@-GRIS 23 juni 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 26

Danska slaktsvinspriset höjs ytterligare 30 danska öre på måndag, portugisiska tangerar vårt smågrispris, svenska blir oförändrat.    
Danska slaktsvinspriset går som väntat upp nästa vecka och höjningen blir 30 danska öre till 8,80 dkr, 11 skr. Med beräknade efterlikviden ligger således det danska priset på ca 12 skr. I Sverige har vi andra tillägg. 10 öre av uppgången svarar dock den allt svagare svenska kronan för. Delvis är det således med Göran Perssons hjälp grispriserna stiger utomlands, vilket ska beaktas vid jämförelser.
Danska suggpriset höjs 50 danska öre, dryga 60 svenska öre.

I Sverige är priserna oförändrade, 11 kr vid de flesta slakterier.

Tyska grispriserna gick, som aviserats, upp i veckan, liksom i Portugal och Spanien. Portugisiska grisuppfödarna får nu 16,50 skr per kg och spanska uppfödarna får nästan 15,10. Observera att det är slaktsvinspriser vi talar om, inte smågrispriser! Grisuppfödare i södra Europa får nämligen nästan lika mycket för slaktsvinen, som vi får för smågrisarna!! Är inte detta något slags lågvattenmärke?

Futurepriserna i Hannover fortsätter stiga de närmaste månaderna, men faller längre fram på året.  

Trevlig Midsommar!
tillönskas alla läsare! Efter sillen på midsommaraftonen, smakar det jättebra med en grillbit på midsommardagen! Säg det till alla du känner! /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 26.


Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 26       Slakteri                           Viktgr kg            v 25         v 24          v 23         v 22     
 12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      >12,30     12,00      12,00     12,00  
  11,25  KLS                         64 - 94,9      >11,25     10,95      10,95     10,95  
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9       11,00     11,00      11,00     11,00   
   11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9        11,00    11,00      11,00     11,00
  11,00   Swedish Meats          73 - 94,9     >11,00     10,70      10,70     10,70        
  11,00  Alviksgården            fri viktvikt     >11,00     10,70      10,70     10,70     
  11,00  Ystad Slakteri AB      71 – 95        >11,00     10,70      10,70     10,70  
  11,00   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9       11,00     10,80     10,80      10,80   
 ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      >11,00    10,80      10,80     10,80    
ej satt   SLP                         70 – 94,9     >11,00    10,80      10,80     10,80  

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,33.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta         v 26     v 25         v 24        v 23      v 22   
11,00
 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr      8,80    8,50     >8,50     8,30    8,30   
22,85  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr    19,37   19,37   >19,37   18,85   18,85   
11,68 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,26    1,26      1,26     1,26     1,26    
12,50 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35      1,35     1,35     1,35    
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 22 juni 2005. Eurokurs nu 9.33 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 25        v 24         v 23        v 22        v 21        v 20        v 19      
11,95   Frankrike     <1,28    >1,29     >1,28    >1,23    >1,18    >1,15    >1,07
14,18  Tyskland      >1,52     >1,47      1,45    >1,45      1,41    >1,41      1,30  
 10,72   Belgien       >1,15       1,08      1,08    >1,08     >1,07    >1,02      0,98   
   9,33  Italien           1,00     <1,00    <1,03    >1,10     >1,01      0,88      0,88       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 22 juni, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån             v 25          v 24           v 23           v 22           v 21          
Jun      >1,560    >1,531     >1,450    <1,440    >1,486   
Juli      >1,485    >1,472     >1,430    <1,420    >1,459   
Aug     >1,463    >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    
Sep     <1,447    >1,448     >1,430    <1,423    >1,460  
Okt     <1,350    >1,368     <1,325    <1,330      1,350    
Nov     <1,347    >1,375     <1,330    <1,345    >1,375    
Dec     <1,329    >1,350     <1,335    <1,345      1,350     
Jan     <1,300    >1,335     <1,315      1,325      1,325    
Feb     <1,345    >1,365     <1,360      1,370      1,370   
Mars   <1,365    >1,375     <1,370      1,380      1,380    
April     1,390    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj      1,405     >1,405       1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,33, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 25         v 24         v 23         v 22         v 21      
16,49
  Portugal     >1,768   >1,728   >1,668   >1,598   >1,518   
15,08  Spanien     >1,617   >1,582   >1,525   >1,461   >1,402  
14,50   England       1,555   >1,555     1,541     1,541     1,541    
13,58   Frankrike   <1,456   >1,472   >1,415   >1,363   <1,322   
13,37  Tyskland    >1,466   >1,416     1,396   >1,396     1,356  
12,52   Österrike   >1,450     1,380     1,380   >1,380     1,340
13,65  Belgien      >1,464     1,378     1,378   >1,378     1,322
13,21   Holland     >1,416   >1,367    <1,348  >1,367  >1,338   
11,94    Sverige      >1,280       1,247      1,247       1,247       1,247  
11,81  Italien       <1,266   <1,272     1,304   >1,304   >1,297     
11,59   Danmark     1,243   >1,243     1,216     1,216     1,216  
13,08    Tjeckien*     ------     ------   >1,402   >1,368     1,337
12,04    Irland*        ------     1,291    >1,291    1,253     1,253   
11,15     Polen*        ------     ------   >1,195   <1,192    <1,211   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr            v 26      v 25      v 24       v 23       v 22  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över         7,00  >7,00    6,70     6,70     6,70  
Swedish Meats       140 kg och över        6,80   >6,80    6,50     6,50     6,50  
Skövde                      140 – 58 %         6,80     6,80    6,50     6,50     6,50   
Dalsjöfors Slakteri                 58 %        6,80     6,80    6,50      6,50     6,50  
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %     ej satt     7,30    7,00     7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %     ej satt   >7,30    7,00     7,00     7,00

