@-GRIS 29 juli 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 31

Suggorna i Danmark stiger 30 danska öre, fortsatt uppåt i Tyskland, oförändrat i Sverige
De svenska grispriserna är helt oförändrade nästa vecka. En del slakterier betalar 11,00 och en del 11,20 och uppåt. I Danmark stiger suggorna 30 danska öre, 38 svenska. Tyska grispriset fortsatte stiga under veckan, liksom t ex holländska. Futurepriserna i Hannover fortsatte uppåt för de närmaste månaderna, men fortsatte något nedåt senare månader. Terminshandeln har dock varit obetydlig.
Trenden är således svagt uppåt i Europa och även i Norden stärks slaktkalkylerna, även om det tydligen inte räcker till ett höjt pris. Danska höjningen av suggpriserna signalerar möjligheter till höjt slaktsvinspris i Danmark.
Den europeiska markanden är ganska i balans, enligt tyska ISN. De första semesterfirarna är på väg hem och återtar sina normala konsumtionsmönster, samtidigt som en väderförbättring är i sikte. Detta gäller både norra Europa och Norden. Bra väder när konsumenterna är hemma i sina trädgårdar igen stärker efterfrågan på grillprodukter.

Sverige har konkurrensduktigt prisläge
Sören Kvantenå, ordförande för Swedish Meats, sa idag att handeln är fortsatt tuff, men att de svenska marginalerna nu är nere på internationell nivå och Sverige är fullt ut konkurensduktiga, jämfört med andra länder.
-Det är stopp nu på prissänkningarna, sa han. Nu gäller det att ha priskurrage och hålla emot vidare försök att pressa priserna. Ingen annan kan i alla fall sälja billigare.
-Vi kommer i framtiden att ha ett europeiskt avräkningspris, med små avvikelser. Svenskheten är svårt att få betalt för. Det är vad vi måste anpassa näringen efter. Därför får vi inte ha högre kostnader varken inom produktion, slakt eller förädling. Allt annat är trams. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 31.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 31      Slakteri                           Viktgr kg         v 30         v 29         v 28          v 27         v 26      
12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30    12,30     12,30     12,30     12,30   
 11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25    11,25     11,25     11,25     11,25     
 11.20   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00  
11,20  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,20    11,20   >11,20     11,00     11,00    
 11,20  Ystad Slakteri AB      71 – 95        11,20    11,20   >11,20     11,00     11,00   
 11,00   Swedish Meats         73 - 94,9*    11,00    11,00     11,00     11,00     11,00          
 11,00  Alviksgården            fri viktvikt     11,00    11,00     11,00     11,00     11,00
11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00    11,00     11,00     11,00     11,00   
ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00    
ej satt  SLP                         70 – 94,9     11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.27, norsk 1.18, euro 9,46.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta      v 31     v 30        v 29          v28        
11,04
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr    8,70    8,70     8,70      9,00    
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr   19,87  19,87    19,87    19,87    
11,91 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro    1,26   1,26      1,26      1,26     
12,77 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro    1,35   1,35      1,35     1,35    
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 28 juli 2005. Eurokurs nu 9.46 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land               v 30         v 29        v 28       v 27        v 26         v 25        v 24        
11,25  Frankrike      >1,19    >1,18     1,17    <1,17    <1,26    <1,28    >1,29
13,62  Tyskland      >1,44    <1,42      1,50    <1,50    >1,55     >1,52    >1,47       
10,40   Belgien        >1,10    <1,07     1,15     <1,15    <1,10    >1,15      1,08     
  9,46  Italien            1,00   <1,00      1,02      1,02     <1,02      1,00    <1,00      

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 28 juli, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 30          v 29          v 28           v 27          v 26          v 25          v 24             
Juli                      >1,470    >1,445    <1,423      1,485    >1,485    >1,472     
Aug        >1,471   >1,459    >1,455    <1,430    <1,444    >1,463    >1,460      
Sep        >1,443   >1,430    >1,424    <1,403    <1,420    <1,447    >1,448    
Okt        <1,332   >1,335    >1,325    <1,285    <1,323    <1,350    >1,368    
Nov        <1,347   >1,430    >1,335    <1,290    <1,328    <1,347    >1,375
Dec          1,303   <1,303    >1,310    <1,280    <1,320    <1,329    >1,350  
Jan        <1,270   <1,275    >1,283    <1,255    <1,275    <1,300    >1,335   
Feb          1,330     1,330    >1,330    <1,315    <1,335    <1,345    >1,365   
mars        1,350   <1,350    >1,355    <1,340    <1,360    <1,365    >1,375
April         1,370   <1,370    >1,375    <1,370      1,390      1,390    >1,390
Maj           1,380  <1,380      1,385    <1,385      1,405      1,405    >1,405  

