@-GRIS 8 juli 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 28

Skövde Slakteri och Ystad Slakteri höjer 20 öre, tyska grispriset sänks hela 95 öre
SLP, Ugglarp och Dalsjöfors höjde i måndags slaktsvinspriset med 20 öre. Nästa vecka höjer Skövde Slakteri och Ystad Slakteri också 20 öre. De flesta slakterier i Sverige ligger nu på 11,20 och uppät. Bl a Swedish Meats ligger kvar på 11 kr.
De flesta länder i EU har sänkt slaktsvinspriset denna vecka. Tyskland sänkte 5 cent och sänker ytterligare hela 10 cent nästa vecka, nästan 95 svenska öre. 1,40 skr är mycket på så kort tid.
Det är således starkt nedåt i de flesta EU-länderna och man blir nästan glad över att Swedish Meats har oförändrat pris, dvs inte sänker. Som vi sa i förra @-GRIS väntades höjning nästa vecka, men så blev det alltså inte.
Det märkliga med prisfallet i Europas länder är att ingen riktigt vet varför. Situationen är liknande den vi såg i början på våren, då prognosmakarna talade om höjningar, men det blev sänkning. Både då och nu ser vi en minskande produktion i EU och ändå sjunker priserna. Tyska ISN säger att orsaken till prissänkningarna är motstånd inom slakteribranschen, orsakat av avsättningsproblem i de följande leden. Men vad som är orsaken till avsättningsproblemen i de följande leden framgår inte. Oväntat prisfall, trots begränsat utbud, är rubriken på deras betraktelse, vilket är en bra sammanfattning av situationen.

Fortsatt stabilt i toppen och botten
Tyskland och Österrike sänkte således 5 cent i veckan, Holland nära 7 cent och Belgien nära 4 cent. I Frankrike, där man varit på nedtur sedan tre veckor, får uppfödarna nöja sig med 13,35 skr just nu. Även i Spanien är prisfesten slut och priset sjunker 4,5 cent till 15 skr. Spanien har haft prisökningar nio veckor i rad, innan trenden bröts denna vecka. Portugal fortsätter med sitt rekordpris på 16,72 skr för fjärde veckan i rad.
ISNs bedömning är att prissänkningar varar mer än en vecka, varför man inte ska vänta sig vändning omedelbart. Till detta kommer att semestrarna börjar så smått i vissa områden söderut. Det brukar inte heller vara positivt för prisbildningen. Slaktvikterna ligger dock på fortsatt låg nivå, vilket gör att det inte finns några levande lager som kan komma ut på marknaden.
Även futurepriserna i Hannover sjunker. Det gäller för alla månader ett år framöver. Mest faller priserna för resten av juli, men 20 – 40 öre flera andra månader framöver.
Sammanfattningsvis är det endast det portugisiska och svenska grispriset som är stabilt. Portugisiska i toppen och svenska i botten av noteringsligan!

Färre grisar i EU väntas
I veckan presenterades nya prognoser över grisproduktionen i EU. De visar som tidigare på minskad produktion de tre första kvartalen och svag ökning fjärde kvartalet och första kvartalet 2006. Det finns således förutsättningar för stigande grispriser i år, när den nuvarande svackan är över. Värmeböljan nu minskar tillväxten i stallarna, varför tillgången på slaktsvin minskar på kort sikt. Det kan vända trenden och höja grispriset igen.
Tänk om vi fått den här värmeböljan en månad tidigare, medan alla konsumenter varit hemma och grillat i sina trädgårdar! Vilket grispris vi då skulle ha haft i dag! Jordbruk i alla former är en väderberoende näring. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 28, suggorna höjdes något under veckan.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 28       Slakteri                           Viktgr kg         v 27         v 26          v 25         v 24          v 23         v 22     
 12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30     12,30   >12,30     12,00      12,00     12,00  
  11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25     11,25   >11,25     10,95      10,95     10,95  
  11.20   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9   >11,20     11,00     11,00     10,80     10,80      10,80   
>11,20  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,00     11,00     11,00     11,00      11,00     11,00
  11,00   Swedish Meats         73 - 94,9*     11,00     11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70        
  11,00  Alviksgården            fri viktvikt      11,00     11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70     
>11,20  Ystad Slakteri AB      71 – 95         11,00     11,00   >11,00     10,70      10,70     10,70  
   11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00     11,00     11,00     11,00      11,00     11,00   
 ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9    >11,20     11,00   >11,00     10,80      10,80     10,80    
 ej satt   SLP                         70 – 94,9    >11,20    11,00   >11,00     10,80      10,80     10,80  
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg.?

