@-GRIS 5 augusti 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 32

Suggpriset i Danmark fortsatt upp, finska slaktsvinspriset sänks, fortsatt uppåt i Europa, oförändrat i Sverige
Det danska suggpriset fortsätter stiga på måndag med 20 danska öre, 25 svenska, medan danska slaktsvinspriset är oförändrat. Finska slaktsvinspriset sänks som en följd av svagare sensommarmarknad med minskat intresse för grillprodukter. I Sverige är alla grispriser oförändrade.
Priserna på slaktsvin fortsätter stiga i flera länder i övriga EU. Undantaget är England, där priser sjunker och nu hamnar under det stigande spanska priset.
Man kan säga att de europeiska grispriserna grovt räknat ligger på tre nivåer med ca 1 kronas skillnad. Danmark, Sverige och Italien ligger på 12-kronorsnivån, där Danmark ligger lägst, följt av Sverige och högst Italien ca 25 öre över oss. På 13-kronorsnivån ligger Holland, Frankrike, Österrike, Tyskland och Belgien. På 14-kronorsnivån ligger England och Spanien. Portugal ligger fortfarande mycket högre, på 15,67 kr, mer än 3,50 över oss.
Mest stabila prisnivå i Europa har helt klart Sverige, som går in på åttonde veckan med samma pris, tyvärr dock på bottennivå. Danmark, som nu betalar sämre än Sverige och har Europas sämsta grispris, har fortsatt en livlig debatt om hur marknaden för slaktsvin ska kunna vidgas, dvs konkurrensen öka. Danskarna är inte glada. Det är framför allt export av slaktsvin som diskuteras och man diskuterar inte minst om export är lönsam eller inte. Det är många faktorer att ta hänsyn till.
Kvar står att de stora prisskillnaderna på slaktgrisar i Europa är aningen märklig, framför allt därför att inköparna av griskött i Sverige ständigt hotar med import, om inte svenska slakterierna sänker sina köttpriser. Det här är ett bra ämne för en agronomekonom att belysa i ett examensarbete!

Futurepriserna stiger för fjärde veckan i rad
Futurepriserna på terminsmarknaden i Hannover fortsätter upp för fjärde veckan i rad, vad gäller de närmaste månaderna. Upptendens finns för de flesta månader, utom de sista, under närmaste ettårsperiod.

Stärkt krona förändrar grispriserna
Den svenska kronan har stärkts påtagligt mot flera valutor senaste tiden. Det kanske är bra att politikerna har semester? Särskilt stärktes valutan efter en positiv rapport om bättre BNP. Kursförändringen gör att det är billigare att köpa griskött från andra länder. Observera också att noteringarna i andra länder sänks (skenbart) i förhållande till de svenska.
Att Japan inte införde någon ny period med högre importtullar på griskött är en lättnad för alla som exporterar kött. Visserligen har Japan f n stora lager griskött innanför gränserna, som man tog in innan 1 augusti, men det är i alla fall fritt fram att exportera till Japan, vilket förhoppningsvis även andra köparländer noterar. Det kan ha en psykologisk effekt på prisbilden. /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 32.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 32      Slakteri                           Viktgr kg         v 31       v 30         v 29         v 28          v 27         v 26      
12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30   12,30    12,30     12,30     12,30     12,30   
 11,25  KLS                         64 - 94,9      11,25   11,25    11,25     11,25     11,25     11,25     
11.20   Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,20   11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00  
11,20  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,20    11,20    11,20   >11,20     11,00     11,00    
 11,20  Ystad Slakteri AB      71 – 95        11,20    11,20    11,20   >11,20     11,00     11,00   
 11,00   Swedish Meats         73 - 94,9*    11,00    11,00    11,00     11,00     11,00     11,00          
 11,00  Alviksgården            fri viktvikt     11,00    11,00    11,00     11,00     11,00     11,00
11,00  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9      11,00    11,00    11,00     11,00     11,00     11,00   
ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,20     11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00    
ej satt  SLP                         70 – 94,9     11,20     11,20    11,20     11,20   >11,20     11,00
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta      v 32     v 31     v 30        v 29          v28        
11,04
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr    8,70    8,70    8,70     8,70      9,00    
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr   19,87  19,87  19,87    19,87    19,87    
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro  <1,24    1,26   1,26      1,26      1,26     
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro    1,35    1,35   1,35      1,35      1,35    
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 3 augusti 2005. Eurokurs nu 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land               v 31        v 30       v 29        v 28        v 27        v 26         v 25        v 24        
11,48  Frankrike      >1,23    >1,19    >1,18    1,17    <1,17    <1,26    <1,28    >1,29
13,44  Tyskland        1,44    >1,44    <1,42     1,50   <1,50    >1,55     >1,52    >1,47       
10,27   Belgien          1,10    >1,10    <1,07     1,15   <1,15    <1,10    >1,15       1,08     
  9,43  Italien          >1,01     1,00    <1,00      1,02    1,02     <1,02      1,00    <1,00      

