@-GRIS 2 september 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 36
Partipriset upp 50 öre, slaktsvin och suggor upp 25 öre, men ned lika mycket (20 danska) i Danmark
Swedish Meat höjer både slaktsvin och suggor med 25 öre på måndag och övriga slakterier verkar följa efter. Smågrispriset går upp 15 öre. Däremot sänker danska slakterierna slaktsvinspriset med 20 danska öre, efter tre veckors höjningar.
Partipriset höjs med 50 öre nästa vecka. Det är 25 öre mer än slaktsvinshöjningen, men det skedde ingen partiprishöjning i samband med höjningen med 25 öre vecka 33. Det har nu gått tre veckor med sänkta slaktmarginaler, som nu återställs när marknaden accepterat partiprisets 50-öreshöjning.
Det är intressant att notera, att svenska grispriset går upp när danska och internationella priserna, liksom futurepriserna, stagnerar eller går nedåt! Men glädjande att svenska priset till slut går upp.  
Fortsatt uppåt i Italien, varning för sänkta priser i EU
Italien betalade 14,72 skr denna vecka, en höjning med ytterligare nära 90 öre, efter ökningen med 1,50 veckan innan. Prisuppgången beror på stor efterfrågan på råvara efter semestrarna. Även holländska priset har gått upp, vilket delvis är en följd av italienska uppgången, eftersom mycket griskött exporteras till Italien. Prisuppgång har det även varit i Belgien, medan priset sjunkit i Frankrike. I flera länder var priset oförändrat sedan veckan innan.
Futurepriserna går dock nedåt. Även om marknaden i EU bedöms som stabil, varnar bl a Danmark för sänkta priser p g a att även små förändringar i utbudet av slaktsvin kan sänka priset. En viss ökning av utbudet sker, enligt danska bedömare. /LG  
Partipriset,
Partipriset  höjs med 50 öre vecka 36.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 36          Slakteri                           Viktgr kg           v 35       v 34       v 33        v 32   
>12,55   Ginsten Slakt            65 - 94,9      12,30    12,30    12,30    12,30  
>11,75** KLS                         64 - 94,9      11,50    11,50  >11,50    11,25      
>11,55    Skövde Slakteri        75 - 94,9      11,30    11,30  >11,30    11,20   
>11,50     Swedish Meats          73 - 94,9*    11,25    11,25  >11,25    11,00        
>11,50    Alviksgården            fria vikter     11,25    11,25  >11,25    11,00
ej satt     Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9     11,25    11,25  >11,25    11,00   
  11,50     Ystad Slakteri AB         71 – 95     11,25    11,25   >11,25   11,20     
>11,50     Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9     11,25    11,25   >11,25   11,20    
ej satt     Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,25    11,25   >11,25   11,20        
ej satt     SLP                         70 – 94,9     11,25    11,25  >11,25    11,20    
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Rättelse: Priset uppgavs felaktigt till 11,70 i förra utgåvan.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34.
Skr      Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta       v 36       v 35      v 34     v 33        
11,37
Danish Crown/TiCan   70,0 – 84,9 kg       dkr   <9,10   >9,30   >9,10  >8,90     
23,44  Norsk Kjött                 55,1 – 77,0 kg*    nkr    19,87   19,87   19,87  19,87     
11,76 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,24     1,24     1,24    1,24    
12,60 Snellman, Finland          78 – 101 kg      euro     1,35    1,35     1,35    1,35   
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 1 september 2005. Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land                v 35       v 34        v 33         v 32      
11,49  Frankrike       <1,23   <1,26    >1,27      1,23   
14,19  Tyskland         1,52   >1,52    >1,49    >1,47      
10,74   Belgien         >1,15   >1,13      1,12      1,10   
11,30  Italien           >1,21    1,06    >1,06      1,01        
Futurepriser
Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 1 september, Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån                v 35          v 34           v 33         v 32          v 31                  
Sep        <1,440    >1,480    >1,477   >1,474    >1,455    
Okt         <1,340     1,365    <1,365   >1,367    >1,352  
Nov        <1,333    >1,358    <1,347   >1,355    >1,340   
Dec        <1,300    >1,335    >1,329   >1,324    >1,310  
Jan        <1,280    <1,310    >1,313   >1,300    >1,280  
Feb          1,340    <1,340    <1,343   <1,350    >1,360     
Mars        1,360      1,360      1,360   <1,360    >1,365     
April         1,370     1,370     1,370     1,370      1,370    
Maj          1,385    >1,385     1,380     1,380      1,380   
Juni         1,385    >1,385     1,380     1,380      1,380
Juli          1,380      1,380     1,380     1,380

