@-GRIS 1 juli 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 27

Norska slaktsvinspriset höjdes 50 norska öre denna vecka, danska höjs ytterligare 20 danska öre på måndag, svenska är oförändrat, nu på EUs bottennivå    
Danska slaktsvinspriset fortsätter upp med 20 danska öre nästa vecka. Norge höjde 50 norska öre i måndags. Även priserna i de flesta länder söderut i Europa har höjts. Svenska slaktsvinspriset ligger nu kraftigt under det danska och även övriga länders priser. Vi är nu åter på jumboplats i EU.

Höjning väntas vecka 28
Ett ljus i grisprismörkret är att svenska suggpriset höjs 30 öre på måndag och Johan Andersson, Swedish Meats, sa idag att det är en indikation på kommande höjning av slaktsvinspriset, vilket jag tolkar som att höjning kan väntas vecka 28. SLP ska kolla kalkyler och försäljningsresultat på måndag. Peter Johansson utlovade redan idag en höjning, men beloppet sätts på måndag. Även Ugglarp har liknande tankar, men har inte konkret utlovat höjning.
   
De danska slakterierna betalar nu avsevärt mer än vi i Sverige. 9 dkr är ca 11,40 skr. Till detta pris kommer efterbetalningen på sannolikt minst 1 kr och ev danska prestationstillägg för leverans av fulla bilar, alltså minst 12.40 skr till samtliga producenter. Detta gör att endast de svenska producenter som har extra höga personliga tillägg kan jämföra sig med danskarna på måndag, medan de allra flesta svenska producenterna får lägre pris än danskarna och övriga uppfödare i Europa.

Även Polen har högre pris
Den som kollar ISNs lista över pris- och tilläggsvägda grispriser i EU kan som sagts konstatera att svenska priserna ligger i botten bland de länder som publicerat sina priser för vecka 26. Men även i Tjeckien, Irland och Polen torde prisnivån ha varit oförändrad eller stigit under senare tid, varför vi med gott samvete kan säga att vi åter har Europas lägsta slaktsvinspris. Polens slaktsvinspriser har stigit med ca 0,2 euro de senaste två veckorna, enligt Tom Axelgaard, vd vid Poldanor (mycket stort danskägt företag med grisproduktion och slakt i Polen).

Noteringen i Portugal låg stilla på sin höga nivå 16,72 skr under veckan, medan spanska priset fortsatte svagt uppåt med dryga 1 cent till 15,41 skr. Även om det är brist på grisar i EU och det är varmt i söder så att grisarna växer dåligt, så finns det tecken på att prisuppgången stagnerar och kanske vänder. Det börjar komma reaktioner på den höga prisnivån. Franska priserna fortsätter nedåt även den här veckan, vilket beror på att köparna håller nere inköpen för att få ned priset (och uppfödarna hotar exportera grisarna levande för att hålla priset uppe). I kväll meddelas att även tyska slakterierna sätter ned foten och sänker priset med 5 cent nästa vecka.   

Tyska futuremarknaden vände nedåt redan förra veckan och fortsatte nedåt innevarande vecka. De som köper på termin har naturligtvis redan förstått det som nu förmodligen håller på att hända.

Varför fungerar inte grisköttmarknaden i EU?
När svenska grispriset är något högre än omvärldens (om någon kommer ihåg när) kommer griskött från Danmark och Tyskland snabbt in i landet och trycker ned svenska priserna. Men nu när svenska priset är lågt och omvärldens priser är höga, ser det inte ut som om svenska köttet rusar ut ur landet. Det finns givetvis många kontrakt som hindrar, men det naturliga på en öppen marknad, som EUs, är väl att varorna söker sig till den marknad som betalar bäst? Vi kommer långt ner i Europa om vi vänder lastbilarna söderut, i stället för att köra en normal svensk distributionssträcka som Skåne - Umeå.
 
Svenska kronan fortsätter tappa värde. Dollarn har fortsatt upp, danska och norska kronan slår alla rekord i kursskillnad. Danska står i dag i nästan 1,27 och norska kronan i nästan 1,20, Både norska, danska och svenska tidningar skriver om rekord i gränshandeln i sommar och om danskar som flyttar till lågprislandet Sverige, eller i varje fall styr semesterbilen hit. Norska inköpen vid gränshandeln i Sverige beräknas till häpnadsväckande 10 miljarder skr 2005 och en stor del är köttprodukter!