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 26          v 25         v 24        v 23    
 8,12  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr     >6,50       6.00       6,00    >6,00   
 4,07  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro       0,44      0,44       0,44      0,44   
 4,35  Snellmans                     Klass E            euro      0,47      0,47       0,47      0,47  


Valutor
Fredagar         i dag          v 25          v 24          v 23         v 22        v 21          v 20    
Pund         >14,02    >13,95    >13,69    >13,57   >13,40  <13,36   >13,52  
Dollar          <7,70     >7,66     >7,52      >7,43     >7,34    >7,27     >7,26
Euro            >9,33     >9,27     >9,19      <9,13     >9,20    <9,19     >9,20  
Dansk         >1,25     >1,24       1,23        1,23       1,23    <1,23     >1,24   
Norsk            1,18     >1,18     >1,16        1,15     >1,15      1,13       1,13  
Yen             >7,08     >7,03     >7,00       >6,89     >6,81    <6,77    >6,79  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Försäljningen är bättre i år än i fjol. Slaktvolymen är oförändrad, ackumulerat, jämfört med fjolåret. Minskad andel export och bättre försäljning på hemmamarknaden gör att kalkylerna förbättras.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Under midsommarveckan går allt att sälja, så marknaden är inget problem. Det har även gått att höja marginalerna något, framför allt på karré och andra grillprodukter,
SLP
Peter Johansson: -Försäljningen är god inför midsommar och volymerna i styckningen är bra. Alla jobbar fulla dagar för att klara leveranserna.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är god av alla produkter,  men för liten p g a låg slaktvolym. Charkförsäljningen är oförändrat bra.
Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Helfallsförsäljningen ser bra ut framöver, Det är fortfarande svårt för styckarna att ta ut bra priser för detaljerna, även om priserna gått upp något under senare tid.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Försäljningen är enligt förväntningarna på en bra midsommar. Veckan har varit varm och vacker och vi väntar en bra midsommarhelg. Alla grillprodukter har sålts bra, men särskilt det nya grillsortiment vi presenterade inför säsongen. Prisutvecklingen har jag inte stämt av ännu, men den verkar allmänt positiv. Extratillägget för levererade grisar före midsommar tas bort.
-Jag tillönskar alla i grisbranschen trevlig midsommar vid grillarna!  /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna Bis och Bas höjs 5 öre, nyavvanda 15 öre, KRAV oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 26          v 25       v 24           v 23         v 22         v 21         v 20   
Bis Plus,23 kg       >16,90   >16,85    16,70      16,70   >16,70   >16,50     16,10  
Bas, 23 kg            >15,65   >15,60    15,45      15,45     15,45  >15,45    >15,25   
Nyavvanda, 9 kg    >33,90   >33,75    33,50      33,50     33,50  >33,50    >33,25   
KRAV, 23 kg            22,80   >22,80    22,70      22,70     22,70    22,70      22,70  
KLS
Smågrispriset höjs 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,30   >17,20    17,10      17,10     17,10  >17,10    >16,90  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt   >17,45    17,30    >17,30   17,10    >17,10    >17,00  
Ugglarpsgrisen       ej satt   >16,45    16,30    >16,30   16,10    >16,10    >16,00   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+         ej satt    >17,12     17,07   17,07   17,07     >17,07    >16,83   
SwedeHam           ej satt    >15,81     15,81   15,81   15,81     >15,81    >15,57   
Vita                                  >14,74     14,74   14,74   14,74     >14,74    >14,50
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt   >17,45     17,30  >17,30   17,10       17,10      17,10  
Dahlbergs
Särklass D             17,20     17,20     17,20   17,20  17,20      >17,20    >17.00     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna har höjts.
Skr     Vecka, dkr                v 26         v 25       v 24       v 23      v 22  
241   Basis 7 kg            <193     <186     >188      182     183
425   Basis 30 kg          <340     <328     >330      321     322  
247   SPF+Myc 7 k         <198     <191     >193      187     188
431   SPF+Myc 30 kg     <345     <333     >335      326     327  
252   SPF 7 kg              <202    < 195     >197      191     192    
436   SPF 30 kg            <349     <337     >339      330     331   
828   Økologi 30 kg      <663       653     >653      627   <628  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
637   25-kilos               540      <540        490     490     490        
Snellmans
Euro, kurs 9,27
578  Grund 30 kg A1*     62          62        62       62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Fredrik Håkansson: -Bristen ca 22 000 smågrisar fortsätter även över midsommar.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 26.

