@-GRIS 15 juli 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 29

Fortsatt nedåt i Europa, i Danmark 30 danska öre, men futurepriserna har vänt uppåt
Svenska grispriserna är oförändrade nästa vecka, både slaktsvin och smågrisar. Men suggorna går ner. Priserna i Europa fortsätter sjunka och nu har t o m Portugals slaktsvinspris sjunkit under 16 skr. Sänkningen är 85 öre till 15,97. Danmark sänker slaktgrisarna 30 danska öre och suggorna 50. Danska suggorna har därmed gått ned 80 öre sedan i måndags, drygt 1 skr. Tyska grispriset sjönk i måndags med 10 cent, ca 95 öre, som vi kunde meddela redan förra fredagen.

Har svenska uppfödarna missat högkonjunkturen?
Eftersom vi inte fick någon ytterligare generell höjning av slaktsvinspriset i Sverige (enskilda slakterier har höjt), trots att suggpriset “lovade” det vecka 26, så har läsare av GRIS och @-GRIS i veckan frågat vad som händer de kommande veckorna, om grispriserna i Europa fortsätter nedåt. Missar vi svenska uppfödare helt den anmärkningsvärt stora kontinentala högkonjunkturen, den som vi sett senaste veckorna? Vad blir då svenska priset när det blir lågkonjunktur? Frågorna är också vad det beror på att Sverige ligger på ett så lågt grispris, internationellt sett. Och, varför är det så tyst bland grisuppfödarna.
-Jag önskar naturligtvis att jag hade något bra svar, för då skulle jag skriva det. Det jag kan berätta är endast att danska uppfödarna är lika frågande, men de är inte lika tysta.
I danska medier frågar sig uppfödarna hur de ska klara ett sänkt pris, när man har fullt upp med att klara dagens kalkyler. Det frågar sig även svenska uppfödare. Hur många svenska uppfödare blir det kvar, om det svenska priset följer med det internationella nedåt, frågar man.
Till detta kan väl läggas att kostnaderna är i gynnsamt läge nu, med rekordlåg ränta och låga foderpriser. Det är grisbrist vid flera slakterier och det europeiska överskottet på griskött är hanterligt och minskande. Vad händer om räntorna går upp, foderpriserna stiger (torkan kan höja dem) och produktionsvolymerna stiger?

Swedish Meats resultat fortfarande dåligt
Swedish Meats resultat för första halvåret visar att företaget går ännu sämre än i fjol. Första halvårets rörelseresultat är minus 38 mkr, vilket är 39 mkr sämre än i fjol, då resultatet var ett plus på 1 mkr. Andra kvartalet ökade på underskottet, i stället för att minska det, som skedde i fjol. Resultatet andra kvartalet i år var nämligen minus 4 mkr, att jämföra med + 9 mkr i fjol.
Att då hoppas på bättre grispris, upp till den gångna europeiska högkonjunkturens nivå, verkar inte meningsfullt. Vi har nog dessvärre missat högkonjunkturen!

Danskarna uppmanas köpa danskt kött - i Sverige!
Veckans mediahändelse är Danish Crowns leverans av fläskkarré till Ica/Hiltons packningsanläggning i Västerås. Den åtföljdes av ett certifikat om salmonellafrihet. Efter några dagar tvingades Ica efterlysa 8 000 kilo karré via pressen, över hela landet, eftersom centralpackeriet distribuerar över hela Sverige. Partiet var salmonellasmittat, visade det mer rättvisande laboratorieprovet. Snabbtesterna gav falskt resultat.
I Sverige har man gjort någon större affär av händelsen i medierna. Ica tog ett rakryggat beslut och återkallade partiet. Däremot har negativa reaktionerna blivit större i Danmark, där särskilt EkstraBladet uppmanat danskarna att köpa danskt kött i Sverige, som en protest mot den dåliga inhemska salmonellakontrollen. Då får konsumenterna kött som är bättre kontrollerat, konstaterar man. Tidningen anser att kraven på salmonellatester ska skärpas i Danmark, enligt svensk modell.
Om Danish Crown upptäckt salmonellan före leverans, har partiet sålts till andra köpare, säger Jens Christiansen, Danish Crown, i EkstraBladet. Salmonella i färskt griskött är inte något uppseendeväckande. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 29.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 29       Slakteri                           Viktgr kg         v 28          v 27         v 26          v 25         v 24    
 12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30     12,30     12,30   >12,30     12,00  
  11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25     11,25     11,25   >11,25     10,95    
  11.20   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,20   >11,20     11,00     11,00     10,80  
  11,20  Skövde Slakteri        75 - 94,9    >11,20     11,00     11,00     11,00     11,00  
  11,00   Swedish Meats         73 - 94,9*    11,00     11,00     11,00   >11,00     10,70           
  11,00  Alviksgården            fri viktvikt     11,00     11,00     11,00   >11,00     10,70     
  11,20  Ystad Slakteri AB      71 – 95      >11,20     11,00     11,00   >11,00     10,70   
   11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,00     11,00     11,00     11,00     11,00  
 Ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,00   >11,20     11,00   >11,00     10,80  
 Ej satt  SLP                         70 – 94,9     11,00    >11,20    11,00   >11,00     10,80     
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg.?

