@-GRIS 12 augusti 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 33

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 25 öre på måndag, Danmark upp lika mycket (20 danska öre), fortsatt upptendens i EU
Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 25 öre på måndag till 11,25 (inkl premie-tillägget blir det 11,30 kr), efter att ha haft en notering på 11 kr under hela 8 veckor. Danska priset går upp lika mycket, eller 20 danska öre.
I Danmark höjs även suggpriset 20 danska öre, vilket något speglar den internationella upptrenden. Slaktsvinspriserna fortsätter uppåt i flera EU-länder, är stabilt i andra och sänks i något (England). Trendsättarlandet Tyskland höjde nära 30 öre i måndags och futuremarknaden i Tyskland är fortsatt uppåt för de närmaste månaderna fram t o m januari. Det är femte veckan i rad med uppåtgående priser.

Smågrispriset höjs extra mycket
Som en följd av höjningen av slaktsvinspriset stiger även smågrispriset, men mer än vad som är normalt som följd av höjt slaktsvinspris. Swedish Meats plussar på marknadstillägget med ytterligare 10 kr per gris, KLS höjer noteringen 5 öre mer än Swedish Meats (men höjer inte marknadstillägget) och SLP aviserar “en kraftfull prismarkering” på måndag. Peter Johansson avslöjar inga ytterligare detaljer, mer än att det inte blir höjt marknadstillägg, utan en extra noteringshöjning som alla leverantörer får del av.
-Redan tidigare i år höjde vi smågrispriset extra mycket för att stimulera smågrisproduktionen, men det behövs mer, konstaterar Peter.
I förra veckans @-GRIS hävdade Per Karlsson, Boarps gård, Halland, att smågrispriserna borde släppas loss och att han tänker importera smågrisar från Finland p g a svenska smågrisbristen. Hans uttalande har citerats i flera tidningar och etermedier under veckan och var ett ord i rätt tid. Kanske höjer han därmed hela prisnivån på smågrisarna?
Flertalet bland de övriga slakterierna har inte tagit ställning till varken slaktsvinspris eller smågrispris idag. Swedish Meats höjning tog många av konkurrenterna på sängen, särskilt när det inte aviserats någon partiprishöjning, utan merbetalningen till leverantörerna tas ur slaktmarginalen.

En spännande måndag väntas
Det är runt 6 veckor sedan flera slakterier höjde slaktgrispriset till 11,20 och uppåt och alla har hävdat att det är där som slaktsvinspriset ska ligga, minst. Nu blir det en spännande måndag, när de övriga slakteriernas priser sätts. Om det blir några drastiska prisändringar, återkommer vi med extra @-GRIS. Tilläggas kan att Swedish Meats slaktsvinspris med viss rätt kan sättas till 11,30 kr, eftersom en betydande andel av slaktgrisarna hamnar inom viktgränserna 82 - 87,9 kg, där premien på 5 öre utbetalas.
Vi ska också hålla i minnet att nästan alla slakterier nu har brist på grisar, eller begynnande brist på grisar till slakt. Det bör vara prisdrivande. De flesta slakterierna kan förädla och sälja mer än man slaktar och försöker köpa helfall, om det finns några att köpa.


Vem får pengarna idag?
Det är just nu både smågrisuppfödarnas marknad och slaktgrisuppfödarnas marknad, volymmässigt sett! Noteringen borde marknadsmässigt sett därför vara mycket högre (alla tillägg tillkommer dock). Slakterierna har av allt att döma haft goda marginaler, i varje fall fram till idag. De som förmodligen lider mest f n är styckarna, logiskt sett. Alla slåss om helfallen, som ofta inte finns. Handeln, som tryckt ned inköpspriserna helt sanslöst senaste åren, bör ha supermarginaler på kött. Reservationen är dock hur mycket man delar med sig till konsumenterna under trycket från lågprishandeln. Du som både har tillgång till slaktavräkningen och gör hushållsinköpen, kan avgöra den saken.
Peter Rasztar berättar nämligen att Swedish Meats sänkt sina kostnader mellan 2 – 2,5 kr per kg slakt senaste åren (1 miljard) och har inte gömt några pengar bakom bokhyllan. Priset på slaktgrisar till uppfödaren har inte gått upp (i varje fall inte nämnvärt) under den tiden. Hela produktionsledet har sänkt sina kostnader. Alltså har handelns marginal på kött stärkts i motsvarande grad! /LG  

Partipriset,
Partipriset  oförändrat vecka 33.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 33      Slakteri                           Viktgr kg           v 32         v 31       v 30         v 29    
 
