@-GRIS   17 juni 2005, Extra

@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS.  @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 30 öre på måndag!

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 30 öre på måndag till 11,00 kr. Även suggpriset höjs med 30 öre. Smågrisar Bis och Bas höjs 15 öre, nyavvanda 25 och Krav  10 öre.

Tyska slaktsvinspriserna fortsätter också uppåt, medan både slaktsvinspriserna och suggpriserna är oförändrade i Danmark nästa vecka.

Övriga noteringar, kommentarer och nyheter kommer senare i kväll.

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050