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 3 augusti, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 31          v 30          v 29          v 28           v 27          v 26          v 25          v 24             
Aug        >1,487   >1,471   >1,459    >1,455    <1,430    <1,444    >1,463    >1,460      
Sep        >1,455   >1,443   >1,430    >1,424    <1,403    <1,420    <1,447    >1,448    
Okt        >1,352   <1,332   >1,335    >1,325    <1,285    <1,323    <1,350    >1,368    
Nov        >1,340   <1,347   >1,430    >1,335    <1,290    <1,328    <1,347    >1,375
Dec        >1,310     1,303   <1,303    >1,310    <1,280    <1,320    <1,329    >1,350  
Jan        >1,280   <1,270   <1,275    >1,283    <1,255    <1,275    <1,300    >1,335   
Feb        >1,360     1,330     1,330    >1,330    <1,315    <1,335    <1,345    >1,365   
mars      >1,365     1,350   <1,350    >1,355    <1,340    <1,360    <1,365    >1,375
April         1,370     1,370   <1,370    >1,375    <1,370      1,390      1,390    >1,390
Maj          1,380     1,380  <1,380      1,385    <1,385      1,405      1,405    >1,405  
juni          1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                  v 31          v 30          v 29          v 28         v 27          v 26   
15,67
  Portugal      1,678      1,678      1,678   <1,678    1,768      1,768   
14,09  Spanien       1,509     1,509    <1,509   <1,535   <1,585    >1,630  
13,87   England     <1,486   <1,500      1,513   <1,513   <1,541      1,555   
12,98  Belgien      >1,390   >1,403      1,366   <1,366   <1,454    >1,501
12,94  Tyskland      1,386   >1,386    >1,366   <1,346   <1,446    >1,496   
12,88   Österrike     1,380     1,380    <1,380     1,430   <1,430    >1,480
12,80   Frankrike   >1,371   <1,351    >1,354   <1,335   <1,413    <1,437  
12,67   Holland       1,357   >1,357    >1,338   <1,309   <1,377    >1,445
12,23  Italien         1,310   >1,310    <1,297   <1,310   >1,348    >1,313     
11,95    Sverige         1,280       1,280        1,280       1,280       1,280        1,280      
11,86   Danmark     1,270     1,270    <1,270     1,310   >1,310    >1,283  
Senaste notering saknas:
13,81   Tjeckien       ------     ------    <1,479    >1,505   >1,494    >1,479
12,95    Irland          ------   >1,387     1,348      1,348     1,348    >1,348     
12,76    Polen           ------     ------   >1,365    >1,331   >1,322    >1,319  

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 32         v 31        v 30        v 29       v 28         v 27   
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,80      6,80      6,80   <6,80   7,30      >7,30   
Swedish Meats       140 kg och över      6,60      6,60      6,60   <6.60    7,10     >7,10    
Skövde                      140 – 58 %       7,10      7,10      7,10     7,10    7,10     >7,10   
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      6,60      6,60      6,60   <6,60    7,10     >7,10   
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %     ej satt    7,10     7,10   <7,10    7,60     >7,60
SLP                       140,1 kg- 58 %     ej satt    7,10      7,10   <7,10    7,60     >7,60  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 32       v 31       v 30       v 29       v 28
8,12   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >6,50   >6,30     6,00   <6,00   <6,50   
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,44     0,44     0,44     0,44     0,44   
4,39   Snellmans                     Klass E            euro      0,47     0,47     0,47     0,47     0,47  
10,25 Ungefärligt tyskt suggpris.