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.27, norsk 1.20, euro 9,46.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v28           v 27      v 26      v 25     
11,43
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     9,00     >9,00     8,80    8,50    
23,84  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr    19,87   >19,87   19,37  19,37    
11,91 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,26       1,26    1,26    1,26    
12,77 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35       1.35    1,35    1,35       
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 7 juli 2005. Eurokurs nu 9.46 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 27        v 26         v 25        v 24         v 23        v 22        v 21       
11,06   Frankrike     <1,17    <1,26    <1,28    >1,29     >1,28    >1,23    >1,18
14,19  Tyskland      <1,50    >1,55     >1,52    >1,47      1,45    >1,45      1,41    
 10,87   Belgien       <1,15     <1,10    >1,15      1,08      1,08    >1,08     >1,07    
   9,65  Italien          1,02     <1,02       1,00    <1,00    <1,03    >1,10     >1,01       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 7 juli, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån            v 27          v 26          v 25          v 24           v 23           v 22           v 21          
Juli      <1,423      1,485    >1,485    >1,472     >1,430    <1,420    >1,459   
Aug     <1,430    <1,444    >1,463    >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    
Sep     <1,403    <1,420    <1,447    >1,448     >1,430    <1,423    >1,460  
Okt     <1,285    <1,323    <1,350    >1,368     <1,325    <1,330      1,350    
Nov     <1,290    <1,328    <1,347    >1,375     <1,330    <1,345    >1,375    
Dec     <1,280    <1,320    <1,329    >1,350     <1,335    <1,345      1,350     
Jan     <1,255    <1,275    <1,300    >1,335     <1,315      1,325      1,325    
Feb     <1,315    <1,335    <1,345    >1,365     <1,360      1,370      1,370   
Mars   <1,340    <1,360    <1,365    >1,375     <1,370      1,380      1,380    
April    <1,370      1,390      1,390    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj     <1,385      1,405      1,405    >1,405      1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,46, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                 v 27          v 26          v 25         v 24         v 23         v 22         v 21      
16,72
  Portugal     1,768      1,768    >1,768   >1,728   >1,668   >1,598   >1,518   
14,99  Spanien    <1,585    >1,630   >1,617   >1,582   >1,525   >1,461   >1,402  
14,57   England    <1,541      1,555     1,555   >1,555     1,541     1,541     1,541    
13,75  Belgien     <1,454    >1,501   >1,464     1,378     1,378   >1,378     1,322
13,67  Tyskland   <1,446    >1,496   >1,466   >1,416     1,396   >1,396     1,356  
13,52   Österrike   <1,430    >1,480   >1,450     1,380     1,380   >1,380     1,340
13,36   Frankrike   <1,413    <1,437   <1,456   >1,472   >1,415   >1,363   <1,322   
13,02   Holland     <1,377    >1,445   >1,416   >1,367    <1,348  >1,367   >1,338   
12,75  Italien       >1,348    >1,313   <1,266   <1,272     1,304   >1,304   >1,297     
12,40   Danmark   >1,310    >1,283     1,243   >1,243     1,216     1,216     1,216  
12,10    Sverige         1,280        1,280    >1,280       1,247      1,247       1,247       1,247  
Senaste notering saknas:
13,92    Tjeckien      ------     ------   >1,472    >1,433   >1,402   >1,368    1,337
12,75    Irland         ------   >1,348      1,291     1,291    >1,291    1,253     1,253   
12,15    Polen        ------      ------    >1,285   >1,239    >1,195  <1,192   <1,211   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 28         v 27       v 26      v 25       v 24       v 23     
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       7,30    >7,30     7,00   >7,00     6,70     6,70   
Swedish Meats       140 kg och över      7,10    >7,10     6,80   >6,80     6,50     6,50
Skövde                      140 – 58 %       7,10    >7,10     6,80     6,80     6,50     6,50    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      7,10    >7,10     6,80     6,80     6,50     6,50
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %   ej satt   >7,60    >7,30    7,00      7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt   >7,60    >7,30    7,00      7,00     7,00

