakt av suggorna till någon extern part, som kan placera dem på marknaden till bättre pris.
-Att få anständigt betalt för suggorna är motorn i smågrisuppfödningen och särskilt rekryteringen, understryker han. Prissättningen på suggor måste vara helt skev i Sverige, eftersom enbart filén är värd mer. Det är inte svårt att konstatera, när jag köper tillbaka den i butiken!
-Vi styckar inte suggor själva. Vi exporterar ca 25 % till Tyskland, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats. Våra suggnoteringar är grundade på kalkyler och vi får inte ut mer från marknaden än vi betalar till uppfödarna.
Men han säger också att avvikande suggor kan kostnadsbelastas för avvikelsen och därmed blir priset lågt. Om fettet går till destruktion, blir det en kostnad för slakteriet i stället för intäkt och detta markerar vi med ett lågt pris. /LG

Semineringarna har vänt upp igen, efter negativ trend
Avelspoolens försäljning av semindoser under maj är betydligt positivare än tidigare och de ackumulerade semineringarna t o m maj visar plus ett par procent, i stället för minus.
-Semineringarna gjorde ett ordentligt ryck i maj med över 19 000 doser, säger Hans Agné, Avelspoolen. Det ser ut som om den negativa trenden är bruten.
Vi har inte QGs siffror ännu, men det finns indikationer på att trenden är bruten, även totalt i landet. /LG

Sänkt slaktdjursavgift med 50 öre i Norge
Den norska grisproduktionen närmar sig balans och därmed bättre ekonomi. Slaktdjursavgiften minskas därför med 50 norska öre till 1,90 nkr 1 juli.
Per vecka 20 har produktionen minskat 2 %, samtidigt som försäljningen ökat 4 %. Regleringslagret är nu nere på 843 ton (2 163 ton i fjol vid samma tidpunkt). De ökade slaktvikterna från 23 maj ger också temporär minskning och viktgränserna kan väntas höjas ytterligare. Källa: Norsvin. /LG

Mindre ”rena snygga pengar” vid kontantförsäljning
Torghandlare, direktförsäljning vid gårdar, men även butiker, restauranger och andra kategorier företagare som hanterar kontanter, ska tvingas ha en ny typ av plomberade kassaapparater, som inte går att manipulera. Det föreslår den statliga kassaregisterutredningen.
Utredningen föreslår en sanktionsavgift på 10 000 kr för företagare som inte har ett plomberat kassaregister. Däremot blir det ingen sanktionsavgift om skatteverket upptäcker att köp inte registreras i kassaregistret. Orsaken är att det ofta är anställda som undviker att registrera köp, för att stoppa pengar i egen ficka. Arbetsgivaren ska inte både bli bestulen och straffas. Källa: Dagens Handel. /LG

1 300 animalieproducenter slutade i Norge i fjol
Under 2004 slutade 1 300 norska animalieproducenter, eller 3 %. Minskningen gäller alla djurslagen. Största var minskningen av äggproducenter, knappt 5 %. Källa: Statistisk Sentralbyrå. /LG

Uppfinnarpris för lim av urin från grisar
Lim, tillverkad av urin från grisar, är en ny produkt som Agroplast A/S i Rønne, Bornholm, tagit fram. Limmet används till bl a spånplattor och om ett par år kommer första spånskivorna med grisurinlim.
Urin innehåller urea och det är urea som ingår i limmets ureaaldehyd. Den delen av urinet som luktar skiljs ifrån.
På måndag får Agroplast det s k Limpriset, 400 000 dkr, som utdelas av Dana Lim A/S i Køge, som tillverkar mer än 300 limtyper.
Om all urin avskiljs från gödseln från dansk grisproduktion, räcker det endast till 1 % av det trälim som säljs på världsmarknaden.
Samtidigt löser man ett av de största miljöproblemen inom grisproduktionen, om man avskiljer grisurinen och använder den i industrin. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Ökat antal lantbruk kursar i Danmark
Även lantbruket i Danmark dras med ekonomiska problem. Antalet konkurser har där ökat under juni 2004 till maj 2005 från 53 till 65. Störst är ökningen på Bornholm följt av Fyn och Östjylland. Efter lantbruket var det flest konkurser i transoportsektorn. Källa: MaskinBladet, som hämtat uppgifter från Statstidende. /Nils

