@-GRIS 10 juni 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 24

Danska grispriset upp 25 svenska öre, norska och portugisiska 65, spanska 60, finska 20, svenska är oförändrat   
Priserna på griskött fortsätter att stiga i många av Europas länder och nästa vecka även danska med 25 svenska öre. I Norge höjs priset 65 öre, men det kan ha med sänkningen av slaktdjursavgiften 1 juli att göra. Finland plussar på 20 öre inom vissa viktgränser, och sänker vikterna i bästa viktgruppen, för att få in fler grisar till slakt inför väntad ökad försäljning av grillkött. I Portugal höjer man 65 öre och har Europas högsta grispris, 15,30 kr. Spanien höjer 60 öre.

Partiprishöjning vecka 25?
I Sverige är priserna oförändrade, men Swedish Meats ska försöka få igenom en partiprishöjning vecka 25 och då finns en möjlighet till höjning även av slaktsvinspriset, vilket vi hoppas på. Många privatslaktare har varit på Avelspoolens årsstämma i dag och i förgår och därför är det inte så många som tagit ställning till nästa veckas grispris. De som gjort det har oförändrat pris.
-Det är det kyliga vädret som gör att det finns bl a karré kvar i kylarna. Detta i kombination med för lågt pris på charkprodukterna håller svenska priset nere, säger Johan Andersson, Swedish Meats.
Danmark har samma problem med sina grillprodukter. Vädret har varit för kyligt för att de ska säljas till goda priser. Det rapporteras om mycket billig dansk karré i butikerna.

Strukturförändringar på gång
Det börjar synas vissa tecken på strukturförändringar inom slakten i Sverige. Den förändring som Swedish Meats gjorde tillsammans med Nyhléns Chark i Norrland, gick av allt att döma snett. I veckan tog Swedish Meats över alla aktierna, för att börja om från början på den utgångsnivå man hade för två år sedan.
I söder meddelar Ystad Slakteri att man letar samarbetspartner och en tänkbar partner är kooperativa KLS. Diskussioner ska igång. Däremot har inte Swedish Meats hört av sig, försäkrar Tom Hansson.  

Svenska kronan tappar värde mot många valutor. Danmark rapporterar att exportpriserna ger allt fler kronor för dollarn. Tyska futurepriserna går upp igen de närmaste månaderna, men faller längre fram på året. /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 25, men en prishöjning är aviserad längre fram.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 24       Slakteri                           Viktgr kg         v 23         v 22        v 21       v 20      
 11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00     11,00   11,00    11,00  
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9       11,00     11,00   11,00  >11,00
  10,95  KLS                         64 - 94,9       10,95     10,95   10,95    10,95  
  10,70   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70     10,70    10,70    10,70     
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt      10,70     10,70    10,70    10,70  
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70     10,70    10,70    10,70  
 ej satt   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,80     10,80    10,80    10,80   
 ej satt   SLP                         70 – 94,9      10,80     10,80    10,80    10,80  
ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9       10,80     10,80    10,80  >10,80   
 ej satt Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,00     12,00    12,00   12,00  


Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 24       v 23      v 22     v 21      v 20
10,20
 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     >8,50     8,30    8,30    8,30   >8,30   
21,50  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr   >19,37   18,85  18,85   18,85   18,85
11,55 Österbottens Kött            68 – 84 kg      euro    1,26**   1,26    1,26    1,26     1,26
12,36 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35   1,35     1,35     1,35   
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift (2,40 nkr, efter 1 juli 1,90), m m. Övre viktgränsen för bäst betalda viktgrupp höjd till 75 kg.
** Tillägg 2 cent mellan 75 – 81 kg i utjämningstillägg för att få in fler grisar till midsommar        