>11,50  KLS                         64 - 94,9      11,25     11,25   11,25    11,25    
>11,25  Swedish Meats         73 - 94,9*      11,00     11,00   11,00    11,00       
 >11,25  Alviksgården            fri viktvikt     11,00     11,00   11,00    11,00    
 >11,25  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,00     11,00   11,00    11,00
  ej satt  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,20     11,20   11,20    11,20  
  ej satt Ginsten Slakt            65 - 94,9     12,30    12,30   12,30    12,30
 ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,20     11,20   11,20    11,20
  ej satt Ystad Slakteri AB      71 – 95         11,20     11,20   11,20    11,20
  ej satt   Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,20     11,20    11,20    11,20      
  ej satt   SLP                         70 – 94,9     11,20     11,20    11,20    11,20  
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta        v 33      v 32     v 31     v 30    
11,12
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr    >8,90    8,70    8,70    8,70     
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr    19,87   19,87  19,87  19,87   
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,24   <1,24    1,26   1,26    
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35    1,35    1,35   1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 11 augusti 2005. Eurokurs nu 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land               v 32         v 31        v 30       v 29        v 28        v 27   
11,48  Frankrike        1,23    >1,23    >1,19    >1,18    1,17    <1,17  
13,72  Tyskland       >1,47      1,44    >1,44    <1,42     1,50   <1,50       
10,27   Belgien           1,10      1,10    >1,10    <1,07     1,15   <1,15   
  9,43  Italien            1,01     >1,01     1,00    <1,00      1,02    1,02     

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 11 augusti, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 32          v 31          v 30          v 29          v 28           v 27          
Aug        >1,520    >1,487   >1,471   >1,459    >1,455    <1,430
Sep        >1,474    >1,455   >1,443   >1,430    >1,424    <1,403   
Okt        >1,367    >1,352   <1,332   >1,335    >1,325    <1,285   
Nov        >1,355    >1,340   <1,347   >1,430    >1,335    <1,290   
Dec        >1,324    >1,310     1,303   <1,303    >1,310    <1,280
Jan        >1,300    >1,280   <1,270   <1,275    >1,283    <1,255  
Feb        <1,350    >1,360     1,330     1,330    >1,330    <1,315
Mars      <1,360    >1,365     1,350   <1,350    >1,355    <1,340  
April        1,370      1,370     1,370   <1,370    >1,375    <1,370
Maj         1,380       1,380     1,380  <1,380      1,385    <1,385  
Juni         1,380      1,380
Juli          1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 32         v 31          v 30          v 29   
15,85
  Portugal     >1,698     1,678     1,678      1,678
14,09  Spanien       1,509     1,509     1,509    <1,509
13,74   England     <1,472   <1,486   <1,500      1,513
13,22  Tyskland    >1,416     1,386   >1,386    >1,366
13,16   Österrike   >1,410     1,380     1,380    <1,380
13,16   Frankrike   >1,410   >1,371   <1,351    >1,354
12,98  Belgien        1,390   >1,390   >1,403      1,366
12,76   Holland     >1,367     1,357   >1,357    >1,338
12,35  Italien       >1,323     1,310   >1,310    <1,297
11,95    Sverige         1,280       1,280       1,280        1,280   
11,86   Danmark     1,270     1,270     1,270    <1,270
Senaste notering saknas:
13,72   Tjeckien       ------     ------    <1,470    <1,479  
12,95    Irland          ------   1,387     >1,387     1,348   
12,98    Polen           ------     ------   >1,390   >1,365  

