@-GRIS 26 augusti 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 35

Italien höjde nära 1,50 skr till 13,80 i veckan, Tyskland 30 öre till 13,70, Danmark höjer 25 svenska öre även nästa vecka
En prisökning på nära 1,50 skr från en vecka till en annan. Vad sägs om det? Italienska priset chockhöjdes i veckan till ca 13,80 och närmar sig spanska på ca 14,09 skr. Men portugisiska ligger fortsatt högst på 15,85. Tyska priset fortsatte upp 30 öre. Danska slaktsvinspriset, som gått upp 2 x 25 svenska öre två veckor i rad, går upp 25 öre även nästa vecka. Suggpriset går upp lika mycket.
Det är således fortsatt uppåt för slaktsvinen i de flesta EU-länderna. En del länders priser låg dock stilla under veckan, bl a England, Österrike och (givetvis) Sverige. Det är 3,65 i prisskillnad vecka 34 mellan Portugal och Sverige, sämst betalande land.
De svenska grispriserna är oförändrade även nästa vecka.

Fortsatt bra marknad väntas, men kan förändras snabbt
Utbudet av grisar ökar något i EU, men efterfrågan från slakterierna ökar också. Skolstarten i norra Tyskland ökade efterfrågan så mycket att vissa grisdetaljer gick upp även i Holland. Allt enligt tyska ISN.
Samtidigt meddelas att slaktvikterna i EU är fortsatt under medel, vilket betyder att det inte blir någon stor ökning av utbudet på griskött närmaste tiden. God efterfrågan och god export ger en stabil bra marknad.
Men Danish Crown varnar ändå för instabilitet i prissättningen. Eftersom slakterierna höjer noteringarna för att få tag på grisar, kan ökad tillförsel, eller minskad efterfrågan på griskött, snabbt förändra prisbilden. Priset kan fortsätta uppåt, men också vända nedåt.

Fortsatt oförändrat i Sverige
Situationen på svenska grismarknaden är oförändrad. Slaktgrisnoteringen är oförändrad, trots prisrally så nära inpå oss som Danmark och Tyskland. Det är konkurrensen på svenska marknaden som håller priset nere, säger Johan Andersson, Swedish Meats. Alla säljer för billigt, mer priskurrage behövs. Allra sämst är prissättningen inom charken, där rena bottenpriser råder.
Marknaden har visserligen stärkts, säger han, men det räcker inte till höjning av slaktsvinspriset. Inte heller partipriset har höjts.
-Hur länge kommer de svenska grisuppfödarna att finna sig i den här prissituationen, frågar sig några som mailat idag. Det är dags att vi får tjäna lite pengar, skriver en annan.
Danska grisuppfödarna finner sig inte i den situation, som de befunnit sig i (priserna höjs nu 20 öre varje vecka). En del lämnar Danish Crown och går över til Tican. Och i dag vill man banta styrelsen och sätta in styrelseproffs (se notis). /LG  

Partipriset,
Partipriset  är oförändrat vecka 35.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 35      Slakteri                           Viktgr kg           v 34       v 33        v 32        v 31       v 30
 
12,30 Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30    12,30    12,30    12,30   12,30
  11,50  KLS                         64 - 94,9      11,50  >11,50    11,25    11,25   11,25    
ej satt  Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,30  >11,30    11,20    11,20   11,20  
  11,25  Swedish Meats          73 - 94,9*    11,25  >11,25    11,00     11,00   11,00         
  11,25  Alviksgården            fria vikter     11,25  >11,25    11,00     11,00   11,00   
ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,25  >11,25    11,00     11,00   11,00  
  11,25  Ystad Slakteri AB         71 – 95     11,25   >11,25   11,20     11,20    11,20   
  11,25  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,25   >11,25   11,20     11,20    11,20  
ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,25   >11,25   11,20     11,20    11,20      
ej satt  SLP                         70 – 94,9     11,25  >11,25    11,20     11,20    11,20
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 35      v 34     v 33      v 32     v 31     v 30    
11,37
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr   >9,30   >9,10  >8,90    8,70    8,70    8,70     
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr    19,87   19,87  19,87   19,87  19,87  19,87   
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,24     1,24    1,24   <1,24   1,26   1,26    
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35     1,35    1,35    1,35    1,35   1,35  
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 24 augusti 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                v 34        v 33         v 32         v 31        v 30     
11,76  Frankrike       <1,26    >1,27      1,23    >1,23    >1,19  
14,19  Tyskland       >1,52     >1,49    >1,47      1,44    >1,44          
10,55   Belgien        >1,13       1,12      1,10       1,10    >1,10     
  9,90  Italien            1,06     >1,06      1,01     >1,01     1,00         

Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 28 augusti, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån               v 34           v 33         v 32          v 31          v 30          v 29            
Aug          1,540    >1,540   >1,520    >1,487   >1,471   >1,459   
Sep        >1,480    >1,477   >1,474    >1,455   >1,443   >1,430   
Okt          1,365    <1,365   >1,367    >1,352   <1,332   >1,335
Nov        >1,358    <1,347   >1,355    >1,340   <1,347   >1,430
Dec        >1,335    >1,329   >1,324    >1,310     1,303   <1,303  
Jan        <1,310    >1,313   >1,300    >1,280   <1,270   <1,275  
Feb        <1,340    <1,343   <1,350    >1,360     1,330     1,330   
Mars        1,360      1,360   <1,360    >1,365     1,350   <1,350   
April         1,370     1,370     1,370      1,370     1,370   <1,370   
Maj        >1,385     1,380     1,380      1,380     1,380   <1,380
Juni       >1,385     1,380     1,380      1,380
Juli          1,380     1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 34          v 33         v 32         v 31      
15,85
  Portugal       1,698      1,698   >1,698     1,678   
14,09  Spanien        1,509     1,509     1,509     1,509    
13,83  Italien        >1,481     1,323   >1,323     1,310  
13,69  Tyskland    >1,466    >1,436   >1,416     1,386   
13,57   Frankrike   >1,453    >1,413   >1,410   >1,371   
13,44  Belgien      >1,440    >1,427     1,390   >1,390  
13,41   England       1,486    >1,486   <1,472   <1,486  
13,35   Österrike     1,430    >1,430    >1,410     1,380  
13,22   Holland      >1,416   >1,377    >1,367     1,357   
12,36   Danmark    >1,324   >1,297      1,270     1,270    
12,21    Sverige           1,308   >1,308        1,280       1,280      
Senaste notering saknas:
13,60   Tjeckien        ------   <1,457    <1,467     1,470  
13,03    Polen            ------    ------     <1,396   >1,399
12,95    Irland           ------    1,387       1,387     1,387    

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 35        v 34         v 33       v 32         v 31        v 30       v 29
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över    ej satt      6,80     6,80      6,80      6,80      6,80   <6,80  
Swedish Meats       140 kg och över      6,60      6,60      6,60     6,60      6,60      6,60   <6.60
Skövde                      140 – 58 %    ej satt      6,60      6,60     6,60      6,60      6,60     6,60
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      6,60      6,60      6,60     6,60      6,60      6,60   <6,60
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %   ej satt      7,10      7,10    7,10      7,10      7,10    <7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %   ej satt      7,10      7,10    7,10      7,10      7,10    <7,10  

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 35       v 34      v 33      v 32       v 31    
8,37   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >7,10   >6,90  >6,70  >6,50   >6,30  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,46     0,44     0,44    0,44     0,44
4,39   Snellmans                     Klass E            euro      0,47     0,47      0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 34        v 33          v 32         v 31         v 30          v 29  
Pund         <13,68  >13,74  >13,51   <13,41   >13,70    <13,61   <13,65  
Dollar          <7,58   >7,66    <7,45     <7,54     >7,89     <7,60     <7,75  
Euro            >9,34   >9,33    <9,30     <9,34     >9,46     >9,45     <9,40   
Dansk           1,25     1,25      1,25     <1,25       1,27     >1,27     <1,26   
Norsk          >1,18   <1,17      1,18     <1,18     >1,19       1,18     <1,18
Yen            <6,89    >6,94   >6,80      <6,77      6,99      >6,99    <6,92  