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 9 juni 2005. Eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 23        v 22        v 21        v 20        v 19      
11,26   Frankrike     >1,28    >1,23    >1,18    >1,15    >1,07
13,28  Tyskland         1,45    >1,45      1,41    >1,41      1,30  
  9,90   Belgien           1,08    >1,08     >1,07    >1,02      0,98   
 10,07  Italien          <1,03    >1,10     >1,01      0,88      0,88       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 9 juni, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån             v 23           v 22           v 21           v 20        v 19         v 18      
Jun       >1,450    <1,440    >1,486    <1,458   <1,468   >1,482  
Juli       >1,430    <1,420    >1,459    <1,436   <1,440   >1,462
Aug      >1,440    <1,431    >1,470    >1,453   <1,450   >1,469
Sep      >1,430    <1,423    >1,460    <1,440   <1,448   >1,461  
Okt      <1,325    <1,330      1,350      1,350   <1,350   >1,385
Nov      <1,330    <1,345    >1,375      1,365   <1,365   <1,381  
Dec      <1,335    <1,345      1,350      1,350   <1,350     1,360  
Jan      <1,315      1,325      1,325      1,325   <1,325     1,350    
Feb      <1,360      1,370      1,370      1,370   <1,370     1,385   
Mars    <1,370      1,380      1,380      1,380   <1,380      1,390
April     <1,385      1,395      1,395
Maj        1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 23         v 22         v 21         v 20          v 19         
15,30
  Portugal     >1,668   >1,598   >1,518    >1,478   >1,418
14,15   England        1,541    1,541      1,541      1,516   >1,550  
14,00  Spanien      >1,525  >1,461    >1,402    >1,370   >1,319
12,78  Tyskland       1,396  >1,396      1,356      1,356   >1,356  
12,64   Österrike      1,380   >1,380     1,340      1,340    >1,340
12,62  Belgien         1,378   >1,378     1,322    >1,390    >1,366
12,35   Holland      <1,348   >1,367    >1,338     1,319   >1,319
13,00   Frankrike    >1,415   >1,363   <1,322    >1,329   >1,255
12,42   Danmark      1,216     1,216     1,216     >1,216    1,188  
11,94  Italien          1,304   >1,304   >1,297    >1,228    >1,101  
11,76    Tjeckien*      ------     ------      1,337    >1,284     1,236
11,47    Irland*         ------     1,253      1,253      1,253     1,293
11,42    Sverige           1,247      1,247        1,247        1,247       1,247  
11,10     Polen*         ------     ------    <1,211    >1,215     1,194   
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 24        v 23       v 22      v 21     v 20  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över        6,70     6,70     6,70    6,70    6,70
Swedish Meats       140 kg och över        6,50    6,50     6,50    6,50    6,50
Dalsjöfors Slakteri                 58 %        6,50     6,50     6,50    6,50    6,50
Skövde                      140 – 58 %         6,50    6,50     6,50    6,50    6,50  
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %       7,00    7,00     7,00    7,00    7,00
SLP                       140,1 kg- 58 %     ej satt    7,00    7,00    7,00    7,00  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 24        v 23        v 22        v 21       v 20
 7,40  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr       6,00    >6,00     5,70    >5,70   >5,30  
 4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro       0,44      0,44     0,44      0,44     0,44    
 4,30  Snellmans                     Klass E            euro      0,47      0,47     0,47      0,47     0,47     