En av orsakerna till den svenska kronförsämringen är sänkta svenska räntor och stigande på andra håll. Sänkta räntor förbättrar emellertid griskalkylerna. Stigande arbetslöshet kommer att hålla räntorna låga. Det är kanske dags att ta fram byggplanerna ur skrivbordslådan? Det har man i alla fall gjort i andra delar av världen, där grisproduktionen väntas öka. Amerikanska Smithfield Foods planerar t ex investera 6 miljarder i ytterligare grisanläggningar i Rumänien och japanerna planerar investera i brasiliansk grisproduktion.

Observera nedan att en del av de ökade grispriserna utomlands är svensk valutaförsämring. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 27.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 27       Slakteri                           Viktgr kg         v 26          v 25         v 24          v 23         v 22     
 12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30   >12,30     12,00      12,00     12,00  
  11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25   >11,25     10,95      10,95     10,95  
   11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,00     11,00     11,00      11,00     11,00
  11,00   Swedish Meats          73 - 94,9      11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70        
  11,00  Alviksgården            fri viktvikt      11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70     
  11,00   Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00     11,00     11,00      11,00     11,00   
  11,00  Ystad Slakteri AB      71 – 95         11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70  
ej satt   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9      11,00     11,00     10,80     10,80      10,80   
 ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,00   >11,00     10,80      10,80     10,80    
ej satt* SLP                         70 – 94,9     11,00   >11,00     10,80      10,80     10,80  
* Prishöjning på måndag, men beloppet inte bestämt.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.27, norsk 1.20, euro 9,46.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta          v 27      v 26     v 25         v 24        v 23      v 22   
11,43
 Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     >9,00     8,80    8,50    >8,50     8,30    8,30   
23,84  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr   >19,87    19,37  19,37  >19,37   18,85   18,85   
11,91 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro      1,26      1,26   1,26      1,26     1,26     1,26    
12,77 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro      1.35     1,35   1,35      1,35     1,35     1,35    
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 30 juni 2005. Eurokurs nu 9.46 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                v 26         v 25        v 24         v 23        v 22        v 21        v 20        v 19      
11,91   Frankrike     <1,26    <1,28    >1,29     >1,28    >1,23    >1,18    >1,15    >1,07
14,66  Tyskland      >1,55     >1,52     >1,47      1,45    >1,45      1,41    >1,41      1,30  
 10,40   Belgien        <1,10    >1,15       1,08      1,08    >1,08     >1,07    >1,02      0,98   
   9,65  Italien         <1,02       1,00     <1,00    <1,03    >1,10     >1,01      0,88      0,88       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 30 juni, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån            v 26          v 25          v 24           v 23           v 22           v 21          
Juli        1,485    >1,485    >1,472     >1,430    <1,420    >1,459   
Aug     <1,444    >1,463    >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    
Sep     <1,420    <1,447    >1,448     >1,430    <1,423    >1,460  
Okt     <1,323    <1,350    >1,368     <1,325    <1,330      1,350    
Nov     <1,328    <1,347    >1,375     <1,330    <1,345    >1,375    
Dec     <1,320    <1,329    >1,350     <1,335    <1,345      1,350     
Jan     <1,275    <1,300    >1,335     <1,315      1,325      1,325    
Feb     <1,335    <1,345    >1,365     <1,360      1,370      1,370   
Mars   <1,360    <1,365    >1,375     <1,370      1,380      1,380    
April      1,390      1,390    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj       1,405      1,405     >1,405      1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,46, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                  v 26          v 25         v 24         v 23         v 22         v 21      
16,72
  Portugal      1,768    >1,768   >1,728   >1,668   >1,598   >1,518   
15,41  Spanien     >1,630   >1,617   >1,582   >1,525   >1,461   >1,402  
14,71   England       1,555     1,555   >1,555     1,541     1,541     1,541    
14,19  Belgien      >1,501   >1,464     1,378     1,378   >1,378     1,322
14,15  Tyskland    >1,496   >1,466   >1,416     1,396   >1,396     1,356  
14,00   Österrike   >1,480   >1,450     1,380     1,380   >1,380     1,340
13,66   Holland     >1,445   >1,416   >1,367    <1,348  >1,367  >1,338   
13,59   Frankrike   <1,437   <1,456   >1,472   >1,415   >1,363   <1,322   
12,42  Italien       >1,313   <1,266   <1,272     1,304   >1,304   >1,297     
12,13   Danmark   >1,283     1,243   >1,243     1,216     1,216     1,216  
12,10    Sverige         1,280    >1,280       1,247      1,247       1,247       1,247  
Senaste notering saknas:
13,55    Tjeckien      ------     ------   >1,433    >1,402   >1,368    1,337
12,21    Irland         ------     1,291     1,291    >1,291    1,253     1,253   
11,72    Polen*       ------      ------   >1,239    >1,195  <1,192   <1,211   
* Senaste notering saknas, men priset har gått upp ca 0,2 euro de senaste två veckorna, säger Tom Axelgaard, Poldanor, Polen. Officiella noteringar saknas i Polen och grisarna säljs i levande vikt. Omräkningsfaktor 1,31.   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 27       v 26      v 25      v 24       v 23     
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      >7,30      7,00  >7,00    6,70     6,70   
Swedish Meats       140 kg och över     >7,10      6,80   >6,80    6,50     6,50
Skövde                      140 – 58 %        6,80      6,80     6,80    6,50     6,50    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %     ej satt      6,80     6,80    6,50      6,50   
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    ej satt      7,30    7,00     7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt     >7,30    7,00     7,00     7,00