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 28         v 27          v 26          v 25         v 24        v 23    
 8,25  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr     <6,50    >6,80     >6,50       6.00       6,00    >6,00   
 4,16  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,44       0,44        0,44      0,44       0,44      0,44   
 4,44  Snellmans                     Klass E            euro     0,47        0,47       0,47      0,47       0,47      0,47  


Valutor
Fredagar        i dag          v 27          v 26          v 25          v 24          v 23         v 22        v 21          v 20    
Pund         <13,74  <13,978   >14,02    >13,95    >13,69    >13,57   >13,40  <13,36   >13,52  
Dollar          >7,89     >7,84     <7,70     >7,66     >7,52      >7,43     >7,34    >7,27     >7,26
Euro            <9,42     >9,46     >9,33     >9,27     >9,19      <9,13     >9,20    <9,19     >9,20  
Dansk         <1,26     >1,27     >1,25     >1,24       1,23        1,23       1,23    <1,23     >1,24   
Norsk          <1,19     >1,20       1,18     >1,18     >1,16        1,15     >1,15      1,13       1,13  
Yen             <7,03     <7,06     >7,08     >7,03    >7,00       >6,89     >6,81    <6,77    >6,79  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden är typisk för sommaren, lugn och stabil. Vi fortsätter förbättra mixen mellan försäljning på hemmamarkanden och export, vilket ökar lönsamheten. Under semestermånaderna är försäljningen av grillprodukter inte lika dramatisk som på våren och försommaren, utan mera stabil. Det kan gärna bli lite mer drag i försäljningen av kotletter.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu är det lätt sälja griskött. Vi har en lokal marknad som växer kraftigt under sommaren. Vi har ganska god tillgång på grisar och balans mellan slakt och försäljning.
-Som jag nämnt tidigare söker vi tillstånd för ökad slakt, eftersom vi ligger så nära taket för vad vi får producera. Då är det bättre att ansöka om utökad slakt, än att riskera att slakta för mycket.
SLP
Peter Johansson: -Marknaden är ganska stark med bra försäljning volymmässigt. Det är stor efterfrågan på traditionella detaljer och vi överväger just nu stycka även på lördag. Vi är inte så stora på grilldetaljer.
-Tillförseln är normal enligt beräkningarna, men vi säljer sedan flera veckor mer än vi slaktar och måste därför köpa in helfall från marknaden.
Skövde Slakteri
Ingvar Pettersson: -Vi har någon liten brist på grisar, och skulle kunna sälja något mer. Vi överväger att hämta in 100 grisar i förtid för att fylla behovet. För prisbildningen är det dock bättre med en mindre brist, än överskott.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Att svenska folket drar sig mot västkusten under sommaren påverkar inte vår försäljning nämnvärt numera. Vi säljer huvudparten av griskropparna till Ica Hilton och vårt griskött hamnar inte på västkusten mera på sommaren än på vintern. Förr hade vi 10 – 15 butiker som styckade själva, men av dessa är det endast City Sparköp, Borås, kvar, även om de är stora.
Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Efterfrågan på helfall är stor just nu och den trenden torde sträcka sig fram till jul. Sedan får vi jobba på att sälja under de svåra månaderna januari till april. Slakten ligger nu runt 1 950  - 1 970 grisar per vecka, en optimal volym för slakteriet, vilket avspeglar sig i kalkylerna, som blir allt bättre.
-Fusions- eller samarbetsdiskussionerna med KLS är dock fortfarande vid liv, även om de kommer att vila över semestern.
-Jag ser ljusningar i diskussionen med Avelspoolen om anslutning. Mina leverantörer måste ha avelsdjur även efter sista september och får de dem inte från Avelspoolen, måste jag ha fram ett avtal med KLS, sä att de får avelsdjur från QG. Det är stort missnöje bland mina leverantörer om hur frågan har utvecklat sig.  
Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Det är bra drag i försäljningen. De som inte tagit fram grillarna tidigare, gör det förmodligen nu. Vi har bra balans mellan slakt och försäljning.
Danish Crown
Priserna på skinkmarknaden i Italien och Tyskland har fallit 5 – 7 %, medan priserna på andra marknader är oförändrade. Även priserna på bog och charkråvara visar vissa svaghetstecken och de sålda volymerna är inte tillfredsställande.
På baconmarknaden sker ökande utbud och viss prisförvirring från holländsk sida och detta skapar osäkerhet på en annars stabil marknad.
Efter juni månads stora export till Japan är det fullständigt stilla på den marknaden. En ljusning är emellertid att det finns en begynnande tro på att det trots allt inte blir någon safe guard från 1 augusti. Övriga marknader visar inga stora ändringar. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna Bis och Bas höjs 10 öre, nyavvanda 20 öre, KRAV 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg               v 28           v 27         v 26          v 25       v 24           v 23         v 22     
Bis Plus,23 kg       >17,10    >17,00   >16,90   >16,85    16,70      16,70   >16,70   
Bas, 23 kg            >15,80    >15,70   >15,65   >15,60    15,45      15,45     15,45    
Nyavvanda, 9 kg    >34,30    >34,10   >33,90   >33,75    33,50      33,50     33,50  
KRAV, 23 kg          >23,00    >22,90     22,80   >22,80    22,70      22,70     22,70   
KLS
Smågrispriset höjs 10 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris         >17,45    >17,35   >17,30   >17,20    17,10      17,10     17,10  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass               ej satt     >17,75    <17,55  >17,45    17,30    >17,30   17,10   
Ugglarpsgrisen      ej satt     >16,75    <16,55  >16,45    16,30    >16,30   16,10    
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+        ej satt      17,14      17,12    >17,12     17,07   17,07   17,07  
SwedeHam          ej satt      15,81      15,81    >15,81     15,81   15,81   15,81    
Vita                    ej satt      14,74      14,74    >14,74     14,74   14,74   14,74
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt >17,75     >17,55   >17,45     17,30  >17,30   17,10    
Dahlbergs  Smågrispriset är oförändrat.
Särklass D             17,20    17,20       17,20     17,20     17,20   17,20  17,20     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.27. Smågrispriserna oförändrade, utom ekogrisar som höjts.
Skr     Vecka, dkr            v 28           v 27         v 26         v 25       v 24       v 23      v 22  
252   Basis 7 kg           199       >199    <193     <186     >188      182     183
442   Basis 30 kg         348       >348    <340     <328     >330      321     322  
259   SPF+Myc 7 k        204       >204    <198     <191     >193      187     188
448   SPF+Myc 30 kg    353       >353     <345     <333     >335      326     327  
264   SPF 7 kg             208       >208     <202    < 195     >197      191     192    
453   SPF 30 kg           357       >357     <349     <337     >339      330     331   
851   Økologi 30 kg   >682       >670     <663       653     >653      627   <628  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset höjs på måndag. Kurs 1.18
702   25-kilos               590      570       540      <540        490     490     490        
Snellmans
Euro, kurs 9,27
586  Grund 30 kg A1*     62        62          62          62        62       62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Fredrik Håkansson: -Bristen är ca 20 000 smågrisar även till nästa vecka.
KLS
Theres Strand: -Fortsatt brist till vecka 28.