Valutor
Fredagar         i dag          v 23         v 22        v 21          v 20    
Pund         >13,69    >13,57   >13,40  <13,36   >13,52  
Dollar          >7,52     >7,43     >7,34    >7,27     >7,26
Euro            >9,19     <9,13     >9,20    <9,19     >9,20  
Dansk           1,23       1,23       1,23    <1,23     >1,24   
Norsk          >1,16       1,15     >1,15      1,13       1,13  
Yen             >7,00    >6,89      >6,81    <6,77    >6,79  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är stabil, men inte tillräckligt positiv för ett högre grispris. Vi har t ex inte sålt slut på karrén. Charkpriserna är inte vad de borde vara. Vi är således inte hemma med kalkylen för en prishöjning ännu.
-Vi har aviserat och ska försöka få igenom en prishöjning, men partipriset är oförändrat nästa vecka.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Marknaden är fortsatt bra och alla produkterna säljs,
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går bra, endast sida är lite trög.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Vi har inga lager av griskött, så blir det bara vackert grillväder, bör grispriset lyfta.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknadssituationen är oförändrad, vi säljer rubbet, men det beror på att slakten är mindre än normalt.
-Genomsnittliga charkpriset ökar, men samtidigt höjs förädlingsgraden. Men charkpriserna är för låga.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Den gångna veckan har vädret varit hyggligt, med sug på marknaden, främst efter korv för grillning. Marknaden blir således allt mer positiv. För att möta den väntade försäljningsökningen kring midsommar stimulerar vi slakttillförseln. Nästa vecka sänks vikterna 2 kg för bäst betalda viktgrupp, samtidigt som vi betalar 2 cent extra för grisar med vikterna 75 – 81 kg.  
Danish Crown
Tyskland är enda negativa undantaget, i övrigt har det varit prisframgångar, om än små, på alla skinkmarknader. För bog och charkråvara och karré har handeln varig trög och till oförändrade priser. Handeln med bacon har varit god, trots prishöjningar i juni, vilket ställer förväntningar på ytterligare framgång med prissättningen för juli.
Förra veckans efterfrågan på griskött från japanerna har fortsatt, men efterfrågan är mer grundad på risken för en tidig safe guard, än på ett reellt behov av mer griskött.
Handeln med tredje land gynnas av en förbättrad dollarkurs, liksom bättre kurs på pund och yen. Det ger högre priser i danska kronor efter växlingen. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 24           v 23         v 22         v 21         v 20   
Bis Plus,23 kg          16,70      16,70  >16,70   >16,50     16,10  
Bas, 23 kg               15,45      15,45    15,45  >15,45    >15,25   
Nyavvanda, 9 kg       33,50      33,50     33,50  >33,50   >33,25   
KRAV, 23 kg             22,70      22,70     22,70    22,70     22,70  
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris             17,10      17,10     17,10  >17,10    >16,90  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                  ej satt    >17,30   17,10    >17,10    >17,00  
Ugglarpsgrisen         ej satt    >16,30   16,10    >16,10    >16,00   
Skövde Slakteri
SwedeHam+             ej satt   17,07   17,07     >17,07    >16,83   
SwedeHam               ej satt   15,81   15,81     >15,81    >15,57   
Vita                         ej satt   14,74   14,74     >14,74    >14,50
SLP
SLP+                       ej satt >17,30  17,10       17,10      17,10  
Dahlbergs
Särklass D                17,20   17,20  17,20      >17,20   >17.00     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna har höjts.
Skr     Vecka, dkr              v 24       v 23      v 22     v 21      v 20     
231   Basis 7 kg          >188      182     183     183   >183     
405   Basis 30 kg        >330      321     322     322   >322    
237   SPF+Myc 7 k       >193      187     188     188   >188  
412   SPF+Myc 30 kg   >335      326     327     327   >327    
242  SPF 7 kg            >197      191     192     192   >192   
417   SPF 30 kg          >339      330     331     331   >331  
803   Økologi 30 kg    >653      627   <628   >632   >631
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
543   25-kilos             490       490    490      490     490     
Snellmans
Euro, kurs 9,16
567  Grund 30 kg A1*    62       62      62         62     62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Det är oförändrat brist på smågrisar, ca 22 000, i förmedlingen.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 24.

Nyheter
Grisar är nära släkt med människor, visar 3,84 milj kartlagda DNA-strängar
Kartläggningen av grisarnas arvsanlag offentliggjordes i veckan. Den bekräftar att grisarna är nära släkt med oss människor. Det är en milstolpe för både svinforskningen och humanforskningen, när 3,84 miljoner DNA-strängar från grisarnas arvsmassa nu ställs till förfogande för den fortsatta forskningen.
Kartläggningsprojektet har utförts i samarbete mellan bl a Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier, och Beijing Genomics Institute i Kina och har pågått sedan 2001. Kostnaden har uppgått till 10 milj dollar, varav Danske Slagterier betalat uppskattningsvis hälften.
-Sett från människans sida är aporna vår närmaste släkting, men sett från grisens sida är vi människor närmare släkt än aporna, säger professor Lars Bolund, Institut for Human Genetik, Århus Universitet, som varit med i ledningen för projektet.
-Grisarnas nära släktskap och biologiska likhet med oss gör att grisar är bästa djuret för human forskning. Biologiskt är vi mycket lika.
-Många forskningsprojekt som inte kan genomföras på människor, kan göras på grisar, om de förses med erforderliga modifierade gener. Likaså kan grisar förses med mänskliga gener som gör att deras organ kanske kan användas till människor. Läs mer: GRIS nästa vecka. /LG