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Den internationella marknaden stärks, så det kommer säkert drag i Sverige också. Svenska marknaden blir starkare, men det räcker ännu inte till ytterligare prishöjning. Det är jättesvårt att få upp priserna på chark. Vi har balans i slakten och jämn produktion.
-Det är ett bättre priskurrage hos alla svenska slakterier som behövs, för att få upp priserna.
-Vi eftersträvar att förädla så mycket som möjligt i egen regi och räknar med att komma ner i 25 % helfallsförsäljning i år. Det brukar vara 25 – 30. Av de grisar som styckas i egen regi går ca 25 % till konsument, 25 egen vidareförädling, 25 till industrikunder och 25 % går på export.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Som konsekvens av låga slaktvolymer har vi inga avsättningsproblem. Korvförsäljningen har gått upp igen och även de skivade volymerna klättrar uppåt. Charken går således åter på full maskin.
Ystad Slakteri
Tom Hansson. -Slakten ligger fortfarande strax över 2 000 grisar per vecka, vilket innebär ca 2 tim övertid. Efterfrågan på helfall är mycket bra.
SLP
Peter Johansson: -Vi har de volymer i chark och styckning vi väntat oss. Däremot har vi inte den slaktvolym vi trott på.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Skolstarten innebär en annan konsumtionstrend. Vi har dock bra väder nu igen, vilket ökar efterfrågan på korv.
Danish Crown
Handeln med skinka är åter livlig och priserna steg på de flesta marknaderna. Det gjorde även bog och annan charkråvara. Efterfrågan är god i Tyskland och Centraleuropa. Även efterfrågan på späck och andra fettkvaliteter har förbättrats, vilket är normalt för den här årstiden.
Karré är fortfarande ett problem, trots det fina vädret i Danmark och Nordtyskland. Det är nog bara att inse att grillsäsongen är förbi och att prisfall är att vänta.
Baconmarknaden är fortsatt överförsörjd i förhållande till efterfrågan. Även om det kommer kampanjaktiviteter, blir det svårt att hålla prisnivån.
På övriga marknader är det ingen förändring. Generellt är priset i Europa på levande grisar präglat av relativt liten tillförsel till slakterierna. Slaktsvinspriset är därför högre, än vad konsumenterna betalar. Även små ökningar av slakttillförseln, eller minskningar, kan därför snabbt slå igenom på noteringarna. Detsamma gäller om efterfrågebilden ändras. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 15 öre för bis och bas, 35 öre för nyavvanda. Marknadstillägget höjs till 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                 v 35           v 34           v 33           v 32          v 31          v 30  
Bis Plus,23 kg       >17,45    >17,30    >17,20      17,10      17,10     17,10  
Bas, 23 kg            >16,15    >16,00    >15,90      15,80      15,80     15,80
Nyavvanda, 9 kg    >34,85    >34,50    >34,40      34,30      34,30     34,30  
KRAV, 23 kg            23,20    >23,20    >23,10      23,00      23,00     23,00  
KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris.
KLS Smågris          >17,95    >17,80    >17,60      17,45      17,45     17,45   
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt     18,25      >18,25      17,75        17,75    17,75   
Ugglarpsgrisen       ej satt     18,25      >17,25      16,75        16,75    16,75   
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+           ej satt    17,34      >17,34      17,29        17,29   >17,29  
SwedeHam             ej satt    16,05      >16,05      16,01        16,01   >16,01  
Vita                       ej satt    14,97      >14,97      14,93        14,93   >14,93  
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt    18,25      >18,25*     17,75      17,75       17,75
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 25 kr.
Särklass D             ej satt  >17,50      >17,35      17,20       17,20     17,20   

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna upp.
Skr     Vecka, dkr              v 35        v 34        v 33        v 32        v 31        v 30    
251   Basis 7 kg           >206    >201    >197     <190     >192       191   
440   Basis 30 kg         >360    >352    >344       336     <336       337  
257   SPF+Myc 7 kg      >211    >206    >202     <195     >197       196  
446   SPF+Myc 30 kg    >365    >357    >349       341     <341       342  
262   SPF 7 kg             >215    >210    >206     <199     >201       200  
451   SPF 30 kg           >369    >361    >353       345     <345       346
871   Økologi 30 kg     >704    >697    >690     >683       674       674  

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos               590      590       590       590      590       590    
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*     62        62         62         62         62        62     
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port –Bristen på smågrisar har minskat något till ca 24 000 till vecka 35. Bra volym på nyanmälan, situationen förbättras.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Minskad brist till vecka 35.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisunderskottet till vecka 35 är ca 2 000, ca två veckor väntetid. /LG

Nyheter
Swedish Crown, Scandinavian Star, Swedane, eller vad ska barnet heta?
Swedish Meats är inte välkomna att fusionera med Danish Crown! Det menar Danish Crowns ägare. I både svenska och danska medier och även i andra diskussioner, har utnämnandet av Åke Modig till ny vd för Swedish Meats, tolkats som att försöken att fusionera med lämplig kandidat ska snabbas upp. Danish Crown utpekas i allmänhet som den utvalde partnern.
Danske Svineproducenter, danska grisuppfödarnas organisation som har 1 700 medlemmar som producerar 70 % av slaktgrisarna, är dock tveksamma.
-Vad tjänar vi på att ha svenska uppfödare med i Danish Crown, frågar man. Infrastrukturen i Sverige är åt Häcklefjäll fel. Svenskarna har fullständigt omöjliga djurvälfärdsregler. Osv.
- Om svenska folket valt att ge sina grisuppfödare dåliga ramvillkor för produktionen, är detta givetvis synd om kollegerna på andra sidan sundet. Men vi i Danmark har tillräckliga problem med grispriset, utan att ha svenskarna med i Danish Crown.
Kommentar: Jag kan inte annat än att hålla med de danska grisuppfödarna. Vi har dåligt grispris, höga kostnader, omöjliga bestämmelser. Vi vill bli duktiga, men vi får inte. Det är nu, när vi vill vara med i internationella sammanhang, vi verkligen kommer att upptäcka att den svenska byråkratin och det svenska regelverket är hinder. Något att tänka på när nu alla djurskyddsbestämmelser ska skrivas om! Läs mer: GRIS nästa vecka.