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,46, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                  v 30          v 29          v 28          v 27          v 26   
15,87
  Portugal      1,678      1,678    <1,678     1,768      1,768   
14,19   England     <1,500      1,513   <1,513   <1,541      1,555   
14,27  Spanien       1,509    <1,509   <1,535   <1,585    >1,630  
13,05   Österrike     1,380    <1,380     1,430   <1,430    >1,480
12,27  Belgien      >1,403      1,366   <1,366   <1,454    >1,501
13,11  Tyskland    >1,386    >1,366   <1,346   <1,446    >1,496   
12,78   Frankrike   <1,351    >1,354   <1,335   <1,413    <1,437  
12,83   Holland     >1,357    >1,338   <1,309   <1,377    >1,445
12,39  Italien       >1,310    <1,297   <1,310   >1,348    >1,313     
12,10    Sverige         1,280        1,280       1,280       1,280        1,280      
12,00   Danmark     1,270    <1,270     1,310   >1,310    >1,283  
Senaste notering saknas:
14,23    Tjeckien       ------     ------    >1,505   >1,494    >1,479
12,75    Irland          ------     1,348      1,348     1,348    >1,348     
12,59    Polen           ------     ------    >1,331   >1,322    >1,319  

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 31        v 30        v 29       v 28         v 27   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,80      6,80   <6,80   7,30      >7,30   
Swedish Meats       140 kg och över      6,60      6,60   <6.60    7,10     >7,10    
Skövde                      140 – 58 %       7,10      7,10     7,10    7,10     >7,10   
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      6,60      6,60   <6,60    7,10     >7,10   
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %   ej satt     7,10   <7,10    7,60     >7,60
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt      7,10   <7,10    7,60     >7,60  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 31         v 30         v 29       v 28
8,00  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >6,30       6,00    <6,00   <6,50   
4,16 Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,44       0,44     0,44      0,44   
4,44  Snellmans                     Klass E            euro      0,47       0,47     0,47      0,47  

Valutor
Fredagar        i dag          v 30         v 29         v 28           v 27          v 26    
Pund         >13,70   <13,61   <13,65  <13,74  <13,978   >14,02
Dollar         >7,89     <7,60     <7,75    >7,89     >7,84     <7,70   
Euro           >9,46     >9,45     <9,40    <9,42     >9,46     >9,33   
Dansk          1,27     >1,27     <1,26    <1,26     >1,27     >1,25
Norsk         >1,19       1,18     <1,18    <1,19     >1,20       1,18   
Yen              6,99     >6,99    <6,92    <7,03     <7,06     >7,08


