@-GRIS 22 juli 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 30

Sommarstiltje i Sverige, men priserna väntas vända uppåt i Europa
Det är fortsatt inget högre grispris i sikte i Sverige. Sommarstiltjen präglar landet, med stabilt pris på låg nivå, sett i internationell jämförelse. Priserna är också oförändrade i Finland, Norge och Danmark, där enda förändringen är en höjning i Norge av övre viktgränsen med 2 kg för bäst betalda viktgrupp.  
I övriga Europa sker viss återhämtning av tidigare veckors prisfall, framför allt i Tyskland och Frankrike. Flera länder har oförändrade priser. Spanska priset fortsatte ned under veckan.
Terminspriserna i Hannover steg för andra veckan i rad denna vecka för månaderna fram till november, medan de gick ned från december.

Danskt missnöje med prisutvecklingen
De danska uppfödarna fortsätter uttala sitt missnöje över prisnivån för slaktsvinen. LandbrugsAvisen har i veckan en artikel med rubriken Behöver Danish Crown ny styrelse? Man påkar att de 16 i styrelsen för danskt lantbruks största företag har samma bakgrund i lantbruket, de flesta samma utbildning (lantbruksskola), osv, medan konkurrenten Smithfield Foods har styrelseledamöter med erfarenhet från ledande befattningar i många andra branscher, den amerikanska centraladministrationen, utbildning från Harvard Business School, osv.
För danska uppfödare är det mycket viktigt att danska slakterierna matchar de tyska grispriserna. Det är lika viktigt som att de svenska slakterierna matchar de danska priserna. Men det har inte danska slakterierna klarat och nu erkänner man misslyckandena.
-Den sämre betalningen i Danmark beror på att tyskarna säljer på sin hemmamarknad och i euro, medan danska slakterierna säljer på en dollarmarknad, med ofördelaktig växlingskurs, förklarar styrelseordföranden i Danish Crown Niels Mikkelsen i JyllandsPosten. Det beror även på de låga tyska slaktarlönerna.
Enligt JyllandsPosten betalade för 4 år sedan Danish Crown 33 danska öre mer för grisköttet än tyska slakterier, idag betalar tyskarna 115 öre mer. Det betyder 900 000 dkr för en 10 000-grisbesättning.
Observera i ISNs jämförelse att svenska grispriset nu anses ligga 10 öre över danska, vilket måste svida hos de danska uppfödarna!

Stor export av både smågrisar och slaktsvin
Det sker en stor export från Danmark av smågrisar till Tyskland, och nu även till Polen, vilket dock även och kanske främst förklaras av de hårda miljökraven inom dansk grisproduktion. De som har svårt att klara miljökraven för slaktsvin, satsar mer på smågrisar, som man exporterar till Tyskland. Dessa grisar kommer sedan att slaktas i Tyskland och inte i Danmark.
-Vi kommer att tappa en miljon slaktsvin i år, säger divisionsdirektör Jens Haven Christiansen, Danish Crown, till JyllandsPosten. Vi har aldrig upplevt något liknande.
Tidningen skriver även om en grisproducent, Finn Mikkelsen, som säljer sina smågrisar till Polen.
-Det kostar 40 dkr att sända smågrisarna till Polen, men jag tjänar ändå på affären, säger han. Grisarna föds upp och slaktas vid ett slakteri ägt av amerikanska Smithfield Foods.
 
Stabila eller stigande priser i Europa
ISNs bedömning av närmaste tidens grisköttmarknad i EU är att utbudet blir begränsat, dels p g a att grisarna växer saktare i värmen, dels därför att grisuppfödarna inte anmäler sina (lågviktiga) grisar medan de är upptagna av att skörda. Vikterna är relativt låga i Spanien, Frankrike, England och även Tyskland.
Prognosen är stabila eller stigande priser i Europa. Spanska bedömare tror på stabilisering av priserna, efter de senaste veckornas sänkning, på ca 14,25 skr, vilket är dagens nivå. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 30.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 30       Slakteri                           Viktgr kg         v 29          v 28          v 27         v 26          v 25         v 24    
 12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30     12,30     12,30     12,30   >12,30     12,00  
  11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25     11,25     11,25     11,25   >11,25     10,95    
  11.20   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,20     11,20   >11,20     11,00     11,00     10,80  
  11,20  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,20   >11,20     11,00     11,00     11,00     11,00  
  11,20  Ystad Slakteri AB      71 – 95        11,20   >11,20     11,00     11,00   >11,00     10,70   
  11,00   Swedish Meats         73 - 94,9*    11,00     11,00     11,00     11,00   >11,00     10,70           
  11,00  Alviksgården            fri viktvikt     11,00     11,00     11,00     11,00   >11,00     10,70     
 11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00     11,00     11,00     11,00     11,00     11,00  
 ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,20     11,20   >11,20     11,00   >11,00     10,80  
 ej satt  SLP                         70 – 94,9     11,20     11,20   >11,20     11,00   >11,00     10,80
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg.?

