@-GRIS 17 juni 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 25

Swedish Meats höjer 30 öre på måndag, men tyskarna höjer dryga 45 öre nästa vecka   
Äntligen, Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 30 öre till 11 kr på måndag, efter 10 veckor i rad med 10,70 kr. 10,70 var f ö den notering som sattes när priset föll vecka 53 efter julslakten. Annorlunda uttryckt har vi haft noteringen 10.70 kr i nästan precis ett halvt år, så när som 7 veckor mellan vecka 8 till 15, då priset var 11,00 kr.
Sannolikheten att vi ska få ett nästa halvår med 11 kr, torde dock vara mindre. I dag meddelade tyskarna att grispriset går upp 5 cent, dryga 45 öre, på måndag. Som vi skrev förra veckan går priserna upp mycket kraftigt i Portugal och Spanien, vilket de fortsatt med även denna vecka i samma takt. I Spanien gick priset upp dryga 50 öre och Portugal dryga 55 öre. Dessa länder är sedan en tid dragmotorn i den europeiska prisuppgången, med prishöjningar varje vecka sedan vecka 17 och analytikerna spår fortsatta höjningar.
Med risk att svenska uppfödare får tårar i ögonen kan jag berätta att vecka 17 hade Spanien noteringen 11,95 och Portugal 12,50 kr, räknat efter dagens eurokurs 9,27. Innevarande vecka har Spanien 14,65 och Portugal rundar 16 kr. Tala om grisfest!

Brist på grisar
Orsaken till prishöjningarna anges vara brist på grisar att slakta. Då ska vi också betänka att grillningen bildligt talat gått på sparlåga i stora delar av Europa. I många kommentarer sägs att även en liten väderförbättring kan sätta fart på grispriset ännu mera, vilket vi givetvis hoppas på.
De stora tyska höjningarna kan nog inte lämna danskarna oberörda, så ett gott tips är dansk höjning vecka 26. Bakom den gissningen finns även ökad export till högprislandet Japan, samtidigt som dollarn stiger. Om inte det räcker vill jag nämna de danska grisuppfödarnas ganska tuffa kritik mot sina slakterier för att de inte håller undan för de tyska höjningarna.
Det är svårt att jämföra grispriser, men i Danmark diskuteras just nu om, eller hur mycket, tyska priserna ligger över danska. De ligger över, men inte så mycket som noteringarna verkar visa, konstaterar man. Men hur man än räknar, så har Tyskland bättre grispris än Danmark innevarande vecka.
-Prisskillnaderna mellan Tyskland och Danmark har aldrig varit så stora som nu och nästa vecka blir de ännu större i och med tyska prishöjningen, säger Karsten Flemin, marknadsanalytiker vid Danske Slagterier.
-Det är f n mycket god marknad för färskt kött i Tyskland, säger han. Samtidigt är det brist på slaktsvin. Därav den stora prisuppgången.
-Men det betyder inte att priset på grisköttet stiger i motsvarande mån i butikerna. Konkurrensen är hård och slakterierna vill ha slaktsvin, så de kan försörja sina kunder.
ISNs priser är vägledande notering, satta av tyska grisproducenterna. Det verkliga priset kan variera från region till region. Oftast betalas slaktgrisarna bäst i söder och lägre i norr. Typiskt är det verkliga priset lägre än den vägledande noteringen, säger han.

