@-GRIS 19 augusti 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 34

Tyska priset 14,20 skr nästa vecka, danska blir 11,40 skr och suggpriset fortsätter stiga, Sverige har oförändrat 11,25 och stor grisbrist
Som väntats fortsätter grispriset upp i Danmark och höjningen blir lika stor nästa vecka som innevarande vecka, 20 danska öre, ca 25 svenska. Danska slaktsvinspriset har därmed gått upp 50 svenska öre på två veckor och blir nu ca 11,40. Tyska slaktsvinspriset gick upp 2 cent innevarande vecka och går upp ytterligare 3 cent på måndag, vilket innebär att grispriset blir 1,52 euro, 14,20 skr. Priserna steg även i Frankrike, Belgien, Holland, Österrike och vände även uppåt i England efter fyra veckors kräftgång.
Futurepriserna i Hannover visar dock ökad tveksamhet denna vecka. Det är fortsatt uppåt för resten av augusti och för september, men vikande pris senare under året.
Som det ser ut efter dagens uppdatering av grispriserna, torde Sverige åter ha Europas sämsta grispris nästa vecka. Innevarande vecka är det Danmark.

Smågrisnoteringarna och marknadstilläggen fortsätter uppåt
Den höjning av smågrispriset hos SLP, som vi aviserade i förra @-GRIS, blev 50 öre per kg, men höjningen ska vara temporär. Ugglarp följde efter med samma höjning. Dahlbergs höjde 15 öre och införde ett marknadstillägg på 25 kr, samma tillägg som Swedish Meat och Skövde. Det är nu fullt drev efter smågrisar, som ska in i stallarna för  julslakten, då slaktsvinsnoteringen som regel är på topp. Bristen på smågrisar är nu 25 000 enbart hos Swedish Meats och övriga slakterier ser ut att ha motsvarande problem. I år kan vi vänta god efterfrågan på julgrisar, eftersom det f n är brist på slaktgrisar, lagren är tömda och det lär inte bli fler grisar fram mot slutet av året, enligt semineringsstatistiken. Den lär ligga fortsatt under fjolåret.
Den här veckan fortsätter smågrisnoteringen uppåt, samtidigt som marknadstillägget höjs vid vissa slakterier. Swedish Meats och Skövde slakteri höjer till 30 kr. Extra höga personliga smågristillägg rapporteras, i storleken 85 till 100 kr per smågris. Allt för att få in julgrisarna i stallet i rätt tid.
En slaktsvinsproducent ringde idag och frågade varför vi inte importerar smågrisar från Danmark. Där finns smågrisar att köpa. Danskarna har inte samma hälsostatus i allmänhet, men det går gå att få tag på smågrisar som motsvarar de svenska hälsokraven, menade han. Norge och Finland har inget stort antal smågrisar att erbjuda.

Risk för höjda foderpriser
Björn Folkesson, Öland, har tittat på fodersituationen och menar att Sydeuropas torka under sommaren kommer att kräva påfyllning från Norra Europa. Samtidigt finns en del områden i norr, här i Sverige, som har skördar som inte uppnår förväntningarna.
Maltkornet ser ut att bli av bra kvalitet och dra undan stora kvantiteter för grisarna. Under 90 öre behöver ingen sälja kornet för, eftersom Jordbruksverket är köpare, men priset lär nog bli högre.
Däremot finns gott om fodervete överallt. Kvalitetsproblem i Tyskland för över än mer brödvete till foder. Londonpriserna är för första gången på länge under 65 pund/ton.
En ny amerikansk rekordskörd soja är inte att vänta och Brasilien ökar inte arealerna. Den brasilianska skördevolymen är dock fortfarande en osäkerhetsfaktor i bedömningen av sojapriserna.
Vi ska nog inte vänta stora arealökningar soja, när dieseln är så dyr som den är nu. Det kostar för mycket att röja nya odlingsområden. /LG  