Grispriser i andra EU-länder
Euro, omräkningskurs 9,34, korrigerade noteringspriser, men se på trenden, inte jämförelser mellan länderna. Källa: ISN, Tyskland.
Skr      Land                   v 35          v 34          v 33         v 32         v 31      
15,85
  Portugal       1,698      1,698      1,698   >1,698     1,678   
14,72  Italien        >1,576    >1,481     1,323   >1,323     1,310  
14,09  Spanien        1,509     1,509      1,509     1,509     1,509    
13,79  Belgien      >1,477    >1,440    >1,427     1,390   >1,390  
13,69  Tyskland      1,466    >1,466    >1,436   >1,416     1,386   
13,41   England       1,486      1,486    >1,486   <1,472   <1,486  
13,35   Österrike     1,430      1,430    >1,430    >1,410     1,380  
13,30   Holland     >1,425    >1,416    >1,377    >1,367     1,357   
13,18   Frankrike   <1,412    >1,453    >1,413   >1,410   >1,371   
12,61   Danmark   >1,351    >1,324    >1,297      1,270     1,270    
12,21    Sverige          1,308       1,308     >1,308        1,280       1,280      
Senaste notering saknas:
13,60   Tjeckien       ------     -------     <1,457    <1,467     1,470  
13,15    Polen          ------      ------     >1,408    <1,396   >1,399
12,95    Irland          ------     1,387       1,387      1,387     1,387    

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 36        v 35        v 34         v 33       v 32  
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över                   6,80      6,80     6,80      6,80  
Swedish Meats       140 kg och över      >6,85    6,60      6,60      6,60     6,60     
Skövde                      140 – 58 %       >6,85     6,60      6,60      6,60     6,60    
Dalsjöfors Slakteri                 58 %      >6,85     6,60      6,60      6,60     6,60    
Ugglarps Slakteri            57 – 59 %                  7,10      7,10      7,10    7,10  
SLP                       140,1 kg- 58 %                  7,10      7,10      7,10    7,10    

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 35       v 34      v 33      v 32       v 31    
8,37   
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    >7,10   >6,90  >6,70  >6,50   >6,30  
4,10  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E    euro      0,46     0,44     0,44    0,44     0,44
4,39   Snellmans                     Klass E            euro      0,47     0,47      0,47    0,47     0,47  

Valutor
Fredagar        i dag         v 35       v 34        v 33          v 32     
Pund         <13,66  <13,68  >13,74  >13,51   <13,41
Dollar          <7,44    <7,58   >7,66    <7,45     <7,54    
Euro            <9,31    >9,34   >9,33    <9,30     <9,34      
Dansk           1,25      1,25     1,25      1,25     <1,25    
Norsk          >1,19    >1,18   <1,17      1,18     <1,18    
Yen            <6,76     <6,89   >6,94   >6,80      <6,77    

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Slaktsvinspriserna börjar falla internationellt, bl a i Danmark, men i Sverige känns det möjligt att höja priset. Vi höjer därför priserna i partiledet med 50 öre. Skinka har bra efterfrågan. Svåraste marknadsläget är det för kotlett och karré.
SLP
Peter Johansson: -Vi säljer f n mer än vi producerar, vilket betyder att vi tar ut ur frysarna. Det finns alltid något i frysarna av strategiska skäl. Marknaden andas i övrigt ett positivt lugn. Julskinkeproduktionen är växande.  
Ginsten
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har varit jobbig, försäljningsmässigt. Skolstarten har alltid en negativ verken på konsumenternas köttinköp. När skolorna börjar behöver familjerna pengarna till kläder och annat till barnen. Vi börjar med julskinkan så smått.
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har fint väder och förhoppningsvis en ytterligare grillhelg. Kotletter och karré har annars lugnat ner sig och priserna har gått ned. De priser vi fick för karré med ben i somras, får vi nu för samma detaljer utan ben. Julskinkan har kommit in i stället. I övrigt går köttprodukterna hyfsat bra.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av köttdetaljer är tillfredsställande. Charkproduktionen, dvs skivade produkter och korv, går på hög nivå. Vi var inte beredda på det vackra vädret, som spräckte prognoserna för korvtillverkningen. Det blev en tid brist på råvaror och fryslagren är rekordsmå. Efterfrågan på karré går ned och skinka upp. Stor brist på slaktgrisar.  
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil och alla priser är oförändrade.