Många fina stolar tomma
Jag sa för några veckor sedan att det finns gott om möjligheter för den som vill bli högrankad i vår grisvärld. Bästa stolarna står snart tomma både hos Swedish Meats när Peter Rasztar slutar och Lithells när Matti Karppinen går till Lännen. Det jag inte visste då, men kan skvallra om nu, är att Atria också snart har en stol ledig, eftersom vd Seppo Paatelainen tänker sluta. I fredags meddelades att Danske Slagteriers vd Anne Birgitte Lundholt ska lämna sin stol. Vad hon ska göra framgick inte av meddelandet, men jag kan nämna att hon tidigare varit politiker och bl a minister. Och har varit i möbelbranschen.
Birgitte slutar i augusti och Peter tänker stanna kvar minst till nyår, så det verkar inte ha något samband. Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen sa f ö idag, när jag frågade hur han tänker stöpa om Danske Slagterier, att han inte fått någon påringning från Sverige.
Men håll mobilen laddad! Johan Andersson sa i onsdags kväll att han inte ens vågade stänga av mobilen under Grisproducenternas stämmomiddag. Sören kan ju ringa, sa han. Men Sören Kvantenå var också med på färjan till Kiel, där stämmoarrangemangen hölls, tillsammans med väldigt många av Grissveriges beslutsfattare, allt ifrån Ann-Christin Nykvist och högerut. Vi var många ombord, men värt att notera är att förr var vi väldigt många grisuppfödare och en och annan tjänsteman eller företagare inom svinsektorn på grismötena. Nu är det väldigt många företagare och tjänstemän som svärmar kring fåtalet grisuppfödare. Det är också ett mått på strukturomvandlingen inom produktionen.

Bättre villkor för produktionen
Ann-Christin sa att 2-meterscirkelns dagar är räknade. Hon sa det inte så tydligt som jag skriver det här, men att reglerna ska förenklas, anpassas, näringen ska få bättre villkor, osv. Hon sa också att hon som jordbruksminister inte kunde bestämma (över djurskyddsmyndigheten), men kunde ge direktiv och riktlinjer. Så det var säkert något viktigt hon menade, alltså om L100! Detta och andra tecken tyder på att cirkeln håller på att sluta sig.
Ann-Christin talade också om ett svart hål. Det är där skillnaden 40 kr mellan svensk och dansk fläskfilé i hennes konsumbutik i Sorunda försvinner ned, eftersom inte grisuppfödaren ser till pengarna. Jordbruksministern bjöd in grisuppfödarna att undersöka detta svarta hål. Är danskarna duktigare ta hand om hela griskroppen, tar mellanleden pengarna, eller...?

Sänkt pris redan i höst i Danmark
Mitt i alla dessa positiva tongångar måste jag dock meddela att danska prognoser visar på prisnedgång redan i höst och att snittpriset 2006 väntas bli lägre än 2005. Det är Børsen som skriver detta. Internationell statistik visar ökat utbud av slaktsvin nästa år och därmed faller priserna.

Svenska kronan tappar nu väldigt kraftigt i värde mot alla valutor, rena devalveringen. Norska kronan står i 1,18, jämfört med 1,11 för två månader sedan. Nedan i tabellerna kan prisförändringar bero även på ändrade växlingskurser.

Tyska futurepriserna går upp under alla månader. Det är ett tecken på att vi är på väg åt rätt håll. /LG  


Partipriset,
Partipriset kunde höjas under veckan och är oförändrat vecka 25.
Rättelse: Jag skrev fel förra veckan om partiprishöjningen, den var vecka 24.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 25       Slakteri                           Viktgr kg         v 24          v 23         v 22        v 21       v 20      
>12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,00      12,00     12,00    12,00   12,00  
>11,25  KLS                         64 - 94,9      10,95      10,95     10,95   10,95    10,95  
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,00      11,00     11,00   11,00    11,00  
>11,00   SLP                         70 – 94,9     10,80      10,80     10,80    10,80    10,80  
>11,00   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      10,80      10,80     10,80    10,80  >10,80   
>11,00   Swedish Meats          73 - 94,9      10,70      10,70     10,70    10,70    10,70     
>11,00  Alviksgården            fri viktvikt      10,70      10,70     10,70    10,70    10,70  
>11,00  Ystad Slakteri AB      71 – 95         10,70      10,70     10,70    10,70    10,70  
 ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9       11,00      11,00     11,00   11,00  >11,00
ej satt   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      10,80      10,80     10,80    10,80    10,80   