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 27          v 26          v 25         v 24        v 23    
 8,63  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr    >6,80     >6,50       6.00       6,00    >6,00   
 4,16  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro     0,44        0,44      0,44       0,44      0,44   
 4,44  Snellmans                     Klass E            euro     0,47       0,47      0,47       0,47      0,47  


Valutor
Fredagar         i dag          v 26          v 25          v 24          v 23         v 22        v 21          v 20    
Pund        <13,978   >14,02    >13,95    >13,69    >13,57   >13,40  <13,36   >13,52  
Dollar          >7,84     <7,70     >7,66     >7,52      >7,43     >7,34    >7,27     >7,26
Euro            >9,46     >9,33     >9,27     >9,19      <9,13     >9,20    <9,19     >9,20  
Dansk         >1,27     >1,25     >1,24       1,23        1,23       1,23    <1,23     >1,24   
Norsk          >1,20       1,18     >1,18     >1,16        1,15     >1,15      1,13       1,13  
Yen             <7,06     >7,08     >7,03    >7,00       >6,89     >6,81    <6,77    >6,79  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är stabil för årstiden. Internationellt sker en svag förbättring av prisnivån. Det är ont om grisar i hela Europa.
-Vädret får nu mindre betydelse för grispriset. Efterfrågan förbättras, men den är inte så god att priset kan höjas. Höjningen av suggpriset är dock en indikation på kommande höjningar av slaktsvinspriset.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är strykande åtgång på alla produkter, särskilt för grillning. Det blir mer och mer folk på västkusten. Priserna har kunnat höjas successivt, men inte så snabbt som vi önskar. Generellt sett börjar vi komma till ett läge där hela kedjan tjänar pengar.
SLP
Peter Johansson: -Vi sätter inte priserna förrän på måndag, men det blir en höjning både för slaktsvin, suggor och smågrisar. Signalerna från styckningen visar bra försäljning, vi kör så mycket som går. Charken är jag inte uppdaterad på. Tillgången på grisar är stabil, men det är som vanligt brist.  
Skövde Slakteri
Ingvar Pettersson: -Slakten var 4 500 grisar förra veckan, ungefär vad vi behöver. Vi har t o m kunnat sälja något mer.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är fortsatt stor brist på grisar. Den alltför lilla slakten medför att försäljningen är god av den volym som slaktas.
-Charkkvolymen är fortsatt hög och ambitionerna är att den ska öka ytterligare. Vi siktar på allt högre förädlingsgrad för att öka värdet på produkterna. De nya viktväktarprodukterna är ett exempel. Någon utvärdering av försäljningen efter introduktionen av viktväktarprodukterna har inte ännu kunnat ske.
-Min åsikt om förädlingen av grisköttet är att den är för låg i Sverige. Den export som sker ger för låga priser, säger Thomas.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil för årstiden. Juli är en bra grillmånad om vädret är bra. Jag har ett intryck av att det ökade antalet el- och gasolgrillar gör att grillningen ökar under sommaren, efter att den tidigare varit mest intensiv på våren och försommaren. El och gasol gör grillningen mindre komplicerad.
-Stadsbor flyttar till sina sommarhus under semestermånaderna, matens tillredning förenklas och maten blir lättare. Försäljningen till restauranger ökar.
Danish Crown