Partipriset,
Partipriset  är oförändrat vecka 34.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 34      Slakteri                           Viktgr kg         v 33        v 32         v 31       v 30         v 29    
 11,50  KLS                         64 - 94,9    >11,50   11,25     11,25   11,25    11,25    
  11,30  Skövde Slakteri        75 - 94,9    >11,30   11,20     11,20   11,20    11,20
  11,25  Swedish Meats          73 - 94,9*  >11,25   11,00     11,00   11,00    11,00       
  11,25  Alviksgården            fria vikter    >11,25   11,00     11,00   11,00    11,00    
  11,25  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    >11,25   11,00     11,00   11,00    11,00
  11,25  Ystad Slakteri AB         71 – 95    >11,25   11,20     11,20    11,20    11,20
ej satt  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9    >11,25   11,20     11,20   11,20    11,20  
 ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9    >11,25   11,20     11,20    11,20    11,20      
ej satt  SLP                         70 – 94,9   >11,25   11,20     11,20    11,20    11,20  
 ej satt Ginsten Slakt            65 - 94,9     12,30    12,30    12,30   12,30    12,30
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 34     v 33      v 32     v 31     v 30    
11,37
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr   >9,10  >8,90    8,70    8,70    8,70     
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr    19,87  19,87   19,87  19,87  19,87   
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,24    1,24   <1,24   1,26   1,26    
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35    1,35    1,35    1,35   1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 18 augusti 2005. Eurokurs nu 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land              v 33         v 32         v 31        v 30       v 29        v 28        v 27   
11,48  Frankrike     >1,27      1,23    >1,23    >1,19    >1,18    1,17    <1,17  
13,72  Tyskland*    >1,49    >1,47      1,44    >1,44    <1,42     1,50   <1,50       
10,27   Belgien         1,12      1,10       1,10    >1,10    <1,07     1,15   <1,15   
  9,43  Italien         >1,06     1,01      >1,01     1,00    <1,00      1,02    1,02     
* Tyska slaktsvinspriset stiger ytterligare 3 cent, 28 öre på måndag

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 18 augusti, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 33         v 32          v 31          v 30          v 29          v 28           v 27          
Aug        >1,540   >1,520    >1,487   >1,471   >1,459    >1,455    <1,430
Sep        >1,477   >1,474    >1,455   >1,443   >1,430    >1,424    <1,403   
Okt        <1,365   >1,367    >1,352   <1,332   >1,335    >1,325    <1,285   
Nov        <1,347   >1,355    >1,340   <1,347   >1,430    >1,335    <1,290   
Dec        >1,329   >1,324    >1,310     1,303   <1,303    >1,310    <1,280
Jan        >1,313   >1,300    >1,280   <1,270   <1,275    >1,283    <1,255  
Feb        <1,343   <1,350    >1,360     1,330     1,330    >1,330    <1,315
Mars        1,360   <1,360    >1,365     1,350   <1,350    >1,355    <1,340  
April         1,370     1,370      1,370     1,370   <1,370    >1,375    <1,370
Maj          1,380     1,380      1,380     1,380   <1,380      1,385    <1,385  
Juni          1,380     1,380     1,380
Juli           1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 33         v 32         v 31          v 30          v 29   
15,85
  Portugal       1,698   >1,698     1,678     1,678      1,678
14,09  Spanien       1,509     1,509     1,509     1,509    <1,509
13,41   England     >1,486   <1,472   <1,486   <1,500      1,513
13,35   Österrike   >1,430   >1,410     1,380     1,380    <1,380
13,32  Belgien      >1,427     1,390   >1,390   >1,403      1,366
13,22  Tyskland    >1,436   >1,416     1,386   >1,386    >1,366
13,19   Frankrike   >1,413   >1,410   >1,371   <1,351    >1,354
12,86   Holland     >1,377   >1,367     1,357   >1,357    >1,338
12,35  Italien         1,323   >1,323     1,310   >1,310    <1,297
12,21    Sverige       >1,308       1,280       1,280       1,280       1,280   
12,11   Danmark   >1,297      1,270     1,270     1,270    <1,270
Senaste notering saknas:
13,72   Tjeckien       ------     ------       1,470   <1,470    <1,479  
13,06    Polen           ------     ------    >1,399    >1,390   >1,365  
12,95    Irland          ------   1,387        1,387   >1,387      1,348   

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 34         v 33       v 32         v 31        v 30       v 29
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över       6,80     6,80      6,80      6,80      6,80   <6,80  
Swedish Meats       140 kg och över      6,60      6,60     6,60      6,60      6,60   <6.60
Skövde                      140 – 58 %                   6,60     6,60      6,60      6,60     6,60
Dalsjöfors Slakteri                 58 %    ej satt     6,60     6,60      6,60      6,60   <6,60
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %   ej satt     7,10    7,10      7,10      7,10    <7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt     7,10    7,10      7,10      7,10    <7,10  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 34      v 33      v 32       v 31       v 30    
8,37   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >6,90  >6,70  >6,50   >6,30     6,00
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro     0,44     0,44    0,44     0,44     0,44    
4,39   Snellmans                     Klass E            euro     0,47      0,47    0,47     0,47     0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 33          v 32         v 31         v 30          v 29  
Pund         >13,74  >13,51   <13,41   >13,70    <13,61   <13,65  
Dollar          >7,66   <7,45     <7,54     >7,89     <7,60     <7,75  
Euro            >9,33   <9,30     <9,34     >9,46     >9,45     <9,40   
Dansk           1,25     1,25     <1,25       1,27     >1,27     <1,26   
Norsk          <1,17     1,18     <1,18     >1,19       1,18     <1,18
Yen             >6,94  >6,80      <6,77      6,99      >6,99    <6,92  


Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Vi ser en fortsatt förstärkning av marknaden, men den räcker inte till prishöjningar. Inför skolstarten har det varit bra drag i försäljningen, när alla fyller på i kylarna. Vi aviserar prishöjningar, men det gäller ju att få igenom dem. Priskurrage i branschen är nu mycket viktig.
Export sker inte i några större mängder f n. Det är sida och en del svårsålda detaljer.
Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Problemet nu är inte att sälja griskött, utan att få tag på grisar att slakta och förädla. Vi har akut brist på 300 slaktgrisar per vecka. Det är inga stora marginaler inom slakten och särskilt inte i styckningen och inte heller i charken, men att ha personal och maskiner som går på underkapacitet är ännu dyrare. Särskilt som kunderna efterfrågar produkterna.
-Prissättningen på grisar i Sverige måste vara helt galen!? Om vårt slakteri vore försäkrade om att få fler grisar till slakt, skulle vi överväga ännu högre pris. Men alla har ju sina kontrakt.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen är inget problem, dessutom gör solen att det flyter på ännu bättre. Karrén är annars på väg att minska i volym. Det kompenseras med höjd försäljning av skinka. Vi har inga lager i frysen.
-Korvtillverkningen har backat påtaglig, vilket har med årstiden att göra. Vi producerar fortsatt höga volymer skivade påläggsprodukter.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortsatt bra efterfrågan både på gris- och nötkött. Bra väder hjälper till, liksom skolstarten. Det är ont om griskött på marknaden och vi fortsätter köpa helfall, i den mån det finns några att köpa.
-Vi vill dock ha ökad egen slakt, för att utnyttja den egna slaktkapaciteten. Volymerna i slakten har stor betydelse för lönsamheten.
-Med de prishöjningar som sker internationellt, bör rimligen importen minska. Svenskt griskött borde ha konkurrenskraftiga priser och priserna bör kunna höjas.
Ystad Slakteri
-Tom Hansson. -Nu går det att sälja hur många helfall som helst. Jag utnyttjar hela slakteriets kapacitet på 2 000 grisar och kör 2 timmar övertid per vecka, men efterfrågan är på ca 3 000 grisar. Det är synd att lönsamheten i styckningsledet är så svag!  
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden stabil, inga förändringar är att notera.
Danish Crown
Industrisemestern i Sydeuropa slutar den här veckan och det verkar som om tonläget är bättre på skinkmarknaden, med höjda priser. Den ökade efterfrågan väntas finnas ett par veckor, varefter den väntas trappa av. För bog och annan charkråvara är efterfrågan god, med höjd prisnivå. Baconmarknaden är under press, särskilt från holländsk sida, grundad på mycket svag marknad på färska kotletter i Europa. På kort sikt syns ingen förbättring.
Handeln är god med Centraleuropa och Ryssland. Japanska marknaden är fortsatt avvaktande p g a stora lager. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 10 öre för alla kategorier v 34. Marknadstillägget höjs till 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 34           v 33           v 32          v 31          v 30          v 29    
Bis Plus,23 kg       >17,30    >17,20      17,10      17,10     17,10     17,10
Bas, 23 kg            >16,00    >15,90      15,80      15,80     15,80     15,80  
Nyavvanda, 9 kg    >34,50    >34,40      34,30      34,30     34,30     34,30
KRAV, 23 kg          >23,20    >23,10      23,00      23,00     23,00     23,00
KLS
Smågrispriset går upp 20 öre. Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,80    >17,60      17,45      17,45     17,45     17,45   
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt     >18,25      17,75        17,75    17,75    17,75
Ugglarpsgrisen       ej satt     >17,25      16,75        16,75    16,75    16,75
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt      >17,34      17,29        17,29   >17,29   >17,22
SwedeHam            ej satt      >16,05      16,01        16,01   >16,01   >15,95  
Vita                      ej satt      >14,97      14,93        14,93   >14,93   >14,87  
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                    ej satt     >18,25*     17,75      17,75       17,75    17,75  
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 25 kr.
Särklass D          >17,50      >17,35      17,20       17,20     17,20     17,20   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna ändrade.
Skr     Vecka, dkr              v 34        v 33        v 32        v 31        v 30        v 29
251   Basis 7 kg           >201    >197     <190     >192       191    <191
440   Basis 30 kg         >352    >344       336     <336       337    <337
257   SPF+Myc 7 kg      >206    >202     <195     >197       196    <196
446   SPF+Myc 30 kg    >357    >349       341     <341       342    <342  
262   SPF 7 kg             >210    >206     <199     >201       200    <200
451   SPF 30 kg           >361    >353       345     <345       346    <346  
871   Økologi 30 kg     >697    >690     >683       674       674    <674  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos              590       590       590      590       590      590    
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*    62         62         62         62        62       62  
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port –Bristen på smågrisar har nu ökat till ca 25 000 till vecka 34. Den höga bristen består någon vecka till, sedan minskar intresset för att sätta in julgrisar. Marknadstillägget höjs med ytterligare 10 kr till 30 kr.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist till vecka 34.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisunderskottet till vecka 34 är ca 2 000, ca två veckor väntetid. /LG