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.18, euro 9,27.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 25           v 24         v 23      v 22     v 21       v 20
10,20
 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr      8,50      >8,50       8,30    8,30    8,30   >8,30   
22,85  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr     19,37    >19,37     18,85  18,85   18,85   18,85
11,68 Österbottens Kött            68 – 84 kg      euro      1,26**    1,26**    1,26   1,26     1,26     1,26
12,50 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35        1,35       1,35    1,35     1,35     1,35   
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Tillägg 2 cent mellan 75 – 81 kg i utjämningstillägg för att få in fler grisar till midsommar. Priset v 25 troligtvis oförändrat, ingen har kunnat nås för att verifiera priset.        

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 16 juni 2005. Eurokurs nu 9.27 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 24         v 23        v 22        v 21        v 20        v 19      
11,95   Frankrike     >1,29     >1,28    >1,23    >1,18    >1,15    >1,07
13,62  Tyskland      >1,47       1,45    >1,45      1,41    >1,41      1,30  
 10,00   Belgien          1,08       1,08    >1,08     >1,07    >1,02      0,98   
  9,27  Italien          <1,00     <1,03    >1,10     >1,01      0,88      0,88       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 16 juni, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån             v 24           v 23           v 22           v 21           v 20        v 19         v 18      
Jun      >1,531     >1,450    <1,440    >1,486    <1,458   <1,468   >1,482  
Juli      >1,472     >1,430    <1,420    >1,459    <1,436   <1,440   >1,462
Aug     >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    >1,453   <1,450   >1,469
Sep     >1,448     >1,430    <1,423    >1,460    <1,440   <1,448   >1,461  
Okt     >1,368     <1,325    <1,330      1,350      1,350   <1,350   >1,385
Nov     >1,375     <1,330    <1,345    >1,375      1,365   <1,365   <1,381  
Dec     >1,350     <1,335    <1,345      1,350      1,350   <1,350     1,360  
Jan     >1,335     <1,315      1,325      1,325      1,325   <1,325     1,350    
Feb     >1,365     <1,360      1,370      1,370      1,370   <1,370     1,385   
Mars   >1,375     <1,370      1,380      1,380      1,380   <1,380      1,390
April    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj     >1,405       1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,27, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 24         v 23         v 22         v 21         v 20          v 19         
16,01
  Portugal     >1,728   >1,668   >1,598   >1,518    >1,478   >1,418
14,66  Spanien      >1,582   >1,525   >1,461   >1,402    >1,370   >1,319
14,41   England      >1,555     1,541     1,541     1,541      1,516   >1,550  
13,64   Frankrike    >1,472   >1,415   >1,363   <1,322    >1,329    >1,255
13,12  Tyskland     >1,416     1,396   >1,396     1,356      1,356   >1,356  
12,79   Österrike      1,380     1,380   >1,380     1,340      1,340    >1,340
12,77  Belgien         1,378     1,378   >1,378     1,322    >1,390    >1,366
12,67   Holland      >1,367    <1,348   >1,367  >1,338      1,319    >1,319
11,79  Italien        <1,272     1,304   >1,304   >1,297     >1,228    >1,101  
11,55    Sverige           1,247      1,247        1,247       1,247        1,247       1,247  
11,52   Danmark    >1,243     1,216     1,216     1,216     >1,216     1,188  
12,68    Tjeckien*      ------     ------    >1,368     1,337    >1,284      1,236
11,96    Irland*         ------   >1,291      1,253     1,253      1,253     1,293
11,04     Polen*         ------     ------    <1,192    <1,211    >1,215     1,194   
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 25      v 24       v 23       v 22      v 21     v 20  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      >7,00    6,70     6,70     6,70    6,70    6,70
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %       7,30    7,00     7,00     7,00    7,00    7,00
SLP                       140,1 kg- 58 %       7,30    7,00     7,00     7,00    7,00    7,00
Swedish Meats       140 kg och över      >6,80    6,50     6,50     6,50    6,50    6,50
Skövde                      140 – 58 %         6,80    6,50     6,50     6,50    6,50    6,50  
Dalsjöfors Slakteri                 58 %     ej satt    6,50      6,50     6,50    6,50    6,50