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.27, norsk 1.20, euro 9,46.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 29          v28           v 27      v 26      v 25     
11,04
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr     8,70      9,00     >9,00     8,80    8,50    
23,84  Norsk Kjött                 55,1 – 75,0 kg*    nkr    19,87    19,87   >19,87   19,37  19,37    
11,91 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,26**  1,26       1,26    1,26    1,26    
12,77 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35       1.35    1,35    1,35       
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Ingen med kunskap om priset har kunnat nås, troligen oförändrat.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 14 juli 2005. Eurokurs nu 9.46 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                 v 28        v 27        v 26         v 25        v 24         v 23        v 22        v 21       
11,06  Frankrike        1,17    <1,17    <1,26    <1,28    >1,29     >1,28    >1,23    >1,18
14,19  Tyskland        1,50    <1,50    >1,55     >1,52    >1,47      1,45    >1,45      1,41    
 10,87   Belgien         1,15     <1,15    <1,10    >1,15      1,08      1,08    >1,08     >1,07    
   9,65  Italien          1,02       1,02    <1,02       1,00    <1,00    <1,03    >1,10     >1,01       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 14 juli, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 28           v 27          v 26          v 25          v 24           v 23           v 22           v 21          
Juli        >1,445    <1,423      1,485    >1,485    >1,472     >1,430    <1,420    >1,459   
Aug       >1,455    <1,430    <1,444    >1,463    >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    
Sep       >1,424    <1,403    <1,420    <1,447    >1,448     >1,430    <1,423    >1,460  
Okt       >1,325    <1,285    <1,323    <1,350    >1,368     <1,325    <1,330      1,350    
Nov       >1,335    <1,290    <1,328    <1,347    >1,375     <1,330    <1,345    >1,375    
Dec       >1,310    <1,280    <1,320    <1,329    >1,350     <1,335    <1,345      1,350     
Jan       >1,283    <1,255    <1,275    <1,300    >1,335     <1,315      1,325      1,325    
Feb       >1,330    <1,315    <1,335    <1,345    >1,365     <1,360      1,370      1,370   
mars     >1,355    <1,340    <1,360    <1,365    >1,375     <1,370      1,380      1,380    
April      >1,375    <1,370      1,390      1,390    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj         1,385    <1,385      1,405      1,405    >1,405      1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,46, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 28          v 27          v 26          v 25         v 24         v 23
15,87
  Portugal     <1,678      1,768      1,768    >1,768   >1,728   >1,668    
14,52  Spanien      <1,535   <1,585    >1,630    >1,617   >1,582   >1,525  
14,31   England      <1,513   <1,541      1,555      1,555   >1,555     1,541
12,92  Belgien       <1,366   <1,454    >1,501    >1,464     1,378     1,378  
12,73  Tyskland     <1,346   <1,446    >1,496    >1,466   >1,416     1,396   
13,52   Österrike      1,430   <1,430    >1,480     >1,450     1,380     1,380
12,63   Frankrike    <1,335   <1,413    <1,437     <1,456   >1,472   >1,415   
12,40   Danmark       1,310   >1,310    >1,283      1,243   >1,243     1,216
12,39  Italien         <1,310   >1,348    >1,313    <1,266   <1,272     1,304     
12,38   Holland       <1,309   <1,377    >1,445    >1,416   >1,367    <1,348
12,10    Sverige            1,280       1,280        1,280     >1,280       1,247      1,247       
Senaste notering saknas:
13,99    Tjeckien        ------     ------       >1,479   >1,472    >1,433   >1,402
12,75    Irland           ------       1,348     >1,348    1,291     1,291    >1,291   
12,47    Polen           ------      ------        >1,319  >1,285   >1,239    >1,195   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr           v 29       v 28         v 27       v 26      v 25       v 24       v 23     
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över      <6,80   7,30      >7,30     7,00   >7,00     6,70     6,70   
Swedish Meats       140 kg och över     <6.60    7,10     >7,10     6,80   >6,80     6,50     6,50
Skövde                      140 – 58 %                  7,10     >7,10      6,80     6,80     6,50     6,50    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %     <6,60    7,10     >7,10      6,80     6,80     6,50     6,50
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    ej satt    7,60     >7,60    >7,30     7,00     7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt    7,60     >7,60    >7,30     7,00     7,00     7,00