Nyheter
Nyhléns och Hugosons slås samman till Nyhléns & Hugosons Chark AB
Nyhléns Chark AB och Hugosons är överens om att slå ihop sina verksamheter och skapa ett gemensamt företag med en omsättning på ca en halv miljard och f n med 270 anställda. Företaget ska heta Nyhléns & Hugosons Chark AB och ägas till 50 % vardera av Swedish Meats respektive Mikael Hugoson, Alviksgården. Ingen har således majoritet i bolaget. (I Nyhléns hade Lennart Wedin och Swedish Meats 51 resp 49 %, innan Swedish Meats köpte alla aktierna enligt aktieägaravtalet.)
-Mikael Hugoson blir vd, till att börja med, Peter Rasztar, styrelseordförande, berättar Hampe Mobärg, informationsdirektör vid Swedish Meats. Samordningen av företagen ska ske snarast och ska helst vara klar under augusti, september. Konkurrensmyndigheterna måste dock först säga sitt, eftersom det nya företaget praktiskt taget blir ensamma på den norrländska slakt- och styckningsmarknaden.
Nyhléns Chark AB och Hugosons har verksamhet i Ullånger, Lunde, Alvik, Luleå och Skellefteå. Volymen är 13 000 ton köttråvara per år, varav hela 8 000 ton är kött och charkprodukter som säljs i Norrland, framgår det av pressmeddelandet.
Swedish Meats går in i nya avtalet med samtliga sina anläggningar och Mikael Hugoson går in med sina anläggningar som är relaterade till slakt och förädling. Det är Alviks Chark, dvs den f d Goman-anläggningen för chark och k-pack som han för några år sedan köpte av Spira, samt slakteriet på gården i Alvik. I Alvik har Mikael även en biogasanläggning som producerar 4 miljoner Kwh/år, samt hetvatten, som gör Alviksgården självförsörjande på all energi. Den och slakteriet ingår resultatmässigt också i det nya bolaget.
Värdet av resp parts tillgångar bedöms som likvärdiga, varför inga tillskott av kapital ingår i avtalet från någondera parten. Huvudkontoret ska ligga i Luleå. Mikael Hugoson kommer självfallet att lämna sin svinslakt till det nya bolaget Nyléns & Hugosons Chark AB och han blir därmed i praktiken Swedish Meats-leverantör. Läs mer: GRIS nästa vecka.

QG eller Avelspoolen, för Nyhléns & Hugosons Chark AB? Det blir både ock, och aktualiserar svenskt avelssamarbete
Alviksslakteriets grisslakt är f n ansluten till Avelspoolen och Nyléns till QG. Var kommer det nya slakteriets smågrisproducenter att köpa livdjur och sperma? Mikael är ordförande i Avelspoolen, samtidigt som han är vd i det till 50 % Swedish Meats-ägda nya slaktföretaget.
-Frågan är inte slutgiltigt löst, men Magnus Lagergren och jag har fått i uppgift att lösa den. Det vi hittills sagt är att smågrisuppfödarna får välja leverantör av både avelsdjur och sperma, säger Mikael Hugoson. Men detta förslag ska förankras i resp avelsföretags styrelser.
-Jag stannar gärna kvar som ordförande i Avelspoolen, trots min nya position som vd i nya företaget säger Mikael. Det är dock givetvis Avelspoolens styrelse som ska bestämma detta.
-Det är ofrånkomligt att den här affären aktualiserar även samgående av QG och Avelspoolen. Gränserna mellan kooperativ och privat slakt håller på att suddas ut. Vi vet inte heller vad som händer i diskussionerna mellan KLS och Ystad Slakteri. Dessutom harmoniseras aveln mellan QG och Norsvin, och Norsvin är delägare i Avelspoolen. Frågan kommer nog på bordet under hösten, säger Mikael.
 