Prishöjningarna på skinka möter nu ökat motstånd. Priserna har kunnat höjas under flera veckor. Marknaden slutade med i stort sett oförändrade priser.
Bog och charkråvara säljs bra och till svagt stigande priser. Karré säljs också till bra priser, men försäljningen är otroligt väderberoende.
Baconmarknaden efterfrågar mer än vad som kan levereras. Prisökningarna för juli har därför accepterats.
Japan importerade stora volymer under maj, så risken för ny Safe Guard från 1 augusti har ökat. I vilket fall som helst är lagren av griskött så stora i Japan nu, att köplusten torde vara begränsad. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna Bis höjs 10 öre och Bas höjs 5 öre, nyavvanda 20 öre, KRAV 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                  v 27         v 26          v 25       v 24           v 23         v 22         v 21         v 20   
Bis Plus,23 kg       >17,00   >16,90   >16,85    16,70      16,70   >16,70   >16,50     16,10  
Bas, 23 kg            >15,70   >15,65   >15,60    15,45      15,45     15,45  >15,45    >15,25   
Nyavvanda, 9 kg    >34,10   >33,90   >33,75    33,50      33,50     33,50  >33,50    >33,25   
KRAV, 23 kg          >22,90     22,80   >22,80    22,70      22,70     22,70    22,70      22,70  
KLS
Smågrispriset höjs 5 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,35   >17,30   >17,20    17,10      17,10     17,10  >17,10    >16,90  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt    <17,55  >17,45    17,30    >17,30   17,10    >17,10    >17,00  
Ugglarpsgrisen       ej satt    <16,55  >16,45    16,30    >16,30   16,10    >16,10    >16,00   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+          17,12      17,12    >17,12     17,07   17,07   17,07     >17,07    >16,83   
SwedeHam            15,81      15,81    >15,81     15,81   15,81   15,81     >15,81    >15,57   
Vita                      14,74      14,74    >14,74     14,74   14,74   14,74     >14,74    >14,50
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt     >17,55   >17,45     17,30  >17,30   17,10       17,10      17,10  
Dahlbergs
Särklass D             17,20       17,20     17,20     17,20   17,20  17,20      >17,20    >17.00     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.27. Smågrispriserna har höjts.
Skr     Vecka, dkr               v 27         v 26         v 25       v 24       v 23      v 22  
252   Basis 7 kg            >199    <193     <186     >188      182     183
442   Basis 30 kg          >348    <340     <328     >330      321     322  
259   SPF+Myc 7 k         >204    <198     <191     >193      187     188
448   SPF+Myc 30 kg     >353     <345     <333     >335      326     327  
264   SPF 7 kg              >208     <202    < 195     >197      191     192    
453   SPF 30 kg            >357     <349     <337     >339      330     331   
851   Økologi 30 kg      >670     <663       653     >653      627   <628  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
648   25-kilos               540       540      <540        490     490     490        
Snellmans
Euro, kurs 9,27
586  Grund 30 kg A1*     62          62          62        62       62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Fredrik Håkansson: -Bristen är ca 20 000 smågrisar, dvs viss minskning. Trycket ökar dock i augusti när julgrisarna ska in, varför bristen kan öka.   
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 27.