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta        v 29       v 28        v 27          v 26          v 25
7,62    Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr     <6,00   <6,50    >6,80     >6,50       6.00    
 4,16  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro      0,44*    0,44       0,44        0,44      0,44    
 4,44  Snellmans                     Klass E            euro     0,47      0,47        0,47       0,47      0,47  
* Ingen med kunskap om priset har kunnat nås, troligen oförändrat.

Valutor
Fredagar        i dag          v 28           v 27          v 26          v 25          v 24          v 23  
Pund          <13,65  <13,74  <13,978   >14,02    >13,95    >13,69    >13,57   
Dollar           <7,75    >7,89     >7,84     <7,70     >7,66     >7,52      >7,43    
Euro             <9,40    <9,42     >9,46     >9,33     >9,27     >9,19      <9,13     
Dansk          <1,26    <1,26     >1,27     >1,25     >1,24       1,23        1,23    
Norsk           <1,18    <1,19     >1,20       1,18     >1,18     >1,16        1,15   
Yen             <6,92     <7,03     <7,06     >7,08     >7,03    >7,00       >6,89    


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Grispriserna är neråt i Europa, så nu gäller det att hålla svenska prisnivån stången. Vi sänker dock suggorna 50 öre. Svenska marknaden är relativt stabil. Partipriset är oförändrat.
-Alla grillprodukterna går bra, men kotletten är fortfarande något besvärlig, medan det inte går att uppbringa karré. Försäljningen av kotletter har dock förbättrats. Det verkar som om konsumenterna förändrat sina grillvanor och gått över mer åt karré om mindre kotlett. Kotlett är ju den traditionellt stora grillprodukten.
-Exporten går givetvis sämre, när priserna i Europa faller, men vår andel export minskar och försäljningen i Sverige ökar.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt bra. Enda problemet är skinkan, eftersom det äts mindre skinka på sommaren och vi inte har någon julskinkeproduktion som väntar.  
Dahlbergs Slakteri
Per Olof Dahlberg: -Grilldetaljerna går bra, men det är lite trögare för det övriga sortimentet.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Tillförseln av slaktgrisar är fortfarande för låg, i förhållande till vår produktion och försäljning. Försäljningen är oförändrad, jämfört med de senaste veckorna.
-Jämfört med fjolåret är korvförsäljningen 30 % högre. Korvförsäljningen gynnas av vackert väder. Sol innebär mer utevistelse och mer korvätande. Men det kan även vara ökade marknadsandelar i försäljningsökningen.
-Resultatmässigt går Ugglarps allt bättre och t o m senaste resultatperioderna maj och juni tjänar vi pengar. Vi jobbar nu på att öppna fler exportmarknader.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det fina vädret hjälper oss sälja. Det är bra efterfrågan både på gris och nöt och väldigt lite behöver vänta i kylarna. För nötköttet är det svårt att få ut priserna, medan det är lättare med grisköttet.
Danish Crown
Priserna på skinka har fallit på alla marknader, även om efterfrågan är hygglig. Det var prisfallet i Tyskland, Frankrike och Holland som slog igenom på skinkmarknaden. Även även priserna på bog och annan charkråvara sjönk. Här är däremot efterfrågan osedvanligt dålig, även om den säsongsmässiga dåliga efterfrågan är beaktad. Det gäller även för karré.
Baconmarknaden är oförändrad, men de fallande priserna för kotlett i Holland och Tyskland ökar pressen på baconmarknaden.
Som väntat, efter de stora leveranserna i juni, är efterfrågan från Japan obefintlig. De centraleuropeiska länderna och Ryssland köper dock betydande volymer numera, men dessvärre inte tillräckligt för att balansera nedgången i efterfrågan från övriga Europa. Med industrisemestern i Sydeuropa i sikte är det tveksamt om vi kan se förbättringar på marknaden förrän under andra halvan av augusti. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 29          v 28           v 27         v 26          v 25       v 24     