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Prispressen på grisköttet fortsätter öka och det är stort utbud på marknaden, trots att det inte finns så många grisar att slakta i Sverige. Det är importen som trycker på.
-Efterfrågan är dock god på de flesta produkterna, särskilt karré, liksom filé, som alltid är lätt att sälja. För kotlett är det fortsatt trögt.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen i semester-Halland väntas fortsätta någon vecka till på hög nivå, om vädret fortsätter vara bra. Sedan blir det väl lite tuffare igen. Tillförseln av grisar är normal.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Marknaden är oförändrad med semesterprägel.
SLP
Bo Stendahl: -Vi säljer det vi producerar, men det har varit ett tråkigt väder i södra Sverige. En varmare period skulle sätta fart på försäljningen.
Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -När det regnade, fick vi fart på försäljningen av sida. Nu väntar värme till helgen och då väntar vi oss bra försäljning av korv och grillprodukter. Karré har gått mycket bra i sommar, beroende av vädret. Före regnet gick köttfärs inte att sälja, nu finns köttfärs inte att uppbringa.
-Sommarförsäljningen är starkt beroende av vädret. Vi har haft lyckan att ha bra väder i vårt huvudsakliga försäljningsområde från Gävletrakten och söderut. I Skåne har vädret varit dåligt.
-Det är också lite tjusning med det varierade vädret, men det gäller att inte tvinga ut produkter på marknaden, om konsumenterna inte vill köpa. Då är det bättre kalkyl att frysa in.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi har gynnats av bra väder för grillning i sommar och försäljningen av grillprodukter är stabil. Vi har lyckats bra med försäljningen, vilket bl a får tillskrivas det nya grillsortiment, som presenterades i våras.
-Vi upplever de finska konsumenterna som trogna det finska köttet, men det är ändå svårt att ta ut högre priser för finskt kött. Alla har lätt att jämföra priserna, inte minst via medierna och internet.
-Jämfört med Sverige har vi hög matmoms, 17 %, och frågan om den höga matmomsen dyker upp ibland, men det är ingen stor allmän debatt. Den höga matmomsen begränsar också utrymmet för höjda priser inom ramen för hushållsbudgeten.
Danish Crown
Volymerna skinka var under veckan oförändrade och priserna något lägre p g a industrisemestern i Sydeuropa. Bog och charkråvaran handlades till oförändrade priser och med stabila volymer. Baconmarknaden visar svaghetstecken, med ringa efterfrågan.
Marknaden för kotletter i Europa är svag. Aktiviteten på japanexporten är svag. Aktiviteten i Centraleuropa är dock god. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 31          v 30          v 29          v 28           v 27  
Bis Plus,23 kg         17,10     17,10     17,10   >17,10    >17,00
Bas, 23 kg              15,80     15,80     15,80   >15,80    >15,70  
Nyavvanda, 9 kg      34,30     34,30     34,30   >34,30    >34,10  
KRAV, 23 kg            23,00     23,00     23,00   >23,00    >22,90  
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris            17,45     17,45     17,45   >17,45    >17,35   
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt    17,75    17,75      17,75     >17,75  
Ugglarpsgrisen       ej satt    16,75    16,75      16,75     >16,75  
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt   >17,29   >17,22     17,19      17,14  
SwedeHam            ej satt   >16,01   >15,95     15,91      15,81   
Vita                      ej satt   >14,93   >14,87     14,84      14,74
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt     17,75    17,75     17,75   >17,75
Dahlbergs  
Särklass D            ej satt     17,20     17,20    17,20      17,20      

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.27. Smågrispriserna är endast marginellt förändrade.
Skr     Vecka, dkr              v 31        v 30        v 29       v 28       v 27   
252   Basis 7 kg          >192       191    <191      199    >199  
442   Basis 30 kg        <336       337    <337      348    >348     
259   SPF+Myc 7 k       >197       196    <196      204    >204  
448   SPF+Myc 30 kg   <341       342    <342      353    >353  
264   SPF 7 kg            >201       200    <200      208    >208   
453   SPF 30 kg          <345       346    <346      357    >357
851   Økologi 30 kg      674       674    <674    >682    >670  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos               590       590      590       590     570   
Snellmans
Euro, kurs 9,27
586  Grund 30 kg A1*      62        62       62         62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port -Bristen är ca 20 000 smågrisar även till vecka 31, ca 3 veckors väntan.
-Många slaktsvinsuppfödare börjar vara irriterade på den långvariga underskottssituationen. Inventera möjligheterna att producera fler smågrisar, behovet i framtiden verkar finnas.  
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 31. /LG

Nyheter
Swedish Meats flyttar huvudkontoret till Kungsholmen?
LRF föreslår att Swedish Meats följer med LRF till Kungsholmen, där det nya kontoret ligger nära Lantmännens fastighet. Det berättar Land Lantbruk.
-Det är inget vi tagit ställning till i Swedish Meats styrelse, säger Sören Kvantenå, utan det är tydligen ett förslag från LRF, på tjänstemannanivå. Vi har billig hyra på Slakthusområdet och kan inte sänka våra kostnader lika mycket som LRF, som bott i centrala Stockholm. Men gemensam växel, reception, samt andra samordningsfördelar är helt givet en poäng, säger han. Jag har helt enkelt inte sett prospektet, säger han. Frågan kommer kanske upp på styrelsesammanträdet i september.
-Vi har inga praktiska aktiviteter på Slakthusområdet, mer än provkök och utvecklingsavdelning, så vi behöver inte finnas där för den sakens skull. Personligen har jag inget emot Kungsholmen.
I Land framgick även att rekryteringen av ny koncernchef efter Peter Rasztar är avslutad.
-Vi har rekryteringsfrågan på dagordningen i september. Om rekryteringsarbetet är avslutat eller ej är en fråga som styrelsen måste avgöra. Det är enda kommentaren, säger Sören. /LG

Första norska lantrasgaltarna till Sverige i höst
-Planteringen för avelssamarbetet med Norsvin fortsätter planerat. Vi letar just nu efter lämpliga stallar för karantän för de lantrasgaltar som importeras från Norge, säger Johan Andersson, Swedish Meats. De första galtarna kommer till Sverige i höst. /LG