Valutor
Fredagar        i dag          v 31        v 30         v 29         v 28           v 27          v 26    
Pund         <13,41   >13,70   <13,61   <13,65  <13,74  <13,978   >14,02
Dollar         <7,54     >7,89     <7,60     <7,75    >7,89     >7,84     <7,70   
Euro           <9,34     >9,46     >9,45     <9,40    <9,42     >9,46     >9,33   
Dansk        <1,25       1,27     >1,27     <1,26    <1,26     >1,27     >1,25
Norsk         <1,18     >1,19       1,18     <1,18    <1,19     >1,20       1,18   
Yen           <6,77       6,99     >6,99    <6,92    <7,03     <7,06     >7,08


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Försäljningen av grilldetaljer minskar nu, när vi närmar oss hösten. I stället ökar produktion av julskinka, som pågått en tid. Därmed förbättras kalkylen för skinka och därmed hela griskalkylen. Vi gläds även åt internationellt bättre marknadssignaler.  Sammanfattningsvis har vi ett stabilt marknadsläge.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är fortsatt god, men tillförseln av slaktgrisar har börjat minska. Vi har hittills haft ganska god tillgång på slaktgrisar, men nu verkar den allmänna minskningen nå även oss. Vi kan därmed vänta en jobbare råvaruförsörjning framöver.
Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Marknaden är stabil, men vi skulle gärna slakta fler grisar. Vi köper ofta in helfall från Swedish Meats för att försörja våra kunder, men även från SLP ibland.
SLP
Bo Stendahl: -Vi har haft en bra vecka både med tillförsel och försäljning. Vi har haft tillräckigt med egen slakt och har inte köpt in slaktkroppar denna vecka. Försäljningen är fortsatt bra. Grillprodukterna säljs fortfarande bra.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra fart på de flesta köttprodukterna. Vi märker ännu ingen minskad efterfrågan på grillprodukterna.
-Vårt största problem är att få grisköttet räcka för att täcka efterfrågan och vi köper in slaktkroppar från Swedish Meats varje vecka. Men det vore givetvis bättre att få slakta grisarna själva, eftersom vi har en slaktapparat som ska ha så hög beläggning som möjligt.  
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknadssituationen försämras i och med att grillsäsongen närmar sig slutet och slaktsvinspriset sänks därmed med 2 cent, knappa 20 öre. Vi har tillräckligt med slaktsvin och en marknad någorlunda i balans.
-Det är även god balans på smågrismarknaden. Vi vill inte publicera smågrispriser och uppgifter om över- eller underskott på smågrisar, eftersom vi vill behålla smågrisarna för uppfödning och slakt i Finland, säger Stefan.  
Danish Crown
Trots industrisemestrarna i södra Europa, har skinkpriserna kunnat hållas oförändrade på de flesta marknaderna. Huvudorsaken till detta är minskad tillgång i Danmark och Tyskland. De tömda lagren tyder på bättre efterfrågan på skinka, när industrin börjar fylla upp igen efter semestrarna, dvs om ca 2 veckor.
Marknaden för charkråvara och bog är oförändrad. Försäljningen av karré är fortsatt svag. Augusti brukar vara årets bästa månad för karré, men det förutsätter bättre väder.
Det blev ingen safe guard-period i Japan, under de nästa tre månaderna, vilket är positivt. Lagren i Japan är dock rekordstora, så det dröjer ganska länge innan läget för försäljning till Japan förbättras. Det är fortsatt god marknad för griskött till Ryssland och Centraleuropa. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna är oförändrade. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 32          v 31          v 30          v 29          v 28           v 27  
Bis Plus,23 kg         17,10      17,10     17,10     17,10   >17,10    >17,00
Bas, 23 kg              15,80      15,80     15,80     15,80   >15,80    >15,70  
Nyavvanda, 9 kg      34,30      34,30     34,30     34,30   >34,30    >34,10  
KRAV, 23 kg            23,00      23,00     23,00     23,00   >23,00    >22,90  
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris            17,45      17,45     17,45     17,45   >17,45    >17,35   
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt       17,75    17,75    17,75      17,75     >17,75  
Ugglarpsgrisen       ej satt       16,75    16,75    16,75      16,75     >16,75  
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt       17,29   >17,29   >17,22     17,19      17,14  
SwedeHam            ej satt       16,01   >16,01   >15,95     15,91      15,81   
Vita                      ej satt       14,93   >14,93   >14,87     14,84      14,74
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt       17,75       17,75    17,75     17,75   >17,75
Dahlbergs  
Särklass D             17,20       17,20     17,20     17,20    17,20      17,20      