Danish Crown
Som vi sa förra veckan är marknaden mycket osäker, där små ändringar av tillförseln av grisar, eller efterfrågan på griskött, kan orsaka prisändringar. Den här veckan har tillförseln av grisar ökat både i Danmark, Tyskland och Holland. Det har satt stopp för prisökningarna.
Ökad tillförsel av skinka innebär att de tillkomna mängderna måste säljas med rabatt. Bog och charkråvara säljs fortfarande till oförändrade priser. Säsongen för karré är nu i stort sett förbi och priserna faller.
Baconkontrakten för september blev som befarat avslutade med sänkta priser. Mängdmässigt är det dock hopp om bättre handel p g a säljkampanjer i detaljledet.
Handeln med Ryssland och Centraleuropa är bra, men japanska handeln tyngs fortsatt av stora lager. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats
Smågrispriserna höjs 15 öre för bis och bas, 45 öre för nyavvanda, 10 öre för KRAV. Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Klass, kr/kg                v 36           v 35           v 34           v 33           v 32     
Bis Plus,23 kg      >17,60    >17,45    >17,30    >17,20      17,10  
Bas, 23 kg           >16,30    >16,15    >16,00    >15,90      15,80   
Nyavvanda, 9 kg   >35,30    >34,85    >34,50    >34,40      34,30   
KRAV, 23 kg         >23,30      23,20    >23,20    >23,10      23,00   
KLS
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
KLS Smågris        >18,15     >17,95    >17,80    >17,60      17,45  
Ugglarp  
Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass                ej satt   18,25     18,25      >18,25      17,75     
Ugglarpsgrisen       ej satt   18,25     18,25      >17,25      16,75    
Skövde Slakteri
Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris.
SwedeHam+          ej satt   >17,58    17,34      >17,34      17,29     
SwedeHam            ej satt   >16,29    16,05      >16,05      16,01     
Vita                      ej satt               >15,20      >14,97      14,93    
SLP
Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal.
SLP+                     ej satt    18,25     18,25      >18,25*     17,75    
* Höjningen är tillfällig.
Dahlbergs  
Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 25 kr.
Särklass D             ej satt   >17,60   >17,50      >17,35      17,20        

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan Kurs 1.25. Smågrispriserna ner.
Skr*  Vecka, dkr              v 36       v 35        v 34        v 33        v 32   
251   Basis 7 kg           <201   >206    >201    >197     <190    
440   Basis 30 kg         <352   >360    >352    >344       336   
257   SPF+Myc 7 kg      <206   >211    >206    >202     <195  
446   SPF+Myc 30 kg    <357   >365    >357    >349       341  
262   SPF 7 kg             <210   >215    >210    >206     <199   
451   SPF 30 kg           <361   >369    >361    >353       345    
882   Økologi 30 kg     >706   >704    >697    >690     >683   
* OBS. Jag glömde räkna om danska priserna till svenska kronor förra veckan.

Norsk Kjøtt
Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.18
702   25-kilos              590      590      590       590       590    
Snellmans
Euro, kurs 9,34
579  Grund 30 kg A1*     62     62        62         62         62      
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port –Bristen på smågrisar är oförändrat ca 24 000 till vecka 36.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Minskad brist till vecka 36, marknadstillägget sänks 5 kr/smågris.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Smågrisunderskottet till vecka 36 har minskat till 1.800.
SLP
Peter Johansson: -Bristen på smågrisar enligt beställningarna är 2.500. Men vi skulle nog kunna sälja 10.000 till, om tillgången funnits. Det är många som inte fyllt slaktsvinsstallarna.  
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Bristen på smågrisar till nästa vecka är ca 3000. /LG