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 25         v 24        v 23        v 22        v 21       v 20
 7,40  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr       6.00       6,00    >6,00     5,70    >5,70   >5,30  
 4,07  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro       0,44**   0,44      0,44     0,44      0,44     0,44    
 4,35  Snellmans                     Klass E            euro      0,47       0,47      0,47     0,47      0,47     0,47     
** Troligtvis oförändrat pris.

Valutor
Fredagar         i dag          v 24          v 23         v 22        v 21          v 20    
Pund         >13,95    >13,69    >13,57   >13,40  <13,36   >13,52  
Dollar          >7,66     >7,52      >7,43     >7,34    >7,27     >7,26
Euro            >9,27     >9,19      <9,13     >9,20    <9,19     >9,20  
Dansk         >1,24       1,23        1,23       1,23    <1,23     >1,24   
Norsk          >1,18     >1,16        1,15     >1,15      1,13       1,13  
Yen            >7,03     >7,00       >6,89     >6,81    <6,77    >6,79  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -’Vi har fått igenom en partiprishöjning på 50 öre ganska bra under veckan och även på styckade detaljer. Det gav underlag för nästa veckas höjning av slaktgrispriset. Vi fortsätter pressa priserna uppåt. Avsättningen av karré har förbättrats påtagligt, särskilt under slutet av denna vecka.
-Marknaden har förbättrats påtagligt sedan förra veckan. Prognoserna är stabil sommarförsäljning. Vi har god balans mellan slakt och försäljning. Internationellt ser marknaden också positiv ut, bl a bra drag från Japan.
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Vi har rätt bra efterfrågan på allt.
-Efter halvårsskiftet får vi inte längre möjlighet reexportera köttberedningar till Norge. Vi har kunnat köpa norskt salt, bereda svenskt kött med det och föra tillbaka köttet till Norge till låga införseltullar.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortfarande inget upplyftande väder och nästa vecka ska ju folk äta sill. Vi får jobba för att midsommarfirarna ska grilla också.
SLP
Peter Johansson: -Vi har viss brist på slaktgrisar nästa vecka, men det behöver inte vara en trend. Vissa fluktuationer förekommer. Därmed är det inte heller några svårigheter att sälja det som slaktas. Prisnivån kan dock vara bättre.
-Vi håller fortfarande på att diskuterar prisnivån på kontrakt, vilket ger fortsatt hopp om bättre priser.
Dahlbergs Slaktreri
Per Olof Dahlberg: -Kotlett och sida är lite trögt, men veckan präglas annars av bra försäljning.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Marknaden är oförändrad, fortsatt hög charkförsäljning. Vi lanserar nu ett nytt sortiment magra produkter, se notis.
Danish Crown
Färska skinkor har under veckan sålts på oförändrad prisnivå på de nordeuropeiska marknaderna. Små prisökningar noteras på franska och italienska marknaderna. För bog och charkråvara, samt karré, har handeln varit lugn och på oförändrad nivå. Generellt hoppas alla på bättre väder, som kan lyfta efterfrågan. Från de nya EU-länderna är dock efterfrågan god.
På engelska baconmarknaden är det stabil handel med bra efterfrågan. På tredjelandsmarknaderna är det fortsatt bra efterfrågan från Japan, som följd av spekulationerna om en ny safe guard från augusti, och på ryska marknaden sker en stabil efterfrågan. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna Bis och Bas är höjda 15 öre, nyavvanda 25 öre, KRAV 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 25       v 24           v 23         v 22         v 21         v 20   
Bis Plus,23 kg       >16,85    16,70      16,70   >16,70   >16,50     16,10  
Bas, 23 kg            >15,60    15,45      15,45     15,45  >15,45    >15,25   
Nyavvanda, 9 kg    >33,75    33,50      33,50     33,50  >33,50    >33,25   
KRAV, 23 kg          >22,80    22,70      22,70     22,70    22,70      22,70  
KLS
Smågrispriset är höjt 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,20    17,10      17,10     17,10  >17,10    >16,90  
Ugglarp  
Smågrispriset upp 15 öre. Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               >17,45    17,30    >17,30   17,10    >17,10    >17,00  
Ugglarpsgrisen      >16,45    16,30    >16,30   16,10    >16,10    >16,00   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt     17,07   17,07   17,07     >17,07    >16,83   
SwedeHam            ej satt     15,81   15,81   15,81     >15,81    >15,57   
Vita                      ej satt     14,74   14,74   14,74     >14,74    >14,50
SLP
SLP+                   >17,45     17,30  >17,30   17,10       17,10      17,10  
Dahlbergs
Särklass D             17,20     17,20   17,20  17,20      >17,20    >17.00     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.23. Smågrispriserna har höjts.
Skr     Vecka, dkr                v 25       v 24       v 23      v 22     v 21      v 20     
231   Basis 7 kg           <186     >188      182     183     183   >183     
405   Basis 30 kg         <328     >330      321     322     322   >322    
237   SPF+Myc 7 k        <191     >193      187     188     188   >188  
412   SPF+Myc 30 kg    <333     >335      326     327     327   >327    
242   SPF 7 kg             <195     >197      191     192     192   >192   
417   SPF 30 kg           <337     >339      330     331     331   >331  
803   Økologi 30 kg       653     >653      627   <628   >632   >631
Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
531   25-kilos             <450        490     490     490      490     490     
Snellmans
Euro, kurs 9,27
574  Grund 30 kg A1*     62        62       62      62         62     62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Fredrik Håkansson: -Fortsatt ca 22 000 smågrisar i brist till nästa vecka.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 25.