Synergieffekterna ger goda förutsättningar för nya bolaget
Nyléns har sitt viktigaste verksamhetsområde i södra Norrland, Hugosons i norra. Företagen kompletterar därmed varandra och rationaliseringar och synergieffekter ger det nya företaget bättre förutsättningar än vad Nyléns haft. Företaget får 80 % av nötslakten och 90 av grisslakten i Norrland. Närmaste större svinslakteri ligger i Skara, om Uppsalaslakteriet bantas enligt planerna.
-Vi får en stark ställning i Norrland, men våra intentioner är att alltid ligga på högsta möjliga betalning till djuruppfödarna. Klarar vi inte det, växer konkurrenterna, eller det dyker upp nya.
-Jag är övertygad om att det nya slaktföretaget blir duktiga betalare för både gris- och nötköttet i Norrland. Annars har jag inte gått in den här affären, säger Mikael. Läs mer: GRIS nästa vecka.

Jyden har lösning på 2-meterscirkeln med ny grind i stall med X-system
Jyden har levererat inredningen till ett suggstall i Skåne, där en ny fixeringsgrind är lösningen på problemet med 2-meterscirkeln. Ytterligare Sverigenyheter i samma stall är X-systemet, där fyra grisningsboxar grupperas med fodertrågen i krysset och alla smågrishörnor vetter mot inspektionsgång. Skötaren behöver därmed inte gå in i boxen vid behandling av grisarna och är skyddad mot ev aggressiva suggor. Mer info: GRIS nästa vecka.
 
Svensk mat ett skällsord ända från 1600-talet till 1960-talet
Svensk mat har väl alltid varit ett kvalitetsbegrepp?! Nej, säger Jonathan.Metzger i sin doktorsavhandling I köttbullslandet: Svensk mat har nästan alltid varit ett skällsord, ända från 1600-talet. Det har nästan alltid varit finare att äta utländsk mat.
Det var mästerkocken Tore Wretman och hans efterföljare på 1960-talet som vände vår syn på svensk mat, anser Jonathan. Det var då smörgåsbord och husmanskost blev något vi längtade efter att äta.  Svensk mats rehabilitering har sedan dess fortsatt in i våra dagar.

Ny strategi i Australien för djurens välfärd
Australien ska förbättra sin djurvälfärd ännu mer och ska marknadsföra det i ett nytt strategiskt program med namnet Australian Animal Welfare Strategy (AAWS). Staten skjuter till 38 mikr för rådgivning och främjande av djurvälfärd. Källa: meatnews.com

Kanada trappar upp jordbruksstöden till nöt och fågel
När man i EU tänker trappa ner bidragen till lantbruket, ökar Kanada stöden till animalieproduktionen, för att landet ska bli än större spelare i världen när det gäller nöt och fjäderfä. 488 milj dollar ytterligare av statliga pengar beviljades i fjol höst.
-Vi ska ta tillbaka tappade marknader och höja köttindustrin till än högre nivå. Vi ska justera stöden så vi når det målet, säger jordbruksminister Andy Mitchell. Källa: meatnews.com

Försök med olika mediciner mot Lawsonia
Danske Slagterier ska genomföra försök med olika mediciner mot Lawsoniadiarré. En grupp får Tiamutina Vet via foder och en via injektion, samt en grupp får Aureosup Vet via foder. Källa: Danish Crown.

3,9 % färre grisar i EU första kvartalet, Holland och Danmark enda som ökar grisproduktionen 2005
EUs grisproduktion minskade (fortfarande enligt prognoser) med 3,9 % första kvartalet. Andra kvartalet beräknas minskningen bli 0,1 % och tredje 0,6 %. Sista kvartalet i år väntas EUs grisproduktion öka 0,1 %. Totalt sett väntas minskningen i EU 25 bli 1,1 %. Även första kvartalet 2006 väntas en mindre ökning av produktionen.
Det är endast Holland och Danmark som ökar produktionen i EU under 2005, med 3,7 % resp 0,5 %. Belgien minskar 0,5, Frankrike 0,6, Polen 2,5, Slovakien 11,2, Slovenien 17,6, Tjeckien 10,8, Ungern 9,4, Tyskland 2,4 och Sverige 2,9. Spanien väntas få oförändrad produktion 2005.
Grisproduktionen är ganska stabil i gamla EU, men faller som synes kraftigt i en del nya EU-länder. Det beror på att en del besättningar inte klarade konkurrensen med prisfall på den nya EU-marknaden. Källa: Danish Crown.  