Bis Plus,23 kg         17,10   >17,10    >17,00   >16,90   >16,85    16,70    
Bas, 23 kg              15,80   >15,80    >15,70   >15,65   >15,60    15,45    
Nyavvanda, 9 kg      34,30   >34,30    >34,10   >33,90   >33,75    33,50
KRAV, 23 kg            23,00   >23,00    >22,90     22,80   >22,80    22,70  
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris            17,45   >17,45    >17,35   >17,30   >17,20    17,10    
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt      17,75     >17,75    <17,55  >17,45    17,30
Ugglarpsgrisen       ej satt      16,75     >16,75    <16,55  >16,45    16,30
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+         ej satt     17,19      17,14      17,12    >17,12     17,07
SwedeHam           ej satt     15,91      15,81      15,81    >15,81     15,81    
Vita                     ej satt     14,84      14,74      14,74    >14,74     14,74  
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                   ej satt     17,75   >17,75     >17,55   >17,45     17,30    
Dahlbergs  Smågrispriset är oförändrat.
Särklass D            17,20    17,20      17,20       17,20     17,20     17,20     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.27. Smågrispriserna oförändrade, utom ekogrisar som höjts.
Skr     Vecka, dkr            v 29       v 28       v 27         v 26         v 25       v 24   
252   Basis 7 kg         <191      199    >199    <193     <186     >188  
442   Basis 30 kg       <337      348    >348    <340     <328     >330    
259   SPF+Myc 7 k      <196      204    >204    <198     <191     >193  
448   SPF+Myc 30 kg  <342      353    >353     <345     <333     >335   
264   SPF 7 kg           <200      208    >208     <202    < 195     >197   
453   SPF 30 kg         <346      357    >357     <349     <337     >339  
851   Økologi 30 kg   <674    >682    >670     <663       653     >653  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset höjs på måndag. Kurs 1.18
702   25-kilos             590       590     570      540      <540      490        
Snellmans
Euro, kurs 9,27
586  Grund 30 kg A1*   62         62      62         62          62        62   
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port -Bristen är ca 20 000 smågrisar även till vecka 29.
KLS
Theres Strand: -Fortsatt brist till vecka 20.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisunderskott på ca 1 400 smågrisar, vilket är 1,5 veckas väntan.

Nyheter
Salmonella i 8 ton fläskkarré från Danish Crown, trots certifikat
Ica återkallade i tisdags 8 ton benfri fläskkarré från butiker i hela landet p g a salmonella. Både Ica- och Euro Shopper-märkena berördes.
-Partiet med fläskkarré, som kom från Danish Crown, hade certifikat som visade att det var fritt från salmonella, säger Johanna Stiernstedt, kvalitetschef färskvaror, Ica. Scanningprovet vid Ica Hilton i Västerås, ett snabbtest, visade inte heller på salmonella, men det verifierande laboratorieprovet visade att det fanns salmonella. Eftersom det provet tar tre, fyra dagar att få svar på, hann partiet gå ut till butikerna.
-Vi vet ännu inte vilken typ av salmonella det rör sig om, säger Johanna. Svaret från SVA beräknas komma på tisdag. Vi har inte fått några indikationer på att någon blivit sjuk, vilket vi är tacksamma för. Hur stor del av 8-tonspartiet vi fått tillbaka, vet jag inte. Allt returnerat kött går i förseglade containrar som riskavfall för destruktion.
-Snabbtesterna är dessvärre inte helt säkra, säger Johanna. Vi får ibland testsvar att det finns salmonella, medan laboratorieprovet friar. Nu var det tvärtom, snabbtestet indikerade ingen salmonella, men laboratorieprovet fällde. /LG