Danska grisar får inte leka med lösa träklossar
Lösa träklossar är inte leksaker, men träklossar förbundna med kedjor är godkända för grisar att leka med i boxarna. En grisuppfödare i Skive, Danmark, har polisanmälts av Födevareregion Viborg för att lösa träklossar som leksaker inte duger. Enligt EUs regler ska grisar ha leksaker i boxen, eller halm eller annat material att roa sig med. Källa: Fyens Stiftstidende.
Kommentar: Vid utställningar o dyl visas olika leksaker för grisar. Bl a träklossar förbundna med kedjor, hängande från t ex taket. /LG

QGs styrelse på artighetsvisit hos Norsvin
QGs styrelse var idag på besök hos Norsvin och sammanträffade med delar av Norsvins styrelse.
-Inga nya beslut togs, säger QGs ordförande Hans-Christer Palmers. Avtalet är klart och har börjat genomföras. Besöket i Norge var enbart för att vi skulle lära känna varandra bättre.
-Vi imponerades bl a av hur duktiga norrmännen är att föra ut ny forskning till grisproducenterna, säger Johan Andersson, QGs ordförande. /LG

Danske Slagterier vann hangrisstrid i Tyskland om 1,3 miljarder skr
Danske Slagterier hävdar att det var mot reglerna, när Tyskland 1993 – 1999 förbjöd försäljningen av kött från hangrisar i Tyskland. En domstol har gett Danmark rätt och skadeståndsbeloppet beräknas till 143 milj euro. Källa: Danska medier. /LG

Allt fler danska suggor dör en onaturlig död
Antalet suggor i Danmark som inte dör en naturlig död på slakteriet fortsätter öka. Under 2004 självdog, eller avlivades på gården, 20 000 fler suggor än 2003. 14 %, eller 163 000 suggor, gick till destruktion i fjol. Källa: Politiken. /LG

123 milj dkr överskott på dansk grisproduktion i Polen
Medan danska (och svenska) grisuppfödare klagar över dålig lönsamhet, redovisar Polen Invest ett överskott på 123 milj dkr för 2004, efter skatt. Det är 20 gånger bättre än 2003.
-Det är vi nöjda med. Avräkningspriserna är goda, avsättningen god och valutautvecklingen har gått vår väg, säger vd Tom Axelgaard.
Polen Invest ägs av 80 danska grisuppfödare och är moderbolag för Poldanor, en av Europas största grisproduktionsenheter. Källa: Børsen. /LG

Företagsnytt
Lithells vd slutar och blir vd för Lännen
Matti Karppinen, vd för Atria-koncernens dotterbolag Lithells AB, har utnämnt till verkställande direktör för Lännen Tehtaat Abp. Matti slutar sin anställning på Lithells i slutet av augusti. Lännen har två stora divisionen, en livsmedelsdivision och en för lantbruk. Omsättningen är 474 milj euro. Antalet anställda är ca 1 000 personer. Matti har erfarenheter både från företagsledning och som marknadschef. /LG

Johan Giesecke vetenskaplig chef vid EUs smittskyddsmyndighet
Styrelsen för European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, EUs smittskyddsmyndighet, har utsett Johan Gieseeke till vetenskaplig chef. Han ska ge råd till EUs ledning, medlemsländerna och EUs medborgare i smittskyddsfrågor. Hans avdelning Scientific Advice ska vara uppdaterad på alla aspekter av smittskydd.
Johan Gieseeke har under tio år varit statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, SMI.
ECDC får sitt högkvarter i Tomtebodaskolans lokaler i Stockholm, alldeles intill SMI. Källa: SMI. /LG