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.27, norsk 1.18, euro 9,46.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta      v 30         v 29          v28           v 27      v 26      v 25     
11,04
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr    8,70       8,70      9,00     >9,00     8,80    8,50    
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr   19,87     19,87    19,87   >19,87   19,37  19,37    
11,91 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro    1,26       1,26      1,26       1,26    1,26    1,26    
12,77 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro    1,35       1,35     1,35       1.35    1,35    1,35       
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 21 juli 2005. Eurokurs nu 9.46 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                v 29        v 28       v 27        v 26         v 25        v 24         v 23        v 22        v 21       
11,16  Frankrike      >1,18     1,17    <1,17    <1,26    <1,28    >1,29     >1,28    >1,23    >1,18
13,43  Tyskland      <1,42     1,50    <1,50    >1,55     >1,52    >1,47      1,45    >1,45      1,41    
10,12   Belgien        <1,07    1,15     <1,15    <1,10    >1,15      1,08      1,08    >1,08     >1,07    
  9,46  Italien         <1,00     1,02      1,02     <1,02      1,00    <1,00    <1,03    >1,10     >1,01       

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 21 juli, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 29          v 28           v 27          v 26          v 25          v 24           v 23           v 22           v 21          
Juli        >1,470    >1,445    <1,423      1,485    >1,485    >1,472     >1,430    <1,420    >1,459   
Aug       >1,459    >1,455    <1,430    <1,444    >1,463    >1,460     >1,440    <1,431    >1,470    
Sep       >1,430    >1,424    <1,403    <1,420    <1,447    >1,448     >1,430    <1,423    >1,460  
Okt       >1,335    >1,325    <1,285    <1,323    <1,350    >1,368     <1,325    <1,330      1,350    
Nov       >1,430    >1,335    <1,290    <1,328    <1,347    >1,375     <1,330    <1,345    >1,375    
Dec       <1,303    >1,310    <1,280    <1,320    <1,329    >1,350     <1,335    <1,345      1,350     
Jan       <1,275    >1,283    <1,255    <1,275    <1,300    >1,335     <1,315      1,325      1,325    
Feb         1,330    >1,330    <1,315    <1,335    <1,345    >1,365     <1,360      1,370      1,370   
mars     <1,350    >1,355    <1,340    <1,360    <1,365    >1,375     <1,370      1,380      1,380    
April      <1,370    >1,375    <1,370      1,390      1,390    >1,390     <1,385      1,395      1,395
Maj       <1,380      1,385    <1,385      1,405      1,405    >1,405      1,400  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,46, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 29          v 28          v 27          v 26          v 25         v 24         v 23
15,87
  Portugal       1,678    <1,678     1,768      1,768    >1,768   >1,728   >1,668    
14,31   England        1,513   <1,513   <1,541      1,555      1,555   >1,555     1,541
14,27  Spanien      <1,509   <1,535   <1,585    >1,630    >1,617   >1,582   >1,525  
13,05   Österrike    <1,380     1,430   <1,430    >1,480     >1,450    1,380     1,380
12,92  Belgien         1,366   <1,366   <1,454    >1,501    >1,464     1,378     1,378  
12,92  Tyskland     >1,366   <1,346   <1,446    >1,496    >1,466   >1,416     1,396   
12,80   Frankrike    >1,354   <1,335   <1,413    <1,437     <1,456  >1,472   >1,415   
12,65   Holland      >1,338   <1,309   <1,377    >1,445    >1,416   >1,367    <1,348
12,26  Italien        <1,297   <1,310   >1,348    >1,313    <1,266   <1,272     1,304     
12,10    Sverige           1,280      1,280       1,280        1,280     >1,280       1,247       1,247       
12,00   Danmark    <1,270     1,310   >1,310    >1,283      1,243   >1,243     1,216
Senaste notering saknas:
14,13    Tjeckien       ------     ------    >1,494   >1,479     >1,472    >1,433   >1,402
12,75    Irland          ------      1,348     1,348    >1,348      1,291      1,291   >1,291   
12,50    Polen           ------      ------   >1,322    >1,319    >1,285    >1,239   >1,195   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 30        v 29       v 28         v 27       v 26      v 25       v 24       v 23     
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,80   <6,80   7,30      >7,30     7,00   >7,00     6,70     6,70   
Swedish Meats       140 kg och över      6,60   <6.60    7,10     >7,10     6,80   >6,80     6,50     6,50
Skövde                      140 – 58 %       7,10     7,10    7,10     >7,10      6,80     6,80     6,50     6,50    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      6,60   <6,60    7,10     >7,10      6,80     6,80     6,50     6,50
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %  ej satt    <7,10    7,60     >7,60    >7,30     7,00     7,00     7,00   
SLP                       140,1 kg- 58 %  ej satt    <7,10    7,60     >7,60    >7,30     7,00     7,00     7,00