Nyheter
Lennart Nyqvist, Kiagård, har köpt Wannehags 660-suggorsbesättning
Göran Wannehag, Kristianstad, har sålt Äsperöds gård med 660 suggor i produktion till Lennart Nyqvist, Kiagård, Fjälkinge, som f n har 3 000 slaktsvinsplatser och därmed integrerar sin produktion. Avtalet blev klart i veckan och överlåtelsen sker 19 september.
Görans far Olle köpte Äsperöds gård och byggde från 1975 till 1977 suggstallarna, som på den tiden betraktades som en megabesättning i Sverige. I dag är det en vanlig besättningsstorlek. Göran har jobbat i besättningen 15 år och sedan 1999 som ägare. De fyra anställda fortsätter hos nye ägaren.
I köpet ingår fastigheten, inventarierna och djuren. Äsperöds gård har mellangårdsavtal med Johan Mattsson, Bäretofta, som levererar till Swedish Meats. Kiagård levererar till Ystad Slakt.

Bygger suggstallar för 4 800 avvanda smågrisar per vecka
När vi talar om stora suggstallar på 350, 500 och 1 000 suggor i Sverige, planerar man väsentligt större enheter i andra länder. Natural Pork Production II, (NPP II) Harlan, Iowa, USA, vill bygga en sugganläggning för 4 500 avvanda smågrisar per vecka! Företaget har sökt tillstånd för högst 15 000 vuxna suggor, varav 11 200 suggor i produktion och de beräknas få i snitt 21 smågrisar per år. Byggkostnaderna beräknas till mellan 15 – 18 miljoner dollar. 35 personer får jobb, till en lön på 10 – 15 dollar per timma. Företaget har köpt 60 hektar mark för verksamheten, varav suggbesättningen upptar 16 hektar. Källa: Palladium Item

8 av 10 norrmän vill bevara dagens norska landbruk med statliga bidrag
80 % av norska folket vill ha norskt jordbruk kvar i nuvarande omfattning och är beredda att betala för det över skattsedeln. Det är visserligen 4 % färre än vid undersökningen i fjol, men 2003 var det 81 %, 2002 74 % och 76 % året innan. Norskt jordbruk har således stark ställning i Norge.
Det stora nationella jordbruksstödet på 10 – 12 miljarder nkr tycker 64 % är ok, 17 % tycker det är för mycket. 54 % tror det är sällsynt med salmonella i mat från norska husdjur, 50 % anser lantbruket förorenar naturen mindre än industri, bilar, avlopp, m m.
34 % ansåg statliga jordbruksstödets viktigaste uppgift är att hålla landsbygden levande, Näst viktigaste skälet ansåg man vara att producera norsk mat. Källa: Nationen. /LG

5 % mer griskött har sålts i Norge i år
Vi har tidigare rapporterat om norska grisöverskott, men även att norrmännen äter mer griskött. Aktuell siffra är nu 5 % försäljningsökning, vilket fört med sig att lagren är slut innan grillsäsongen avslutats. Gilde har t o m kritiserats för att inte ha lagrat tillräckligt med griskött.
Som alla kommer ihåg hade Norge en stor produktionsökning en bra bit in på 2005 och man slaktade ut smågrisar och spekulerade i att kunna sälja dem till Sverige. Balans har uppnåtts långt innan någon kunnat förutse. Källa: Norsvin.