Nyheter
Australiensiska stoppet av köttimport från PMWS-länder drabbar inte Danmark omedelbart
Danmark har tillsammans med Canada och USA tagit kontakt med den domstol i Australien, som slog fast att import av kött från länder med PMWS kan utgöra fara för Australiens grisproduktion, som är fri från PMWS. Man har fått ett förtydligande, som säger att ingångna kontrakt gäller, vilket i Danmarks fall gör att exporten till Australien kan fortsätta till sommaren 2006.
Domen är överklagad till nästa instans och målet ska tas upp till ny prövning i höst. Då kan det ev bli en annan bedömning.
-Domen är oklar och efter diskussioner med australiensiska myndigheter, samt representanter för EU, Danmark, USA och Canada, finns en enighet om saken. Innan 2006 har frågan nog fått en tillfredsställande lösning, säger Knud Buhl, Danske Slagteriers handelsavdelning i Bryssel till Ritzaus Bureau. Källa: Danish Crown. /LG

Viktväktarkorv nyhet från Ugglarps
Ugglarps satsning på magra köttprodukter fortsätter. Nu lanseras en pastej med 3 % fett och tre sorters magra korvar. Hemligheten med produkten är att fettet tagits bort och ersatts med morötter.
-Vi har ingått ett flerårigt licensavtal med viktväktarna, som ställer sig bakom konceptet, säger vd Thomas Olander, Ugglarps. Flera ytterligare produkter ligger i pipline.
-Samarbetet med viktväktarna är unikt, men det är även försäljningsorganisationen, säger han. Skånemejerier ska sälja. Det beror på att Skånemejerier redan säljer magra produkter och har säljorganisation i hela landet och i Finland och Norge. Vi kommer alltså att sälja svenskt kött i våra grannländer. /LG