2 % färre grisar i Danmark sedan april
1 juli hade Danmark 12 975 000 grisar, 1 april var de 13 125 000, vilket kan jämföras med 13 170 000 1 juli 2004. Minskningen är 1,5 %, jämfört med samma tid i fjol och 2 % jämfört med aprilräkningen. Svinräkningen görs av Danmarks Statistik, som baserar statistiken på stickprov i 3 500 besättningar. Räkningen är säsongskorrigerad, men antalet varierar normalt en del under året. Källa: Danmarks Statistik. /LG

Grisbakterie tros har orsakat dödsfall i Kina
Kinesiska myndigheter påstår att Streptococcus suis typ 2 orsakat sjukdomsutbrott i Sichuan-provinsen i Kina och bl a orsakat minst 24 dödsfall bland 117 sjukdomsfall i området. Enligt mediarapporter börjar sjukdomen med feber, illamående, blödningar och kräkningar, Cirka 50 % av fallen utvecklar septisk chock. Enligt myndigheterna på plats har nästan alla fall haft direkt kontakt med grisar (uppfödning eller grisslakt).
Trots att den epidemiologiska bilden passar med en tidigare beskrivning av ett utbrott med S. suis typ 2 i Kina, finns det många frågor som behöver utredas lokalt:
Kinesiska myndigheterna har förbjudit export av griskött från Sichuan och myndigheterna i Taiwan, Hong Kong och Syd-Korea har utfärdat rekommendationer för resenärer. Källa: Smittskyddsinstitutet. /LG

Företagsnytt
www.spannmalstorget.se startar idag
I dag startar www.spannmalstorget.se för handel med spannmål och andra grödor, men även halm, hö, ensilage, hösilage och bete. Bakom den nya internettjänsten står Stefan Persson, Handelshuset Stefan Persson AB, bl a känd för produkterna Gristorw och Boxnytta, som annonserats på förstasidan i GRIS varje nummer.
-Som köpare eller säljare av spannmål eller andra grödor kan du lägga in dig på spannmålstorget och komma i kontakt med leverantörer och kunder, säger Stefan. Du kan söka din handelspartner i hela Sverige, eller ner på läns- eller kommunnivå, för att få kontakter så nära dig som möjligt. Du kan även agera anonymt. Tjänsten är gratis.
-Tjänsten öppnar möjligheter för lantbrukare som vill öka intäkterna i sin produktion och inte minst sänka handelsmarginalerna. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Holländska storslakteriet Vion Food Group på väg överta tyska Südfleisch?
Vion Food Group, Holland, kan vara på väg att överta det kooperativa sydtyska slakteriet Südfleisch. Vion är Europas näst största slakteri, efter Danish Crown, och slaktar 16,4 milj grisar. Blir affären av blir det 10 milj ytterligare.
Europas tredje största slakteri, tyska Tönnies Fleisch, vars dotterbolag FiRoWa nyligen köpte slakteriet i danska Brødrup, har tidigare lagt bud på Südfleisch. Källa: ISN, som citerar Ernährungsdienst agricultural newspaper. /LG

Lars Idermark ny vd i Kooperativa Förbundet
Till ny vd och koncernchef i Kooperativa Förbundet (KF) har utsetts Lars Idermark. Han tillträder under hösten 2005 i samband med att nuvarande vd Börje Fors, enligt avtal, går i pension vid 62 års ålder.
Lars Idermark, 47 år, är vd i Andra AP-fonden. Han har tidigare varit verksam i olika befattningar inom lantbrukskooperationen, vice vd i Föreningsbanken, vice vd och ställföreträdande koncernchef i Föreningssparbanken samt vice vd i Capio. Han har en omfattande erfarenhet från producentkooperativa företag. Källa: KF.
Kommentar: I en intervju i DN säger Lars att Coop måste våga gå emot lågpristrenden och att KF åter ska bli en innovativ och drivande kraft inom livsmedelsbranschen.
-Vi ska erbjuda lågpris, men också våga gå emot en sådan trend, säger han. Vi ska bli mer kundorienterade. Förväntansvärdet hos en kund i en livsmedelsbutik är ganska lågt idag och jag tror vi kan skapa en djupare relation till kunderna. /LG

Agenda
Elda gödsel? Seminarier 14 – 15 september i Danmark
14 och 15 september hålls seminarier i Danmark om eldning av torra fasen från separerad husdjursgödsel, där bl a ekonomi, för- och nackdelar belyses.
Det finns numera separeringsutrustning som gör gödseln ”bränntorr”. Mer info: www.landscentret.dk/gylleseparering

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se