Fluginvasionen kom med värmen, därmed ökar risken för spridning av sjukdomar
Nu har det varit varmt ett tag och både husflugor och stickflugor kommer. Stickflugor är blodsugande och kan uppsöka värddjuren, grisarna, flera gånger om dagen för att suga blod. Därigenom kan olika sjukdomar spridas, eftersom stickflugan kan ha blodrester kvar på stickspetsen från andra djur. Även personalen kan utsättas för stick.
Sticken ger ofta klåda och därefter rodnad. Bästa botemedlet är att hålla rent i boxarna och om möjligt fönstren stängda, eftersom detta är enklaste vägen för flugor och myggor att komma in. Det finns kemiska bekämpningsmedel mot både ägg och larver. /LG

Företagsnytt
Cecilia Öster slutar på Scan Foods och blir PR-chef hos Electrolux
Cecilia Öster, som ett antal år varit presschef vid Scan Foods/Swedish Meats, slutar i slutet av augusti för att bli PR-chef vid Electrolux. Innan hon kom till Scan Foods var hon på Svensk Köttinformation.

Optiska “grisvågen”, som ger vikt, beräknad klassning och managementstöd, introduceras i augusti
I slutet av augusti är den optiska “grisvågen” klar för marknaden. Den visar slaktsvinens vikt, beräknad klassning och ger managementstöd för utfodring och skötsel och även kontroll av djurhälsan. Nya möjligheter öppnas att styra uppfödningen så du får optimalt betalt för varje gris. Du kan leverera grisarna vid önskad tidpunkt, vid rätt vikt och vid rätt klassning. Läs mer: GRIS nästa vecka. /LG

Rune Andersson bygger för 640 suggor och 5 300 slaktsvin
Industrimannen Rune Andersson planerar utöka suggproduktionen från 200 till 640 på Norra Mellby och föda upp slaktsvinen på Ljungarum. Miljökonsekvensbeskrivning och alla tillstånd väntas ta ett och ett halvt år. Källa: Norra Skåne.

Brørup slakteri i Danmark för 300 000 grisar är till salu
Slakteriet i danska Brødrup med 300 000 slaktade grisar per år är till salu och enligt danska tidningar ska en finansiellt stark tysk köpare, slagteriet Tönnies Fleisch med 9,6 milj årsgrisar, vara den som vill sätta sin signatur på köpehandlingen. Slakteriet i Brørup gick med 9,5 milj dkr i förlust i fjol. Nuvarande ägare är 100 slaktarmästare.
Om ryktena är sanna, får Danish Crown och TiCan ytterligare ett utländskt slaktföretag att slåss med på sin hemmaplan. Danska konkurrensmyndigheterna tvingade nyligen Danish Crown att sälja ett slakteri till holländska Meat Business Europe.

Agenda
Distanskurs för kompetensutveckling i grisproduktion oktober till mars
Stallar och skötsel för god grisvälfärd, är namnet på en distanskurs för dig som vill kompetensutveckla dig inom grisnäringen. Första kursdag är 3 oktober och sista kursdag är 31 mars. Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier, men sträcker sig över 20 veckor. Två träffar, troligen vid Alnarp, och en studieresa till Danmark ingår.
I kursen fokuseras på stallar och skötsel, dvs inhysningssystem, hygien, skötselrutiner, hälsoproblem, smittoskydd, samt beteende och välfärd. Andra områden som t ex foder och avel tas inte upp. Anmälan före 1 september, ingen kurskostnad. Mer info: Dan.Rantzer@jbt.slu.se

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se