Självkontrollen fungerade
Hilton i Västerås, som förpackar kött för Ica-butikerna, sköter kontrollen av köttet själva, s k självkontroll. Den innebär att företaget får göra de provtagningar som krävs och sedan rapportera till Livsmedelsverket.
-Det var tack vare vår självkontroll salmonellan upptäcktes, säger Johanna Stiernstedt, kvalitetschef vid Ica och tidigare anställd vid Livsmedelsverket och statsinspektör. Vi valde då att varna kunderna och återkalla det smittade partiet. Om inte vi gjort det, har Livsmedelsverket kunnat anmoda oss göra det.
-Vid packanläggningen i Västerås är rutinerna att svenskt griskött paketeras först på dagen, eftersom det är minst risk att det är smittat av salmonella. När svenska köttet är paketerat, lägger man det importerade på banden, sedan vakuumförpackningarna brutits. Det har då även provtagits. /LG

EU-kommissionen spår höjda foderpriser p g a torkan
EU-kommissionen konstaterar att genomsnittliga slaktsvinspriset inom EU stigit sedan april och maj, vilket är normalt. Slaktsvinspriset har under senaste tiden minskat i Tyskland, medan sydligare belägna länders slaktsvinspris generellt ökat. I dagsläget låg EUs genomsnittliga slaktsvinspris på 147,62 euro/100 kg och prissänkningar skulle troligtvis ske inom kort.
Produktionen i EU-25 under 2005 beräknas gå ner med 1 %. Slakten under 2005 beräknades minska med 0,7 % för EU-15 och med 1,2 % för EU-25. Kommissionen påpekade också att slaktsvinspriset för kvartal 4 under 2005 beräknades gå ner med 5 %.
Vidare poängterade kommissionen att den hotande torkan inom EU skulle resultera i höjda foderpriser och att skörden är nyckeln till foderpriset.
Avslutningsvis konstaterade kommissionen att vi kan förvänta oss en lägre produktion och att de senaste prognoserna var mer pessimistiska än tidigare prognoser med förmodat ökade kostnader för producenter. Källa: Förvaltningskommittén för griskött 13 juli. /LG

Brasiliens jordbruk expanderar kraftigt.
Exporten från Brasilien under 2004 ökade med 10,2 % till 125,5 miljarder dkr. Det är framförallt sojabönor som ökat mest, till 27 miljarder dkr, trots sjunkande sojapris. Därefter är det köttexporten som ökat. Nöt- gris- och broiler har ökat 31,5 % till 22,5 miljarder dkr. Socker– och sockerbaserat etanol ligger på tredje plats med en ökning på 73,2 %. Andra export produkter är trä och produkter tillverkat av trä, papper, cellulosa, läder, skinn, skor och kaffe.
Totalt har exporten ökat med 14,7 % till 253 miljarder dkr, jämfört med ett år tidigare. Källa:MaskinBladet /Nils

Danskarna äter mer griskött
De danska konsumenterna konsumerar mer griskött. Konsumtionen har ökat från 40,3 kg per capita år 2002 till 44,6 kg år 2004, enligt Danmarks statistik. Det är nära 0,9 kg per vecka. Danskarna har under ett antal år kört kampanjer om näringsriktiga och goda måltider med griskött. Traditionella griskötträtter är stadigt populära bland danskarna. Men de har också begåvats med 20 utskärningar med magert griskött. Detta gillar de yngre familjerna. Att köttet kan tillredas på många olika sätt. Källa:MaskinBladet
Kommentar: Danskarna har en längre tradition att konsumera griskött och en intensivare marknadsföring. /Nils