Peter Rassing vd hos Egebjerg
Peter Rassing, 52, är sedan januari ny vd i Egebjerg, Danmark. Han har utbildning från handelshögskolan i Köpenhamn och har även undervisat där och är fortfarande knuten till skolan som vägledare. Han har många års erfarenhet från industriföretag, bl a Hiflex och den svenska koncernen Indutrade. Peter efterträder Dorthe Rasmussen. Egebjerg är fortsatt familjeägt till 100 %.
Egebjerg representeras i Sverige av Groba Foderautomater. /LG

Nytt Pärson-sortiment chark i transparant plånboksförpackning med exaktvikt
Ett nytt Pärson-sortiment charkprodukter i s k plånboksförpackning är ute på testförsäljning i vissa Ica-butiker och väntas introduceras i övriga butiker inom kort. Pärson-koncernens personal informerades om nyheten idag.
-Plånboksförpackningen är inte ny på marknaden, men vi har både transparant undersida och ovansida på förpackningen, så att så mycket som möjligt av innehållet ska synas. Packningen sker i atmosfär för maximal hållbarhet.
-En produkt är finputsad skinka, men det kommer även medvurst, tillsammans 3 – 4 produkter i inledningsskedet.
-En annan nyhet är att varje förpackning får exakt samma vikt och därmed blir det samma pris på alla förpackningar. Distributionen sker centralt genom Ica, men senare kan andra livsmedelskedjor också börja sälja. Tillverkningen sker hos dotterbolaget BE-Chark. /LG

TiCan etablerar sig på Cypern
TiCan har startat TMG Meat Trading Ltd på Cypern, under ledning av Gakha Melia, från Georgien. Han har under 10 år, med bas i Moskva, handlat med danskt kött till Ryssland och en rad CIS-länder i öst, bl a Ukraina. Med det nya kontoret ska TiCan erövra nya marknader. Källa: TiCan. /LG

Första kvinnan i Livs förbundsledning
Livsmedelsarbetarförbundet vald på kongressen sin första kvinnliga ledamot i förbundsledningen. Eva Karlsson, 40, valdes till andre vice ordförande. Förste vice blev Gerald Lindberg, som tidigare var andre vice. /LG

The Mycotoxin Blue Book
The Mycotoxin Blue Book är en bok om mycotoxiners fysiologiska effekter och förekomst. Mer info: www.blackwellprofessional.com /LG

Rättelse
Jarl Karlsson ska visserligen ge råd om byggande, men han är anställd vid Bygglant som säljare och projektledare vid entreprenader, samt, som det stod i notisen i förra @-GRIS, jobba med utvecklingsfrågor. /LG

Agenda
World Pork Expo 9 – 11 juni
World Pork Expo hålls för 17e gången 9 – 11 juni vid Iowa State Fairgrounds, Des Moines, Iowa, USA. 25 000 grisuppfödare och andra i branschen brukar besöka utställningen. I år kommer även USAs jordbruksminister Mike Johanns. Mer info: www.worldpork.org  

25 – 26 oktober hålls nästa svinkongress i Herning
Landsudvalgets årsmöte och kongress för grisproducenter hålls nästa gång 25 – 26 oktober i Herning. /LG

Säsong för lokala utställningar i Danmark
I Danmark hålls traditionellt många lokala utställningar, dyrskue, under sommaren. Om du är är i Danmark, passa på och besök någon av dem. Det brukar vara gemytligt och trevligt. Här följer några datum: 3 - 5 juni Roskilde, 3 – 4 juni Åbenrå, 4 juni Hurup, 10 – 12 Odense, 10 – 11 juni Varde, 10 – 11 juni Horsens, 23 – 25 juni Herning (Landskuet), 8 – 9 juni Hjørring, 29 juli Ribe, 30 juli Hobro, 13 augusti Aulum, 7 – 8 oktober Års (Kimberskuet). Lexikon: dyr = djur, skue = skåda, dyrskue = djurutställning. /LG

The World Mycotoxin Forum 10 – 11 november
The World Mycotoxin Forum hålls10 – 11 november i Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan zee, Holland. Mer info: bastiaanse-communication.com /LG  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se