Nyheter
Utfodring med roten av cikoria-sallad före slakt av hangrisar kan ta bort galtlukten utan kastrering
Utfodring av hangrisar med rötterna till cikoriasallad några dagar före slakt kan ta bort galtlukten, utan att galtarna är kastrerade. Roten innehåller kolhydraten inulin, uppbyggd av fruktos. Inulin är den verksamma substansen. I danska försök konstaterar man även att cikoria har andra hälsoförbättrande egenskaper och kan även påverka köttkvaliteten smakmässigt till det bättre. Inulin ändrar nedbrytningsprocesserna i tarmmiljön så att spolmask inte trivs och inte heller en del sjukdomsframkallande bakterier, som t ex orsakar svindysenteri, och inte heller de bakterier som producerar skatol.
Det är forskare vid Veterinär og Landbohöjskolen, Danmarks JordbrugsForskning och Danmarks FödervareForskning som forskat på användningen av cikoriarötter. Inulin är känt sedan tidigare ha verkan mot skatollukt, men har ansetts för dyrt i ren form. Även 25 % hackade cikoriarötter av fodret under några dagar före slakt kostar i storleksordningen 25 – 30 kr. Det är främst i ekogrisproduktonen som man f n diskuterar användningen, både för att slippa kastreringen och för att ersätta antibiotika vid dysenteri.
Cikoria är en två- till flerårig salladsväxt som odlas i bl a Sydsverige och finns även som vild variant bl a vid vägkanter och kallas vägvårda. Varianter saluförs under namnen endive, rossisallat, eller radicchio. Torkad och mald rot användes i kristider som kaffesurrogat och används fortfarande som tillsats i bl a kaffe tillverkat på korn. Som medicinalväxt användes det förr mot gikt och gulsot.
Mer om försöken med cikoria i nästa GRIS.

Salmonella DT12 i dansk grisbesättning smittade 21 konsumenter, en avled
En grisbesättning på västra Fyn har drabbats av salmonella DT12 och 21 personer smittades av köttet och blev sjuka, varav en äldre redan sjuk kvinna dog. De första indikationerna på smitta syntes 3 juni och besättningen fick 30 juni föreläggande att inte leverera djur till andra besättningar och att slakta grisarna separat och köttet ska upphettas före försäljning.
Statens Serum Institut och Zoonosecentret vid Danmarks Fødevareforskning lokaliserade smittkällan tack vare att svinbesättningen redan tidigare haft samma typ av salmonella. Det kött som distribuerats till butikerna har återkallats i den mån det finns kvar.
-Att finna smittkällan är ett detektivarbete, eftersom det finns många möjliga smittkällor och många fynd av salmonella varje år. Den här gången var utbrottet geografiskt begränsat och en kontroll i registret över tidigare utbrott pekade åt visst håll, säger Fødevarestyrelsen. Källa: Fødevarestyrelsen./LG

Årliga kontrollavgifter föreslås bli obligatoriska och med minimibelopp
Utredningen om avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn föreslår att årliga kontrollavgifter ska bli obligatoriska och lika över hela landet och bli lägst 500 kr per timma och täcka alla kostnader för myndigheten. Kommuner ska inte kunna utföra kontrollen med ”förlust”, dvs med skattepengar. Centrala myndigheten ska fastställa taxorna genom att beräkna kontrollens tidsåtgång för olika företag. Välordnade företag med bra egenkontroll och bra rutiner ska kunna få lägre taxa.
Kontrollmyndigheten ska kunna sätta ned taxan med högst 50 % för verksamheter i regioner med särskilda geografiska begränsningar eller traditionella metoder, samt för nystartade företag under ett år. Efterkontroller i händelse av brister ska betalas till full taxa.
Vid flera lagstadgade kontroller samtidigt, ska taxorna samordnas. Källa: Jordbruksdepartementet.
Kommentar: För vissa uppfödare och företag, särskilt i vissa regioner, kan de nya taxorna bli rena utgiftschocken. /LG

Inga ackordslöner i nya danska slakteriet i Stuer
Det danska slaktarfacket NNF och Meat Business Europé har kommit överens om att enbart använda timlöner, utan ackordstillägg, när slakten börjar i Stuer i september. Lönen blir 126 till 159 dkr per timma, med genomsnittligt 37 timmar per vecka under ett kvartal, men möjlighet till 40 timmar. Vidare får anställningarna arbetsledarliknande villkor med uppsägningstid, lön under sjukdom, semester och sön- och helgdagar.
Stuer-slakteriet börjar anställa ett 50-tal medarbetare. Slaktkapaciteten blir 14 000 slaktsvin per vecka vid full drift. Källa: NNF.
Kommentar: Danish Crown ålades vid fusionen med Steff-Houlberg att sälja ett slakteri till en konkurrent, samt garantera tillförsel och avsättning, samt svara för driftsbidrag./LG