Lantmännen inför ny marknadsorganisation
Lantmännen Lantbruk inför ny marknadsorganisation 1 januari 2006. Sverige blir ett enda marknadsområde med en marknadschef. 9 försäljningsområden bildas med vardera en försäljningschef som arbetar tillsammans med ett antal säljare. Samtidigt bildas team för foderförsäljning, där man samlar specialistkompetens för foder till grisar (Piggfor), hönsfåglar (Pullfor) och nötdjur (Nötfor). Motsvarande bildas även ett spannmålsteam som kommer att fungera som en brygga mellan försäljningsområdena och spannmålsdivisionen. En key account manager-funktion inrättas med ansvar för relationerna med återförsäljare och lokalföreningar. Förändringen innebär att totalt cirka 50 tjänster försvinner inom Lantmännen Lantbruk. Källa: Pressmeddelande.

ICA sänker priserna ännu mer
22 augusti sänks priserna ytterligare i ICA-butikerna i Sverige. 900 till 1 400 varor, beroende på butikens storlek och inriktning, får lägre priser. Förutom kolonial- och djupfrysta varor ingår vissa färskvaror och ekologiska varor i prissänkningen.
Prissänkningarna finansieras genom kostnadseffektiviseringar i de enskilda butikerna, kostnadseffektiviseringar i koncernen, samt effektivare förhandlingar med leverantörerna. Vid förra prissänkningen sänktes priserna till ett sammanlagt värde av 700 mkr. Sänkningen nu blir ca 300 mkr. Källa: Pressmeddelande
Kommentar: ICA uppges i någon tidningsintervju sagt att man vill lägga ut beställningar på företag som kan kan köra i skift, för att därigenom förlänga driftstiden på maskiner o dyl. Den rationaliseringen delas i så fall mellan ICA och leverantören. Grisarna växer dygnet runt, men ändå pressas priserna mer och mer!
 
Företagsnytt
Scan Foods lanserar lågprisalternativ för restaurang- och storhushåll
Scan Foods har hittills enbart salufört varumärket Scan, som står för svenska varor av högsta kvalitet. Nu lanserar Scan Foods ett nytt produktsortiment på restaurang- och storhushållsmarkanden under varumärket EuroMeats.  Med lanseringen av EuroMeats kommer Scan Foods att kunna erbjuda ett komplement och lågprissortiment av bearbetat kött och charkuteriprodukter, som innehåller internationell råvara. Först introduceras frysta hamburgare i tre storlekar, skivad rökt kalkon och tärnad kokt kyckling.
EuroMeats står för prispressade produkter av säkerställd kvalitet, vilket innebär att prissättningen är relativt låg och att kvaliteten är noggrant kontrollerad, men inte jämförbar med premiumvarumärken, som exempelvis Scan. Scan-märkta produkter kommer som tidigare endast att innehålla svensk köttråvara.

Annika Linde statsepidemiolog efter Johan Giesecke
Annika Linde tillträder 1 oktober tjänsten som statsepidemiolog och chef för avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Hon efterträder Johan Giesecke som 15 augusti tillträdde en tjänst som Chief Scientist vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar – ECDC. Arbete pågår med tillsättning av ny chef för Avdelningen för virologi vid SMI. Annika Linde är sedan 1993 läkare och chef vid SMI:s virologiska avdelning och adjungerad professor vid Karolinska Institutet.

Agenda
Matfestivalen vid Tivoli i Köpenhamn har öppet 20 - 24 augusti
De danska lantbrukarna arrangerar tillsammans med Tivoli och tidningen Børsen en matfestival i morgon t o m 24 augusti, 15 – 22, på Tivolis festområde i centrala Köpenhamn.

Local and Regional Food 27 – 28 september
Local and Regional Food är en europeisk konferens 27 - 28 september i Aspenäs Hotel, Lerum, med bl a SLU som arrangör. Anmälan till Ingela Hallberg, SLU, tel 018-67 24 56.

67 danska gårdar öppnar stalldörrarna 18 september
Rekordmånga danska gårdar ska hålla stalldörrarna öppna för besökande konsumenter 18 september kl 10 - 16, när det traditionella arrangemanget Öppet Lantbruk hålls i höst. Arrangemanget blev landsomfattande 1998, då under namnet Grøn Søndag, och hålls alltid tredje söndagen i september. Mer info: www.aabentlandbrug.dk

Elmia Landsbygd & Konsument 27 – 28 augusti
27 - 28 augusti öppnar Elmia en ny mässa, Elmia Landsbygd & Konsument. Syftet är att visa konsumenterna vad den svenska landsbygden har att erbjuda. Många lantbrukare försöker hitta nya vägar till affärer för att öka lönsamheten och riktar sig direkt till konsumenterna på ett helt annat sätt än tidigare. Mässan är inriktad på produkter och tjänster som landsbygden genererar, som exempelvis småskalig livsmedelsproduktion och upplevelseturism.


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se