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna är delvis ändrade.
Skr     Vecka, dkr              v 32        v 31        v 30        v 29       v 28       v 27   
237   Basis 7 kg          <190     >192       191    <191      199    >199  
420   Basis 30 kg          336     <336       337    <337      348    >348     
243   SPF+Myc 7 kg     <195     >197       196    <196      204    >204  
426   SPF+Myc 30 kg     341     <341       342    <342      353    >353  
248   SPF 7 kg            <199     >201       200    <200      208    >208   
431   SPF 30 kg            345     <345       346    <346      357    >357
853   Økologi 30 kg    >683       674       674    <674    >682    >670  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos               590      590       590      590       590     570   
Snellmans
Euro, kurs 9,27
579  Grund 30 kg A1*      62         62        62       62         62      62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port -Bristen är fortfarande ca 20 000 smågrisar även till vecka 32, ca 3 veckors väntan.
-Det finns tendens till minskning av smågrisbristen, samtidigt som allt fler börjar diskutera utbyggnader av smågrisproduktionen. Men startsträckan är ju lång.   
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 32. /LG

Nyheter
Får importera smågrisar från Finland
Boarps Gård AB, Halland, har fått Jordbruksverkets tillstånd att importera smågrisar från Finland. Orsaken till att man sökt tillstånd är den stora smågrisbristen i Sverige.
-Vi fick ett föredömligt snabbt svar, med korrekt handläggning, från Jordbruksverket. Vi sökte 26 juli och fick svar inom 14 dagar och då har även Djurhälsovården hunnit yttra sig.
-Något måste göras mot smågrisbristen, säger Per Karlsson. Grisuppfödarna förlorar massor av pengar när stallarna står tomma.
-Släpp loss smågrispriset, råder han. Då kommer smågrisproduktionen igång! Vad är det för fel att smågrisuppfödarna får tjäna pengar, när marknaden är deras? Vi slaktsvinsuppfödare får då bestämma om vi ska köpa.
-Jag överbetalar smågrisarna långt över noteringen, och jag får grisar. Det kostar, men det är ännu dyrare och helt omöjligt att tjäna pengar när stallarna står tomma! Finns det överskott på smågrisar i Finland, hämtar jag dem även där, säger han.  

Förebygg riskerna med axfusarium redan nu
Jordbruksverket meddelar att det i en del höstvetefält finns angrepp av axfusarium. Axfusarium bildar gifter. För att undvika förgiftningar införs inom EU gränsvärden för fusariumtoxiner 1 juli 2006. Dessa gränsvärden har trätt i kraft när det är dags att skörda det vete som sås inom kort.
Förebyggande åtgärder är sortval, växtföljd och jordbearbetningsmetod. Kemisk bekämpning är ofta otillräcklig.
Enligt danskt försök, se GRIS 1 2005 sidan 18, utvecklas mer fusarium vid minskad jordbearbetning före sådd. Det blev funnet mer fusarium om förfrukten var majs eller vintervete. Enligt de danska rekommendationerna bör vete inte användas som enda spannmålssort till grisar. Toxinerna, bl a zeralenon, kan påverka reproduktionen hos suggor negativt.
Risk finns att toxinerna även kan finnas i halmen. Därför bör halm som ska användas till strö hanteras med eftertanke och pressas omgående efter tröskningen, samt köras in och lagras direkt under tak. Allt för att minimera utvecklingen av eventuella toxiner. /Nils

Ingen effekt av immunstimulerande medel mot PMWS
Rullande Afprövninger i Danmark har provat fyra olika immunstimulerande produkter till suggor och smågrisar i besättningar med PMWS. De är beta-glukan med produktnamnet Macrogard, nukleotider och RNA, som ingår i bl a arvsmassan och immunceller och har produktnamnet Unimune, vidare växtexstrakt, som stimulerar diverse immunceller, med produktnamnet Immulin, samt E-vitamin, både naturligt och syntetiskt.
Produkterna användes 3 veckor före grisning och under digivningen fram till avvänjningen och till smågrisarna under diveckorna 3 och 4 samt 3 veckor efter avvänjningen.
Försöket visar att aktuella kombinationen av de immunstimulerande produkterna inte reducerade dödligheten i försöksbesättningen. Dödligheten låg runt 10 %. /Nils

Doktor på längre hållbarhet för semindoser
Tommy Haugan har i sin doktorsavhandling visat att semindoser kan förvaras i rumstemperatur fem dagar i stället för tre med ny förtunningsvätska. Det har förbättrat möjligheten att använda semin för fler producenter och gör semineringarna billigare. Källa: TrønderAvisa.
Kommentar: Semindoser med upp till fem dagars förvaring används sedan ett par år med bra resultat. Hos Avelspoolen kallas de XL-doser. I vissa fall fås den nya spädningsvätskan mot pristillägg. /LG