Nyheter
Ökad risk för salmonella i kött med ny EU-lag, beslutet uppskjutet
Risken för salmonella i importerat kött ökar i Sverige om EUs förslag till ny förordning för handel med kött och köttprodukter går igenom. Enligt förslaget ska ett köttparti godkännas även om ett prov av fem innehåller salmonella. Förslaget har väckt protest från flera länder, som i stället kräver strängare regler. Sverige har den strängaste salmonellakontrollen av alla EU-länder.
Förslaget skulle ha tagits upp till omröstning i juni, men p g a protesterna kommer beslutet att tas tidigast i september. Det är lagen om förenklad köttkontroll, det s k hygienpaketet, som man skulle rösta om. Källa: KonsumentMakt.  

Praktikantavtal på försök till 2007
SLA och Kommunalarbetarförbundet är överens om att starta försök med provtjänstgöring 6 månader med lönerabatt för nyanställda inom lantbruket, där den arbetssökande t ex är nyutbildad, kommer från andra yrken, eller är invandrare.
-Vi är inte helt klara med avtalet, eller vad lönenivån blir, men principen är provanställning med en betydligt reducerad lön, där ”lönerabatten” ska användas för utbildning och introduktion i yrket för den arbetssökande, säger Jakob Söderberg, SLA. Det nya praktikantavtalet ska underlätta för arbetsgivare, bl a grisuppfödare, att hitta lämplig personal, utan att ta de arbetsgivarrisker som en vanlig anställning innebär.
-Praktikantavtalet är preliminärt till sista maj 2007. Om det fungerar bra, kan det bli permanentat i det avtal som vi förhandlar om efter maj 2007, säger Jakob. Ta kontakt med SLA, Annika Engqvist, för mer information, säger han.
-Praktikantavtalet är också tänkt att vara ett komplement till lantbruksutbildningen. Det blir allt svårare för skolorna att hålla moderna besättningar och utrustning, som liknar de som eleverna senare ska arbeta i.
Kommentar: I veckans Land, sid 17, finns en artikel med råd till arbetsgivare.  