Ekoproduktionen får förlängt undantag för foder
SJV informerar om EU-beslut om förlängning av undantaget för användning av icke ekologiskt foder i ekologisk produktion.
Enligt beslut 1999 skulle samtliga djur i ekologisk produktion från och med den 25 augusti 2005 enbart utfodras med ekologiskt foder. Men den nya förlängningen innebär att hårdare krav än tidigare kommer att ställas.
De nya reglerna innebär att högsta tillåtna andelen konventionellt foder för växtätare är 5 % under tiden 20050825 – 20071231.
Under denna tid är det tillåtet med 15 % konventionellt foder för övriga djur. Detta minskar till 10 % under tiden 20080101 – 20091231 och till 5 % under tiden 20100101 – 20111231.
Skälet till undantaget är att tillgången på ekologiskt foder och råvaror till ekologiskt foder inte anses tillräckligt. Speciellt för proteinrika råvaror som importeras.
Ett annat problem är att ekologiska biprodukter från livsmedelsindustrin inte skiljs från konventionella biprodukter. Därmed kan de inte räknas som ekologiska och blandas in i ekologiska produkter./Nils

Företagsnytt
Swedish Meats halvårsrapport visar ökande förluster
Swedish Meats resultat första halvåret 2005, efter finansposter, visar en förlust på 54 mkr. Det är en ökning av underskottet sedan i fjol med 37 mkr, då ackumulerade förlusten var 17 mkr. Rörelseresultatet första halvåret blev minus 38 mkr, att jämföra med ett överskott på 1 mkr i fjol.
Andra kvartalet i år gick dock bättre än det första, eftersom förlusterna är lägre andra kvartalet än första. Rörelseresultatet blev minus 4 mkr. Kinsta Gris AB, Västerås, har sålts under juni.
Första halvåret 2004 omsatte Swedish Meats 4 116 mkr. 2005 samma tid var omsättningen 4 271 mkr. Det är en ökning med 155 mkr.
-Handelns lågpriser och egna varumärken fortsätter pressa marginalerna, säger Peter Razstar i ett pressuttalande. Vi har också haft höga kostnader för verksamheten i Norrland. Jag bedömer att vi lämnat svackan och att andra halvåret blir bättre. Källa: Pressmeddelande, Swedish Meats./LG

TiCan och Prime Food har bildat Nove för export till Danmark
Det danska slakteriet TiCan och polska slakteriet Prime Food har bildat förädlingsföretaget Nove Sp.Zo.o i Polen för produktion av 500 ton per vecka till polska marknaden och till Danmark. Export till England är under uppbyggnad. Källa: Pressmeddelande TiCan.
/LG

TiCan har köpt engelskt förädlingsföretag
TiCan har köpt alla aktier i engelska förädlingsföretaget Pro-Pak Foods Ltd, norr om Leeds. Produktionen är bl a högförädlade färdigrätter. Omsättningen är 350 milj dkr och antalet anställda är 280.
/LG

Brørup slakteri i Danmark sålt till Tönnies dotterbolag FiRoWa
Slakteriet i Brødrup med 300 000 slaktgrisar per år såldes inte till Tönnies, som vi spådde förra veckan, men till Tönnies dotterbolag FiRoWa. Tönnies slakterier har ca 5 500 anställda och omsätter 20 miljarder skr.
Därmed blir det inte enbart Danish Crown och TiCan, som exporterar danskt griskött till Japan och andra attraktiva marknader. Det ska Tönnies göra också. Källa: NNF. /LG

Mobiltelefonen blir walkie-talkie
Saknar du gamla comradion, där du kunde trycka på en knapp utan att slå nummer och tala med någon annan på gården, eller närmaste omgivningen t ex under jakten? Nu kommer tjänsten Push to Talk, som innebär att grupper på upp till fem personer kan direktkommunicera genom att trycka på en knapp på sina Nokia 5140, 6230i, 6020 och 6021. Först ut med tjänsten är Vodafone. Den kostar 99 kr per månad. Källa: Computer Sweden. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se