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 33        v 32         v 31        v 30        v 29
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,80      6,80      6,80      6,80   <6,80  
Swedish Meats       140 kg och över       6,60     6,60      6,60      6,60   <6.60
Skövde                      140 – 58 %      ej satt    7,10      7,10      7,10     7,10
Dalsjöfors Slakteri                 58 %     ej satt    6,60      6,60      6,60   <6,60
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %    ej satt    7,10      7,10      7,10   <7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt    7,10      7,10      7,10   <7,10  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 33       v 32       v 31       v 30    
8,37   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >6,70  >6,50   >6,30     6,00
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      044    0,44     0,44     0,44    
4,39   Snellmans                     Klass E            euro      0,44    0,47     0,47     0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 32         v 31         v 30          v 29  
Pund         >13,51   <13,41   >13,70   <13,61   <13,65  
Dollar         <7,45     <7,54     >7,89     <7,60     <7,75  
Euro           <9,30     <9,34     >9,46     >9,45     <9,40   
Dansk          1,25     <1,25       1,27     >1,27     <1,26   
Norsk           1,18     <1,18     >1,19       1,18     <1,18
Yen           >6,80      <6,77      6,99      >6,99    <6,92  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Kalkylen i slakten ser bättre ut framöver, bl a beroende på bättre avsättning för skinka, minskad export och att det ser allmänt ljusare ut på köttmarknaden. Höjningen av slaktsvinspriset tas från slaktmarginalen. Partipriset är oförändrat. Resultatet inom Swedish Meats fortsätter förbättras.
Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Det är fortsatt positiva efterfrågesignaler från marknaden. Vi har brist på fläskfilé.  
SLP
Peter Johansson: -Vi har brist på slaktgrisar, men marknaden rullar på bra.
-Vi funderar framför allt över smågrissituationen. Vi höjde smågrispriset mer än marknaden i övrigt redan för månader sedan, eftersom vi förutsåg smågrisunderskott redan när vi byggde Gärsnäs-anläggningen tillsammans med Per-Inge Nilsson. Vi kommer nog med ännu ett noteringsutspel på måndag.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden går fortfarande väldigt bra, kanske ser vi viss dämpning för karré. I övrigt är marknaden ganska likvärdig med förra veckan. Vi fortsätter köpa helfall från Swedish Meats.
Ystad Slakteri
-Tom Hansson. -Marknaden är mycket bra för vår del just nu. Det är brist på helfall, så man ringer om förfrågningar från alla håll,
-Däremot är det helt lugnt i fråga om fusionsdiskussionerna.  
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är fortsatt stabil och typisk för säsongen.
 Danish Crown
Industrisemestern fortsätter i södra Europa och det är därför svag efterfrågan på skinkor, dock till oförändrade priser. Det finns därför hopp om prishöjning när fabrikerna startar igen.
Marknaden för bog och annan charkråvara är god och till oförändrade priser. Bl a har ryssarna köpt bra av dessa produkter.
Marknaden för karré är fortsatt mycket dålig. Baconmarknaden lider av för stora utbud. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 10 öre för alla kategorier. Marknadstillägget höjs till 25 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 33           v 32          v 31          v 30          v 29    
Bis Plus,23 kg       >17,20      17,10      17,10     17,10     17,10
Bas, 23 kg            >15,90      15,80      15,80     15,80     15,80  
Nyavvanda, 9 kg    >34,40      34,30      34,30     34,30     34,30
KRAV, 23 kg          >23,10      23,00      23,00     23,00     23,00
KLS
Smågrispriset är oförändrat. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,60      17,45      17,45     17,45     17,45   
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                 ej satt      17,75        17,75    17,75    17,75
Ugglarpsgrisen        ej satt      16,75        16,75    16,75    16,75
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 15 kr/smågris.
SwedeHam+           ej satt      17,29        17,29   >17,29   >17,22
SwedeHam             ej satt      16,01        16,01   >16,01   >15,95  
Vita                       ej satt      14,93        14,93   >14,93   >14,87  
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt      17,75      17,75       17,75    17,75  
Dahlbergs  
Särklass D             ej satt      17,20       17,20     17,20     17,20   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna är delvis ändrade.
Skr     Vecka, dkr              v 33        v 32        v 31        v 30        v 29
246   Basis 7 kg          >197     <190     >192       191    <191
430   Basis 30 kg        >344       336     <336       337    <337
252   SPF+Myc 7 kg     >202     <195     >197       196    <196
436   SPF+Myc 30 kg   >349       341     <341       342    <342  
257   SPF 7 kg            >206     <199     >201       200    <200  
441   SPF 30 kg          >353       345     <345       346    <346  
862   Økologi 30 kg    >690     >683       674       674    <674  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos              590       590      590       590      590    
Snellmans
Euro, kurs 9,27
579  Grund 30 kg A1*     62         62         62        62       62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port –Bristen på smågrisar har ökat något och är nu ca 22 000 till vecka 33. Marknadstillägget höjs 10 kr till 25 kr.
-Vi undersökte möjligheterna att importera smågrisar från Finland för några veckor sedan, och skulle få köpa smågrisar, men priset blev vid den tidpunkten för högt, berättar Carl-Olof Port. Vi begärde därför aldrig något tillstånd för import.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 33. /LG

Nyheter
Åke Modig efterträder Peter Rasztar 1 januari i Swedish Meats
Åke Modig, som sista juni lämnade vd-stolen vid Arla Foods, blir ny vd för Swedish Meats efter Peter Rasztar 1 januari. Peter kommer dock att stå till styrelsens förfogande under en övergångsperiod. Åke Modigs anställningskontrakt är på två år, med möjlighet till förlängning.
-Åkes erfarenhet av internationella samarbeten kommer att vara betydelsefull under de närmaste åren, säger styrelsens ordförande Sören Kvantenå.
-Det känns rätt och det är bra timing att sluta nu efter storstädningen i Swedish Meats och överlåta till Åke Modig, som har stor erfarenhet av internationella företag, säger Peter Rasztar. Vi är överens om att vi behöver samarbete över gränserna. Det finns många företag i branschen att samarbeta med i Danmark, Finland, Tyskland och även övriga Europa. /LG