Ystad Slakteri får förlängt hos Avelspoolen
Leverantörerna till Ystad Slakteri kommer att få köpa både livdjur och sperma till sina besättningar även efter halvårsskiftet.
-Jag har skickat in en ny ansökan till Avelspoolen och fått muntligt ja till förlängning, säger Tom Hansson. Nästa avtal gäller till 30 september.
-Jag bekräftar att vi förlänger beslutet om leveranser av sperma och livdjur, säger Avelspoolens ordförande Mikael Hugoson.

Ystad Slakteri håller bolagsstämma 6 juli
-Inget nämnvärt har hänt i diskussionerna med KLS om ev köp av slakteriet. Det som diskuteras är köp av 100 %. Jag ska diskutera en del praktiska frågor med Rolf Olsson senare i dag och 6 juli håller vi (Rolf och jag) bolagsstämma. På dagordningen står företagets framtid.
-Men det finns inga planer på att lägga ned slakteriet, understryker Tom. Om vi säljer, är det givetvis inte vi som bestämmer.

Ny inkörningsperiod, nya storslakteriet i Horsens försenas
Danish Crown har beslutat återuppta inkörningsperioden vid det nya storslakteriet i Horsens, för att teknikerna ska få igång all teknisk utrustning. 100 - 150 man permitteras och kan få vänta upp emot ett halvår innan bemanningen ökas igen. Antalet anställda är nu 1 000 och ska bli 1 360. Källa: NNF.
Kommentar: Strejker har drabbat slakteriet tills nu p g a att slaktarna fått sänkta ackordslöner när slaktbanden stannat vid tekniska fel. . /LG

Förtroendet lågt för EMV, men produkterna säljs ändå
Scan får högsta förtroendet för sina köttprodukter, Lidl lägst. Det visar en undersökning som Sifo gjort. Lågprismärkena Euroschopper och Eldorado får också lågt förtroendebetyg, medan Ica och Felix får höga betyg. Källa: Fri Köpenskap.

Djur i USA förbrukar 7 gånger mer antibiotika än människor
Antibiotikaförbrukningen i amerikansk svinproduktion är 7 gånger så hög som förbrukningen till det amerikanska folket. Antibiotikaförbrukningen är runt 12 000 000 kg. Av den antibiotika som används i fodret i djurproduktionen står svinproduktionen för 69 %, fjäderfä 19 och nötproduktionen 12 %. Källa: MaskinBladet, som citerar Environmental Defense, en amerikansk miljöorganisation i New York, webindia123.com
Kommentar: Antibiotikaförbrukningen i djurproduktionen kan ge problem med minskad effekt av antibiotika när den ges till människor. /Nils

Företagsnytt
Förtydligande om rostfria inredningar från Infomatic
Infomatic går in för att sälja mer rostfria inredningar, skrev vi i förra @-GRIS. Sedan länge säljer man inredningar med massiva detaljer, där rostangreppen inte är stora. Ordet inte, hade kommit bort i texten i förra numret. Köparna vill alltså ha rostfritt ändå. Det är de konventionella rörinredningarna man tycker rostar för mycket. /LG

Scan Foods ska distribuera till restaurang och storhushåll via grossist
Scan Foods har beslutat att förändra distributionsform till sina restaurang- och storhushållskunder. Distributionen kommer i framtiden att ske via grossist och som följd av detta upphör den egna distributionen successivt. Källa: Pressmeddelande.

Jakob Söderberg flyttar från SLA till Svensk Mjölk
Jakob Söderberg, SLA, blir från 12 september avdelningschef hos Svensk Mjölk och ska svara för frågor om företagande, djurvälfärd, avel och utfodring. Stationeringsorten blir Stockholm.
Jakob har jobbat 8 år vid SLA och är välkänd föredragshållare bland grisuppfödarna. Tidigare har han jobbat vid Örebro Trädgårdshall.
-Vi ser en stark förändring inom både mjölk- och grissektorn, där marknaden och företagande måste stå i fokus, säger Jakob. För alla gäller att hitta nästa tioöring för att förbättra marginalerna.

Agenda
The Royal Show i England 3 – 6 juli
The Royal Show hålls 3 – 6 juli vid Stoneleigh Park, Warwickshire, England, på en yta av 100 ha, med 160 000 besökare från 100 länder. Mer info: www.royalshow.org.uk


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se