Swedish Meats tar över resten av Nyhléns Chark, ny norrlandslösning utreds
Swedish Meats har köpt resterande 51 % aktier i Nyhléns Chark AB av huvuddelägaren Lennart Wedin. Ingemar Sjölander har lämnat vd-jobbet. Tf vd är Ulf Frejinger, Swedish Meats. För två år sedan köpte Swedish Meats 49 % i Lennart Wedins företag Wedins Slakteri AB, mot att Swedish Meats och Wedins slog samman verksamheterna i Nyhléns Chark AB. Omsättningen blev 400 mkr.
-Under senaste tiden har vi konstaterat att integreringen inte har gått tillräckligt snabbt. Marknaden är tuff med fallande marginaler och en oacceptabel förlust är ett faktum för årets första fyra månader.
-Vi tar nu full kontroll över bolaget och sätter in extra resurser för att reda ut situationen och presentera en framtidsplan för företaget, säger Peter Rasztar, Swedish Meats. Källa: Pressmeddelande. /LG

Mikael Hugoson hetaste tipset för norrlandsslakten
Även den här gången är Mikael Hugoson, Alviksgården och Alviks Chark med i diskussionerna om norrlandsslaktens framtid. Det var han även för två år sedan, man då blev det inget samarbete.
-Vi diskuterar om vi kan göra något gemensamt, för att hitta optimala lösningar för livsmedelsförädlingen i Norrland, kommenterar Mikael det som händer i Norrland. Vi kommer att diskutera situationen under närmsta veckorna. Där står frågan idag, vad gäller min eventuella medverkan, säger han. /LG

Cato Gustafsson och Elisabeth Ruud nya i Avelspoolens styrelse
Avelspoolen höll stämma i Helsingborg i går och idag och tittade även på SLPs anläggningar. Vid styrelsevalen avgick Norsvins representant Sven-Erik Stavne och ersattes med Elisabeth Ruud, seminstationschef, som även jobbar hos Norsvin International med försäljning av genetik. Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, valdes efter Magnus Lagergren, som lämnade sitt uppdrag när han övergick till Swedish Meats. Mikael Hugoson, Alviksgården, är fortsatt ordförande.
Vid årsmötet gavs en bild av svenska grisproduktionens läge. Optimismen har ökat under senare tid. Grispriset är 1 kr över fjolåret. Det är tufft för slakterierna. Slakten väntas minska i höst. /LG

Ystad Slakteri fortsatt utanför Avelspoolen
Tom Hansson, huvudägare i Ystad Slakteri AB, presenterade sitt företag vid Avelspoolens stämma, för att bli antagen som fullvärdig medlem, vilket endast kan beslutas av stämman. Det framgick att Tom äger två tredjedelar av aktierna och Sydkötts förre ägare Rolf Olsson äger en tredjedel.
Stämman ändrade inte styrelsens beslut, utan Ystad Slakteris leverantörer får tillgång till Avelspoolens semin och får köpa livdjur t o m vecka 26, som styrelsen tidigare beslutat.
-Jag förstår inte varför Avelspoolen inte vill släppa in mig. Jag ska ta upp fortsatta diskussioner nästa vecka, säger Tom. Avelspoolen borde behöva mina grisar som underlag för sin verksamhet. /LG