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 30         v 29       v 28        v 27          v 26          v 25
7,62    
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr      6,00    <6,00   <6,50    >6,80     >6,50       6.00    
 4,16  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro       0,44     0,44      0,44      0,44       0,44      0,44    
 4,44  Snellmans                     Klass E            euro      0,47     0,47      0,47      0,47       0,47      0,47  

Valutor
Fredagar        i dag          v 29         v 28           v 27          v 26          v 25          v 24          v 23  
Pund         <13,61   <13,65  <13,74  <13,978   >14,02    >13,95    >13,69    >13,57   
Dollar          <7,60    <7,75    >7,89     >7,84     <7,70     >7,66     >7,52      >7,43    
Euro            >9,45    <9,40    <9,42     >9,46     >9,33     >9,27     >9,19      <9,13     
Dansk         >1,27     <1,26    <1,26     >1,27     >1,25     >1,24       1,23        1,23    
Norsk            1,18     <1,18    <1,19     >1,20       1,18     >1,18     >1,16        1,15   
Yen            >6,99      <6,92    <7,03     <7,06     >7,08     >7,03    >7,00       >6,89    


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Det är fortsatt sommarstiltje med stabil marknad och stabila priser, vilket det väntas vara en tid framöver. Något bättre efterfrågan på griskött kan väntas nästa vecka. Kotletterna är fortsatt största problemet.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt god i det semesterfirande Halland, med ganska bra balans mellan tillgång och försäljning av både karré och kotlett. Dahlbergs Slakteri
Per Olof Dahlberg: -Marknaden varierar för olika detaljer, men väntas bli bättre efter semestern.
SLP
Peter Johansson: -Det har varit något trögt på försäljningen av nötkött, men det ser ut att lossa lite. Det kan dra med sig grisköttet. Grisköttmarknaden har varit stabil senaste tiden.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Grisköttet går fortsatt bra, medan det är lugnare efterfrågan på nötkött. Vi ser dock tendens till ökande efterfrågan även på nöt.
-Det grillas mycket både korv och helt griskött. Charken går bra, det är stor efterfrågan på karré, medan kotletterna visar något svagare efterfrågan, men inte så att den kan betecknas som dålig.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Vi säljer det vi får fram, men det är inget större drag i marknaden under semestertiden. Den blir alltid bättre när semestrarna är över.  
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Efterfrågan är bra för samtliga produkter och begränsas av för liten slaktvolym. Vi ser hög försäljning av korv, liksom av skivade pålägg, som fortsätter växa.  
Danish Crown
Priserna på skinka var oförändrade innevarande vecka på de flesta marknaderna, utom den italienska, där priserna var något uppåt. Det beror på ökade inköp till förädlingen, innan industrisemestrarna börjar.
Avsättningen av bog och annan charkråvara går något lättare och volymerna är väsentligt större, dock till oförändrade priser. Baconmarknaden präglas av billiga utbud, särskilt från Holland, som bjuder ut allt större volymer. Det beror på att marknaden för färsk kotlett är dålig i Mellan- och Sydeuropa. Risken är att priserna för augusti kan sjunka p g a detta.
Japanerna efterfrågar inget griskött alls, p g a de stora lagren men köpt in. Det är enligt förväntningarna. Handeln är dock god med de centraleuropeiska länderna och Ryssland.
De två kommande veckorna kommer att präglas av industrisemestrarna i södra Europa, men förhoppningsvis uppvägs den minskade efterfrågan av de minskande slaktvolymer som väntas särskilt i Danmark, där de det snart inte längre finns några överstående grisar (3/4 arbetsdag eftersläpning denna vecka). Normalt minskar även slaktningarna i Holland under augusti. Två slakterier väntas hålla semesterstängt. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 30          v 29          v 28           v 27         v 26          v 25       v 24     
