@-GRIS   12 augusti 2005, Extra

@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS.  @-GRIS utkommer fredagar, och vid viktiga förändringar av grispriserna. I övrigt när något viktigt inträffar.

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 25 öre på måndag!

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset med 25 öre på måndag till 11,25 kr (11,30 inkl premiumtillägget). Suggpriset är oförändrat.

Danska slaktsvinspriset höjs 20 danska öre nästa vecka, ca 25 svenska.

Övriga noteringar, kommentarer och nyheter kommer senare i kväll.

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050