Svenska pesetan lockar rekordmånga norrmän och danskar
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, Norge, tror på rekordhög gränshandel i år. Orsaken är svenska kronans kraftiga fall. Norrmännen väntas handla för 8,5 miljarder nkr, dryga 10 miljarder skr, under 2005. Fortsätter svenska kronan falla, kan det bli mer.
Nya svinesundsbron och prishöjningar på bl a kött i Norge bidrar till den ökade gränshandeln. Källa: Boarding.no
Även danskar ökar handeln på svenska sidan Öresund, när danska kronan blivit värd nästan 1,27 svenska. Enligt Svensk Handel svarar danskar f n för 4,41 % av skånska butikernas omsättning, som kan öka. Källa: VLT./LG

BSE i Österrike och USA
En 11 år gammal ko i Österrike har konstaterats ha BSE. Kon är född och uppväxt i Österrike, nära tyska gränsen. Det är fyra år sedan Österrike konstaterade sitt första fall.
Nyligen konstaterades ett fall av BSE i USA, det andra sedan 2003. Det senaste var en 12 år gammal ko, född och uppvuxen i Texas. Källor: LandbrugsAvisen resp National Hog Farmer's North American Preview. /LG

Även Nya Zeeland vill stoppa köttimport från PMWS-länder
Efter Australiens försök att via domstolsutslag stoppa import av kött från länder som har PMWS, försöker även grisuppfödarna i Nya Zeeland att göra samma sak. Även här hänvisar man till risken att smittat griskött kan smitta landets till 100 %  PMWS-fria grisbesättningar.
Enligt danska slakterierna kan inte importen till Australien stoppas, så länge gällande handelsavtal gäller. Ett överklagande till högre rätt har även skett.
Nya Zeeland fick in PMWS-smitta 2003, men stampade ut berörda besättningar, vilket man anser var ett lyckokast. Smittan 2003 tror man kom in i landet genom importerat griskött. Nya Zeelands uppfödare stödjer nu sina australiensiska kolleger i försöken att få ett importförbud från PMWS-länder. Källa: The Pig Site.
Kommentar: Jämför den svenska kampen för att bevara Sverige fritt från PRRS. Det kanske även finns något att lära från Nya Zeeland och Australien om PMWS? /LG

Företagsnytt
Matti Tikkakoski ny vd för Atria
Atria-koncernens förvaltningsråd har utsett ekonom Matti Tikkakoski, 52, till ny vd. Matti börjar sin tjänst i Atria 1 november och blir vd 1 februari 2006, när nuvarande vd Seppo Paatelainen uppnår avtalad pensionsålder, 62 år.
Matti Tikkakoski kommer närmast från Å&R Carton AB, där han varit sedan 2003, senast som vice vd. /LG

Martti Selin ny ordförande i Atria
Atria-koncernens förvaltningsråd har valt Martti Selin till styrelsens ordförande i stället för Reino Penttilä, som fyllt 65 år. Seppo Paatelainen, avgående vd 1 februari 2006, omvaldes till styrelsemedlem. Styrelsens vice ordförande är Timo Komulainen, och övriga styrelsemedlemmar Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Erkki Roivas och Ilkka Yliluoma. Källa: Atria. /LG

Gilde Norsk Kjøtt gick med förlust t o m april
Underskottet för Gilde Norsk Kjøtt blev 33,4 milj nkr årets första fyra månader. Motsvarande period i fjol var underskottet 32,4 milj nkr. Omsättningen ökade 172 milj nkr, eller 5,4 %. Driftskostnaderna ökade 167 milj nkr, eller 5,2 %. Personalkostnaderna 59, resp 8,5 %. Källa: Gilde./LG

Gilde slopar dotterbolagen och förenklar organistionen
Gilde har meddelat Oslo Børs att man planerar slå samman dotterbolagen med moderbolaget för att förenkla organisationen. Förslaget ska behandlas under augusti. Källa: Handelsbladet FK. /LG

Agenda
Fima Ganadera 2006 i Zaragoza 25 – 28 april 2006
Nästa Fima Ganadera, en utställning för animalieproduktion i Zaragoza, Spanien, hålls 25 – 28 april 2006. Zaragoza ligger mellan Barcelona och Madrid. Anmälan och info: www.fima-ganadera.com

Rättelse, nästa Elmia hålls 18 – 21 oktober 2006
Nästa Elmia Lantbruk Djur & Inomgård hålls 18 – 21 oktober 2006, inte de datum som Elmia meddelade förra veckan. Men nästa Elmia Lantbruk Maskin & Fält hålls 17 – 20 oktober 2007. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se