Swedish Meats bygger styckningsanläggning för exportskinka i Polen
Swedish Meats investerar18 mkr i en ny styckningsanläggning för exportkött, i första hand skinka. Den ska vara BRC-godkänd och uppföras i Swinoutcije, Polen, i samarbete med Skånekött, ett företag som Swedish Meats äger till 50 % sedan tidigare i år.
-Detta är ett nytt grepp om marknaden som vi sökt efter länge. Här kan vi slå flera ”flugor i en smäll”, d v s vi ökar vår förädling och intäkter avseende exporten, samtidigt som det gynnsamma kostnadsläget i Polen ger oss möjligheter att konkurrera på nya marknader som vi är för dyra för idag, förklarar Peter Rasztar, Swedish Meats. Anläggningen som projekteras ligger två kilometer ifrån hamnen i Swinoutcije och kommer att byggas i anslutning till Skånekötts nyuppförda skivningsanläggning. Styckningsanläggningen för export som Swedish Meats nu beslutat att bygga kommer att vara på närmare 1 500 kvadratmeter. /LG

Swedish Meats minskar slakten i Uppsala och flyttar styckningen
Swedish Meats ska minska slakten och flytta styckningsverksamheten i Uppsala. 170 tjänster försvinner i Uppsala, men anläggningarna i Skara, Linköping och Kristianstad för 120 nya tjänster. Besparing blir 14 mkr årligen. Den totala transportlängden av slaktdjur kommer inte påverkas i någon större utsträckning.
-Slakt behöver finnas kvar i Uppsala p g a att transporttiderna för djur inte får överstiga 8 timmar, säger Magnus Lagergren. Kalkylerna klarar vi trots minskad slakt, tack vare att de som slaktar i Uppsala har full arbetstid, men övriga djur körs andra slakterier. Neddragningen beräknas i ett första skede bli 50 %. /LG

Strejken slut i världens modernaste slakteri
All utrustning i det nya storslakteriet i Horsens har inte fungerat, vilket gjort att verksamheten tidvis stått stilla och slakteriarbetarna har förlorat ackordspengar. Ett stort antal har strejkat under veckan. I dag var emellertid huvudparten av slaktarna tillbaka igen, sedan de hotats av danska Arbejdsretten med böter för den olagliga strejken. Hämtningen av slakt är nu ytterligare i snitt 2 dagar sen. Källa: Danish Crown. /LG

EU sänkte exportbidragen på griskött 16 juni
EU sänkte från 16 juni exportbidragen på griskött med ca 4 %, mellan 1 och 2,50 euro, beroende på produkt. Några medlemsländer ansåg att exportbidragen på vissa produkter, bl a skinka, i stället borde höjas och att marknaden är tuff, men förslaget röstades igenom.
Kommissionen konstaterade att marknadssituationen för griskött i EU ser bra ut. Källa: Jordbruksverket. /LG

Danska smågrisnoteringen faller 2 dkr per smågris p g a ökad effektivitet
20 juni sänks danska smågrisnoteringen med 2 dkr per smågris. Orsaken är att produktiviteten ökat mer i smågrisproduktionen, jämfört med slaktsvinsproduktionen. Källa: Danish Crown. /LG

Atria redovisar något lägre resultat än i fjol
Atrias ökade första kvartalet omsättningen med 19,5 % och även under det andra kvartalet har tillväxttakten varit god. Under innevarande år har priset på råvaror varit kraftigt stigande.
Dotterbolaget Lithells visar klart sämre resultatutveckling än i fjol. Kalla våren har också bidragit till en ogynnsam efterfrågan på köttprodukter bland konsumenterna. /LG