Nyheter
Nyhléns avvecklar i Solbacken och Lunde
MBL-förhandlingar ska inledas avseende försäljning av Nyhléns verksamhet i Degerbyn, Sunnanå och Ullånger till Hugosons i Luleå AB och nedläggning av verksamheterna i Solbacken och Lunde. Nyhléns byter namn till Nyhléns & Hugosons Chark AB.
De föreslagna nedläggningarna påverkar 30 tjänster i Solbacken/Skellefteå och 39 tjänster i Lunde, totalt 69. Personal som berörs av nedläggningsbeslutet kommer att ges förtur vid eventuella nyanställningar på andra platser i det nya företaget.

Danska uppfödare bildar exportbolag för slaktsvin till Tyskland
Fem grisuppfödare i södra Danmark har bildat företaget Landmandens Handelsselskab för att exportera gårdarnas slaktsvin till tyska slakterier. De anser Danish Crowns slaktsvinsnotering är för låg och har anmält sitt utträde ur Danish Crown. Tyska noteringen har de senaste två – tre åren varit väsentligt högre, anser de.
De fem uppfödarna producerar 100 000 slaktsvin per år, men exporten väntas bli ytterligare 50 000 slaktsvin från andra producenter. Källa: JyllandsPosten.

DAT-Schaub rensar 150 miljoner meter tarmar i Kina, per år
Sedan DAT-Schaub flyttade sin rensning av svintarmar till Kina, har de kinesiska arbetarna rensat 150 miljoner meter tarm, per år. Arbetskostnaden är 60 gånger billigare än i Danmark. Förflyttningen av tarmarna till Kina tar tre månader. Källa: Information.

48 hampshiresuggor och 1 galt nu på norsk mark
Norge har nu två färgade raser, duroc och nu även hampshire. Nyligen importerades 48 hampshiresuggor och 1 galt från Finland.
-Men galten är enbart med som konsulent, säger Mona Mona Gjestvang, verksamhetsledare i ScanPig, Kjøttbransjens Landsforbunds (KLF) avelsbolag, som gjort importen för att medlemmarna ska få tillgång till en tredje ras. Galten ska enbart stimulera suggorna, som ska semineras. Källa: NTB.

25 % av norska avelskostnaderna betalas av exporten
Priset på sperma I Norge kan hållas nere, tack vare stor spermaexport. 25 % av avelskostnaderna I Norge finansieras med export av sperma. Det säger vd Harald Gjein,
Norsvin. Källa: NTB.

Fågelinfluensa kan även smitta grisar, förebygg riskerna
Fågelinfluensan från Asien, som även nått Ryssland, har även påvisats hos grisar i Kina. Även i Holland påvisades antikroppar hos grisar under fågelinfluensan 2003, men det var inte samma typ som nu i Kina. Grisar riskerar smittas av influensan, men visar sannolikt inga eller få symtom på smitta. I besättningar med både fjäderfä och grisar är risken särskilt stor för smittöverföring.
Det är viktigt att skydda grisarna från smitta, särskilt om båda djurslagen finns på samma gård. Byt skor och kläder och tvätta händerna mellan besöken hos de olika djurslagen. Källa: Danish Crown.

Industriledet tar pengarna i Norge
Betalningen för grisarna till grisproducenterna i Norge har minskat 5,5 %, men priserna för köttet till konsumenterna har ökat 8 % från 2000 till 2004. Livsmedelshandelns bruttomarginaler har också minskat. Men industriledets bruttomarginaler har ökat. Det konstaterar Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) i en undersökning. Källa: FK.

Företagsnytt
Björn Widegren tf vd för Lithells AB
Björn Widegren, ekonomi- och IT-direktör på Atrias dotterbolag Lithells AB, är utsedd till vice vd och tillförordnad vd för Lithells AB från 1 september. Matti Karppinen utnämndes, som tidigare sagts, till vd för Lännen Tehtaat Abp i Finland.

Just Jensen ny chef för Danmarks JordbrugsForskning
Till ny chef för Danmarks JordbrugsForskning har från 1 oktober utsetts Just Jensen, som sedan 2002 är forskningschef. Arne Jensen avgår då med pension. Källa: Pressmeddelande.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se