Swedish Meats flyttar från Johanneshov 2007
Swedish Meats har sagt upp hyresavtalet per 1 januari 2007 för den fastighet vid Slakthusområdet i Johanneshov, där huvudkontoret idag är beläget.
-Vi hade ett mycket kort sammanträde 9 augusti och diskuterade inte lokaliseringen av huvudkontoret närmare, säger vd Peter Rasztar. Vi har gott om tid till 2007 och det finns gott om bra kontorslokaler i Stockholm, men det är givetvis en fördel att finnas på Kungsholmen i närheten av LRF, Lantmännen, m fl företag i familjen. /LG

Sänkta EU-bidraget minskar skörden av svensk spannmål
Jordbruksverkets skördeprognos visar att det blir mindre volym spannmål på marknaden i höst. Det beror på minskade sådda arealer. Volymen väntas bli ca 7 % lägre. Vädret för spannmålsodlingen har varit bra under säsongen, utom i sydöst där torkan var svår. Källa: SJV.
Kommentar: Det var många som ställde sig tveksamma till att så på svaga jordar i år, eftersom lönsamheten i spannmålsodlingen blivit så dålig p g a det sänkta arealbidraget. Det är med stor sannolikhet det som är orsak till de osådda arealerna. Nästa år kan det bli ännu mindre sådda arealer, om inte lönsamheten ökar. /LG

Myt att emv-köpare hoppar runt hos produktionsföretagen
-Det är en myt att livsmedelskedjor hoppar runt hos olika produktionsföretag för tillverkning av sina emv-varor, säger Johan Neuman, inköpschef för emv hos Axfood. Allt eftersom emv får större andel av marknaden, blir livsmedelskedjorna beroende av bra och långa relationer, t ex för att gemensamt investera i produktutveckling. Källa: DN. /LG

Många mindre företag blomstrar upp med emv
Lunds universitets forskningsprogram om livsmedel har slumpvis valt ut 100 fabriker för att undersöka hur många som producerar emv-produkter. Av 100 hade 49 emv-produktion.
-Många mindre företag som haft det kämpigt har fått emv-uppdrag, som gör att de blomstrar igen, säger assisterande professor Johan Anselmsson, Lunds universitet. Källa: DN.
Kommentar: Det är alltså tvärtemot vad som många tidigare hävdat, att mindre företag riskerar slås ut av emv-produktion. Peter Johansson, SLP, säger också att många mindre företag i charkbranschen fått jätteorder på emv. Livsmedelshandeln får därmed fler leverantörer att välja mellan och kan trycka ned priserna hos sina gamla stora leverantörer. Men det är ingen tvekan om att flera mindre företag kan komma att slås ut i konkurrensen. /LG

England Europa-bäst på emv
Över 45 % av alla livsmedel som säljs i England är emv. Alla kedjor har egenproducerade varor med egen logga och snygga förpackningar, långt från KFs Blåvitt. Hos vissa kedjor har emv nästan helt trängt ut externa varumärken från diskarna. Oftast är emv billigare än andra varor.
En del kedjor har flera emv-produkter inom samma varugrupp, som ansluter till de stora märkesvarornas nischprodukter. Källa: DN. /LG

TiCan slaktar nu 30 000 djur per vecka
Kooperativa slaktens lillebror i Danmark, TiCan, växer och noterar nu 30 000 slaktade djur per vecka. Nästa år väntas slakten öka ytterligare, när 18 – 20 Danish Crown-producenter går över.
Alla danska slakterier har samma veckonotering för svinslakten och knappast några tillägg av betydelse, jämfört med hos oss i Sverige, men efterlikviden varierar. TiCan har hittills haft ett antal tioöringar högre efterlikvid.
-Vi väntas slakta 1,5 milj djur detta år och växer ökar omsättningen 6 %, säger vd Ove Thejls, TiCan. Källa: JyllandsPosten. /LG

Slaktsamarbetet i norr väntas bli klart ca 1 oktober
-Finjusteringarna i avtalet med Swedish Meats om slaktsamarbetet i norr har gått helt enligt planerna, men inte så snabbt som planerats, p g a semestrarna, säger Mikael Hugoson, Alviksgården. Nästa vecka lämnas dock handlingarna in till bankerna och till Konkurrensverket.
-Konkurrensverkets handläggning väntas ta 4 – 5 veckor, så i bästa fall kan affären bli klar till 1 oktober, i stället för 1 september, säger han. /LG

Agenda
Suisse Tier i Luzern 28 – 30 oktober
Suisse Tier är en utställning för animalieproducenter, bl a grisuppfödare,  i Luzern, Schweiz, 28 – 30 oktober. 160 utställare är anmälda. Mer info: www.suissetier.ch

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se