Företagsnytt
Lactamin blir avdelning under Lantmännen foder
Lactamin AB, som är ett dotterbolag till 100 % ägt av Lantmännen, upphör som självständigt bolag 1 juli och läggs operativt under Lantmännens foderavdelning. Det minskar personalbehovet och sänker kostnaderna för produkterna. Varumärket Lactamin blir kvar som tidigare.
-Beslutet togs i samband med organisationsförändringen 1 mars, men träder i kraft nu 1 juli, säger Lantmännens vd Brigitta Johansson-Hedberg. Vi får en effektivare och mer kundorienterad organisation, där personalen kan koncentrera sig på att möta kunden och använda mindre tid till administration.
-Lactamin säljer till många andra kunder, än Lantmännens ägare, både i Sverige och på export. Det blir lättare även för dem att hitta rätt i den nya organisationen, säger hon. /LG

Magdalena Ericsson ny säljare vid Ydre-Grinden
Magdalena Ericsson är ny säljare vid Ydre-Grinden, Österbymo, från 25 april. Hon ersätter Rolf Jonsson, som slutade i januari.
Magdalena ska sälja utrustning för grisproduktionen, bl a inredningar och Pellons blötutfodringar. Hon är uppväxt på en gård utanför Skänninge och är nyutbildad teknikagronom sedan 2003. /LG

Rostfria inredningar från Infomatic
Infomatic går in för att sälja mer rostfria inredningar, vilket är en trend sedan länge på kontinenten. Alla inredningssystem ska gå att få i rostfritt.
-Vi har sedan länge haft massiva inredningsdetaljer, där rostangreppen är stora. Vi märker ett ökat intresse för inredningar helt eller delvis i rostfritt, för alla djurslag, säger Gunnar Bilker. Vi kan mixa betong, plast och rostfritt. /LG

Per-Inge Nilsson ny i Grisproducenternas styrelse
Per-Inge Nilsson, Gretelund, Everöd, valdes till ny ledamot i Sveriges Grisproducenters styrelse efter Christer Wannebro, Fjälkinge, när stämman hölls på Stena Germanica. Anders Wiberg och Erik Burén omvaldes. I styrelsen ingår även Per-Inge Pålsson, Annika Bergman, Jan Vallgårda, samt Lars Hultström, som omvaldes till ordförande. /LG

Danske Slagterier ska vässa organisationen
I pressmeddelandet från Danske Slagterier om vd-bytet nämns att en omorganisation är aktuellt och en ny vd ska vara anpassad till de nya arbetsuppgifterna.
-Det är inget drastiskt, men vi har under de två senaste åren arbetat med strategiska analyser. Men vi kan ännu inte avslöja vad resultatet blir av analysarbetet. Det ska främst läggas fram för styrelsen, säger Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen.
-Vi har dotterbolagen SPF-sällskapet för livdjur, KS-sällskapet för semin och SEA för grisexport. Dessutom sköter DS forskning och utveckling inom avel, stallsystem, o dyl och vi bevakar politiken och lagstiftningen.
-Vi ska inte lägga ner funktioner, men organisera och spara kostnader, säger han. Någon ny vd-kandidat finns inte ännu.
-Anne Birgitte Lundholt och styrelsen var överens om att tidpunkten var rätt att byta vd. Hon har varit här 8 år, är 53 år nu och hon ska inte vänta längre om hon ska finna ett nytt spännande jobb. /LG

Atria köper näst största köttförädlingsbolaget i St Petersburgområdet
Atria utvidgar affärsverksamheten i Ryssland genom köp av köttförädlingsaffärsverksamheterna som hör till företagsgruppen PIT Produkt som fungerar i St Petersburgområdet. Bolagsgruppen består av ett antal företag. Man förväntar sig att affärsverksamhetens omsättning 2006 kommer att uppgå till ca 50 miljoner dollar.  
I och med förvärvet av PIT Produkt blir Atria marknadsledare inom St Petersburgområdet. Över fem miljoner konsumenter inom området och den snabba tillväxten inom detaljhandeln, i kombination med att detaljhandeln för närvarande håller på att slå igenom, ger Atria en utmärkt grund på den snabbt växande ryska marknaden. Källa: Atria. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se