Kackerlackor invaderar tyska grisbesättningar och bostäder
Kackerlackor är ett stort problem i Damme i Tyskland. Av 1 500 bostäder är 300 invaderade och är ett stort problem i de många grisbesättningarna i området. Kackerlackorna gömmer sig bl a under spalten och är svåra att utrota. De är resistenta för nästan allt, utom DDT.
Invasionen började varma sommaren 2003 och myndigheterna har försökt utrota inkräktarna. Stadsborna anklagar nu grisuppfödarna för att inte gå till botten med problemet, vilket skapat stora spänningar mellan stad och land.
Kackerlackor, som är 3 – 4 cm långa, kan få 400 000 avkommer per år och är kända för att sprida upp mot 80 typer av sjukdomar, bl a salmonella, camphylobacter och hepatitis A. Källa: Danske Svineproducenter.


Företagsnytt
Nytt larm för grisbesättningar från Sveaverken i höst
Sveaverken introducerar i höst ett svensktillverkat larm, speciellt utvecklat för svenska grisbesbesättningar. En första serie larm är monterade för testning i ett antal stallar.
Orsaken till att Sveaverken tar fram ett nytt larm vid ventilationsproblem, strömsvikt och mycket annat, är att svenska och andra länders bestämmelser är olika och att de flesta larm konstruerats främst för fjäderfänäringens behov.
-Alla funktioner för kontroll som behövs för att tillfredsställa de olika försäkringsbolagen finns inte i nuvarande larm, säger Anders Ehrlemark, Sveaverken. Det är ett problem för oss tillverkare att reglerna är så olika i olika länder, framför allt från de olika försäkringsbolagen.
Det blir obligatoriskt med larm även i befintliga stallar 2007. Läs mer: GRIS nästa nummer.

Carsten Klausen ny vd för Svenska Foder vid årsskriftet
Sten Andersson, 63, pensionerar sig som vd i Svenska Foder vid årsskiftet och efterträds av Carsten Klausen. Han är nu vice vd. Han är dansk agronom och har tidigare bl a varit avdelningsdirektör i DLG i Danmark och är väl insatt även i primärproduktionen. Vid Svenska Foder har han haft ansvaret för bl a logistik.
Till vice vd har utsetts Paul Isaksson, f n lantbruksansvarig vid Föreningssparbanken, Skara. Han har tills för 7 år sedan varit anställd inom Svenska Foder, men har sedan dess arbetat inom Sparbanken och Föreningssparbanken . Han är även lantbrukare i Kvänum.
Carsten Klausen blir förutom vd övergripande ansvarig för foder och logistik och Paul blir ansvarig för växtodlingsdelen.
-Jag har jobbat ett år över mitt kontrakt och hade egentligen tänkt avgå vid 62, säger Sten. Men fusionen gjorde att vi ville ha nya organisationen på plats innan jag gick i pension. Jag släpper det operativa ansvaret vid årsskiftet, men jobbar kvar under januari. Jag kommer att fortsätta med en del styrelseuppdrag efter pensioneringen.
-Skiftet på vd-posten är planerad sedan ett halvår och Carsten har flyttat med familjen till Skaraborg. Övriga ledningsgruppen är intakt.
 
Svenska Foder har köpt 60 % i Rosèn i Skaraborg AB
Svenska Foder köpte 1 augusti, retroaktivt från 1 juli, 60 % i Rosen i Skaraborg AB. Svenska Foders personalstiftelse har köpt 10 % och familjen Rosén behåller 30. Lars Rosén blir fortsatt vd.
Lars Rosén startade för ca 5 år sedan Rosén i Skaraborg AB (Rosén & Söner ingick vid bildandet av Svenska Foder) med inriktning på det mindre jordbruket och inte minst fritidsjordbruket och hästnäringen.
-Genom samarbetet med Svenska Foder får nu Roséns tillgång till vår organisation för inköp och spannmålsförsäljning och -export, säger Sten Andersson, vd i Svenska Foder. Roséns ska vara fortsatt fristående och kunna utnyttja det lite mindre företagets fördelar.

Smithfield Foods lägger bud på Tönnies?
Den amerikanska svinjätten Smithfield Foods uppges lägga ett bud på den stora tyska slakterikoncernen Tönnies. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se