Bis Plus,23 kg         17,10     17,10   >17,10    >17,00   >16,90   >16,85    16,70    
Bas, 23 kg              15,80     15,80   >15,80    >15,70   >15,65   >15,60    15,45    
Nyavvanda, 9 kg      34,30     34,30   >34,30    >34,10   >33,90   >33,75    33,50
KRAV, 23 kg            23,00     23,00   >23,00    >22,90     22,80   >22,80    22,70  
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris            17,45     17,45   >17,45    >17,35   >17,30   >17,20    17,10    
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                 ej satt    17,75      17,75     >17,75    <17,55  >17,45    17,30
Ugglarpsgrisen        ej satt    16,75      16,75     >16,75    <16,55  >16,45    16,30
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+           ej satt   >17,22     17,19      17,14      17,12    >17,12     17,07
SwedeHam             ej satt   >15,95     15,91      15,81      15,81    >15,81     15,81    
Vita                       ej satt   >14,87     14,84      14,74      14,74    >14,74     14,74  
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt     17,75     17,75   >17,75     >17,55   >17,45     17,30    
Dahlbergs  Smågrispriset är oförändrat.
Särklass D              17,20     17,20    17,20      17,20       17,20     17,20     17,20     

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.27. Smågrispriserna oförändrade.
Skr     Vecka, dkr            v 30        v 29       v 28       v 27         v 26         v 25       v 24   
252   Basis 7 kg           191    <191      199    >199    <193     <186     >188  
442   Basis 30 kg         337    <337      348    >348    <340     <328     >330    
259   SPF+Myc 7 k        196    <196      204    >204    <198     <191     >193  
448   SPF+Myc 30 kg    342    <342      353    >353     <345     <333     >335   
264   SPF 7 kg             200    <200      208    >208     <202    < 195     >197   
453   SPF 30 kg           346    <346      357    >357     <349     <337     >339  
851   Økologi 30 kg     674    <674    >682    >670     <663       653     >653  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos              590      590       590     570      540      <540      490        
Snellmans
Euro, kurs 9,27
586  Grund 30 kg A1*     62       62         62      62         62          62        62   
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port -Bristen är ca 20 000 smågrisar även till vecka 30, ca 3 veckors väntan.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 30.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar är ca 1 200 till vecka 30. Det motsvarar en väntetid på 1,5 vecka. /LG

Nyheter
Bättre möjligheter för småföretag på landsbygden, mobila slakterier tillåts
Småskalig livsmedelsförädling kan ge jobb på den svenska landsbygden och skapa mervärden för svenska livsmedel och för konsumenterna. Därför vill regeringen arbeta för att ge bättre förutsättningar för små livsmedelsföretag på landsbygden, t ex gårdsbutiker, småskalig produktion av köttprodukter, grönsaker, m m.
Detta framgår av ”Småskalig livsmedelsförädling” som skickats ut på remiss. Tillsammans med remissutlåtandena bli den sedan utgångspunkten för en handlingsplan för att stödja småföretagande på landsbygden som regeringen ska lämna till riksdagen.
Den nya livsmedelslagstiftningen inom EU är flexiblare i förhållande till företags olika förutsättningar, vilket enligt Jordbruksdepartementets bedömning är till fördel för småföretag inom livsmedelsförädling.
Möjligheten till gårdsnära slakt ska förbättras och Livsmedelsverket har fått 10 miljoner i tillskott per år för att genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna. Verket kommer att genomföra en rad projekt t ex utbildning av besiktningsveterinärerna vid småskaliga slakterier. Användningen av mobila slakterier blir nu tillåtna i Sverige i och med nya EU-regler. I skrivelsen föreslås också att Jordbruksverket och Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gårdsbaserad levandedjursbesiktning. Källa: Jordbruksdepartementet. /LG