KLS inleder förhandlingar med Ystad Slakteri AB
-Det är ingen hemlighet att jag tagit kontakt med alla slakterier om samarbete, delägarskap, eller att ta över företaget, säger Tom Hansson, huvud ägare till Ystad Slakteri AB. KLS har hört av sig för någon form av samarbete och vi ska ta kontakt nästa vecka. Jag har ingen diskussion med någon annan part.
-KLS är en mycket bra partner och jag har ett mycket gott samarbete sedan 6 år, säger Tom. Om det blir affär, så känns det vara rätt partner för mig, men det tar nog månaden ut för att få alla bitar på plats.
-Jag har inga kommentarer, säger KLS ordförande Mats Olsson, Ljungbyholm. Det enda jag kan säga är att vi sedan länge har ett bra samarbete med Tom Hansson. Återkom nästa vecka, tillägger han. /LG

Gamla stallinredningar är lagrad energi
Skrot är lagrad energi, som bör återvinnas för att spara kol, olja och el. Det är budskapet, när 30 stålnationer deltar i 5e europeiska koks- och järntillverkningskonferensen i Stockholm 13 - 15 juni.
Järnframställningen enbart i Sverige förbrukar drygt 21 TWh. Skrot som används vid produktion av nytt järn, kräver endast en tredjedel så mycket energi som produktion av malm. Återvinning av skrotet är således  energi- och miljövänligt. Källa: Jernkontoret. /LG

Gå med i uppropet för bättre märkning av köttprodukter!
I Aftonbladet 7 juni fanns en artikel om den dåliga märkningen av kött och köttprodukter. Konsument- och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
uppmanade konsumenterna att lämna kvar otydligt märkta matvaror i affären.
Aftonbladet har nu startat ett upprop om krav på bättre märkning av matvaror. Över 19 000 personer har skrivit på. Gå in på www.aftonbladet.se om du vill gå med i uppropet. Länk till uppropet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,656409,00.html
-
Detta är ett bra sätt att utöva sin konsumentmakt, mailar Andrea Holmström, nätverket "Veterinärer för svenska mervärden" /LG

Svår torka i Sydeuropa, nordeuropeisk spannmål fraktas söderut
I bl a Spanien och Portugal har det varit mycket varmt under maj och spannmålsgrödorna torkar. Det är redan brist på spannmål, varför spannmål börjat fraktas söderut från norra Europa. /LG

Företagsnytt
Ny huvudaktieägare och ny vd hos Jyden i Danmark
N-C Juhl Nielsen har förvärvat huvudparten av aktierna Maskinfabriken Jyden Bur A/S av de tidigare huvudaktieägarna Sten Kirk Larsen och Bent Treldal, som dock behåller var sina mindre poster i bolaget och står kvar som styrelseledamöter. N-C Juhl Nielsen är styrelseordförande. Bent Treldal, som tidigare var vd, överlät 1 april vd-jobbet till Jens Agergaard, 41, som kommer från Unimerco. /LG

Per Bach Laursen, Danmark, ny EPP-ordförande
Den danske grisuppfödaren Per Bach Laursen valdes till ordförande för de europeiska grisuppfödarnas organisation European Pig Producers Club, EPP, vid årsmötet i Vic, Spanien. Han efterträder holländaren Benny Gussinklo. Tyske grisuppfödaren Birgit Scharlau valdes till vicepresident. EPP har 350 medlemmar i 18 länder. /LG

Anne Birgitte Lundholt slutar som vd vid Danske Slagterier
Danske Slagteriers vd Anne Birgitte Lundholt slutar 1 augusti. Danske Slagterier har under två år gjort en strategisk analys av de framtida arbetsuppgifterna och därmed hur den framtida organisationen ska se ut och då kommer bl a vd-jobbet att ändra karaktär. Parterna har i samband med detta kommit överens om att Anne Birgitte slutar.
Analysen av Danske Slagteriers kommersiella dotterbolag ska vara avslutade i höst. Organisationen ska fokuseras på köttsektorns konkurrenskraft. /LG

Agenda
Nästa Elmia 19 – 22 oktober 2006
Som bekant tar Elmia Lantbruks sabbatsår 2005, så nästa Elmia Lantbruk Djur & Inomgård kommer först 19 – 22 oktober 2006. Nästa Elmia Lantbruk Maskin & Fält hålls 17 – 20 oktober 2007. /LG  

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se