Klart för Konvex köttavfallsbehandling i Karlskoga, Stenstorp läggs ner, 40 (+ 40) mkr kan sparas
Miljödomstolen gav i onsdags Konvex klartecken att bygga en malningsanläggning i Karlskoga för animaliskt avfall, eller korrekt uttryckt animaliska biprodukter. Anläggningen ska ta hand om slakteriernas riskavfall, för behandling och vidare transport till olika värmeverk för förbränning. Bygget påbörjas i höst och är klart i juni nästa år. När systemet är utbyggt 2007 kan 40 mkr sparas och ytterligare 40 mkr om en lagändring sker.
Biomal, som köttavfallet kallas i mald form, är ett bränsle som kompletterar fastbränslet och bl a ersätter den urea som värmeverken använder för att halvera utsläppen av kväveoxider. När Karlskogaanläggningen är klar i maj nästa år, avvecklas anläggningen i Stenstorp och den i Krutmöllan byggs om till produktion av Biomal. All export av animaliskt avfall till Daka i Danmark och till Tyskland kan upphöra.
Totala besparingen när nya avfallssystemet är klart, jämfört med nuläget, blir ca 40 mkr. Som kan hjälpa upp slaktdjursnoteringen. Ytterligare 40 mkr kan tillföras noteringen om en lagändring kan ske, så avfallet från livsmedelsindustrin inte längre klassas som riskavfall. Biomals bränslevärde är 250 – 300 kr per ton, dvs ungefär vad värmeverken betalar för träpellets. Läs mer: GRIS, nästa vecka.

Danska och svenska spannmålshandlare inleder samarbete i DLA Agro
Spannex AB, som har 20 svenska privata och kooperativa företag som kunder, samt danska Den Lokale Andel, DLA, som har 19 kooperativa föreningar som kunder, har bildat DLA Agro för att samarbeta över gränserna med inköp och handel med förnödenheter till lantbruket. Verksamheten började nu i augusti. Huvudkontoret ligger i Fredericia och ett kontor finns i Vänersborg för svenska marknaden. En del av Spannex personal förs över till nybildade DLA Agro.
Spannex har 2 miljarder skr i omsättningen och 10 % marknadsandel på foder-, spannmåls- och förnödenhetsmarknaden. DLA omsätter 10 miljarder skr och har 40 % av danska marknaden. Det nya bolaget beräknas omsätta ca 15 miljarder skr.
Spannex verksamhet fokuseras nu mer på grossistverksamhet inom handelssortimentet, med bl a vitaminer, mineraler och specialfoder. Källa: Pressmeddelande.
 
Grisuppfödarna kräver styrelseproffs i Danish Crown
Danske Svineproducenter föreslår att styrelsesammansättningen ändras i Danish Crown, så att dels styrelsen minskas med 7 personer till 15, dels att plats bereds för några av de tyngsta namnen i danskt näringsliv.
-Det ger mer dynamik och inspiration och det kommer att hända mera om pressen på företaget kommer utifrån, menar Torben Poulsen, ordförande i Danske Svineproducenter.
Vidare vill föreningen att antalet fullmäktige minskas från 300 till 100.
Kommentar: Danske Svineproducenter representerar 1 700 av de största grisuppfödarna, med 70 % av produktionen. Danish Crown har senaste tiden fått ta emot mycket kritik, framför allt för att inte grispriset är så lågt. Ett ganska stort antal producenter söker inträde i den betydligt mindre föreningen Tican.

Minskat antal suggor i England
Antalet grisar i England föll med 10 % t o m juni, enligt Defra. Junisiffrorna visar 463 000 suggor och gyltor. 2001 var motsvarande antal 547 000 suggor. Det är en minskning med 16 % under de fyra åren.
Meat and Livestock Commissions prognos för slakten andra halvåret i år var 3 % ökning, men den prognosen blir nu reviderad. Källa: ISN.


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se