Köttprocenten har ökat 3 procentenheter i Norge på 10 år
En norsk genomsnittsgris har 2,3 kg mer kött på kroppen, än för 10 år sedan. Det motsvarar 8 milj nkr per år i ökat köttvärde. Köttprocenten är 3 procentenheter högre. Köttprocenten var 54,1 1996 och den var 57 nu i juni. Antalet feta grisar är långt mindre och spridningen kring högsta köttprocent är väsentligt lägre. Källa: Norsvin. /LG

Semineringarna i Norge 4,8 % lägre hittills i år
Semineringarna i Norge är 4,8 % färre första halvåret 2005, jämfört med samma tid i fjol. Minskningen var störst i början av året. April och maj ökade semineringarna igen, medan semineringarna minskade starkt igen i juni. Det rullande tremånadsmedeltalet visar en minskning med 2,7 %. Källa: Norsvin. /LG

Danska konsumenterna uppmanas ta medansvar för djurens välfärd
-Konsumenterna måste ta ett medansvar och bestämma hur mycket djur ska lida för att köttet ska vara billigt. Genom att välja importerat griskött, väljer konsumenten en lägre nivå på djurvälfärden, säger veterinär Inger Løn i en artikel i Politiken. Källa: Politiken.
Kommentar: Inger Løn stämmer därmed in i det upprop svenska veterinärer gjort i medierna för bättre djurvälfärd. /LG

Grissperma ska skickas ut i rymden
Det kinesiska rymdskeppet Shenzhou VI kommer att medföra 40 gram galtsperma ombord, uppger kinesiska nyhetsbyrån Xihnau. Den ska vid återkomsten till jorden användas för befruktning. Forskarna vill undersöka om tyngdkraften och kosmisk strålning påverkar sperman. Grisrasen är Rongchang, berömd för god fysik och hög köttkvalitet. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

BSE minskar i Europa
Alla länder utom Spanien och Polen har färre BSE-fall första halvåret i år, jämfört med i fjol. England har fortsatt flest fall, 66 första halvåret (343 under hela 2004), vilket är 60 % minskning jämfört med i fjol. BSE-epidemin började just i England 1986 och 1992 var antalet fall som flest med 37 280 kor med galna kosjukan.
I Danmark har inget fall påvisats hittills i år och i fjol var det endast ett fall. Kontrollprogrammet mot BSE fungerar synbarligen. Källa: Danish Crown. /LG

Kartläggning av bakterien yersinia i fläskprodukter
DNA från den sjukdomsalstrande bakterien Y. enterocolitica finns i cirka 10 % av våra vanligaste fläskprodukter. Det visar riksprojekt 2004 om bakterien.
 -Att det är DNA från bakterien som har påvisats betyder att bakterien i sig inte har isolerats. Därför vet vi inte om de påvisade bakterierna var levande eller döda säger mikrobiolog Susanne Thisted Lambertz.
Att yersinia-DNA hittas i fläskprodukter är inte så anmärkningsvärt eftersom bakterien finns som en del av den naturliga floran i grisarnas svalg. Det har dock inte gått att visa det eftersom analysmetoderna varit för dåliga. Riksprojektet är unikt i sitt slag för att ett så stort antal prover och så många olika produktslag har undersökts.
-En viktig slutsats av riksprojektet är att vi behöver en så kallad riskprofil för bakterien, säger Susanne Thisted Lambertz. I den bör möjliga smittvägar undersökas och åtgärder i slakt- och styckningsleden föreslås för att minska förekomsten av bakterien. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se